Procediment d'urgència

  • Si després dels actes de nomenaments telemàtics, la persona a qui s’ha adjudicat una substitució no pot o no vol incorporar-se a la destinació adjudicada, es pot designar una nova persona candidata, que s’ha d’incorporar al centre en la mateixa data en què estava prevista la incorporació de la persona que ha refusat l’adjudicació.
  • Per formalitzar aquest nou nomenament, els serveis territorials del Departament d’Educació o el CEB, han de localitzar un nou candidat de la llista de persones disponibles de la mateixa especialitat, respectant en tot cas l’ordre. S’han de posar en contacte amb la persona interessada per mitjà del sistema de comunicació individual que els responsables de les unitats territorials corresponents considerin més eficaç (habitualment trucada telefònica).

Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s'han de publicar els resultats de les adjudicacions en la seva web: plaça adjudicada, nom i cognoms de la persona a la qual s'ha adjudicat el lloc i número d'ordre. La informació de les adjudicacions s’actualitzarà com a mínim cada setmana.

  • Darrera modificació: 15/01/2021 12:25