Recull de nomenaments del curs 2016-2017

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	54.838 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	40.958 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	70.048
2 EF - Educació Física 	42.193
3 GE - Geografia I Història 	21.603
4 TEC - Tecnologia 	23.497 

Maresme-Vallès Oriental

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	19.005
2 CN - Biologia I Geologia 	28.502
3 FI - Filosofia 	42.653
4 PSI - Orientació Educativa 	47.957
5 TEC - Tecnologia 	49.129
6 501 - Administració D'Empreses 	54.865 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	41.343 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	26.594
2 LE - L. Castellana I Literatura 	28.392
3 GE - Geografia I Història 	28.270 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	44.301
2 ECO - Economia 	11.862
3 GE - Geografia I Història 	40.823 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	26.737
2 193 - Anglès Eoi 	71.524
3 AN - Anglès 	49.303
4 MA - Matemàtiques 	61.689
5 FQ - Física I Química 	57.515
6 LE - L. Castellana I Literatura 	25.613 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.808
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.863
3 PSI - Orientació Educativa 	21.829
4 GE - Geografia I Història 	40.939 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	63.805
2 FR - Francès 	
3 LC - L. Catalana I Literatura 	71.355
4 FQ - Física I Química 	23.636
5 EF - Educació Física 	28.224 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	70.648
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.849
3 MA - Matemàtiques 	11.118
4 EF - Educació Física 	44.802 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.527
2 FQ - Física I Química 	71.735
3 GE - Geografia I Història 	28.710
4 MA - Matemàtiques 	71.341
5 622 - Processos De Gestió Administrativa 	52.711 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	
2 AN - Anglès 	16.864
3 MA - Matemàtiques 	48.135 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	27.873
2 PSI - Orientació Educativa 	44.142 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	44.315
2 LE - L. Castellana I Literatura 	26.140
3 PSI - Orientació Educativa 	10.250
4 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	47.610
5 TEC - Tecnologia 	26.740 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	41.299 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	55.227

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	40.548

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	71.361
2 FI - Filosofia	28.479
3 MA - Matemàtiques	50.042
4 CN - Biologia I Geologia	43.217

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa	43.939

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	40.519

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	27.896
2 MU - Música	58.325
3 GE - Geografia I Història	40.250

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	48.977

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	28.633
2 MU - Música	71.648
3 LC - L. Catalana I Literatura	17.766
4 LE - L. Castellana I Literatura	2.810
5 MA - Matemàtiques	71.317
6 DI - Dibuix	7.940

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	24.271
2 MA - Matemàtiques	8.381
3 TEC - Tecnologia	21.836
4 PSI - Orientació Educativa	40.787
5 504 - Construccions Civils I Edificacions	18.602

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	53.510
2 EF - Educació Física	42.209
3 LC - L. Catalana I Literatura	70.861
4 LE - L. Castellana I Literatura	56.312

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	54.574
2 LC - L. Catalana I Literatura	71.360
3 LE - L. Castellana I Literatura	70.928
4 CLA - Cultura Clàssica	70.913
5 TEC - Tecnologia	62.217

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	40.297
2 EF - Educació Física	44.689

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.578
2 FI - Filosofia	42.653
3 FQ - Física I Química	71.311
4 MA - Matemàtiques	62.227

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	24.449
2 PSI - Orientació Educativa	27.619

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	62.230
2 AN - Anglès	17.952
3 LC - L. Catalana I Literatura	22.579
4 MU - Música	71.334
5 FQ - Física I Química	60.256
6 EF - Educació Física	23.182
7 LE - L. Castellana I Literatura	12.123

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	71.468
2 FQ - Física I Química	59.764

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	27.398
2 FI - Filosofia	43.942
3 CN - Biologia I Geologia	25.615
4 DI - Dibuix	50.662

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	19.403
2 AN - Anglès 	44.086
3 MA - Matemàtiques 	20.163
4 ECO - Economia 	57.730 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.279
2 AN - Anglès 	57.111
3 FR - Francès 	56.069
4 FQ - Física I Química 	26.919
5 LE - L. Castellana I Literatura 	59.881 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.355
2 LE - L. Castellana I Literatura 	61.239
3 DI - Dibuix 	43.526
4 EF - Educació Física 	28.224
5 GE - Geografia I Història 	41.379
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	59.086 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	19.474
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.862
3 EF - Educació Física 	44.416
4 PSI - Orientació Educativa 	25.549

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	40.861
2 PSI - Orientació Educativa 	54.496
3 625 - Serveis A La Comunitat 	55.193 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	13.253
2 GE - Geografia I Història 	27.147 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	61.641
2 EF - Educació Física 	42.973
3 PSI - Orientació Educativa 	51.022 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.335
2 GE - Geografia I Història 	3.163
3 MA - Matemàtiques 	49.944
4 TEC - Tecnologia 	28.139 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	26.842
2 DI - Dibuix 	23.411
3 EF - Educació Física 	19.169 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.784
2 LC - L. Catalana I Literatura 	18.453 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.733
2 TEC - Tecnologia 	54.471
3 CLA - Cultura Clàssica 	12.500
4 LE - L. Castellana I Literatura 	21.952
5 GE - Geografia I Història 	18.236
6 CN - Biologia I Geologia 	58.255 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	60.656
2 AN - Anglès 	56.621
3 LC - L. Catalana I Literatura 	71.210
4 LE - L. Castellana I Literatura 	58.884
5 MU - Música 	20.170
6 MA - Matemàtiques 	71.679
7 PSI - Orientació Educativa 	48.549
8 GE - Geografia I Història 	40.415 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia 	26.666
2 MA - Matemàtiques 	70.773
3 FQ - Física I Química 	70.991
4 CN - Biologia I Geologia 	70.360
5 EF - Educació Física 	42.067
6 GE - Geografia I Història 	40.608
7 621 - Processos Comercials 	71.065
8 TEC - Tecnologia 	70.746 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	62.583
2 FQ - Física I Química 	16.109
3 DI - Dibuix 	21.374
4 PSI - Orientació Educativa 	20.233
5 515 - Processos De Producció Agrària 	70.908 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	64.754
2 AN - Anglès 	25.337
3 CN - Biologia I Geologia 	24.707
4 DI - Dibuix 	45.451
5 FR - Francès 	22.182
6 GE - Geografia I Història 	28.710
7 PSI - Orientació Educativa 	12.935
8 TEC - Tecnologia 	19.283
9 510 - Organització I Gestió Comercial 	62.321
10 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	70.250 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 608 - Laboratori 	42.937
2 CN - Biologia I Geologia 	52.252 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	21.487
2 ECO - Economia 	70.880
3 PSI - Orientació Educativa 	59.872 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa 	47.708 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	26.099
2 LE - L. Castellana I Literatura 	50.043
3 FQ - Física I Química 	71.045
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	16.267
5 TEC - Tecnologia 	44.327 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	28.723
2 LE - L. Castellana I Literatura 	47.812 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	17.445
2 PSI - Orientació Educativa 	41.007
3 625 - Serveis A La Comunitat 	40.895 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	62.445
2 FQ - Física I Química 	26.919
3 CN - Biologia I Geologia 	42.094
4 GE - Geografia I Història 	40.413 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.397
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.355
3 LE - L. Castellana I Literatura 	63.517
4 MA - Matemàtiques 	
5 CN - Biologia I Geologia 	45.569
6 DI - Dibuix 	11.546
7 GE - Geografia I Història 	28.725
8 618 - Perruqueria 	70.286
9 TEC - Tecnologia 	64.364 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	58.809
2 CN - Biologia I Geologia 	58.978
3 PSI - Orientació Educativa 	50.221
4 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	76.216
5 TEC - Tecnologia 	53.790 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	64.733
2 AN - Anglès 	58.436
3 CN - Biologia I Geologia 	27.407
4 DI - Dibuix 	27.849
5 EF - Educació Física 	43.780
6 TEC - Tecnologia 	58.765 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	26.876
2 MU - Música 	27.764
3 MA - Matemàtiques 	55.845
4 PSI - Orientació Educativa 	58.028 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	62.756
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	46.005
3 AN - Anglès 	56.648
4 DI - Dibuix 	
5 ECO - Economia 	71.613
6 EF - Educació Física 	23.182
7 PSI - Orientació Educativa 	58.673 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	25.830
2 PSI - Orientació Educativa 	47.225 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	49.603
2 MA - Matemàtiques 	62.247
3 FQ - Física I Química 	26.070
4 GE - Geografia I Història 	40.460 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	41.835
2 LE - L. Castellana I Literatura 	16.582 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	57.583
2 LE - L. Castellana I Literatura 	1.114
3 PSI - Orientació Educativa 	49.486
4 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	25.280
2 518 - Processos Sanitaris 	58.974
3 TEC - Tecnologia 	56.136
4 LC - L. Catalana I Literatura 	63.724
5 LE - L. Castellana I Literatura 	56.312
6 CN - Biologia I Geologia 	53.640
7 GE - Geografia I Història 	41.037 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	23.263
2 FI - Filosofia 	24.813
3 CN - Biologia I Geologia 	43.248
4 EF - Educació Física 	27.761
5 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.931
6 518 - Processos Sanitaris 	70.905 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	63.701
2 FQ - Física I Química 	16.109
3 CN - Biologia I Geologia 	40.601
4 EF - Educació Física 	41.398 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.075
2 DI - Dibuix 	24.404
3 EF - Educació Física 	42.761
4 GE - Geografia I Història 	28.710
5 LE - L. Castellana I Literatura 	58.819
6 MA - Matemàtiques 	70.608
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	20.031
8 625 - Serveis A La Comunitat 	55.279 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	57.537
2 621 - Processos Comercials 	60.269
3 AN - Anglès 	17.375
4 FQ - Física I Química 	53.458
5 LC - L. Catalana I Literatura 	23.607
6 PSI - Orientació Educativa 	53.501 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	71.141
2 501 - Administració D'Empreses 	58.458
3 AN - Anglès 	19.927
4 LC - L. Catalana I Literatura 	27.194
5 MU - Música 	71.768
6 CLA - Cultura Clàssica 	
7 PSI - Orientació Educativa 	57.879 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.682
2 LE - L. Castellana I Literatura 	24.633
3 EF - Educació Física 	16.068
4 GE - Geografia I Història 	3.163
5 709 - Disseny D'Interiors 	47.574 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	20.873
2 LC - L. Catalana I Literatura 	63.107
3 LE - L. Castellana I Literatura 	49.037
4 CN - Biologia I Geologia 	41.675
5 PSI - Orientació Educativa 	49.304
6 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	47.610 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció So cio-Comunitària 	21.582
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	49.675

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	28.320
2 AN - Anglès 	54.453
3 190 - Espanyol 	54.638
4 TEC - Tecnologia 	25.068
5 DI - Dibuix 	40.837

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	57.130
2 AN - Anglès 	56.506
3 CLA - Cultura Clàssica 	70.152
4 EF - Educació Física 	42.145 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	23.263
2 MA - Matemàtiques 	71.557
3 PSI - Orientació Educativa 	26.169
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.663

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	55.044
2 EF - Educació Física 	21.412 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	24.928
2 AN - Anglès 	56.830
3 CN - Biologia I Geologia 	24.707
4 EF - Educació Física 	19.388
5 GE - Geografia I Història 	27.634
6 LE - L. Castellana I Literatura 	57.702
7 MA - Matemàtiques 	42.096 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.425
2 GE - Geografia I Història 	13.730 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	71.636
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 	63.782
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	28.721
4 CN - Biologia I Geologia 	28.379
5 EF - Educació Física 	22.592 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	27.119
2 DI - Dibuix 	14.185
3 FQ - Física I Química 	28.574 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	21.469
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.652
3 LE - L. Castellana I Literatura 	24.957
4 FQ - Física I Química 	71.219
5 CN - Biologia I Geologia 	27.480
6 EF - Educació Física 	41.467
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	49.445 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	24.952
2 LC - L. Catalana I Literatura 	25.142
3 AN - Anglès 	54.430
4 MA - Matemàtiques 	52.572
5 CLA - Cultura Clàssica 	7.814
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.787
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	
8 725 - Volum 	23.354 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	71.803
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	55.027
3 PSI - Orientació Educativa 	48.549
4 GE - Geografia I Història 	30.076 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	64.721
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.408
3 LE - L. Castellana I Literatura 	60.700
4 FQ - Física I Química 	23.636
5 EF - Educació Física 	28.682
6 621 - Processos Comercials 	64.394 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	59.093
2 EF - Educació Física 	43.948
3 TEC - Tecnologia 	70.860  

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.957
2 AN - Anglès 	56.557
3 FQ - Física I Química 	71.735
4 MA - Matemàtiques 	70.049
5 PSI - Orientació Educativa 	47.957
6 TEC - Tecnologia 	60.320
7 501 - Administració D'Empreses 	57.536
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	54.435
9 625 - Serveis A La Comunitat 	54.550 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	43.159
2 FQ - Física I Química 	71.173 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	62.472
2 LC - L. Catalana I Literatura 	62.300
3 FQ - Física I Química 	61.742
4 CN - Biologia I Geologia 	21.822
5 EF - Educació Física 	42.076
6 LE - L. Castellana I Literatura 	40.695
7 FI - Filosofia 	
8 PSI - Orientació Educativa 	17.820 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	26.550
2 LC - L. Catalana I Literatura 	50.785
3 DI - Dibuix 	27.259
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	28.500  

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.480
2 LE - L. Castellana I Literatura 	46.241
3 CN - Biologia I Geologia 	45.198
4 GE - Geografia I Història 	27.076
5 501 - Administració D'Empreses 	50.689
6 502 - Anàlisi I Química Industrial 	70.766
7 518 - Processos Sanitaris 	43.921
8 TEC - Tecnologia 	28.144 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	5.811 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	48.013
2 MU - Música 	6.776
3 AN - Anglès 	51.064
4 MA - Matemàtiques 	54.501
5 LE - L. Castellana I Literatura 	49.298
6 GE - Geografia I Història 	40.362
7 CN - Biologia I Geologia 	55.935 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.382
2 TEC - Tecnologia 	55.722
3 FQ - Física I Química 	70.055
4 PSI - Orientació Educativa 	48.899 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.360
2 LE - L. Castellana I Literatura 	60.329
3 CLA - Cultura Clàssica 	70.913
4 DI - Dibuix 	43.526
5 PSI - Orientació Educativa 	
6 518 - Processos Sanitaris 	70.582 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	60.546
2 FQ - Física I Química 	56.494
3 DI - Dibuix 	45.615
4 TEC - Tecnologia 	71.343 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	25.706
2 FQ - Física I Química 	71.311
3 MA - Matemàtiques 	27.116
4 501 - Administració D'Empreses 	54.865 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.681
2 FR - Francès 	71.534
3 TEC - Tecnologia 	71.454 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	61.641
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	58.093
3 AN - Anglès 	57.280
4 EF - Educació Física 	26.594 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	21.348
2 FQ - Física I Química 	56.763
3 GE - Geografia I Història 	19.312 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	43.583
2 EF - Educació Física 	27.966 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	21.758 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	27.785
2 192 - Francès Eoi	2.653
3 FR - Francès	48.846
4 TEC - Tecnologia	42.172
5 GE - Geografia I Història	40.345
6 CN - Biologia I Geologia	
7 FI - Filosofia	17.643
8 DI - Dibuix	41.346

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	71.149
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	70.090
3 AN - Anglès	40.821
4 EF - Educació Física	41.970
5 FR - Francès	22.785
6 TEC - Tecnologia	25.280
7 LC - L. Catalana I Literatura	70.700
8 LE - L. Castellana I Literatura	25.811
9 ECO - Economia	71.390
10 PSI - Orientació Educativa	48.492

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	70.071
2 MU - Música	64.747
3 LC - L. Catalana I Literatura	71.355
4 LE - L. Castellana I Literatura	57.701
5 MA - Matemàtiques	71.557
6 EF - Educació Física	41.494
7 PSI - Orientació Educativa	50.733
8 TEC - Tecnologia	64.364

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	59.684
2 FR - Francès	70.054
3 MU - Música	71.909
4 LC - L. Catalana I Literatura	26.454
5 EF - Educació Física	41.923
6 GE - Geografia I Història	26.731
7 PSI - Orientació Educativa	24.861
8 TEC - Tecnologia	58.817

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	54.893
2 CN - Biologia I Geologia	26.979
3 FQ - Física I Química	70.761
4 LE - L. Castellana I Literatura	47.868
5 PSI - Orientació Educativa	52.586

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	56.994
2 AN - Anglès	17.375
3 DI - Dibuix	21.448
4 EF - Educació Física	41.626
5 TEC - Tecnologia	71.594

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	71.622
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	63.857
3 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	62.756
4 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	71.161
5 FR - Francès	70.223
6 AN - Anglès	56.648
7 LC - L. Catalana I Literatura	25.663
8 FQ - Física I Química	59.492
9 EF - Educació Física	41.924
10 LE - L. Castellana I Literatura	71.003
11 GE - Geografia I Història	40.112
12 PSI - Orientació Educativa	58.940

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	22.794

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	10.305
2 LC - L. Catalana I Literatura	71.309
3 LE - L. Castellana I Literatura	25.322
4 GE - Geografia I Història	26.493
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària	41.522
6 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	26.070
7 625 - Serveis A La Comunitat	25.179

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia	18.344
2 GE - Geografia I Història	4.446
3 MA - Matemàtiques	50.533

