Recull de nomenaments del curs 2015-2016

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	45.911 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	54.638 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.067 

Maresme-Vallès Oriental

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	22.324 

Catalunya CentralGirona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	22.746 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	13.767 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	25.210
2 LC - L. Catalana I Literatura	24.353
3 FR - Francès	23.909
4 MA - Matemàtiques	20.288
5 FQ - Física I Química	46.912
6 TEC - Tecnologia	41.631
7 LE - L. Castellana I Literatura	23.936

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	40.939
2 TEC - Tecnologia	46.671
3 FQ - Física I Química	50.941

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	57.509
2 CN - Biologia I Geologia	46.413

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.068
2 EF - Educació Física	19.205

Vallès Occidental

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia	51.016

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	17.106Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	17.106

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	12.549
2 CN - Biologia I Geologia	17.423
3 EF - Educació Física	23.889
4 PSI - Orientació Educativa	41.081

Terres de l'EbreBarcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	14.484 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	45.279 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	43.198
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	18.107 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.274
2 LE - L. Castellana I Literatura 	41.369
3 MA - Matemàtiques 	73.529 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	3.215 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	72.921
2 MA - Matemàtiques 	48.525
3 CN - Biologia I Geologia 	46.978
4 GE - Geografia I Història 	18.765 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	71.155
2 LC - L. Catalana I Literatura 	51.743
3 LE - L. Castellana I Literatura 	73.212
4 PSI - Orientació Educativa 	13.626 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	14.301
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	57.714 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.694 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	43.907
2 AN - Anglès	17.254

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	40.258
2 LE - L. Castellana I Literatura	21.757
3 MU - Música	4.911

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica	7.543
2 PSI - Orientació Educativa	40.311

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AL - Alemany	71.739
2 LC - L. Catalana I Literatura	56.422
3 LE - L. Castellana I Literatura	41.369
4 CLA - Cultura Clàssica	78.629
5 MA - Matemàtiques	70.772
6 EF - Educació Física	19.750

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia	22.570
2 FQ - Física I Química	70.213
3 LE - L. Castellana I Literatura	25.541
4 MA - Matemàtiques	50.342

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	8.927
2 TEC - Tecnologia	23.766
3 LE - L. Castellana I Literatura	70.484
4 CN - Biologia I Geologia	52.064
5 PSI - Orientació Educativa	60.524

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	12.405
2 LC - L. Catalana I Literatura	17.149
3 LE - L. Castellana I Literatura	71.076
4 FI - Filosofia	18.058
5 GE - Geografia I Història	11

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	15.096
2 LC - L. Catalana I Literatura	48.527
3 PSI - Orientació Educativa	40.882

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	46.688
2 TEC - Tecnologia 	326
3 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	79.131 

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia	55.122
2 LC - L. Catalana I Literatura	73.908
3 LE - L. Castellana I Literatura	51.198

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	20.571
2 LC - L. Catalana I Literatura	60.203
3 LE - L. Castellana I Literatura	40.800
4 EF - Educació Física	41.706
5 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	61.959
6 TEC - Tecnologia	46.451

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	72.699
2 CN - Biologia I Geologia 	24.362
3 ECO - Economia 	73.677
4 GE - Geografia I Història 	23.328 

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	44.874
2 FR - Francès	46.324
3 GE - Geografia I Història	40.439

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	55.826
2 ECO - Economia 	55.896 

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química	
2 CN - Biologia I Geologia	43.455

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	43.282
2 EF - Educació Física	21.412
3 MA - Matemàtiques	49.209

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia	30.050

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	13.393

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	2.762
2 AN - Anglès 	8.079
3 190 - Espanyol 	23.949
4 GE - Geografia I Història 	20.354 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	20.019
2 GE - Geografia I Història 	24.263

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	46.135
2 DI - Dibuix 	42.224
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	41.381
4 621 - Processos Comercials 	18.107
5 TEC - Tecnologia 	57.766 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.361
2 FI - Filosofia 	40.788
3 MA - Matemàtiques 	24.830 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	57.712
2 DI - Dibuix 	43.822
3 EF - Educació Física 	30.059
4 FQ - Física I Química 	55.118
5 LE - L. Castellana I Literatura 	25.020
6 MA - Matemàtiques 	56.091
7 PSI - Orientació Educativa 	17.947
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	43.116 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.170
2 CN - Biologia I Geologia 	55.521 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	12.049
2 CN - Biologia I Geologia 	
3 LE - L. Castellana I Literatura 	72.049 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	48.680
2 PSI - Orientació Educativa 	19.063 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	19.543 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	61.576
2 MA - Matemàtiques	49.200
3 501 - Administració D'Empreses	43.055

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	22.181

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.643
2 LE - L. Castellana I Literatura	21.972
3 FQ - Física I Química	56.260

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	73.486
2 FI - Filosofia	40.537
3 FQ - Física I Química	54.350
4 EF - Educació Física	24.943

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	57.291
2 DI - Dibuix	45.690
3 FQ - Física I Química	54.759
4 501 - Administració D'Empreses	51.951

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	40.658
2 AN - Anglès	61.679
3 CN - Biologia I Geologia	17.346
4 PSI - Orientació Educativa	60.142

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	22.691
2 GE - Geografia I Història	17.106

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	12.222
2 LE - L. Castellana I Literatura	24.345
3 FQ - Física I Química	44.579
4 GE - Geografia I Història	40.267
5 510 - Organització I Gestió Comercial	42.319

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	24.336
2 LE - L. Castellana I Literatura	12.358
3 MA - Matemàtiques	46.673
4 CN - Biologia I Geologia	21.620
5 GE - Geografia I Història	21.120

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	25.016

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	8.079
2 MA - Matemàtiques	43.756
3 FQ - Física I Química	44.776
4 TEC - Tecnologia	19.144
5 GE - Geografia I Història	24.642
6 DI - Dibuix	25.321
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	25.487
8 625 - Serveis A La Comunitat	22.104

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	50.822
2 LC - L. Catalana I Literatura	71.676
3 CN - Biologia I Geologia	47.752
4 ECO - Economia	55.359
5 PSI - Orientació Educativa	23.977

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	43.069
2 LC - L. Catalana I Literatura	56.036
3 FI - Filosofia	44.546
4 TEC - Tecnologia	46.363

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	58.451
2 MA - Matemàtiques	70.304
3 FQ - Física I Química	24.981
4 CN - Biologia I Geologia	21.322
5 EF - Educació Física	20.095
6 GE - Geografia I Història	24.751
7 TEC - Tecnologia	58.403
8 625 - Serveis A La Comunitat	25.207

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	51.129
2 DI - Dibuix	43.814
3 FQ - Física I Química	20.714
4 GE - Geografia I Història	40.439
5 MA - Matemàtiques	45.843
6 505 - Formació I Orientació Laboral	41.969
7 510 - Organització I Gestió Comercial	42.064

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	10.477
2 MA - Matemàtiques	60.679

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	72.701
2 LC - L. Catalana I Literatura	76.175
3 TEC - Tecnologia	22.082
4 PSI - Orientació Educativa	16.851

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	16.265
2 DI - Dibuix	21.649
3 GE - Geografia I Història	20.338
4 MA - Matemàtiques	47.310
5 TEC - Tecnologia	21.549

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	24.418
2 LC - L. Catalana I Literatura	10.004
3 CN - Biologia I Geologia	18.062
4 ECO - Economia	42.158
5 GE - Geografia I Història	25.531

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	4.444

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	11.685
2 AN - Anglès 	46.126
3 FR - Francès 	50.906
4 LE - L. Castellana I Literatura 	42.735
5 523 - Processos I Productes De Fusta I Mobles 	72.255 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	57.409
2 TEC - Tecnologia 	55.547 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	50.444
2 EF - Educació Física 	41.105
3 GE - Geografia I Història 	40.415
4 PSI - Orientació Educativa 	58.393
5 507 - Informàtica 	60.567
6 TEC - Tecnologia 	22.896 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	60.777
2 TEC - Tecnologia 	51.811 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	43.109
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	78.264 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	42.346
2 EF - Educació Física 	41.480
3 CN - Biologia I Geologia 	49.758
4 ECO - Economia 	60.712
5 PSI - Orientació Educativa 	58.113 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.999
2 FQ - Física I Química 	
3 CN - Biologia I Geologia 	41.187
4 EF - Educació Física 	41.709 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	16.337
2 LC - L. Catalana I Literatura 	49.297
3 MA - Matemàtiques 	18.829 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	71.543
2 625 - Serveis A La Comunitat 	20.708 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	40.519
2 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	54.942
3 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	10.947
4 LE - L. Castellana I Literatura	42.425

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	45.111
2 LE - L. Castellana I Literatura	21.757
3 MA - Matemàtiques	60.845
4 FI - Filosofia	42.928

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	58.936
2 FR - Francès	70.346
3 LC - L. Catalana I Literatura	22.648
4 FI - Filosofia	41.476
5 GE - Geografia I Història	40.238
6 PSI - Orientació Educativa	55.472

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa	17.995

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	72.636
2 AN - Anglès	48.141
3 ECO - Economia	30.076
4 GE - Geografia I Història	23.827
5 LE - L. Castellana I Literatura	47.265
6 MA - Matemàtiques	20.229
7 PSI - Orientació Educativa	54.426

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	54.372
2 EF - Educació Física	41.667
3 PSI - Orientació Educativa	24.168

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària	14.466
2 625 - Serveis A La Comunitat	15.573
3 TEC - Tecnologia	51.532

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	14.171
2 MA - Matemàtiques	23.692
3 CN - Biologia I Geologia	18.941
4 GE - Geografia I Història	16.780
5 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	23.463

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	45.139
2 MA - Matemàtiques	49.210
3 501 - Administració D'Empreses	43.090

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles	78.932
2 FR - Francès	70.336
3 GE - Geografia I Història	40.082

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.768
2 CN - Biologia I Geologia	45.715
3 GE - Geografia I Història	40.371
4 TEC - Tecnologia	17.092

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	76.672
2 GE - Geografia I Història	24.701
3 TEC - Tecnologia	21.664
4 622 - Processos De Gestió Administrativa	54.991

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	71.697
2 AN - Anglès	57.597
3 FQ - Física I Química	54.759
4 FR - Francès	40.240
5 LE - L. Castellana I Literatura	25.020
6 PSI - Orientació Educativa	17.947
7 507 - Informàtica	77.261
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	76.897
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	71.077

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	24.252
2 FQ - Física I Química	25.213
3 LE - L. Castellana I Literatura	70.653
4 PSI - Orientació Educativa	23.265

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	70.332
2 506 - Hoteleria I Turisme	53.286
3 FR - Francès	24.852
4 AN - Anglès	57.965
5 LC - L. Catalana I Literatura	10.953
6 DI - Dibuix	47.828
7 FQ - Física I Química	21.517
8 LE - L. Castellana I Literatura	70.108

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	59.115

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	12.549
2 LE - L. Castellana I Literatura	24.405
3 MA - Matemàtiques	45.725
4 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	43.180
5 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària	47.627
6 625 - Serveis A La Comunitat	10.020

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	40.454
2 GE - Geografia I Història	22.657
3 TEC - Tecnologia	12.323

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	60.174
2 AN - Anglès	44.780
3 MA - Matemàtiques	49.203
4 DI - Dibuix	40.706
5 709 - Disseny D'Interiors	24.526

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial	58.189
2 506 - Hoteleria I Turisme	52.764
3 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	50.401
4 FR - Francès	55.578
5 TEC - Tecnologia	55.482
6 LC - L. Catalana I Literatura	77.699
7 MU - Música	70.352
8 MA - Matemàtiques	50.941
9 FI - Filosofia	25.558

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	57.560
2 EF - Educació Física	
3 GE - Geografia I Història	15.889
4 PSI - Orientació Educativa	58.379
5 TEC - Tecnologia	60.094

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química	52.105
2 CN - Biologia I Geologia	24.362
3 GE - Geografia I Història	23.846
4 TEC - Tecnologia	47.425

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	60.924
2 MU - Música	57.698
3 EF - Educació Física	23.698
4 GE - Geografia I Història	22.324
5 LE - L. Castellana I Literatura	25.541

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	25.366
2 TEC - Tecnologia	53.281
3 MU - Música	53.902

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	72.956
2 AN - Anglès	49.613
3 DI - Dibuix	22.236
4 FQ - Física I Química	20.622
5 GE - Geografia I Història	20.228

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	40.266
2 712 - Disseny Gràfic	47.039

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	11.486
2 TEC - Tecnologia	42.944

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	45.585
2 FQ - Física I Química	24.592

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	18.096
2 MA - Matemàtiques 	48.597
3 FQ - Física I Química 	45.911
4 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	23.866
5 FI - Filosofia 	24.660
6 DI - Dibuix 	40.198
7 PSI - Orientació Educativa 	41.491
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.153 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 608 - Laboratori 	46.597
2 TEC - Tecnologia 	52.005
3 LC - L. Catalana I Literatura 	71.369
4 LE - L. Castellana I Literatura 	21.599
5 CN - Biologia I Geologia 	49.178

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.643
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.025
3 FQ - Física I Química 	48.306
4 GE - Geografia I Història 	40.225
5 PSI - Orientació Educativa 	55.193
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	23.703
7 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	71.503
9 TEC - Tecnologia 	52.545  

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	74.293
2 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	72.799
3 621 - Processos Comercials 	70.621 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	72.648
2 AN - Anglès 	43.682
3 CN - Biologia I Geologia 	52.082
4 MA - Matemàtiques 	24.230
5 502 - Anàlisi I Química Industrial 	71.077
6 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	25.539
7 625 - Serveis A La Comunitat 	16.486 

Catalunya Central

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 708 - Dibuix Tècnic 	42.719
2 721 - Mitjans Audiovisuals 	43.160
3 MU - Música 	54.955
4 DI - Dibuix 	10.136
5 CN - Biologia I Geologia 	47.619
6 LE - L. Castellana I Literatura 	18.542 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles 	61.879
2 LC - L. Catalana I Literatura 	16.937
3 EF - Educació Física 	1.494
4 FQ - Física I Química 	51.808
5 GE - Geografia I Història 	40.261

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	44.833
2 DI - Dibuix 	46.127
3 PSI - Orientació Educativa 	24.308 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	70.968 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	75.432
2 MA - Matemàtiques 	54.861
3 LE - L. Castellana I Literatura 	41.984
4 FI - Filosofia 	22.120
5 PSI - Orientació Educativa 	525
6 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	61.152
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	22.420 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.402
2 GE - Geografia I Història 	40.087 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.509
2 CN - Biologia I Geologia 	45.715
3 DI - Dibuix 	42.224
4 PSI - Orientació Educativa 	
5 608 - Laboratori 	
6 TEC - Tecnologia 	51.974  

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.310
2 MU - Música 	74.622
3 LC - L. Catalana I Literatura 	73.862
4 LE - L. Castellana I Literatura 	41.369
5 FI - Filosofia 	16.391
6 ECO - Economia 	71.714
7 EF - Educació Física 	19.750
8 GE - Geografia I Història 	23.686
9 PSI - Orientació Educativa 	19.857
10 501 - Administració D'Empreses 	51.799 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.823
2 MU - Música 	71.012
3 AN - Anglès 	56.205
4 CN - Biologia I Geologia 	46.591
5 FQ - Física I Química 	54.759
6 GE - Geografia I Història 	24.194
7 MA - Matemàtiques 	56.792
8 TEC - Tecnologia 	56.978
9 502 - Anàlisi I Química Industrial 	42.608 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.177
2 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	71.665
3 FR - Francès 	21.370
4 TEC - Tecnologia 	52.093
5 CN - Biologia I Geologia 	52.064
6 PSI - Orientació Educativa 	60.092

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	73.266
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.460
4 621 - Processos Comercials 	43.753
5 AN - Anglès 	41.999
6 CN - Biologia I Geologia 	51.043
7 EF - Educació Física 	23.598 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles 	60.367
2 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	21.549
3 GE - Geografia I Història 	40.176 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	75.577
2 LE - L. Castellana I Literatura 	43.184
3 MA - Matemàtiques 	44.820
4 502 - Anàlisi I Química Industrial 	43.693
5 510 - Organització I Gestió Comercial 	41.922
6 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	71.895
7 615 - Operacions De Processos 	44.032
8 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	41.873
9 623 - Producció En Arts Gràfiques 	16.617 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	25.483
2 TEC - Tecnologia 	30.026 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	11.685
2 193 - Anglès Eoi 	54.632
3 AN - Anglès 	42.673
4 MA - Matemàtiques 	49.200
5 507 - Informàtica 	21.881
6 TEC - Tecnologia 	47.702
7 GE - Geografia I Història 	5.839
8 ECO - Economia 	45.601
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	16.188
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 	43.138 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	47.776
2 TEC - Tecnologia 	18.200
3 LC - L. Catalana I Literatura 	17.465
4 MU - Música 	51.853
5 PSI - Orientació Educativa 	23.977
6 GE - Geografia I Història 	30.126 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.140 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.152
2 MU - Música 	73.414
3 LE - L. Castellana I Literatura 	5.775
4 CLA - Cultura Clàssica 	51.058
5 FQ - Física I Química 	56.517
6 ECO - Economia 	24.004
7 609 - Manteniment Vehicles 	55.228 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	51.991
2 EF - Educació Física 	21.802
3 FI - Filosofia 	23.085
4 PSI - Orientació Educativa 	54.337
5 TEC - Tecnologia 	56.091
6 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	71.063 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	60.763
2 TEC - Tecnologia 	52.165
3 FQ - Física I Química 	23.623
4 LE - L. Castellana I Literatura 	57.855
5 CN - Biologia I Geologia 	49.758 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	60.049
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	22.095
3 621 - Processos Comercials 	40.667
4 AN - Anglès 	40.594
5 DI - Dibuix 	42.334
6 CN - Biologia I Geologia 	46.849
7 TEC - Tecnologia 	23.235 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	23.790
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.941
3 FQ - Física I Química 	45.023
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	47.446
5 TEC - Tecnologia 	24.401 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	43.140 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.193
2 MA - Matemàtiques 	46.303
3 CN - Biologia I Geologia 	43.812
4 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	72.235 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	70.134
3 707 - Dibuix Artístic I Color 	41.521
4 EF - Educació Física 	41.791
5 TEC - Tecnologia 	55.005
6 FQ - Física I Química 	45.279
7 LC - L. Catalana I Literatura 	70.194
8 MA - Matemàtiques 	47.605 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	54.225
2 MA - Matemàtiques 	70.246
3 GE - Geografia I Història 	25.359 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	71.935
2 LC - L. Catalana I Literatura 	72.941
3 DI - Dibuix 	49.186 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	61.543
2 CN - Biologia I Geologia 	47.218
3 TEC - Tecnologia 	20.714
4 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	70.191
5 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	70.842
6 621 - Processos Comercials 	61.961 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	42.346
2 LC - L. Catalana I Literatura 	75.650 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.719
2 LC - L. Catalana I Literatura 	73.507
3 MU - Música 	79.230
4 DI - Dibuix 	22.236
5 TEC - Tecnologia 	22.239
6 LE - L. Castellana I Literatura 	70.093
7 GE - Geografia I Història 	18.441 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	23.913
2 MU - Música 	62.633
3 LC - L. Catalana I Literatura 	47.397 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	45.824
2 LE - L. Castellana I Literatura 	22.891
3 CN - Biologia I Geologia 	21.620
4 EF - Educació Física 	19.543
5 601 - Cuina I Pastisseria 	78.634
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.861
7 TEC - Tecnologia 	44.537 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	45.824
2 LE - L. Castellana I Literatura 	22.891
3 CN - Biologia I Geologia 	21.620
4 EF - Educació Física 	19.543
5 601 - Cuina I Pastisseria 	78.634
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.861
7 TEC - Tecnologia 	44.537 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	55.760
2 AN - Anglès	8.997
3 MA - Matemàtiques	48.802
4 GE - Geografia I Història	24.801
5 CN - Biologia I Geologia	43.694
6 DI - Dibuix	25.321
7 PSI - Orientació Educativa	40.582
8 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	71.183

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	40.784
2 AN - Anglès	47.776
3 EF - Educació Física	21.391
4 TEC - Tecnologia	54.509
5 PSI - Orientació Educativa	54.443

