Aquesta és una revisió antiga del document


Recull de nomenaments del curs 2015-2016

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	18.096
2 MA - Matemàtiques 	48.597
3 FQ - Física I Química 	45.911
4 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	23.866
5 FI - Filosofia 	24.660
6 DI - Dibuix 	40.198
7 PSI - Orientació Educativa 	41.491
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.153 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 608 - Laboratori 	46.597
2 TEC - Tecnologia 	52.005
3 LC - L. Catalana I Literatura 	71.369
4 LE - L. Castellana I Literatura 	21.599
5 CN - Biologia I Geologia 	49.178

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.643
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.025
3 FQ - Física I Química 	48.306
4 GE - Geografia I Història 	40.225
5 PSI - Orientació Educativa 	55.193
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	23.703
7 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	71.503
9 TEC - Tecnologia 	52.545  

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	74.293
2 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	72.799
3 621 - Processos Comercials 	70.621 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	72.648
2 AN - Anglès 	43.682
3 CN - Biologia I Geologia 	52.082
4 MA - Matemàtiques 	24.230
5 502 - Anàlisi I Química Industrial 	71.077
6 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	25.539
7 625 - Serveis A La Comunitat 	16.486 

Catalunya Central

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 708 - Dibuix Tècnic 	42.719
2 721 - Mitjans Audiovisuals 	43.160
3 MU - Música 	54.955
4 DI - Dibuix 	10.136
5 CN - Biologia I Geologia 	47.619
6 LE - L. Castellana I Literatura 	18.542 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles 	61.879
2 LC - L. Catalana I Literatura 	16.937
3 EF - Educació Física 	1.494
4 FQ - Física I Química 	51.808
5 GE - Geografia I Història 	40.261

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	44.833
2 DI - Dibuix 	46.127
3 PSI - Orientació Educativa 	24.308 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	70.968 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	75.432
2 MA - Matemàtiques 	54.861
3 LE - L. Castellana I Literatura 	41.984
4 FI - Filosofia 	22.120
5 PSI - Orientació Educativa 	525
6 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	61.152
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	22.420 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.402
2 GE - Geografia I Història 	40.087 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.509
2 CN - Biologia I Geologia 	45.715
3 DI - Dibuix 	42.224
4 PSI - Orientació Educativa 	
5 608 - Laboratori 	
6 TEC - Tecnologia 	51.974  

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.310
2 MU - Música 	74.622
3 LC - L. Catalana I Literatura 	73.862
4 LE - L. Castellana I Literatura 	41.369
5 FI - Filosofia 	16.391
6 ECO - Economia 	71.714
7 EF - Educació Física 	19.750
8 GE - Geografia I Història 	23.686
9 PSI - Orientació Educativa 	19.857
10 501 - Administració D'Empreses 	51.799 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.823
2 MU - Música 	71.012
3 AN - Anglès 	56.205
4 CN - Biologia I Geologia 	46.591
5 FQ - Física I Química 	54.759
6 GE - Geografia I Història 	24.194
7 MA - Matemàtiques 	56.792
8 TEC - Tecnologia 	56.978
9 502 - Anàlisi I Química Industrial 	42.608 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.177
2 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	71.665
3 FR - Francès 	21.370
4 TEC - Tecnologia 	52.093
5 CN - Biologia I Geologia 	52.064
6 PSI - Orientació Educativa 	60.092

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	73.266
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.460
4 621 - Processos Comercials 	43.753
5 AN - Anglès 	41.999
6 CN - Biologia I Geologia 	51.043
7 EF - Educació Física 	23.598 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles 	60.367
2 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	21.549
3 GE - Geografia I Història 	40.176 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	75.577
2 LE - L. Castellana I Literatura 	43.184
3 MA - Matemàtiques 	44.820
4 502 - Anàlisi I Química Industrial 	43.693
5 510 - Organització I Gestió Comercial 	41.922
6 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	71.895
7 615 - Operacions De Processos 	44.032
8 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	41.873
9 623 - Producció En Arts Gràfiques 	16.617 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	25.483
2 TEC - Tecnologia 	30.026 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	11.685
2 193 - Anglès Eoi 	54.632
3 AN - Anglès 	42.673
4 MA - Matemàtiques 	49.200
5 507 - Informàtica 	21.881
6 TEC - Tecnologia 	47.702
7 GE - Geografia I Història 	5.839
8 ECO - Economia 	45.601
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	16.188
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 	43.138 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	47.776
2 TEC - Tecnologia 	18.200
3 LC - L. Catalana I Literatura 	17.465
4 MU - Música 	51.853
5 PSI - Orientació Educativa 	23.977
6 GE - Geografia I Història 	30.126 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.140 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.152
2 MU - Música 	73.414
3 LE - L. Castellana I Literatura 	5.775
4 CLA - Cultura Clàssica 	51.058
5 FQ - Física I Química 	56.517
6 ECO - Economia 	24.004
7 609 - Manteniment Vehicles 	55.228 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	51.991
2 EF - Educació Física 	21.802
3 FI - Filosofia 	23.085
4 PSI - Orientació Educativa 	54.337
5 TEC - Tecnologia 	56.091
6 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	71.063 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	60.763
2 TEC - Tecnologia 	52.165
3 FQ - Física I Química 	23.623
4 LE - L. Castellana I Literatura 	57.855
5 CN - Biologia I Geologia 	49.758 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	60.049
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	22.095
3 621 - Processos Comercials 	40.667
4 AN - Anglès 	40.594
5 DI - Dibuix 	42.334
6 CN - Biologia I Geologia 	46.849
7 TEC - Tecnologia 	23.235 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	23.790
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.941
3 FQ - Física I Química 	45.023
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	47.446
5 TEC - Tecnologia 	24.401 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	43.140 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.193
2 MA - Matemàtiques 	46.303
3 CN - Biologia I Geologia 	43.812
4 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	72.235 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	70.134
3 707 - Dibuix Artístic I Color 	41.521
4 EF - Educació Física 	41.791
5 TEC - Tecnologia 	55.005
6 FQ - Física I Química 	45.279
7 LC - L. Catalana I Literatura 	70.194
8 MA - Matemàtiques 	47.605 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	54.225
2 MA - Matemàtiques 	70.246
3 GE - Geografia I Història 	25.359 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	71.935
2 LC - L. Catalana I Literatura 	72.941
3 DI - Dibuix 	49.186 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	61.543
2 CN - Biologia I Geologia 	47.218
3 TEC - Tecnologia 	20.714
4 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	70.191
5 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	70.842
6 621 - Processos Comercials 	61.961 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	42.346
2 LC - L. Catalana I Literatura 	75.650 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.719
2 LC - L. Catalana I Literatura 	73.507
3 MU - Música 	79.230
4 DI - Dibuix 	22.236
5 TEC - Tecnologia 	22.239
6 LE - L. Castellana I Literatura 	70.093
7 GE - Geografia I Història 	18.441 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	23.913
2 MU - Música 	62.633
3 LC - L. Catalana I Literatura 	47.397 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	45.824
2 LE - L. Castellana I Literatura 	22.891
3 CN - Biologia I Geologia 	21.620
4 EF - Educació Física 	19.543
5 601 - Cuina I Pastisseria 	78.634
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.861
7 TEC - Tecnologia 	44.537 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	45.824
2 LE - L. Castellana I Literatura 	22.891
3 CN - Biologia I Geologia 	21.620
4 EF - Educació Física 	19.543
5 601 - Cuina I Pastisseria 	78.634
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.861
7 TEC - Tecnologia 	44.537 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	55.760
2 AN - Anglès	8.997
3 MA - Matemàtiques	48.802
4 GE - Geografia I Història	24.801
5 CN - Biologia I Geologia	43.694
6 DI - Dibuix	25.321
7 PSI - Orientació Educativa	40.582
8 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	71.183

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	40.784
2 AN - Anglès	47.776
3 EF - Educació Física	21.391
4 TEC - Tecnologia	54.509
5 PSI - Orientació Educativa	54.443

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.643
2 133 - Alemany Eoi	
3 MU - Música	52.510
4 MA - Matemàtiques	70.748
5 FQ - Física I Química	50.314
6 PSI - Orientació Educativa	57.077
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	70.998
8 622 - Processos De Gestió Administrativa	50.738
9 TEC - Tecnologia	46.451

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	70.052
2 MA - Matemàtiques	70.243
3 EF - Educació Física	19.205
4 GE - Geografia I Història	22.108
5 PSI - Orientació Educativa	41.517
6 625 - Serveis A La Comunitat	23.998
7 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	77.969

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.217
2 FQ - Física I Química	58.335
3 622 - Processos De Gestió Administrativa	

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 504 - Construccions Civils I Edificacions	51.016
2 DI - Dibuix	42.146
3 TEC - Tecnologia	17.346
4 LC - L. Catalana I Literatura	73.702
5 LE - L. Castellana I Literatura	70.653
6 GE - Geografia I Història	23.053

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 618 - Perruqueria	54.265
2 501 - Administració D'Empreses	70.507
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	14.205
4 LC - L. Catalana I Literatura	71.211

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	41.726
2 FR - Francès	70.100
3 CN - Biologia I Geologia	41.477
4 GE - Geografia I Història	21.294
5 625 - Serveis A La Comunitat	16.586

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	16.954

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 134 - Àrab	22.293
2 193 - Anglès Eoi	9.361
3 AN - Anglès	41.983
4 MA - Matemàtiques	44.852
5 TEC - Tecnologia	19.136
6 GE - Geografia I Història	24.642
7 CN - Biologia I Geologia	43.438
8 PSI - Orientació Educativa	40.137
9 504 - Construccions Civils I Edificacions	20.469
10 602 - Equips Electrònics	47.641
11 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	70.664

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	51.494
2 192 - Francès Eoi	
3 AN - Anglès	46.383
4 DI - Dibuix	41.817
5 FQ - Física I Química	18.559
6 LE - L. Castellana I Literatura	51.119
7 CN - Biologia I Geologia	19.824
8 PSI - Orientació Educativa	54.380
9 GE - Geografia I Història	30.122

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	58.404
2 MU - Música	44.467
3 LE - L. Castellana I Literatura	44.718
4 MA - Matemàtiques	70.198
5 CN - Biologia I Geologia	45.509
6 DI - Dibuix	42.699
7 EF - Educació Física	41.103
8 GE - Geografia I Història	24.761
9 PSI - Orientació Educativa	55.682
10 609 - Manteniment Vehicles	73.571
11 613 - Oficina De Projectes De Fabric. Mecànica	60.572
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	70.036
13 TEC - Tecnologia	52.545

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	70.150
2 PSI - Orientació Educativa	19.989
3 515 - Processos De Producció Agrària	56.962
4 TEC - Tecnologia	52.105

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	70.213
2 AN - Anglès	55.766
3 EF - Educació Física	10.397
4 FI - Filosofia	41.767
5 FQ - Física I Química	57.235
6 LE - L. Castellana I Literatura	61.656
7 MA - Matemàtiques	70.055
8 TEC - Tecnologia	54.452
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària	41.683
10 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	45.124
11 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	62.288
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	50.706
13 622 - Processos De Gestió Administrativa	57.631

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	21.870
2 AN - Anglès	50.749
3 TEC - Tecnologia	49.342
4 LC - L. Catalana I Literatura	72.355

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 709 - Disseny D'Interiors	42.217
2 501 - Administració D'Empreses	61.531
3 602 - Equips Electrònics	
4 LC - L. Catalana I Literatura	70.256
5 MU - Música	78.727
6 TEC - Tecnologia	22.079
7 GE - Geografia I Història	17.106

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	15.804
2 TEC - Tecnologia	14.466

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	43.264
2 FR - Francès	46.977
3 MU - Música	13.491
4 LC - L. Catalana I Literatura	71.754
5 FI - Filosofia	40.119
6 MA - Matemàtiques	23.692
7 EF - Educació Física	6.014
8 502 - Anàlisi I Química Industrial	43.693
9 507 - Informàtica	72.337
10 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	70.656
11 609 - Manteniment Vehicles	79.149
12 623 - Producció En Arts Gràfiques	16.617
13 TEC - Tecnologia	15.551

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	17.767
2 ECO - Economia	40.449
3 EF - Educació Física	41.169
4 LE - L. Castellana I Literatura	50.615
5 LC - L. Catalana I Literatura	24.248
6 MU - Música	19.069
7 TEC - Tecnologia	19.273

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.690
2 FQ - Física I Química 	23.629
3 TEC - Tecnologia 	43.841
4 LE - L. Castellana I Literatura 	40.047
5 GE - Geografia I Història 	22.420
6 CN - Biologia I Geologia 	42.924
7 FI - Filosofia 	21.353
8 PSI - Orientació Educativa 	525
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	21.940
10 516 - Processos Industria Alimentaria 	25.159
11 810 - Motlles I Reproduccions 	41.539 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	40.579
2 MU - Música 	51.853
3 MA - Matemàtiques 	47.605
4 GE - Geografia I Història 	30.068 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	22.840
2 MA - Matemàtiques 	49.585
3 EF - Educació Física 	23.984
4 GE - Geografia I Història 	24.761
5 502 - Anàlisi I Química Industrial 	52.023
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	41.318
7 613 - Oficina De Projectes De Fabric. Mecànica 	43.615
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	61.607 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	5.775
2 CN - Biologia I Geologia 	50.778
3 EF - Educació Física 	20.013
4 TEC - Tecnologia 	22.629
5 618 - Perruqueria 	21.108 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.924
2 AN - Anglès 	55.739
3 CN - Biologia I Geologia 	46.807
4 GE - Geografia I Història 	40.954
5 LE - L. Castellana I Literatura 	51.060
6 MA - Matemàtiques 	56.817
7 PSI - Orientació Educativa 	23.132
8 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	62.045 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.697
2 DI - Dibuix 	42.127
3 TEC - Tecnologia 	23.766
4 MA - Matemàtiques 	51.016 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	58.928
2 CN - Biologia I Geologia 	21.415
3 TEC - Tecnologia 	15.902 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	19.000
2 EF - Educació Física 	21.412 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	21.294
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	10.020
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	23.463 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	12.323

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.100
2 AL - Alemany 	
3 FR - Francès 	
4 MA - Matemàtiques 	44.759
5 FQ - Física I Química 	7.897
6 TEC - Tecnologia 	43.876
7 LE - L. Castellana I Literatura 	24.452
8 GE - Geografia I Història 	22.401
9 CN - Biologia I Geologia 	20.525
10 516 - Processos Industria Alimentaria 	24.279
11 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.692 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	60.234
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	43.769
3 CLA - Cultura Clàssica 	57.409
4 DI - Dibuix 	42.108
5 EF - Educació Física 	41.121
6 TEC - Tecnologia 	54.619
7 FI - Filosofia 	45.269 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	
2 MU - Música 	21.930
3 LC - L. Catalana I Literatura 	23.896
4 LE - L. Castellana I Literatura 	40.800
5 MA - Matemàtiques 	60.798
6 FQ - Física I Química 	23.127
7 ECO - Economia 	51.059
8 DI - Dibuix 	42.284
9 EF - Educació Física 	23.852
10 PSI - Orientació Educativa 	55.472
11 621 - Processos Comercials 	52.018
12 TEC - Tecnologia 	47.840 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	51.243
2 LE - L. Castellana I Literatura 	60.541
3 DI - Dibuix 	47.295
4 PSI - Orientació Educativa 	40.583
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	41.257
6 TEC - Tecnologia 	58.980
7 625 - Serveis A La Comunitat 	20.599 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	25.560
2 AN - Anglès 	49.840
3 CN - Biologia I Geologia 	44.565
4 FQ - Física I Química 	56.790
5 LE - L. Castellana I Literatura 	49.285
6 MA - Matemàtiques 	56.091
7 TEC - Tecnologia 	56.471
8 501 - Administració D'Empreses 	55.988
9 502 - Anàlisi I Química Industrial 	60.093
10 625 - Serveis A La Comunitat 	21.366 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.865
2 AN - Anglès 	21.522
3 MA - Matemàtiques 	56.530 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 603 - Estètica 	4.236
2 CN - Biologia I Geologia 	52.128
3 TEC - Tecnologia 	21.357
4 LE - L. Castellana I Literatura 	

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	21.406
2 CN - Biologia I Geologia 	47.244
3 MA - Matemàtiques 	47.310 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	24.894
2 FQ - Física I Química 	44.785
3 DI - Dibuix 	41.282
4 GE - Geografia I Història 	16.780
5 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	14.301
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	47.004
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	40.563 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	15.372
2 MA - Matemàtiques 	42.698 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	22.565
2 133 - Alemany Eoi 	12.435
3 MA - Matemàtiques 	43.365
4 TEC - Tecnologia 	44.154
5 GE - Geografia I Història 	18.710
6 DI - Dibuix 	24.241
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.729
8 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	22.351 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.177
2 EF - Educació Física 	41.050 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	55.649
2 LE - L. Castellana I Literatura 	22.840
3 MA - Matemàtiques 	21.233
4 FQ - Física I Química 	
5 GE - Geografia I Història 	15.889
6 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	49.511
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	61.925 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	47.789
2 LE - L. Castellana I Literatura 	58.218
3 MA - Matemàtiques 	60.432
4 FQ - Física I Química 	57.763
5 CN - Biologia I Geologia 	46.717
6 TEC - Tecnologia 	54.548 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	45.468
2 CN - Biologia I Geologia 	47.408
3 PSI - Orientació Educativa 	55.669 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	45.468
2 CN - Biologia I Geologia 	47.408
3 PSI - Orientació Educativa 	55.669 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	14.205
2 AN - Anglès 	9.781
3 FI - Filosofia 	13.913 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.726
2 MU - Música 	6.107
3 LC - L. Catalana I Literatura 	48.527
4 PSI - Orientació Educativa 	40.836 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	16.954
2 MA - Matemàtiques 	25.483 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	41.885
2 AN - Anglès 	16.307
3 FR - Francès 	14.967
4 190 - Espanyol 	11.990
5 MA - Matemàtiques 	43.284
6 FQ - Física I Química 	
7 TEC - Tecnologia 	43.805
8 GE - Geografia I Història 	20.354
9 FI - Filosofia 	18.388
10 ECO - Economia 	41.518
11 DI - Dibuix 	40.051
12 PSI - Orientació Educativa 	25.250
13 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	45.540
14 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	45.909 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	56.228
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	55.393
3 625 - Serveis A La Comunitat 	24.725
4 712 - Disseny Gràfic 	47.776
5 AN - Anglès 	24.659
6 TEC - Tecnologia 	50.468
7 FQ - Física I Química 	47.816
8 LE - L. Castellana I Literatura 	24.496
9 PSI - Orientació Educativa 	54.380
10 GE - Geografia I Història 	30.070 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	20.682
2 LC - L. Catalana I Literatura 	61.421
3 LE - L. Castellana I Literatura 	54.659
4 CN - Biologia I Geologia 	45.715
5 DI - Dibuix 	42.265
6 GE - Geografia I Història 	21.663
7 PSI - Orientació Educativa 	40.311
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.679
9 518 - Processos Sanitaris 	55.171
10 TEC - Tecnologia 	47.840 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.576
2 MU - Música 	13.607
3 LC - L. Catalana I Literatura 	60.728
4 FI - Filosofia 	20.611
5 MA - Matemàtiques 	52.105
6 GE - Geografia I Història 	40.265
7 PSI - Orientació Educativa 	40.661
8 TEC - Tecnologia 	53.284 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	20.157
2 CN - Biologia I Geologia 	47.811
3 DI - Dibuix 	42.920
4 EF - Educació Física 	21.802
5 FQ - Física I Química 	56.792
6 GE - Geografia I Història 	24.818
7 PSI - Orientació Educativa 	14.293
8 510 - Organització I Gestió Comercial 	55.545