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	70.074
2 MA - Matemàtiques 	53.345
3 FQ - Física I Química 	60.334
4 CN - Biologia I Geologia 	58.031
5 PSI - Orientació Educativa 	15.124
6 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	70.500
7 518 - Processos Sanitaris 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa 	49.328 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa 	49.923
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	49.859 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	70.648
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.868
3 FI - Filosofia 	41.102
4 MA - Matemàtiques 	71.485
5 GE - Geografia I Història 	26.098 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.075
2 EF - Educació Física 	44.084
3 FQ - Física I Química 	58.765
4 GE - Geografia I Història 	40.519
5 PSI - Orientació Educativa 	52.582
6 TEC - Tecnologia 	49.463
7 625 - Serveis A La Comunitat 	49.773 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	56.365 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	41.770
2 MU - Música 	24.255
3 FQ - Física I Química 	61.622
4 TEC - Tecnologia 	54.317
5 LE - L. Castellana I Literatura 	70.175 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.218
2 LE - L. Castellana I Literatura 	44.177 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	24.957
2 LE - L. Castellana I Literatura 	19.777
3 FI - Filosofia 	45.178
4 MA - Matemàtiques 	70.593
5 GE - Geografia I Història 	16.595 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	40.738
2 EF - Educació Física 	24.471
3 TEC - Tecnologia 	41.680 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 134 - Àrab 	70.486
2 195 - Català Eoi 	
3 MA - Matemàtiques 	70.554
4 FQ - Física I Química 	59.234
5 GE - Geografia I Història 	25.958
6 CN - Biologia I Geologia 	57.246
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	49.740
8 625 - Serveis A La Comunitat 	49.792 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	48.492
2 MA - Matemàtiques 	71.679
3 PSI - Orientació Educativa 	49.139
4 GE - Geografia I Història 	30.076 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	63.805
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.772
3 MA - Matemàtiques 	71.356
4 CN - Biologia I Geologia 	58.831
5 DI - Dibuix 	43.526
6 GE - Geografia I Història 	40.450
7 PSI - Orientació Educativa 	49.318
8 510 - Organització I Gestió Comercial 	61.818
9 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	
10 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	70.401
11 TEC - Tecnologia 	54.082 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	63.362
2 LC - L. Catalana I Literatura 	19.474
3 FI - Filosofia 	44.434
4 CN - Biologia I Geologia 	70.683
5 EF - Educació Física 	42.140
6 TEC - Tecnologia 	71.578 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	24.928
2 CN - Biologia I Geologia 	58.713
3 GE - Geografia I Història 	40.444
4 PSI - Orientació Educativa 	49.567
5 625 - Serveis A La Comunitat 	48.178 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	56.365
2 AN - Anglès 	60.463
3 FR - Francès 	71.217
4 TEC - Tecnologia 	46.400
5 GE - Geografia I Història 	23.254 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	59.198
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	71.837
3 LC - L. Catalana I Literatura 	24.700
4 CN - Biologia I Geologia 	20.282
5 TEC - Tecnologia 	13.998
6 LE - L. Castellana I Literatura 	63.852 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	56.098
2 CN - Biologia I Geologia 	54.569
3 PSI - Orientació Educativa 	20.535
4 TEC - Tecnologia 	52.184 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	42.957
2 CN - Biologia I Geologia 	25.615
3 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	71.804 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	49.428
2 FQ - Física I Química 	28.150
3 TEC - Tecnologia 	41.257 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.353
2 MA - Matemàtiques 	61.689
3 TEC - Tecnologia 	27.843
4 LE - L. Castellana I Literatura 	
5 GE - Geografia I Història 	
6 CN - Biologia I Geologia 	44.317
7 FI - Filosofia 	
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.031
9 625 - Serveis A La Comunitat 	48.794
10 716 - Història De L'Art 	26.234
11 725 - Volum 	23.354 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	56.136
2 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	70.276
3 EF - Educació Física 	41.361
4 TEC - Tecnologia 	70.478
5 FQ - Física I Química 	45.503
6 LC - L. Catalana I Literatura 	70.501
7 LE - L. Castellana I Literatura 	24.702
8 MU - Música 	27.348
9 CN - Biologia I Geologia 	49.096
10 GE - Geografia I Història 	40.890
11 FI - Filosofia 	44.584 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	70.050
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.355
3 LE - L. Castellana I Literatura 	52.984
4 MA - Matemàtiques 	43.174
5 CN - Biologia I Geologia 	
6 EF - Educació Física 	26.959
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	64.394
8 TEC - Tecnologia 	15.186 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	26.701
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.585
3 LE - L. Castellana I Literatura 	44.224
4 FI - Filosofia 	41.012
5 FQ - Física I Química 	54.736
6 CN - Biologia I Geologia 	58.978
7 DI - Dibuix 	27.832
8 EF - Educació Física 	42.049
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	48.331
10 TEC - Tecnologia 	60.404 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.982
2 AN - Anglès 	60.340
3 CLA - Cultura Clàssica 	70.293
4 CN - Biologia I Geologia 	60.385
5 DI - Dibuix 	27.849
6 EF - Educació Física 	42.761
7 FQ - Física I Química 	71.311
8 GE - Geografia I Història 	28.710
9 LE - L. Castellana I Literatura 	54.900
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.898
11 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	49.984 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	71.501
2 524 - Sistemes Electrònics 	71.487
3 AN - Anglès 	58.194
4 DI - Dibuix 	20.754
5 EF - Educació Física 	27.735
6 FQ - Física I Química 	70.245
7 GE - Geografia I Història 	15.378 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	46.248
2 518 - Processos Sanitaris 	71.584
3 625 - Serveis A La Comunitat 	15.192
4 AN - Anglès 	19.927
5 LC - L. Catalana I Literatura 	
6 ECO - Economia 	56.673
7 TEC - Tecnologia 	28.005
8 EF - Educació Física 	28.279
9 GE - Geografia I Història 	28.360
10 PSI - Orientació Educativa 	53.378 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	23.477
2 MU - Música 	71.468
3 AN - Anglès 	10.899
4 CN - Biologia I Geologia 	28.190
5 510 - Organització I Gestió Comercial 	55.874
6 TEC - Tecnologia 	61.600 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	14.621
2 MA - Matemàtiques 	71.389
3 CN - Biologia I Geologia 	22.134
4 DI - Dibuix 	50.662
5 GE - Geografia I Història 	40.082
6 PSI - Orientació Educativa 	49.758
7 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	54.821
8 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	55.964
9 TEC - Tecnologia 	20.824 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.233
2 FR - Francès 	24.260
3 AN - Anglès 	22.547
4 CN - Biologia I Geologia 	27.275
5 MA - Matemàtiques 	49.047 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.419
2 TEC - Tecnologia 	27.359
3 GE - Geografia I Història 	40.402
4 PSI - Orientació Educativa 	49.136
5 501 - Administració D'Empreses 	70.473
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	70.496
7 625 - Serveis A La Comunitat 	40.787 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	63.616
2 193 - Anglès Eoi 	57.883
3 AN - Anglès 	49.779
4 EF - Educació Física 	25.770
5 LC - L. Catalana I Literatura 	70.700
6 LE - L. Castellana I Literatura 	24.498
7 CN - Biologia I Geologia 	51.434
8 ECO - Economia 	55.609
9 PSI - Orientació Educativa 	48.899
10 GE - Geografia I Història 	40.965
11 FI - Filosofia 	41.912 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	60.265
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.772
3 LE - L. Castellana I Literatura 	52.427
4 MA - Matemàtiques 	71.147
5 CN - Biologia I Geologia 	28.603
6 DI - Dibuix 	41.891
7 608 - Laboratori 	
8 TEC - Tecnologia 	

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.084
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.348
3 LE - L. Castellana I Literatura 	70.862
4 FI - Filosofia 	40.559
5 MA - Matemàtiques 	58.817
6 EF - Educació Física 	41.923
7 GE - Geografia I Història 	26.533 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	23.640
2 MU - Música 	64.733
3 AN - Anglès 	54.893
4 CN - Biologia I Geologia 	24.707
5 FQ - Física I Química 	71.034
6 LE - L. Castellana I Literatura 	28.147
7 PSI - Orientació Educativa 	47.957
8 TEC - Tecnologia 	49.129 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	59.148
2 FQ - Física I Química 	44.631
3 MU - Música 	27.764
4 PSI - Orientació Educativa 	24.195
5 GE - Geografia I Història 	40.488
6 FI - Filosofia 	57.087 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	51.308
2 518 - Processos Sanitaris 	70.094
3 AN - Anglès 	52.228
4 FQ - Física I Química 	57.642 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	56.656
2 DI - Dibuix 	43.488 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	9.871
2 MU - Música 	12.640
3 MA - Matemàtiques 	71.201
4 FQ - Física I Química 	60.425
5 DI - Dibuix 	25.256
6 EF - Educació Física 	27.892
7 PSI - Orientació Educativa 	49.714
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	22.992
9 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	71.127
10 621 - Processos Comercials 	50.155
11 623 - Producció En Arts Gràfiques 	17.047 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	20.719
2 LE - L. Castellana I Literatura 	44.555 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	3.778
2 LC - L. Catalana I Literatura 	62.150
3 AN - Anglès 	28.457
4 MA - Matemàtiques 	27.292
5 LE - L. Castellana I Literatura 	26.061
6 GE - Geografia I Història 	21.318
7 CN - Biologia I Geologia 	56.683
8 FI - Filosofia 	27.648
9 DI - Dibuix 	40.911
10 501 - Administració D'Empreses 	58.005 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	48.918
2 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	25.280
3 625 - Serveis A La Comunitat 	48.254
4 AN - Anglès 	40.821
5 FQ - Física I Química 	70.055
6 CN - Biologia I Geologia 	49.110
7 PSI - Orientació Educativa 	49.108
8 GE - Geografia I Història 	40.951

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.311
2 LC - L. Catalana I Literatura 	62.978
3 LE - L. Castellana I Literatura 	48.611
4 CLA - Cultura Clàssica 	26.930
5 MA - Matemàtiques 	61.599
6 ECO - Economia 	70.393
7 EF - Educació Física 	26.699
8 GE - Geografia I Història 	28.725
9 PSI - Orientació Educativa 	51.875
10 502 - Anàlisi I Química Industrial 	
11 608 - Laboratori 	24.663
12 625 - Serveis A La Comunitat 	25.381 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	25.583
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.324
3 FI - Filosofia 	43.939
4 FQ - Física I Química 	16.109
5 CN - Biologia I Geologia 	40.601
6 DI - Dibuix 	26.118
7 EF - Educació Física 	40.880
8 PSI - Orientació Educativa 	40.772 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.830
2 DI - Dibuix 	17.088
3 FI - Filosofia 	42.653
4 GE - Geografia I Història 	40.109
5 MA - Matemàtiques 	27.116 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	27.619
2 625 - Serveis A La Comunitat 	51.330
3 AN - Anglès 	17.375
4 DI - Dibuix 	25.323
5 EF - Educació Física 	42.879
6 TEC - Tecnologia 	52.252
7 LE - L. Castellana I Literatura 	59.217
8 ECO - Economia 	70.534
9 GE - Geografia I Història 	40.473 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	59.198
2 501 - Administració D'Empreses 	58.458
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	6.679
4 518 - Processos Sanitaris 	48.362
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	71.161
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	71.822
7 DI - Dibuix 	25.763
8 EF - Educació Física 	22.947
9 LE - L. Castellana I Literatura 	63.622
10 GE - Geografia I Història 	28.105
11 PSI - Orientació Educativa 	17.820

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	19.214
2 CN - Biologia I Geologia 	62.253
3 FI - Filosofia 	55.605
4 GE - Geografia I Història 	19.312
5 MA - Matemàtiques 	20.373 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	27.411
2 FQ - Física I Química 	19.125
3 DI - Dibuix 	23.411
4 EF - Educació Física 	24.227
5 GE - Geografia I Història 	28.851
6 PSI - Orientació Educativa 	49.304
7 TEC - Tecnologia 	20.913 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	55.666
2 DI - Dibuix 	4.469
3 LE - L. Castellana I Literatura 	52.475 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	41.878
2 FQ - Física I Química 	57.583
3 LE - L. Castellana I Literatura 	15.341
4 CN - Biologia I Geologia 	56.310
5 518 - Processos Sanitaris 	70.498
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	54.073 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	49.163
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	58.341
3 625 - Serveis A La Comunitat 	48.909
4 AL - Alemany 	55.625
5 AN - Anglès 	56.382
6 CLA - Cultura Clàssica 	70.152
7 EF - Educació Física 	25.843
8 TEC - Tecnologia 	54.092
9 LC - L. Catalana I Literatura 	70.309
10 LE - L. Castellana I Literatura 	58.951
11 MA - Matemàtiques 	70.688
12 CN - Biologia I Geologia 	48.606
13 GE - Geografia I Història 	40.903 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.071
2 MU - Música 	17.322
3 LC - L. Catalana I Literatura 	62.978
4 LE - L. Castellana I Literatura 	54.770
5 MA - Matemàtiques 	41.388
6 FQ - Física I Química 	61.636
7 EF - Educació Física 	28.224
8 GE - Geografia I Història 	41.060
9 PSI - Orientació Educativa 	26.917
10 TEC - Tecnologia 	49.680 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	71.209
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.585
3 LE - L. Castellana I Literatura 	70.868
4 CN - Biologia I Geologia 	71.684
5 ECO - Economia 	71.724
6 GE - Geografia I Història 	8.103
7 PSI - Orientació Educativa 	48.788 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	64.733
2 AN - Anglès 	60.326
3 ECO - Economia 	71.341
4 EF - Educació Física 	43.213
5 FQ - Física I Química 	71.036
6 MA - Matemàtiques 	71.339
7 TEC - Tecnologia 	54.823
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	55.706 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	60.269
2 AN - Anglès 	59.148
3 DI - Dibuix 	23.055
4 CN - Biologia I Geologia 	60.421
5 GE - Geografia I Història 	23.254 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	70.208
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.288
3 EF - Educació Física 	22.592
4 LE - L. Castellana I Literatura 	20.632
5 FI - Filosofia 	26.754
6 GE - Geografia I Història 	27.873
7 PSI - Orientació Educativa 	55.951 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 ECO - Economia 	54.546
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	27.056 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	19.637
2 FR - Francès 	70.329
3 LC - L. Catalana I Literatura 	24.563
4 EF - Educació Física 	16.873
5 GE - Geografia I Història 	27.076
6 PSI - Orientació Educativa 	49.329
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	26.714
8 518 - Processos Sanitaris 	41.712
9 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	48.037
10 625 - Serveis A La Comunitat 	40.756
11 TEC - Tecnologia 	15.827 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	27.366
2 CN - Biologia I Geologia 	13.922
3 FQ - Física I Química 	17.713
4 PSI - Orientació Educativa 	25.477 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.295
2 AN - Anglès 	18.096
3 MA - Matemàtiques 	70.270
4 FI - Filosofia 	40.657
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	42.079 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	27.443
2 CLA - Cultura Clàssica 	70.065
3 FQ - Física I Química 	28.529
4 LE - L. Castellana I Literatura 	54.640
5 MU - Música 	71.910
6 MA - Matemàtiques 	71.530
7 GE - Geografia I Història 	40.950 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	54.574
2 LC - L. Catalana I Literatura 	61.850
3 LE - L. Castellana I Literatura 	52.427
4 MA - Matemàtiques 	71.700
5 FQ - Física I Química 	71.328
6 EF - Educació Física 	12.421
7 GE - Geografia I Història 	30.009
8 510 - Organització I Gestió Comercial 	26.917
9 608 - Laboratori 	

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	59.145
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.348
3 LE - L. Castellana I Literatura 	70.324
4 FI - Filosofia 	41.012
5 DI - Dibuix 	43.552
6 EF - Educació Física 	41.398
7 PSI - Orientació Educativa 	16.763
8 TEC - Tecnologia 	71.578 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	11.811
2 MA - Matemàtiques 	43.029
3 PSI - Orientació Educativa 	25.963
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	52.481
5 622 - Processos De Gestió Administrativa 	63.563  

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	26.765
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.504
3 MA - Matemàtiques 	70.534
4 CN - Biologia I Geologia 	40.801 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica 	
2 AN - Anglès 	59.685
3 CN - Biologia I Geologia 	26.795
4 LE - L. Castellana I Literatura 	59.485
5 PSI - Orientació Educativa 	55.362 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	14.321
2 LE - L. Castellana I Literatura 	16.405
3 EF - Educació Física 	41.947
4 MA - Matemàtiques 	55.983
5 TEC - Tecnologia 	59.869 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	49.037
2 FQ - Física I Química 	70.025
3 ECO - Economia 	40.546
4 518 - Processos Sanitaris 	26.513
5 TEC - Tecnologia 	20.824 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	3.778
2 LC - L. Catalana I Literatura 	59.768
3 AN - Anglès 	21.318
4 MA - Matemàtiques 	70.240
5 FQ - Física I Química 	26.648
6 CLA - Cultura Clàssica 	25.369
7 PSI - Orientació Educativa 	15.124
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	57.515
9 518 - Processos Sanitaris 	44.398
10 524 - Sistemes Electrònics 	71.581
11 625 - Serveis A La Comunitat 	40.787 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	53.510
2 EF - Educació Física 	41.853
3 LE - L. Castellana I Literatura 	57.571
4 MU - Música 	24.038
5 MA - Matemàtiques 	70.679 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	63.134
2 LC - L. Catalana I Literatura 	
3 MA - Matemàtiques 	71.356
4 FQ - Física I Química 	70.454
5 CN - Biologia I Geologia 	70.630
6 PSI - Orientació Educativa 	49.318
7 501 - Administració D'Empreses 	71.385
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	71.508
9 608 - Laboratori 	71.637
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 	71.831
11 TEC - Tecnologia 	58.831 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	70.862
2 EF - Educació Física 	27.777 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.957
2 AN - Anglès 	55.676
3 EF - Educació Física 	43.903
4 FQ - Física I Química 	71.516
5 GE - Geografia I Història 	41.042
6 LE - L. Castellana I Literatura 	57.427
7 MA - Matemàtiques 	58.880
8 622 - Processos De Gestió Administrativa 	54.865
9 625 - Serveis A La Comunitat 	51.359 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	70.480
2 FQ - Física I Química 	43.835
3 LE - L. Castellana I Literatura 	70.358
4 GE - Geografia I Història 	40.488 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 190 - Espanyol 	24.770
2 506 - Hoteleria I Turisme 	27.808
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	22.064
4 518 - Processos Sanitaris 	41.050
5 AN - Anglès 	59.103
6 FQ - Física I Química 	59.079
7 EF - Educació Física 	41.887
8 GE - Geografia I Història 	27.448 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	4.832
2 CN - Biologia I Geologia 	52.171
3 510 - Organització I Gestió Comercial 	26.347 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.243
2 MA - Matemàtiques 	70.830
3 CN - Biologia I Geologia 	27.480
4 PSI - Orientació Educativa 	49.329
5 502 - Anàlisi I Química Industrial 	48.631
6 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	56.220
7 608 - Laboratori 	24.036
8 TEC - Tecnologia 	46.636 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	71.617
2 LC - L. Catalana I Literatura 	21.077
3 PSI - Orientació Educativa 	40.781 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	43.359
2 AN - Anglès 	27.895
3 192 - Francès Eoi 	
4 FR - Francès 	54.671
5 190 - Espanyol 	70.361
6 MA - Matemàtiques 	70.178
7 FI - Filosofia 	40.648
8 PSI - Orientació Educativa 	42.023