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.643
2 133 - Alemany Eoi	
3 MU - Música	52.510
4 MA - Matemàtiques	70.748
5 FQ - Física I Química	50.314
6 PSI - Orientació Educativa	57.077
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	70.998
8 622 - Processos De Gestió Administrativa	50.738
9 TEC - Tecnologia	46.451

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	70.052
2 MA - Matemàtiques	70.243
3 EF - Educació Física	19.205
4 GE - Geografia I Història	22.108
5 PSI - Orientació Educativa	41.517
6 625 - Serveis A La Comunitat	23.998
7 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	77.969

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.217
2 FQ - Física I Química	58.335
3 622 - Processos De Gestió Administrativa	

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 504 - Construccions Civils I Edificacions	51.016
2 DI - Dibuix	42.146
3 TEC - Tecnologia	17.346
4 LC - L. Catalana I Literatura	73.702
5 LE - L. Castellana I Literatura	70.653
6 GE - Geografia I Història	23.053

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 618 - Perruqueria	54.265
2 501 - Administració D'Empreses	70.507
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	14.205
4 LC - L. Catalana I Literatura	71.211

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	41.726
2 FR - Francès	70.100
3 CN - Biologia I Geologia	41.477
4 GE - Geografia I Història	21.294
5 625 - Serveis A La Comunitat	16.586

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	16.954

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 134 - Àrab	22.293
2 193 - Anglès Eoi	9.361
3 AN - Anglès	41.983
4 MA - Matemàtiques	44.852
5 TEC - Tecnologia	19.136
6 GE - Geografia I Història	24.642
7 CN - Biologia I Geologia	43.438
8 PSI - Orientació Educativa	40.137
9 504 - Construccions Civils I Edificacions	20.469
10 602 - Equips Electrònics	47.641
11 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	70.664

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	51.494
2 192 - Francès Eoi	
3 AN - Anglès	46.383
4 DI - Dibuix	41.817
5 FQ - Física I Química	18.559
6 LE - L. Castellana I Literatura	51.119
7 CN - Biologia I Geologia	19.824
8 PSI - Orientació Educativa	54.380
9 GE - Geografia I Història	30.122

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	58.404
2 MU - Música	44.467
3 LE - L. Castellana I Literatura	44.718
4 MA - Matemàtiques	70.198
5 CN - Biologia I Geologia	45.509
6 DI - Dibuix	42.699
7 EF - Educació Física	41.103
8 GE - Geografia I Història	24.761
9 PSI - Orientació Educativa	55.682
10 609 - Manteniment Vehicles	73.571
11 613 - Oficina De Projectes De Fabric. Mecànica	60.572
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	70.036
13 TEC - Tecnologia	52.545

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	70.150
2 PSI - Orientació Educativa	19.989
3 515 - Processos De Producció Agrària	56.962
4 TEC - Tecnologia	52.105

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	70.213
2 AN - Anglès	55.766
3 EF - Educació Física	10.397
4 FI - Filosofia	41.767
5 FQ - Física I Química	57.235
6 LE - L. Castellana I Literatura	61.656
7 MA - Matemàtiques	70.055
8 TEC - Tecnologia	54.452
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària	41.683
10 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	45.124
11 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	62.288
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	50.706
13 622 - Processos De Gestió Administrativa	57.631

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	21.870
2 AN - Anglès	50.749
3 TEC - Tecnologia	49.342
4 LC - L. Catalana I Literatura	72.355

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 709 - Disseny D'Interiors	42.217
2 501 - Administració D'Empreses	61.531
3 602 - Equips Electrònics	
4 LC - L. Catalana I Literatura	70.256
5 MU - Música	78.727
6 TEC - Tecnologia	22.079
7 GE - Geografia I Història	17.106

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	15.804
2 TEC - Tecnologia	14.466

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	43.264
2 FR - Francès	46.977
3 MU - Música	13.491
4 LC - L. Catalana I Literatura	71.754
5 FI - Filosofia	40.119
6 MA - Matemàtiques	23.692
7 EF - Educació Física	6.014
8 502 - Anàlisi I Química Industrial	43.693
9 507 - Informàtica	72.337
10 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	70.656
11 609 - Manteniment Vehicles	79.149
12 623 - Producció En Arts Gràfiques	16.617
13 TEC - Tecnologia	15.551

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	17.767
2 ECO - Economia	40.449
3 EF - Educació Física	41.169
4 LE - L. Castellana I Literatura	50.615
5 LC - L. Catalana I Literatura	24.248
6 MU - Música	19.069
7 TEC - Tecnologia	19.273

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.690
2 FQ - Física I Química 	23.629
3 TEC - Tecnologia 	43.841
4 LE - L. Castellana I Literatura 	40.047
5 GE - Geografia I Història 	22.420
6 CN - Biologia I Geologia 	42.924
7 FI - Filosofia 	21.353
8 PSI - Orientació Educativa 	525
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	21.940
10 516 - Processos Industria Alimentaria 	25.159
11 810 - Motlles I Reproduccions 	41.539 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	40.579
2 MU - Música 	51.853
3 MA - Matemàtiques 	47.605
4 GE - Geografia I Història 	30.068 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	22.840
2 MA - Matemàtiques 	49.585
3 EF - Educació Física 	23.984
4 GE - Geografia I Història 	24.761
5 502 - Anàlisi I Química Industrial 	52.023
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	41.318
7 613 - Oficina De Projectes De Fabric. Mecànica 	43.615
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	61.607 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	5.775
2 CN - Biologia I Geologia 	50.778
3 EF - Educació Física 	20.013
4 TEC - Tecnologia 	22.629
5 618 - Perruqueria 	21.108 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.924
2 AN - Anglès 	55.739
3 CN - Biologia I Geologia 	46.807
4 GE - Geografia I Història 	40.954
5 LE - L. Castellana I Literatura 	51.060
6 MA - Matemàtiques 	56.817
7 PSI - Orientació Educativa 	23.132
8 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	62.045 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.697
2 DI - Dibuix 	42.127
3 TEC - Tecnologia 	23.766
4 MA - Matemàtiques 	51.016 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	58.928
2 CN - Biologia I Geologia 	21.415
3 TEC - Tecnologia 	15.902 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	19.000
2 EF - Educació Física 	21.412 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	21.294
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	10.020
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	23.463 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	12.323

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.100
2 AL - Alemany 	
3 FR - Francès 	
4 MA - Matemàtiques 	44.759
5 FQ - Física I Química 	7.897
6 TEC - Tecnologia 	43.876
7 LE - L. Castellana I Literatura 	24.452
8 GE - Geografia I Història 	22.401
9 CN - Biologia I Geologia 	20.525
10 516 - Processos Industria Alimentaria 	24.279
11 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.692 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	60.234
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	43.769
3 CLA - Cultura Clàssica 	57.409
4 DI - Dibuix 	42.108
5 EF - Educació Física 	41.121
6 TEC - Tecnologia 	54.619
7 FI - Filosofia 	45.269 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	
2 MU - Música 	21.930
3 LC - L. Catalana I Literatura 	23.896
4 LE - L. Castellana I Literatura 	40.800
5 MA - Matemàtiques 	60.798
6 FQ - Física I Química 	23.127
7 ECO - Economia 	51.059
8 DI - Dibuix 	42.284
9 EF - Educació Física 	23.852
10 PSI - Orientació Educativa 	55.472
11 621 - Processos Comercials 	52.018
12 TEC - Tecnologia 	47.840 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	51.243
2 LE - L. Castellana I Literatura 	60.541
3 DI - Dibuix 	47.295
4 PSI - Orientació Educativa 	40.583
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	41.257
6 TEC - Tecnologia 	58.980
7 625 - Serveis A La Comunitat 	20.599 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	25.560
2 AN - Anglès 	49.840
3 CN - Biologia I Geologia 	44.565
4 FQ - Física I Química 	56.790
5 LE - L. Castellana I Literatura 	49.285
6 MA - Matemàtiques 	56.091
7 TEC - Tecnologia 	56.471
8 501 - Administració D'Empreses 	55.988
9 502 - Anàlisi I Química Industrial 	60.093
10 625 - Serveis A La Comunitat 	21.366 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.865
2 AN - Anglès 	21.522
3 MA - Matemàtiques 	56.530 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 603 - Estètica 	4.236
2 CN - Biologia I Geologia 	52.128
3 TEC - Tecnologia 	21.357
4 LE - L. Castellana I Literatura 	

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	21.406
2 CN - Biologia I Geologia 	47.244
3 MA - Matemàtiques 	47.310 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	24.894
2 FQ - Física I Química 	44.785
3 DI - Dibuix 	41.282
4 GE - Geografia I Història 	16.780
5 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	14.301
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	47.004
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	40.563 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	15.372
2 MA - Matemàtiques 	42.698 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	22.565
2 133 - Alemany Eoi 	12.435
3 MA - Matemàtiques 	43.365
4 TEC - Tecnologia 	44.154
5 GE - Geografia I Història 	18.710
6 DI - Dibuix 	24.241
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.729
8 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	22.351 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.177
2 EF - Educació Física 	41.050 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	55.649
2 LE - L. Castellana I Literatura 	22.840
3 MA - Matemàtiques 	21.233
4 FQ - Física I Química 	
5 GE - Geografia I Història 	15.889
6 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	49.511
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	61.925 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	47.789
2 LE - L. Castellana I Literatura 	58.218
3 MA - Matemàtiques 	60.432
4 FQ - Física I Química 	57.763
5 CN - Biologia I Geologia 	46.717
6 TEC - Tecnologia 	54.548 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	45.468
2 CN - Biologia I Geologia 	47.408
3 PSI - Orientació Educativa 	55.669 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	45.468
2 CN - Biologia I Geologia 	47.408
3 PSI - Orientació Educativa 	55.669 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	14.205
2 AN - Anglès 	9.781
3 FI - Filosofia 	13.913 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.726
2 MU - Música 	6.107
3 LC - L. Catalana I Literatura 	48.527
4 PSI - Orientació Educativa 	40.836 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	16.954
2 MA - Matemàtiques 	25.483 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	41.885
2 AN - Anglès 	16.307
3 FR - Francès 	14.967
4 190 - Espanyol 	11.990
5 MA - Matemàtiques 	43.284
6 FQ - Física I Química 	
7 TEC - Tecnologia 	43.805
8 GE - Geografia I Història 	20.354
9 FI - Filosofia 	18.388
10 ECO - Economia 	41.518
11 DI - Dibuix 	40.051
12 PSI - Orientació Educativa 	25.250
13 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	45.540
14 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	45.909 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	56.228
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	55.393
3 625 - Serveis A La Comunitat 	24.725
4 712 - Disseny Gràfic 	47.776
5 AN - Anglès 	24.659
6 TEC - Tecnologia 	50.468
7 FQ - Física I Química 	47.816
8 LE - L. Castellana I Literatura 	24.496
9 PSI - Orientació Educativa 	54.380
10 GE - Geografia I Història 	30.070 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	20.682
2 LC - L. Catalana I Literatura 	61.421
3 LE - L. Castellana I Literatura 	54.659
4 CN - Biologia I Geologia 	45.715
5 DI - Dibuix 	42.265
6 GE - Geografia I Història 	21.663
7 PSI - Orientació Educativa 	40.311
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.679
9 518 - Processos Sanitaris 	55.171
10 TEC - Tecnologia 	47.840 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.576
2 MU - Música 	13.607
3 LC - L. Catalana I Literatura 	60.728
4 FI - Filosofia 	20.611
5 MA - Matemàtiques 	52.105
6 GE - Geografia I Història 	40.265
7 PSI - Orientació Educativa 	40.661
8 TEC - Tecnologia 	53.284 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	20.157
2 CN - Biologia I Geologia 	47.811
3 DI - Dibuix 	42.920
4 EF - Educació Física 	21.802
5 FQ - Física I Química 	56.792
6 GE - Geografia I Història 	24.818
7 PSI - Orientació Educativa 	14.293
8 510 - Organització I Gestió Comercial 	55.545

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 813 - Tècniques Ceràmiques 	1.701
2 AN - Anglès 	24.697
3 DI - Dibuix 	48.734
4 EF - Educació Física 	24.361
5 TEC - Tecnologia 	12.535
6 FQ - Física I Química 	22.193
7 MU - Música 	23.466
8 MA - Matemàtiques 	57.272
9 CN - Biologia I Geologia 	46.978
10 ECO - Economia 	23.662
11 PSI - Orientació Educativa 	59.220

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	49.197
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	15.429
3 LC - L. Catalana I Literatura 	12.004
4 CLA - Cultura Clàssica 	23.783
5 EF - Educació Física 	41.709
6 LE - L. Castellana I Literatura 	49.242

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	54.372
2 FQ - Física I Química 	21.549
3 GE - Geografia I Història 	40.235
4 PSI - Orientació Educativa 	18.456
5 501 - Administració D'Empreses 	49.413
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	13.674
7 516 - Processos Industria Alimentaria 	25.380 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	19.235
2 LC - L. Catalana I Literatura 	54.617
3 LE - L. Castellana I Literatura 	41.830
4 MA - Matemàtiques 	50.387
5 ECO - Economia 	42.158
6 EF - Educació Física 	13.192
7 GE - Geografia I Història 	18.661
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	44.537
9 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	54.041
10 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	46.451
11 623 - Producció En Arts Gràfiques 	16.617
12 625 - Serveis A La Comunitat 	24.599

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	20.366
2 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	43.426
3 AN - Anglès 	9.725
4 DI - Dibuix 	14.864
5 LE - L. Castellana I Literatura 	50.764
6 LC - L. Catalana I Literatura 	40.920 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	24.324
2 AN - Anglès 	18.096
3 MA - Matemàtiques 	21.740
4 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	24.545
5 TEC - Tecnologia 	43.644
6 CN - Biologia I Geologia 	21.761
7 FI - Filosofia 	7.144
8 DI - Dibuix 	24.101
9 PSI - Orientació Educativa 	40.157
10 504 - Construccions Civils I Edificacions 	18.849
11 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.684
12 618 - Perruqueria 	14.741
13 626 - Serveis De Restauració 	62.615 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	55.492
2 603 - Estètica 	25.349
3 EF - Educació Física 	22.617
4 FR - Francès 	30.096
5 TEC - Tecnologia 	50.401
6 MU - Música 	57.910
7 MA - Matemàtiques 	60.124
8 PSI - Orientació Educativa 	22.126
9 GE - Geografia I Història 	22.181
10 FI - Filosofia 	44.756 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	14.873
2 LC - L. Catalana I Literatura 	22.648
3 LE - L. Castellana I Literatura 	50.413
4 FI - Filosofia 	41.476
5 MA - Matemàtiques 	47.264
6 DI - Dibuix 	42.224
7 EF - Educació Física 	12.119
8 PSI - Orientació Educativa 	41.093
9 501 - Administració D'Empreses 	42.869
10 625 - Serveis A La Comunitat 	24.044
11 TEC - Tecnologia 	47.601 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	56.028
2 MA - Matemàtiques 	47.425
3 EF - Educació Física 	20.013
4 GE - Geografia I Història 	40.083
5 PSI - Orientació Educativa 	12.409
6 501 - Administració D'Empreses 	41.542
7 TEC - Tecnologia 	22.759 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	14.056
2 AN - Anglès 	24.447
3 CN - Biologia I Geologia 	47.284
4 DI - Dibuix 	24.594
5 FI - Filosofia 	22.122
6 GE - Geografia I Història 	22.324
7 LE - L. Castellana I Literatura 	48.730
8 MA - Matemàtiques 	45.611
9 TEC - Tecnologia 	50.365
10 506 - Hoteleria I Turisme 	41.981
11 618 - Perruqueria 	24.039 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	55.557
2 MA - Matemàtiques 	55.628
3 GE - Geografia I Història 	23.525
4 FI - Filosofia 	10.079 

Girona

 Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	60.546
2 501 - Administració D'Empreses 	47.598
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	20.680
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	16.822
5 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	15.902
6 707 - Dibuix Artístic I Color 	10.136
7 AN - Anglès 	12.049
8 DI - Dibuix 	41.742
9 TEC - Tecnologia 	22.239 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	21.621
2 AN - Anglès 	19.184
3 FR - Francès 	19.000
4 LE - L. Castellana I Literatura 	43.458
5 CN - Biologia I Geologia 	44.579
6 502 - Anàlisi I Química Industrial 	21.104 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	4.951
2 LE - L. Castellana I Literatura 	22.891
3 MA - Matemàtiques 	46.726
4 CN - Biologia I Geologia 	18.062
5 DI - Dibuix 	46.822
6 GE - Geografia I Història 	25.125
7 PSI - Orientació Educativa 	56.284
8 507 - Informàtica 	58.932
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	7.135
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	23.463
11 625 - Serveis A La Comunitat 	18.867
12 TEC - Tecnologia 	24.401 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	25.549 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	41.885
2 MU - Música 	2.895
3 MA - Matemàtiques 	43.207
4 TEC - Tecnologia 	42.383
5 LE - L. Castellana I Literatura 	42.206
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	23.580
7 603 - Estètica 	19.437
8 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	43.016
9 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.072
10 708 - Dibuix Tècnic 	41.962 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	57.615
2 MA - Matemàtiques 	58.901
3 PSI - Orientació Educativa 	41.494
4 GE - Geografia I Història 	24.263
5 FI - Filosofia 	22.515 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.140
2 MU - Música 	61.574
3 LC - L. Catalana I Literatura 	22.648
4 LE - L. Castellana I Literatura 	50.413
5 EF - Educació Física 	42.047
6 TEC - Tecnologia 	43.878 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.274
2 MA - Matemàtiques 	57.904
3 CN - Biologia I Geologia 	24.515
4 PSI - Orientació Educativa 	41.234
5 TEC - Tecnologia 	57.568
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	59.100 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	46.325
2 DI - Dibuix 	25.321
3 EF - Educació Física 	23.698
4 FQ - Física I Química 	20.714
5 GE - Geografia I Història 	40.987
6 LE - L. Castellana I Literatura 	49.285
7 PSI - Orientació Educativa 	41.620
8 510 - Organització I Gestió Comercial 	53.044
9 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	61.293 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.274
2 MA - Matemàtiques 	57.904
3 CN - Biologia I Geologia 	24.515
4 PSI - Orientació Educativa 	41.234
5 TEC - Tecnologia 	57.568
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	59.100 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	61.672
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	25.460
3 AN - Anglès 	12.049
4 CN - Biologia I Geologia 	46.841
5 FI - Filosofia 	40.940
6 GE - Geografia I Història 	21.424
7 PSI - Orientació Educativa 	40.336 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.934
2 LC - L. Catalana I Literatura 	23.462
3 GE - Geografia I Història 	40.235
4 PSI - Orientació Educativa 	19.063 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	50.415
2 DI - Dibuix 	46.127
3 EF - Educació Física 	42.174
4 GE - Geografia I Història 	24.299
5 PSI - Orientació Educativa 	40.836
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.574 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	18.399 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	40.917
2 193 - Anglès Eoi 	7.272
3 MA - Matemàtiques 	42.409
4 GE - Geografia I Història 	
5 CN - Biologia I Geologia 	42.785
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	8.647 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	47.776
2 DI - Dibuix 	45.693
3 EF - Educació Física 	41.277
4 MA - Matemàtiques 	57.101 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.114
2 FR - Francès 	40.240
3 LE - L. Castellana I Literatura 	9.817
4 DI - Dibuix 	42.416
5 GE - Geografia I Història 	19.103
6 PSI - Orientació Educativa 	55.193
7 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	61.878
8 TEC - Tecnologia 	43.878 

