Modificació de dades

Terminis per modificar les dades que consten a la Borsa de Treball per al curs 2020-2021:

  • del 14 al 21 de setembre de 2020
  • del 16 al 23 de novembre de 2020
  • del 25 de gener a l'1 de febrer de 2021
  • del 22 al 29 de març de 2021
Fora d'aquests terminis, de manera excepcional, i motivat per canvi de domicili familiar o una altra causa greu, es pot modificar l'àrea territorial demanada com a preferent, municipis i comarques i les especialitats mitjançant una sol·licitud adreçada als Serveis Territorials.

La modificació de dades es pot fer des del següent aplicatiu:

Consulta i modificació de dades de la borsa

Les dades que es poden modificar en els períodes de modificació de dades són les següents:

  • dades personals
  • peticions d'àmbit territorial (per tipus de jornada)
  • especialitats
  • llocs de treball, centres especials i llocs de treball específics


Si necessiteu ajuda per fer la modificació podeu consultar el següent tutorial:


  • Darrera modificació: 25/01/2021 13:03