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	48.899
2 TEC - Tecnologia 	
3 LC - L. Catalana I Literatura 	70.861
4 LE - L. Castellana I Literatura 	55.569
5 PSI - Orientació Educativa 	48.232
6 GE - Geografia I Història 	40.928
7 FI - Filosofia 	41.655 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	59.029
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.772
3 LE - L. Castellana I Literatura 	48.611
4 CN - Biologia I Geologia 	70.847
5 ECO - Economia 	50.042
6 EF - Educació Física 	
7 GE - Geografia I Història 	28.798
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	26.593
9 608 - Laboratori 	71.695
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.784 

Maresme-Vallès Oriental

 Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	60.290
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.777
3 FI - Filosofia 	40.559
4 DI - Dibuix 	46.167 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	54.881
2 EF - Educació Física 	42.964
3 FI - Filosofia 	45.199
4 GE - Geografia I Història 	41.163
5 LE - L. Castellana I Literatura 	53.579
6 MA - Matemàtiques 	70.049
7 PSI - Orientació Educativa 	18.014
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	71.395 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	70.154
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.182
3 MU - Música 	70.306
4 MA - Matemàtiques 	71.454
5 GE - Geografia I Història 	40.476 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	54.744
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.026
3 FQ - Física I Química 	57.642
4 CN - Biologia I Geologia 	26.554
5 LE - L. Castellana I Literatura 	63.622
6 GE - Geografia I Història 	26.969

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	40.744
2 GE - Geografia I Història 	19.312
3 518 - Processos Sanitaris 	70.036
4 TEC - Tecnologia 	42.337 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	15.467
2 FQ - Física I Química 	54.906
3 EF - Educació Física 	19.169
4 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	43.373
5 TEC - Tecnologia 	54.757 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	
2 MA - Matemàtiques	56.626
3 TEC - Tecnologia	56.998
4 622 - Processos De Gestió Administrativa	55.509
5 721 - Mitjans Audiovisuals	26.456

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	48.549
2 AN - Anglès	54.711
3 DI - Dibuix	45.191
4 TEC - Tecnologia	55.722
5 FQ - Física I Química	70.583
6 LC - L. Catalana I Literatura	70.863
7 LE - L. Castellana I Literatura	52.169
8 CN - Biologia I Geologia	42.094
9 FI - Filosofia	40.679

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	58.484
2 FI - Filosofia	25.381
3 MA - Matemàtiques	42.816
4 FQ - Física I Química	71.045
5 EF - Educació Física	42.193
6 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	24.663
7 608 - Laboratori	71.632
8 615 - Operacions De Processos	71.713
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	49.859

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	60.703
2 LE - L. Castellana I Literatura	57.275
3 625 - Serveis A La Comunitat	48.331

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	23.527
2 EF - Educació Física	26.977
3 FQ - Física I Química	70.045
4 GE - Geografia I Història	41.022
5 MA - Matemàtiques	70.718
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	70.452

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	70.135
2 DI - Dibuix	23.055
3 TEC - Tecnologia	46.400
4 LC - L. Catalana I Literatura	70.557
5 LE - L. Castellana I Literatura	70.426
6 PSI - Orientació Educativa	62.164
7 GE - Geografia I Història	40.846

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	70.541
2 DI - Dibuix	46.022
3 CLA - Cultura Clàssica	71.289
4 CN - Biologia I Geologia	46.214
5 EF - Educació Física	27.535

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	53.582
2 MU - Música	57.121
3 CN - Biologia I Geologia	51.702
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària	27.725

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	43.972
2 MU - Música	71.767
3 LC - L. Catalana I Literatura	70.632
4 LE - L. Castellana I Literatura	19.777
5 DI - Dibuix	25.256
6 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	46.938
7 516 - Processos Industria Alimentaria	48.806
8 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	40.311

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica	47.830
2 GE - Geografia I Història	30.029

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	27.166
2 MU - Música 	42.825
3 MA - Matemàtiques 	70.150
4 FQ - Física I Química 	56.435
5 LE - L. Castellana I Literatura 	25.569
6 DI - Dibuix 	41.078
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.757 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.779
2 TEC - Tecnologia 	44.606
3 LC - L. Catalana I Literatura 	70.821
4 LE - L. Castellana I Literatura 	22.553 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.081
2 LE - L. Castellana I Literatura 	54.829
3 FQ - Física I Química 	71.030
4 CN - Biologia I Geologia 	62.425
5 EF - Educació Física 	41.968
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	53.522
7 TEC - Tecnologia 	71.514 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	63.762
2 LC - L. Catalana I Literatura 	59.051
3 LE - L. Castellana I Literatura 	70.618
4 CN - Biologia I Geologia 	58.408 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	24.891
2 FI - Filosofia 	44.243
3 PSI - Orientació Educativa 	49.904 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	17.667
2 DI - Dibuix 	17.375
3 EF - Educació Física 	43.159
4 LC - L. Catalana I Literatura 	24.315
5 LE - L. Castellana I Literatura 	70.229
6 MA - Matemàtiques 	27.131
7 CN - Biologia I Geologia 	40.801
8 PSI - Orientació Educativa 	54.470
9 FI - Filosofia 	58.128 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	71.491
2 LC - L. Catalana I Literatura 	63.606
3 MU - Música 	71.736
4 CN - Biologia I Geologia 	
5 LE - L. Castellana I Literatura 	57.388
6 PSI - Orientació Educativa 	57.514 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	56.098
2 LE - L. Castellana I Literatura 	42.685
3 MA - Matemàtiques 	20.373 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	15.015
2 FQ - Física I Química 	26.854
3 602 - Equips Electrònics 	70.909
4 628 - Soldadures 	70.609
5 TEC - Tecnologia 	47.388 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	56.027
2 AN - Anglès 	22.551 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	24.386
2 AN - Anglès 	47.910
3 FQ - Física I Química 	42.817
4 TEC - Tecnologia 	56.336
5 GE - Geografia I Història 	18.236
6 CN - Biologia I Geologia 	56.148
7 DI - Dibuix 	40.988
8 501 - Administració D'Empreses 	41.910
9 601 - Cuina I Pastisseria 	70.406
10 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	18.602
11 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	64.269
12 625 - Serveis A La Comunitat 	28.556
13 712 - Disseny Gràfic 	50.918 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.202
2 EF - Educació Física 	42.972
3 LE - L. Castellana I Literatura 	48.999
4 GE - Geografia I Història 	40.865 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.103
2 LC - L. Catalana I Literatura 	62.978
3 MA - Matemàtiques 	71.359
4 FQ - Física I Química 	
5 CN - Biologia I Geologia 	58.928
6 EF - Educació Física 	42.067
7 GE - Geografia I Història 	40.450
8 PSI - Orientació Educativa 	
9 505 - Formació I Orientació Laboral 	52.722
10 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	
11 TEC - Tecnologia 	71.412 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	60.290
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.088
3 CN - Biologia I Geologia 	58.978
4 EF - Educació Física 	26.122
5 GE - Geografia I Història 	26.890
6 PSI - Orientació Educativa 	49.692
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	70.275 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.678
2 AN - Anglès 	56.830
3 EF - Educació Física 	42.036
4 FI - Filosofia 	43.909
5 GE - Geografia I Història 	40.861
6 MA - Matemàtiques 	62.440
7 PSI - Orientació Educativa 	48.280
8 TEC - Tecnologia 	49.463
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	51.359 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AL - Alemany 	42.700
2 AN - Anglès 	58.194
3 FR - Francès 	63.402
4 LE - L. Castellana I Literatura 	57.001
5 PSI - Orientació Educativa 	56.795
6 GE - Geografia I Història 	40.689
7 FI - Filosofia 	56.285 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	61.678
2 810 - Motlles I Reproduccions 	44.429
3 AN - Anglès 	70.792
4 MU - Música 	11.942
5 FQ - Física I Química 	58.451
6 CN - Biologia I Geologia 	43.643
7 TEC - Tecnologia 	57.203
8 LE - L. Castellana I Literatura 	63.566
9 GE - Geografia I Història 	25.041 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	21.703
2 FR - Francès 	62.245
3 PSI - Orientació Educativa 	20.535 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.297
2 LE - L. Castellana I Literatura 	15.467
3 MA - Matemàtiques 	71.201
4 FQ - Física I Química 	70.318
5 CN - Biologia I Geologia 	41.675
6 DI - Dibuix 	48.157
7 GE - Geografia I Història 	40.604
8 PSI - Orientació Educativa 	49.758
9 505 - Formació I Orientació Laboral 	49.130
10 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	19.110
11 TEC - Tecnologia 	28.894 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	43.043
2 MA - Matemàtiques 	63.499
3 LE - L. Castellana I Literatura 	25.569
4 DI - Dibuix 	40.837 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	45.191
2 PSI - Orientació Educativa 	48.549
3 GE - Geografia I Història 	40.576 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	28.164
2 EF - Educació Física 	41.809
3 PSI - Orientació Educativa 	49.318
4 501 - Administració D'Empreses 	71.676
5 613 - Oficina De Projectes De Fabric. Mecànica 	53.879 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.585
2 EF - Educació Física 	22.928
3 GE - Geografia I Història 	26.407
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	53.508

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.653
2 ECO - Economia 	57.536 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AL - Alemany 	41.484
2 AN - Anglès 	26.001
3 TEC - Tecnologia 	71.345
4 LC - L. Catalana I Literatura 	70.418
5 LE - L. Castellana I Literatura 	26.376
6 GE - Geografia I Història 	40.570 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	61.678
2 810 - Motlles I Reproduccions 	44.429
3 AN - Anglès 	70.792
4 MU - Música 	11.942
5 FQ - Física I Química 	58.451
6 CN - Biologia I Geologia 	43.643
7 TEC - Tecnologia 	57.203
8 LE - L. Castellana I Literatura 	63.566
9 GE - Geografia I Història 	25.041 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	21.059
2 LE - L. Castellana I Literatura 	41.713
3 DI - Dibuix 	7.314 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	52.876
2 LC - L. Catalana I Literatura 	63.002
3 GE - Geografia I Història 	40.604
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.546 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	42.592
2 MA - Matemàtiques 	58.473 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	42.869
2 LC - L. Catalana I Literatura 	58.814
3 AN - Anglès 	45.479
4 192 - Francès Eoi 	2.653
5 MA - Matemàtiques 	56.704
6 FQ - Física I Química 	57.230
7 TEC - Tecnologia 	54.263
8 GE - Geografia I Història 	26.234
9 ECO - Economia 	62.933
10 DI - Dibuix 	5.230
11 PSI - Orientació Educativa 	27.460
12 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	70.802
13 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	56.778
14 810 - Motlles I Reproduccions 	20.986 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	56.136
2 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	58.974
3 DI - Dibuix 	44.427
4 EF - Educació Física 	42.249
5 TEC - Tecnologia 	40.816
6 MA - Matemàtiques 	71.086
7 PSI - Orientació Educativa 	47.837
8 GE - Geografia I Història 	40.413 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	55.412
2 LE - L. Castellana I Literatura 	54.770
3 MA - Matemàtiques 	71.350
4 FQ - Física I Química 	70.973
5 CN - Biologia I Geologia 	63.684
6 DI - Dibuix 	41.891
7 PSI - Orientació Educativa 	49.721
8 501 - Administració D'Empreses 	71.676
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.663
10 TEC - Tecnologia 	54.082 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	60.546
2 MU - Música 	55.648
3 LC - L. Catalana I Literatura 	71.484
4 CN - Biologia I Geologia 	71.343
5 EF - Educació Física 	14.448
6 TEC - Tecnologia 	63.364 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.293
2 AN - Anglès 	25.728
3 CLA - Cultura Clàssica 	58.477
4 CN - Biologia I Geologia 	51.194
5 FI - Filosofia 	43.827
6 FQ - Física I Química 	62.166
7 MA - Matemàtiques 	70.608
8 PSI - Orientació Educativa 	47.949
9 TEC - Tecnologia 	63.294
10 501 - Administració D'Empreses 	54.660
11 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	12.167 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	17.375
2 TEC - Tecnologia 	63.756 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	
2 601 - Cuina I Pastisseria 	
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	61.799
4 AN - Anglès 	70.194
5 DI - Dibuix 	27.816
6 FQ - Física I Química 	57.785
7 CN - Biologia I Geologia 	58.535
8 TEC - Tecnologia 	56.122
9 LE - L. Castellana I Literatura 	60.411 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	49.339
2 MA - Matemàtiques 	44.650 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.642
2 LC - L. Catalana I Literatura 	1.995
3 FI - Filosofia 	45.178
4 CN - Biologia I Geologia 	49.691
5 DI - Dibuix 	25.580
6 502 - Anàlisi I Química Industrial 	46.458
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.061
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	47.390
9 621 - Processos Comercials 	70.117 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	25.686
2 LC - L. Catalana I Literatura 	18.453
3 MA - Matemàtiques 	55.583
4 TEC - Tecnologia 	42.150 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	42.440
2 LC - L. Catalana I Literatura	58.814
3 817 - Tècniques De Patronatge I Confecció	64.748

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	42.271
2 EF - Educació Física	25.843
3 PSI - Orientació Educativa	47.690

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	54.632
2 LC - L. Catalana I Literatura	24.629
3 MA - Matemàtiques	71.359
4 EF - Educació Física	41.487
5 GE - Geografia I Història	30.009
6 501 - Administració D'Empreses	71.615
7 622 - Processos De Gestió Administrativa	71.643
8 TEC - Tecnologia	54.124

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	59.684
2 FR - Francès	57.843
3 DI - Dibuix	21.374
4 GE - Geografia I Història	26.890
5 505 - Formació I Orientació Laboral	3.027

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	14.304
2 GE - Geografia I Història	41.113
3 PSI - Orientació Educativa	48.632
4 602 - Equips Electrònics	63.294

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	63.402
2 TEC - Tecnologia	63.691
3 CN - Biologia I Geologia	44.631
4 PSI - Orientació Educativa	58.676

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 506 - Hoteleria I Turisme	70.560
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	47.919
3 625 - Serveis A La Comunitat	57.812
4 AN - Anglès	60.326
5 TEC - Tecnologia	15.702
6 PSI - Orientació Educativa	55.917

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	19.214
2 LE - L. Castellana I Literatura	20.590

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	43.478
2 MU - Música	71.767
3 LC - L. Catalana I Literatura	70.702
4 CN - Biologia I Geologia	49.445

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia	40.932

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	42.181
2 AN - Anglès	42.275
3 LE - L. Castellana I Literatura	41.813
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària	28.442
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	70.134
6 622 - Processos De Gestió Administrativa	40.875
7 720 - Materials I Tecnologia: Disseny	70.622

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	70.457
2 715 - Fotografia	18.906
3 TEC - Tecnologia	55.722
4 LC - L. Catalana I Literatura	70.309
5 LE - L. Castellana I Literatura	45.501
6 MA - Matemàtiques	71.447
7 GE - Geografia I Història	40.890

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	43.397
2 FI - Filosofia	24.813
3 CN - Biologia I Geologia	54.420
4 EF - Educació Física	27.487
5 GE - Geografia I Història	
6 501 - Administració D'Empreses	70.937
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	57.377
8 622 - Processos De Gestió Administrativa	55.191

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	59.088
2 FQ - Física I Química	70.981
3 PSI - Orientació Educativa	48.788
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària	41.250
5 621 - Processos Comercials	71.774

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	26.896
2 AN - Anglès	62.558
3 CN - Biologia I Geologia	18.646
4 ECO - Economia	57.536
5 EF - Educació Física	42.786
6 GE - Geografia I Història	41.042
7 LE - L. Castellana I Literatura	57.899
8 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	63.294

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	70.143
2 AN - Anglès	49.425
3 EF - Educació Física	27.735
4 LC - L. Catalana I Literatura	70.202
5 CN - Biologia I Geologia	60.428
6 GE - Geografia I Història	40.371

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	71.622
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària	49.933
3 LC - L. Catalana I Literatura	63.106
4 PSI - Orientació Educativa	57.340

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia	20.059

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	7.439
2 LE - L. Castellana I Literatura	50.043
3 MA - Matemàtiques	63.580
4 ECO - Economia	59.692
5 DI - Dibuix	28.619
6 EF - Educació Física	24.227
7 GE - Geografia I Història	27.076
8 PSI - Orientació Educativa	49.702
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	45.279

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	4.446
2 TEC - Tecnologia	40.794