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 813 - Tècniques Ceràmiques 	1.701
2 AN - Anglès 	24.697
3 DI - Dibuix 	48.734
4 EF - Educació Física 	24.361
5 TEC - Tecnologia 	12.535
6 FQ - Física I Química 	22.193
7 MU - Música 	23.466
8 MA - Matemàtiques 	57.272
9 CN - Biologia I Geologia 	46.978
10 ECO - Economia 	23.662
11 PSI - Orientació Educativa 	59.220

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	49.197
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	15.429
3 LC - L. Catalana I Literatura 	12.004
4 CLA - Cultura Clàssica 	23.783
5 EF - Educació Física 	41.709
6 LE - L. Castellana I Literatura 	49.242

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	54.372
2 FQ - Física I Química 	21.549
3 GE - Geografia I Història 	40.235
4 PSI - Orientació Educativa 	18.456
5 501 - Administració D'Empreses 	49.413
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	13.674
7 516 - Processos Industria Alimentaria 	25.380 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	19.235
2 LC - L. Catalana I Literatura 	54.617
3 LE - L. Castellana I Literatura 	41.830
4 MA - Matemàtiques 	50.387
5 ECO - Economia 	42.158
6 EF - Educació Física 	13.192
7 GE - Geografia I Història 	18.661
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	44.537
9 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	54.041
10 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	46.451
11 623 - Producció En Arts Gràfiques 	16.617
12 625 - Serveis A La Comunitat 	24.599

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	20.366
2 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	43.426
3 AN - Anglès 	9.725
4 DI - Dibuix 	14.864
5 LE - L. Castellana I Literatura 	50.764
6 LC - L. Catalana I Literatura 	40.920 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	24.324
2 AN - Anglès 	18.096
3 MA - Matemàtiques 	21.740
4 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	24.545
5 TEC - Tecnologia 	43.644
6 CN - Biologia I Geologia 	21.761
7 FI - Filosofia 	7.144
8 DI - Dibuix 	24.101
9 PSI - Orientació Educativa 	40.157
10 504 - Construccions Civils I Edificacions 	18.849
11 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.684
12 618 - Perruqueria 	14.741
13 626 - Serveis De Restauració 	62.615 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	55.492
2 603 - Estètica 	25.349
3 EF - Educació Física 	22.617
4 FR - Francès 	30.096
5 TEC - Tecnologia 	50.401
6 MU - Música 	57.910
7 MA - Matemàtiques 	60.124
8 PSI - Orientació Educativa 	22.126
9 GE - Geografia I Història 	22.181
10 FI - Filosofia 	44.756 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	14.873
2 LC - L. Catalana I Literatura 	22.648
3 LE - L. Castellana I Literatura 	50.413
4 FI - Filosofia 	41.476
5 MA - Matemàtiques 	47.264
6 DI - Dibuix 	42.224
7 EF - Educació Física 	12.119
8 PSI - Orientació Educativa 	41.093
9 501 - Administració D'Empreses 	42.869
10 625 - Serveis A La Comunitat 	24.044
11 TEC - Tecnologia 	47.601 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	56.028
2 MA - Matemàtiques 	47.425
3 EF - Educació Física 	20.013
4 GE - Geografia I Història 	40.083
5 PSI - Orientació Educativa 	12.409
6 501 - Administració D'Empreses 	41.542
7 TEC - Tecnologia 	22.759 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	14.056
2 AN - Anglès 	24.447
3 CN - Biologia I Geologia 	47.284
4 DI - Dibuix 	24.594
5 FI - Filosofia 	22.122
6 GE - Geografia I Història 	22.324
7 LE - L. Castellana I Literatura 	48.730
8 MA - Matemàtiques 	45.611
9 TEC - Tecnologia 	50.365
10 506 - Hoteleria I Turisme 	41.981
11 618 - Perruqueria 	24.039 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	55.557
2 MA - Matemàtiques 	55.628
3 GE - Geografia I Història 	23.525
4 FI - Filosofia 	10.079 

Girona

 Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	60.546
2 501 - Administració D'Empreses 	47.598
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	20.680
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	16.822
5 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	15.902
6 707 - Dibuix Artístic I Color 	10.136
7 AN - Anglès 	12.049
8 DI - Dibuix 	41.742
9 TEC - Tecnologia 	22.239 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	21.621
2 AN - Anglès 	19.184
3 FR - Francès 	19.000
4 LE - L. Castellana I Literatura 	43.458
5 CN - Biologia I Geologia 	44.579
6 502 - Anàlisi I Química Industrial 	21.104 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	4.951
2 LE - L. Castellana I Literatura 	22.891
3 MA - Matemàtiques 	46.726
4 CN - Biologia I Geologia 	18.062
5 DI - Dibuix 	46.822
6 GE - Geografia I Història 	25.125
7 PSI - Orientació Educativa 	56.284
8 507 - Informàtica 	58.932
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	7.135
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	23.463
11 625 - Serveis A La Comunitat 	18.867
12 TEC - Tecnologia 	24.401 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	25.549 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	41.885
2 MU - Música 	2.895
3 MA - Matemàtiques 	43.207
4 TEC - Tecnologia 	42.383
5 LE - L. Castellana I Literatura 	42.206
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	23.580
7 603 - Estètica 	19.437
8 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	43.016
9 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.072
10 708 - Dibuix Tècnic 	41.962 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	57.615
2 MA - Matemàtiques 	58.901
3 PSI - Orientació Educativa 	41.494
4 GE - Geografia I Història 	24.263
5 FI - Filosofia 	22.515 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.140
2 MU - Música 	61.574
3 LC - L. Catalana I Literatura 	22.648
4 LE - L. Castellana I Literatura 	50.413
5 EF - Educació Física 	42.047
6 TEC - Tecnologia 	43.878 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.274
2 MA - Matemàtiques 	57.904
3 CN - Biologia I Geologia 	24.515
4 PSI - Orientació Educativa 	41.234
5 TEC - Tecnologia 	57.568
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	59.100 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	46.325
2 DI - Dibuix 	25.321
3 EF - Educació Física 	23.698
4 FQ - Física I Química 	20.714
5 GE - Geografia I Història 	40.987
6 LE - L. Castellana I Literatura 	49.285
7 PSI - Orientació Educativa 	41.620
8 510 - Organització I Gestió Comercial 	53.044
9 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	61.293 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.274
2 MA - Matemàtiques 	57.904
3 CN - Biologia I Geologia 	24.515
4 PSI - Orientació Educativa 	41.234
5 TEC - Tecnologia 	57.568
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	59.100 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	61.672
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	25.460
3 AN - Anglès 	12.049
4 CN - Biologia I Geologia 	46.841
5 FI - Filosofia 	40.940
6 GE - Geografia I Història 	21.424
7 PSI - Orientació Educativa 	40.336 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.934
2 LC - L. Catalana I Literatura 	23.462
3 GE - Geografia I Història 	40.235
4 PSI - Orientació Educativa 	19.063 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	50.415
2 DI - Dibuix 	46.127
3 EF - Educació Física 	42.174
4 GE - Geografia I Història 	24.299
5 PSI - Orientació Educativa 	40.836
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.574 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	18.399 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	40.917
2 193 - Anglès Eoi 	7.272
3 MA - Matemàtiques 	42.409
4 GE - Geografia I Història 	
5 CN - Biologia I Geologia 	42.785
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	8.647 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	47.776
2 DI - Dibuix 	45.693
3 EF - Educació Física 	41.277
4 MA - Matemàtiques 	57.101 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.114
2 FR - Francès 	40.240
3 LE - L. Castellana I Literatura 	9.817
4 DI - Dibuix 	42.416
5 GE - Geografia I Història 	19.103
6 PSI - Orientació Educativa 	55.193
7 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	61.878
8 TEC - Tecnologia 	43.878 

Maresme-Vallès Oriental

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	59.183
2 PSI - Orientació Educativa 	15.566
3 TEC - Tecnologia 	24.091 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.343
2 DI - Dibuix 	47.309
3 TEC - Tecnologia 	17.346
4 CN - Biologia I Geologia 	46.978 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	19.027
2 CN - Biologia I Geologia 	48.514
3 EF - Educació Física 	43.582
4 GE - Geografia I Història 	
5 PSI - Orientació Educativa 	25.042 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.376
2 LC - L. Catalana I Literatura 	13.377
3 LE - L. Castellana I Literatura 	23.090
4 EF - Educació Física 	41.685
5 515 - Processos De Producció Agrària 	22.552 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	49.498
2 EF - Educació Física 	6.014
3 PSI - Orientació Educativa 	40.672
4 502 - Anàlisi I Química Industrial 	44.537
5 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	25.423
6 TEC - Tecnologia 	46.606 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	20.001 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	57.819
2 FQ - Física I Química	46.549
3 LE - L. Castellana I Literatura	40.047
4 GE - Geografia I Història	24.642
5 ECO - Economia	40.568
6 505 - Formació I Orientació Laboral	8.203
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària	
8 510 - Organització I Gestió Comercial	42.021
9 625 - Serveis A La Comunitat	19.037

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	55.572
2 DI - Dibuix	43.858
3 EF - Educació Física	41.078
4 TEC - Tecnologia	20.649
5 FQ - Física I Química	54.394
6 LC - L. Catalana I Literatura	60.996
7 LE - L. Castellana I Literatura	56.808
8 MU - Música	57.910
9 MA - Matemàtiques	56.823
10 CN - Biologia I Geologia	19.824
11 PSI - Orientació Educativa	24.108
12 GE - Geografia I Història	22.749
13 FI - Filosofia	41.233

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	45.021
2 CN - Biologia I Geologia	18.536
3 DI - Dibuix	42.265
4 GE - Geografia I Història	40.276
5 505 - Formació I Orientació Laboral	23.703
6 625 - Serveis A La Comunitat	20.676
7 TEC - Tecnologia	57.192

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	61.441
2 FQ - Física I Química	60.052
3 EF - Educació Física	11.443
4 TEC - Tecnologia	51.811

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.840
2 FQ - Física I Química	43.109
3 MA - Matemàtiques	56.817
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària	41.969

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 621 - Processos Comercials	42.346
2 AN - Anglès	24.763
3 MA - Matemàtiques	51.016
4 GE - Geografia I Història	21.722

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	57.593
2 609 - Manteniment Vehicles	53.904
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.972
4 AN - Anglès	56.019
5 TEC - Tecnologia	19.971
6 PSI - Orientació Educativa	24.488

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	54.070
2 625 - Serveis A La Comunitat	9.823
3 AN - Anglès	6.401
4 CN - Biologia I Geologia	48.680

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.070
2 FI - Filosofia	40.389
3 MA - Matemàtiques	48.024
4 FQ - Física I Química	24.477
5 PSI - Orientació Educativa	24.599
6 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris	47.891
7 622 - Processos De Gestió Administrativa	40.563
8 TEC - Tecnologia	43.395

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.143
2 MA - Matemàtiques	21.740
3 PSI - Orientació Educativa	19.905
4 502 - Anàlisi I Química Industrial	46.350
5 510 - Organització I Gestió Comercial	40.763

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial	54.521
2 621 - Processos Comercials	43.474
3 DI - Dibuix	42.108
4 TEC - Tecnologia	23.180
5 MU - Música	55.651
6 GE - Geografia I Història	22.183

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.682
2 MU - Música	62.604
3 MA - Matemàtiques	58.372
4 PSI - Orientació Educativa	6.022
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	61.925
6 625 - Serveis A La Comunitat	20.201

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	54.753
2 FQ - Física I Química	57.763
3 DI - Dibuix	24.515
4 GE - Geografia I Història	40.269
5 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	55.381

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.537
2 DI - Dibuix	46.319
3 FI - Filosofia	40.650
4 GE - Geografia I Història	40.849
5 LE - L. Castellana I Literatura	57.291
6 MA - Matemàtiques	58.967
7 TEC - Tecnologia	47.529
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària	30.151
9 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	60.190

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa	25.038

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	12.004
2 ECO - Economia	50.792
3 CN - Biologia I Geologia	
4 TEC - Tecnologia	46.582
5 EF - Educació Física	42.794
6 LE - L. Castellana I Literatura	24.220
7 GE - Geografia I Història	17.106
8 PSI - Orientació Educativa	19.425

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	24.490
2 PSI - Orientació Educativa	24.686
3 505 - Formació I Orientació Laboral	40.535
4 518 - Processos Sanitaris	23.463
5 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	45.520
6 608 - Laboratori	42.209
7 TEC - Tecnologia	43.289

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	11.127
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.217
3 LC - L. Catalana I Literatura	8.540
4 PSI - Orientació Educativa	41.071

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	58.212
2 AN - Anglès	41.340
3 MA - Matemàtiques	23.826
4 FQ - Física I Química	46.537
5 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	
6 TEC - Tecnologia	17.721
7 GE - Geografia I Història	22.663
8 PSI - Orientació Educativa	19.845
9 813 - Tècniques Ceràmiques	41.252

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	43.275
2 505 - Formació I Orientació Laboral	40.487
3 MU - Música	55.265
4 PSI - Orientació Educativa	14.378
5 FI - Filosofia	

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	62.491
2 FI - Filosofia	42.887
3 MA - Matemàtiques	23.257
4 CN - Biologia I Geologia	45.653
5 DI - Dibuix	42.265
6 EF - Educació Física	41.103
7 GE - Geografia I Història	25.359
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	52.276
9 TEC - Tecnologia	56.992

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	55.947
2 LC - L. Catalana I Literatura	51.243
3 LE - L. Castellana I Literatura	60.728
4 FI - Filosofia	23.805
5 PSI - Orientació Educativa	41.257
6 622 - Processos De Gestió Administrativa	56.652

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.447
2 DI - Dibuix	25.321
3 GE - Geografia I Història	40.713
4 MA - Matemàtiques	56.091
5 PSI - Orientació Educativa	43.022
6 TEC - Tecnologia	54.452
7 622 - Processos De Gestió Administrativa	47.813

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	49.194
2 FQ - Física I Química	23.074
3 CN - Biologia I Geologia	17.346
4 GE - Geografia I Història	23.507

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	14.205
2 LC - L. Catalana I Literatura	10.953
3 DI - Dibuix	42.334
4 FQ - Física I Química	51.043
5 TEC - Tecnologia	51.716
6 EF - Educació Física	43.577
7 FI - Filosofia	40.590
8 GE - Geografia I Història	
9 PSI - Orientació Educativa	16.822

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	49.344
2 AN - Anglès	13.022
3 LC - L. Catalana I Literatura	44.522
4 MA - Matemàtiques	47.310
5 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	51.006
6 TEC - Tecnologia	19.419

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	45.330
2 LE - L. Castellana I Literatura	43.198
3 MA - Matemàtiques	49.524
4 CN - Biologia I Geologia	43.815
5 DI - Dibuix	45.039
6 GE - Geografia I Història	22.783
7 PSI - Orientació Educativa	30.116
8 608 - Laboratori	25.278
9 621 - Processos Comercials	15.451

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	43.862
2 625 - Serveis A La Comunitat	23.280
3 FQ - Física I Química	18.323
4 MU - Música	19.069
5 TEC - Tecnologia	12.323

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.078
2 GE - Geografia I Història 	23.882
3 CN - Biologia I Geologia 	20.525
4 DI - Dibuix 	24.101
5 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	60.355
6 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	54.798
7 817 - Tècniques De Patronatge I Confecció 	62.639 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	24.108
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	50.324
3 AN - Anglès 	22.183
4 EF - Educació Física 	30.016
5 TEC - Tecnologia 	42.856
6 FQ - Física I Química 	54.642
7 MU - Música 	54.977
8 CN - Biologia I Geologia 	47.752
9 PSI - Orientació Educativa 	41.538 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	48.151
2 FQ - Física I Química 	23.127
3 DI - Dibuix 	42.044
4 PSI - Orientació Educativa 	55.164
5 TEC - Tecnologia 	54.454 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	61.736
2 LE - L. Castellana I Literatura 	58.436
3 DI - Dibuix 	44.698 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	54.970
2 DI - Dibuix 	45.690
3 FI - Filosofia 	22.570
4 FQ - Física I Química 	50.556
5 GE - Geografia I Història 	25.496
6 LE - L. Castellana I Literatura 	58.489
7 TEC - Tecnologia 	51.993
8 501 - Administració D'Empreses 	42.659
9 618 - Perruqueria 	16.733
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.064 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	23.766
2 LE - L. Castellana I Literatura 	

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	51.044
2 ECO - Economia 	47.598
3 TEC - Tecnologia 	47.278
4 EF - Educació Física 	13.386
5 GE - Geografia I Història 	21.570
6 PSI - Orientació Educativa 	21.608 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	44.690
2 MA - Matemàtiques 	48.752
3 EF - Educació Física 	24.131
4 PSI - Orientació Educativa 	51.152
5 501 - Administració D'Empreses 	41.861 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	21.910 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.030
2 TEC - Tecnologia	24.159
3 GE - Geografia I Història	22.792
4 CN - Biologia I Geologia	42.752
5 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	56.656

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	55.346
2 EF - Educació Física	30.063
3 TEC - Tecnologia	20.649
4 FQ - Física I Química	50.969
5 CN - Biologia I Geologia	19.293Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	55.346
2 EF - Educació Física	30.063
3 TEC - Tecnologia	20.649
4 FQ - Física I Química	50.969
5 CN - Biologia I Geologia	19.293

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	51.094
2 FI - Filosofia	43.835
3 FQ - Física I Química	47.294
4 DI - Dibuix	23.257
5 EF - Educació Física	42.182
6 PSI - Orientació Educativa	54.972
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	51.436
8 622 - Processos De Gestió Administrativa	
9 TEC - Tecnologia	52.617