Maresme-Vallès Oriental

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	59.183
2 PSI - Orientació Educativa 	15.566
3 TEC - Tecnologia 	24.091 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.343
2 DI - Dibuix 	47.309
3 TEC - Tecnologia 	17.346
4 CN - Biologia I Geologia 	46.978 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	19.027
2 CN - Biologia I Geologia 	48.514
3 EF - Educació Física 	43.582
4 GE - Geografia I Història 	
5 PSI - Orientació Educativa 	25.042 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.376
2 LC - L. Catalana I Literatura 	13.377
3 LE - L. Castellana I Literatura 	23.090
4 EF - Educació Física 	41.685
5 515 - Processos De Producció Agrària 	22.552 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	49.498
2 EF - Educació Física 	6.014
3 PSI - Orientació Educativa 	40.672
4 502 - Anàlisi I Química Industrial 	44.537
5 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	25.423
6 TEC - Tecnologia 	46.606 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	20.001 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	57.819
2 FQ - Física I Química	46.549
3 LE - L. Castellana I Literatura	40.047
4 GE - Geografia I Història	24.642
5 ECO - Economia	40.568
6 505 - Formació I Orientació Laboral	8.203
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària	
8 510 - Organització I Gestió Comercial	42.021
9 625 - Serveis A La Comunitat	19.037

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	55.572
2 DI - Dibuix	43.858
3 EF - Educació Física	41.078
4 TEC - Tecnologia	20.649
5 FQ - Física I Química	54.394
6 LC - L. Catalana I Literatura	60.996
7 LE - L. Castellana I Literatura	56.808
8 MU - Música	57.910
9 MA - Matemàtiques	56.823
10 CN - Biologia I Geologia	19.824
11 PSI - Orientació Educativa	24.108
12 GE - Geografia I Història	22.749
13 FI - Filosofia	41.233

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	45.021
2 CN - Biologia I Geologia	18.536
3 DI - Dibuix	42.265
4 GE - Geografia I Història	40.276
5 505 - Formació I Orientació Laboral	23.703
6 625 - Serveis A La Comunitat	20.676
7 TEC - Tecnologia	57.192

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	61.441
2 FQ - Física I Química	60.052
3 EF - Educació Física	11.443
4 TEC - Tecnologia	51.811

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.840
2 FQ - Física I Química	43.109
3 MA - Matemàtiques	56.817
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària	41.969

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 621 - Processos Comercials	42.346
2 AN - Anglès	24.763
3 MA - Matemàtiques	51.016
4 GE - Geografia I Història	21.722

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	57.593
2 609 - Manteniment Vehicles	53.904
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.972
4 AN - Anglès	56.019
5 TEC - Tecnologia	19.971
6 PSI - Orientació Educativa	24.488

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	54.070
2 625 - Serveis A La Comunitat	9.823
3 AN - Anglès	6.401
4 CN - Biologia I Geologia	48.680

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.070
2 FI - Filosofia	40.389
3 MA - Matemàtiques	48.024
4 FQ - Física I Química	24.477
5 PSI - Orientació Educativa	24.599
6 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris	47.891
7 622 - Processos De Gestió Administrativa	40.563
8 TEC - Tecnologia	43.395

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.143
2 MA - Matemàtiques	21.740
3 PSI - Orientació Educativa	19.905
4 502 - Anàlisi I Química Industrial	46.350
5 510 - Organització I Gestió Comercial	40.763

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial	54.521
2 621 - Processos Comercials	43.474
3 DI - Dibuix	42.108
4 TEC - Tecnologia	23.180
5 MU - Música	55.651
6 GE - Geografia I Història	22.183

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.682
2 MU - Música	62.604
3 MA - Matemàtiques	58.372
4 PSI - Orientació Educativa	6.022
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	61.925
6 625 - Serveis A La Comunitat	20.201

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	54.753
2 FQ - Física I Química	57.763
3 DI - Dibuix	24.515
4 GE - Geografia I Història	40.269
5 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	55.381

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.537
2 DI - Dibuix	46.319
3 FI - Filosofia	40.650
4 GE - Geografia I Història	40.849
5 LE - L. Castellana I Literatura	57.291
6 MA - Matemàtiques	58.967
7 TEC - Tecnologia	47.529
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària	30.151
9 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	60.190

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa	25.038

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	12.004
2 ECO - Economia	50.792
3 CN - Biologia I Geologia	
4 TEC - Tecnologia	46.582
5 EF - Educació Física	42.794
6 LE - L. Castellana I Literatura	24.220
7 GE - Geografia I Història	17.106
8 PSI - Orientació Educativa	19.425

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	24.490
2 PSI - Orientació Educativa	24.686
3 505 - Formació I Orientació Laboral	40.535
4 518 - Processos Sanitaris	23.463
5 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	45.520
6 608 - Laboratori	42.209
7 TEC - Tecnologia	43.289

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	11.127
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.217
3 LC - L. Catalana I Literatura	8.540
4 PSI - Orientació Educativa	41.071

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	58.212
2 AN - Anglès	41.340
3 MA - Matemàtiques	23.826
4 FQ - Física I Química	46.537
5 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	
6 TEC - Tecnologia	17.721
7 GE - Geografia I Història	22.663
8 PSI - Orientació Educativa	19.845
9 813 - Tècniques Ceràmiques	41.252

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	43.275
2 505 - Formació I Orientació Laboral	40.487
3 MU - Música	55.265
4 PSI - Orientació Educativa	14.378
5 FI - Filosofia	

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	62.491
2 FI - Filosofia	42.887
3 MA - Matemàtiques	23.257
4 CN - Biologia I Geologia	45.653
5 DI - Dibuix	42.265
6 EF - Educació Física	41.103
7 GE - Geografia I Història	25.359
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	52.276
9 TEC - Tecnologia	56.992

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	55.947
2 LC - L. Catalana I Literatura	51.243
3 LE - L. Castellana I Literatura	60.728
4 FI - Filosofia	23.805
5 PSI - Orientació Educativa	41.257
6 622 - Processos De Gestió Administrativa	56.652

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.447
2 DI - Dibuix	25.321
3 GE - Geografia I Història	40.713
4 MA - Matemàtiques	56.091
5 PSI - Orientació Educativa	43.022
6 TEC - Tecnologia	54.452
7 622 - Processos De Gestió Administrativa	47.813

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	49.194
2 FQ - Física I Química	23.074
3 CN - Biologia I Geologia	17.346
4 GE - Geografia I Història	23.507

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	14.205
2 LC - L. Catalana I Literatura	10.953
3 DI - Dibuix	42.334
4 FQ - Física I Química	51.043
5 TEC - Tecnologia	51.716
6 EF - Educació Física	43.577
7 FI - Filosofia	40.590
8 GE - Geografia I Història	
9 PSI - Orientació Educativa	16.822

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	49.344
2 AN - Anglès	13.022
3 LC - L. Catalana I Literatura	44.522
4 MA - Matemàtiques	47.310
5 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	51.006
6 TEC - Tecnologia	19.419

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	45.330
2 LE - L. Castellana I Literatura	43.198
3 MA - Matemàtiques	49.524
4 CN - Biologia I Geologia	43.815
5 DI - Dibuix	45.039
6 GE - Geografia I Història	22.783
7 PSI - Orientació Educativa	30.116
8 608 - Laboratori	25.278
9 621 - Processos Comercials	15.451

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	43.862
2 625 - Serveis A La Comunitat	23.280
3 FQ - Física I Química	18.323
4 MU - Música	19.069
5 TEC - Tecnologia	12.323

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.078
2 GE - Geografia I Història 	23.882
3 CN - Biologia I Geologia 	20.525
4 DI - Dibuix 	24.101
5 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	60.355
6 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	54.798
7 817 - Tècniques De Patronatge I Confecció 	62.639 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	24.108
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	50.324
3 AN - Anglès 	22.183
4 EF - Educació Física 	30.016
5 TEC - Tecnologia 	42.856
6 FQ - Física I Química 	54.642
7 MU - Música 	54.977
8 CN - Biologia I Geologia 	47.752
9 PSI - Orientació Educativa 	41.538 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	48.151
2 FQ - Física I Química 	23.127
3 DI - Dibuix 	42.044
4 PSI - Orientació Educativa 	55.164
5 TEC - Tecnologia 	54.454 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	61.736
2 LE - L. Castellana I Literatura 	58.436
3 DI - Dibuix 	44.698 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	54.970
2 DI - Dibuix 	45.690
3 FI - Filosofia 	22.570
4 FQ - Física I Química 	50.556
5 GE - Geografia I Història 	25.496
6 LE - L. Castellana I Literatura 	58.489
7 TEC - Tecnologia 	51.993
8 501 - Administració D'Empreses 	42.659
9 618 - Perruqueria 	16.733
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.064 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	23.766
2 LE - L. Castellana I Literatura 	

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	51.044
2 ECO - Economia 	47.598
3 TEC - Tecnologia 	47.278
4 EF - Educació Física 	13.386
5 GE - Geografia I Història 	21.570
6 PSI - Orientació Educativa 	21.608 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	44.690
2 MA - Matemàtiques 	48.752
3 EF - Educació Física 	24.131
4 PSI - Orientació Educativa 	51.152
5 501 - Administració D'Empreses 	41.861 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	21.910 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.030
2 TEC - Tecnologia	24.159
3 GE - Geografia I Història	22.792
4 CN - Biologia I Geologia	42.752
5 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	56.656

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	55.346
2 EF - Educació Física	30.063
3 TEC - Tecnologia	20.649
4 FQ - Física I Química	50.969
5 CN - Biologia I Geologia	19.293Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	55.346
2 EF - Educació Física	30.063
3 TEC - Tecnologia	20.649
4 FQ - Física I Química	50.969
5 CN - Biologia I Geologia	19.293

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	51.094
2 FI - Filosofia	43.835
3 FQ - Física I Química	47.294
4 DI - Dibuix	23.257
5 EF - Educació Física	42.182
6 PSI - Orientació Educativa	54.972
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	51.436
8 622 - Processos De Gestió Administrativa	
9 TEC - Tecnologia	52.617

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	58.965
2 LC - L. Catalana I Literatura	61.424
3 CN - Biologia I Geologia	50.511
4 ECO - Economia	58.930
5 DI - Dibuix	24.805
6 GE - Geografia I Història	30.028

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	60.535
2 AN - Anglès	56.629
3 EF - Educació Física	21.802
4 PSI - Orientació Educativa	42.960
5 TEC - Tecnologia	51.505

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	58.931
2 PSI - Orientació Educativa	57.616
3 GE - Geografia I Història	20.407

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	60.546
2 505 - Formació I Orientació Laboral	15.429
3 625 - Serveis A La Comunitat	19.356
4 FR - Francès	46.702
5 LC - L. Catalana I Literatura	47.659
6 PSI - Orientació Educativa	Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	60.546
2 505 - Formació I Orientació Laboral	15.429
3 625 - Serveis A La Comunitat	19.356
4 FR - Francès	46.702
5 LC - L. Catalana I Literatura	47.659
6 PSI - Orientació Educativa	

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 ECO - Economia	40.725
2 EF - Educació Física	40.997
3 501 - Administració D'Empreses	15.826

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.908
2 LE - L. Castellana I Literatura	22.891
3 MA - Matemàtiques	24.894
4 DI - Dibuix	44.695
5 EF - Educació Física	41.814
6 GE - Geografia I Història	18.661
7 TEC - Tecnologia	19.236

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa	40.779

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	24.169
2 193 - Anglès Eoi	9.361
3 AN - Anglès	23.427
4 507 - Informàtica	59.057
5 TEC - Tecnologia	22.465
6 LE - L. Castellana I Literatura	40.800
7 PSI - Orientació Educativa	25.143
8 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	46.540

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	727
2 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	50.672
3 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	62.275
4 625 - Serveis A La Comunitat	23.977
5 721 - Mitjans Audiovisuals	41.181
6 DI - Dibuix	
7 EF - Educació Física	22.617
8 FQ - Física I Química	49.150
9 ECO - Economia	21.690
10 GE - Geografia I Història	24.263

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	47.917
2 FQ - Física I Química	45.868
3 CN - Biologia I Geologia	45.509
4 GE - Geografia I Història	
5 PSI - Orientació Educativa	54.317
6 TEC - Tecnologia	50.718

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	22.274
2 LE - L. Castellana I Literatura	57.414
3 FQ - Física I Química	56.517
4 GE - Geografia I Història	25.572
5 TEC - Tecnologia	22.629

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	55.403
2 CN - Biologia I Geologia	47.276
3 GE - Geografia I Història	25.319
4 MA - Matemàtiques	51.951
5 PSI - Orientació Educativa	41.221
6 TEC - Tecnologia	44.430
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	57.708

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	46.343
2 LE - L. Castellana I Literatura	57.945
3 GE - Geografia I Història	22.423

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	49.689
2 FQ - Física I Química	52.052
3 TEC - Tecnologia	23.633
4 EF - Educació Física	42.794
5 GE - Geografia I Història	20.558
6 PSI - Orientació Educativa	16.312

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.871
2 AN - Anglès	42.329
3 LC - L. Catalana I Literatura	10.931
4 CN - Biologia I Geologia	55.317
5 EF - Educació Física	23.906
6 FI - Filosofia	43.665
7 GE - Geografia I Història	20.062
8 PSI - Orientació Educativa	41.053
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària	17.891
10 TEC - Tecnologia	14.466

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.070
2 MU - Música	45.680
3 MA - Matemàtiques	49.335
4 505 - Formació I Orientació Laboral	40.530
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	46.451

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	30.119

Barcelona ConsorciBarcelona ComarquesBaix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	23.401
2 LC - L. Catalana I Literatura	60.203
3 LE - L. Castellana I Literatura	45.992
4 FI - Filosofia	43.266
5 FQ - Física I Química	23.127
6 GE - Geografia I Història	40.260
7 PSI - Orientació Educativa	19.753
8 TEC - Tecnologia	47.840

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.709
2 CN - Biologia I Geologia	22.986
3 DI - Dibuix	44.662
4 EF - Educació Física	42.441
5 GE - Geografia I Història	23.617
6 TEC - Tecnologia	22.759
7 603 - Estètica	4.236
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	52.139
9 625 - Serveis A La Comunitat	20.599

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica	21.451
2 CN - Biologia I Geologia	51.744
3 DI - Dibuix	25.321
4 FQ - Física I Química	60.236
5 GE - Geografia I Història	24.819
6 LE - L. Castellana I Literatura	58.471
7 MA - Matemàtiques	50.342
8 505 - Formació I Orientació Laboral	40.144

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	51.143
2 DI - Dibuix	47.309
3 EF - Educació Física	24.253
4 FR - Francès	57.019
5 FQ - Física I Química	56.939
6 MU - Música	53.902
7 MA - Matemàtiques	42.275
8 GE - Geografia I Història	11.456

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	49.146
2 AN - Anglès	9.781
3 LC - L. Catalana I Literatura	56.426
4 FQ - Física I Química	47.293
5 CN - Biologia I Geologia	48.755
6 TEC - Tecnologia	22.097
7 GE - Geografia I Història	20.317

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.244
2 LE - L. Castellana I Literatura	23.090
3 CN - Biologia I Geologia	49.303
4 EF - Educació Física	24.389
5 FI - Filosofia	43.493
6 MA - Matemàtiques	25.058

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	19.957
2 MU - Música	23.497
3 LE - L. Castellana I Literatura	42.412
4 MA - Matemàtiques	48.857
5 CN - Biologia I Geologia	14.301
6 EF - Educació Física	25.126
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària	14.526

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	14.864
===== 09/02=====

Barcelona Consorci

<code>
Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	42.967
2 LC - L. Catalana I Literatura	2.762
3 AN - Anglès	15.104
4 FQ - Física I Química	17.721
5 507 - Informàtica	51.559
6 LE - L. Castellana I Literatura	42.066
7 GE - Geografia I Història	20.355
8 PSI - Orientació Educativa	20.254
9 813 - Tècniques Ceràmiques	40.630

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	61.306
2 721 - Mitjans Audiovisuals	24.836
3 AN - Anglès	54.453
4 EF - Educació Física	30.063
5 LE - L. Castellana I Literatura	23.276
6 MA - Matemàtiques	55.027
7 CN - Biologia I Geologia	19.824
8 FI - Filosofia	41.233

Baix Llobregat

Professors de secundària
Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	24.928
2 CN - Biologia I Geologia	42.131
3 EF - Educació Física	22.427
4 GE - Geografia I Història	24.761

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	41.622
2 GE - Geografia I Història	25.557
3 501 - Administració D'Empreses	24.050
4 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	42.938

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	48.343
2 FR - Francès	54.295
3 GE - Geografia I Història	23.084
4 LE - L. Castellana I Literatura	23.104
5 PSI - Orientació Educativa	41.564
6 505 - Formació I Orientació Laboral	19.881

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	40.480
2 EF - Educació Física	23.481
3 FQ - Física I Química	48.014
4 MA - Matemàtiques	24.115

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	57.965
2 CN - Biologia I Geologia	47.293

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	22.827
2 CN - Biologia I Geologia	44.579
3 DI - Dibuix	47.653
4 FQ - Física I Química	48.188
5 GE - Geografia I Història	20.338
6 PSI - Orientació Educativa	23.469

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	17.343
2 MA - Matemàtiques	46.852
3 CLA - Cultura Clàssica	23.943
4 134 - Àrab	44.922
5 628 - Soldadures	62.617
6 TEC - Tecnologia	16.541

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	50.615
2 LC - L. Catalana I Literatura	24.877
3 MA - Matemàtiques 	41.043

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	42.376
2 AN - Anglès	24.677
3 AL - Alemany	40.247
4 FQ - Física I Química	19.144
5 CN - Biologia I Geologia	23.260

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	40.151
2 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	61.056
3 708 - Dibuix Tècnic	43.363
4 AN - Anglès	40.305
5 DI - Dibuix	41.817
6 LE - L. Castellana I Literatura	56.505
7 MU - Música	54.305
8 MA - Matemàtiques	51.985
9 CN - Biologia I Geologia	46.597
10 PSI - Orientació Educativa	41.111
11 FI - Filosofia	23.082

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.643
2 MA - Matemàtiques	47.264
3 CN - Biologia I Geologia	22.438
4 GE - Geografia I Història	40.240
5 PSI - Orientació Educativa	
6 501 - Administració D'Empreses	42.869
7 505 - Formació I Orientació Laboral	30.007
8 510 - Organització I Gestió Comercial	48.198
9 609 - Manteniment Vehicles	62.652

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	23.011
2 MA - Matemàtiques	61.308
3 CN - Biologia I Geologia	41.064
4 DI - Dibuix	45.969
5 GE - Geografia I Història	25.537
6 TEC - Tecnologia	51.811
7 625 - Serveis A La Comunitat	15.129

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	57.291
2 MU - Música	13.400
3 AN - Anglès	54.976
4 DI - Dibuix	41.967
5 ECO - Economia	60.197
6 EF - Educació Física	42.366
7 FQ - Física I Química	55.118
8 FR - Francès	46.324
9 501 - Administració D'Empreses	54.897
10 524 - Sistemes Electrònics	60.190

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	18.925
2 FQ - Física I Química	21.454
3 LC - L. Catalana I Literatura	18.147
4 LE - L. Castellana I Literatura	46.117
5 MA - Matemàtiques	47.263
6 PSI - Orientació Educativa	56.848

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	55.458
2 LC - L. Catalana I Literatura	57.920
3 CN - Biologia I Geologia	48.239
4 TEC - Tecnologia	19.971
5 EF - Educació Física	23.598
6 GE - Geografia I Història	20.228
7 PSI - Orientació Educativa	19.425

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 618 - Perruqueria	24.229
2 AN - Anglès	42.153
3 CN - Biologia I Geologia	43.179
4 PSI - Orientació Educativa	21.597
5 TEC - Tecnologia	51.294
6 708 - Dibuix Tècnic	52.110

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	50.826
2 GE - Geografia I Història	17.321
3 PSI - Orientació Educativa	40.813
4 501 - Administració D'Empreses	41.922