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	50.253
2 GE - Geografia I Història 	22.785
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.369
4 725 - Volum 	23.354 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.388
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	42.094
3 AN - Anglès 	56.506
4 EF - Educació Física 	41.445
5 FR - Francès 	56.069
6 TEC - Tecnologia 	62.241
7 LC - L. Catalana I Literatura 	58.284
8 MA - Matemàtiques 	70.848
9 PSI - Orientació Educativa 	47.690
10 GE - Geografia I Història 	40.860
11 FI - Filosofia 	44.211

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	28.451
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.277
3 DI - Dibuix 	25.574
4 GE - Geografia I Història 	40.593
5 PSI - Orientació Educativa 	52.679
6 510 - Organització I Gestió Comercial 	71.385
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	49.859
8 TEC - Tecnologia 	70.645 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.585
2 LE - L. Castellana I Literatura 	63.738
3 CN - Biologia I Geologia 	59.064
4 DI - Dibuix 	43.781
5 GE - Geografia I Història 	27.091
6 621 - Processos Comercials 	56.040

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	26.977
2 FQ - Física I Química 	62.440
3 GE - Geografia I Història 	40.843
4 TEC - Tecnologia 	56.729 

Catalunya Central

Festa local. No hi ha nomenaments

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	19.555
2 LE - L. Castellana I Literatura 	28.392
3 GE - Geografia I Història 	24.091
4 PSI - Orientació Educativa 	54.805 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	20.752

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	21.503
2 MA - Matemàtiques 	71.306
3 FQ - Física I Química 	24.898
4 CN - Biologia I Geologia 	23.512
5 DI - Dibuix 	22.491
6 PSI - Orientació Educativa 	48.104 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	20.877
2 MA - Matemàtiques	62.354
3 LE - L. Castellana I Literatura	49.772
4 GE - Geografia I Història	18.481
5 CN - Biologia I Geologia	41.868
6 PSI - Orientació Educativa	48.512

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	52.631
2 DI - Dibuix	44.426
3 FR - Francès	54.891
4 LC - L. Catalana I Literatura	58.284
5 MU - Música	55.651
6 MA - Matemàtiques	70.650
7 GE - Geografia I Història	40.747
8 FI - Filosofia	43.280

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	
2 MA - Matemàtiques	41.388
3 GE - Geografia I Història	40.687
4 PSI - Orientació Educativa	52.173
5 501 - Administració D'Empreses	61.709
6 505 - Formació I Orientació Laboral	43.753

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.457
2 LC - L. Catalana I Literatura	71.471
3 MA - Matemàtiques	58.817
4 FQ - Física I Química	59.093
5 CN - Biologia I Geologia	40.601
6 EF - Educació Física	42.140
7 GE - Geografia I Història	26.731
8 PSI - Orientació Educativa	49.692

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.773
2 EF - Educació Física	42.761
3 FR - Francès	70.660
4 GE - Geografia I Història	40.935
5 LE - L. Castellana I Literatura	59.729
6 TEC - Tecnologia	41.424
7 625 - Serveis A La Comunitat	49.794

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.093
2 DI - Dibuix	23.055
3 TEC - Tecnologia	58.690
4 MU - Música	27.764
5 CN - Biologia I Geologia	60.421
6 PSI - Orientació Educativa	54.025
7 GE - Geografia I Història	40.488
8 FI - Filosofia	40.876

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia	54.317
2 LE - L. Castellana I Literatura	60.296
3 PSI - Orientació Educativa	

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	43.886
2 LE - L. Castellana I Literatura	27.677
3 EF - Educació Física	26.711
4 PSI - Orientació Educativa	43.507

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	
2 LE - L. Castellana I Literatura	47.760
3 MA - Matemàtiques	71.201
4 FQ - Física I Química	71.248
5 DI - Dibuix	41.347
6 EF - Educació Física	27.512
7 CLA - Cultura Clàssica	71.367
8 PSI - Orientació Educativa	49.304
9 505 - Formació I Orientació Laboral	41.065
10 508 - Intervenció Socio-Comunitària	25.881
11 622 - Processos De Gestió Administrativa	41.255

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	26.318

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	13.771
2 133 - Alemany Eoi 	54.434
3 MA - Matemàtiques 	56.626
4 LE - L. Castellana I Literatura 	48.103
5 GE - Geografia I Història 	40.245
6 CN - Biologia I Geologia 	53.530
7 PSI - Orientació Educativa 	47.704
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.225 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 621 - Processos Comercials 	70.177
2 625 - Serveis A La Comunitat 	48.784
3 192 - Francès Eoi 	
4 DI - Dibuix 	42.127
5 FQ - Física I Química 	47.753
6 CN - Biologia I Geologia 	44.301
7 GE - Geografia I Història 	40.662 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	49.272
2 CLA - Cultura Clàssica 	70.765
3 EF - Educació Física 	28.224
4 GE - Geografia I Història 	40.635
5 PSI - Orientació Educativa 	49.923
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.853
7 625 - Serveis A La Comunitat 	25.381
8 TEC - Tecnologia 	71.412 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	24.760
2 LE - L. Castellana I Literatura 	58.575
3 FI - Filosofia 	43.130
4 PSI - Orientació Educativa 	49.439

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	62.606
2 DI - Dibuix 	25.402
3 FR - Francès 	60.264
4 MA - Matemàtiques 	71.341
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	51.359 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 709 - Disseny D'Interiors 	41.362
2 TEC - Tecnologia 	58.185
3 LC - L. Catalana I Literatura 	59.728 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	20.300
2 625 - Serveis A La Comunitat 	53.512
3 TEC - Tecnologia 	50.547
4 EF - Educació Física 	43.785
5 LE - L. Castellana I Literatura 	40.695
6 GE - Geografia I Història 	25.628
7 PSI - Orientació Educativa 	53.516

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	40.107
2 EF - Educació Física 	22.950
3 FI - Filosofia 	45.657
4 FQ - Física I Química 	27.119
5 MA - Matemàtiques 	28.357
6 PSI - Orientació Educativa 	28.445 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	58.374
2 FQ - Física I Química 	64.056
3 PSI - Orientació Educativa 	48.620
4 501 - Administració D'Empreses 	49.677
5 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	22.134 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	62.055
2 LC - L. Catalana I Literatura 	11.269 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	24.952
2 LC - L. Catalana I Literatura 	22.521
3 MU - Música 	43.531
4 AN - Anglès 	41.744
5 FQ - Física I Química 	56.086
6 TEC - Tecnologia 	55.953
7 LE - L. Castellana I Literatura 	43.214
8 GE - Geografia I Història 	28.859
9 CN - Biologia I Geologia 	55.927
10 ECO - Economia 	62.933
11 DI - Dibuix 	25.476
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	50.713
13 716 - Història De L'Art 	28.645 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 504 - Construccions Civils I Edificacions 	71.424
2 621 - Processos Comercials 	70.123
3 625 - Serveis A La Comunitat 	48.206
4 AN - Anglès 	49.779
5 FR - Francès 	52.578
6 MU - Música 	71.910
7 PSI - Orientació Educativa 	48.839
8 GE - Geografia I Història 	40.388 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	28.693
2 GE - Geografia I Història 	40.580
3 PSI - Orientació Educativa 	52.173
4 TEC - Tecnologia 	70.734 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.282
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.380
3 LE - L. Castellana I Literatura 	56.371
4 DI - Dibuix 	26.946
5 EF - Educació Física 	14.448
6 GE - Geografia I Història 	26.407
7 TEC - Tecnologia 	57.065
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	19.519 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	28.376
2 AN - Anglès 	59.517
3 CN - Biologia I Geologia 	57.823
4 DI - Dibuix 	24.404
5 ECO - Economia 	70.612
6 EF - Educació Física 	14.304
7 FI - Filosofia 	42.769
8 FR - Francès 	22.182
9 TEC - Tecnologia 	64.426 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	55.464
2 DI - Dibuix 	43.557
3 EF - Educació Física 	5.860
4 LC - L. Catalana I Literatura 	44.011
5 LE - L. Castellana I Literatura 	61.847
6 PSI - Orientació Educativa 	16.430
7 GE - Geografia I Història 	40.346 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	71.220
2 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	71.089
3 FR - Francès 	70.148
4 AN - Anglès 	54.744
5 TEC - Tecnologia 	48.616
6 GE - Geografia I Història 	25.581
7 PSI - Orientació Educativa 	52.656 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.682
2 CN - Biologia I Geologia 	48.594 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.273
2 MU - Música 	55.647
3 LE - L. Castellana I Literatura 	19.777
4 MA - Matemàtiques 	70.822
5 FQ - Física I Química 	58.431
6 CN - Biologia I Geologia 	25.615
7 GE - Geografia I Història 	40.295
8 PSI - Orientació Educativa 	49.046
9 501 - Administració D'Empreses 	42.218
10 625 - Serveis A La Comunitat 	40.759
11 TEC - Tecnologia 	15.827 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	22.547
2 MA - Matemàtiques 	56.273 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	40.882
2 LC - L. Catalana I Literatura 	57.670
3 193 - Anglès Eoi 	19.403
4 MA - Matemàtiques 	52.495
5 FQ - Física I Química 	55.687
6 LE - L. Castellana I Literatura 	45.650
7 GE - Geografia I Història 	26.234
8 CN - Biologia I Geologia 	45.417
9 DI - Dibuix 	27.254
10 PSI - Orientació Educativa 	41.305
11 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	48.447 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	27.433
2 MA - Matemàtiques 	27.718
3 CN - Biologia I Geologia 	42.094
4 PSI - Orientació Educativa 	48.711
5 GE - Geografia I Història 	40.651 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	62.530
2 FI - Filosofia 	24.164
3 MA - Matemàtiques 	71.350
4 FQ - Física I Química 	70.726
5 CN - Biologia I Geologia 	62.425
6 EF - Educació Física 	43.491
7 GE - Geografia I Història 	40.453
8 PSI - Orientació Educativa 	51.400
9 TEC - Tecnologia 	70.514 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	71.420
2 LC - L. Catalana I Literatura 	62.815
3 LE - L. Castellana I Literatura 	53.483
4 CLA - Cultura Clàssica 	70.007
5 DI - Dibuix 	15.582
6 GE - Geografia I Història 	26.098
7 TEC - Tecnologia 	27.280 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	26.896
2 CN - Biologia I Geologia 	43.029
3 FQ - Física I Química 	62.440
4 GE - Geografia I Història 	20.490
5 MA - Matemàtiques 	71.178
6 625 - Serveis A La Comunitat 	51.359 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	62.321
2 EF - Educació Física 	42.879
3 TEC - Tecnologia 	56.365
4 PSI - Orientació Educativa 	56.795 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 518 - Processos Sanitaris 	51.124
2 AN - Anglès 	51.160
3 LC - L. Catalana I Literatura 	20.006
4 MU - Música 	13.987
5 DI - Dibuix 	21.487
6 CLA - Cultura Clàssica 	71.289
7 EF - Educació Física 	43.596
8 PSI - Orientació Educativa 	50.207 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	23.260
2 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	64.375 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	26.493
2 MU - Música 	12.640
3 LC - L. Catalana I Literatura 	70.635
4 MA - Matemàtiques 	40.597
5 CN - Biologia I Geologia 	45.419
6 EF - Educació Física 	26.714
7 GE - Geografia I Història 	40.330
8 PSI - Orientació Educativa 	26.739
9 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	42.288
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 	40.546

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	56.418
2 LC - L. Catalana I Literatura 	8.787 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	51.096
2 AN - Anglès	41.375
3 FQ - Física I Química	55.618
4 TEC - Tecnologia	43.661
5 LE - L. Castellana I Literatura	26.061
6 CN - Biologia I Geologia	47.970
7 PSI - Orientació Educativa	48.540
8 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	41.715

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	71.845
2 707 - Dibuix Artístic I Color	22.506
3 AN - Anglès	56.506
4 EF - Educació Física	41.901
5 TEC - Tecnologia	54.657
6 FQ - Física I Química	70.233
7 LE - L. Castellana I Literatura	27.283
8 MA - Matemàtiques	70.108
9 PSI - Orientació Educativa	48.704
10 GE - Geografia I Història	40.587

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	61.850
2 LE - L. Castellana I Literatura	52.984
3 FQ - Física I Química	70.523
4 CN - Biologia I Geologia	57.697
5 EF - Educació Física	43.480
6 GE - Geografia I Història	40.395
7 PSI - Orientació Educativa	48.721
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària	40.643
9 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	53.399
10 TEC - Tecnologia	70.431

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	58.997
2 MU - Música	70.147
3 LC - L. Catalana I Literatura	26.806
4 EF - Educació Física	42.049
5 GE - Geografia I Història	26.731
6 PSI - Orientació Educativa	17.756

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	70.982
2 CLA - Cultura Clàssica	63.018
3 CN - Biologia I Geologia	60.969
4 EF - Educació Física	28.591
5 FR - Francès	70.594
6 MA - Matemàtiques	70.087
7 PSI - Orientació Educativa	49.226
8 502 - Anàlisi I Química Industrial	70.530

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	25.729
2 AN - Anglès	20.093
3 TEC - Tecnologia	42.900
4 FQ - Física I Química	53.458
5 LE - L. Castellana I Literatura	61.585
6 PSI - Orientació Educativa	28.474

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	59.492
2 618 - Perruqueria	21.630
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	49.933
4 518 - Processos Sanitaris	47.678
5 FR - Francès	26.509
6 AN - Anglès	58.153
7 LC - L. Catalana I Literatura	25.419
8 MU - Música	71.334
9 TEC - Tecnologia	42.354
10 EF - Educació Física	42.973
11 FI - Filosofia	42.186

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	45.671

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	70.632
2 LE - L. Castellana I Literatura	43.893
3 MA - Matemàtiques	60.272
4 FQ - Física I Química	45.450
5 CN - Biologia I Geologia	45.198
6 EF - Educació Física	25.398
7 602 - Equips Electrònics	70.909

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	28.707
2 MA - Matemàtiques	54.956

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	28.654
2 AN - Anglès	27.895
3 FR - Francès	26.292
4 MA - Matemàtiques	27.359
5 FQ - Física I Química	26.852
6 LE - L. Castellana I Literatura	42.035
7 GE - Geografia I Història	24.542
8 DI - Dibuix	
9 PSI - Orientació Educativa	41.305
10 505 - Formació I Orientació Laboral	40.483

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	70.437
2 510 - Organització I Gestió Comercial	70.185
3 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	64.231
4 AN - Anglès	56.382
5 TEC - Tecnologia	62.049
6 FQ - Física I Química	70.711
7 LE - L. Castellana I Literatura	18.433
8 PSI - Orientació Educativa	48.591

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.971
2 FR - Francès	59.140
3 LC - L. Catalana I Literatura	24.226
4 LE - L. Castellana I Literatura	52.427
5 FQ - Física I Química	70.034
6 CN - Biologia I Geologia	46.855
7 EF - Educació Física	42.193
8 GE - Geografia I Història	40.486
9 PSI - Orientació Educativa	47.697
10 TEC - Tecnologia	70.375

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.457
2 LE - L. Castellana I Literatura	55.044
3 FI - Filosofia	41.012
4 PSI - Orientació Educativa	28.584

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	70.653
2 AN - Anglès	48.255
3 CN - Biologia I Geologia	57.840
4 EF - Educació Física	42.136
5 FQ - Física I Química	62.440
6 LE - L. Castellana I Literatura	53.579
7 PSI - Orientació Educativa	42.875
8 520 - Proc. I Prod.De Tèxtil, Confecció I Pell	70.825

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	51.361
2 LC - L. Catalana I Literatura	50.708
3 MU - Música	7.929
4 MA - Matemàtiques	71.501
5 PSI - Orientació Educativa	24.195

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	59.492
2 AN - Anglès	24.091
3 LC - L. Catalana I Literatura	25.663
4 MU - Música	60.598
5 FQ - Física I Química	52.636
6 TEC - Tecnologia	47.919
7 EF - Educació Física	42.926

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	14.321
2 CLA - Cultura Clàssica	70.579
3 CN - Biologia I Geologia	49.744
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària	20.535

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia	42.266
2 FQ - Física I Química	6.036
3 EF - Educació Física	28.788
4 601 - Cuina I Pastisseria	41.642

Terres de l'Ebre

Professors de secundària
Especialitat	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica	63.268
2 GE - Geografia I Història	8.592
3 TEC - Tecnologia	40.705

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	26.103
2 MU - Música	28.796
3 190 - Espanyol	70.215
4 MA - Matemàtiques	20.163
5 LE - L. Castellana I Literatura	25.569
6 GE - Geografia I Història	40.072
7 FI - Filosofia	18.441

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	70.739
2 505 - Formació I Orientació Laboral	48.549
3 AN - Anglès	54.578
4 EF - Educació Física	42.209
5 TEC - Tecnologia	59.544
6 LC - L. Catalana I Literatura	26.156
7 LE - L. Castellana I Literatura	41.982
8 MU - Música	27.348
9 GE - Geografia I Història	40.452

Baix LlobregatMaresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.309
2 MU - Música	64.595
3 LE - L. Castellana I Literatura	55.044
4 CN - Biologia I Geologia	70.968
5 DI - Dibuix	26.596
6 EF - Educació Física	40.880
7 GE - Geografia I Història	26.582
8 PSI - Orientació Educativa	48.788
9 TEC - Tecnologia	70.461

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	27.427
2 EF - Educació Física	42.056
3 FR - Francès	58.631
4 GE - Geografia I Història	27.584
5 LE - L. Castellana I Literatura	59.729
6 PSI - Orientació Educativa	46.281
7 TEC - Tecnologia	64.042
8 505 - Formació I Orientació Laboral	49.794
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	70.452

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	52.683
2 AN - Anglès	58.194
3 LE - L. Castellana I Literatura	59.217