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	58.965
2 LC - L. Catalana I Literatura	61.424
3 CN - Biologia I Geologia	50.511
4 ECO - Economia	58.930
5 DI - Dibuix	24.805
6 GE - Geografia I Història	30.028

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	60.535
2 AN - Anglès	56.629
3 EF - Educació Física	21.802
4 PSI - Orientació Educativa	42.960
5 TEC - Tecnologia	51.505

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	58.931
2 PSI - Orientació Educativa	57.616
3 GE - Geografia I Història	20.407

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	60.546
2 505 - Formació I Orientació Laboral	15.429
3 625 - Serveis A La Comunitat	19.356
4 FR - Francès	46.702
5 LC - L. Catalana I Literatura	47.659
6 PSI - Orientació Educativa	Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	60.546
2 505 - Formació I Orientació Laboral	15.429
3 625 - Serveis A La Comunitat	19.356
4 FR - Francès	46.702
5 LC - L. Catalana I Literatura	47.659
6 PSI - Orientació Educativa	

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 ECO - Economia	40.725
2 EF - Educació Física	40.997
3 501 - Administració D'Empreses	15.826

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.908
2 LE - L. Castellana I Literatura	22.891
3 MA - Matemàtiques	24.894
4 DI - Dibuix	44.695
5 EF - Educació Física	41.814
6 GE - Geografia I Història	18.661
7 TEC - Tecnologia	19.236

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa	40.779

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	24.169
2 193 - Anglès Eoi	9.361
3 AN - Anglès	23.427
4 507 - Informàtica	59.057
5 TEC - Tecnologia	22.465
6 LE - L. Castellana I Literatura	40.800
7 PSI - Orientació Educativa	25.143
8 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	46.540

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	727
2 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	50.672
3 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	62.275
4 625 - Serveis A La Comunitat	23.977
5 721 - Mitjans Audiovisuals	41.181
6 DI - Dibuix	
7 EF - Educació Física	22.617
8 FQ - Física I Química	49.150
9 ECO - Economia	21.690
10 GE - Geografia I Història	24.263

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	47.917
2 FQ - Física I Química	45.868
3 CN - Biologia I Geologia	45.509
4 GE - Geografia I Història	
5 PSI - Orientació Educativa	54.317
6 TEC - Tecnologia	50.718

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	22.274
2 LE - L. Castellana I Literatura	57.414
3 FQ - Física I Química	56.517
4 GE - Geografia I Història	25.572
5 TEC - Tecnologia	22.629

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	55.403
2 CN - Biologia I Geologia	47.276
3 GE - Geografia I Història	25.319
4 MA - Matemàtiques	51.951
5 PSI - Orientació Educativa	41.221
6 TEC - Tecnologia	44.430
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	57.708

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	46.343
2 LE - L. Castellana I Literatura	57.945
3 GE - Geografia I Història	22.423

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	49.689
2 FQ - Física I Química	52.052
3 TEC - Tecnologia	23.633
4 EF - Educació Física	42.794
5 GE - Geografia I Història	20.558
6 PSI - Orientació Educativa	16.312

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.871
2 AN - Anglès	42.329
3 LC - L. Catalana I Literatura	10.931
4 CN - Biologia I Geologia	55.317
5 EF - Educació Física	23.906
6 FI - Filosofia	43.665
7 GE - Geografia I Història	20.062
8 PSI - Orientació Educativa	41.053
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària	17.891
10 TEC - Tecnologia	14.466

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.070
2 MU - Música	45.680
3 MA - Matemàtiques	49.335
4 505 - Formació I Orientació Laboral	40.530
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	46.451

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	30.119

Barcelona ConsorciBarcelona ComarquesBaix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	23.401
2 LC - L. Catalana I Literatura	60.203
3 LE - L. Castellana I Literatura	45.992
4 FI - Filosofia	43.266
5 FQ - Física I Química	23.127
6 GE - Geografia I Història	40.260
7 PSI - Orientació Educativa	19.753
8 TEC - Tecnologia	47.840

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.709
2 CN - Biologia I Geologia	22.986
3 DI - Dibuix	44.662
4 EF - Educació Física	42.441
5 GE - Geografia I Història	23.617
6 TEC - Tecnologia	22.759
7 603 - Estètica	4.236
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	52.139
9 625 - Serveis A La Comunitat	20.599

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica	21.451
2 CN - Biologia I Geologia	51.744
3 DI - Dibuix	25.321
4 FQ - Física I Química	60.236
5 GE - Geografia I Història	24.819
6 LE - L. Castellana I Literatura	58.471
7 MA - Matemàtiques	50.342
8 505 - Formació I Orientació Laboral	40.144

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	51.143
2 DI - Dibuix	47.309
3 EF - Educació Física	24.253
4 FR - Francès	57.019
5 FQ - Física I Química	56.939
6 MU - Música	53.902
7 MA - Matemàtiques	42.275
8 GE - Geografia I Història	11.456

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	49.146
2 AN - Anglès	9.781
3 LC - L. Catalana I Literatura	56.426
4 FQ - Física I Química	47.293
5 CN - Biologia I Geologia	48.755
6 TEC - Tecnologia	22.097
7 GE - Geografia I Història	20.317

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.244
2 LE - L. Castellana I Literatura	23.090
3 CN - Biologia I Geologia	49.303
4 EF - Educació Física	24.389
5 FI - Filosofia	43.493
6 MA - Matemàtiques	25.058

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	19.957
2 MU - Música	23.497
3 LE - L. Castellana I Literatura	42.412
4 MA - Matemàtiques	48.857
5 CN - Biologia I Geologia	14.301
6 EF - Educació Física	25.126
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària	14.526

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	14.864
===== 09/02=====

Barcelona Consorci

<code>
Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	42.967
2 LC - L. Catalana I Literatura	2.762
3 AN - Anglès	15.104
4 FQ - Física I Química	17.721
5 507 - Informàtica	51.559
6 LE - L. Castellana I Literatura	42.066
7 GE - Geografia I Història	20.355
8 PSI - Orientació Educativa	20.254
9 813 - Tècniques Ceràmiques	40.630

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	61.306
2 721 - Mitjans Audiovisuals	24.836
3 AN - Anglès	54.453
4 EF - Educació Física	30.063
5 LE - L. Castellana I Literatura	23.276
6 MA - Matemàtiques	55.027
7 CN - Biologia I Geologia	19.824
8 FI - Filosofia	41.233

Baix Llobregat

Professors de secundària
Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	24.928
2 CN - Biologia I Geologia	42.131
3 EF - Educació Física	22.427
4 GE - Geografia I Història	24.761

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	41.622
2 GE - Geografia I Història	25.557
3 501 - Administració D'Empreses	24.050
4 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	42.938

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	48.343
2 FR - Francès	54.295
3 GE - Geografia I Història	23.084
4 LE - L. Castellana I Literatura	23.104
5 PSI - Orientació Educativa	41.564
6 505 - Formació I Orientació Laboral	19.881

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	40.480
2 EF - Educació Física	23.481
3 FQ - Física I Química	48.014
4 MA - Matemàtiques	24.115

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	57.965
2 CN - Biologia I Geologia	47.293

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	22.827
2 CN - Biologia I Geologia	44.579
3 DI - Dibuix	47.653
4 FQ - Física I Química	48.188
5 GE - Geografia I Història	20.338
6 PSI - Orientació Educativa	23.469

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	17.343
2 MA - Matemàtiques	46.852
3 CLA - Cultura Clàssica	23.943
4 134 - Àrab	44.922
5 628 - Soldadures	62.617
6 TEC - Tecnologia	16.541

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	50.615
2 LC - L. Catalana I Literatura	24.877
3 MA - Matemàtiques 	41.043

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	42.376
2 AN - Anglès	24.677
3 AL - Alemany	40.247
4 FQ - Física I Química	19.144
5 CN - Biologia I Geologia	23.260

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	40.151
2 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	61.056
3 708 - Dibuix Tècnic	43.363
4 AN - Anglès	40.305
5 DI - Dibuix	41.817
6 LE - L. Castellana I Literatura	56.505
7 MU - Música	54.305
8 MA - Matemàtiques	51.985
9 CN - Biologia I Geologia	46.597
10 PSI - Orientació Educativa	41.111
11 FI - Filosofia	23.082

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.643
2 MA - Matemàtiques	47.264
3 CN - Biologia I Geologia	22.438
4 GE - Geografia I Història	40.240
5 PSI - Orientació Educativa	
6 501 - Administració D'Empreses	42.869
7 505 - Formació I Orientació Laboral	30.007
8 510 - Organització I Gestió Comercial	48.198
9 609 - Manteniment Vehicles	62.652

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	23.011
2 MA - Matemàtiques	61.308
3 CN - Biologia I Geologia	41.064
4 DI - Dibuix	45.969
5 GE - Geografia I Història	25.537
6 TEC - Tecnologia	51.811
7 625 - Serveis A La Comunitat	15.129

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	57.291
2 MU - Música	13.400
3 AN - Anglès	54.976
4 DI - Dibuix	41.967
5 ECO - Economia	60.197
6 EF - Educació Física	42.366
7 FQ - Física I Química	55.118
8 FR - Francès	46.324
9 501 - Administració D'Empreses	54.897
10 524 - Sistemes Electrònics	60.190

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	18.925
2 FQ - Física I Química	21.454
3 LC - L. Catalana I Literatura	18.147
4 LE - L. Castellana I Literatura	46.117
5 MA - Matemàtiques	47.263
6 PSI - Orientació Educativa	56.848

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	55.458
2 LC - L. Catalana I Literatura	57.920
3 CN - Biologia I Geologia	48.239
4 TEC - Tecnologia	19.971
5 EF - Educació Física	23.598
6 GE - Geografia I Història	20.228
7 PSI - Orientació Educativa	19.425

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 618 - Perruqueria	24.229
2 AN - Anglès	42.153
3 CN - Biologia I Geologia	43.179
4 PSI - Orientació Educativa	21.597
5 TEC - Tecnologia	51.294
6 708 - Dibuix Tècnic	52.110

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	50.826
2 GE - Geografia I Història	17.321
3 PSI - Orientació Educativa	40.813
4 501 - Administració D'Empreses	41.922

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	43.217

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	41.708
2 LC - L. Catalana I Literatura 	54.470
3 AN - Anglès 	23.401
4 MA - Matemàtiques 	25.343
5 TEC - Tecnologia 	41.396
6 CLA - Cultura Clàssica 	46.551
7 LE - L. Castellana I Literatura 	42.007
8 GE - Geografia I Història 	21.674
9 CN - Biologia I Geologia 	21.990
10 PSI - Orientació Educativa 	6.200 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	54.498
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.060
3 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	55.226
4 CLA - Cultura Clàssica 	60.472
5 LE - L. Castellana I Literatura 	55.615
6 CN - Biologia I Geologia 	45.473
7 PSI - Orientació Educativa 	40.872 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	20.683
2 PSI - Orientació Educativa 	41.788
3 615 - Operacions De Processos 	50.993 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.334
2 LE - L. Castellana I Literatura 	56.826
3 FQ - Física I Química 	50.538
4 PSI - Orientació Educativa 	40.583
5 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.830 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	56.784
2 AN - Anglès 	49.840
3 CN - Biologia I Geologia 	45.825
4 DI - Dibuix 	43.759
5 ECO - Economia 	58.011
6 EF - Educació Física 	30.059
7 FI - Filosofia 	22.122
8 FQ - Física I Química 	54.386
9 LE - L. Castellana I Literatura 	57.443 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	11.456
2 DI - Dibuix 	48.734
3 TEC - Tecnologia 	50.694
4 LE - L. Castellana I Literatura 	57.855
5 PSI - Orientació Educativa 	54.442 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	54.459
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.339
3 625 - Serveis A La Comunitat 	13.857
4 PSI - Orientació Educativa 	22.095 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	16.658
2 AN - Anglès 	6.401
3 LC - L. Catalana I Literatura 	41.309
4 LE - L. Castellana I Literatura 	20.434
5 EF - Educació Física 	21.412
6 GE - Geografia I Història 	40.261
7 MA - Matemàtiques 	50.970
8 PSI - Orientació Educativa 	19.946
9 TEC - Tecnologia 	50.484 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	43.024
2 LC - L. Catalana I Literatura 	4.951
3 LE - L. Castellana I Literatura 	45.978
4 MA - Matemàtiques 	46.726
5 CN - Biologia I Geologia 	16.623
6 EF - Educació Física 	24.131
7 GE - Geografia I Història 	23.108
8 PSI - Orientació Educativa 	50.896 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	13.393
2 LE - L. Castellana I Literatura 	40.516
3 MA - Matemàtiques 	24.249 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	40.917
2 134 - Àrab	16.307
3 AN - Anglès	18.096
4 133 - Alemany Eoi	12.435
5 MA - Matemàtiques	23.001
6 LE - L. Castellana I Literatura	42.002
7 GE - Geografia I Història	22.663
8 CN - Biologia I Geologia	16.188
9 PSI - Orientació Educativa	23.920

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial	49.241
2 507 - Informàtica	
3 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	51.089
4 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	54.720
5 609 - Manteniment Vehicles	
6 CLA - Cultura Clàssica	57.927
7 LC - L. Catalana I Literatura	60.996
8 LE - L. Castellana I Literatura	50.963
9 MU - Música	50.723
10 CN - Biologia I Geologia	43.263
11 GE - Geografia I Història	24.218
12 FI - Filosofia	21.461

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	24.699
2 MU - Música	17.393
3 LE - L. Castellana I Literatura	45.021
4 FI - Filosofia	22.519
5 FQ - Física I Química	46.975
6 ECO - Economia	47.607
7 EF - Educació Física	41.968
8 GE - Geografia I Història	21.663
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària	41.093
10 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	57.746
11 615 - Operacions De Processos	49.266
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	46.363
13 TEC - Tecnologia	22.896

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	46.717
2 DI - Dibuix	42.889
3 EF - Educació Física	20.095
4 GE - Geografia I Història	22.108
5 TEC - Tecnologia	50.666

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.157
2 FR - Francès	
3 LE - L. Castellana I Literatura	52.004
4 PSI - Orientació Educativa	16.756
5 TEC - Tecnologia	3.215
6 501 - Administració D'Empreses	54.526
7 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	20.479
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	49.523

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.697
2 CLA - Cultura Clàssica	61.045
3 TEC - Tecnologia	45.654
4 PSI - Orientació Educativa	41.307
5 GE - Geografia I Història	24.006

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	24.852
2 AN - Anglès	56.076
3 DI - Dibuix	54.657
4 FQ - Física I Química	50.999

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles	54.252
2 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris	44.410
3 GE - Geografia I Història	40.246

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	15.396
2 MA - Matemàtiques	47.962
3 CN - Biologia I Geologia	43.185
4 ECO - Economia	45.864
5 DI - Dibuix	40.959
6 EF - Educació Física	23.889
7 PSI - Orientació Educativa	40.611
8 505 - Formació I Orientació Laboral	40.412
9 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	47.465
10 TEC - Tecnologia	15.551

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	10.100

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.124
2 AN - Anglès 	25.425
3 FR - Francès 	14.967
4 LE - L. Castellana I Literatura 	41.802
5 GE - Geografia I Història 	21.371
6 CN - Biologia I Geologia 	
7 DI - Dibuix 	25.140
8 PSI - Orientació Educativa 	23.508
9 506 - Hoteleria I Turisme 	46.291 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	43.142
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	50.609
3 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	46.599
4 AN - Anglès 	54.754
5 DI - Dibuix 	43.686
6 FQ - Física I Química 	47.990
7 LE - L. Castellana I Literatura 	54.316
8 FI - Filosofia 	22.515 

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.509
2 LE - L. Castellana I Literatura 	47.085
3 MA - Matemàtiques 	43.049
4 PSI - Orientació Educativa 	41.093
5 TEC - Tecnologia 	42.264 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	55.429
2 CN - Biologia I Geologia 	24.750
3 DI - Dibuix 	41.371
4 EF - Educació Física 	41.274
5 501 - Administració D'Empreses 	56.248
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.184
7 TEC - Tecnologia 	25.279
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	51.473 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.108
2 DI - Dibuix 	42.920
3 FR - Francès 	46.751
4 MA - Matemàtiques 	54.845
5 PSI - Orientació Educativa 	
6 502 - Anàlisi I Química Industrial 	52.142
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	50.706 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 608 - Laboratori 	21.870
2 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	52.397
3 FQ - Física I Química 	41.474
4 LC - L. Catalana I Literatura 	55.557
5 LE - L. Castellana I Literatura 	60.478
6 ECO - Economia 	42.422
7 PSI - Orientació Educativa 	57.230

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	
2 DI - Dibuix 	56.549
3 CN - Biologia I Geologia 	47.293
4 FI - Filosofia 	23.261
5 GE - Geografia I Història 	20.080 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	17.792
2 LC - L. Catalana I Literatura 	10.931
3 ECO - Economia 	24.688
4 MA - Matemàtiques 	48.683 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.519
2 LE - L. Castellana I Literatura 	44.713
3 FI - Filosofia 	42.820
4 501 - Administració D'Empreses 	41.861
5 TEC - Tecnologia 	43.289 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	54.198
2 MA - Matemàtiques 	24.152 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	41.330
2 MU - Música	42.804
3 AN - Anglès	23.427
4 CLA - Cultura Clàssica	44.692
5 PSI - Orientació Educativa	19.200
6 506 - Hoteleria I Turisme	46.015
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària	20.405
8 612 - Oficina De Projectes De Construcció	23.415

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	17.680
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	46.415
3 622 - Processos De Gestió Administrativa	24.568
4 AN - Anglès	49.842
5 DI - Dibuix	43.686
6 EF - Educació Física	41.078
7 LE - L. Castellana I Literatura	52.048
8 MU - Música	14.986
9 MA - Matemàtiques	58.199
10 PSI - Orientació Educativa	41.220

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.682
2 MA - Matemàtiques	58.440
3 CN - Biologia I Geologia	45.509
4 DI - Dibuix	42.429
5 EF - Educació Física	23.852
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària	24.904
7 622 - Processos De Gestió Administrativa	
8 TEC - Tecnologia	48.529

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia	16.391
2 MA - Matemàtiques	60.777
3 FQ - Física I Química	60.804
4 505 - Formació I Orientació Laboral	23.724

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	60.643
2 AL - Alemany	45.543
3 AN - Anglès	43.354
4 FQ - Física I Química	56.952
5 FR - Francès	42.997
6 LE - L. Castellana I Literatura	49.285
7 PSI - Orientació Educativa	41.131
8 TEC - Tecnologia	50.877
9 502 - Anàlisi I Química Industrial	42.608
10 507 - Informàtica	54.833
11 622 - Processos De Gestió Administrativa	53.044