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	43.217

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	41.708
2 LC - L. Catalana I Literatura 	54.470
3 AN - Anglès 	23.401
4 MA - Matemàtiques 	25.343
5 TEC - Tecnologia 	41.396
6 CLA - Cultura Clàssica 	46.551
7 LE - L. Castellana I Literatura 	42.007
8 GE - Geografia I Història 	21.674
9 CN - Biologia I Geologia 	21.990
10 PSI - Orientació Educativa 	6.200 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	54.498
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.060
3 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	55.226
4 CLA - Cultura Clàssica 	60.472
5 LE - L. Castellana I Literatura 	55.615
6 CN - Biologia I Geologia 	45.473
7 PSI - Orientació Educativa 	40.872 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	20.683
2 PSI - Orientació Educativa 	41.788
3 615 - Operacions De Processos 	50.993 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.334
2 LE - L. Castellana I Literatura 	56.826
3 FQ - Física I Química 	50.538
4 PSI - Orientació Educativa 	40.583
5 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.830 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	56.784
2 AN - Anglès 	49.840
3 CN - Biologia I Geologia 	45.825
4 DI - Dibuix 	43.759
5 ECO - Economia 	58.011
6 EF - Educació Física 	30.059
7 FI - Filosofia 	22.122
8 FQ - Física I Química 	54.386
9 LE - L. Castellana I Literatura 	57.443 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	11.456
2 DI - Dibuix 	48.734
3 TEC - Tecnologia 	50.694
4 LE - L. Castellana I Literatura 	57.855
5 PSI - Orientació Educativa 	54.442 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	54.459
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.339
3 625 - Serveis A La Comunitat 	13.857
4 PSI - Orientació Educativa 	22.095 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	16.658
2 AN - Anglès 	6.401
3 LC - L. Catalana I Literatura 	41.309
4 LE - L. Castellana I Literatura 	20.434
5 EF - Educació Física 	21.412
6 GE - Geografia I Història 	40.261
7 MA - Matemàtiques 	50.970
8 PSI - Orientació Educativa 	19.946
9 TEC - Tecnologia 	50.484 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	43.024
2 LC - L. Catalana I Literatura 	4.951
3 LE - L. Castellana I Literatura 	45.978
4 MA - Matemàtiques 	46.726
5 CN - Biologia I Geologia 	16.623
6 EF - Educació Física 	24.131
7 GE - Geografia I Història 	23.108
8 PSI - Orientació Educativa 	50.896 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	13.393
2 LE - L. Castellana I Literatura 	40.516
3 MA - Matemàtiques 	24.249 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	40.917
2 134 - Àrab	16.307
3 AN - Anglès	18.096
4 133 - Alemany Eoi	12.435
5 MA - Matemàtiques	23.001
6 LE - L. Castellana I Literatura	42.002
7 GE - Geografia I Història	22.663
8 CN - Biologia I Geologia	16.188
9 PSI - Orientació Educativa	23.920

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial	49.241
2 507 - Informàtica	
3 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	51.089
4 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	54.720
5 609 - Manteniment Vehicles	
6 CLA - Cultura Clàssica	57.927
7 LC - L. Catalana I Literatura	60.996
8 LE - L. Castellana I Literatura	50.963
9 MU - Música	50.723
10 CN - Biologia I Geologia	43.263
11 GE - Geografia I Història	24.218
12 FI - Filosofia	21.461

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	24.699
2 MU - Música	17.393
3 LE - L. Castellana I Literatura	45.021
4 FI - Filosofia	22.519
5 FQ - Física I Química	46.975
6 ECO - Economia	47.607
7 EF - Educació Física	41.968
8 GE - Geografia I Història	21.663
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària	41.093
10 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	57.746
11 615 - Operacions De Processos	49.266
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	46.363
13 TEC - Tecnologia	22.896

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	46.717
2 DI - Dibuix	42.889
3 EF - Educació Física	20.095
4 GE - Geografia I Història	22.108
5 TEC - Tecnologia	50.666

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.157
2 FR - Francès	
3 LE - L. Castellana I Literatura	52.004
4 PSI - Orientació Educativa	16.756
5 TEC - Tecnologia	3.215
6 501 - Administració D'Empreses	54.526
7 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	20.479
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	49.523

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.697
2 CLA - Cultura Clàssica	61.045
3 TEC - Tecnologia	45.654
4 PSI - Orientació Educativa	41.307
5 GE - Geografia I Història	24.006

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	24.852
2 AN - Anglès	56.076
3 DI - Dibuix	54.657
4 FQ - Física I Química	50.999

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles	54.252
2 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris	44.410
3 GE - Geografia I Història	40.246

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	15.396
2 MA - Matemàtiques	47.962
3 CN - Biologia I Geologia	43.185
4 ECO - Economia	45.864
5 DI - Dibuix	40.959
6 EF - Educació Física	23.889
7 PSI - Orientació Educativa	40.611
8 505 - Formació I Orientació Laboral	40.412
9 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	47.465
10 TEC - Tecnologia	15.551

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	10.100

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.124
2 AN - Anglès 	25.425
3 FR - Francès 	14.967
4 LE - L. Castellana I Literatura 	41.802
5 GE - Geografia I Història 	21.371
6 CN - Biologia I Geologia 	
7 DI - Dibuix 	25.140
8 PSI - Orientació Educativa 	23.508
9 506 - Hoteleria I Turisme 	46.291 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	43.142
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	50.609
3 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	46.599
4 AN - Anglès 	54.754
5 DI - Dibuix 	43.686
6 FQ - Física I Química 	47.990
7 LE - L. Castellana I Literatura 	54.316
8 FI - Filosofia 	22.515 

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.509
2 LE - L. Castellana I Literatura 	47.085
3 MA - Matemàtiques 	43.049
4 PSI - Orientació Educativa 	41.093
5 TEC - Tecnologia 	42.264 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	55.429
2 CN - Biologia I Geologia 	24.750
3 DI - Dibuix 	41.371
4 EF - Educació Física 	41.274
5 501 - Administració D'Empreses 	56.248
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.184
7 TEC - Tecnologia 	25.279
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	51.473 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.108
2 DI - Dibuix 	42.920
3 FR - Francès 	46.751
4 MA - Matemàtiques 	54.845
5 PSI - Orientació Educativa 	
6 502 - Anàlisi I Química Industrial 	52.142
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	50.706 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 608 - Laboratori 	21.870
2 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	52.397
3 FQ - Física I Química 	41.474
4 LC - L. Catalana I Literatura 	55.557
5 LE - L. Castellana I Literatura 	60.478
6 ECO - Economia 	42.422
7 PSI - Orientació Educativa 	57.230

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	
2 DI - Dibuix 	56.549
3 CN - Biologia I Geologia 	47.293
4 FI - Filosofia 	23.261
5 GE - Geografia I Història 	20.080 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	17.792
2 LC - L. Catalana I Literatura 	10.931
3 ECO - Economia 	24.688
4 MA - Matemàtiques 	48.683 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.519
2 LE - L. Castellana I Literatura 	44.713
3 FI - Filosofia 	42.820
4 501 - Administració D'Empreses 	41.861
5 TEC - Tecnologia 	43.289 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	54.198
2 MA - Matemàtiques 	24.152 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	41.330
2 MU - Música	42.804
3 AN - Anglès	23.427
4 CLA - Cultura Clàssica	44.692
5 PSI - Orientació Educativa	19.200
6 506 - Hoteleria I Turisme	46.015
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària	20.405
8 612 - Oficina De Projectes De Construcció	23.415

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	17.680
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	46.415
3 622 - Processos De Gestió Administrativa	24.568
4 AN - Anglès	49.842
5 DI - Dibuix	43.686
6 EF - Educació Física	41.078
7 LE - L. Castellana I Literatura	52.048
8 MU - Música	14.986
9 MA - Matemàtiques	58.199
10 PSI - Orientació Educativa	41.220

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.682
2 MA - Matemàtiques	58.440
3 CN - Biologia I Geologia	45.509
4 DI - Dibuix	42.429
5 EF - Educació Física	23.852
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària	24.904
7 622 - Processos De Gestió Administrativa	
8 TEC - Tecnologia	48.529

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia	16.391
2 MA - Matemàtiques	60.777
3 FQ - Física I Química	60.804
4 505 - Formació I Orientació Laboral	23.724

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	60.643
2 AL - Alemany	45.543
3 AN - Anglès	43.354
4 FQ - Física I Química	56.952
5 FR - Francès	42.997
6 LE - L. Castellana I Literatura	49.285
7 PSI - Orientació Educativa	41.131
8 TEC - Tecnologia	50.877
9 502 - Anàlisi I Química Industrial	42.608
10 507 - Informàtica	54.833
11 622 - Processos De Gestió Administrativa	53.044

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	40.480
2 TEC - Tecnologia	17.346
3 MA - Matemàtiques	24.996
4 PSI - Orientació Educativa	41.271

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	49.689
2 625 - Serveis A La Comunitat	16.851
3 FR - Francès	58.406
4 DI - Dibuix	49.191
5 CN - Biologia I Geologia	47.440
6 TEC - Tecnologia	47.619
7 EF - Educació Física	43.314

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.508
2 LC - L. Catalana I Literatura	50.942
3 FI - Filosofia	25.337
4 MA - Matemàtiques	47.310
5 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	23.094

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	25.282
2 MU - Música	12.207
3 LC - L. Catalana I Literatura	8.761
4 LE - L. Castellana I Literatura	43.106
5 MA - Matemàtiques	47.973
6 CN - Biologia I Geologia	24.799
7 DI - Dibuix	43.400
8 GE - Geografia I Història	17.321
9 PSI - Orientació Educativa	44.630
10 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	47.624
11 625 - Serveis A La Comunitat	30.108

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	16.780
2 MA - Matemàtiques	22.278

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	54.434
2 MU - Música	23.747
3 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	50.721
4 MA - Matemàtiques	23.826
5 TEC - Tecnologia	25.075
6 LE - L. Castellana I Literatura	40.800
7 GE - Geografia I Història	22.038
8 DI - Dibuix	24.241

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial	43.142
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	42.173
3 AN - Anglès	48.894
4 DI - Dibuix	44.844
5 EF - Educació Física	41.050
6 LE - L. Castellana I Literatura	51.200
7 MA - Matemàtiques	55.954
8 ECO - Economia	60.435
9 GE - Geografia I Història	23.685

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	60.203
2 LE - L. Castellana I Literatura	47.647
3 MA - Matemàtiques	52.018
4 FQ - Física I Química	23.127
5 CN - Biologia I Geologia	22.438
6 TEC - Tecnologia	17.092

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	24.452
2 MA - Matemàtiques	60.462
3 EF - Educació Física	25.210
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària	21.734
5 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	60.469
6 625 - Serveis A La Comunitat	19.964

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AL - Alemany	42.991
2 AN - Anglès	24.447
3 CN - Biologia I Geologia	43.179
4 DI - Dibuix	43.243
5 FI - Filosofia	23.085
6 FQ - Física I Química	56.891
7 LE - L. Castellana I Literatura	48.730
8 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	57.708
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.454

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	57.600
2 MA - Matemàtiques	54.669
3 ECO - Economia	23.662
4 GE - Geografia I Història	24.087

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	17.694
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	54.006
3 AN - Anglès	61.578
4 LC - L. Catalana I Literatura	61.612
5 CN - Biologia I Geologia	47.426
6 TEC - Tecnologia	22.097
7 EF - Educació Física	25.155
8 FI - Filosofia	13.913
9 GE - Geografia I Història	20.080

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	41.718
2 LE - L. Castellana I Literatura	23.055
3 CN - Biologia I Geologia	47.244
4 DI - Dibuix	42.246
5 TEC - Tecnologia	42.612

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	46.673
2 DI - Dibuix	25.392
3 PSI - Orientació Educativa	43.052

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	23.891
2 CN - Biologia I Geologia	22.852

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	10.129
2 AN - Anglès 	22.375
3 CLA - Cultura Clàssica 	45.616
4 LE - L. Castellana I Literatura 	24.807
5 GE - Geografia I Història 	14.967
6 CN - Biologia I Geologia 	41.260
7 DI - Dibuix 	19.559
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	44.154
9 622 - Processos De Gestió Administrativa 	30.121
10 707 - Dibuix Artístic I Color 	19.668 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica 	24.067
2 708 - Dibuix Tècnic 	42.998
3 AN - Anglès 	47.776
4 DI - Dibuix 	43.296
5 EF - Educació Física 	40.928
6 LE - L. Castellana I Literatura 	23.276
7 MA - Matemàtiques 	54.395
8 ECO - Economia 	55.426
9 PSI - Orientació Educativa 	43.077
10 GE - Geografia I Història 	22.918 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	45.992
2 MA - Matemàtiques 	51.059
3 GE - Geografia I Història 	40.248
4 518 - Processos Sanitaris 	51.249
5 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.869 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	61.444
2 MA - Matemàtiques 	47.425
3 FQ - Física I Química 	21.637
4 CN - Biologia I Geologia 	19.718
5 ECO - Economia 	24.004
6 GE - Geografia I Història 	22.761
7 TEC - Tecnologia 	48.033 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.535
2 AN - Anglès 	20.440
3 DI - Dibuix 	43.120
4 ECO - Economia 	54.366
5 EF - Educació Física 	21.802
6 GE - Geografia I Història 	24.219
7 LE - L. Castellana I Literatura 	47.119
8 MA - Matemàtiques 	51.951
9 TEC - Tecnologia 	47.002 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.763
2 DI - Dibuix 	46.784
3 TEC - Tecnologia 	18.884
4 FQ - Física I Química 	56.940
5 LC - L. Catalana I Literatura 	58.421
6 MU - Música 	23.466
7 MA - Matemàtiques 	22.936
8 GE - Geografia I Història 	23.053 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	42.826
2 AN - Anglès 	59.746
3 LC - L. Catalana I Literatura 	60.947
4 MU - Música 	55.334
5 FQ - Física I Química 	47.296
6 CN - Biologia I Geologia 	47.020
7 LE - L. Castellana I Literatura 	54.425 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles 	19.419
2 AN - Anglès 	13.342
3 LE - L. Castellana I Literatura 	22.511
4 DI - Dibuix 	21.649
5 GE - Geografia I Història 	25.564
6 TEC - Tecnologia 	25.535 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	40.259
2 193 - Anglès Eoi 	42.330
3 FR - Francès 	42.908
4 MU - Música 	6.107
5 LE - L. Castellana I Literatura 	41.837
6 MA - Matemàtiques 	42.842
7 FQ - Física I Química 	45.023
8 GE - Geografia I Història 	22.395
9 PSI - Orientació Educativa 	12.027
10 518 - Processos Sanitaris 	44.537
11 524 - Sistemes Electrònics 	53.568
12 615 - Operacions De Processos 	44.788
13 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	45.663
14 621 - Processos Comercials 	40.563
15 TEC - Tecnologia 	24.477 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	11.344
2 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	24.514
3 CN - Biologia I Geologia 	14.301
4 FI - Filosofia 	18.311
5 FQ - Física I Química 	14.778
6 MU - Música 	19.016 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	42.026
2 MA - Matemàtiques	23.001
3 FQ - Física I Química	45.016
4 CLA - Cultura Clàssica	20.364
5 LE - L. Castellana I Literatura	6.888
6 GE - Geografia I Història	20.566
7 PSI - Orientació Educativa	19.527
8 625 - Serveis A La Comunitat	18.690

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	43.121
2 609 - Manteniment Vehicles	62.454
3 DI - Dibuix	42.157
4 EF - Educació Física	30.063
5 LE - L. Castellana I Literatura	50.963
6 CN - Biologia I Geologia	46.597
7 ECO - Economia	49.391
8 PSI - Orientació Educativa	42.766
9 GE - Geografia I Història	22.181
10 FI - Filosofia	22.519

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	22.802
2 MA - Matemàtiques	49.154
3 DI - Dibuix	42.044
4 EF - Educació Física	22.427
5 GE - Geografia I Història	40.225

Maresme-Vallès OrientalVallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	58.392
2 MU - Música	62.610
3 CN - Biologia I Geologia	46.246
4 DI - Dibuix	24.594
5 EF - Educació Física	19.937
6 GE - Geografia I Història	22.791
7 LE - L. Castellana I Literatura	44.569
8 MA - Matemàtiques	47.562
9 PSI - Orientació Educativa	18.150
10 501 - Administració D'Empreses	49.166
11 621 - Processos Comercials	48.508

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	23.440
2 EF - Educació Física	18.814
3 TEC - Tecnologia	24.115
4 FQ - Física I Química	22.193
5 LC - L. Catalana I Literatura	20.809
6 MA - Matemàtiques	51.965
7 CN - Biologia I Geologia	23.074

GironaLleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	15.826
2 AN - Anglès	11.591
3 LE - L. Castellana I Literatura	21.385
4 CN - Biologia I Geologia	44.579
5 GE - Geografia I Història	24.867
6 TEC - Tecnologia	14.466

TarragonaTerres de l'EbreBarcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.678
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	22.616
3 815 - Tècniques De Joieria,Bijuteria 	42.279 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.125
2 FQ - Física I Química 	47.990
3 MA - Matemàtiques 	55.359 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	47.085
2 MA - Matemàtiques 	43.049
3 CN - Biologia I Geologia 	44.540
4 DI - Dibuix 	42.265
5 EF - Educació Física 	41.076
6 GE - Geografia I Història 	30.015
7 PSI - Orientació Educativa 	40.923
8 518 - Processos Sanitaris 	56.375 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	57.461
2 CN - Biologia I Geologia 	22.629
3 DI - Dibuix 	42.694 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.354
2 CN - Biologia I Geologia 	47.276
3 MA - Matemàtiques 	22.184
4 510 - Organització I Gestió Comercial 	44.953 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	19.012
2 TEC - Tecnologia 	51.124
3 PSI - Orientació Educativa 	54.663 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	56.776
2 625 - Serveis A La Comunitat 	19.425
3 AN - Anglès 	46.594
4 CN - Biologia I Geologia 	47.277
5 PSI - Orientació Educativa 	19.547 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	61.857
2 CN - Biologia I Geologia 	21.466 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.273
2 LE - L. Castellana I Literatura 	16.075
3 CN - Biologia I Geologia 	42.081 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.327
2 FR - Francès 	20.491
3 CN - Biologia I Geologia 	20.697
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	22.458 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	54.870
2 DI - Dibuix 	41.978
3 EF - Educació Física 	41.078
4 FQ - Física I Química 	46.244
5 ECO - Economia 	46.461
6 GE - Geografia I Història 	16.059 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.185
2 133 - Alemany Eoi 	
3 LE - L. Castellana I Literatura 	45.578
4 MA - Matemàtiques 	50.814
5 CN - Biologia I Geologia 	44.887
6 518 - Processos Sanitaris 	49.364
7 609 - Manteniment Vehicles 	

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.437
2 LE - L. Castellana I Literatura 	56.286
3 GE - Geografia I Història 	23.328
4 518 - Processos Sanitaris 	55.381
5 TEC - Tecnologia 	22.986
6 613 - Oficina De Projectes De Fabric. Mecànica 	19.276 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.924
2 AN - Anglès 	48.530
3 DI - Dibuix 	25.321
4 EF - Educació Física 	41.985
5 FQ - Física I Química 	50.707
6 MA - Matemàtiques 	20.714
7 TEC - Tecnologia 	20.134
8 625 - Serveis A La Comunitat 	13.736 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	56.887
2 EF - Educació Física 	18.289
3 LE - L. Castellana I Literatura 	46.051 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	46.443
2 CN - Biologia I Geologia 	45.775
3 EF - Educació Física 	11.720

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 626 - Serveis De Restauració 	54.280
2 LC - L. Catalana I Literatura 	21.907
3 GE - Geografia I Història 	24.358 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.958
2 MA - Matemàtiques 	46.604
3 CN - Biologia I Geologia 	23.736
4 DI - Dibuix 	25.392
5 EF - Educació Física 	24.131
6 609 - Manteniment Vehicles 	44.391
7 TEC - Tecnologia 	24.979 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	54.470
2 FR - Francès	43.029
3 MA - Matemàtiques	19.447
4 TEC - Tecnologia	42.675
5 LE - L. Castellana I Literatura	24.257
6 FI - Filosofia	21.639
7 DI - Dibuix	20.164
8 PSI - Orientació Educativa	17.252

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	56.482
2 DI - Dibuix	41.826
3 LE - L. Castellana I Literatura	21.599
4 MA - Matemàtiques	55.359

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	46.497
2 MA - Matemàtiques	49.154
3 CN - Biologia I Geologia	44.592
4 EF - Educació Física	25.458
5 506 - Hoteleria I Turisme	51.806
6 622 - Processos De Gestió Administrativa	42.869

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	58.884
2 LE - L. Castellana I Literatura	57.195
3 FI - Filosofia	16.172
4 EF - Educació Física	19.750
5 PSI - Orientació Educativa	41.069

