Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
professorat:interins:normativa [13/09/2018 12:27]
jorge@secundaria.info [General]
professorat:interins:normativa [13/09/2018 12:28] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 22: Línia 22:
 =====   ​General ===== =====   ​General =====
  
-  * <note important>​[[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​mode=single&​documentId=770563&​language=ca_ES|Resolució ENS/​2980/​2016,​ de 27 de desembre]] per la qual s'​aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'​Ensenyament (DOGC núm. 7278, de 02.01.2017)</​note>​+<note important> ​ ​* ​[[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​mode=single&​documentId=770563&​language=ca_ES|Resolució ENS/​2980/​2016,​ de 27 de desembre]] per la qual s'​aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'​Ensenyament (DOGC núm. 7278, de 02.01.2017)</​note>​
  
   * [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=713169&​language=ca_ES|Resolució ENS/​3050/​2015,​ de 22 de desembre]] de modificació de la Resolució EDU/​2053/​2010,​ de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'​Educació a partir del curs 2010-2011.   * [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=713169&​language=ca_ES|Resolució ENS/​3050/​2015,​ de 22 de desembre]] de modificació de la Resolució EDU/​2053/​2010,​ de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'​Educació a partir del curs 2010-2011.