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	40.480
2 TEC - Tecnologia	17.346
3 MA - Matemàtiques	24.996
4 PSI - Orientació Educativa	41.271

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	49.689
2 625 - Serveis A La Comunitat	16.851
3 FR - Francès	58.406
4 DI - Dibuix	49.191
5 CN - Biologia I Geologia	47.440
6 TEC - Tecnologia	47.619
7 EF - Educació Física	43.314

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.508
2 LC - L. Catalana I Literatura	50.942
3 FI - Filosofia	25.337
4 MA - Matemàtiques	47.310
5 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	23.094

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	25.282
2 MU - Música	12.207
3 LC - L. Catalana I Literatura	8.761
4 LE - L. Castellana I Literatura	43.106
5 MA - Matemàtiques	47.973
6 CN - Biologia I Geologia	24.799
7 DI - Dibuix	43.400
8 GE - Geografia I Història	17.321
9 PSI - Orientació Educativa	44.630
10 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	47.624
11 625 - Serveis A La Comunitat	30.108

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	16.780
2 MA - Matemàtiques	22.278

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	54.434
2 MU - Música	23.747
3 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	50.721
4 MA - Matemàtiques	23.826
5 TEC - Tecnologia	25.075
6 LE - L. Castellana I Literatura	40.800
7 GE - Geografia I Història	22.038
8 DI - Dibuix	24.241

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial	43.142
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	42.173
3 AN - Anglès	48.894
4 DI - Dibuix	44.844
5 EF - Educació Física	41.050
6 LE - L. Castellana I Literatura	51.200
7 MA - Matemàtiques	55.954
8 ECO - Economia	60.435
9 GE - Geografia I Història	23.685

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	60.203
2 LE - L. Castellana I Literatura	47.647
3 MA - Matemàtiques	52.018
4 FQ - Física I Química	23.127
5 CN - Biologia I Geologia	22.438
6 TEC - Tecnologia	17.092

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	24.452
2 MA - Matemàtiques	60.462
3 EF - Educació Física	25.210
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària	21.734
5 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	60.469
6 625 - Serveis A La Comunitat	19.964

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AL - Alemany	42.991
2 AN - Anglès	24.447
3 CN - Biologia I Geologia	43.179
4 DI - Dibuix	43.243
5 FI - Filosofia	23.085
6 FQ - Física I Química	56.891
7 LE - L. Castellana I Literatura	48.730
8 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	57.708
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.454

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	57.600
2 MA - Matemàtiques	54.669
3 ECO - Economia	23.662
4 GE - Geografia I Història	24.087

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	17.694
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	54.006
3 AN - Anglès	61.578
4 LC - L. Catalana I Literatura	61.612
5 CN - Biologia I Geologia	47.426
6 TEC - Tecnologia	22.097
7 EF - Educació Física	25.155
8 FI - Filosofia	13.913
9 GE - Geografia I Història	20.080

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	41.718
2 LE - L. Castellana I Literatura	23.055
3 CN - Biologia I Geologia	47.244
4 DI - Dibuix	42.246
5 TEC - Tecnologia	42.612

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	46.673
2 DI - Dibuix	25.392
3 PSI - Orientació Educativa	43.052

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	23.891
2 CN - Biologia I Geologia	22.852

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	10.129
2 AN - Anglès 	22.375
3 CLA - Cultura Clàssica 	45.616
4 LE - L. Castellana I Literatura 	24.807
5 GE - Geografia I Història 	14.967
6 CN - Biologia I Geologia 	41.260
7 DI - Dibuix 	19.559
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	44.154
9 622 - Processos De Gestió Administrativa 	30.121
10 707 - Dibuix Artístic I Color 	19.668 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica 	24.067
2 708 - Dibuix Tècnic 	42.998
3 AN - Anglès 	47.776
4 DI - Dibuix 	43.296
5 EF - Educació Física 	40.928
6 LE - L. Castellana I Literatura 	23.276
7 MA - Matemàtiques 	54.395
8 ECO - Economia 	55.426
9 PSI - Orientació Educativa 	43.077
10 GE - Geografia I Història 	22.918 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	45.992
2 MA - Matemàtiques 	51.059
3 GE - Geografia I Història 	40.248
4 518 - Processos Sanitaris 	51.249
5 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.869 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	61.444
2 MA - Matemàtiques 	47.425
3 FQ - Física I Química 	21.637
4 CN - Biologia I Geologia 	19.718
5 ECO - Economia 	24.004
6 GE - Geografia I Història 	22.761
7 TEC - Tecnologia 	48.033 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.535
2 AN - Anglès 	20.440
3 DI - Dibuix 	43.120
4 ECO - Economia 	54.366
5 EF - Educació Física 	21.802
6 GE - Geografia I Història 	24.219
7 LE - L. Castellana I Literatura 	47.119
8 MA - Matemàtiques 	51.951
9 TEC - Tecnologia 	47.002 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.763
2 DI - Dibuix 	46.784
3 TEC - Tecnologia 	18.884
4 FQ - Física I Química 	56.940
5 LC - L. Catalana I Literatura 	58.421
6 MU - Música 	23.466
7 MA - Matemàtiques 	22.936
8 GE - Geografia I Història 	23.053 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	42.826
2 AN - Anglès 	59.746
3 LC - L. Catalana I Literatura 	60.947
4 MU - Música 	55.334
5 FQ - Física I Química 	47.296
6 CN - Biologia I Geologia 	47.020
7 LE - L. Castellana I Literatura 	54.425 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles 	19.419
2 AN - Anglès 	13.342
3 LE - L. Castellana I Literatura 	22.511
4 DI - Dibuix 	21.649
5 GE - Geografia I Història 	25.564
6 TEC - Tecnologia 	25.535 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	40.259
2 193 - Anglès Eoi 	42.330
3 FR - Francès 	42.908
4 MU - Música 	6.107
5 LE - L. Castellana I Literatura 	41.837
6 MA - Matemàtiques 	42.842
7 FQ - Física I Química 	45.023
8 GE - Geografia I Història 	22.395
9 PSI - Orientació Educativa 	12.027
10 518 - Processos Sanitaris 	44.537
11 524 - Sistemes Electrònics 	53.568
12 615 - Operacions De Processos 	44.788
13 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	45.663
14 621 - Processos Comercials 	40.563
15 TEC - Tecnologia 	24.477 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	11.344
2 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	24.514
3 CN - Biologia I Geologia 	14.301
4 FI - Filosofia 	18.311
5 FQ - Física I Química 	14.778
6 MU - Música 	19.016 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	42.026
2 MA - Matemàtiques	23.001
3 FQ - Física I Química	45.016
4 CLA - Cultura Clàssica	20.364
5 LE - L. Castellana I Literatura	6.888
6 GE - Geografia I Història	20.566
7 PSI - Orientació Educativa	19.527
8 625 - Serveis A La Comunitat	18.690

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	43.121
2 609 - Manteniment Vehicles	62.454
3 DI - Dibuix	42.157
4 EF - Educació Física	30.063
5 LE - L. Castellana I Literatura	50.963
6 CN - Biologia I Geologia	46.597
7 ECO - Economia	49.391
8 PSI - Orientació Educativa	42.766
9 GE - Geografia I Història	22.181
10 FI - Filosofia	22.519

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	22.802
2 MA - Matemàtiques	49.154
3 DI - Dibuix	42.044
4 EF - Educació Física	22.427
5 GE - Geografia I Història	40.225

Maresme-Vallès OrientalVallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	58.392
2 MU - Música	62.610
3 CN - Biologia I Geologia	46.246
4 DI - Dibuix	24.594
5 EF - Educació Física	19.937
6 GE - Geografia I Història	22.791
7 LE - L. Castellana I Literatura	44.569
8 MA - Matemàtiques	47.562
9 PSI - Orientació Educativa	18.150
10 501 - Administració D'Empreses	49.166
11 621 - Processos Comercials	48.508

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	23.440
2 EF - Educació Física	18.814
3 TEC - Tecnologia	24.115
4 FQ - Física I Química	22.193
5 LC - L. Catalana I Literatura	20.809
6 MA - Matemàtiques	51.965
7 CN - Biologia I Geologia	23.074

GironaLleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	15.826
2 AN - Anglès	11.591
3 LE - L. Castellana I Literatura	21.385
4 CN - Biologia I Geologia	44.579
5 GE - Geografia I Història	24.867
6 TEC - Tecnologia	14.466

TarragonaTerres de l'EbreBarcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.678
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	22.616
3 815 - Tècniques De Joieria,Bijuteria 	42.279 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.125
2 FQ - Física I Química 	47.990
3 MA - Matemàtiques 	55.359 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	47.085
2 MA - Matemàtiques 	43.049
3 CN - Biologia I Geologia 	44.540
4 DI - Dibuix 	42.265
5 EF - Educació Física 	41.076
6 GE - Geografia I Història 	30.015
7 PSI - Orientació Educativa 	40.923
8 518 - Processos Sanitaris 	56.375 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	57.461
2 CN - Biologia I Geologia 	22.629
3 DI - Dibuix 	42.694 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.354
2 CN - Biologia I Geologia 	47.276
3 MA - Matemàtiques 	22.184
4 510 - Organització I Gestió Comercial 	44.953 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	19.012
2 TEC - Tecnologia 	51.124
3 PSI - Orientació Educativa 	54.663 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	56.776
2 625 - Serveis A La Comunitat 	19.425
3 AN - Anglès 	46.594
4 CN - Biologia I Geologia 	47.277
5 PSI - Orientació Educativa 	19.547 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	61.857
2 CN - Biologia I Geologia 	21.466 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.273
2 LE - L. Castellana I Literatura 	16.075
3 CN - Biologia I Geologia 	42.081 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.327
2 FR - Francès 	20.491
3 CN - Biologia I Geologia 	20.697
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	22.458 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	54.870
2 DI - Dibuix 	41.978
3 EF - Educació Física 	41.078
4 FQ - Física I Química 	46.244
5 ECO - Economia 	46.461
6 GE - Geografia I Història 	16.059 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.185
2 133 - Alemany Eoi 	
3 LE - L. Castellana I Literatura 	45.578
4 MA - Matemàtiques 	50.814
5 CN - Biologia I Geologia 	44.887
6 518 - Processos Sanitaris 	49.364
7 609 - Manteniment Vehicles 	

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.437
2 LE - L. Castellana I Literatura 	56.286
3 GE - Geografia I Història 	23.328
4 518 - Processos Sanitaris 	55.381
5 TEC - Tecnologia 	22.986
6 613 - Oficina De Projectes De Fabric. Mecànica 	19.276 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.924
2 AN - Anglès 	48.530
3 DI - Dibuix 	25.321
4 EF - Educació Física 	41.985
5 FQ - Física I Química 	50.707
6 MA - Matemàtiques 	20.714
7 TEC - Tecnologia 	20.134
8 625 - Serveis A La Comunitat 	13.736 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	56.887
2 EF - Educació Física 	18.289
3 LE - L. Castellana I Literatura 	46.051 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	46.443
2 CN - Biologia I Geologia 	45.775
3 EF - Educació Física 	11.720

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 626 - Serveis De Restauració 	54.280
2 LC - L. Catalana I Literatura 	21.907
3 GE - Geografia I Història 	24.358 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.958
2 MA - Matemàtiques 	46.604
3 CN - Biologia I Geologia 	23.736
4 DI - Dibuix 	25.392
5 EF - Educació Física 	24.131
6 609 - Manteniment Vehicles 	44.391
7 TEC - Tecnologia 	24.979 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	54.470
2 FR - Francès	43.029
3 MA - Matemàtiques	19.447
4 TEC - Tecnologia	42.675
5 LE - L. Castellana I Literatura	24.257
6 FI - Filosofia	21.639
7 DI - Dibuix	20.164
8 PSI - Orientació Educativa	17.252

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	56.482
2 DI - Dibuix	41.826
3 LE - L. Castellana I Literatura	21.599
4 MA - Matemàtiques	55.359

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	46.497
2 MA - Matemàtiques	49.154
3 CN - Biologia I Geologia	44.592
4 EF - Educació Física	25.458
5 506 - Hoteleria I Turisme	51.806
6 622 - Processos De Gestió Administrativa	42.869

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	58.884
2 LE - L. Castellana I Literatura	57.195
3 FI - Filosofia	16.172
4 EF - Educació Física	19.750
5 PSI - Orientació Educativa	41.069

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	50.839
2 CN - Biologia I Geologia	45.108
3 MA - Matemàtiques	60.047
4 622 - Processos De Gestió Administrativa	48.736

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.763
2 LE - L. Castellana I Literatura	57.855
3 PSI - Orientació Educativa	41.223
4 GE - Geografia I Història	23.250

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	9.781
2 DI - Dibuix	43.664
3 CN - Biologia I Geologia	20.578

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica	60.210
2 LE - L. Castellana I Literatura	21.385
3 FQ - Física I Química	49.077
4 GE - Geografia I Història	24.173

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	14.171
2 LE - L. Castellana I Literatura	20.854
3 CN - Biologia I Geologia	23.169
4 DI - Dibuix	46.868
5 GE - Geografia I Història	22.395
6 501 - Administració D'Empreses	41.861
7 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	53.315
8 TEC - Tecnologia	24.357

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	42.337
2 AN - Anglès	24.811

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.951
2 MU - Música 	11.685
3 AN - Anglès 	41.058
4 FR - Francès 	42.142
5 LE - L. Castellana I Literatura 	24.094
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	41.875 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	40.928 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	50.335
2 GE - Geografia I Història 	40.089
3 615 - Operacions De Processos 	23.015
4 TEC - Tecnologia 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.600
2 MU - Música 	62.605
3 LE - L. Castellana I Literatura 	54.854
4 CN - Biologia I Geologia 	46.725
5 TEC - Tecnologia 	22.759
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	44.284 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.535
2 ECO - Economia 	51.951
3 MA - Matemàtiques 	56.903
4 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	52.142
5 621 - Processos Comercials 	53.983 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	20.619
2 PSI - Orientació Educativa 	56.264
3 FI - Filosofia 	23.867

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 ECO - Economia 	41.797
2 CN - Biologia I Geologia 	44.593
3 EF - Educació Física 	
4 LE - L. Castellana I Literatura 	22.691
5 FI - Filosofia 	13.913 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	22.208 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	44.407
2 DI - Dibuix 	45.357
3 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	15.895
4 609 - Manteniment Vehicles 	44.391 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia 	40.033 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	54.477
2 AN - Anglès	25.248
3 FQ - Física I Química	45.911
4 LE - L. Castellana I Literatura	23.936
5 CN - Biologia I Geologia	41.260
6 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	14.829
7 622 - Processos De Gestió Administrativa	20.587

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	49.556
2 AN - Anglès	48.487
3 FQ - Física I Química	18.862
4 LC - L. Catalana I Literatura	
5 CN - Biologia I Geologia	43.481
6 GE - Geografia I Història	23.685

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	52.510
2 LC - L. Catalana I Literatura	60.755
3 LE - L. Castellana I Literatura	45.610
4 DI - Dibuix	6.569

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	22.453
2 MA - Matemàtiques	56.859
3 CN - Biologia I Geologia	45.505
4 ECO - Economia	55.976
5 GE - Geografia I Història	23.577
6 PSI - Orientació Educativa	
7 TEC - Tecnologia	54.471

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.949
2 CN - Biologia I Geologia	45.464
3 ECO - Economia	54.487
4 MA - Matemàtiques	56.984
5 TEC - Tecnologia	20.134
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària	22.404
7 625 - Serveis A La Comunitat	23.025

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	57.600
2 PSI - Orientació Educativa	44.511

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	51.044
2 LC - L. Catalana I Literatura	58.024
3 DI - Dibuix	43.174
4 FQ - Física I Química	54.879
5 CN - Biologia I Geologia	44.523
6 LE - L. Castellana I Literatura	23.967
7 GE - Geografia I Història	21.453

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	8.274
2 LE - L. Castellana I Literatura	16.265
3 GE - Geografia I Història	18.649

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	41.447
2 LC - L. Catalana I Literatura	56.301
3 LE - L. Castellana I Literatura	41.659
4 MA - Matemàtiques	23.658
5 EF - Educació Física	23.889
6 625 - Serveis A La Comunitat	22.661
7 626 - Serveis De Restauració	53.912
8 TEC - Tecnologia	24.979

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	25.043 
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	55.017 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 518 - Processos Sanitaris 	43.268
2 CN - Biologia I Geologia 	43.208
3 PSI - Orientació Educativa 	16.740 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	
2 LE - L. Castellana I Literatura 	45.021
3 CLA - Cultura Clàssica 	56.584
4 FQ - Física I Química 	46.123
5 EF - Educació Física 	41.103
6 GE - Geografia I Història 	24.823
7 PSI - Orientació Educativa 	40.742
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	
9 510 - Organització I Gestió Comercial 	47.237 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.898
2 LE - L. Castellana I Literatura 	20.576
3 CN - Biologia I Geologia 	24.750
4 DI - Dibuix 	24.045
5 EF - Educació Física 	20.095
6 PSI - Orientació Educativa 	40.687
7 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	24.153 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	49.794
2 DI - Dibuix 	24.594
3 EF - Educació Física 	24.335
4 MA - Matemàtiques 	51.992
5 PSI - Orientació Educativa 	40.968
6 TEC - Tecnologia 	17.450
7 501 - Administració D'Empreses 	52.740
8 625 - Serveis A La Comunitat 	20.144 

Catalunya Central

 Professors de secundària
Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	8.580
2 TEC - Tecnologia 	48.358
3 PSI - Orientació Educativa 	20.546 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.696
2 LC - L. Catalana I Literatura 	51.732
3 CLA - Cultura Clàssica 	23.783
4 FQ - Física I Química 	50.929
5 PSI - Orientació Educativa 	19.230 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	20.363
2 CN - Biologia I Geologia 	47.244
3 GE - Geografia I Història 	23.412
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	21.806 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.304
2 MU - Música 	19.069
3 LC - L. Catalana I Literatura 	49.684
4 LE - L. Castellana I Literatura 	42.637
5 PSI - Orientació Educativa 	41.355
6 TEC - Tecnologia 	24.401 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	24.068
2 PSI - Orientació Educativa 	40.749 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.139
2 FR - Francès 	42.142
3 MA - Matemàtiques 	21.618
4 507 - Informàtica 	21.881
5 TEC - Tecnologia 	24.471
6 DI - Dibuix 	22.419
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	55.017 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.260
2 EF - Educació Física 	41.050
3 TEC - Tecnologia 	24.573
4 LE - L. Castellana I Literatura 	50.910
5 MA - Matemàtiques 	54.697
6 PSI - Orientació Educativa 	41.158
7 GE - Geografia I Història 	24.965
8 FI - Filosofia 	21.461 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	
2 MU - Música 	44.467
3 MA - Matemàtiques 	47.235
4 DI - Dibuix 	3.674
5 GE - Geografia I Història 	21.663
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.777
7 625 - Serveis A La Comunitat 	11.150 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.437
2 LC - L. Catalana I Literatura 	
3 LE - L. Castellana I Literatura 	55.899
4 FI - Filosofia 	16.172
5 FQ - Física I Química 	57.268
6 PSI - Orientació Educativa 	23.659
7 TEC - Tecnologia 	54.244
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	57.082 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.545
2 EF - Educació Física 	22.854
3 GE - Geografia I Història 	18.664
4 LE - L. Castellana I Literatura 	50.691
5 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	61.535 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	22.160
2 TEC - Tecnologia 	45.195
3 LC - L. Catalana I Literatura 	