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica	15.702
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària	46.005
3 TEC - Tecnologia	46.940
4 LE - L. Castellana I Literatura	24.948
5 GE - Geografia I Història	17.658
6 PSI - Orientació Educativa	48.498

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 623 - Producció En Arts Gràfiques	70.603

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	70.145
2 LE - L. Castellana I Literatura	43.893
3 FI - Filosofia	43.942
4 FQ - Física I Química	54.906
5 CN - Biologia I Geologia	27.480
6 DI - Dibuix	25.256
7 PSI - Orientació Educativa	26.739
8 TEC - Tecnologia	46.458

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	25.751
2 LE - L. Castellana I Literatura	24.362

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	25.623
2 AN - Anglès 	44.593
3 AL - Alemany 	28.019
4 FQ - Física I Química 	55.617
5 GE - Geografia I Història 	30.011
6 CN - Biologia I Geologia 	44.435
7 PSI - Orientació Educativa 	27.460
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	20.301 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	60.416
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	41.147
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.304
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	70.301
5 DI - Dibuix 	28.647
6 EF - Educació Física 	41.921
7 TEC - Tecnologia 	58.358
8 LE - L. Castellana I Literatura 	49.697
9 MA - Matemàtiques 	70.105
10 CN - Biologia I Geologia 	48.578
11 GE - Geografia I Història 	40.427 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	55.412
2 MU - Música 	64.723
3 FQ - Física I Química 	70.451
4 ECO - Economia 	71.073
5 EF - Educació Física 	42.632
6 GE - Geografia I Història 	40.448
7 PSI - Orientació Educativa 	48.376
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	25.381
9 621 - Processos Comercials 	70.449 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	54.058
2 LE - L. Castellana I Literatura 	59.676
3 FQ - Física I Química 	70.748
4 DI - Dibuix 	26.118
5 EF - Educació Física 	18.226
6 PSI - Orientació Educativa 	17.756
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.772
8 TEC - Tecnologia 	64.613 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	63.077
2 DI - Dibuix 	17.088
3 LE - L. Castellana I Literatura 	
4 MA - Matemàtiques 	70.231
5 501 - Administració D'Empreses 	70.211

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 516 - Processos Industria Alimentaria 	46.400
2 AN - Anglès 	62.680
3 EF - Educació Física 	42.250
4 LC - L. Catalana I Literatura 	7.623
5 LE - L. Castellana I Literatura 	56.662
6 MA - Matemàtiques 	71.404 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	70.455
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	52.822
3 608 - Laboratori 	41.050
4 LC - L. Catalana I Literatura 	70.463
5 TEC - Tecnologia 	40.507
6 EF - Educació Física 	42.007
7 GE - Geografia I Història 	20.293
8 PSI - Orientació Educativa 	55.360 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	41.354
2 EF - Educació Física 	16.068
3 FQ - Física I Química 	50.652
4 707 - Dibuix Artístic I Color 	14.185 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	62.183
2 MA - Matemàtiques 	40.597
3 FQ - Física I Química 	46.021
4 DI - Dibuix 	24.916
5 EF - Educació Física 	25.398
6 GE - Geografia I Història 	40.604
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	71.463
8 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	46.154
9 615 - Operacions De Processos 	70.318 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 ECO - Economia 	25.687 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	3.778
2 LC - L. Catalana I Literatura 	24.386
3 AN - Anglès 	43.832
4 MA - Matemàtiques 	54.501
5 FQ - Física I Química 	55.506
6 GE - Geografia I Història 	40.076
7 CN - Biologia I Geologia 	50.330
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	71.058
9 523 - Processos I Productes De Fusta I Mobles 	
10 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	41.389 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.997
2 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	71.835
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	70.326
4 AN - Anglès 	25.202
5 DI - Dibuix 	25.438
6 TEC - Tecnologia 	56.752
7 FQ - Física I Química 	70.383
8 LC - L. Catalana I Literatura 	70.571
9 LE - L. Castellana I Literatura 	46.160
10 MU - Música 	20.027
11 CN - Biologia I Geologia 	44.301 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	55.086
2 FR - Francès 	70.796
3 LC - L. Catalana I Literatura 	58.369
4 MA - Matemàtiques 	71.711
5 FQ - Física I Química 	57.575
6 EF - Educació Física 	42.193
7 PSI - Orientació Educativa 	27.938
8 518 - Processos Sanitaris 	57.600
9 621 - Processos Comercials 	70.347 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	59.524
2 MU - Música 	55.648
3 LC - L. Catalana I Literatura 	26.454
4 FI - Filosofia 	28.088
5 MA - Matemàtiques 	71.621
6 FQ - Física I Química 	70.536
7 PSI - Orientació Educativa 	48.979
8 TEC - Tecnologia 	55.224
9 625 - Serveis A La Comunitat 	27.813 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	61.221
2 MU - Música 	64.733
3 AN - Anglès 	56.773
4 DI - Dibuix 	11.811
5 EF - Educació Física 	41.692
6 FQ - Física I Química 	62.166
7 FR - Francès 	22.182
8 GE - Geografia I Història 	28.710
9 LE - L. Castellana I Literatura 	59.924
10 PSI - Orientació Educativa 	25.963
11 TEC - Tecnologia 	53.497
12 501 - Administració D'Empreses 	70.424
13 502 - Anàlisi I Química Industrial 	70.705
14 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	30.078
15 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	71.838
16 518 - Processos Sanitaris 	58.713
17 625 - Serveis A La Comunitat 	50.041 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.885
2 DI - Dibuix 	44.164
3 LC - L. Catalana I Literatura 	70.068
4 LE - L. Castellana I Literatura 	57.696
5 MA - Matemàtiques 	70.892
6 CN - Biologia I Geologia 	44.631
7 GE - Geografia I Història 	40.243 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	71.333
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.379
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	41.376
4 608 - Laboratori 	28.042
5 622 - Processos De Gestió Administrativa 	70.601
6 AN - Anglès 	17.440
7 LC - L. Catalana I Literatura 	63.360
8 MU - Música 	26.529
9 CN - Biologia I Geologia 	27.720
10 EF - Educació Física 	28.279
11 LE - L. Castellana I Literatura 	40.695
12 PSI - Orientació Educativa 	52.581 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	20.778
2 LE - L. Castellana I Literatura 	24.633
3 FQ - Física I Química 	53.336
4 GE - Geografia I Història 	8.614
5 TEC - Tecnologia 	43.962 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	26.099
2 MA - Matemàtiques 	62.224
3 FQ - Física I Química 	54.877
4 CN - Biologia I Geologia 	45.414
5 DI - Dibuix 	23.810
6 GE - Geografia I Història 	40.641
7 PSI - Orientació Educativa 	47.766
8 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	70.096
9 615 - Operacions De Processos 	44.298
10 TEC - Tecnologia 	24.572 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	14.848
2 LC - L. Catalana I Literatura 	8.787 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.395
2 FR - Francès 	
3 CLA - Cultura Clàssica 	12.500
4 GE - Geografia I Història 	28.929
5 CN - Biologia I Geologia 	48.447
6 501 - Administració D'Empreses 	
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	71.172 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	25.214
2 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	71.796
3 AN - Anglès 	51.197
4 FQ - Física I Química 	70.124
5 LE - L. Castellana I Literatura 	42.951
6 MA - Matemàtiques 	62.757
7 PSI - Orientació Educativa 	48.492
8 GE - Geografia I Història 	40.440 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	70.153
2 MU - Música 	64.385
3 LE - L. Castellana I Literatura 	26.232
4 MA - Matemàtiques 	71.650
5 DI - Dibuix 	28.413
6 EF - Educació Física 	41.809
7 GE - Geografia I Història 	30.009
8 622 - Processos De Gestió Administrativa 	64.394
9 TEC - Tecnologia 	57.377 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	53.600
2 MA - Matemàtiques 	70.308 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.778
2 AN - Anglès 	26.467
3 CN - Biologia I Geologia 	46.229
4 GE - Geografia I Història 	19.252
5 PSI - Orientació Educativa 	18.014
6 501 - Administració D'Empreses 	59.641
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	21.331 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	17.718
2 AN - Anglès 	53.658
3 LE - L. Castellana I Literatura 	57.001 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	24.462
2 DI - Dibuix 	23.710
3 LE - L. Castellana I Literatura 	24.700
4 FI - Filosofia 	42.186
5 GE - Geografia I Història 	24.849
6 PSI - Orientació Educativa 	49.949 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	26.550
2 LE - L. Castellana I Literatura 	20.590
3 FQ - Física I Química 	27.119
4 507 - Informàtica 	71.748 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.025
2 MU - Música 	58.080
3 LC - L. Catalana I Literatura 	27.398
4 MA - Matemàtiques 	63.580
5 FQ - Física I Química 	50.035
6 CN - Biologia I Geologia 	26.932
7 EF - Educació Física 	24.227
8 GE - Geografia I Història 	40.554
9 PSI - Orientació Educativa 	47.726
10 501 - Administració D'Empreses 	70.565 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	28.736
2 AN - Anglès 	7.996
3 CLA - Cultura Clàssica 	43.009
4 MA - Matemàtiques 	52.191
5 PSI - Orientació Educativa 	40.746 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	28.320
2 MU - Música 	19.523
3 134 - Àrab 	17.842
4 AN - Anglès 	24.809
5 MA - Matemàtiques 	19.708
6 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	70.553
7 TEC - Tecnologia 	54.647
8 LE - L. Castellana I Literatura 	44.770
9 GE - Geografia I Història 	28.496
10 CN - Biologia I Geologia 	53.551
11 FI - Filosofia 	15.921
12 PSI - Orientació Educativa 	21.328 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	6.548
2 507 - Informàtica 	
3 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	71.323
4 AN - Anglès 	49.779
5 TEC - Tecnologia 	47.753
6 LC - L. Catalana I Literatura 	70.010
7 LE - L. Castellana I Literatura 	24.498
8 CN - Biologia I Geologia 	42.094
9 GE - Geografia I Història 	40.421
10 FI - Filosofia 	40.461 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	55.283
2 MU - Música 	56.151
3 LC - L. Catalana I Literatura 	24.629
4 LE - L. Castellana I Literatura 	23.263
5 MA - Matemàtiques 	71.557
6 FQ - Física I Química 	70.523
7 DI - Dibuix 	25.574
8 EF - Educació Física 	41.493
9 GE - Geografia I Història 	25.884
10 PSI - Orientació Educativa 	27.938
11 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	26.593
12 518 - Processos Sanitaris 	55.965
13 622 - Processos De Gestió Administrativa 	55.867
14 625 - Serveis A La Comunitat 	25.940 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	25.937
2 MA - Matemàtiques 	70.961
3 CN - Biologia I Geologia 	61.595
4 EF - Educació Física 	28.093 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	24.742
2 AN - Anglès 	25.337
3 CN - Biologia I Geologia 	27.817
4 ECO - Economia 	57.536
5 EF - Educació Física 	41.626
6 FQ - Física I Química 	27.291
7 FR - Francès 	70.529
8 LE - L. Castellana I Literatura 	57.703
9 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	49.050
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 	54.865 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	58.235
2 CLA - Cultura Clàssica 	70.801
3 TEC - Tecnologia 	41.269
4 LC - L. Catalana I Literatura 	55.776
5 LE - L. Castellana I Literatura 	56.555
6 PSI - Orientació Educativa 	52.806
7 GE - Geografia I Història 	40.364 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	71.004
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	41.240
3 FR - Francès 	55.429
4 AN - Anglès 	61.255
5 MU - Música 	11.942
6 DI - Dibuix 	44.061
7 FQ - Física I Química 	52.636
8 TEC - Tecnologia 	53.539
9 EF - Educació Física 	27.949
10 LE - L. Castellana I Literatura 	12.080
11 FI - Filosofia 	40.366
12 PSI - Orientació Educativa 	53.543 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	56.643
2 AN - Anglès 	16.078
3 LC - L. Catalana I Literatura 	59.231
4 DI - Dibuix 	7.314
5 ECO - Economia 	40.110
6 TEC - Tecnologia 	44.376 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	26.099
2 LC - L. Catalana I Literatura 	43.277
3 LE - L. Castellana I Literatura 	43.583
4 MA - Matemàtiques 	60.277
5 FQ - Física I Química 	47.722
6 CN - Biologia I Geologia 	23.310
7 DI - Dibuix 	23.558
8 EF - Educació Física 	27.892
9 CLA - Cultura Clàssica 	53.380
10 GE - Geografia I Història 	40.823
11 PSI - Orientació Educativa 	41.048
12 501 - Administració D'Empreses 	70.390
13 506 - Hoteleria I Turisme 	637
14 625 - Serveis A La Comunitat 	18.970
15 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	15.827
16 TEC - Tecnologia 	45.888 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	40.168
2 FQ - Física I Química 	28.134
3 LC - L. Catalana I Literatura 	7.398
4 MA - Matemàtiques 	48.000 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	3.778
2 LC - L. Catalana I Literatura 	18.191
3 MU - Música 	42.825
4 134 - Àrab 	14.120
5 AN - Anglès 	25.206
6 192 - Francès Eoi 	20.739
7 609 - Manteniment Vehicles 	71.919
8 507 - Informàtica 	71.229
9 TEC - Tecnologia 	54.298
10 LE - L. Castellana I Literatura 	15.341
11 GE - Geografia I Història 	24.525
12 CN - Biologia I Geologia 	45.518
13 DI - Dibuix 	25.476
14 PSI - Orientació Educativa 	27.460
15 505 - Formació I Orientació Laboral 	28.903
16 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	63.283
17 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	40.765
18 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	20.301 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	62.376
2 609 - Manteniment Vehicles 	70.545
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	58.341
4 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	25.220
5 193 - Anglès Eoi 	
6 AN - Anglès 	43.393
7 EF - Educació Física 	25.770
8 TEC - Tecnologia 	40.816
9 FQ - Física I Química 	25.364
10 LC - L. Catalana I Literatura 	60.519
11 LE - L. Castellana I Literatura 	22.553
12 MU - Música 	24.038
13 MA - Matemàtiques 	27.718
14 CN - Biologia I Geologia 	24.451
15 PSI - Orientació Educativa 	48.232
16 GE - Geografia I Història 	26.999
17 FI - Filosofia 	40.344

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	55.412
2 MU - Música 	17.322
3 LC - L. Catalana I Literatura 	24.099
4 LE - L. Castellana I Literatura 	23.263
5 MA - Matemàtiques 	70.605
6 CN - Biologia I Geologia 	46.165
7 EF - Educació Física 	26.699
8 PSI - Orientació Educativa 	11.499
9 621 - Processos Comercials 	44.585
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	8.625
11 TEC - Tecnologia 	50.203 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	54.774
2 MU - Música 	25.583
3 MA - Matemàtiques 	70.789
4 CN - Biologia I Geologia 	26.802
5 DI - Dibuix 	11.538
6 EF - Educació Física 	27.073
7 GE - Geografia I Història 	26.414
8 PSI - Orientació Educativa 	25.549
9 TEC - Tecnologia 	49.754 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	28.376
2 AN - Anglès 	24.781
3 EF - Educació Física 	19.901
4 FR - Francès 	22.182
5 GE - Geografia I Història 	27.963
6 LE - L. Castellana I Literatura 	26.469
7 MA - Matemàtiques 	43.029
8 TEC - Tecnologia 	26.235
9 609 - Manteniment Vehicles 	70.030 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	70.302
2 TEC - Tecnologia 	24.379
3 FQ - Física I Química 	24.205
4 LE - L. Castellana I Literatura 	26.376
5 MA - Matemàtiques 	70.710
6 PSI - Orientació Educativa 	11.868
7 FI - Filosofia 	27.175 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	70.385
2 501 - Administració D'Empreses 	58.458
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.684
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	28.856
5 622 - Processos De Gestió Administrativa 	61.819
6 FR - Francès 	48.550
7 AN - Anglès 	57.802
8 LC - L. Catalana I Literatura 	53.528
9 FQ - Física I Química 	26.795
10 CN - Biologia I Geologia 	14.983
11 TEC - Tecnologia 	47.919
12 EF - Educació Física 	26.333
13 LE - L. Castellana I Literatura 	20.632
14 GE - Geografia I Història 	24.542
15 PSI - Orientació Educativa 	49.149 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	53.582
2 AN - Anglès 	15.335
3 FR - Francès 	41.436
4 LE - L. Castellana I Literatura 	15.484
5 FQ - Física I Química 	53.520
6 MA - Matemàtiques 	24.644
7 507 - Informàtica 	70.209
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	22.706
9 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	46.569 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	9.871
2 LC - L. Catalana I Literatura 	43.475
3 FI - Filosofia 	44.070
4 MA - Matemàtiques 	40.597
5 FQ - Física I Química 	45.198
6 CN - Biologia I Geologia 	44.401
7 ECO - Economia 	64.576
8 EF - Educació Física 	26.714
9 PSI - Orientació Educativa 	27.593
10 505 - Formació I Orientació Laboral 	16.267
11 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	27.402
12 626 - Serveis De Restauració 	41.642
13 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	71.601
14 TEC - Tecnologia 	28.894 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	41.190
2 625 - Serveis A La Comunitat 	21.490
3 DI - Dibuix 	28.728
4 TEC - Tecnologia 	18.974 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	24.952
2 LC - L. Catalana I Literatura	25.623
3 MU - Música	41.318
4 AN - Anglès	43.278
5 192 - Francès Eoi	54.635
6 FR - Francès	49.918
7 MA - Matemàtiques	25.068
8 FQ - Física I Química	54.436
9 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	71.218
10 TEC - Tecnologia	46.637
11 LE - L. Castellana I Literatura	42.580
12 GE - Geografia I Història	28.553
13 PSI - Orientació Educativa	46.506
14 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	71.136
15 613 - Oficina De Projectes De Fabric. Mecànica	40.424