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	50.839
2 CN - Biologia I Geologia	45.108
3 MA - Matemàtiques	60.047
4 622 - Processos De Gestió Administrativa	48.736

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.763
2 LE - L. Castellana I Literatura	57.855
3 PSI - Orientació Educativa	41.223
4 GE - Geografia I Història	23.250

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	9.781
2 DI - Dibuix	43.664
3 CN - Biologia I Geologia	20.578

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica	60.210
2 LE - L. Castellana I Literatura	21.385
3 FQ - Física I Química	49.077
4 GE - Geografia I Història	24.173

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	14.171
2 LE - L. Castellana I Literatura	20.854
3 CN - Biologia I Geologia	23.169
4 DI - Dibuix	46.868
5 GE - Geografia I Història	22.395
6 501 - Administració D'Empreses	41.861
7 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	53.315
8 TEC - Tecnologia	24.357

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	42.337
2 AN - Anglès	24.811

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.951
2 MU - Música 	11.685
3 AN - Anglès 	41.058
4 FR - Francès 	42.142
5 LE - L. Castellana I Literatura 	24.094
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	41.875 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	40.928 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	50.335
2 GE - Geografia I Història 	40.089
3 615 - Operacions De Processos 	23.015
4 TEC - Tecnologia 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.600
2 MU - Música 	62.605
3 LE - L. Castellana I Literatura 	54.854
4 CN - Biologia I Geologia 	46.725
5 TEC - Tecnologia 	22.759
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	44.284 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.535
2 ECO - Economia 	51.951
3 MA - Matemàtiques 	56.903
4 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	52.142
5 621 - Processos Comercials 	53.983 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	20.619
2 PSI - Orientació Educativa 	56.264
3 FI - Filosofia 	23.867

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 ECO - Economia 	41.797
2 CN - Biologia I Geologia 	44.593
3 EF - Educació Física 	
4 LE - L. Castellana I Literatura 	22.691
5 FI - Filosofia 	13.913 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	22.208 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	44.407
2 DI - Dibuix 	45.357
3 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	15.895
4 609 - Manteniment Vehicles 	44.391 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia 	40.033 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	54.477
2 AN - Anglès	25.248
3 FQ - Física I Química	45.911
4 LE - L. Castellana I Literatura	23.936
5 CN - Biologia I Geologia	41.260
6 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	14.829
7 622 - Processos De Gestió Administrativa	20.587

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	49.556
2 AN - Anglès	48.487
3 FQ - Física I Química	18.862
4 LC - L. Catalana I Literatura	
5 CN - Biologia I Geologia	43.481
6 GE - Geografia I Història	23.685

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	52.510
2 LC - L. Catalana I Literatura	60.755
3 LE - L. Castellana I Literatura	45.610
4 DI - Dibuix	6.569

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	22.453
2 MA - Matemàtiques	56.859
3 CN - Biologia I Geologia	45.505
4 ECO - Economia	55.976
5 GE - Geografia I Història	23.577
6 PSI - Orientació Educativa	
7 TEC - Tecnologia	54.471

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.949
2 CN - Biologia I Geologia	45.464
3 ECO - Economia	54.487
4 MA - Matemàtiques	56.984
5 TEC - Tecnologia	20.134
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària	22.404
7 625 - Serveis A La Comunitat	23.025

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	57.600
2 PSI - Orientació Educativa	44.511

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	51.044
2 LC - L. Catalana I Literatura	58.024
3 DI - Dibuix	43.174
4 FQ - Física I Química	54.879
5 CN - Biologia I Geologia	44.523
6 LE - L. Castellana I Literatura	23.967
7 GE - Geografia I Història	21.453

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	8.274
2 LE - L. Castellana I Literatura	16.265
3 GE - Geografia I Història	18.649

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	41.447
2 LC - L. Catalana I Literatura	56.301
3 LE - L. Castellana I Literatura	41.659
4 MA - Matemàtiques	23.658
5 EF - Educació Física	23.889
6 625 - Serveis A La Comunitat	22.661
7 626 - Serveis De Restauració	53.912
8 TEC - Tecnologia	24.979

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	25.043 
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	55.017 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 518 - Processos Sanitaris 	43.268
2 CN - Biologia I Geologia 	43.208
3 PSI - Orientació Educativa 	16.740 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	
2 LE - L. Castellana I Literatura 	45.021
3 CLA - Cultura Clàssica 	56.584
4 FQ - Física I Química 	46.123
5 EF - Educació Física 	41.103
6 GE - Geografia I Història 	24.823
7 PSI - Orientació Educativa 	40.742
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	
9 510 - Organització I Gestió Comercial 	47.237 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.898
2 LE - L. Castellana I Literatura 	20.576
3 CN - Biologia I Geologia 	24.750
4 DI - Dibuix 	24.045
5 EF - Educació Física 	20.095
6 PSI - Orientació Educativa 	40.687
7 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	24.153 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	49.794
2 DI - Dibuix 	24.594
3 EF - Educació Física 	24.335
4 MA - Matemàtiques 	51.992
5 PSI - Orientació Educativa 	40.968
6 TEC - Tecnologia 	17.450
7 501 - Administració D'Empreses 	52.740
8 625 - Serveis A La Comunitat 	20.144 

Catalunya Central

 Professors de secundària
Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	8.580
2 TEC - Tecnologia 	48.358
3 PSI - Orientació Educativa 	20.546 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.696
2 LC - L. Catalana I Literatura 	51.732
3 CLA - Cultura Clàssica 	23.783
4 FQ - Física I Química 	50.929
5 PSI - Orientació Educativa 	19.230 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	20.363
2 CN - Biologia I Geologia 	47.244
3 GE - Geografia I Història 	23.412
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	21.806 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.304
2 MU - Música 	19.069
3 LC - L. Catalana I Literatura 	49.684
4 LE - L. Castellana I Literatura 	42.637
5 PSI - Orientació Educativa 	41.355
6 TEC - Tecnologia 	24.401 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	24.068
2 PSI - Orientació Educativa 	40.749 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.139
2 FR - Francès 	42.142
3 MA - Matemàtiques 	21.618
4 507 - Informàtica 	21.881
5 TEC - Tecnologia 	24.471
6 DI - Dibuix 	22.419
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	55.017 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.260
2 EF - Educació Física 	41.050
3 TEC - Tecnologia 	24.573
4 LE - L. Castellana I Literatura 	50.910
5 MA - Matemàtiques 	54.697
6 PSI - Orientació Educativa 	41.158
7 GE - Geografia I Història 	24.965
8 FI - Filosofia 	21.461 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	
2 MU - Música 	44.467
3 MA - Matemàtiques 	47.235
4 DI - Dibuix 	3.674
5 GE - Geografia I Història 	21.663
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.777
7 625 - Serveis A La Comunitat 	11.150 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.437
2 LC - L. Catalana I Literatura 	
3 LE - L. Castellana I Literatura 	55.899
4 FI - Filosofia 	16.172
5 FQ - Física I Química 	57.268
6 PSI - Orientació Educativa 	23.659
7 TEC - Tecnologia 	54.244
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	57.082 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.545
2 EF - Educació Física 	22.854
3 GE - Geografia I Història 	18.664
4 LE - L. Castellana I Literatura 	50.691
5 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	61.535 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	22.160
2 TEC - Tecnologia 	45.195
3 LC - L. Catalana I Literatura 	

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.730
2 TEC - Tecnologia 	45.775
3 GE - Geografia I Història 	16.643 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	21.466
2 LC - L. Catalana I Literatura 	56.950
3 GE - Geografia I Història 	22.591
4 MA - Matemàtiques 	47.826
5 505 - Formació I Orientació Laboral 	17.115 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	30.061
2 LC - L. Catalana I Literatura 	45.592
3 LE - L. Castellana I Literatura 	42.230
4 FQ - Física I Química 	24.477
5 ECO - Economia 	42.158
6 DI - Dibuix 	41.301
7 EF - Educació Física 	22.414
8 GE - Geografia I Història 	21.687
9 PSI - Orientació Educativa 	41.176
10 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	48.120
11 515 - Processos De Producció Agrària 	41.146
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.897
13 626 - Serveis De Restauració 	25.413
14 TEC - Tecnologia 	15.551 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	19.760 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	15.532
2 LC - L. Catalana I Literatura 	51.738
3 MU - Música 	11.685
4 FI - Filosofia 	18.388
5 DI - Dibuix 	22.190
6 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	44.554 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.124
2 625 - Serveis A La Comunitat 	23.302
3 193 - Anglès Eoi 	55.845
4 CLA - Cultura Clàssica 	43.859
5 TEC - Tecnologia 	25.320
6 GE - Geografia I Història 	24.647 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	
2 LE - L. Castellana I Literatura 	45.992
3 MA - Matemàtiques 	51.665
4 PSI - Orientació Educativa 	19.086 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.523
2 LE - L. Castellana I Literatura 	55.640
3 ECO - Economia 	55.700
4 EF - Educació Física 	19.750
5 GE - Geografia I Història 	23.328 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	47.798
2 MU - Música 	57.712
3 AN - Anglès 	50.427
4 EF - Educació Física 	23.698
5 LE - L. Castellana I Literatura 	49.076
6 MA - Matemàtiques 	56.903
7 PSI - Orientació Educativa 	21.366
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	23.833
9 510 - Organització I Gestió Comercial 	48.736
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	61.376 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	42.852
2 TEC - Tecnologia 	42.446
3 MA - Matemàtiques 	48.159
4 GE - Geografia I Història 	40.097
5 FI - Filosofia 	19.002 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	19.117
2 LC - L. Catalana I Literatura 	47.659
3 PSI - Orientació Educativa 	16.851 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.486
2 LC - L. Catalana I Literatura 	44.710
3 LE - L. Castellana I Literatura 	12.358
4 EF - Educació Física 	22.414
5 CLA - Cultura Clàssica 	22.425
6 602 - Equips Electrònics 	50.344
7 TEC - Tecnologia 	22.730 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	50.459 

Barcelona Consorci

specialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.565
2 FQ - Física I Química	45.048
3 GE - Geografia I Història	18.191
4 DI - Dibuix	20.164
5 505 - Formació I Orientació Laboral	22.104
6 608 - Laboratori	20.951
7 625 - Serveis A La Comunitat	18.812

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	21.690
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	41.379
3 DI - Dibuix	41.826
4 EF - Educació Física	40.928
5 LE - L. Castellana I Literatura	49.729
6 MA - Matemàtiques	54.645
7 CN - Biologia I Geologia	43.194
8 GE - Geografia I Història	16.059

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica	45.979
2 FQ - Física I Química	
3 DI - Dibuix	6.569
4 EF - Educació Física	25.458
5 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	43.695

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	55.871
2 LE - L. Castellana I Literatura	54.350
3 MA - Matemàtiques	48.033
4 CN - Biologia I Geologia	24.555
5 DI - Dibuix	44.698
6 EF - Educació Física	19.284
7 GE - Geografia I Història	23.019
8 501 - Administració D'Empreses	54.903
9 TEC - Tecnologia	51.491

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	57.457
2 AN - Anglès	48.530
3 CN - Biologia I Geologia	43.070
4 EF - Educació Física	22.787
5 FR - Francès	24.454
6 MA - Matemàtiques	56.407
7 PSI - Orientació Educativa	24.821
8 TEC - Tecnologia	51.129
9 510 - Organització I Gestió Comercial	48.620
10 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	57.708
11 518 - Processos Sanitaris	56.416
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	54.050

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	56.822
2 GE - Geografia I Història	11.456

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	13.795
2 FQ - Física I Química	42.455
3 GE - Geografia I Història	20.517
4 PSI - Orientació Educativa	17.694

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	21.907
2 EF - Educació Física	19.170

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.463
2 LE - L. Castellana I Literatura	24.405
3 FI - Filosofia	40.119
4 DI - Dibuix	23.552
5 GE - Geografia I Història	18.661
6 PSI - Orientació Educativa	40.443
7 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal	47.627
8 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	23.411
9 609 - Manteniment Vehicles	54.221

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	42.026
2 MA - Matemàtiques 	40.832
3 FQ - Física I Química 	44.988
4 CN - Biologia I Geologia 	24.513
5 703 - Cons. I Resturació Obres Escultòriques 	40.609 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	42.386
2 LE - L. Castellana I Literatura 	48.180
3 MA - Matemàtiques 	54.468 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.185
2 LC - L. Catalana I Literatura 	61.421
3 EF - Educació Física 	25.458
4 GE - Geografia I Història 	24.322
5 PSI - Orientació Educativa 	40.923 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	52.169
2 EF - Educació Física 	19.205 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.354
2 FI - Filosofia 	22.122
3 FR - Francès 	21.370
4 GE - Geografia I Història 	23.219
5 LE - L. Castellana I Literatura 	49.206
6 MA - Matemàtiques 	54.364
7 TEC - Tecnologia 	50.365

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 602 - Equips Electrònics 	48.799
2 DI - Dibuix 	43.349
3 FQ - Física I Química 	58.968
4 LC - L. Catalana I Literatura 	61.439 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	52.144
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	16.851
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	58.463
4 AN - Anglès 	56.426
5 DI - Dibuix 	43.253
6 LE - L. Castellana I Literatura 	23.967 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	13.377
2 GE - Geografia I Història 	20.340 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	48.485
2 DI - Dibuix 	17.442
3 PSI - Orientació Educativa 	22.497

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	3.558
2 LC - L. Catalana I Literatura 	24.612
3 AN - Anglès 	9.218
4 TEC - Tecnologia 	23.584
5 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.690
6 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	25.156 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.470
2 DI - Dibuix 	41.826
3 EF - Educació Física 	30.063
4 TEC - Tecnologia 	25.320
5 LC - L. Catalana I Literatura 	
6 GE - Geografia I Història 	24.263 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	44.977
2 MU - Música 	23.878
3 LC - L. Catalana I Literatura 	60.268
4 LE - L. Castellana I Literatura 	45.021
5 MA - Matemàtiques 	47.235
6 ECO - Economia 	46.937
7 EF - Educació Física 	23.984
8 GE - Geografia I Història 	23.876
9 PSI - Orientació Educativa 	40.490
10 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.541
11 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	53.071
12 621 - Processos Comercials 	47.436
13 TEC - Tecnologia 	21.994 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	45.413
2 MU - Música 	24.081
3 MA - Matemàtiques 	24.050
4 DI - Dibuix 	47.032
5 PSI - Orientació Educativa 	8.064
6 501 - Administració D'Empreses 	45.505
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	46.865 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.877
2 CLA - Cultura Clàssica 	56.296
3 CN - Biologia I Geologia 	23.779
4 GE - Geografia I Història 	22.828
5 LE - L. Castellana I Literatura 	47.265
6 MA - Matemàtiques 	50.713
7 TEC - Tecnologia 	47.002 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	57.583
2 PSI - Orientació Educativa 	19.558
3 GE - Geografia I Història 	24.087 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	49.689
2 AN - Anglès 	49.144
3 LC - L. Catalana I Literatura 	
4 FQ - Física I Química 	45.937
5 CN - Biologia I Geologia 	20.578
6 TEC - Tecnologia 	23.633

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	21.733
2 MA - Matemàtiques 	47.310
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.876

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	15.057
2 MA - Matemàtiques 	45.530
3 FQ - Física I Química 	43.627
4 CN - Biologia I Geologia 	18.941
5 GE - Geografia I Història 	17.321
6 134 - Àrab 	16.866
7 TEC - Tecnologia 	42.746 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	24.901
2 MU - Música 	41.217 
Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	41.072
2 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	22.465
3 FQ - Física I Química 	41.631
4 CLA - Cultura Clàssica 	23.168
5 LE - L. Castellana I Literatura 	23.000
6 GE - Geografia I Història 	19.704
7 PSI - Orientació Educativa 	18.750
8 706 - Conservació I Restauració De Doc. Gràfic 	22.758 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	24.157
2 LE - L. Castellana I Literatura 	47.812
3 MA - Matemàtiques 	51.790
4 GE - Geografia I Història 	23.685 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	40.786
2 MU - Música 	21.930
3 LC - L. Catalana I Literatura 	59.063
4 MA - Matemàtiques 	23.257
5 CN - Biologia I Geologia 	44.887
6 ECO - Economia 	41.717
7 GE - Geografia I Història 	23.636
8 601 - Cuina I Pastisseria 	2.047
9 621 - Processos Comercials 	42.685 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	44.698
2 GE - Geografia I Història 	22.435
3 518 - Processos Sanitaris 	50.772
4 TEC - Tecnologia 	24.406
5 625 - Serveis A La Comunitat 	18.452 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.183
2 DI - Dibuix 	43.243
3 GE - Geografia I Història 	22.324
4 LE - L. Castellana I Literatura 	41.700
5 PSI - Orientació Educativa 	24.194
6 603 - Estètica 	12.407
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	42.320
8 621 - Processos Comercials 	53.983 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 721 - Mitjans Audiovisuals 	23.278
2 MA - Matemàtiques 	22.936
3 ECO - Economia 	42.275
4 PSI - Orientació Educativa 	30.143 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	
2 501 - Administració D'Empreses 	
3 524 - Sistemes Electrònics 	53.239
4 AN - Anglès 	41.909
5 LC - L. Catalana I Literatura 	49.635
6 CN - Biologia I Geologia 	43.771
7 EF - Educació Física 	22.746 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.035
2 CN - Biologia I Geologia 	41.547
3 DI - Dibuix 	41.361
4 TEC - Tecnologia 	19.419 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.034
2 MU - Música 	22.276
3 MA - Matemàtiques 	47.413
4 PSI - Orientació Educativa 	40.414
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	45.506
6 625 - Serveis A La Comunitat 	12.027 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	42.431
2 EF - Educació Física 	22.287 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi	17.874
2 609 - Manteniment Vehicles	45.222
3 FQ - Física I Química	25.313
4 LE - L. Castellana I Literatura	11.325
5 GE - Geografia I Història	17.897
6 CN - Biologia I Geologia	17.208
7 ECO - Economia	40.739
8 PSI - Orientació Educativa	15.807
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	46.210
10 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So	41.049

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial	41.496
2 FQ - Física I Química	45.095
3 LE - L. Castellana I Literatura	46.640
4 MU - Música	22.393
5 PSI - Orientació Educativa	23.438
6 GE - Geografia I Història	23.495

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	41.185
2 LE - L. Castellana I Literatura	44.774
3 MA - Matemàtiques	50.335
4 DI - Dibuix	42.416
5 EF - Educació Física	22.427
6 PSI - Orientació Educativa	40.311

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AL - Alemany	60.721
2 LC - L. Catalana I Literatura	47.301
3 FQ - Física I Química	57.825
4 ECO - Economia	50.391
5 EF - Educació Física	15.126
6 510 - Organització I Gestió Comercial	41.913
7 TEC - Tecnologia	46.467
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	52.139

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	48.122
2 CN - Biologia I Geologia	45.614
3 EF - Educació Física	41.971
4 FI - Filosofia	30.124
5 FQ - Física I Química	55.199
6 FR - Francès	21.370
7 LE - L. Castellana I Literatura	49.667
8 PSI - Orientació Educativa	22.404
9 501 - Administració D'Empreses	53.044

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	49.532

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles	62.455
2 501 - Administració D'Empreses	42.490
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	16.822
4 524 - Sistemes Electrònics	53.055
5 622 - Processos De Gestió Administrativa	
6 FQ - Física I Química	42.455
7 CN - Biologia I Geologia	25.150
8 TEC - Tecnologia	44.430
9 LE - L. Castellana I Literatura	15.863

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles	54.251
2 AN - Anglès	20.271
3 LC - L. Catalana I Literatura	23.462
4 CN - Biologia I Geologia	24.328
5 DI - Dibuix	25.459

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.418
2 LC - L. Catalana I Literatura	42.015
3 MA - Matemàtiques	46.095
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.279
5 TEC - Tecnologia	42.187

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	24.664
2 MU - Música	19.016

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	24.132
2 TEC - Tecnologia 	17.595
3 LE - L. Castellana I Literatura 	10.033
4 CN - Biologia I Geologia 	23.327 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	40.904
2 AN - Anglès 	50.822
3 LE - L. Castellana I Literatura 	23.276
4 MU - Música 	14.986
5 ECO - Economia 	24.568
6 GE - Geografia I Història 	23.395
7 FI - Filosofia 	18.058

