Curs d'iniciació a la tasca docent

 • El professorat interí que sigui nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre està obligat a fer un curs d'iniciació a la tasca docent amb avaluació final, llevat que tingui una experiència docent prèvia de 12 o més mesos en els darrers 3 cursos.
 • La durada del curs serà de 30 hores.
 • Pel que fa a la fase de tutoria, aquesta finalitzarà amb l'avaluació i qualificació de la tasca docent, duta a terme pel professorat interí, a càrrec d'una comissió qualificadora .
 • La comissió avaluarà el professorat, atorgarà les puntuacions obtingudes en cadascun dels elements i descriptors establerts per la normativa i determinarà si correspon una avaluació positiva (APTE) o una avaluació no positiva (NO APTE).
 • Els elements descriptors a tenir en compte són:
 1. Planificació de l'activitat docent (objectius, continguts)
 2. Desenvolupament de l'activitat docent (activitats d'ensenyament i aprenentatge).
 3. Avaluació i seguiment dels aprenentatges dels alumnes.
 4. Gestió de l'aula.
 5. Participació en les activitats del centre.
 • L'avaluació negativa per part del/la tutor/a comportarà l'exclusió de la borsa de treball durant el curs escolar següent.

Per a més informació consulteu RESOLUCIÓ EDU/148/2019, de 25 de gener

 • Darrera modificació: 29/04/2019 10:41