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	27.333
2 MU - Música	25.706
3 AN - Anglès	18.978
4 CLA - Cultura Clàssica	70.882
5 CN - Biologia I Geologia	46.230
6 EF - Educació Física	28.809
7 FI - Filosofia	27.636
8 GE - Geografia I Història	20.490
9 LE - L. Castellana I Literatura	57.427
10 MA - Matemàtiques	70.039
11 PSI - Orientació Educativa	20.243
12 TEC - Tecnologia	56.729
13 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	28.270
14 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	70.511
15 608 - Laboratori	62.614

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	22.730
2 LE - L. Castellana I Literatura	52.559
3 MA - Matemàtiques	70.120
4 FQ - Física I Química	70.088
5 DI - Dibuix	
6 EF - Educació Física	41.473
7 GE - Geografia I Història	27.117
8 PSI - Orientació Educativa	27.451
9 622 - Processos De Gestió Administrativa	62.485

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	59.051
2 LE - L. Castellana I Literatura	23.104
3 MA - Matemàtiques	71.177
4 FQ - Física I Química	70.577
5 DI - Dibuix	25.635
6 GE - Geografia I Història	25.848
7 TEC - Tecnologia	55.116

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	27.333
2 MU - Música	25.706
3 AN - Anglès	18.978
4 CLA - Cultura Clàssica	70.882
5 CN - Biologia I Geologia	46.230
6 EF - Educació Física	28.809
7 FI - Filosofia	27.636
8 GE - Geografia I Història	20.490
9 LE - L. Castellana I Literatura	57.427
10 MA - Matemàtiques	70.039
11 PSI - Orientació Educativa	20.243
12 TEC - Tecnologia	56.729
13 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	28.270
14 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	70.511
15 608 - Laboratori	62.614

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	47.845
2 DI - Dibuix	20.754
3 LC - L. Catalana I Literatura	23.848
4 LE - L. Castellana I Literatura	24.415
5 MA - Matemàtiques	71.134
6 CN - Biologia I Geologia	55.705
7 PSI - Orientació Educativa	25.942
8 GE - Geografia I Història	27.918

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	26.926
2 FQ - Física I Química	20.358
3 FI - Filosofia	26.495
4 GE - Geografia I Història	20.694
5 PSI - Orientació Educativa	40.905

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	27.861
2 LC - L. Catalana I Literatura	27.530
3 LE - L. Castellana I Literatura	20.256
4 CN - Biologia I Geologia	22.804
5 PSI - Orientació Educativa	47.817

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	25.031
2 193 - Anglès Eoi	27.618
3 LE - L. Castellana I Literatura	43.483
4 FI - Filosofia	44.050
5 EF - Educació Física	27.627
6 GE - Geografia I Història	40.370
7 501 - Administració D'Empreses	62.360
8 518 - Processos Sanitaris	22.134
9 TEC - Tecnologia	45.569

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	25.350

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	27.100
2 AN - Anglès 	42.955
3 MA - Matemàtiques 	19.708
4 FQ - Física I Química 	44.621
5 LE - L. Castellana I Literatura 	11.762
6 GE - Geografia I Història 	18.481
7 PSI - Orientació Educativa 	27.234 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 504 - Construccions Civils I Edificacions 	58.052
2 510 - Organització I Gestió Comercial 	62.376
3 621 - Processos Comercials 	25.969
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	70.122
5 AN - Anglès 	43.393
6 CLA - Cultura Clàssica 	71.106
7 FQ - Física I Química 	70.043
8 MA - Matemàtiques 	61.771
9 CN - Biologia I Geologia 	24.304
10 PSI - Orientació Educativa 	48.728
11 GE - Geografia I Història 	30.076 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	48.648
2 FI - Filosofia 	24.813
3 CN - Biologia I Geologia 	===== 13/12 =====

Barcelona Consorci

<code>
Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	27.100
2 AN - Anglès 	42.955
3 MA - Matemàtiques 	19.708
4 FQ - Física I Química 	44.621
5 LE - L. Castellana I Literatura 	11.762
6 GE - Geografia I Història 	18.481
7 PSI - Orientació Educativa 	27.234 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 504 - Construccions Civils I Edificacions 	58.052
2 510 - Organització I Gestió Comercial 	62.376
3 621 - Processos Comercials 	25.969
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	70.122
5 AN - Anglès 	43.393
6 CLA - Cultura Clàssica 	71.106
7 FQ - Física I Química 	70.043
8 MA - Matemàtiques 	61.771
9 CN - Biologia I Geologia 	24.304
10 PSI - Orientació Educativa 	48.728
11 GE - Geografia I Història 	30.076 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	48.648
2 FI - Filosofia 	24.813
3 CN - Biologia I Geologia 	45.427
4 DI - Dibuix 	11.546
5 GE - Geografia I Història 	28.725
6 PSI - Orientació Educativa 	
7 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	70.027
8 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	
9 626 - Serveis De Restauració 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.309
2 CN - Biologia I Geologia 	58.450
3 EF - Educació Física 	19.478 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	25.011
2 EF - Educació Física 	11.019
3 FI - Filosofia 	26.585
4 GE - Geografia I Història 	40.843
5 PSI - Orientació Educativa 	15.358
6 TEC - Tecnologia 	26.235
7 609 - Manteniment Vehicles 	71.428 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	70.637
2 625 - Serveis A La Comunitat 	27.619
3 EF - Educació Física 	27.896
4 TEC - Tecnologia 	48.319
5 LC - L. Catalana I Literatura 	60.787
6 GE - Geografia I Història 	40.396 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	70.806
2 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	47.677
3 TEC - Tecnologia 	21.550
4 GE - Geografia I Història 	20.293 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	40.866
2 GE - Geografia I Història 	24.496
3 TEC - Tecnologia 	28.687 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	21.950
2 CN - Biologia I Geologia 	26.932
3 PSI - Orientació Educativa 	27.593 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

45.427 4 DI - Dibuix 11.546 5 GE - Geografia I Història 28.725 6 PSI - Orientació Educativa 7 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 70.027 8 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 9 626 - Serveis De Restauració

</code>

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.309
2 CN - Biologia I Geologia 	58.450
3 EF - Educació Física 	19.478 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	25.011
2 EF - Educació Física 	11.019
3 FI - Filosofia 	26.585
4 GE - Geografia I Història 	40.843
5 PSI - Orientació Educativa 	15.358
6 TEC - Tecnologia 	26.235
7 609 - Manteniment Vehicles 	71.428 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	70.637
2 625 - Serveis A La Comunitat 	27.619
3 EF - Educació Física 	27.896
4 TEC - Tecnologia 	48.319
5 LC - L. Catalana I Literatura 	60.787
6 GE - Geografia I Història 	40.396 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	70.806
2 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	47.677
3 TEC - Tecnologia 	21.550
4 GE - Geografia I Història 	20.293 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	40.866
2 GE - Geografia I Història 	24.496
3 TEC - Tecnologia 	28.687 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	21.950
2 CN - Biologia I Geologia 	26.932
3 PSI - Orientació Educativa 	27.593 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	2.821
2 MU - Música 	26.913
3 MA - Matemàtiques 	54.475
4 FQ - Física I Química 	27.139
5 GE - Geografia I Història 	28.496
6 PSI - Orientació Educativa 	19.778 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.890
2 510 - Organització I Gestió Comercial 	57.507
3 621 - Processos Comercials 	70.530
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	57.872
5 CLA - Cultura Clàssica 	70.595
6 EF - Educació Física 	43.264
7 LE - L. Castellana I Literatura 	24.039
8 MU - Música 	20.153
9 MA - Matemàtiques 	70.219
10 GE - Geografia I Història 	30.076 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	26.604
2 DI - Dibuix 	3.817
3 EF - Educació Física 	41.294
4 GE - Geografia I Història 	25.792
5 PSI - Orientació Educativa 	11.499

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	54.774
2 LC - L. Catalana I Literatura 	26.454
3 MA - Matemàtiques 	70.260 

Vallès OccidentalCatalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	15.887
2 AN - Anglès 	45.156
3 DI - Dibuix 	21.448
4 LC - L. Catalana I Literatura 	59.578
5 MA - Matemàtiques 	70.461
6 GE - Geografia I Història 	40.631

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	70.671
2 506 - Hoteleria I Turisme 	70.574
3 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	43.501
4 AN - Anglès 	
5 DI - Dibuix 	45.549 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	26.550
2 MA - Matemàtiques 	24.644  

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.255
2 FR - Francès 	
3 FI - Filosofia 	41.858
4 FQ - Física I Química 	43.912
5 DI - Dibuix 	7.940
6 GE - Geografia I Història 	28.851
7 515 - Processos De Producció Agrària 	23.512
8 TEC - Tecnologia 	16.980 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	42.680
2 MU - Música 	17.040
3 TEC - Tecnologia 	

Barcelona ConsorciBarcelona ComarquesBaix LlobregatMaresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	46.198
2 DI - Dibuix 	25.635
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	70.184 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	70.164
2 AN - Anglès 	58.642
3 CN - Biologia I Geologia 	22.145
4 FQ - Física I Química 	62.614
5 GE - Geografia I Història 	40.262
6 MA - Matemàtiques 	58.222
7 PSI - Orientació Educativa 	47.949
8 TEC - Tecnologia 	62.671
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.197 

Catalunya CentralGironaLleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	15.484
2 GE - Geografia I Història 	20.752 

TarragonaTerres de l'Ebre

 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica 	71.160
2 GE - Geografia I Història 	30.013
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	50.713
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	64.223
5 712 - Disseny Gràfic 	41.396
6 817 - Tècniques De Patronatge I Confecció 	44.001 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica 	70.470
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	56.790
3 CLA - Cultura Clàssica 	70.050
4 TEC - Tecnologia 	54.092
5 LC - L. Catalana I Literatura 	60.519
6 CN - Biologia I Geologia 	49.129
7 ECO - Economia 	70.149 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	63.604
2 MU - Música 	56.151
3 LC - L. Catalana I Literatura 	62.978
4 MA - Matemàtiques 	70.120
5 CN - Biologia I Geologia 	44.664
6 EF - Educació Física 	27.945
7 PSI - Orientació Educativa 	24.947
8 TEC - Tecnologia 	64.369 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	23.104
2 MA - Matemàtiques 	70.500
3 CN - Biologia I Geologia 	55.701
4 515 - Processos De Producció Agrària 	70.962
5 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	70.433
6 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	26.259 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.633
2 AN - Anglès 	57.540
3 LE - L. Castellana I Literatura 	54.752
4 TEC - Tecnologia 	58.765 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	44.164
2 MA - Matemàtiques 	71.134
3 GE - Geografia I Història 	40.570 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	70.416
2 FR - Francès 	60.799
3 LC - L. Catalana I Literatura 	23.571
4 FQ - Física I Química 	55.170
5 CN - Biologia I Geologia 	25.615
6 GE - Geografia I Història 	25.235 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	9.267 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.031
2 FQ - Física I Química 	43.581
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.506 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	26.291
2 LE - L. Castellana I Literatura 	11.789 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	3.778
2 MU - Música	24.380
3 AN - Anglès	41.356
4 MA - Matemàtiques	54.923
5 CLA - Cultura Clàssica	54.830
6 622 - Processos De Gestió Administrativa	63.432

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	40.855
2 GE - Geografia I Història	21.476
3 FI - Filosofia	

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	62.461
2 LE - L. Castellana I Literatura	46.186
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	26.593
4 615 - Operacions De Processos	70.003
5 TEC - Tecnologia	53.693

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	56.424
2 FI - Filosofia	40.834
3 DI - Dibuix	22.354
4 EF - Educació Física	26.122
5 GE - Geografia I Història	26.414
6 PSI - Orientació Educativa	48.333

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	60.757
2 MU - Música	70.127
3 AN - Anglès	55.972
4 EF - Educació Física	21.647
5 LE - L. Castellana I Literatura	48.995
6 505 - Formació I Orientació Laboral	49.794

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	26.081
2 LC - L. Catalana I Literatura	55.776
3 MA - Matemàtiques	70.290
4 PSI - Orientació Educativa	54.662
5 GE - Geografia I Història	40.488

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	25.465
2 FR - Francès	55.429
3 AN - Anglès	56.968
4 TEC - Tecnologia	28.005
5 EF - Educació Física	23.182
6 LE - L. Castellana I Literatura	60.605

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	43.814
2 LE - L. Castellana I Literatura	19.962
3 MA - Matemàtiques	24.644
4 PSI - Orientació Educativa	11.673
5 510 - Organització I Gestió Comercial	56.624

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	46.177
2 LC - L. Catalana I Literatura	24.450
3 MA - Matemàtiques	40.597
4 EF - Educació Física	27.512
5 504 - Construccions Civils I Edificacions	24.572
6 621 - Processos Comercials	51.291
7 TEC - Tecnologia	44.679

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia	28.648

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	54.756
2 507 - Informàtica 	70.017
3 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	71.442
4 LE - L. Castellana I Literatura 	41.813
5 GE - Geografia I Història 	14.775
6 CN - Biologia I Geologia 	50.202
7 PSI - Orientació Educativa 	41.075
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	70.943
9 603 - Estètica 	71.572
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 	56.246
11 708 - Dibuix Tècnic 	21.510 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	70.069
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	56.640
3 FQ - Física I Química 	47.753
4 GE - Geografia I Història 	40.382
5 FI - Filosofia 	27.557

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	22.373
2 LE - L. Castellana I Literatura 	49.272
3 DI - Dibuix 	3.817
4 626 - Serveis De Restauració 	71.429
5 TEC - Tecnologia 	58.831 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	25.663
2 MA - Matemàtiques 	70.251
3 DI - Dibuix 	11.538
4 GE - Geografia I Història 	26.098
5 510 - Organització I Gestió Comercial 	70.220 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi 	70.287
2 LC - L. Catalana I Literatura 	59.448
3 MU - Música 	18.262
4 ECO - Economia 	57.536
5 FR - Francès 	22.182
6 MA - Matemàtiques 	70.023 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	41.499
2 LC - L. Catalana I Literatura 	25.236
3 MU - Música 	7.929
4 MA - Matemàtiques 	23.098
5 CN - Biologia I Geologia 	60.421 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	58.630
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	64.634
3 DI - Dibuix 	27.816 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	70.463
2 518 - Processos Sanitaris 	49.320 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	26.140
2 MA - Matemàtiques 	58.895
3 FQ - Física I Química 	26.854
4 GE - Geografia I Història 	40.257 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	27.166
2 609 - Manteniment Vehicles 	53.711
3 MA - Matemàtiques 	54.431
4 FQ - Física I Química 	16.296
5 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	70.997
6 LE - L. Castellana I Literatura 	25.591
7 CN - Biologia I Geologia 	48.447
8 PSI - Orientació Educativa 	40.605
9 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	46.047
10 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	70.540
11 622 - Processos De Gestió Administrativa 	55.675 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica 	70.470
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	71.499
3 AN - Anglès 	41.336
4 EF - Educació Física 	41.412
5 TEC - Tecnologia 	45.343
6 LE - L. Castellana I Literatura 	25.811
7 MU - Música 	64.355
8 GE - Geografia I Història 	40.336 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	25.570
2 LE - L. Castellana I Literatura 	46.181
3 EF - Educació Física 	28.224
4 PSI - Orientació Educativa 	27.938
5 501 - Administració D'Empreses 	58.643
6 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	70.381
7 609 - Manteniment Vehicles 	70.996 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	26.806
2 FQ - Física I Química 	70.143
3 CN - Biologia I Geologia 	42.130
4 EF - Educació Física 	24.168
5 GE - Geografia I Història 	25.848
6 PSI - Orientació Educativa 	48.788
7 510 - Organització I Gestió Comercial 	70.111 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	63.077
2 AN - Anglès 	25.034
3 DI - Dibuix 	27.849
4 PSI - Orientació Educativa 	49.226
5 TEC - Tecnologia 	54.823
6 501 - Administració D'Empreses 	56.103
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	70.185
8 608 - Laboratori 	61.703 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 524 - Sistemes Electrònics 	71.208
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	70.448
3 DI - Dibuix 	25.323
4 FR - Francès 	40.894
5 TEC - Tecnologia 	58.185
6 LC - L. Catalana I Literatura 	24.315
7 MA - Matemàtiques 	70.290
8 GE - Geografia I Història 	27.918
9 FI - Filosofia 	27.175 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	70.523
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	70.126
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	62.747
4 MU - Música 	24.255
5 TEC - Tecnologia 	27.352
6 LE - L. Castellana I Literatura 	59.118
7 PSI - Orientació Educativa 	49.929  

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	26.131
2 MA - Matemàtiques 	23.453
3 TEC - Tecnologia 	20.059 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	44.230
2 LE - L. Castellana I Literatura 	25.868
3 MA - Matemàtiques 	50.038
4 CN - Biologia I Geologia 	43.636
5 DI - Dibuix 	7.940
6 GE - Geografia I Història 	40.209
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	25.881
8 507 - Informàtica 	71.209
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	26.714
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	71.150
11 TEC - Tecnologia 	28.894 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	25.150
2 AN - Anglès 	19.373
3 ECO - Economia 	3.287
4 EF - Educació Física 	20.357
5 GE - Geografia I Història 	20.804