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.730
2 TEC - Tecnologia 	45.775
3 GE - Geografia I Història 	16.643 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	21.466
2 LC - L. Catalana I Literatura 	56.950
3 GE - Geografia I Història 	22.591
4 MA - Matemàtiques 	47.826
5 505 - Formació I Orientació Laboral 	17.115 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	30.061
2 LC - L. Catalana I Literatura 	45.592
3 LE - L. Castellana I Literatura 	42.230
4 FQ - Física I Química 	24.477
5 ECO - Economia 	42.158
6 DI - Dibuix 	41.301
7 EF - Educació Física 	22.414
8 GE - Geografia I Història 	21.687
9 PSI - Orientació Educativa 	41.176
10 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	48.120
11 515 - Processos De Producció Agrària 	41.146
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.897
13 626 - Serveis De Restauració 	25.413
14 TEC - Tecnologia 	15.551 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	19.760 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	15.532
2 LC - L. Catalana I Literatura 	51.738
3 MU - Música 	11.685
4 FI - Filosofia 	18.388
5 DI - Dibuix 	22.190
6 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	44.554 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.124
2 625 - Serveis A La Comunitat 	23.302
3 193 - Anglès Eoi 	55.845
4 CLA - Cultura Clàssica 	43.859
5 TEC - Tecnologia 	25.320
6 GE - Geografia I Història 	24.647 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	
2 LE - L. Castellana I Literatura 	45.992
3 MA - Matemàtiques 	51.665
4 PSI - Orientació Educativa 	19.086 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.523
2 LE - L. Castellana I Literatura 	55.640
3 ECO - Economia 	55.700
4 EF - Educació Física 	19.750
5 GE - Geografia I Història 	23.328 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	47.798
2 MU - Música 	57.712
3 AN - Anglès 	50.427
4 EF - Educació Física 	23.698
5 LE - L. Castellana I Literatura 	49.076
6 MA - Matemàtiques 	56.903
7 PSI - Orientació Educativa 	21.366
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	23.833
9 510 - Organització I Gestió Comercial 	48.736
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	61.376 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	42.852
2 TEC - Tecnologia 	42.446
3 MA - Matemàtiques 	48.159
4 GE - Geografia I Història 	40.097
5 FI - Filosofia 	19.002 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	19.117
2 LC - L. Catalana I Literatura 	47.659
3 PSI - Orientació Educativa 	16.851 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.486
2 LC - L. Catalana I Literatura 	44.710
3 LE - L. Castellana I Literatura 	12.358
4 EF - Educació Física 	22.414
5 CLA - Cultura Clàssica 	22.425
6 602 - Equips Electrònics 	50.344
7 TEC - Tecnologia 	22.730 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	50.459 

Barcelona Consorci

specialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.565
2 FQ - Física I Química	45.048
3 GE - Geografia I Història	18.191
4 DI - Dibuix	20.164
5 505 - Formació I Orientació Laboral	22.104
6 608 - Laboratori	20.951
7 625 - Serveis A La Comunitat	18.812

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	21.690
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	41.379
3 DI - Dibuix	41.826
4 EF - Educació Física	40.928
5 LE - L. Castellana I Literatura	49.729
6 MA - Matemàtiques	54.645
7 CN - Biologia I Geologia	43.194
8 GE - Geografia I Història	16.059

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica	45.979
2 FQ - Física I Química	
3 DI - Dibuix	6.569
4 EF - Educació Física	25.458
5 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	43.695

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	55.871
2 LE - L. Castellana I Literatura	54.350
3 MA - Matemàtiques	48.033
4 CN - Biologia I Geologia	24.555
5 DI - Dibuix	44.698
6 EF - Educació Física	19.284
7 GE - Geografia I Història	23.019
8 501 - Administració D'Empreses	54.903
9 TEC - Tecnologia	51.491

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	57.457
2 AN - Anglès	48.530
3 CN - Biologia I Geologia	43.070
4 EF - Educació Física	22.787
5 FR - Francès	24.454
6 MA - Matemàtiques	56.407
7 PSI - Orientació Educativa	24.821
8 TEC - Tecnologia	51.129
9 510 - Organització I Gestió Comercial	48.620
10 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	57.708
11 518 - Processos Sanitaris	56.416
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	54.050

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	56.822
2 GE - Geografia I Història	11.456

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	13.795
2 FQ - Física I Química	42.455
3 GE - Geografia I Història	20.517
4 PSI - Orientació Educativa	17.694

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	21.907
2 EF - Educació Física	19.170

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.463
2 LE - L. Castellana I Literatura	24.405
3 FI - Filosofia	40.119
4 DI - Dibuix	23.552
5 GE - Geografia I Història	18.661
6 PSI - Orientació Educativa	40.443
7 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal	47.627
8 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	23.411
9 609 - Manteniment Vehicles	54.221

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	42.026
2 MA - Matemàtiques 	40.832
3 FQ - Física I Química 	44.988
4 CN - Biologia I Geologia 	24.513
5 703 - Cons. I Resturació Obres Escultòriques 	40.609 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	42.386
2 LE - L. Castellana I Literatura 	48.180
3 MA - Matemàtiques 	54.468 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.185
2 LC - L. Catalana I Literatura 	61.421
3 EF - Educació Física 	25.458
4 GE - Geografia I Història 	24.322
5 PSI - Orientació Educativa 	40.923 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	52.169
2 EF - Educació Física 	19.205 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.354
2 FI - Filosofia 	22.122
3 FR - Francès 	21.370
4 GE - Geografia I Història 	23.219
5 LE - L. Castellana I Literatura 	49.206
6 MA - Matemàtiques 	54.364
7 TEC - Tecnologia 	50.365

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 602 - Equips Electrònics 	48.799
2 DI - Dibuix 	43.349
3 FQ - Física I Química 	58.968
4 LC - L. Catalana I Literatura 	61.439 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	52.144
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	16.851
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	58.463
4 AN - Anglès 	56.426
5 DI - Dibuix 	43.253
6 LE - L. Castellana I Literatura 	23.967 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	13.377
2 GE - Geografia I Història 	20.340 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	48.485
2 DI - Dibuix 	17.442
3 PSI - Orientació Educativa 	22.497

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	3.558
2 LC - L. Catalana I Literatura 	24.612
3 AN - Anglès 	9.218
4 TEC - Tecnologia 	23.584
5 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.690
6 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	25.156 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.470
2 DI - Dibuix 	41.826
3 EF - Educació Física 	30.063
4 TEC - Tecnologia 	25.320
5 LC - L. Catalana I Literatura 	
6 GE - Geografia I Història 	24.263 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	44.977
2 MU - Música 	23.878
3 LC - L. Catalana I Literatura 	60.268
4 LE - L. Castellana I Literatura 	45.021
5 MA - Matemàtiques 	47.235
6 ECO - Economia 	46.937
7 EF - Educació Física 	23.984
8 GE - Geografia I Història 	23.876
9 PSI - Orientació Educativa 	40.490
10 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.541
11 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	53.071
12 621 - Processos Comercials 	47.436
13 TEC - Tecnologia 	21.994 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	45.413
2 MU - Música 	24.081
3 MA - Matemàtiques 	24.050
4 DI - Dibuix 	47.032
5 PSI - Orientació Educativa 	8.064
6 501 - Administració D'Empreses 	45.505
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	46.865 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.877
2 CLA - Cultura Clàssica 	56.296
3 CN - Biologia I Geologia 	23.779
4 GE - Geografia I Història 	22.828
5 LE - L. Castellana I Literatura 	47.265
6 MA - Matemàtiques 	50.713
7 TEC - Tecnologia 	47.002 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	57.583
2 PSI - Orientació Educativa 	19.558
3 GE - Geografia I Història 	24.087 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	49.689
2 AN - Anglès 	49.144
3 LC - L. Catalana I Literatura 	
4 FQ - Física I Química 	45.937
5 CN - Biologia I Geologia 	20.578
6 TEC - Tecnologia 	23.633

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	21.733
2 MA - Matemàtiques 	47.310
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.876

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	15.057
2 MA - Matemàtiques 	45.530
3 FQ - Física I Química 	43.627
4 CN - Biologia I Geologia 	18.941
5 GE - Geografia I Història 	17.321
6 134 - Àrab 	16.866
7 TEC - Tecnologia 	42.746 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	24.901
2 MU - Música 	41.217 
Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	41.072
2 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	22.465
3 FQ - Física I Química 	41.631
4 CLA - Cultura Clàssica 	23.168
5 LE - L. Castellana I Literatura 	23.000
6 GE - Geografia I Història 	19.704
7 PSI - Orientació Educativa 	18.750
8 706 - Conservació I Restauració De Doc. Gràfic 	22.758 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	24.157
2 LE - L. Castellana I Literatura 	47.812
3 MA - Matemàtiques 	51.790
4 GE - Geografia I Història 	23.685 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	40.786
2 MU - Música 	21.930
3 LC - L. Catalana I Literatura 	59.063
4 MA - Matemàtiques 	23.257
5 CN - Biologia I Geologia 	44.887
6 ECO - Economia 	41.717
7 GE - Geografia I Història 	23.636
8 601 - Cuina I Pastisseria 	2.047
9 621 - Processos Comercials 	42.685 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	44.698
2 GE - Geografia I Història 	22.435
3 518 - Processos Sanitaris 	50.772
4 TEC - Tecnologia 	24.406
5 625 - Serveis A La Comunitat 	18.452 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.183
2 DI - Dibuix 	43.243
3 GE - Geografia I Història 	22.324
4 LE - L. Castellana I Literatura 	41.700
5 PSI - Orientació Educativa 	24.194
6 603 - Estètica 	12.407
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	42.320
8 621 - Processos Comercials 	53.983 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 721 - Mitjans Audiovisuals 	23.278
2 MA - Matemàtiques 	22.936
3 ECO - Economia 	42.275
4 PSI - Orientació Educativa 	30.143 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	
2 501 - Administració D'Empreses 	
3 524 - Sistemes Electrònics 	53.239
4 AN - Anglès 	41.909
5 LC - L. Catalana I Literatura 	49.635
6 CN - Biologia I Geologia 	43.771
7 EF - Educació Física 	22.746 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.035
2 CN - Biologia I Geologia 	41.547
3 DI - Dibuix 	41.361
4 TEC - Tecnologia 	19.419 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.034
2 MU - Música 	22.276
3 MA - Matemàtiques 	47.413
4 PSI - Orientació Educativa 	40.414
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	45.506
6 625 - Serveis A La Comunitat 	12.027 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	42.431
2 EF - Educació Física 	22.287 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi	17.874
2 609 - Manteniment Vehicles	45.222
3 FQ - Física I Química	25.313
4 LE - L. Castellana I Literatura	11.325
5 GE - Geografia I Història	17.897
6 CN - Biologia I Geologia	17.208
7 ECO - Economia	40.739
8 PSI - Orientació Educativa	15.807
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	46.210
10 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So	41.049

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial	41.496
2 FQ - Física I Química	45.095
3 LE - L. Castellana I Literatura	46.640
4 MU - Música	22.393
5 PSI - Orientació Educativa	23.438
6 GE - Geografia I Història	23.495

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	41.185
2 LE - L. Castellana I Literatura	44.774
3 MA - Matemàtiques	50.335
4 DI - Dibuix	42.416
5 EF - Educació Física	22.427
6 PSI - Orientació Educativa	40.311

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AL - Alemany	60.721
2 LC - L. Catalana I Literatura	47.301
3 FQ - Física I Química	57.825
4 ECO - Economia	50.391
5 EF - Educació Física	15.126
6 510 - Organització I Gestió Comercial	41.913
7 TEC - Tecnologia	46.467
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	52.139

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	48.122
2 CN - Biologia I Geologia	45.614
3 EF - Educació Física	41.971
4 FI - Filosofia	30.124
5 FQ - Física I Química	55.199
6 FR - Francès	21.370
7 LE - L. Castellana I Literatura	49.667
8 PSI - Orientació Educativa	22.404
9 501 - Administració D'Empreses	53.044

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	49.532

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles	62.455
2 501 - Administració D'Empreses	42.490
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	16.822
4 524 - Sistemes Electrònics	53.055
5 622 - Processos De Gestió Administrativa	
6 FQ - Física I Química	42.455
7 CN - Biologia I Geologia	25.150
8 TEC - Tecnologia	44.430
9 LE - L. Castellana I Literatura	15.863

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles	54.251
2 AN - Anglès	20.271
3 LC - L. Catalana I Literatura	23.462
4 CN - Biologia I Geologia	24.328
5 DI - Dibuix	25.459

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.418
2 LC - L. Catalana I Literatura	42.015
3 MA - Matemàtiques	46.095
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.279
5 TEC - Tecnologia	42.187

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	24.664
2 MU - Música	19.016

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	24.132
2 TEC - Tecnologia 	17.595
3 LE - L. Castellana I Literatura 	10.033
4 CN - Biologia I Geologia 	23.327 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	40.904
2 AN - Anglès 	50.822
3 LE - L. Castellana I Literatura 	23.276
4 MU - Música 	14.986
5 ECO - Economia 	24.568
6 GE - Geografia I Història 	23.395
7 FI - Filosofia 	18.058

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.185
2 LE - L. Castellana I Literatura 	44.774
3 MA - Matemàtiques 	50.335
4 DI - Dibuix 	42.416
5 EF - Educació Física 	22.427
6 PSI - Orientació Educativa 	40.311 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	44.595
2 LC - L. Catalana I Literatura 	56.267 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.122
2 CN - Biologia I Geologia 	45.614
3 EF - Educació Física 	41.971
4 FI - Filosofia 	30.124
5 FQ - Física I Química 	55.199
6 FR - Francès 	21.370
7 LE - L. Castellana I Literatura 	49.667
8 PSI - Orientació Educativa 	22.404
9 501 - Administració D'Empreses 	53.044 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	25.469
2 CN - Biologia I Geologia 	23.657 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	52.077
2 CLA - Cultura Clàssica 	60.186
3 TEC - Tecnologia 	42.011

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	62.222
2 GE - Geografia I Història 	19.725
3 MA - Matemàtiques 	46.959
4 523 - Processos I Productes De Fusta I Mobles 	50.783 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	23.534
2 CN - Biologia I Geologia 	25.073
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	43.041 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	25.090
2 PSI - Orientació Educativa 	24.287
3 TEC - Tecnologia 	12.323 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	41.183
2 LC - L. Catalana I Literatura 	51.163
3 AN - Anglès 	19.041
4 AL - Alemany 	20.597
5 TEC - Tecnologia 	4.411
6 CLA - Cultura Clàssica 	12.008
7 CN - Biologia I Geologia 	22.063 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	45.157
2 MA - Matemàtiques 	51.181
3 GE - Geografia I Història 	22.892
4 FI - Filosofia 	22.519 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	55.672
2 LE - L. Castellana I Literatura 	22.645
3 MA - Matemàtiques 	50.477
4 CN - Biologia I Geologia 	44.540
5 DI - Dibuix 	42.416
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	44.887 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.235
2 MA - Matemàtiques 	48.200
3 501 - Administració D'Empreses 	42.313
4 TEC - Tecnologia 	41.024

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	47.969
2 CN - Biologia I Geologia 	45.108
3 EF - Educació Física 	22.787
4 FQ - Física I Química 	55.031
5 GE - Geografia I Història 	18.664 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.440
2 CLA - Cultura Clàssica 	59.596
3 DI - Dibuix 	24.774
4 EF - Educació Física 	16.330 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	8.438
2 FQ - Física I Química 	51.043 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	53.199
2 AN - Anglès 	13.342
3 LC - L. Catalana I Literatura 	42.687
4 507 - Informàtica 	25.288 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.028
2 MA - Matemàtiques 	23.746
3 FQ - Física I Química 	42.358
4 CN - Biologia I Geologia 	24.799
5 EF - Educació Física 	22.397
6 GE - Geografia I Història 	22.395
7 PSI - Orientació Educativa 	40.221
8 TEC - Tecnologia 	41.779 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	24.356
2 CN - Biologia I Geologia 	23.767 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	50.622
2 193 - Anglès Eoi 	54.865
3 CN - Biologia I Geologia 	21.761
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	21.940
5 506 - Hoteleria I Turisme 	45.344
6 524 - Sistemes Electrònics 	47.614 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	42.874
2 AN - Anglès 	45.044
3 CLA - Cultura Clàssica 	25.166
4 DI - Dibuix 	42.089
5 EF - Educació Física 	21.480
6 MA - Matemàtiques 	50.337
7 FI - Filosofia 	21.519 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.862
2 LC - L. Catalana I Literatura 	50.735
3 LE - L. Castellana I Literatura 	44.718
4 FI - Filosofia 	17.435
5 MA - Matemàtiques 	49.585
6 GE - Geografia I Història 	22.264
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.152 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	49.248
2 DI - Dibuix 	42.889
3 501 - Administració D'Empreses 	41.492 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.108
2 EF - Educació Física 	22.007
3 FQ - Física I Química 	50.766
4 GE - Geografia I Història 	18.664
5 501 - Administració D'Empreses 	46.328
6 618 - Perruqueria 	16.733 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 626 - Serveis De Restauració 	62.488
2 TEC - Tecnologia 	25.144
3 LE - L. Castellana I Literatura 	60.478
4 GE - Geografia I Història 	19.272 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	40.218
2 LC - L. Catalana I Literatura 	46.443
3 FQ - Física I Química 	46.972
4 TEC - Tecnologia 	41.011
5 LE - L. Castellana I Literatura 	23.967
6 GE - Geografia I Història 	20.317 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.538
2 GE - Geografia I Història 	19.467 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	44.822
2 TEC - Tecnologia 	42.317 

