Modificació de dades

Termini per modificar les dades que consten a la Borsa de Treball per al curs 2021-2022:

  • del 21 al 31 de maig de 2021
Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 25 d'agost de 2021 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2021-2022
  • del 13 al 20 de setembre de 2021
  • del 15 al 22 de novembre de 2021
  • del 24 al 31 de gener de 2022
  • del 21 al 28 de març de 2022
Fora d'aquests terminis, de manera excepcional, i motivat per canvi de domicili familiar o una altra causa greu, es pot modificar l'àrea territorial demanada com a preferent, municipis i comarques i les especialitats mitjançant una sol·licitud adreçada als Serveis Territorials.

La modificació de dades es pot fer des del següent aplicatiu:

Consulta i modificació de dades de la borsa

Les dades que es poden modificar en els períodes de modificació de dades són les següents:

  • dades personals
  • peticions d'àmbit territorial (per tipus de jornada)
  • especialitats
  • llocs de treball, centres especials i llocs de treball específics


Si necessiteu ajuda per fer la modificació podeu consultar el següent tutorial:


  • Darrera modificació: 24/05/2021 09:59