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	27.754
2 MA - Matemàtiques 	52.465
3 TEC - Tecnologia 	46.542
4 GE - Geografia I Història 	28.317
5 CN - Biologia I Geologia 	46.232
6 PSI - Orientació Educativa 	28.534
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	55.494 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	52.199
2 AN - Anglès 	53.566
3 EF - Educació Física 	28.747
4 TEC - Tecnologia 	47.753
5 LE - L. Castellana I Literatura 	24.705
6 MU - Música 	55.371
7 MA - Matemàtiques 	62.243
8 CN - Biologia I Geologia 	44.301
9 GE - Geografia I Història 	40.296 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	55.059
2 FR - Francès 	28.164
3 LC - L. Catalana I Literatura 	61.850
4 DI - Dibuix 	41.891
5 515 - Processos De Producció Agrària 	49.263
6 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	55.965
7 621 - Processos Comercials 	64.394
8 TEC - Tecnologia 	62.217 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	27.811
2 LC - L. Catalana I Literatura 	26.454
3 DI - Dibuix 	21.374
4 EF - Educació Física 	18.100
5 GE - Geografia I Història 	14.744
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	48.331
7 625 - Serveis A La Comunitat 	19.557 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	25.029
2 DI - Dibuix 	27.649
3 EF - Educació Física 	11.019
4 GE - Geografia I Història 	40.496
5 LE - L. Castellana I Literatura 	28.147
6 PSI - Orientació Educativa 	48.280
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	41.054
8 621 - Processos Comercials 	54.871 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.184
2 EF - Educació Física 	42.058
3 TEC - Tecnologia 	56.365
4 PSI - Orientació Educativa 	26.175  

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 621 - Processos Comercials 	46.255
2 625 - Serveis A La Comunitat 	24.911
3 LC - L. Catalana I Literatura 	24.558
4 MU - Música 	11.942
5 FQ - Física I Química 	20.358
6 EF - Educació Física 	26.594
7 LE - L. Castellana I Literatura 	58.961
8 GE - Geografia I Història 	18.365
9 PSI - Orientació Educativa 	41.125 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	26.347
2 MA - Matemàtiques 	23.453
3 PSI - Orientació Educativa 	28.319
4 507 - Informàtica 	54.562 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	24.074
2 CN - Biologia I Geologia 	41.675
3 ECO - Economia 	54.784
4 PSI - Orientació Educativa 	40.327
5 TEC - Tecnologia 	28.144 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	28.559 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	43.337
2 MA - Matemàtiques 	47.761
3 TEC - Tecnologia 	43.626
4 LE - L. Castellana I Literatura 	40.596
5 GE - Geografia I Història 	28.266
6 ECO - Economia 	55.063
7 DI - Dibuix 	25.102
8 518 - Processos Sanitaris 	43.358
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	47.863 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	53.051
2 GE - Geografia I Història 	40.267  

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	28.227
2 CN - Biologia I Geologia 	28.603
3 GE - Geografia I Història 	30.009 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	63.764  

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	20.335
2 DI - Dibuix 	24.404
3 MA - Matemàtiques 	61.658
4 PSI - Orientació Educativa 	21.331
5 TEC - Tecnologia 	56.729 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	54.304
2 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	54.071
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	58.188
4 EF - Educació Física 	41.211
5 FR - Francès 	28.448
6 TEC - Tecnologia 	19.319
7 FQ - Física I Química 	59.678
8 LC - L. Catalana I Literatura 	26.876
9 LE - L. Castellana I Literatura 	24.415
10 CN - Biologia I Geologia 	59.912
11 GE - Geografia I Història 	40.247 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	45.169
2 621 - Processos Comercials 	44.179
3 DI - Dibuix 	22.104
4 CN - Biologia I Geologia 	27.852 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.601
2 LC - L. Catalana I Literatura 	21.348

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.177
2 LC - L. Catalana I Literatura 	62.409
3 CN - Biologia I Geologia 	43.038
4 DI - Dibuix 	24.916
5 EF - Educació Física 	25.633
6 PSI - Orientació Educativa 	28.499
7 501 - Administració D'Empreses 	43.743
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	25.179
9 609 - Manteniment Vehicles 	21.076
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	44.207
11 TEC - Tecnologia 	28.246 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	21.867
2 PSI - Orientació Educativa 	25.477 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	27.644 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	52.813
2 LC - L. Catalana I Literatura 	63.107
3 GE - Geografia I Història 	40.226 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	27.487
2 GE - Geografia I Història 	25.792
3 PSI - Orientació Educativa 	
4 510 - Organització I Gestió Comercial 	44.585
5 TEC - Tecnologia 	53.693 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	60.430
2 CN - Biologia I Geologia 	46.198 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	61.221
2 MU - Música 	24.891
3 EF - Educació Física 	15.962
4 PSI - Orientació Educativa 	26.640
5 TEC - Tecnologia 	24.725 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	64.174
2 AN - Anglès 	26.325
3 CN - Biologia I Geologia 	59.502
4 GE - Geografia I Història 	30.066 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.091
2 LC - L. Catalana I Literatura 	24.462
3 ECO - Economia 	61.819
4 CN - Biologia I Geologia 	27.720
5 LE - L. Castellana I Literatura 	58.819 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	21.703
2 LC - L. Catalana I Literatura 	25.649
3 EF - Educació Física 	22.950
4 GE - Geografia I Història 	20.752
5 PSI - Orientació Educativa 	22.833 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	44.185
2 MA - Matemàtiques 	55.808
3 EF - Educació Física 	24.227
4 CLA - Cultura Clàssica 	53.380
5 GE - Geografia I Història 	27.076
6 PSI - Orientació Educativa 	23.386 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	23.071
2 LC - L. Catalana I Literatura	25.623
3 MA - Matemàtiques	45.644
4 CN - Biologia I Geologia	45.172
5 ECO - Economia	62.933
6 DI - Dibuix	12.939
7 505 - Formació I Orientació Laboral	27.234
8 612 - Oficina De Projectes De Construcció	28.165
9 622 - Processos De Gestió Administrativa	41.910

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	25.280
2 510 - Organització I Gestió Comercial	61.653
3 AN - Anglès	51.197
4 DI - Dibuix	28.647
5 TEC - Tecnologia	50.650
6 LC - L. Catalana I Literatura	63.034
7 MU - Música	24.038
8 MA - Matemàtiques	61.771
9 CN - Biologia I Geologia	27.514
10 PSI - Orientació Educativa	40.568
11 GE - Geografia I Història	27.338

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	27.572
2 MA - Matemàtiques	
3 GE - Geografia I Història	
4 PSI - Orientació Educativa	

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia	44.223

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	48.568
2 DI - Dibuix	27.427
3 EF - Educació Física	26.302
4 FQ - Física I Química	
5 GE - Geografia I Història	40.298
6 LE - L. Castellana I Literatura	26.469
7 MA - Matemàtiques	60.444
8 TEC - Tecnologia	19.283
9 510 - Organització I Gestió Comercial	27.221

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial	59.566
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	48.330
3 AN - Anglès	28.872
4 EF - Educació Física	27.896
5 LC - L. Catalana I Literatura	23.848
6 MA - Matemàtiques	54.844
7 CN - Biologia I Geologia	28.343
8 PSI - Orientació Educativa	52.770
9 GE - Geografia I Història	26.105

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	28.660
2 AN - Anglès	62.059
3 LC - L. Catalana I Literatura	20.006
4 MU - Música	11.942
5 FQ - Física I Química	52.335
6 TEC - Tecnologia	26.269
7 EF - Educació Física	21.872
8 LE - L. Castellana I Literatura	57.866
9 GE - Geografia I Història	22.638
10 PSI - Orientació Educativa	23.765

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	20.311
2 MA - Matemàtiques	24.644
3 502 - Anàlisi I Química Industrial	26.131

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	27.917
2 LC - L. Catalana I Literatura	28.684
3 LE - L. Castellana I Literatura	19.174
4 MA - Matemàtiques	22.993
5 CN - Biologia I Geologia	42.745
6 EF - Educació Física	24.474
7 CLA - Cultura Clàssica	59.749
8 GE - Geografia I Història	40.194
9 504 - Construccions Civils I Edificacions	16.980
10 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	23.512

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	27.366
2 AN - Anglès	24.395
3 LC - L. Catalana I Literatura	11.269
4 GE - Geografia I Història	28.197

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	24.531
2 193 - Anglès Eoi 	50.254
3 AN - Anglès 	26.043
4 192 - Francès Eoi 	2.653
5 609 - Manteniment Vehicles 	48.272
6 FQ - Física I Química 	46.199
7 CLA - Cultura Clàssica 	55.292
8 LE - L. Castellana I Literatura 	27.389
9 GE - Geografia I Història 	28.873
10 CN - Biologia I Geologia 	41.836
11 DI - Dibuix 	27.261
12 PSI - Orientació Educativa 	27.655
13 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	26.559
14 622 - Processos De Gestió Administrativa 	46.606 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.388
2 518 - Processos Sanitaris 	
3 621 - Processos Comercials 	54.421
4 AN - Anglès 	50.391
5 DI - Dibuix 	28.249
6 FQ - Física I Química 	26.919
7 LC - L. Catalana I Literatura 	59.223
8 LE - L. Castellana I Literatura 	18.433
9 MA - Matemàtiques 	62.263
10 GE - Geografia I Història 	40.229 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	28.326
2 LC - L. Catalana I Literatura 	60.025
3 FI - Filosofia 	24.164
4 GE - Geografia I Història 	23.525 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.492
2 LE - L. Castellana I Literatura 	23.104
3 CLA - Cultura Clàssica 	28.074
4 DI - Dibuix 	25.374
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	54.751 

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	61.159
2 AN - Anglès	50.046
3 CLA - Cultura Clàssica	56.500
4 DI - Dibuix	27.427
5 GE - Geografia I Història	28.710
6 LE - L. Castellana I Literatura	47.868
7 PSI - Orientació Educativa	48.178
8 505 - Formació I Orientació Laboral	21.331

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	21.444
2 MU - Música 	27.764 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	27.552
2 AN - Anglès 	51.160
3 FQ - Física I Química 	28.795
4 CN - Biologia I Geologia 	25.875
5 PSI - Orientació Educativa 	41.195 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 605 - Instal·Lació/Mant. Equips Tèrmics I Flu 	28.139
2 AN - Anglès 	16.078
3 LE - L. Castellana I Literatura 	10.319
4 ECO - Economia 	15.979
5 TEC - Tecnologia 	42.337
6 708 - Dibuix Tècnic 	44.704 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.880
2 FR - Francès 	55.957
3 MA - Matemàtiques 	47.878
4 FQ - Física I Química 	43.221
5 CLA - Cultura Clàssica 	47.781
6 PSI - Orientació Educativa 	28.056
7 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	30.046
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	23.522
9 TEC - Tecnologia 	16.980 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	19.179
2 PSI - Orientació Educativa 	27.828 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	27.586
2 AN - Anglès 	43.094
3 FR - Francès 	42.820
4 MA - Matemàtiques 	28.054
5 TEC - Tecnologia 	45.398
6 GE - Geografia I Història 	25.452
7 CN - Biologia I Geologia 	41.916
8 622 - Processos De Gestió Administrativa 	28.389 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	59.636
2 518 - Processos Sanitaris 	55.674
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	55.192
4 AN - Anglès 	50.181
5 TEC - Tecnologia 	56.647
6 MA - Matemàtiques 	59.531
7 GE - Geografia I Història 	40.265
8 FI - Filosofia 	27.264 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	23.099
2 LC - L. Catalana I Literatura 	56.540
3 LE - L. Castellana I Literatura 	45.658
4 FQ - Física I Química 	57.575
5 CN - Biologia I Geologia 	43.217
6 PSI - Orientació Educativa 	
7 TEC - Tecnologia 	58.831 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	42.655
2 PSI - Orientació Educativa 	41.151 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	25.724
2 CN - Biologia I Geologia 	24.707
3 EF - Educació Física 	14.304
4 FQ - Física I Química 	62.671
5 GE - Geografia I Història 	40.224
6 PSI - Orientació Educativa 	48.782
7 TEC - Tecnologia 	56.436
8 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	41.247
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	25.063 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 518 - Processos Sanitaris 	49.234
2 625 - Serveis A La Comunitat 	51.330
3 FQ - Física I Química 	51.361
4 PSI - Orientació Educativa 	28.474 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	
2 501 - Administració D'Empreses 	58.458
3 AN - Anglès 	59.103
4 CN - Biologia I Geologia 	27.626
5 TEC - Tecnologia 	27.214
6 LE - L. Castellana I Literatura 	
7 PSI - Orientació Educativa 	40.805

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	24.550
2 FQ - Física I Química 	49.522
3 MA - Matemàtiques 	49.197 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.473
2 FR - Francès 	15.015
3 MA - Matemàtiques 	49.544
4 GE - Geografia I Història 	26.939
5 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	28.140 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	8.592
2 PSI - Orientació Educativa 	19.880
3 TEC - Tecnologia 	13.239 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	26.786
2 AN - Anglès 	41.359
3 FR - Francès 	41.834
4 CLA - Cultura Clàssica 	27.014
5 LE - L. Castellana I Literatura 	7.276
6 GE - Geografia I Història 	24.245
7 CN - Biologia I Geologia 	45.153
8 FI - Filosofia 	40.466
9 505 - Formació I Orientació Laboral 	27.296
10 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	27.460
11 815 - Tècniques De Joieria,Bijuteria 	55.733 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.289
2 AN - Anglès 	50.049
3 EF - Educació Física 	28.747
4 TEC - Tecnologia 	56.983
5 LC - L. Catalana I Literatura 	
6 PSI - Orientació Educativa 	28.473
7 GE - Geografia I Història 	40.256
8 FI - Filosofia 	26.506 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.144
2 LC - L. Catalana I Literatura 	55.747
3 506 - Hoteleria I Turisme 	58.857
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	58.693
5 TEC - Tecnologia 	56.428 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	45.255
2 FI - Filosofia 	41.102
3 CN - Biologia I Geologia 	58.978
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	19.519 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	59.448
2 DI - Dibuix 	25.402
3 LE - L. Castellana I Literatura 	28.250
4 PSI - Orientació Educativa 	48.632 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	28.495
2 DI - Dibuix 	23.055
3 EF - Educació Física 	27.735
4 TEC - Tecnologia 	19.319 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	58.881
2 TEC - Tecnologia 	26.269
3 PSI - Orientació Educativa 	40.595

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	20.535
2 AN - Anglès 	15.601
3 LE - L. Castellana I Literatura 	23.621
4 EF - Educació Física 	19.206
5 FI - Filosofia 	45.657
6 MA - Matemàtiques 	59.701 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	28.347
2 LE - L. Castellana I Literatura 	43.483
3 CN - Biologia I Geologia 	27.480
4 EF - Educació Física 	20.033
5 PSI - Orientació Educativa 	27.046
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	20.898
7 TEC - Tecnologia 	27.318 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	40.455
2 MA - Matemàtiques 	3.287 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	28.320
2 MU - Música	3.358
3 193 - Anglès Eoi	26.958
4 AN - Anglès	28.488
5 192 - Francès Eoi	17.517
6 FR - Francès	28.167
7 CN - Biologia I Geologia	44.342
8 FI - Filosofia	40.551

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	28.473
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària	28.747
3 622 - Processos De Gestió Administrativa	57.365
4 AN - Anglès	49.818
5 TEC - Tecnologia	56.611
6 LC - L. Catalana I Literatura	54.858
7 CN - Biologia I Geologia	42.094
8 GE - Geografia I Història	40.226

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	43.180
2 193 - Anglès Eoi	47.631
3 LE - L. Castellana I Literatura	26.232
4 MA - Matemàtiques	59.490
5 FQ - Física I Química	57.575
6 CN - Biologia I Geologia	43.248
7 DI - Dibuix	47.715
8 PSI - Orientació Educativa	40.773
9 502 - Anàlisi I Química Industrial	
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	58.442

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.047
2 LC - L. Catalana I Literatura	25.570
3 FQ - Física I Química	56.524
4 PSI - Orientació Educativa	27.447

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.781
2 CN - Biologia I Geologia	26.979
3 ECO - Economia	63.702
4 FQ - Física I Química	57.249
5 FR - Francès	56.331
6 GE - Geografia I Història	28.523
7 LE - L. Castellana I Literatura	26.726
8 TEC - Tecnologia	54.823
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària	42.875

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	40.408
2 EF - Educació Física	26.264

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	21.201
2 AN - Anglès	51.160
3 DI - Dibuix	47.456
4 CLA - Cultura Clàssica	
5 LE - L. Castellana I Literatura	54.766
6 PSI - Orientació Educativa	40.678

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 518 - Processos Sanitaris	48.931

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	43.297
2 CN - Biologia I Geologia	27.229
3 GE - Geografia I Història	16.595
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	28.114

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	28.686
2 GE - Geografia I Història	20.804
3 PSI - Orientació Educativa	27.247

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	27.643
2 LC - L. Catalana I Literatura 	26.737
3 FR - Francès 	27.708
4 MA - Matemàtiques 	45.160
5 FQ - Física I Química 	43.466
6 GE - Geografia I Història 	25.889
7 CN - Biologia I Geologia 	43.467
8 DI - Dibuix 	40.310
9 PSI - Orientació Educativa 	25.999
10 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	43.132 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	28.511
2 TEC - Tecnologia 	27.929
3 CN - Biologia I Geologia 	41.387
4 PSI - Orientació Educativa 	28.658
5 GE - Geografia I Història 	28.786 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	52.453
2 CN - Biologia I Geologia 	28.563
3 DI - Dibuix 	12.939
4 GE - Geografia I Història 	25.792
5 PSI - Orientació Educativa 	28.679
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	55.614 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	25.937
2 DI - Dibuix 	11.538
3 EF - Educació Física 	19.915
4 GE - Geografia I Història 	26.407 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	28.376
2 CLA - Cultura Clàssica 	24.792
3 TEC - Tecnologia 	56.114
4 501 - Administració D'Empreses 	28.236
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	57.561
6 625 - Serveis A La Comunitat 	47.966 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	45.411
2 TEC - Tecnologia 	54.696
3 FQ - Física I Química 	24.940
4 CN - Biologia I Geologia 	41.750
5 GE - Geografia I Història 	28.244 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	64.634
2 DI - Dibuix 	42.762
3 FQ - Física I Química 	19.555
4 PSI - Orientació Educativa 	53.480 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	13.911
2 CN - Biologia I Geologia 	24.986
3 GE - Geografia I Història 	8.614
4 MA - Matemàtiques 	26.131 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	6.841
2 LE - L. Castellana I Literatura 	27.564
3 MA - Matemàtiques 	45.603
4 CN - Biologia I Geologia 	23.310
5 PSI - Orientació Educativa 	26.973