Terres de l'Ebre

 No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	47.859
2 AN - Anglès	20.565
3 AL - Alemany	22.059
4 505 - Formació I Orientació Laboral	21.600
5 506 - Hoteleria I Turisme	44.992
6 510 - Organització I Gestió Comercial	25.467

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.659
2 TEC - Tecnologia	22.752
3 LE - L. Castellana I Literatura	43.866
4 CN - Biologia I Geologia	24.242
5 PSI - Orientació Educativa	41.074
6 GE - Geografia I Història	22.871

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	44.977
2 FR - Francès	22.802
3 192 - Francès Eoi	
4 MA - Matemàtiques	49.189
5 CN - Biologia I Geologia	43.450
6 DI - Dibuix	41.989
7 GE - Geografia I Història	21.321
8 505 - Formació I Orientació Laboral	40.146
9 TEC - Tecnologia	47.444

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.068
2 LE - L. Castellana I Literatura	51.833
3 MA - Matemàtiques	56.397
4 GE - Geografia I Història	22.267

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	13.054
2 CN - Biologia I Geologia	23.779
3 DI - Dibuix	43.243
4 FQ - Física I Química	42.340
5 PSI - Orientació Educativa	24.270
6 TEC - Tecnologia	46.531
7 501 - Administració D'Empreses	45.729
8 524 - Sistemes Electrònics	58.954
9 621 - Processos Comercials	43.320
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	54.833

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	41.577
2 TEC - Tecnologia	23.657
3 FQ - Física I Química	22.193
4 LC - L. Catalana I Literatura	60.404
5 LE - L. Castellana I Literatura	57.945
6 CN - Biologia I Geologia	42.827
7 GE - Geografia I Història	23.222

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	46.628
2 FR - Francès	58.972
3 LC - L. Catalana I Literatura	47.659
4 CN - Biologia I Geologia	20.578
5 FI - Filosofia	13.913
6 GE - Geografia I Història	20.314

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària	23.105
2 DI - Dibuix	22.133
3 MA - Matemàtiques	48.107

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	19.522
2 LE - L. Castellana I Literatura	41.332
3 MA - Matemàtiques	23.124
4 CN - Biologia I Geologia	23.169
5 DI - Dibuix	43.188
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	25.291
7 TEC - Tecnologia	41.721

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	20.805
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	17.771
3 AN - Anglès	18.671
4 TEC - Tecnologia	19.236

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	22.338
2 LC - L. Catalana I Literatura 	45.054
3 AN - Anglès 	18.096
4 LE - L. Castellana I Literatura 	7.244
5 505 - Formació I Orientació Laboral 	12.590
6 510 - Organització I Gestió Comercial 	

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica 	46.629
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	42.818
3 625 - Serveis A La Comunitat 	21.239
4 LE - L. Castellana I Literatura 	46.410
5 MA - Matemàtiques 	51.022 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	20.682
2 FR - Francès 	21.478
3 AL - Alemany 	23.982
4 LE - L. Castellana I Literatura 	22.115
5 FQ - Física I Química 	46.975
6 CN - Biologia I Geologia 	43.072
7 501 - Administració D'Empreses 	47.495
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.129
9 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	51.249 

Maresme-Vallès Oriental

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.877
2 DI - Dibuix 	43.054
3 LE - L. Castellana I Literatura 	22.786
4 PSI - Orientació Educativa 	19.881
5 609 - Manteniment Vehicles 	62.644
6 615 - Operacions De Processos 	47.678 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	40.937
2 EF - Educació Física 	8.927
3 LC - L. Catalana I Literatura 	47.765
4 PSI - Orientació Educativa 	30.009
5 GE - Geografia I Història 	23.053
6 FI - Filosofia 	11.683 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	50.918
2 193 - Anglès Eoi 	61.523
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	43.398
4 LC - L. Catalana I Literatura 	22.691
5 CLA - Cultura Clàssica 	23.783
6 TEC - Tecnologia 	23.633
7 EF - Educació Física 	12.718
8 LE - L. Castellana I Literatura 	22.206 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 602 - Equips Electrònics 	46.678
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	23.252
3 LC - L. Catalana I Literatura 	20.183
4 GE - Geografia I Història 	16.806
5 MA - Matemàtiques 	46.447
6 501 - Administració D'Empreses 	40.129
7 TEC - Tecnologia 	21.466 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia 	42.655
2 FQ - Física I Química 	44.861
3 602 - Equips Electrònics 	48.667
4 618 - Perruqueria 	17.662
5 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	41.015
6 TEC - Tecnologia 	41.018 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	44.401
2 CLA - Cultura Clàssica 	13.767
3 LC - L. Catalana I Literatura 	20.279
4 GE - Geografia I Història 	14.255 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	44.667
2 193 - Anglès Eoi 	24.190
3 AN - Anglès 	20.409
4 MA - Matemàtiques 	25.343
5 GE - Geografia I Història 	18.812
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	8.203
7 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	42.789
8 622 - Processos De Gestió Administrativa 	25.063
9 707 - Dibuix Artístic I Color 	13.513 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	19.304
2 193 - Anglès Eoi 	
3 EF - Educació Física 	40.928
4 FR - Francès 	56.003
5 TEC - Tecnologia 	20.649
6 LE - L. Castellana I Literatura 	21.599
7 MA - Matemàtiques 	50.897
8 CN - Biologia I Geologia 	25.018
9 FI - Filosofia 	21.461 

Baix Llobregat

Avui no hi ha nomenaments

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	920
2 LE - L. Castellana I Literatura 	47.918
3 MA - Matemàtiques 	45.579
4 FQ - Física I Química 	58.407
5 ECO - Economia 	24.004
6 PSI - Orientació Educativa 	40.219
7 602 - Equips Electrònics 	55.129

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	25.358
2 CN - Biologia I Geologia 	44.892
3 GE - Geografia I Història 	21.673
4 MA - Matemàtiques 	47.910
5 524 - Sistemes Electrònics 	57.421 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	
2 EF - Educació Física 	18.742
3 FQ - Física I Química 	58.424
4 GE - Geografia I Història 	22.556 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	50.693
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	15.429
3 AN - Anglès 	55.863
4 MU - Música 	24.946
5 FQ - Física I Química 	45.937
6 ECO - Economia 	42.105
7 CN - Biologia I Geologia 	
8 TEC - Tecnologia 	20.679
9 EF - Educació Física 	23.100
10 GE - Geografia I Història 	20.225
11 PSI - Orientació Educativa 	10.978 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	22.172
2 CN - Biologia I Geologia 	19.494
3 FI - Filosofia 	23.030
4 MA - Matemàtiques 	41.401
5 708 - Dibuix Tècnic 	47.964 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.418
2 FI - Filosofia 	43.111
3 FQ - Física I Química 	43.448
4 EF - Educació Física 	22.794
5 GE - Geografia I Història 	22.056
6 134 - Àrab 	16.866
7 502 - Anàlisi I Química Industrial 	42.906
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	22.714
9 602 - Equips Electrònics 	45.258
10 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	5.146
11 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.897
12 626 - Serveis De Restauració 	24.921 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	25.417
2 MA - Matemàtiques 	23.798 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.104
2 MA - Matemàtiques 	23.203
3 FQ - Física I Química 	41.287
4 CLA - Cultura Clàssica 	7.010
5 PSI - Orientació Educativa 	17.961
6 518 - Processos Sanitaris 	

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.048
2 602 - Equips Electrònics 	50.341
3 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	46.555
4 625 - Serveis A La Comunitat 	17.096
5 DI - Dibuix 	41.854
6 EF - Educació Física 	40.418
7 FR - Francès 	57.903
8 MA - Matemàtiques 	49.810
9 CN - Biologia I Geologia 	24.382
10 FI - Filosofia 	22.515 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	51.282
2 CLA - Cultura Clàssica 	23.394
3 CN - Biologia I Geologia 	23.872
4 DI - Dibuix 	41.989
5 EF - Educació Física 	12.119
6 GE - Geografia I Història 	17.937
7 PSI - Orientació Educativa 	30.142
8 TEC - Tecnologia 	25.121 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	55.436
2 FQ - Física I Química 	55.292
3 EF - Educació Física 	19.284
4 PSI - Orientació Educativa 	20.594 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	62.660
2 AN - Anglès 	47.969
3 CN - Biologia I Geologia 	42.220
4 DI - Dibuix 	42.920
5 EF - Educació Física 	21.802
6 FI - Filosofia 	30.124
7 LE - L. Castellana I Literatura 	48.730
8 524 - Sistemes Electrònics 	55.493 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	62.660
2 AN - Anglès 	47.969
3 CN - Biologia I Geologia 	42.220
4 DI - Dibuix 	42.920
5 EF - Educació Física 	21.802
6 FI - Filosofia 	30.124
7 LE - L. Castellana I Literatura 	48.730
8 524 - Sistemes Electrònics 	55.493 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	56.139
2 AN - Anglès 	46.985
3 FQ - Física I Química 	50.458
4 CN - Biologia I Geologia 	43.685
5 EF - Educació Física 	22.746
6 GE - Geografia I Història 	19.768 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	20.567
2 DI - Dibuix 	21.649
3 GE - Geografia I Història 	17.041
4 PSI - Orientació Educativa 	8.763 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.885
2 LE - L. Castellana I Literatura 	24.381
3 FI - Filosofia 	40.599
4 FQ - Física I Química 	43.372
5 CN - Biologia I Geologia 	22.730
6 CLA - Cultura Clàssica 	23.205
7 GE - Geografia I Història 	15.393
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	42.434
9 518 - Processos Sanitaris 	23.463
10 609 - Manteniment Vehicles 	44.391 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	49.174 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	21.354
2 MA - Matemàtiques	23.013
3 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	23.719
4 510 - Organització I Gestió Comercial	24.397
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	23.327
6 626 - Serveis De Restauració	55.337
7 709 - Disseny D'Interiors	22.985

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 602 - Equips Electrònics	41.906
2 AN - Anglès	43.215
3 DI - Dibuix	30.064
4 EF - Educació Física	30.057
5 FR - Francès	45.784
6 MA - Matemàtiques	49.163
7 FI - Filosofia	6.994

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	49.503
2 FQ - Física I Química	24.834
3 CN - Biologia I Geologia	22.499
4 EF - Educació Física	22.377
5 PSI - Orientació Educativa	
6 507 - Informàtica	25.212
7 510 - Organització I Gestió Comercial	45.263
8 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	45.277

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	25.492
2 LC - L. Catalana I Literatura	49.248
3 505 - Formació I Orientació Laboral	21.383
4 621 - Processos Comercials	23.748

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	57.350
2 MU - Música	57.698
3 AN - Anglès	43.354
4 CLA - Cultura Clàssica	21.451
5 CN - Biologia I Geologia	25.283
6 DI - Dibuix	42.136
7 EF - Educació Física	20.213
8 LE - L. Castellana I Literatura	22.113
9 MA - Matemàtiques	46.383
10 PSI - Orientació Educativa	23.656
11 518 - Processos Sanitaris	47.241
12 524 - Sistemes Electrònics	53.038

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	16.712
2 AN - Anglès	18.925
3 PSI - Orientació Educativa	54.907
4 FI - Filosofia	16.843

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	41.199
2 AN - Anglès	49.394
3 LC - L. Catalana I Literatura	43.824
4 CN - Biologia I Geologia	20.578
5 TEC - Tecnologia	24.228

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	19.288
2 LE - L. Castellana I Literatura	22.072
3 CN - Biologia I Geologia	41.193
4 507 - Informàtica	62.163

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	54.432
2 LC - L. Catalana I Literatura	44.612
3 LE - L. Castellana I Literatura	24.381
4 DI - Dibuix	41.080
5 GE - Geografia I Història	23.108
6 PSI - Orientació Educativa	40.211
7 501 - Administració D'Empreses	46.563
8 507 - Informàtica	62.470
9 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	25.172
10 601 - Cuina I Pastisseria	24.921
11 TEC - Tecnologia	15.551

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	23.553
2 AN - Anglès	16.954
3 LC - L. Catalana I Literatura	17.343

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	19.995
2 LC - L. Catalana I Literatura 	24.457
3 FQ - Física I Química 	24.285
4 TEC - Tecnologia 	22.816
5 LE - L. Castellana I Literatura 	7.120
6 GE - Geografia I Història 	18.895
7 CN - Biologia I Geologia 	22.003
8 DI - Dibuix 	21.618
9 504 - Construccions Civils I Edificacions 	19.825
10 506 - Hoteleria I Turisme 	41.295
11 518 - Processos Sanitaris 	23.327
12 716 - Història De L'Art 	21.674 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	23.850
2 192 - Francès Eoi 	
3 LC - L. Catalana I Literatura 	58.127
4 LE - L. Castellana I Literatura 	43.156
5 MA - Matemàtiques 	48.488
6 CN - Biologia I Geologia 	6.449
7 PSI - Orientació Educativa 	41.077
8 GE - Geografia I Història 	22.131 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	48.534
2 GE - Geografia I Història 	21.867
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.776
4 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	20.542
5 TEC - Tecnologia 	45.715 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	21.375
2 LE - L. Castellana I Literatura 	43.585
3 FQ - Física I Química 	47.847
4 CN - Biologia I Geologia 	24.555
5 507 - Informàtica 	53.041
6 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	61.426
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	23.425 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	57.455
2 AN - Anglès 	25.108
3 PSI - Orientació Educativa 	23.821
4 506 - Hoteleria I Turisme 	41.877
5 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	55.300
6 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	43.554
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	51.938 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.922
2 FQ - Física I Química 	54.705
3 LC - L. Catalana I Literatura 	61.564
4 MA - Matemàtiques 	48.547
5 PSI - Orientació Educativa 	17.166 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi 	
2 621 - Processos Comercials 	
3 FR - Francès 	22.610
4 AN - Anglès 	42.765
5 GE - Geografia I Història 	18.594 

Lleida

No hi ha nomenaments

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	54.608
2 MA - Matemàtiques 	44.588
3 FQ - Física I Química 	23.986
4 PSI - Orientació Educativa 	24.323
5 501 - Administració D'Empreses 	43.704
6 507 - Informàtica 	45.104
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	24.374
8 602 - Equips Electrònics 	44.708
9 625 - Serveis A La Comunitat 	14.939 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	22.278
2 PSI - Orientació Educativa 	19.900 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	3.558
2 MU - Música 	20.294
3 134 - Àrab 	14.086
4 193 - Anglès Eoi 	18.857
5 133 - Alemany Eoi 	19.161
6 190 - Espanyol 	11.736 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.199
2 MU - Música 	50.723
3 MA - Matemàtiques 	44.846
4 PSI - Orientació Educativa 	21.856
5 FI - Filosofia 	18.142 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.662
2 192 - Francès Eoi 	16.173
3 133 - Alemany Eoi 	22.058
4 MU - Música 	21.930
5 LC - L. Catalana I Literatura 	58.388
6 CLA - Cultura Clàssica 	23.166
7 DI - Dibuix 	41.645
8 PSI - Orientació Educativa 	17.973
9 609 - Manteniment Vehicles 	44.318
10 TEC - Tecnologia 	25.091 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	21.462
2 LE - L. Castellana I Literatura 	42.363
3 MA - Matemàtiques 	56.397
4 DI - Dibuix 	41.643
5 EF - Educació Física 	17.063
6 TEC - Tecnologia 	25.279 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi 	14.603
2 193 - Anglès Eoi 	21.301
3 LC - L. Catalana I Literatura 	
4 MU - Música 	
5 AN - Anglès 	43.064
6 CN - Biologia I Geologia 	42.320
7 ECO - Economia 	53.089
8 EF - Educació Física 	14.591
9 FI - Filosofia 	23.085
10 LE - L. Castellana I Literatura 	47.567
11 PSI - Orientació Educativa 	22.404
12 501 - Administració D'Empreses 	42.641
13 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	20.135
14 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	41.563
15 602 - Equips Electrònics 	25.368
16 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	48.120
17 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	43.179
18 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	51.855
19 625 - Serveis A La Comunitat 	21.409 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	42.827
2 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	20.733
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	45.266
4 133 - Alemany Eoi 	25.393
5 AN - Anglès 	23.440
6 EF - Educació Física 	16.330
7 FQ - Física I Química 	45.133
8 CN - Biologia I Geologia 	23.152
9 PSI - Orientació Educativa 	24.162 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 195 - Català Eoi 	
2 AN - Anglès 	46.594
3 LC - L. Catalana I Literatura 	46.692
4 TEC - Tecnologia 	42.720 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 190 - Espanyol 	54.589
2 192 - Francès Eoi 	19.785
3 617 - Patronatge I Confecció 	54.235
4 LC - L. Catalana I Literatura 	42.277
5 LE - L. Castellana I Literatura 	21.385
6 CN - Biologia I Geologia 	23.155
7 FQ - Física I Química 	25.149
8 GE - Geografia I Història 	16.540
9 501 - Administració D'Empreses 	40.129
10 TEC - Tecnologia 	24.254 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.885
2 FR - Francès 	24.418
3 MU - Música 	18.760
4 LC - L. Catalana I Literatura 	22.593
5 MA - Matemàtiques 	41.935
6 FQ - Física I Química 	19.737
7 CN - Biologia I Geologia 	18.941
8 ECO - Economia 	41.314
9 PSI - Orientació Educativa 	22.497
10 501 - Administració D'Empreses 	42.036
11 510 - Organització I Gestió Comercial 	42.079
12 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	22.805
13 622 - Processos De Gestió Administrativa 	40.194
14 TEC - Tecnologia 	17.420 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	25.276
2 LE - L. Castellana I Literatura 	48.532 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	14.117
2 133 - Alemany Eoi	2.539
3 MA - Matemàtiques	21.303
4 507 - Informàtica	25.287
5 FI - Filosofia	17.174
6 709 - Disseny D'Interiors	11.564
7 716 - Història De L'Art	19.699

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	22.690
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària	21.758
3 AN - Anglès	45.111
4 PSI - Orientació Educativa	22.128

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.052
2 193 - Anglès Eoi	11.209
3 LE - L. Castellana I Literatura	
4 MA - Matemàtiques	24.455
5 FQ - Física I Química	43.450
6 EF - Educació Física	23.480
7 502 - Anàlisi I Química Industrial	47.618
8 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal	
9 505 - Formació I Orientació Laboral	22.509
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.375

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	54.762
2 192 - Francès Eoi	16.862
3 DI - Dibuix	42.345
4 GE - Geografia I Història	21.310

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica	24.233
2 GE - Geografia I Història	22.306
3 MA - Matemàtiques	47.529
4 507 - Informàtica	55.083
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària	21.210
6 520 - Proc. I Prod.De Tèxtil, Confecció I Pell	40.726
7 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	16.343
8 609 - Manteniment Vehicles	44.486
9 622 - Processos De Gestió Administrativa	42.202
10 623 - Producció En Arts Gràfiques	19.498

