Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes_ss [10/12/2015 17:59]
ramon.panades@secundaria.info [On i quan s’han de lliurar els fulls de baixa / alta?]
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes_ss [16/11/2020 10:09] (actual)
ramon.panades@secundaria.info [Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (SEGURETAT SOCIAL)]
Línia 1: Línia 1:
 ======Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (SEGURETAT SOCIAL) ====== ======Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (SEGURETAT SOCIAL) ======
  
-<​note>​El passat 1 de desembre va entrar en vigor el [[http://http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/​190671?ssSourceNodeId=1139&​C1=1001&​C2=2010&​C3=3029&​C4=4004#​documentoPDF|Real Decreto 625/2014, de 18 de julio]], por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.</​note>​+<​note>​El passat 1 de desembre ​de 2014 va entrar en vigor el [[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7684|Real Decreto 625/2014, de 18 de julio]], por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.</​note>​
  
 ====Novetats principals del RD==== ====Novetats principals del RD====
Línia 9: Línia 9:
 Igualment canvia la freqüència amb què els treballadors han d’anar al metge de família per renovar la baixa. Igualment canvia la freqüència amb què els treballadors han d’anar al metge de família per renovar la baixa.
  
 +La baixa no només la pot donar el metge de família, sinó  qualsevol facultatiu que visiti al treballador,​ com per exemple, el metge de la mútua, en cas d’accident laboral, o el d'​urgències.  ​
 ====Tipus de baixa mèdica==== ====Tipus de baixa mèdica====
 a) En les **malalties de durada estimada inferior a cinc dies naturals**, el metge omplirà el full de baixa i el d’alta en la mateixa visita. La data d’alta podrà ser la mateixa que la de la baixa o la de qualsevol dels 3 dies naturals posteriors. a) En les **malalties de durada estimada inferior a cinc dies naturals**, el metge omplirà el full de baixa i el d’alta en la mateixa visita. La data d’alta podrà ser la mateixa que la de la baixa o la de qualsevol dels 3 dies naturals posteriors.
Línia 14: Línia 15:
  
  
-b) En els **processos de durada estimada entre 5 30 dies naturals**, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. ​+b) En els **processos de durada estimada entre 5 30 dies naturals**, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. ​
 En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 14 dies naturals com a molt. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 14 dies naturals com a molt.
  
  
-c) En les **malalties de durada estimada entre 31 60 dies naturals**, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. ​+c) En les **malalties de durada estimada entre 31 60 dies naturals**, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. ​
 En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 28 dies naturals com a molt. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 28 dies naturals com a molt.
  
Línia 25: Línia 26:
 En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 35 dies naturals com a molt. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 35 dies naturals com a molt.
  
-====On i quan shan de lliurar els fulls de baixa / alta?==== +<note warning>​Un cop esgotats 365 dies en situació de baixa, el metge corresponent deixarà demetre ​fulls de confirmaciói el control ​de la incapacitat temporal passarà ​mans de lINSSqui podrà prorrogar ​la baixa, iniciar el procediment ​d’incapacitat permanent o emetre l’alta mèdica.</​note>​
-La baixaal mateix institut en un termini ​de 3 dies partir ​de la data dexpedicióexcepte en els casos de baixes molt curtes en els quals caldrà fer-ho dintre de les 24 hores següents a la data d'alta.+
  
 +====On i quan s’han de lliurar els fulls de baixa / alta?====
 +<note important>​Us recordem l'​obligatorietat de presentar el full de baixa al centre educatiu tan aviat com sigui expedida pel metge corresponent. No fer-ho puntualment podria comportar descomptes de sou i de còmput de dies cotitzats.</​note>​
  
 L’alta, en el decurs de les 24 hores següents a la seva expedició. L’alta, en el decurs de les 24 hores següents a la seva expedició.
  
 <note important>​Si el contracte finalitza durant la situació d’incapacitat temporal, caldrà presentar la còpia dels fulls de confirmació i d’alta a l’entitat o mútua que cobreix la prestació econòmica d’incapacitat temporal, en els mateixos terminis indicats. </​note>​ <note important>​Si el contracte finalitza durant la situació d’incapacitat temporal, caldrà presentar la còpia dels fulls de confirmació i d’alta a l’entitat o mútua que cobreix la prestació econòmica d’incapacitat temporal, en els mateixos terminis indicats. </​note>​
  • Darrera modificació: 10/12/2015 17:59