Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes_ss [10/12/2015 18:04]
ramon.panades@secundaria.info [Tipus de baixa mèdica]
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes_ss [16/11/2020 10:09] (actual)
ramon.panades@secundaria.info [Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (SEGURETAT SOCIAL)]
Línia 1: Línia 1:
 ======Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (SEGURETAT SOCIAL) ====== ======Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (SEGURETAT SOCIAL) ======
  
-<​note>​El passat 1 de desembre va entrar en vigor el [[http://http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/​190671?ssSourceNodeId=1139&​C1=1001&​C2=2010&​C3=3029&​C4=4004#​documentoPDF|Real Decreto 625/2014, de 18 de julio]], por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.</​note>​+<​note>​El passat 1 de desembre ​de 2014 va entrar en vigor el [[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7684|Real Decreto 625/2014, de 18 de julio]], por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.</​note>​
  
 ====Novetats principals del RD==== ====Novetats principals del RD====
Línia 9: Línia 9:
 Igualment canvia la freqüència amb què els treballadors han d’anar al metge de família per renovar la baixa. Igualment canvia la freqüència amb què els treballadors han d’anar al metge de família per renovar la baixa.
  
-La baixa no només la pot donar el metge de família, sinó  qualsevol facultatiu que visiti al treballador,​ com per exemple, el metge de la mútua, en cas d’accident laboral.  ​+La baixa no només la pot donar el metge de família, sinó  qualsevol facultatiu que visiti al treballador,​ com per exemple, el metge de la mútua, en cas d’accident laboral, o el d'​urgències.  ​
 ====Tipus de baixa mèdica==== ====Tipus de baixa mèdica====
 a) En les **malalties de durada estimada inferior a cinc dies naturals**, el metge omplirà el full de baixa i el d’alta en la mateixa visita. La data d’alta podrà ser la mateixa que la de la baixa o la de qualsevol dels 3 dies naturals posteriors. a) En les **malalties de durada estimada inferior a cinc dies naturals**, el metge omplirà el full de baixa i el d’alta en la mateixa visita. La data d’alta podrà ser la mateixa que la de la baixa o la de qualsevol dels 3 dies naturals posteriors.
Línia 29: Línia 29:
  
 ====On i quan s’han de lliurar els fulls de baixa / alta?==== ====On i quan s’han de lliurar els fulls de baixa / alta?====
-La baixa, al mateix institut en un termini ​de 3 dies a partir ​de la data d’expedició,​ excepte en els casos de baixes molt curtes en els quals caldrà ​fer-ho ​dintre ​de les 24 hores següents a la data d'alta. +<note important>​Us recordem l'​obligatorietat ​de presentar el full de baixa al centre educatiu tan aviat com sigui expedida pel metge corresponent. No fer-ho ​puntualment podria comportar descomptes ​de sou i de còmput de dies cotitzats.</​note>​
  
 L’alta, en el decurs de les 24 hores següents a la seva expedició. L’alta, en el decurs de les 24 hores següents a la seva expedició.
  
 <note important>​Si el contracte finalitza durant la situació d’incapacitat temporal, caldrà presentar la còpia dels fulls de confirmació i d’alta a l’entitat o mútua que cobreix la prestació econòmica d’incapacitat temporal, en els mateixos terminis indicats. </​note>​ <note important>​Si el contracte finalitza durant la situació d’incapacitat temporal, caldrà presentar la còpia dels fulls de confirmació i d’alta a l’entitat o mútua que cobreix la prestació econòmica d’incapacitat temporal, en els mateixos terminis indicats. </​note>​
  • Darrera modificació: 10/12/2015 18:04