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	23.657
2 AN - Anglès	23.332
3 TEC - Tecnologia	23.766
4 LC - L. Catalana I Literatura	57.984
5 PSI - Orientació Educativa	40.141
6 GE - Geografia I Història	20.618

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 192 - Francès Eoi	23.186
2 193 - Anglès Eoi	16.786
3 618 - Perruqueria	53.296
4 TEC - Tecnologia	42.011

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	19.021
2 193 - Anglès Eoi	49.851
3 133 - Alemany Eoi	43.172
4 LC - L. Catalana I Literatura	21.792
5 FQ - Física I Química	
6 EF - Educació Física	22.098
7 GE - Geografia I Història	20.607
8 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària	30.098

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	20.320

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	23.954
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	21.881
3 GE - Geografia I Història 	18.501
4 DI - Dibuix 	1.376
5 516 - Processos Industria Alimentaria 	22.852
6 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	51.508
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	24.149
8 625 - Serveis A La Comunitat 	15.433
9 626 - Serveis De Restauració 	54.651
10 702 - Cons. I Rest. Materials Arqueològics 	40.289
11 712 - Disseny Gràfic 	22.856 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	22.128
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	20.052
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.719
4 193 - Anglès Eoi 	42.916
5 AN - Anglès 	49.842
6 DI - Dibuix 	41.850
7 EF - Educació Física 	24.530
8 FQ - Física I Química 	24.382
9 LE - L. Castellana I Literatura 	45.246
10 MA - Matemàtiques 	46.980
11 PSI - Orientació Educativa 	25.118
12 GE - Geografia I Història 	19.911 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.469
2 FR - Francès 	23.909
3 LC - L. Catalana I Literatura 	52.146
4 LE - L. Castellana I Literatura 	
5 FI - Filosofia 	40.566
6 MA - Matemàtiques 	48.265
7 FQ - Física I Química 	23.712
8 CN - Biologia I Geologia 	23.043
9 DI - Dibuix 	22.861
10 GE - Geografia I Història 	21.581
11 PSI - Orientació Educativa 	20.349
12 502 - Anàlisi I Química Industrial 	47.049
13 505 - Formació I Orientació Laboral 	21.304
14 506 - Hoteleria I Turisme 	51.017
15 507 - Informàtica 	
16 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	48.684
17 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	47.242
18 621 - Processos Comercials 	25.292
19 622 - Processos De Gestió Administrativa 	40.492
20 TEC - Tecnologia 	43.878 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.994
2 LE - L. Castellana I Literatura 	23.232
3 FI - Filosofia 	20.611
4 MA - Matemàtiques 	52.037
5 PSI - Orientació Educativa 	20.040
6 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	43.347
7 TEC - Tecnologia 	23.494
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	53.041

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.324
2 DI - Dibuix 	41.424
3 EF - Educació Física 	19.308
4 GE - Geografia I Història 	22.223
5 LE - L. Castellana I Literatura 	23.317
6 MA - Matemàtiques 	46.858
7 PSI - Orientació Educativa 	17.947
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	16.873
9 609 - Manteniment Vehicles 	43.874
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.093
11 628 - Soldadures 	

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	22.347
2 524 - Sistemes Electrònics 	62.526
3 621 - Processos Comercials 	41.722
4 CN - Biologia I Geologia 	21.759 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 618 - Perruqueria 	25.251
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	16.095
3 LC - L. Catalana I Literatura 	22.443
4 MU - Música 	14.819
5 TEC - Tecnologia 	20.679
6 EF - Educació Física 	22.653 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.804
2 LC - L. Catalana I Literatura 	42.109
3 LE - L. Castellana I Literatura 	20.434
4 MA - Matemàtiques 	20.093
5 507 - Informàtica 	42.939 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.315
2 LC - L. Catalana I Literatura 	50.741
3 FI - Filosofia 	24.138
4 MA - Matemàtiques 	24.876
5 DI - Dibuix 	24.973
6 EF - Educació Física 	19.543
7 PSI - Orientació Educativa 	22.045
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	21.359
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	21.593
10 510 - Organització I Gestió Comercial 	40.407
11 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	18.578
12 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	44.488
13 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.769 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	41.439
2 CN - Biologia I Geologia 	16.567
3 FI - Filosofia 	18.311
4 LE - L. Castellana I Literatura 	47.401
5 MA - Matemàtiques 	20.186 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	11.472
2 LC - L. Catalana I Literatura 	23.087
3 MU - Música 	18.116
4 CLA - Cultura Clàssica 	1.442
5 CN - Biologia I Geologia 	19.586
6 FI - Filosofia 	16.270
7 DI - Dibuix 	21.589
8 PSI - Orientació Educativa 	17.742
9 516 - Processos Industria Alimentaria 	21.708
10 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	48.213
11 626 - Serveis De Restauració 	42.981 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	43.496
2 506 - Hoteleria I Turisme 	
3 507 - Informàtica 	61.303
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	10.677
5 601 - Cuina I Pastisseria 	
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.022
7 AL - Alemany 	42.708
8 AN - Anglès 	49.769
9 DI - Dibuix 	23.754
10 EF - Educació Física 	30.128
11 FR - Francès 	55.157
12 FQ - Física I Química 	24.683
13 LC - L. Catalana I Literatura 	59.487
14 LE - L. Castellana I Literatura 	44.940
15 MU - Música 	45.524
16 MA - Matemàtiques 	46.602
17 CN - Biologia I Geologia 	43.195
18 PSI - Orientació Educativa 	20.382
19 GE - Geografia I Història 	20.560
20 FI - Filosofia 	21.461 

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	41.246
2 FR - Francès	22.802
3 MU - Música	23.473
4 LC - L. Catalana I Literatura	51.664
5 LE - L. Castellana I Literatura	43.335
6 FI - Filosofia	40.622
7 MA - Matemàtiques	46.102
8 FQ - Física I Química	23.015
9 CN - Biologia I Geologia	21.579
10 ECO - Economia	50.406
11 EF - Educació Física	
12 GE - Geografia I Història	19.988
13 PSI - Orientació Educativa	18.972
14 501 - Administració D'Empreses	25.086
15 505 - Formació I Orientació Laboral	18.724
16 507 - Informàtica	62.193
17 508 - Intervenció Socio-Comunitària	18.398
18 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	24.455
19 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	47.720
20 609 - Manteniment Vehicles	62.157
21 621 - Processos Comercials	42.972
22 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	58.885
23 TEC - Tecnologia	43.351

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	30.139
2 MU - Música	14.067
3 LC - L. Catalana I Literatura	61.424
4 CLA - Cultura Clàssica	25.376
5 FI - Filosofia	22.606
6 MA - Matemàtiques	50.327
7 FQ - Física I Química	55.140
8 CN - Biologia I Geologia	22.372
9 ECO - Economia	55.011
10 DI - Dibuix	41.153
11 EF - Educació Física	22.732
12 GE - Geografia I Història	21.625
13 PSI - Orientació Educativa	18.752
14 501 - Administració D'Empreses	19.694
15 508 - Intervenció Socio-Comunitària	19.855
16 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	62.044
17 524 - Sistemes Electrònics	51.822
18 TEC - Tecnologia	24.721
19 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	55.360
20 622 - Processos De Gestió Administrativa	25.004

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	55.751
2 MU - Música	62.456
3 AN - Anglès	22.250
4 CLA - Cultura Clàssica	22.496
5 CN - Biologia I Geologia	23.980
6 DI - Dibuix	43.035
7 ECO - Economia	44.953
8 EF - Educació Física	18.631
9 FI - Filosofia	41.640
10 FQ - Física I Química	50.556
11 FR - Francès	22.507
12 GE - Geografia I Història	22.073
13 LE - L. Castellana I Literatura	46.773
14 MA - Matemàtiques	56.854
15 PSI - Orientació Educativa	21.504
16 501 - Administració D'Empreses	45.609
17 507 - Informàtica	60.077
18 524 - Sistemes Electrònics	17.450
19 602 - Equips Electrònics	25.199
20 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	45.998
21 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	44.781
22 622 - Processos De Gestió Administrativa	42.601
23 625 - Serveis A La Comunitat	20.728

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	23.040
2 AL - Alemany	23.858
3 AN - Anglès	23.067
4 LC - L. Catalana I Literatura	56.605
5 LE - L. Castellana I Literatura	56.621
6 MA - Matemàtiques	47.263
7 FI - Filosofia	10.079

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	50.402
2 506 - Hoteleria I Turisme	44.641
3 601 - Cuina I Pastisseria	62.647
4 609 - Manteniment Vehicles	53.904
5 501 - Administració D'Empreses	52.611
6 608 - Laboratori	40.358
7 622 - Processos De Gestió Administrativa	43.818
8 625 - Serveis A La Comunitat	19.497
9 AN - Anglès	49.236
10 LC - L. Catalana I Literatura	20.075
11 MU - Música	62.495
12 DI - Dibuix	43.675
13 FQ - Física I Química	46.830
14 CN - Biologia I Geologia	42.642
15 TEC - Tecnologia	43.809
16 EF - Educació Física	21.717
17 LE - L. Castellana I Literatura	17.862
18 GE - Geografia I Història	20.195
19 PSI - Orientació Educativa	18.520

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.738
2 LC - L. Catalana I Literatura 	22.713
3 FQ - Física I Química 	45.924
4 MA - Matemàtiques 	43.645
5 709 - Disseny D'Interiors 	24.549 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.332
2 LC - L. Catalana I Literatura 	46.846
3 LE - L. Castellana I Literatura 	41.472
4 FI - Filosofia 	21.306
5 MA - Matemàtiques 	40.847
6 FQ - Física I Química 	43.157
7 CN - Biologia I Geologia 	24.692
8 DI - Dibuix 	44.826
9 EF - Educació Física 	21.008
10 GE - Geografia I Història 	23.277
11 PSI - Orientació Educativa 	19.769
12 501 - Administració D'Empreses 	40.933
13 505 - Formació I Orientació Laboral 	20.534
14 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	19.436
15 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	16.635
16 524 - Sistemes Electrònics 	50.586
17 601 - Cuina I Pastisseria 	62.623
18 602 - Equips Electrònics 	23.411
19 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	22.612
20 622 - Processos De Gestió Administrativa 	40.773 

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica	25.565
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	25.068
3 LE - L. Castellana I Literatura	43.228
4 GE - Geografia I Història	13.497
5 MU - Música	15.951
6 TEC - Tecnologia	19.236