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.185
2 LE - L. Castellana I Literatura 	44.774
3 MA - Matemàtiques 	50.335
4 DI - Dibuix 	42.416
5 EF - Educació Física 	22.427
6 PSI - Orientació Educativa 	40.311 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	44.595
2 LC - L. Catalana I Literatura 	56.267 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.122
2 CN - Biologia I Geologia 	45.614
3 EF - Educació Física 	41.971
4 FI - Filosofia 	30.124
5 FQ - Física I Química 	55.199
6 FR - Francès 	21.370
7 LE - L. Castellana I Literatura 	49.667
8 PSI - Orientació Educativa 	22.404
9 501 - Administració D'Empreses 	53.044 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	25.469
2 CN - Biologia I Geologia 	23.657 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	52.077
2 CLA - Cultura Clàssica 	60.186
3 TEC - Tecnologia 	42.011

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	62.222
2 GE - Geografia I Història 	19.725
3 MA - Matemàtiques 	46.959
4 523 - Processos I Productes De Fusta I Mobles 	50.783 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	23.534
2 CN - Biologia I Geologia 	25.073
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	43.041 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	25.090
2 PSI - Orientació Educativa 	24.287
3 TEC - Tecnologia 	12.323 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	41.183
2 LC - L. Catalana I Literatura 	51.163
3 AN - Anglès 	19.041
4 AL - Alemany 	20.597
5 TEC - Tecnologia 	4.411
6 CLA - Cultura Clàssica 	12.008
7 CN - Biologia I Geologia 	22.063 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	45.157
2 MA - Matemàtiques 	51.181
3 GE - Geografia I Història 	22.892
4 FI - Filosofia 	22.519 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	55.672
2 LE - L. Castellana I Literatura 	22.645
3 MA - Matemàtiques 	50.477
4 CN - Biologia I Geologia 	44.540
5 DI - Dibuix 	42.416
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	44.887 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.235
2 MA - Matemàtiques 	48.200
3 501 - Administració D'Empreses 	42.313
4 TEC - Tecnologia 	41.024

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	47.969
2 CN - Biologia I Geologia 	45.108
3 EF - Educació Física 	22.787
4 FQ - Física I Química 	55.031
5 GE - Geografia I Història 	18.664 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.440
2 CLA - Cultura Clàssica 	59.596
3 DI - Dibuix 	24.774
4 EF - Educació Física 	16.330 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	8.438
2 FQ - Física I Química 	51.043 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	53.199
2 AN - Anglès 	13.342
3 LC - L. Catalana I Literatura 	42.687
4 507 - Informàtica 	25.288 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.028
2 MA - Matemàtiques 	23.746
3 FQ - Física I Química 	42.358
4 CN - Biologia I Geologia 	24.799
5 EF - Educació Física 	22.397
6 GE - Geografia I Història 	22.395
7 PSI - Orientació Educativa 	40.221
8 TEC - Tecnologia 	41.779 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	24.356
2 CN - Biologia I Geologia 	23.767 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	50.622
2 193 - Anglès Eoi 	54.865
3 CN - Biologia I Geologia 	21.761
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	21.940
5 506 - Hoteleria I Turisme 	45.344
6 524 - Sistemes Electrònics 	47.614 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	42.874
2 AN - Anglès 	45.044
3 CLA - Cultura Clàssica 	25.166
4 DI - Dibuix 	42.089
5 EF - Educació Física 	21.480
6 MA - Matemàtiques 	50.337
7 FI - Filosofia 	21.519 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.862
2 LC - L. Catalana I Literatura 	50.735
3 LE - L. Castellana I Literatura 	44.718
4 FI - Filosofia 	17.435
5 MA - Matemàtiques 	49.585
6 GE - Geografia I Història 	22.264
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.152 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	49.248
2 DI - Dibuix 	42.889
3 501 - Administració D'Empreses 	41.492 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.108
2 EF - Educació Física 	22.007
3 FQ - Física I Química 	50.766
4 GE - Geografia I Història 	18.664
5 501 - Administració D'Empreses 	46.328
6 618 - Perruqueria 	16.733 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 626 - Serveis De Restauració 	62.488
2 TEC - Tecnologia 	25.144
3 LE - L. Castellana I Literatura 	60.478
4 GE - Geografia I Història 	19.272 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	40.218
2 LC - L. Catalana I Literatura 	46.443
3 FQ - Física I Química 	46.972
4 TEC - Tecnologia 	41.011
5 LE - L. Castellana I Literatura 	23.967
6 GE - Geografia I Història 	20.317 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.538
2 GE - Geografia I Història 	19.467 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	44.822
2 TEC - Tecnologia 	42.317 

Terres de l'Ebre

 No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	47.859
2 AN - Anglès	20.565
3 AL - Alemany	22.059
4 505 - Formació I Orientació Laboral	21.600
5 506 - Hoteleria I Turisme	44.992
6 510 - Organització I Gestió Comercial	25.467

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.659
2 TEC - Tecnologia	22.752
3 LE - L. Castellana I Literatura	43.866
4 CN - Biologia I Geologia	24.242
5 PSI - Orientació Educativa	41.074
6 GE - Geografia I Història	22.871

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	44.977
2 FR - Francès	22.802
3 192 - Francès Eoi	
4 MA - Matemàtiques	49.189
5 CN - Biologia I Geologia	43.450
6 DI - Dibuix	41.989
7 GE - Geografia I Història	21.321
8 505 - Formació I Orientació Laboral	40.146
9 TEC - Tecnologia	47.444

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.068
2 LE - L. Castellana I Literatura	51.833
3 MA - Matemàtiques	56.397
4 GE - Geografia I Història	22.267

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	13.054
2 CN - Biologia I Geologia	23.779
3 DI - Dibuix	43.243
4 FQ - Física I Química	42.340
5 PSI - Orientació Educativa	24.270
6 TEC - Tecnologia	46.531
7 501 - Administració D'Empreses	45.729
8 524 - Sistemes Electrònics	58.954
9 621 - Processos Comercials	43.320
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	54.833

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	41.577
2 TEC - Tecnologia	23.657
3 FQ - Física I Química	22.193
4 LC - L. Catalana I Literatura	60.404
5 LE - L. Castellana I Literatura	57.945
6 CN - Biologia I Geologia	42.827
7 GE - Geografia I Història	23.222

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	46.628
2 FR - Francès	58.972
3 LC - L. Catalana I Literatura	47.659
4 CN - Biologia I Geologia	20.578
5 FI - Filosofia	13.913
6 GE - Geografia I Història	20.314

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària	23.105
2 DI - Dibuix	22.133
3 MA - Matemàtiques	48.107

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	19.522
2 LE - L. Castellana I Literatura	41.332
3 MA - Matemàtiques	23.124
4 CN - Biologia I Geologia	23.169
5 DI - Dibuix	43.188
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	25.291
7 TEC - Tecnologia	41.721

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	20.805
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	17.771
3 AN - Anglès	18.671
4 TEC - Tecnologia	19.236

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	22.338
2 LC - L. Catalana I Literatura 	45.054
3 AN - Anglès 	18.096
4 LE - L. Castellana I Literatura 	7.244
5 505 - Formació I Orientació Laboral 	12.590
6 510 - Organització I Gestió Comercial 	

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica 	46.629
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	42.818
3 625 - Serveis A La Comunitat 	21.239
4 LE - L. Castellana I Literatura 	46.410
5 MA - Matemàtiques 	51.022 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	20.682
2 FR - Francès 	21.478
3 AL - Alemany 	23.982
4 LE - L. Castellana I Literatura 	22.115
5 FQ - Física I Química 	46.975
6 CN - Biologia I Geologia 	43.072
7 501 - Administració D'Empreses 	47.495
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.129
9 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	51.249 

Maresme-Vallès Oriental

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.877
2 DI - Dibuix 	43.054
3 LE - L. Castellana I Literatura 	22.786
4 PSI - Orientació Educativa 	19.881
5 609 - Manteniment Vehicles 	62.644
6 615 - Operacions De Processos 	47.678 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	40.937
2 EF - Educació Física 	8.927
3 LC - L. Catalana I Literatura 	47.765
4 PSI - Orientació Educativa 	30.009
5 GE - Geografia I Història 	23.053
6 FI - Filosofia 	11.683 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	50.918
2 193 - Anglès Eoi 	61.523
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	43.398
4 LC - L. Catalana I Literatura 	22.691
5 CLA - Cultura Clàssica 	23.783
6 TEC - Tecnologia 	23.633
7 EF - Educació Física 	12.718
8 LE - L. Castellana I Literatura 	22.206 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 602 - Equips Electrònics 	46.678
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	23.252
3 LC - L. Catalana I Literatura 	20.183
4 GE - Geografia I Història 	16.806
5 MA - Matemàtiques 	46.447
6 501 - Administració D'Empreses 	40.129
7 TEC - Tecnologia 	21.466 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia 	42.655
2 FQ - Física I Química 	44.861
3 602 - Equips Electrònics 	48.667
4 618 - Perruqueria 	17.662
5 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	41.015
6 TEC - Tecnologia 	41.018 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	44.401
2 CLA - Cultura Clàssica 	13.767
3 LC - L. Catalana I Literatura 	20.279
4 GE - Geografia I Història 	14.255 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	44.667
2 193 - Anglès Eoi 	24.190
3 AN - Anglès 	20.409
4 MA - Matemàtiques 	25.343
5 GE - Geografia I Història 	18.812
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	8.203
7 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	42.789
8 622 - Processos De Gestió Administrativa 	25.063
9 707 - Dibuix Artístic I Color 	13.513 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	19.304
2 193 - Anglès Eoi 	
3 EF - Educació Física 	40.928
4 FR - Francès 	56.003
5 TEC - Tecnologia 	20.649
6 LE - L. Castellana I Literatura 	21.599
7 MA - Matemàtiques 	50.897
8 CN - Biologia I Geologia 	25.018
9 FI - Filosofia 	21.461 

Baix Llobregat

Avui no hi ha nomenaments

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	920
2 LE - L. Castellana I Literatura 	47.918
3 MA - Matemàtiques 	45.579
4 FQ - Física I Química 	58.407
5 ECO - Economia 	24.004
6 PSI - Orientació Educativa 	40.219
7 602 - Equips Electrònics 	55.129

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	25.358
2 CN - Biologia I Geologia 	44.892
3 GE - Geografia I Història 	21.673
4 MA - Matemàtiques 	47.910
5 524 - Sistemes Electrònics 	57.421 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	
2 EF - Educació Física 	18.742
3 FQ - Física I Química 	58.424
4 GE - Geografia I Història 	22.556 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	50.693
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	15.429
3 AN - Anglès 	55.863
4 MU - Música 	24.946
5 FQ - Física I Química 	45.937
6 ECO - Economia 	42.105
7 CN - Biologia I Geologia 	
8 TEC - Tecnologia 	20.679
9 EF - Educació Física 	23.100
10 GE - Geografia I Història 	20.225
11 PSI - Orientació Educativa 	10.978 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	22.172
2 CN - Biologia I Geologia 	19.494
3 FI - Filosofia 	23.030
4 MA - Matemàtiques 	41.401
5 708 - Dibuix Tècnic 	47.964 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.418
2 FI - Filosofia 	43.111
3 FQ - Física I Química 	43.448
4 EF - Educació Física 	22.794
5 GE - Geografia I Història 	22.056
6 134 - Àrab 	16.866
7 502 - Anàlisi I Química Industrial 	42.906
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	22.714
9 602 - Equips Electrònics 	45.258
10 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	5.146
11 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.897
12 626 - Serveis De Restauració 	24.921 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	25.417
2 MA - Matemàtiques 	23.798 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.104
2 MA - Matemàtiques 	23.203
3 FQ - Física I Química 	41.287
4 CLA - Cultura Clàssica 	7.010
5 PSI - Orientació Educativa 	17.961
6 518 - Processos Sanitaris 	

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.048
2 602 - Equips Electrònics 	50.341
3 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	46.555
4 625 - Serveis A La Comunitat 	17.096
5 DI - Dibuix 	41.854
6 EF - Educació Física 	40.418
7 FR - Francès 	57.903
8 MA - Matemàtiques 	49.810
9 CN - Biologia I Geologia 	24.382
10 FI - Filosofia 	22.515 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	51.282
2 CLA - Cultura Clàssica 	23.394
3 CN - Biologia I Geologia 	23.872
4 DI - Dibuix 	41.989
5 EF - Educació Física 	12.119
6 GE - Geografia I Història 	17.937
7 PSI - Orientació Educativa 	30.142
8 TEC - Tecnologia 	25.121 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	55.436
2 FQ - Física I Química 	55.292
3 EF - Educació Física 	19.284
4 PSI - Orientació Educativa 	20.594 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	62.660
2 AN - Anglès 	47.969
3 CN - Biologia I Geologia 	42.220
4 DI - Dibuix 	42.920
5 EF - Educació Física 	21.802
6 FI - Filosofia 	30.124
7 LE - L. Castellana I Literatura 	48.730
8 524 - Sistemes Electrònics 	55.493 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	62.660
2 AN - Anglès 	47.969
3 CN - Biologia I Geologia 	42.220
4 DI - Dibuix 	42.920
5 EF - Educació Física 	21.802
6 FI - Filosofia 	30.124
7 LE - L. Castellana I Literatura 	48.730
8 524 - Sistemes Electrònics 	55.493 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	56.139
2 AN - Anglès 	46.985
3 FQ - Física I Química 	50.458
4 CN - Biologia I Geologia 	43.685
5 EF - Educació Física 	22.746
6 GE - Geografia I Història 	19.768 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	20.567
2 DI - Dibuix 	21.649
3 GE - Geografia I Història 	17.041
4 PSI - Orientació Educativa 	8.763 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.885
2 LE - L. Castellana I Literatura 	24.381
3 FI - Filosofia 	40.599
4 FQ - Física I Química 	43.372
5 CN - Biologia I Geologia 	22.730
6 CLA - Cultura Clàssica 	23.205
7 GE - Geografia I Història 	15.393
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	42.434
9 518 - Processos Sanitaris 	23.463
10 609 - Manteniment Vehicles 	44.391 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	49.174 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	21.354
2 MA - Matemàtiques	23.013
3 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	23.719
4 510 - Organització I Gestió Comercial	24.397
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	23.327
6 626 - Serveis De Restauració	55.337
7 709 - Disseny D'Interiors	22.985

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 602 - Equips Electrònics	41.906
2 AN - Anglès	43.215
3 DI - Dibuix	30.064
4 EF - Educació Física	30.057
5 FR - Francès	45.784
6 MA - Matemàtiques	49.163
7 FI - Filosofia	6.994

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	49.503
2 FQ - Física I Química	24.834
3 CN - Biologia I Geologia	22.499
4 EF - Educació Física	22.377
5 PSI - Orientació Educativa	
6 507 - Informàtica	25.212
7 510 - Organització I Gestió Comercial	45.263
8 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	45.277

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	25.492
2 LC - L. Catalana I Literatura	49.248
3 505 - Formació I Orientació Laboral	21.383
4 621 - Processos Comercials	23.748

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	57.350
2 MU - Música	57.698
3 AN - Anglès	43.354
4 CLA - Cultura Clàssica	21.451
5 CN - Biologia I Geologia	25.283
6 DI - Dibuix	42.136
7 EF - Educació Física	20.213
8 LE - L. Castellana I Literatura	22.113
9 MA - Matemàtiques	46.383
10 PSI - Orientació Educativa	23.656
11 518 - Processos Sanitaris	47.241
12 524 - Sistemes Electrònics	53.038

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	16.712
2 AN - Anglès	18.925
3 PSI - Orientació Educativa	54.907
4 FI - Filosofia	16.843

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	41.199
2 AN - Anglès	49.394
3 LC - L. Catalana I Literatura	43.824
4 CN - Biologia I Geologia	20.578
5 TEC - Tecnologia	24.228

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	19.288
2 LE - L. Castellana I Literatura	22.072
3 CN - Biologia I Geologia	41.193
4 507 - Informàtica	62.163

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	54.432
2 LC - L. Catalana I Literatura	44.612
3 LE - L. Castellana I Literatura	24.381
4 DI - Dibuix	41.080
5 GE - Geografia I Història	23.108
6 PSI - Orientació Educativa	40.211
7 501 - Administració D'Empreses	46.563
8 507 - Informàtica	62.470
9 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	25.172
10 601 - Cuina I Pastisseria	24.921
11 TEC - Tecnologia	15.551

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	23.553
2 AN - Anglès	16.954
3 LC - L. Catalana I Literatura	17.343

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	19.995
2 LC - L. Catalana I Literatura 	24.457
3 FQ - Física I Química 	24.285
4 TEC - Tecnologia 	22.816
5 LE - L. Castellana I Literatura 	7.120
6 GE - Geografia I Història 	18.895
7 CN - Biologia I Geologia 	22.003
8 DI - Dibuix 	21.618
9 504 - Construccions Civils I Edificacions 	19.825
10 506 - Hoteleria I Turisme 	41.295
11 518 - Processos Sanitaris 	23.327
12 716 - Història De L'Art 	21.674 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	23.850
2 192 - Francès Eoi 	
3 LC - L. Catalana I Literatura 	58.127
4 LE - L. Castellana I Literatura 	43.156
5 MA - Matemàtiques 	48.488
6 CN - Biologia I Geologia 	6.449
7 PSI - Orientació Educativa 	41.077
8 GE - Geografia I Història 	22.131 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	48.534
2 GE - Geografia I Història 	21.867
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.776
4 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	20.542
5 TEC - Tecnologia 	45.715 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	21.375
2 LE - L. Castellana I Literatura 	43.585
3 FQ - Física I Química 	47.847
4 CN - Biologia I Geologia 	24.555
5 507 - Informàtica 	53.041
6 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	61.426
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	23.425 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	57.455
2 AN - Anglès 	25.108
3 PSI - Orientació Educativa 	23.821
4 506 - Hoteleria I Turisme 	41.877
5 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	55.300
6 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	43.554
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	51.938 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.922
2 FQ - Física I Química 	54.705
3 LC - L. Catalana I Literatura 	61.564
4 MA - Matemàtiques 	48.547
5 PSI - Orientació Educativa 	17.166 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi 	
2 621 - Processos Comercials 	
3 FR - Francès 	22.610
4 AN - Anglès 	42.765
5 GE - Geografia I Història 	18.594 

