Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
Ultima revisió Ambdós costats nova versio
professorat:interins:normativa [13/09/2018 12:28]
jorge@secundaria.info
professorat:interins:normativa [17/05/2019 11:17]
jorge@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
 ====== Normativa que regula la Borsa de treball i que afecta al professorat interí i substitut ====== ====== Normativa que regula la Borsa de treball i que afecta al professorat interí i substitut ======
 +
 +
 +=====  Per al curs 2019-2020 ​ =====
 +
 +[[http://​ensenyament.gencat.cat/​web/​.content/​home/​serveis-tramits/​borsa-docents/​normativa/​resolucio-16-5-2019.pdf|Resolució de 16 de maig de 2019]], del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'​estableixen les bases per a l'​actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2019-2020.
  
 =====  Per al curs 2018-2019 ​ ===== =====  Per al curs 2018-2019 ​ =====
Línia 22: Línia 27:
 =====   ​General ===== =====   ​General =====
  
-<note important> ​ * [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​mode=single&​documentId=770563&​language=ca_ES|Resolució ENS/2980/2016, de 27 de desembre]] per la qual s'​aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'​Ensenyament ​(DOGC núm. 7278, de 02.01.2017)</​note>​+<note important> ​ * [[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=845360&​language=ca_ES|RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març,]] per la qual s'​aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'​Educació.per la qual s'​aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'​Ensenyament</​note>​
  
   * [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=713169&​language=ca_ES|Resolució ENS/​3050/​2015,​ de 22 de desembre]] de modificació de la Resolució EDU/​2053/​2010,​ de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'​Educació a partir del curs 2010-2011.   * [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=713169&​language=ca_ES|Resolució ENS/​3050/​2015,​ de 22 de desembre]] de modificació de la Resolució EDU/​2053/​2010,​ de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'​Educació a partir del curs 2010-2011.
  • Darrera modificació: 29/07/2019 11:15