Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:interins:master [21/07/2018 19:27]
ramon.alonso@secundaria.info
professorat:interins:master [11/10/2018 11:26] (actual)
jorge@secundaria.info [Novetat respecte a la Borsa de Treball curs 2017-2018]
Línia 53: Línia 53:
   * 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat)   * 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat)
  
 +==== Novetat respecte a la Borsa de Treball: curs 2017-2018 ====
 +
 +<​html>​
 +
 +Excepcionalment,​ i de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica),​ es pot manifestar el <​strong><​a href="​http://​ensenyament.gencat.cat/​web/​shared/​OVT/​Departaments/​ENS/​TramitOVT/​6899-borsa-docents/​compromis-acreditacio.pdf"​ target="​_blank"​ rel="​noopener noreferrer">​compromís</​a></​strong>​ d'​obtenir aquesta titulació abans de l'​inici del curs 2021-2022.<​br><​br>​
 +</​html>​
 +
 +<note warning>​Excepcionalment,​ la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es pugui acreditar fins a la data d'​inici del curs a què faci referència,​ per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent o, fins i tot, com ha passat enguany ([[http://​portaldogc.gencat.cat/​utilsEADOP/​PDF/​7603/​1671101.pdf|RESOLUCIÓ ENS/​763/​2018,​ de 12 d'​abril]]) que es comprometin a obtenir-lo abans del curs 2021-2022: "​Excepcionalment,​ també seran admeses, de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent,​ les persones que estiguin cursant el títol oficial de màster de formació del
 +professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent i les persones que
 +manifestin el seu compromís d'​obtenir aquestes titulacions abans de l'​inici del curs 2021-2022"​.</​note>​