Lleida

No hi ha nomenaments

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	54.608
2 MA - Matemàtiques 	44.588
3 FQ - Física I Química 	23.986
4 PSI - Orientació Educativa 	24.323
5 501 - Administració D'Empreses 	43.704
6 507 - Informàtica 	45.104
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	24.374
8 602 - Equips Electrònics 	44.708
9 625 - Serveis A La Comunitat 	14.939 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	22.278
2 PSI - Orientació Educativa 	19.900 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	3.558
2 MU - Música 	20.294
3 134 - Àrab 	14.086
4 193 - Anglès Eoi 	18.857
5 133 - Alemany Eoi 	19.161
6 190 - Espanyol 	11.736 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.199
2 MU - Música 	50.723
3 MA - Matemàtiques 	44.846
4 PSI - Orientació Educativa 	21.856
5 FI - Filosofia 	18.142 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.662
2 192 - Francès Eoi 	16.173
3 133 - Alemany Eoi 	22.058
4 MU - Música 	21.930
5 LC - L. Catalana I Literatura 	58.388
6 CLA - Cultura Clàssica 	23.166
7 DI - Dibuix 	41.645
8 PSI - Orientació Educativa 	17.973
9 609 - Manteniment Vehicles 	44.318
10 TEC - Tecnologia 	25.091 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	21.462
2 LE - L. Castellana I Literatura 	42.363
3 MA - Matemàtiques 	56.397
4 DI - Dibuix 	41.643
5 EF - Educació Física 	17.063
6 TEC - Tecnologia 	25.279 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi 	14.603
2 193 - Anglès Eoi 	21.301
3 LC - L. Catalana I Literatura 	
4 MU - Música 	
5 AN - Anglès 	43.064
6 CN - Biologia I Geologia 	42.320
7 ECO - Economia 	53.089
8 EF - Educació Física 	14.591
9 FI - Filosofia 	23.085
10 LE - L. Castellana I Literatura 	47.567
11 PSI - Orientació Educativa 	22.404
12 501 - Administració D'Empreses 	42.641
13 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	20.135
14 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	41.563
15 602 - Equips Electrònics 	25.368
16 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	48.120
17 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	43.179
18 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	51.855
19 625 - Serveis A La Comunitat 	21.409 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	42.827
2 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	20.733
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	45.266
4 133 - Alemany Eoi 	25.393
5 AN - Anglès 	23.440
6 EF - Educació Física 	16.330
7 FQ - Física I Química 	45.133
8 CN - Biologia I Geologia 	23.152
9 PSI - Orientació Educativa 	24.162 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 195 - Català Eoi 	
2 AN - Anglès 	46.594
3 LC - L. Catalana I Literatura 	46.692
4 TEC - Tecnologia 	42.720 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 190 - Espanyol 	54.589
2 192 - Francès Eoi 	19.785
3 617 - Patronatge I Confecció 	54.235
4 LC - L. Catalana I Literatura 	42.277
5 LE - L. Castellana I Literatura 	21.385
6 CN - Biologia I Geologia 	23.155
7 FQ - Física I Química 	25.149
8 GE - Geografia I Història 	16.540
9 501 - Administració D'Empreses 	40.129
10 TEC - Tecnologia 	24.254 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.885
2 FR - Francès 	24.418
3 MU - Música 	18.760
4 LC - L. Catalana I Literatura 	22.593
5 MA - Matemàtiques 	41.935
6 FQ - Física I Química 	19.737
7 CN - Biologia I Geologia 	18.941
8 ECO - Economia 	41.314
9 PSI - Orientació Educativa 	22.497
10 501 - Administració D'Empreses 	42.036
11 510 - Organització I Gestió Comercial 	42.079
12 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	22.805
13 622 - Processos De Gestió Administrativa 	40.194
14 TEC - Tecnologia 	17.420 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	25.276
2 LE - L. Castellana I Literatura 	48.532 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	14.117
2 133 - Alemany Eoi	2.539
3 MA - Matemàtiques	21.303
4 507 - Informàtica	25.287
5 FI - Filosofia	17.174
6 709 - Disseny D'Interiors	11.564
7 716 - Història De L'Art	19.699

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	22.690
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària	21.758
3 AN - Anglès	45.111
4 PSI - Orientació Educativa	22.128

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.052
2 193 - Anglès Eoi	11.209
3 LE - L. Castellana I Literatura	
4 MA - Matemàtiques	24.455
5 FQ - Física I Química	43.450
6 EF - Educació Física	23.480
7 502 - Anàlisi I Química Industrial	47.618
8 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal	
9 505 - Formació I Orientació Laboral	22.509
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.375

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	54.762
2 192 - Francès Eoi	16.862
3 DI - Dibuix	42.345
4 GE - Geografia I Història	21.310

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica	24.233
2 GE - Geografia I Història	22.306
3 MA - Matemàtiques	47.529
4 507 - Informàtica	55.083
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària	21.210
6 520 - Proc. I Prod.De Tèxtil, Confecció I Pell	40.726
7 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	16.343
8 609 - Manteniment Vehicles	44.486
9 622 - Processos De Gestió Administrativa	42.202
10 623 - Producció En Arts Gràfiques	19.498

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	23.657
2 AN - Anglès	23.332
3 TEC - Tecnologia	23.766
4 LC - L. Catalana I Literatura	57.984
5 PSI - Orientació Educativa	40.141
6 GE - Geografia I Història	20.618

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 192 - Francès Eoi	23.186
2 193 - Anglès Eoi	16.786
3 618 - Perruqueria	53.296
4 TEC - Tecnologia	42.011

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	19.021
2 193 - Anglès Eoi	49.851
3 133 - Alemany Eoi	43.172
4 LC - L. Catalana I Literatura	21.792
5 FQ - Física I Química	
6 EF - Educació Física	22.098
7 GE - Geografia I Història	20.607
8 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària	30.098

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	20.320

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	23.954
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	21.881
3 GE - Geografia I Història 	18.501
4 DI - Dibuix 	1.376
5 516 - Processos Industria Alimentaria 	22.852
6 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	51.508
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	24.149
8 625 - Serveis A La Comunitat 	15.433
9 626 - Serveis De Restauració 	54.651
10 702 - Cons. I Rest. Materials Arqueològics 	40.289
11 712 - Disseny Gràfic 	22.856 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	22.128
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	20.052
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.719
4 193 - Anglès Eoi 	42.916
5 AN - Anglès 	49.842
6 DI - Dibuix 	41.850
7 EF - Educació Física 	24.530
8 FQ - Física I Química 	24.382
9 LE - L. Castellana I Literatura 	45.246
10 MA - Matemàtiques 	46.980
11 PSI - Orientació Educativa 	25.118
12 GE - Geografia I Història 	19.911 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.469
2 FR - Francès 	23.909
3 LC - L. Catalana I Literatura 	52.146
4 LE - L. Castellana I Literatura 	
5 FI - Filosofia 	40.566
6 MA - Matemàtiques 	48.265
7 FQ - Física I Química 	23.712
8 CN - Biologia I Geologia 	23.043
9 DI - Dibuix 	22.861
10 GE - Geografia I Història 	21.581
11 PSI - Orientació Educativa 	20.349
12 502 - Anàlisi I Química Industrial 	47.049
13 505 - Formació I Orientació Laboral 	21.304
14 506 - Hoteleria I Turisme 	51.017
15 507 - Informàtica 	
16 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	48.684
17 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	47.242
18 621 - Processos Comercials 	25.292
19 622 - Processos De Gestió Administrativa 	40.492
20 TEC - Tecnologia 	43.878 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.994
2 LE - L. Castellana I Literatura 	23.232
3 FI - Filosofia 	20.611
4 MA - Matemàtiques 	52.037
5 PSI - Orientació Educativa 	20.040
6 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	43.347
7 TEC - Tecnologia 	23.494
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	53.041

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.324
2 DI - Dibuix 	41.424
3 EF - Educació Física 	19.308
4 GE - Geografia I Història 	22.223
5 LE - L. Castellana I Literatura 	23.317
6 MA - Matemàtiques 	46.858
7 PSI - Orientació Educativa 	17.947
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	16.873
9 609 - Manteniment Vehicles 	43.874
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.093
11 628 - Soldadures 	

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	22.347
2 524 - Sistemes Electrònics 	62.526
3 621 - Processos Comercials 	41.722
4 CN - Biologia I Geologia 	21.759 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 618 - Perruqueria 	25.251
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	16.095
3 LC - L. Catalana I Literatura 	22.443
4 MU - Música 	14.819
5 TEC - Tecnologia 	20.679
6 EF - Educació Física 	22.653 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.804
2 LC - L. Catalana I Literatura 	42.109
3 LE - L. Castellana I Literatura 	20.434
4 MA - Matemàtiques 	20.093
5 507 - Informàtica 	42.939 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.315
2 LC - L. Catalana I Literatura 	50.741
3 FI - Filosofia 	24.138
4 MA - Matemàtiques 	24.876
5 DI - Dibuix 	24.973
6 EF - Educació Física 	19.543
7 PSI - Orientació Educativa 	22.045
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	21.359
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	21.593
10 510 - Organització I Gestió Comercial 	40.407
11 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	18.578
12 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	44.488
13 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.769 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	41.439
2 CN - Biologia I Geologia 	16.567
3 FI - Filosofia 	18.311
4 LE - L. Castellana I Literatura 	47.401
5 MA - Matemàtiques 	20.186 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	11.472
2 LC - L. Catalana I Literatura 	23.087
3 MU - Música 	18.116
4 CLA - Cultura Clàssica 	1.442
5 CN - Biologia I Geologia 	19.586
6 FI - Filosofia 	16.270
7 DI - Dibuix 	21.589
8 PSI - Orientació Educativa 	17.742
9 516 - Processos Industria Alimentaria 	21.708
10 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	48.213
11 626 - Serveis De Restauració 	42.981 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	43.496
2 506 - Hoteleria I Turisme 	
3 507 - Informàtica 	61.303
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	10.677
5 601 - Cuina I Pastisseria 	
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.022
7 AL - Alemany 	42.708
8 AN - Anglès 	49.769
9 DI - Dibuix 	23.754
10 EF - Educació Física 	30.128
11 FR - Francès 	55.157
12 FQ - Física I Química 	24.683
13 LC - L. Catalana I Literatura 	59.487
14 LE - L. Castellana I Literatura 	44.940
15 MU - Música 	45.524
16 MA - Matemàtiques 	46.602
17 CN - Biologia I Geologia 	43.195
18 PSI - Orientació Educativa 	20.382
19 GE - Geografia I Història 	20.560
20 FI - Filosofia 	21.461 

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	41.246
2 FR - Francès	22.802
3 MU - Música	23.473
4 LC - L. Catalana I Literatura	51.664
5 LE - L. Castellana I Literatura	43.335
6 FI - Filosofia	40.622
7 MA - Matemàtiques	46.102
8 FQ - Física I Química	23.015
9 CN - Biologia I Geologia	21.579
10 ECO - Economia	50.406
11 EF - Educació Física	
12 GE - Geografia I Història	19.988
13 PSI - Orientació Educativa	18.972
14 501 - Administració D'Empreses	25.086
15 505 - Formació I Orientació Laboral	18.724
16 507 - Informàtica	62.193
17 508 - Intervenció Socio-Comunitària	18.398
18 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	24.455
19 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	47.720
20 609 - Manteniment Vehicles	62.157
21 621 - Processos Comercials	42.972
22 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	58.885
23 TEC - Tecnologia	43.351

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	30.139
2 MU - Música	14.067
3 LC - L. Catalana I Literatura	61.424
4 CLA - Cultura Clàssica	25.376
5 FI - Filosofia	22.606
6 MA - Matemàtiques	50.327
7 FQ - Física I Química	55.140
8 CN - Biologia I Geologia	22.372
9 ECO - Economia	55.011
10 DI - Dibuix	41.153
11 EF - Educació Física	22.732
12 GE - Geografia I Història	21.625
13 PSI - Orientació Educativa	18.752
14 501 - Administració D'Empreses	19.694
15 508 - Intervenció Socio-Comunitària	19.855
16 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	62.044
17 524 - Sistemes Electrònics	51.822
18 TEC - Tecnologia	24.721
19 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	55.360
20 622 - Processos De Gestió Administrativa	25.004

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	55.751
2 MU - Música	62.456
3 AN - Anglès	22.250
4 CLA - Cultura Clàssica	22.496
5 CN - Biologia I Geologia	23.980
6 DI - Dibuix	43.035
7 ECO - Economia	44.953
8 EF - Educació Física	18.631
9 FI - Filosofia	41.640
10 FQ - Física I Química	50.556
11 FR - Francès	22.507
12 GE - Geografia I Història	22.073
13 LE - L. Castellana I Literatura	46.773
14 MA - Matemàtiques	56.854
15 PSI - Orientació Educativa	21.504
16 501 - Administració D'Empreses	45.609
17 507 - Informàtica	60.077
18 524 - Sistemes Electrònics	17.450
19 602 - Equips Electrònics	25.199
20 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	45.998
21 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	44.781
22 622 - Processos De Gestió Administrativa	42.601
23 625 - Serveis A La Comunitat	20.728

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	23.040
2 AL - Alemany	23.858
3 AN - Anglès	23.067
4 LC - L. Catalana I Literatura	56.605
5 LE - L. Castellana I Literatura	56.621
6 MA - Matemàtiques	47.263
7 FI - Filosofia	10.079

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	50.402
2 506 - Hoteleria I Turisme	44.641
3 601 - Cuina I Pastisseria	62.647
4 609 - Manteniment Vehicles	53.904
5 501 - Administració D'Empreses	52.611
6 608 - Laboratori	40.358
7 622 - Processos De Gestió Administrativa	43.818
8 625 - Serveis A La Comunitat	19.497
9 AN - Anglès	49.236
10 LC - L. Catalana I Literatura	20.075
11 MU - Música	62.495
12 DI - Dibuix	43.675
13 FQ - Física I Química	46.830
14 CN - Biologia I Geologia	42.642
15 TEC - Tecnologia	43.809
16 EF - Educació Física	21.717
17 LE - L. Castellana I Literatura	17.862
18 GE - Geografia I Història	20.195
19 PSI - Orientació Educativa	18.520

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.738
2 LC - L. Catalana I Literatura 	22.713
3 FQ - Física I Química 	45.924
4 MA - Matemàtiques 	43.645
5 709 - Disseny D'Interiors 	24.549 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.332
2 LC - L. Catalana I Literatura 	46.846
3 LE - L. Castellana I Literatura 	41.472
4 FI - Filosofia 	21.306
5 MA - Matemàtiques 	40.847
6 FQ - Física I Química 	43.157
7 CN - Biologia I Geologia 	24.692
8 DI - Dibuix 	44.826
9 EF - Educació Física 	21.008
10 GE - Geografia I Història 	23.277
11 PSI - Orientació Educativa 	19.769
12 501 - Administració D'Empreses 	40.933
13 505 - Formació I Orientació Laboral 	20.534
14 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	19.436
15 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	16.635
16 524 - Sistemes Electrònics 	50.586
17 601 - Cuina I Pastisseria 	62.623
18 602 - Equips Electrònics 	23.411
19 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	22.612
20 622 - Processos De Gestió Administrativa 	40.773 

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica	25.565
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	25.068
3 LE - L. Castellana I Literatura	43.228
4 GE - Geografia I Història	13.497
5 MU - Música	15.951
6 TEC - Tecnologia	19.236

