Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes_ss [04/12/2015 20:37]
ramon.panades@secundaria.info creat
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes_ss [08/02/2019 00:06]
ramon.panades@secundaria.info [Novetats principals del RD]
Línia 1: Línia 1:
 ======Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (SEGURETAT SOCIAL) ====== ======Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (SEGURETAT SOCIAL) ======
  
-<​note>​El passat 1 de desembre va entrar en vigor el [[http://http://​www.seg-social.es/​Internet_1/​Normativa/​190671?​ssSourceNodeId=1139&​C1=1001&​C2=2010&​C3=3029&​C4=4004#​documentoPDF|Real Decreto 625/2014, de 18 de julio]], por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.</​note>​+<​note>​El passat 1 de desembre va entrar en vigor el [[http://​www.seg-social.es/​Internet_1/​Normativa/​200004|Real Decreto 625/2014, de 18 de julio]], por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.</​note>​
  
-====Novetats ​Principals ​del RD====+====Novetats ​principals ​del RD====
  
 El Decret agrupa totes les IT en quatre tipus, en funció de la malaltia i del temps estimat de recuperació. ​ El Decret agrupa totes les IT en quatre tipus, en funció de la malaltia i del temps estimat de recuperació. ​
  
-Igualment canvia la freqüència amb la que els treballadors han d’anar al metge de família per renovar la baixa.+Igualment canvia la freqüència amb què els treballadors han d’anar al metge de família per renovar la baixa.
  
 +La baixa no només la pot donar el metge de família, sinó  qualsevol facultatiu que visiti al treballador,​ com per exemple, el metge de la mútua, en cas d’accident laboral, o el d'​urgències.  ​
 ====Tipus de baixa mèdica==== ====Tipus de baixa mèdica====
 a) En les **malalties de durada estimada inferior a cinc dies naturals**, el metge omplirà el full de baixa i el d’alta en la mateixa visita. La data d’alta podrà ser la mateixa que la de la baixa o la de qualsevol dels 3 dies naturals posteriors. a) En les **malalties de durada estimada inferior a cinc dies naturals**, el metge omplirà el full de baixa i el d’alta en la mateixa visita. La data d’alta podrà ser la mateixa que la de la baixa o la de qualsevol dels 3 dies naturals posteriors.
-No obstant això el treballador podrà sol•licitar una nova revisió el mateix dia de l’alta i el metge podrà ​considerar ​omplir el full de confirmació de baixa si es considera que el treballador encara no està recuperat del tot.+No obstant aixòel treballador podrà sol•licitar una nova revisió el mateix dia de l’alta i el metge podrà omplir el full de confirmació de baixa si considera que el treballador encara no està recuperat del tot.
  
  
-b) En els **processos de durada estimada entre 5 30 dies naturals**, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. ​+b) En els **processos de durada estimada entre 5 30 dies naturals**, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. ​
 En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 14 dies naturals com a molt. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 14 dies naturals com a molt.
  
  
-c) En les **malalties de durada estimada entre 31 60 dies naturals**, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. ​+c) En les **malalties de durada estimada entre 31 60 dies naturals**, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. ​
 En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 28 dies naturals com a molt. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 28 dies naturals com a molt.
  
Línia 25: Línia 26:
 En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 35 dies naturals com a molt. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 35 dies naturals com a molt.
  
-====On i quan s’han ​de lliurar els fulls de baixa / alta?==== +<note warning>​Un cop esgotats 365 dies en situació ​de baixa, el metge corresponent deixarà d’emetre ​fulls de confirmaciói el control ​de la incapacitat temporal passarà ​mans de l’INSS, qui podrà prorrogar ​la baixa, iniciar el procediment ​d’incapacitat permanent o emetre l’alta mèdica.</​note>​
-La baixaal mateix institut en un termini ​de 3 dies partir ​de la data d’expedició.+
  
-L’alta, en el decurs ​de les 24hsegüents a la seva expedició.+====On i quan shan de lliurar els fulls de baixa / alta?==== 
 +<note important>​Us recordem l'​obligatorietat de presentar ​el full de baixa al centre educatiu tan aviat com sigui expedida pel metge corresponentNo fer-ho puntualment podria comportar descomptes de sou i de còmput de dies cotitzats.</​note>​
  
 +L’alta, en el decurs de les 24 hores següents a la seva expedició.
  
 +<note important>​Si el contracte finalitza durant la situació d’incapacitat temporal, caldrà presentar la còpia dels fulls de confirmació i d’alta a l’entitat o mútua que cobreix la prestació econòmica d’incapacitat temporal, en els mateixos terminis indicats. </​note>​
  • Darrera modificació: 08/02/2019 00:06