Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
professorat:interins:normativa [09/02/2021 11:34]
rebeca.ten@secundaria.info
professorat:interins:normativa [09/02/2021 11:40] (actual)
rebeca.ten@secundaria.info
Línia 23: Línia 23:
     * [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=519344&​language=ca_ES&​newLang=ca_ES|ORDRE VCP/​233/​2010,​ de 12 d'​abril]],​ de modificació de l'​ORDRE VCP/​491/​2009,​ de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'​actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de **coneixements de català** de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5610, de 19/​04/​2010).     * [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=519344&​language=ca_ES&​newLang=ca_ES|ORDRE VCP/​233/​2010,​ de 12 d'​abril]],​ de modificació de l'​ORDRE VCP/​491/​2009,​ de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'​actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de **coneixements de català** de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5610, de 19/​04/​2010).
    
-  * [[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=501140&​language=ca_ES|ORDRE VCP/​491/​2009,​ de 12 de novembre]], per la qual es refonen i s'​actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de **coneixements de català** de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23/​11/​2009). ​                                                                          +  * [[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=501140&​language=ca_ES|ORDRE VCP/​491/​2009,​ de 12 de novembre]], per la qual es refonen i s'​actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de **coneixements de català** de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23/​11/​2009).((modificada per [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=519344&​language=ca_ES&​newLang=ca_ES|ORDRE VCP/​233/​2010,​ de 12 d'​abril]])) ​                                                                          ​
    
   * [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2008-19174|Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre]], pel qual es defineixen les condicions de **formació** per a l'​exercici de la **docència** en l'​Educació Secundària Obligatòria,​ el Batxillerat,​ la Formació Professional i els ensenyaments de règim especial i s'​estableixen les especialitats dels cossos docents d'​Ensenyament Secundari (BOE núm. 287, de 28/​11/​2008). ​                                                      ​                                                                                                 ​   * [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2008-19174|Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre]], pel qual es defineixen les condicions de **formació** per a l'​exercici de la **docència** en l'​Educació Secundària Obligatòria,​ el Batxillerat,​ la Formació Professional i els ensenyaments de règim especial i s'​estableixen les especialitats dels cossos docents d'​Ensenyament Secundari (BOE núm. 287, de 28/​11/​2008). ​                                                      ​                                                                                                 ​
Línia 37: Línia 37:
    * [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=372518&​language=ca_ES&​newLang=ca_ES|DECRET 172/2005, de 23 d'​agost]],​ de **modificació** del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la **regulació de la borsa de treball** per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 4455, de 25/​08/​2005).    * [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=372518&​language=ca_ES&​newLang=ca_ES|DECRET 172/2005, de 23 d'​agost]],​ de **modificació** del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la **regulació de la borsa de treball** per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 4455, de 25/​08/​2005).
        
-  * [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=261582&​language=ca_ES|DECRET 133/2001, de 29 de maig]], sobre la **regulació de la borsa de treball** per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí (DOGC núm. 3401, de 01/​06/​2001).+  * [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=261582&​language=ca_ES|DECRET 133/2001, de 29 de maig]], sobre la **regulació de la borsa de treball** per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí (DOGC núm. 3401, de 01/​06/​2001).((modificat per [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=372518&​language=ca_ES&​newLang=ca_ES|DECRET 172/2005, de 23 d'​agost]]))
  
 ===== Curs 2020-2021 ===== ===== Curs 2020-2021 =====
  • Darrera modificació: 09/02/2021 11:40