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	19.383
2 LC - L. Catalana I Literatura 	24.353
3 MU - Música 	11.685
4 AN - Anglès 	19.949
5 AL - Alemany 	16.332
6 FR - Francès 	22.782
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	17.595
8 MA - Matemàtiques 	22.500
9 FQ - Física I Química 	22.392
10 507 - Informàtica 	57.747
11 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	16.467
12 TEC - Tecnologia 	22.057
13 CLA - Cultura Clàssica 	24.346
14 LE - L. Castellana I Literatura 	22.573
15 GE - Geografia I Història 	19.081
16 CN - Biologia I Geologia 	19.088
17 FI - Filosofia 	17.520
18 ECO - Economia 	23.910
19 DI - Dibuix 	1.983
20 PSI - Orientació Educativa 	17.248
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 	20.593
22 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.251
23 506 - Hoteleria I Turisme 	40.802
24 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	15.850
25 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	22.336
26 516 - Processos Industria Alimentaria 	22.949
27 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	21.944
28 518 - Processos Sanitaris 	24.887
29 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	20.493
30 603 - Estètica 	4.628
31 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	15.485
32 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	14.829
33 615 - Operacions De Processos 	20.951
34 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	46.843
35 618 - Perruqueria 	19.240
36 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	22.458
37 622 - Processos De Gestió Administrativa 	22.309
38 625 - Serveis A La Comunitat 	17.394
39 709 - Disseny D'Interiors 	15.783 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.051
2 AL - Alemany 	41.224
3 MU - Música 	59.242
4 LC - L. Catalana I Literatura 	60.543
5 LE - L. Castellana I Literatura 	23.566
6 CLA - Cultura Clàssica 	20.766
7 FI - Filosofia 	22.587
8 MA - Matemàtiques 	47.986
9 FQ - Física I Química 	55.025
10 CN - Biologia I Geologia 	22.654
11 ECO - Economia 	54.542
12 DI - Dibuix 	23.925
13 EF - Educació Física 	18.461
14 GE - Geografia I Història 	21.781
15 PSI - Orientació Educativa 	16.946
16 501 - Administració D'Empreses 	20.589
17 506 - Hoteleria I Turisme 	25.142
18 507 - Informàtica 	46.966
19 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	19.592
20 510 - Organització I Gestió Comercial 	24.029
21 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	55.018
22 524 - Sistemes Electrònics 	46.421
23 TEC - Tecnologia 	42.656
24 618 - Perruqueria 	16.828
25 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	47.048
26 621 - Processos Comercials 	22.725
27 622 - Processos De Gestió Administrativa 	24.412
28 625 - Serveis A La Comunitat 	17.025 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.898
2 FR - Francès 	20.398
3 AL - Alemany 	40.634
4 MU - Música 	22.880
5 LC - L. Catalana I Literatura 	51.282
6 LE - L. Castellana I Literatura 	43.826
7 CLA - Cultura Clàssica 	16.204
8 FI - Filosofia 	30.038
9 MA - Matemàtiques 	44.545
10 FQ - Física I Química 	43.336
11 CN - Biologia I Geologia 	22.806
12 ECO - Economia 	44.994
13 DI - Dibuix 	41.424
14 EF - Educació Física 	22.318
15 GE - Geografia I Història 	19.746
16 PSI - Orientació Educativa 	19.347
17 501 - Administració D'Empreses 	24.416
18 505 - Formació I Orientació Laboral 	17.973
19 507 - Informàtica 	41.056
20 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	16.006
21 510 - Organització I Gestió Comercial 	25.086
22 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	53.071
23 518 - Processos Sanitaris 	23.559
24 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	44.765
25 608 - Laboratori 	17.795
26 609 - Manteniment Vehicles 	44.483
27 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	21.650
28 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	20.842
29 621 - Processos Comercials 	25.040
30 622 - Processos De Gestió Administrativa 	20.897
31 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	52.624
32 TEC - Tecnologia 	43.222 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	51.796
2 MU - Música 	57.282
3 AN - Anglès 	47.503
4 CLA - Cultura Clàssica 	21.679
5 CN - Biologia I Geologia 	23.980
6 DI - Dibuix 	42.177
7 ECO - Economia 	24.051
8 EF - Educació Física 	23.189
9 FI - Filosofia 	40.884
10 FQ - Física I Química 	48.034
11 FR - Francès 	25.411
12 GE - Geografia I Història 	21.939
13 LE - L. Castellana I Literatura 	43.119
14 MA - Matemàtiques 	55.803
15 PSI - Orientació Educativa 	20.760
16 TEC - Tecnologia 	48.702
17 501 - Administració D'Empreses 	43.075
18 502 - Anàlisi I Química Industrial 	49.631
19 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.985
20 507 - Informàtica 	56.525
21 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	10.324
22 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	22.346
23 518 - Processos Sanitaris 	25.571
24 520 - Proc. I Prod.De Tèxtil, Confecció I Pell 	55.375
25 524 - Sistemes Electrònics 	54.769
26 602 - Equips Electrònics 	24.319
27 603 - Estètica 	9.323
28 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	24.996
29 608 - Laboratori 	41.691
30 609 - Manteniment Vehicles 	22.748
31 618 - Perruqueria 	14.741
32 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	44.013
33 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	43.863
34 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.062
35 625 - Serveis A La Comunitat 	20.687
36 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	47.394 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	48.879
2 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	53.919
3 601 - Cuina I Pastisseria 	62.629
4 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	17.560
5 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	24.640
6 708 - Dibuix Tècnic 	15.302
7 501 - Administració D'Empreses 	42.903
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	24.586
9 505 - Formació I Orientació Laboral 	16.165
10 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	17.285
11 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	22.681
12 602 - Equips Electrònics 	25.203
13 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	25.394
14 608 - Laboratori 	23.859
15 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	23.076
16 621 - Processos Comercials 	23.139
17 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.602
18 625 - Serveis A La Comunitat 	19.404
19 716 - Història De L'Art 	17.106
20 FR - Francès 	55.341
21 AN - Anglès 	47.927
22 LC - L. Catalana I Literatura 	25.074
23 MU - Música 	56.463
24 DI - Dibuix 	43.337
25 CLA - Cultura Clàssica 	22.911
26 FQ - Física I Química 	45.722
27 CN - Biologia I Geologia 	44.806
28 TEC - Tecnologia 	43.778
29 EF - Educació Física 	21.506
30 LE - L. Castellana I Literatura 	46.409
31 FI - Filosofia 	20.190
32 GE - Geografia I Història 	19.868
33 PSI - Orientació Educativa 	21.764 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 603 - Estètica 	16.722
2 605 - Instal·Lació/Mant. Equips Tèrmics I Flu 	15.636
3 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	21.685
4 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 	14.466
5 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	21.621
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	20.295
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	20.520
8 625 - Serveis A La Comunitat 	15.122
9 MU - Música 	46.108
10 AL - Alemany 	24.446
11 AN - Anglès 	15.402
12 FR - Francès 	17.792
13 LC - L. Catalana I Literatura 	22.713
14 LE - L. Castellana I Literatura 	20.275
15 CN - Biologia I Geologia 	22.907
16 DI - Dibuix 	21.218
17 ECO - Economia 	16.108
18 EF - Educació Física 	16.171
19 FI - Filosofia 	50.517
20 FQ - Física I Química 	23.955
21 GE - Geografia I Història 	20.338
22 MA - Matemàtiques 	23.868
23 PSI - Orientació Educativa 	17.779
24 501 - Administració D'Empreses 	13.755
25 505 - Formació I Orientació Laboral 	8.871
26 507 - Informàtica 	25.270
27 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	15.573
28 510 - Organització I Gestió Comercial 	15.826
29 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	19.419
30 516 - Processos Industria Alimentaria 	21.549
31 523 - Processos I Productes De Fusta I Mobles 	21.583
32 518 - Processos Sanitaris 	23.788
33 TEC - Tecnologia 	24.933
34 709 - Disseny D'Interiors 	23.510 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.403
2 FR - Francès 	44.622
3 AL - Alemany 	23.653
4 MU - Música 	13.491
5 LC - L. Catalana I Literatura 	46.340
6 LE - L. Castellana I Literatura 	41.315
7 FI - Filosofia 	21.306
8 MA - Matemàtiques 	24.920
9 FQ - Física I Química 	42.399
10 CN - Biologia I Geologia 	24.084
11 ECO - Economia 	40.459
12 DI - Dibuix 	42.354
13 EF - Educació Física 	16.952
14 CLA - Cultura Clàssica 	22.425
15 GE - Geografia I Història 	22.895
16 PSI - Orientació Educativa 	19.552
17 501 - Administració D'Empreses 	40.536
18 502 - Anàlisi I Química Industrial 	20.081
19 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	21.909
20 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.867
21 507 - Informàtica 	24.344
22 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	19.277
23 510 - Organització I Gestió Comercial 	24.687
24 515 - Processos De Producció Agrària 	18.582
25 518 - Processos Sanitaris 	21.699
26 524 - Sistemes Electrònics 	49.351
27 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	13.808
28 601 - Cuina I Pastisseria 	62.623
29 603 - Estètica 	15.266
30 609 - Manteniment Vehicles 	24.314
31 615 - Operacions De Processos 	20.117
32 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 	21.572
33 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.215
34 623 - Producció En Arts Gràfiques 	16.617
35 625 - Serveis A La Comunitat 	16.043
36 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	24.724
37 TEC - Tecnologia 	24.902 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	19.299
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	15.213
3 507 - Informàtica 	17.123
4 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	24.379
5 518 - Processos Sanitaris 	21.908
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.516
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	24.521
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	22.724
9 AN - Anglès 	16.766
10 CN - Biologia I Geologia 	22.705
11 DI - Dibuix 	11.224
12 ECO - Economia 	20.366
13 EF - Educació Física 	23.407
14 FI - Filosofia 	24.267
15 FQ - Física I Química 	41.149
16 LE - L. Castellana I Literatura 	25.020
17 LC - L. Catalana I Literatura 	18.722
18 GE - Geografia I Història 	16.710
19 MA - Matemàtiques 	17.398
20 MU - Música 	12.836
21 PSI - Orientació Educativa 	17.086
22 TEC - Tecnologia 	17.796 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	22.313
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 	43.277
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	19.243
4 506 - Hoteleria I Turisme 	44.557
5 507 - Informàtica 	56.844
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	17.997
7 510 - Organització I Gestió Comercial 	24.083
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	21.109
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	24.383
10 518 - Processos Sanitaris 	19.587
11 601 - Cuina I Pastisseria 	20.380
12 609 - Manteniment Vehicles 	55.122
13 618 - Perruqueria 	24.377
14 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	22.437
15 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	23.243
16 621 - Processos Comercials 	22.074
17 622 - Processos De Gestió Administrativa 	24.947
18 625 - Serveis A La Comunitat 	14.638
19 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	52.577
20 707 - Dibuix Artístic I Color 	24.845
21 AL - Alemany 	41.987
22 AN - Anglès 	24.633
23 CLA - Cultura Clàssica 	23.296
24 DI - Dibuix 	41.732
25 EF - Educació Física 	25.456
26 FR - Francès 	30.147
27 TEC - Tecnologia 	25.093
28 FQ - Física I Química 	25.092
29 LC - L. Catalana I Literatura 	57.929
30 LE - L. Castellana I Literatura 	42.882
31 MU - Música 	44.480
32 MA - Matemàtiques 	46.389
33 CN - Biologia I Geologia 	43.080
34 ECO - Economia 	43.181
35 PSI - Orientació Educativa 	17.680
36 GE - Geografia I Història 	23.300
37 FI - Filosofia 	19.414 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	22.396
2 504 - Construccions Civils I Edificacions 	47.977
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	11.573
4 516 - Processos Industria Alimentaria 	20.619
5 518 - Processos Sanitaris 	42.442
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	21.905
7 621 - Processos Comercials 	20.838
8 625 - Serveis A La Comunitat 	12.595
9 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	25.305
10 AN - Anglès 	24.736
11 CLA - Cultura Clàssica 	56.468
12 DI - Dibuix 	24.017
13 EF - Educació Física 	16.601
14 TEC - Tecnologia 	23.204
15 FQ - Física I Química 	51.742
16 LC - L. Catalana I Literatura 	50.631
17 LE - L. Castellana I Literatura 	60.992
18 MU - Música 	23.413
19 MA - Matemàtiques 	50.330
20 CN - Biologia I Geologia 	22.334
21 ECO - Economia 	43.059
22 PSI - Orientació Educativa 	19.077
23 GE - Geografia I Història 	20.177 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	14.269
2 LC - L. Catalana I Literatura 	23.442
3 MU - Música 	18.538
4 AN - Anglès 	13.461
5 133 - Alemany Eoi 	10.689
6 AL - Alemany 	19.375
7 192 - Francès Eoi 	16.477
8 FR - Francès 	20.141
9 IT - Italià 	14.137
10 195 - Català Eoi 	40.738
11 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	22.968
12 MA - Matemàtiques 	19.490
13 FQ - Física I Química 	21.483
14 507 - Informàtica 	20.423
15 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	21.898
16 TEC - Tecnologia 	18.493
17 CLA - Cultura Clàssica 	17.584
18 LE - L. Castellana I Literatura 	21.316
19 GE - Geografia I Història 	16.728
20 CN - Biologia I Geologia 	17.785
21 FI - Filosofia 	16.680
22 ECO - Economia 	21.411
23 DI - Dibuix 	18.728
24 PSI - Orientació Educativa 	12.373
25 501 - Administració D'Empreses 	21.816
26 502 - Anàlisi I Química Industrial 	19.583
27 504 - Construccions Civils I Edificacions 	19.526
28 505 - Formació I Orientació Laboral 	14.063
29 506 - Hoteleria I Turisme 	18.663
30 516 - Processos Industria Alimentaria 	19.215
31 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	20.273
32 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	16.811
33 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	20.623
34 524 - Sistemes Electrònics 	22.106
35 601 - Cuina I Pastisseria 	46.092
36 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	22.637
37 618 - Perruqueria 	18.748
38 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	20.586
39 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	17.831
40 622 - Processos De Gestió Administrativa 	15.830
41 625 - Serveis A La Comunitat 	14.538
42 707 - Dibuix Artístic I Color 	4.265
43 712 - Disseny Gràfic 	17.958
44 716 - Història De L'Art 	18.199
45 807 - Esmalts 	45.849
46 817 - Tècniques De Patronatge I Confecció 	2.746 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	19.710
2 FR - Francès 	21.441
3 192 - Francès Eoi 	11.618
4 AL - Alemany 	18.031
5 133 - Alemany Eoi 	16.052
6 MU - Música 	21.869
7 LC - L. Catalana I Literatura 	24.936
8 LE - L. Castellana I Literatura 	24.150
9 CLA - Cultura Clàssica 	2.869
10 FI - Filosofia 	25.148
11 MA - Matemàtiques 	21.698
12 FQ - Física I Química 	20.507
13 CN - Biologia I Geologia 	20.113
14 ECO - Economia 	22.046
15 DI - Dibuix 	22.494
16 EF - Educació Física 	21.496
17 GE - Geografia I Història 	16.818
18 PSI - Orientació Educativa 	15.074
19 501 - Administració D'Empreses 	21.232
20 505 - Formació I Orientació Laboral 	17.524
21 506 - Hoteleria I Turisme 	45.436
22 507 - Informàtica 	23.292
23 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	8.864
24 510 - Organització I Gestió Comercial 	21.826
25 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	21.828
26 601 - Cuina I Pastisseria 	51.766
27 602 - Equips Electrònics 	17.818
28 603 - Estètica 	23.514
29 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	22.410
30 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	21.285
31 609 - Manteniment Vehicles 	23.282
32 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	18.337
33 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 	18.605
34 618 - Perruqueria 	3.006
35 621 - Processos Comercials 	23.216
36 622 - Processos De Gestió Administrativa 	17.299
37 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	53.292
38 TEC - Tecnologia 	22.666 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	19.145
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 	18.243
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	16.622
4 506 - Hoteleria I Turisme 	52.772
5 507 - Informàtica 	20.570
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	11.925
7 510 - Organització I Gestió Comercial 	19.565
8 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	19.529
9 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	20.531
10 601 - Cuina I Pastisseria 	56.390
11 603 - Estètica 	21.678
12 609 - Manteniment Vehicles 	55.143
13 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	19.478
14 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	6.449
15 621 - Processos Comercials 	20.526
16 622 - Processos De Gestió Administrativa 	17.896
17 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	20.289
18 193 - Anglès Eoi 	13.199
19 712 - Disseny Gràfic 	5.920
20 AL - Alemany 	19.923
21 AN - Anglès 	18.438
22 CLA - Cultura Clàssica 	20.528
23 DI - Dibuix 	25.153
24 EF - Educació Física 	17.731
25 FR - Francès 	20.745
26 TEC - Tecnologia 	20.912
27 FQ - Física I Química 	20.582
28 LC - L. Catalana I Literatura 	22.662
29 LE - L. Castellana I Literatura 	21.240
30 MU - Música 	17.924
31 MA - Matemàtiques 	21.745
32 CN - Biologia I Geologia 	21.713
33 ECO - Economia 	19.403
34 PSI - Orientació Educativa 	17.055
35 GE - Geografia I Història 	17.583
36 FI - Filosofia 	18.577 

Maresme Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	17.626
2 193 - Anglès Eoi 	12.040
3 FR - Francès 	23.978
4 AL - Alemany 	24.994
5 MU - Música 	18.394
6 LC - L. Catalana I Literatura 	50.539
7 LE - L. Castellana I Literatura 	22.201
8 CLA - Cultura Clàssica 	16.408
9 FI - Filosofia 	12.971
10 MA - Matemàtiques 	22.473
11 FQ - Física I Química 	24.318
12 CN - Biologia I Geologia 	19.269
13 ECO - Economia 	22.619
14 DI - Dibuix 	21.609
15 EF - Educació Física 	11.410
16 GE - Geografia I Història 	40.665
17 PSI - Orientació Educativa 	15.153
18 501 - Administració D'Empreses 	20.779
19 502 - Anàlisi I Química Industrial 	18.838
20 505 - Formació I Orientació Laboral 	16.104
21 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	10.019
22 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	43.967
23 518 - Processos Sanitaris 	19.169
24 TEC - Tecnologia 	21.335
25 603 - Estètica 	46.890
26 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	14.395
27 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	56.996
28 618 - Perruqueria 	4.860
29 622 - Processos De Gestió Administrativa 	18.652
30 625 - Serveis A La Comunitat 	13.064
31 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	21.095 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	11.107
2 192 - Francès Eoi 	13.627
3 LC - L. Catalana I Literatura 	25.489
4 MU - Música 	19.192
5 AL - Alemany 	16.960
6 AN - Anglès 	18.784
7 CLA - Cultura Clàssica 	8.827
8 CN - Biologia I Geologia 	20.302
9 DI - Dibuix 	24.281
10 ECO - Economia 	23.226
11 EF - Educació Física 	17.948
12 FI - Filosofia 	21.423
13 FQ - Física I Química 	20.489
14 FR - Francès 	20.252
15 GE - Geografia I Història 	18.227
16 LE - L. Castellana I Literatura 	22.331
17 MA - Matemàtiques 	24.225
18 PSI - Orientació Educativa 	8.670
19 TEC - Tecnologia 	20.579
20 501 - Administració D'Empreses 	24.088
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 	17.641
22 504 - Construccions Civils I Edificacions 	23.038
23 505 - Formació I Orientació Laboral 	11.180
24 507 - Informàtica 	24.765
25 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	8.241
26 510 - Organització I Gestió Comercial 	23.917
27 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	24.449
28 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	19.251
29 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	3.986
30 520 - Proc. I Prod.De Tèxtil, Confecció I Pell 	20.658
31 523 - Processos I Productes De Fusta I Mobles 	23.764
32 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	19.196
33 602 - Equips Electrònics 	658
34 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	15.379
35 609 - Manteniment Vehicles 	9.730
36 618 - Perruqueria 	4.674
37 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	14.748
38 621 - Processos Comercials 	24.735
39 622 - Processos De Gestió Administrativa 	25.373
40 625 - Serveis A La Comunitat 	6.337
41 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	24.034 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	23.121
2 133 - Alemany Eoi 	7.603
3 192 - Francès Eoi 	11.843
4 193 - Anglès Eoi 	15.858
5 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	20.748
6 506 - Hoteleria I Turisme 	23.953
7 507 - Informàtica 	24.968
8 601 - Cuina I Pastisseria 	23.551
9 609 - Manteniment Vehicles 	20.352
10 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	62.655
11 618 - Perruqueria 	5.461
12 504 - Construccions Civils I Edificacions 	18.824
13 505 - Formació I Orientació Laboral 	10.969
14 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	9.998
15 515 - Processos De Producció Agrària 	17.259
16 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	22.540
17 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	24.369
18 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	17.314
19 621 - Processos Comercials 	15.061
20 622 - Processos De Gestió Administrativa 	19.390
21 625 - Serveis A La Comunitat 	6.860
22 FR - Francès 	21.813
23 AN - Anglès 	16.443
24 LC - L. Catalana I Literatura 	14.853
25 MU - Música 	53.903
26 DI - Dibuix 	24.927
27 CLA - Cultura Clàssica 	22.146
28 FQ - Física I Química 	18.757
29 ECO - Economia 	22.158
30 CN - Biologia I Geologia 	19.784
31 TEC - Tecnologia 	20.851
32 EF - Educació Física 	11.594
33 LE - L. Castellana I Literatura 	17.765
34 FI - Filosofia 	16.686
35 GE - Geografia I Història 	16.086
36 PSI - Orientació Educativa 	10.080
37 AL - Alemany 	41.735 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	19.072
2 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	18.656
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	16.961
4 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	21.726
5 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	20.892
6 MU - Música 	45.754
7 CLA - Cultura Clàssica 	23.625
8 AN - Anglès 	9.741
9 FR - Francès 	10.596
10 LC - L. Catalana I Literatura 	7.230
11 LE - L. Castellana I Literatura 	17.790
12 CN - Biologia I Geologia 	19.179
13 DI - Dibuix 	12.070
14 EF - Educació Física 	12.889
15 FI - Filosofia 	43.342
16 FQ - Física I Química 	19.677
17 GE - Geografia I Història 	15.852
18 MA - Matemàtiques 	19.249
19 PSI - Orientació Educativa 	17.077
20 501 - Administració D'Empreses 	15.602
21 505 - Formació I Orientació Laboral 	10.930
22 507 - Informàtica 	21.121
23 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	10.468
24 524 - Sistemes Electrònics 	20.544
25 TEC - Tecnologia 	15.077
26 712 - Disseny Gràfic 	20.357 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	12.266
2 193 - Anglès Eoi 	15.375
3 FR - Francès 	18.643
4 AL - Alemany 	17.210
5 MU - Música 	13.130
6 LC - L. Catalana I Literatura 	15.962
7 LE - L. Castellana I Literatura 	20.881
8 FI - Filosofia 	19.264
9 MA - Matemàtiques 	20.612
10 FQ - Física I Química 	18.174
11 CN - Biologia I Geologia 	19.283
12 ECO - Economia 	20.750
13 DI - Dibuix 	24.495
14 EF - Educació Física 	14.156
15 CLA - Cultura Clàssica 	58.532
16 GE - Geografia I Història 	16.129
17 PSI - Orientació Educativa 	18.340
18 501 - Administració D'Empreses 	19.232
19 502 - Anàlisi I Química Industrial 	5.552
20 505 - Formació I Orientació Laboral 	17.912
21 506 - Hoteleria I Turisme 	16.368
22 507 - Informàtica 	20.070
23 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	15.527
24 510 - Organització I Gestió Comercial 	22.366
25 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	18.987
26 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	20.318
27 524 - Sistemes Electrònics 	4.843
28 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	15.869
29 601 - Cuina I Pastisseria 	42.627
30 603 - Estètica 	11.363
31 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	18.371
32 609 - Manteniment Vehicles 	22.982
33 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	14.061
34 618 - Perruqueria 	18.798
35 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	19.006
36 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	17.664
37 621 - Processos Comercials 	13.947
38 625 - Serveis A La Comunitat 	17.225
39 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	23.933
40 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	20.835
41 TEC - Tecnologia 	20.849 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 192 - Francès Eoi 	424
2 193 - Anglès Eoi 	9.920
3 501 - Administració D'Empreses 	1.706
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	3.407
5 507 - Informàtica 	3.421
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	8.205
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	53.074
8 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	18.109
9 609 - Manteniment Vehicles 	15.214
10 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	19.275
11 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	10.202
12 622 - Processos De Gestió Administrativa 	13.613
13 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	6.675
14 FR - Francès 	10.652
15 AN - Anglès 	12.519
16 CN - Biologia I Geologia 	12.610
17 CLA - Cultura Clàssica 	8.740
18 DI - Dibuix 	2.160
19 ECO - Economia 	17.892
20 EF - Educació Física 	11.414
21 FI - Filosofia 	14.960
22 FQ - Física I Química 	5.793
23 LE - L. Castellana I Literatura 	15.037
24 LC - L. Catalana I Literatura 	7.584
25 GE - Geografia I Història 	14.616
26 MA - Matemàtiques 	9.102
27 MU - Música 	14.589
28 PSI - Orientació Educativa 	10.254
29 TEC - Tecnologia 	5.963 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	17.463
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 	19.758
3 504 - Construccions Civils I Edificacions 	20.843
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	14.944
5 506 - Hoteleria I Turisme 	48.326
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	2.522
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	23.941
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	22.220
9 518 - Processos Sanitaris 	11.815
10 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	22.176
11 608 - Laboratori 	16.322
12 609 - Manteniment Vehicles 	56.522
13 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	57.390
14 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	16.746
15 615 - Operacions De Processos 	56.352
16 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	24.114
17 618 - Perruqueria 	14.150
18 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	5.851
19 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	19.787
20 621 - Processos Comercials 	23.472
21 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	20.451
22 133 - Alemany Eoi 	17.339
23 193 - Anglès Eoi 	60.653
24 AL - Alemany 	21.793
25 AN - Anglès 	15.756
26 CLA - Cultura Clàssica 	19.594
27 DI - Dibuix 	21.426
28 EF - Educació Física 	11.699
29 FR - Francès 	46.524
30 TEC - Tecnologia 	22.237
31 FQ - Física I Química 	23.285
32 LC - L. Catalana I Literatura 	16.392
33 LE - L. Castellana I Literatura 	61.569
34 MU - Música 	21.636
35 MA - Matemàtiques 	23.150
36 CN - Biologia I Geologia 	15.688
37 ECO - Economia 	22.753
38 PSI - Orientació Educativa 	19.602
39 GE - Geografia I Història 	17.124 
 • Darrera modificació: 17/06/2016 13:46