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	19.383
2 LC - L. Catalana I Literatura 	24.353
3 MU - Música 	11.685
4 AN - Anglès 	19.949
5 AL - Alemany 	16.332
6 FR - Francès 	22.782
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	17.595
8 MA - Matemàtiques 	22.500
9 FQ - Física I Química 	22.392
10 507 - Informàtica 	57.747
11 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	16.467
12 TEC - Tecnologia 	22.057
13 CLA - Cultura Clàssica 	24.346
14 LE - L. Castellana I Literatura 	22.573
15 GE - Geografia I Història 	19.081
16 CN - Biologia I Geologia 	19.088
17 FI - Filosofia 	17.520
18 ECO - Economia 	23.910
19 DI - Dibuix 	1.983
20 PSI - Orientació Educativa 	17.248
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 	20.593
22 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.251
23 506 - Hoteleria I Turisme 	40.802
24 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	15.850
25 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	22.336
26 516 - Processos Industria Alimentaria 	22.949
27 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	21.944
28 518 - Processos Sanitaris 	24.887
29 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	20.493
30 603 - Estètica 	4.628
31 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	15.485
32 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	14.829
33 615 - Operacions De Processos 	20.951
34 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	46.843
35 618 - Perruqueria 	19.240
36 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	22.458
37 622 - Processos De Gestió Administrativa 	22.309
38 625 - Serveis A La Comunitat 	17.394
39 709 - Disseny D'Interiors 	15.783 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.051
2 AL - Alemany 	41.224
3 MU - Música 	59.242
4 LC - L. Catalana I Literatura 	60.543
5 LE - L. Castellana I Literatura 	23.566
6 CLA - Cultura Clàssica 	20.766
7 FI - Filosofia 	22.587
8 MA - Matemàtiques 	47.986
9 FQ - Física I Química 	55.025
10 CN - Biologia I Geologia 	22.654
11 ECO - Economia 	54.542
12 DI - Dibuix 	23.925
13 EF - Educació Física 	18.461
14 GE - Geografia I Història 	21.781
15 PSI - Orientació Educativa 	16.946
16 501 - Administració D'Empreses 	20.589
17 506 - Hoteleria I Turisme 	25.142
18 507 - Informàtica 	46.966
19 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	19.592
20 510 - Organització I Gestió Comercial 	24.029
21 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	55.018
22 524 - Sistemes Electrònics 	46.421
23 TEC - Tecnologia 	42.656
24 618 - Perruqueria 	16.828
25 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	47.048
26 621 - Processos Comercials 	22.725
27 622 - Processos De Gestió Administrativa 	24.412
28 625 - Serveis A La Comunitat 	17.025 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.898
2 FR - Francès 	20.398
3 AL - Alemany 	40.634
4 MU - Música 	22.880
5 LC - L. Catalana I Literatura 	51.282
6 LE - L. Castellana I Literatura 	43.826
7 CLA - Cultura Clàssica 	16.204
8 FI - Filosofia 	30.038
9 MA - Matemàtiques 	44.545
10 FQ - Física I Química 	43.336
11 CN - Biologia I Geologia 	22.806
12 ECO - Economia 	44.994
13 DI - Dibuix 	41.424
14 EF - Educació Física 	22.318
15 GE - Geografia I Història 	19.746
16 PSI - Orientació Educativa 	19.347
17 501 - Administració D'Empreses 	24.416
18 505 - Formació I Orientació Laboral 	17.973
19 507 - Informàtica 	41.056
20 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	16.006
21 510 - Organització I Gestió Comercial 	25.086
22 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	53.071
23 518 - Processos Sanitaris 	23.559
24 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	44.765
25 608 - Laboratori 	17.795
26 609 - Manteniment Vehicles 	44.483
27 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	21.650
28 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	20.842
29 621 - Processos Comercials 	25.040
30 622 - Processos De Gestió Administrativa 	20.897
31 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	52.624
32 TEC - Tecnologia 	43.222 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	51.796
2 MU - Música 	57.282
3 AN - Anglès 	47.503
4 CLA - Cultura Clàssica 	21.679
5 CN - Biologia I Geologia 	23.980
6 DI - Dibuix 	42.177
7 ECO - Economia 	24.051
8 EF - Educació Física 	23.189
9 FI - Filosofia 	40.884
10 FQ - Física I Química 	48.034
11 FR - Francès 	25.411
12 GE - Geografia I Història 	21.939
13 LE - L. Castellana I Literatura 	43.119
14 MA - Matemàtiques 	55.803
15 PSI - Orientació Educativa 	20.760
16 TEC - Tecnologia 	48.702
17 501 - Administració D'Empreses 	43.075
18 502 - Anàlisi I Química Industrial 	49.631
19 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.985
20 507 - Informàtica 	56.525
21 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	10.324
22 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	22.346
23 518 - Processos Sanitaris 	25.571
24 520 - Proc. I Prod.De Tèxtil, Confecció I Pell 	55.375
25 524 - Sistemes Electrònics 	54.769
26 602 - Equips Electrònics 	24.319
27 603 - Estètica 	9.323
28 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	24.996
29 608 - Laboratori 	41.691
30 609 - Manteniment Vehicles 	22.748
31 618 - Perruqueria 	14.741
32 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	44.013
33 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	43.863
34 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.062
35 625 - Serveis A La Comunitat 	20.687
36 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	47.394 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	48.879
2 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	53.919
3 601 - Cuina I Pastisseria 	62.629
4 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	17.560
5 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	24.640
6 708 - Dibuix Tècnic 	15.302
7 501 - Administració D'Empreses 	42.903
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	24.586
9 505 - Formació I Orientació Laboral 	16.165
10 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	17.285
11 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	22.681
12 602 - Equips Electrònics 	25.203
13 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	25.394
14 608 - Laboratori 	23.859
15 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	23.076
16 621 - Processos Comercials 	23.139
17 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.602
18 625 - Serveis A La Comunitat 	19.404
19 716 - Història De L'Art 	17.106
20 FR - Francès 	55.341
21 AN - Anglès 	47.927
22 LC - L. Catalana I Literatura 	25.074
23 MU - Música 	56.463
24 DI - Dibuix 	43.337
25 CLA - Cultura Clàssica 	22.911
26 FQ - Física I Química 	45.722
27 CN - Biologia I Geologia 	44.806
28 TEC - Tecnologia 	43.778
29 EF - Educació Física 	21.506
30 LE - L. Castellana I Literatura 	46.409
31 FI - Filosofia 	20.190
32 GE - Geografia I Història 	19.868
33 PSI - Orientació Educativa 	21.764 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 603 - Estètica 	16.722
2 605 - Instal·Lació/Mant. Equips Tèrmics I Flu 	15.636
3 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	21.685
4 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 	14.466
5 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	21.621
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	20.295
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	20.520
8 625 - Serveis A La Comunitat 	15.122
9 MU - Música 	46.108
10 AL - Alemany 	24.446
11 AN - Anglès 	15.402
12 FR - Francès 	17.792
13 LC - L. Catalana I Literatura 	22.713
14 LE - L. Castellana I Literatura 	20.275
15 CN - Biologia I Geologia 	22.907
16 DI - Dibuix 	21.218
17 ECO - Economia 	16.108
18 EF - Educació Física 	16.171
19 FI - Filosofia 	50.517
20 FQ - Física I Química 	23.955
21 GE - Geografia I Història 	20.338
22 MA - Matemàtiques 	23.868
23 PSI - Orientació Educativa 	17.779
24 501 - Administració D'Empreses 	13.755
25 505 - Formació I Orientació Laboral 	8.871
26 507 - Informàtica 	25.270
27 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	15.573
28 510 - Organització I Gestió Comercial 	15.826
29 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	19.419
30 516 - Processos Industria Alimentaria 	21.549
31 523 - Processos I Productes De Fusta I Mobles 	21.583
32 518 - Processos Sanitaris 	23.788
33 TEC - Tecnologia 	24.933
34 709 - Disseny D'Interiors 	23.510 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.403
2 FR - Francès 	44.622
3 AL - Alemany 	23.653
4 MU - Música 	13.491
5 LC - L. Catalana I Literatura 	46.340
6 LE - L. Castellana I Literatura 	41.315
7 FI - Filosofia 	21.306
8 MA - Matemàtiques 	24.920
9 FQ - Física I Química 	42.399
10 CN - Biologia I Geologia 	24.084
11 ECO - Economia 	40.459
12 DI - Dibuix 	42.354
13 EF - Educació Física 	16.952
14 CLA - Cultura Clàssica 	22.425
15 GE - Geografia I Història 	22.895
16 PSI - Orientació Educativa 	19.552
17 501 - Administració D'Empreses 	40.536
18 502 - Anàlisi I Química Industrial 	20.081
19 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	21.909
20 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.867
21 507 - Informàtica 	24.344
22 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	19.277
23 510 - Organització I Gestió Comercial 	24.687
24 515 - Processos De Producció Agrària 	18.582
25 518 - Processos Sanitaris 	21.699
26 524 - Sistemes Electrònics 	49.351
27 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	13.808
28 601 - Cuina I Pastisseria 	62.623
29 603 - Estètica 	15.266
30 609 - Manteniment Vehicles 	24.314
31 615 - Operacions De Processos 	20.117
32 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 	21.572
33 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.215
34 623 - Producció En Arts Gràfiques 	16.617
35 625 - Serveis A La Comunitat 	16.043
36 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	24.724
37 TEC - Tecnologia 	24.902 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	19.299
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	15.213
3 507 - Informàtica 	17.123
4 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	24.379
5 518 - Processos Sanitaris 	21.908
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.516
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	24.521
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	22.724
9 AN - Anglès 	16.766
10 CN - Biologia I Geologia 	22.705
11 DI - Dibuix 	11.224
12 ECO - Economia 	20.366
13 EF - Educació Física 	23.407
14 FI - Filosofia 	24.267
15 FQ - Física I Química 	41.149
16 LE - L. Castellana I Literatura 	25.020
17 LC - L. Catalana I Literatura 	18.722
18 GE - Geografia I Història 	16.710
19 MA - Matemàtiques 	17.398
20 MU - Música 	12.836
21 PSI - Orientació Educativa 	17.086
22 TEC - Tecnologia 	17.796 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	22.313
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 	43.277
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	19.243
4 506 - Hoteleria I Turisme 	44.557
5 507 - Informàtica 	56.844
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	17.997
7 510 - Organització I Gestió Comercial 	24.083
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	21.109
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	24.383
10 518 - Processos Sanitaris 	19.587
11 601 - Cuina I Pastisseria 	20.380
12 609 - Manteniment Vehicles 	55.122
13 618 - Perruqueria 	24.377
14 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	22.437
15 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	23.243
16 621 - Processos Comercials 	22.074
17 622 - Processos De Gestió Administrativa 	24.947
18 625 - Serveis A La Comunitat 	14.638
19 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	52.577
20 707 - Dibuix Artístic I Color 	24.845
21 AL - Alemany 	41.987
22 AN - Anglès 	24.633
23 CLA - Cultura Clàssica 	23.296
24 DI - Dibuix 	41.732
25 EF - Educació Física 	25.456
26 FR - Francès 	30.147
27 TEC - Tecnologia 	25.093
28 FQ - Física I Química 	25.092
29 LC - L. Catalana I Literatura 	57.929
30 LE - L. Castellana I Literatura 	42.882
31 MU - Música 	44.480
32 MA - Matemàtiques 	46.389
33 CN - Biologia I Geologia 	43.080
34 ECO - Economia 	43.181
35 PSI - Orientació Educativa 	17.680
36 GE - Geografia I Història 	23.300
37 FI - Filosofia 	19.414 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	22.396
2 504 - Construccions Civils I Edificacions 	47.977
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	11.573
4 516 - Processos Industria Alimentaria 	20.619
5 518 - Processos Sanitaris 	42.442
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	21.905
7 621 - Processos Comercials 	20.838
8 625 - Serveis A La Comunitat 	12.595
9 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	25.305
10 AN - Anglès 	24.736
11 CLA - Cultura Clàssica 	56.468
12 DI - Dibuix 	24.017
13 EF - Educació Física 	16.601
14 TEC - Tecnologia 	23.204
15 FQ - Física I Química 	51.742
16 LC - L. Catalana I Literatura 	50.631
17 LE - L. Castellana I Literatura 	60.992
18 MU - Música 	23.413
19 MA - Matemàtiques 	50.330
20 CN - Biologia I Geologia 	22.334
21 ECO - Economia 	43.059
22 PSI - Orientació Educativa 	19.077
23 GE - Geografia I Història 	20.177 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	14.269
2 LC - L. Catalana I Literatura 	23.442
3 MU - Música 	18.538
4 AN - Anglès 	13.461
5 133 - Alemany Eoi 	10.689
6 AL - Alemany 	19.375
7 192 - Francès Eoi 	16.477
8 FR - Francès 	20.141
9 IT - Italià 	14.137
10 195 - Català Eoi 	40.738
11 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	22.968
12 MA - Matemàtiques 	19.490
13 FQ - Física I Química 	21.483
14 507 - Informàtica 	20.423
15 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	21.898
16 TEC - Tecnologia 	18.493
17 CLA - Cultura Clàssica 	17.584
18 LE - L. Castellana I Literatura 	21.316
19 GE - Geografia I Història 	16.728
20 CN - Biologia I Geologia 	17.785
21 FI - Filosofia 	16.680
22 ECO - Economia 	21.411
23 DI - Dibuix 	18.728
24 PSI - Orientació Educativa 	12.373
25 501 - Administració D'Empreses 	21.816
26 502 - Anàlisi I Química Industrial 	19.583
27 504 - Construccions Civils I Edificacions 	19.526
28 505 - Formació I Orientació Laboral 	14.063
29 506 - Hoteleria I Turisme 	18.663
30 516 - Processos Industria Alimentaria 	19.215
31 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	20.273
32 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	16.811
33 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	20.623
34 524 - Sistemes Electrònics 	22.106
35 601 - Cuina I Pastisseria 	46.092
36 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	22.637
37 618 - Perruqueria 	18.748
38 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	20.586
39 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	17.831
40 622 - Processos De Gestió Administrativa 	15.830
41 625 - Serveis A La Comunitat 	14.538
42 707 - Dibuix Artístic I Color 	4.265
43 712 - Disseny Gràfic 	17.958
44 716 - Història De L'Art 	18.199
45 807 - Esmalts 	45.849
46 817 - Tècniques De Patronatge I Confecció 	2.746 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	19.710
2 FR - Francès 	21.441
3 192 - Francès Eoi 	11.618
4 AL - Alemany 	18.031
5 133 - Alemany Eoi 	16.052
6 MU - Música 	21.869
7 LC - L. Catalana I Literatura 	24.936
8 LE - L. Castellana I Literatura 	24.150
9 CLA - Cultura Clàssica 	2.869
10 FI - Filosofia 	25.148
11 MA - Matemàtiques 	21.698
12 FQ - Física I Química 	20.507
13 CN - Biologia I Geologia 	20.113
14 ECO - Economia 	22.046
15 DI - Dibuix 	22.494
16 EF - Educació Física 	21.496
17 GE - Geografia I Història 	16.818
18 PSI - Orientació Educativa 	15.074
19 501 - Administració D'Empreses 	21.232
20 505 - Formació I Orientació Laboral 	17.524
21 506 - Hoteleria I Turisme 	45.436
22 507 - Informàtica 	23.292
23 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	8.864
24 510 - Organització I Gestió Comercial 	21.826
25 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	21.828
26 601 - Cuina I Pastisseria 	51.766
27 602 - Equips Electrònics 	17.818
28 603 - Estètica 	23.514
29 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	22.410
30 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	21.285
31 609 - Manteniment Vehicles 	23.282
32 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	18.337
33 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 	18.605
34 618 - Perruqueria 	3.006
35 621 - Processos Comercials 	23.216
36 622 - Processos De Gestió Administrativa 	17.299
37 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	53.292
38 TEC - Tecnologia 	22.666 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	19.145
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 	18.243
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	16.622
4 506 - Hoteleria I Turisme 	52.772
5 507 - Informàtica 	20.570
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	11.925
7 510 - Organització I Gestió Comercial 	19.565
8 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	19.529
9 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	20.531
10 601 - Cuina I Pastisseria 	56.390
11 603 - Estètica 	21.678
12 609 - Manteniment Vehicles 	55.143
13 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	19.478
14 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	6.449
15 621 - Processos Comercials 	20.526
16 622 - Processos De Gestió Administrativa 	17.896
17 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	20.289
18 193 - Anglès Eoi 	13.199
19 712 - Disseny Gràfic 	5.920
20 AL - Alemany 	19.923
21 AN - Anglès 	18.438
22 CLA - Cultura Clàssica 	20.528
23 DI - Dibuix 	25.153
24 EF - Educació Física 	17.731
25 FR - Francès 	20.745
26 TEC - Tecnologia 	20.912
27 FQ - Física I Química 	20.582
28 LC - L. Catalana I Literatura 	22.662
29 LE - L. Castellana I Literatura 	21.240
30 MU - Música 	17.924
31 MA - Matemàtiques 	21.745
32 CN - Biologia I Geologia 	21.713
33 ECO - Economia 	19.403
34 PSI - Orientació Educativa 	17.055
35 GE - Geografia I Història 	17.583
36 FI - Filosofia 	18.577 

Maresme Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	17.626
2 193 - Anglès Eoi 	12.040
3 FR - Francès 	23.978
4 AL - Alemany 	24.994
5 MU - Música 	18.394
6 LC - L. Catalana I Literatura 	50.539
7 LE - L. Castellana I Literatura 	22.201
8 CLA - Cultura Clàssica 	16.408
9 FI - Filosofia 	12.971
10 MA - Matemàtiques 	22.473
11 FQ - Física I Química 	24.318
12 CN - Biologia I Geologia 	19.269
13 ECO - Economia 	22.619
14 DI - Dibuix 	21.609
15 EF - Educació Física 	11.410
16 GE - Geografia I Història 	40.665
17 PSI - Orientació Educativa 	15.153
18 501 - Administració D'Empreses 	20.779
19 502 - Anàlisi I Química Industrial 	18.838
20 505 - Formació I Orientació Laboral 	16.104
21 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	10.019
22 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	43.967
23 518 - Processos Sanitaris 	19.169
24 TEC - Tecnologia 	21.335
25 603 - Estètica 	46.890
26 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	14.395
27 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	56.996
28 618 - Perruqueria 	4.860
29 622 - Processos De Gestió Administrativa 	18.652
30 625 - Serveis A La Comunitat 	13.064
31 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	21.095 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	11.107
2 192 - Francès Eoi 	13.627
3 LC - L. Catalana I Literatura 	25.489
4 MU - Música 	19.192
5 AL - Alemany 	16.960
6 AN - Anglès 	18.784
7 CLA - Cultura Clàssica 	8.827
8 CN - Biologia I Geologia 	20.302
9 DI - Dibuix 	24.281
10 ECO - Economia 	23.226
11 EF - Educació Física 	17.948
12 FI - Filosofia 	21.423
13 FQ - Física I Química 	20.489
14 FR - Francès 	20.252
15 GE - Geografia I Història 	18.227
16 LE - L. Castellana I Literatura 	22.331
17 MA - Matemàtiques 	24.225
18 PSI - Orientació Educativa 	8.670
19 TEC - Tecnologia 	20.579
20 501 - Administració D'Empreses 	24.088
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 	17.641
22 504 - Construccions Civils I Edificacions 	23.038
23 505 - Formació I Orientació Laboral 	11.180
24 507 - Informàtica 	24.765
25 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	8.241
26 510 - Organització I Gestió Comercial 	23.917
27 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	24.449
28 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	19.251
29 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	3.986
30 520 - Proc. I Prod.De Tèxtil, Confecció I Pell 	20.658
31 523 - Processos I Productes De Fusta I Mobles 	23.764
32 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	19.196
33 602 - Equips Electrònics 	658
34 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	15.379
35 609 - Manteniment Vehicles 	9.730
36 618 - Perruqueria 	4.674
37 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	14.748
38 621 - Processos Comercials 	24.735
39 622 - Processos De Gestió Administrativa 	25.373
40 625 - Serveis A La Comunitat 	6.337
41 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	24.034 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	23.121
2 133 - Alemany Eoi 	7.603
3 192 - Francès Eoi 	11.843
4 193 - Anglès Eoi 	15.858
5 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	20.748
6 506 - Hoteleria I Turisme 	23.953
7 507 - Informàtica 	24.968
8 601 - Cuina I Pastisseria 	23.551
9 609 - Manteniment Vehicles 	20.352
10 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	62.655
11 618 - Perruqueria 	5.461
12 504 - Construccions Civils I Edificacions 	18.824
13 505 - Formació I Orientació Laboral 	10.969
14 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	9.998
15 515 - Processos De Producció Agrària 	17.259
16 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	22.540
17 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	24.369
18 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	17.314
19 621 - Processos Comercials 	15.061
20 622 - Processos De Gestió Administrativa 	19.390
21 625 - Serveis A La Comunitat 	6.860
22 FR - Francès 	21.813
23 AN - Anglès 	16.443
24 LC - L. Catalana I Literatura 	14.853
25 MU - Música 	53.903
26 DI - Dibuix 	24.927
27 CLA - Cultura Clàssica 	22.146
28 FQ - Física I Química 	18.757
29 ECO - Economia 	22.158
30 CN - Biologia I Geologia 	19.784
31 TEC - Tecnologia 	20.851
32 EF - Educació Física 	11.594
33 LE - L. Castellana I Literatura 	17.765
34 FI - Filosofia 	16.686
35 GE - Geografia I Història 	16.086
36 PSI - Orientació Educativa 	10.080
37 AL - Alemany 	41.735 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	19.072
2 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	18.656
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	16.961
4 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	21.726
5 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	20.892
6 MU - Música 	45.754
7 CLA - Cultura Clàssica 	23.625
8 AN - Anglès 	9.741
9 FR - Francès 	10.596
10 LC - L. Catalana I Literatura 	7.230
11 LE - L. Castellana I Literatura 	17.790
12 CN - Biologia I Geologia 	19.179
13 DI - Dibuix 	12.070
14 EF - Educació Física 	12.889
15 FI - Filosofia 	43.342
16 FQ - Física I Química 	19.677
17 GE - Geografia I Història 	15.852
18 MA - Matemàtiques 	19.249
19 PSI - Orientació Educativa 	17.077
20 501 - Administració D'Empreses 	15.602
21 505 - Formació I Orientació Laboral 	10.930
22 507 - Informàtica 	21.121
23 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	10.468
24 524 - Sistemes Electrònics 	20.544
25 TEC - Tecnologia 	15.077
26 712 - Disseny Gràfic 	20.357 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	12.266
2 193 - Anglès Eoi 	15.375
3 FR - Francès 	18.643
4 AL - Alemany 	17.210
5 MU - Música 	13.130
6 LC - L. Catalana I Literatura 	15.962
7 LE - L. Castellana I Literatura 	20.881
8 FI - Filosofia 	19.264
9 MA - Matemàtiques 	20.612
10 FQ - Física I Química 	18.174
11 CN - Biologia I Geologia 	19.283
12 ECO - Economia 	20.750
13 DI - Dibuix 	24.495
14 EF - Educació Física 	14.156
15 CLA - Cultura Clàssica 	58.532
16 GE - Geografia I Història 	16.129
17 PSI - Orientació Educativa 	18.340
18 501 - Administració D'Empreses 	19.232
19 502 - Anàlisi I Química Industrial 	5.552
20 505 - Formació I Orientació Laboral 	17.912
21 506 - Hoteleria I Turisme 	16.368
22 507 - Informàtica 	20.070
23 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	15.527
24 510 - Organització I Gestió Comercial 	22.366
25 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	18.987
26 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	20.318
27 524 - Sistemes Electrònics 	4.843
28 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	15.869
29 601 - Cuina I Pastisseria 	42.627
30 603 - Estètica 	11.363
31 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	18.371
32 609 - Manteniment Vehicles 	22.982
33 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	14.061
34 618 - Perruqueria 	18.798
35 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	19.006
36 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	17.664
37 621 - Processos Comercials 	13.947
38 625 - Serveis A La Comunitat 	17.225
39 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	23.933
40 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	20.835
41 TEC - Tecnologia 	20.849 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 192 - Francès Eoi 	424
2 193 - Anglès Eoi 	9.920
3 501 - Administració D'Empreses 	1.706
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	3.407
5 507 - Informàtica 	3.421
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	8.205
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	53.074
8 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	18.109
9 609 - Manteniment Vehicles 	15.214
10 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	19.275
11 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	10.202
12 622 - Processos De Gestió Administrativa 	13.613
13 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	6.675
14 FR - Francès 	10.652
15 AN - Anglès 	12.519
16 CN - Biologia I Geologia 	12.610
17 CLA - Cultura Clàssica 	8.740
18 DI - Dibuix 	2.160
19 ECO - Economia 	17.892
20 EF - Educació Física 	11.414
21 FI - Filosofia 	14.960
22 FQ - Física I Química 	5.793
23 LE - L. Castellana I Literatura 	15.037
24 LC - L. Catalana I Literatura 	7.584
25 GE - Geografia I Història 	14.616
26 MA - Matemàtiques 	9.102
27 MU - Música 	14.589
28 PSI - Orientació Educativa 	10.254
29 TEC - Tecnologia 	5.963 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	17.463
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 	19.758
3 504 - Construccions Civils I Edificacions 	20.843
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	14.944
5 506 - Hoteleria I Turisme 	48.326
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	2.522
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	23.941
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	22.220
9 518 - Processos Sanitaris 	11.815
10 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	22.176
11 608 - Laboratori 	16.322
12 609 - Manteniment Vehicles 	56.522
13 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	57.390
14 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	16.746
15 615 - Operacions De Processos 	56.352
16 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	24.114
17 618 - Perruqueria 	14.150
18 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	5.851
19 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	19.787
20 621 - Processos Comercials 	23.472
21 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	20.451
22 133 - Alemany Eoi 	17.339
23 193 - Anglès Eoi 	60.653
24 AL - Alemany 	21.793
25 AN - Anglès 	15.756
26 CLA - Cultura Clàssica 	19.594
27 DI - Dibuix 	21.426
28 EF - Educació Física 	11.699
29 FR - Francès 	46.524
30 TEC - Tecnologia 	22.237
31 FQ - Física I Química 	23.285
32 LC - L. Catalana I Literatura 	16.392
33 LE - L. Castellana I Literatura 	61.569
34 MU - Música 	21.636
35 MA - Matemàtiques 	23.150
36 CN - Biologia I Geologia 	15.688
37 ECO - Economia 	22.753
38 PSI - Orientació Educativa 	19.602
39 GE - Geografia I Història 	17.124 
 • Darrera modificació: 06/05/2016 10:36