Guia per reclamar el barem de mèrits provisional


Per presentar les reclamacions heu d'accedir al vostre espai personal des de la pàgina web del concurs de mèrits


Un cop a l'aplicatiu del Concurs de mèrits heu de baixar fins a l'opció Llistat provisional de valoració de mèrits.
En aquesta pàgina, primer teniu un quadre amb un resum de les puntuacions atorgades en cada subapartat del barem i, a la part de sota, quatre apartats als quals podeu accedir per presentar reclamacions.

En cadascun d'aquests apartats es poden presentar dos tipus de reclamacions:


Cal recordar que la convocatòria estableix clarament que en aquest període de reclamacions no es poden aportar nous mèrits que no es van al·legar en el moment de la inscripció.


Mèrits aportats que apareixen al llistat


Per reclamar sobre un mèrit aportat que apareix al llistat heu de seguir les passes següents:  • Clicar el llapis per editar la reclamació

  • Clicar «afegir documentació»

  • Apareixerà un avís, que heu d'acceptar, conforme us redirigeix a l'aplicatiu per aportar documentació. En aquest aplicatiu heu de seleccionar l'arxiu que voleu afegir, clicar «afegeix document» i, finalment, tancar la finestra.

  • Tornareu a la finestra anterior on apareixerà, a la part de sota, la documentació afegida i haureu de Desar

Mèrits aportats que no apareixen al llistat


Per reclamar sobre un mèrit aportat que no apareix al llistat heu de seguir les passes següents:


  • Clicar el botó amb un símbol de suma que apareix a la part inferior

  • A la pantalla que apareix, omplir les dades corresponents al mèrit que volem al·legar i clicar el botó «Afegeix».

  • Us apareixerà un avís que informa que heu d'afegir la documentació per acreditar el mèrit i s'obrirà un espai a la part de sota per poder-ho fer.

  • Apareixerà un avís, que heu d'acceptar, conforme us redirigeix a l'aplicatiu per aportar documentació. En aquest aplicatiu heu de seleccionar l'arxiu que voleu afegir, clicar «afegeix document» i, finalment, tancar la finestra

  • Tornareu a la finestra anterior on apareixerà, a la part de sota, la documentació afegida i haureu de Desar

Tramitació

Per acabar, un cop presentades les reclamacions als diferents apartats, haureu de clicar «Tramitar la reclamació» per tal de finalitzar el procés.


  • Darrera modificació: 22/02/2023 12:05