Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió Ambdós costats nova versio
professorat:interins:normativa [13/09/2018 12:28]
jorge@secundaria.info
professorat:interins:normativa [28/03/2019 08:47]
jorge@secundaria.info [General]
Línia 22: Línia 22:
 =====   ​General ===== =====   ​General =====
  
-<note important> ​ * [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​mode=single&​documentId=770563&​language=ca_ES|Resolució ENS/2980/2016, de 27 de desembre]] per la qual s'​aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'​Ensenyament ​(DOGC núm. 7278, de 02.01.2017)</​note>​+<note important> ​ * [[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=845360&​language=ca_ES|RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març,]] per la qual s'​aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'​Educació.per la qual s'​aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'​Ensenyament</​note>​
  
   * [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=713169&​language=ca_ES|Resolució ENS/​3050/​2015,​ de 22 de desembre]] de modificació de la Resolució EDU/​2053/​2010,​ de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'​Educació a partir del curs 2010-2011.   * [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=713169&​language=ca_ES|Resolució ENS/​3050/​2015,​ de 22 de desembre]] de modificació de la Resolució EDU/​2053/​2010,​ de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'​Educació a partir del curs 2010-2011.
  • Darrera modificació: 29/07/2019 11:15