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	20.877
2 LC - L. Catalana I Literatura 	25.623
3 AN - Anglès 	27.785
4 MA - Matemàtiques 	44.588
5 FI - Filosofia 	28.770
6 PSI - Orientació Educativa 	27.399
7 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	42.661
8 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	22.960 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.674
2 EF - Educació Física 	28.048
3 FR - Francès 	28.164
4 FQ - Física I Química 	
5 CN - Biologia I Geologia 	24.937
6 GE - Geografia I Història 	28.708 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.782
2 MU - Música 	22.373
3 LC - L. Catalana I Literatura 	50.199
4 FI - Filosofia 	23.668
5 CN - Biologia I Geologia 	44.633
6 EF - Educació Física 	26.699
7 GE - Geografia I Història 	25.792
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	49.730 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	54.916
2 MU - Música 	25.583
3 LE - L. Castellana I Literatura 	23.104
4 CN - Biologia I Geologia 	59.004 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	28.050
2 CN - Biologia I Geologia 	25.615
3 ECO - Economia 	63.860
4 LE - L. Castellana I Literatura 	26.469
5 MA - Matemàtiques 	63.818
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	47.652 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	57.585
2 CN - Biologia I Geologia 	23.556
3 GE - Geografia I Història 	40.081 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	61.625
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	62.441
3 AN - Anglès 	57.802
4 LC - L. Catalana I Literatura 	5.685
5 DI - Dibuix 	27.816
6 CN - Biologia I Geologia 	19.209
7 LE - L. Castellana I Literatura 	57.866
8 GE - Geografia I Història 	24.542 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 602 - Equips Electrònics 	19.161
2 FQ - Física I Química 	27.119 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	27.482
2 LC - L. Catalana I Literatura 	27.991
3 FI - Filosofia 	40.293
4 MA - Matemàtiques 	27.400
5 CN - Biologia I Geologia 	24.842 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	27.061
2 MA - Matemàtiques 	27.727 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	27.115
2 AN - Anglès	24.607
3 MA - Matemàtiques	44.141
4 DI - Dibuix	28.793
5 PSI - Orientació Educativa	26.342
6 501 - Administració D'Empreses	56.149
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	42.298
8 626 - Serveis De Restauració	41.826

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial	56.297
2 621 - Processos Comercials	58.766
3 625 - Serveis A La Comunitat	24.428
4 FR - Francès	22.785
5 TEC - Tecnologia	55.871
6 MA - Matemàtiques	61.817
7 CN - Biologia I Geologia	24.451
8 GE - Geografia I Història	27.461
9 FI - Filosofia	26.791

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	24.782
2 MU - Música	22.373
3 LC - L. Catalana I Literatura	50.199
4 FI - Filosofia	23.668
5 CN - Biologia I Geologia	44.633
6 EF - Educació Física	26.699
7 GE - Geografia I Història	25.792
8 502 - Anàlisi I Química Industrial	49.730

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	25.570
2 CLA - Cultura Clàssica	28.074
3 MA - Matemàtiques	57.094
4 FQ - Física I Química	56.276
5 CN - Biologia I Geologia	23.224
6 GE - Geografia I Història	26.098
7 TEC - Tecnologia	

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	27.333
2 ECO - Economia	59.641
3 FI - Filosofia	21.838
4 GE - Geografia I Història	28.438
5 LE - L. Castellana I Literatura	25.434
6 MA - Matemàtiques	60.278
7 PSI - Orientació Educativa	44.024
8 TEC - Tecnologia	54.823
9 505 - Formació I Orientació Laboral	41.121
10 518 - Processos Sanitaris	56.158

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	26.482
2 TEC - Tecnologia	19.319
3 LE - L. Castellana I Literatura	25.569
4 CN - Biologia I Geologia	1.573
5 PSI - Orientació Educativa	26.175

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	58.222
2 501 - Administració D'Empreses	21.615
3 622 - Processos De Gestió Administrativa	56.133
4 AN - Anglès	57.721
5 FQ - Física I Química	51.152
6 CN - Biologia I Geologia	20.282
7 LE - L. Castellana I Literatura	57.388

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 AL - Alemany	60.230
2 CN - Biologia I Geologia	20.059
3 EF - Educació Física	4.020
4 FQ - Física I Química	26.326
5 MA - Matemàtiques	22.794

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	25.075
2 MA - Matemàtiques	26.123
3 CN - Biologia I Geologia	23.522
4 EF - Educació Física	26.683
5 CLA - Cultura Clàssica	61.981
6 GE - Geografia I Història	21.881
7 PSI - Orientació Educativa	26.262
8 501 - Administració D'Empreses	41.408
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària	25.490
10 TEC - Tecnologia	20.824

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	16.010
2 EF - Educació Física	20.526

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	24.952
2 AN - Anglès 	23.197
3 LE - L. Castellana I Literatura 	28.307
4 GE - Geografia I Història 	24.769
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	27.234 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 621 - Processos Comercials 	55.967
2 TEC - Tecnologia 	55.098
3 MU - Música 	55.651
4 MA - Matemàtiques 	60.338
5 PSI - Orientació Educativa 	47.849
6 GE - Geografia I Història 	15.133 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.689
2 LE - L. Castellana I Literatura 	48.611
3 CN - Biologia I Geologia 	44.145
4 PSI - Orientació Educativa 	27.451
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	53.922
6 TEC - Tecnologia 	55.829 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	24.760
2 LE - L. Castellana I Literatura 	55.769
3 GE - Geografia I Història 	25.848
4 TEC - Tecnologia 	53.696 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	27.427
2 EF - Educació Física 	14.614
3 FI - Filosofia 	20.644
4 GE - Geografia I Història 	27.634
5 LE - L. Castellana I Literatura 	26.221
6 TEC - Tecnologia 	59.183
7 501 - Administració D'Empreses 	64.170
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.676
9 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	
10 621 - Processos Comercials 	55.055 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	55.726
2 EF - Educació Física 	21.764
3 FR - Francès 	19.785
4 PSI - Orientació Educativa 	27.114
5 GE - Geografia I Història 	27.759 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	26.889
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.502
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	41.050
5 AN - Anglès 	57.095
6 FQ - Física I Química 	26.795
7 EF - Educació Física 	27.949
8 GE - Geografia I Història 	25.041
9 PSI - Orientació Educativa 	24.911 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	11.236
2 LC - L. Catalana I Literatura 	24.740
3 501 - Administració D'Empreses 	41.479
4 510 - Organització I Gestió Comercial 	24.644
5 515 - Processos De Producció Agrària 	50.652 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	10.294
2 LE - L. Castellana I Literatura 	26.866
3 CN - Biologia I Geologia 	23.310
4 ECO - Economia 	53.359
5 CLA - Cultura Clàssica 	42.645
6 GE - Geografia I Història 	28.851
7 PSI - Orientació Educativa 	24.878
8 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	52.575 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.962
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	41.391
3 FI - Filosofia 	27.603
4 LE - L. Castellana I Literatura 	24.053 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	24.518
2 AN - Anglès	12.279
3 MA - Matemàtiques	43.556
4 LE - L. Castellana I Literatura	27.670
5 GE - Geografia I Història	24.245
6 CN - Biologia I Geologia	43.060
7 FI - Filosofia	27.238
8 DI - Dibuix	28.012
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	42.213
10 625 - Serveis A La Comunitat	23.616
11 626 - Serveis De Restauració	27.072

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial	61.848
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària	26.875
3 612 - Oficina De Projectes De Construcció	56.039
4 EF - Educació Física	27.391
5 TEC - Tecnologia	55.085
6 LE - L. Castellana I Literatura	25.935
7 MU - Música	54.837
8 MA - Matemàtiques	61.771

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	27.686
2 LE - L. Castellana I Literatura	45.320
3 CN - Biologia I Geologia	43.248
4 DI - Dibuix	43.770
5 PSI - Orientació Educativa	28.557
6 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	55.044
2 FQ - Física I Química	24.501
3 CN - Biologia I Geologia	43.920
4 524 - Sistemes Electrònics	61.549
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	19.519

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	26.037
2 AN - Anglès	48.391
3 DI - Dibuix	24.955
4 EF - Educació Física	23.071
5 GE - Geografia I Història	27.605
6 LE - L. Castellana I Literatura	25.209
7 TEC - Tecnologia	26.916
8 501 - Administració D'Empreses	64.065
9 505 - Formació I Orientació Laboral	26.763
10 508 - Intervenció Socio-Comunitària	27.303
11 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	54.423
12 621 - Processos Comercials	48.610
13 625 - Serveis A La Comunitat	28.057

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	45.156
2 EF - Educació Física	20.060
3 GE - Geografia I Història	27.918

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	28.721
2 AN - Anglès	23.428
3 DI - Dibuix	23.762
4 FQ - Física I Química	46.234
5 CN - Biologia I Geologia	46.204
6 TEC - Tecnologia	24.341
7 EF - Educació Física	17.107
8 LE - L. Castellana I Literatura	59.485
9 FI - Filosofia	42.186

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles	64.561
2 AN - Anglès	20.577
3 LC - L. Catalana I Literatura	23.565
4 MA - Matemàtiques	45.158
5 515 - Processos De Producció Agrària	26.943

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	25.803
2 193 - Anglès Eoi	45.387
3 LC - L. Catalana I Literatura	1.995
4 MA - Matemàtiques	27.318
5 ECO - Economia	43.245
6 EF - Educació Física	24.227
7 GE - Geografia I Història	28.799
8 PSI - Orientació Educativa	26.063
9 609 - Manteniment Vehicles	
10 625 - Serveis A La Comunitat	24.946
11 TEC - Tecnologia	25.873

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	28.671
2 625 - Serveis A La Comunitat	15.387
3 FI - Filosofia	22.964

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	41.735
2 FQ - Física I Química 	
3 507 - Informàtica 	57.734
4 CLA - Cultura Clàssica 	25.369
5 LE - L. Castellana I Literatura 	26.758
6 GE - Geografia I Història 	23.085
7 DI - Dibuix 	27.254
8 PSI - Orientació Educativa 	21.593
9 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	57.787
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	57.617
3 DI - Dibuix 	27.344
4 EF - Educació Física 	25.225
5 TEC - Tecnologia 	53.269
6 LC - L. Catalana I Literatura 	56.144
7 MA - Matemàtiques 	59.700
8 CN - Biologia I Geologia 	52.224
9 GE - Geografia I Història 	27.112 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AL - Alemany 	55.065
2 MA - Matemàtiques 	
3 GE - Geografia I Història 	26.850
4 PSI - Orientació Educativa 	
5 TEC - Tecnologia 	54.124 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	54.058
2 LE - L. Castellana I Literatura 	54.530
3 CN - Biologia I Geologia 	57.268
4 PSI - Orientació Educativa 	45.580
5 524 - Sistemes Electrònics 	59.753
6 TEC - Tecnologia 	48.034 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	21.991
2 EF - Educació Física 	14.304
3 LE - L. Castellana I Literatura 	24.939
4 PSI - Orientació Educativa 	26.126
5 TEC - Tecnologia 	24.714
6 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	64.591
7 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	61.721
8 518 - Processos Sanitaris 	49.653 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	41.256
2 504 - Construccions Civils I Edificacions 	19.764
3 518 - Processos Sanitaris 	45.818
4 609 - Manteniment Vehicles 	64.488
5 613 - Oficina De Projectes De Fabric. Mecànica 	41.791
6 TEC - Tecnologia 	28.579
7 FQ - Física I Química 	58.185 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	15.444
2 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	46.992
3 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	26.476
4 AN - Anglès 	56.648
5 CN - Biologia I Geologia 	44.402
6 FI - Filosofia 	42.089 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	28.195
2 192 - Francès Eoi 	22.101
3 AN - Anglès 	15.682
4 LC - L. Catalana I Literatura 	21.348
5 FQ - Física I Química 	26.131
6 MA - Matemàtiques 	44.650
7 501 - Administració D'Empreses 	10.157 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	26.842
2 LC - L. Catalana I Literatura 	27.398
3 LE - L. Castellana I Literatura 	25.868
4 MA - Matemàtiques 	26.123
5 FQ - Física I Química 	26.070
6 CN - Biologia I Geologia 	25.416
7 ECO - Economia 	26.592
8 DI - Dibuix 	23.411
9 GE - Geografia I Història 	40.082
10 510 - Organització I Gestió Comercial 	27.652
11 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	25.657
12 TEC - Tecnologia 	26.632 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	21.867 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	15.012
2 134 - Àrab 	14.120
3 193 - Anglès Eoi 	19.403
4 133 - Alemany Eoi 	48.842
5 192 - Francès Eoi 	2.653
6 190 - Espanyol 	27.485
7 MA - Matemàtiques 	20.934
8 FQ - Física I Química 	27.139
9 TEC - Tecnologia 	13.071
10 LE - L. Castellana I Literatura 	26.867
11 GE - Geografia I Història 	19.621
12 CN - Biologia I Geologia 	21.597
13 DI - Dibuix 	26.915
14 501 - Administració D'Empreses 	40.977
15 505 - Formació I Orientació Laboral 	21.308
16 510 - Organització I Gestió Comercial 	57.370
17 601 - Cuina I Pastisseria 	43.266
18 813 - Tècniques Ceràmiques 	28.733 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	56.692
2 601 - Cuina I Pastisseria 	4.264
3 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	58.802
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	54.988
5 722 - Mitjans Informàtics 	51.545
6 DI - Dibuix 	12.814
7 EF - Educació Física 	27.304
8 TEC - Tecnologia 	53.140
9 FQ - Física I Química 	57.609
10 LC - L. Catalana I Literatura 	43.393
11 MA - Matemàtiques 	58.913
12 CN - Biologia I Geologia 	51.199
13 PSI - Orientació Educativa 	41.118
14 GE - Geografia I Història 	26.816 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	28.451
2 AL - Alemany 	41.328
3 LC - L. Catalana I Literatura 	43.283
4 FQ - Física I Química 	57.968
5 CN - Biologia I Geologia 	27.950
6 GE - Geografia I Història 	25.792
7 PSI - Orientació Educativa 	
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	27.342
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	49.516 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	24.424
2 LE - L. Castellana I Literatura 	54.489
3 FI - Filosofia 	28.088
4 MA - Matemàtiques 	
5 CN - Biologia I Geologia 	55.701
6 EF - Educació Física 	19.915
7 PSI - Orientació Educativa 	30.015
8 TEC - Tecnologia 	46.336
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	57.349
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 	56.126 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	25.011
2 AN - Anglès 	23.563
3 CN - Biologia I Geologia 	41.284
4 FQ - Física I Química 	61.703
5 MA - Matemàtiques 	63.404
6 506 - Hoteleria I Turisme 	58.196
7 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	
8 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	62.115
9 625 - Serveis A La Comunitat 	26.007

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 516 - Processos Industria Alimentaria 	44.631
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	22.613
3 FQ - Física I Química 	51.361
4 PSI - Orientació Educativa 	52.672 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 192 - Francès Eoi 	16.304
2 193 - Anglès Eoi 	59.533
3 506 - Hoteleria I Turisme 	61.819
4 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	46.046
5 AN - Anglès 	56.644
6 FQ - Física I Química 	24.503
7 LE - L. Castellana I Literatura 	28.392
8 FI - Filosofia 	41.071
9 GE - Geografia I Història 	24.351 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	11.236
2 LC - L. Catalana I Literatura 	19.724
3 FQ - Física I Química 	24.466 

TarragonaTerres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	26.525
2 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	54.324
3 CN - Biologia I Geologia 	43.667
4 FI - Filosofia 	18.344
5 GE - Geografia I Història 	21.228 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	21.560
2 AN - Anglès 	23.197
3 MA - Matemàtiques 	20.163
4 FQ - Física I Química 	26.648
5 LE - L. Castellana I Literatura 	15.240
6 ECO - Economia 	54.962
7 DI - Dibuix 	25.360
8 PSI - Orientació Educativa 	27.460
9 502 - Anàlisi I Química Industrial 	40.872
10 510 - Organització I Gestió Comercial 	54.417
11 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	4.451
12 707 - Dibuix Artístic I Color 	21.491
13 725 - Volum 	24.930
14 820 - Tècniques Tèxtils 	

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	55.814
2 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	62.445
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	46.222
4 AN - Anglès 	49.133
5 TEC - Tecnologia 	50.687
6 FQ - Física I Química 	56.512
7 MA - Matemàtiques 	57.553
8 CN - Biologia I Geologia 	51.148
9 ECO - Economia 	62.412
10 PSI - Orientació Educativa 	13.409
11 GE - Geografia I Història 	23.313
12 FI - Filosofia 	26.186 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	28.326
2 LC - L. Catalana I Literatura 	
3 LE - L. Castellana I Literatura 	41.886
4 CLA - Cultura Clàssica 	22.117
5 MA - Matemàtiques 	62.588
6 FQ - Física I Química 	57.511
7 CN - Biologia I Geologia 	
8 DI - Dibuix 	43.282
9 EF - Educació Física 	26.026
10 PSI - Orientació Educativa 	27.257
11 501 - Administració D'Empreses 	
12 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	
13 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	55.615
14 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	27.950
15 518 - Processos Sanitaris 	
16 608 - Laboratori 	56.174
17 609 - Manteniment Vehicles 	
18 622 - Processos De Gestió Administrativa 	64.608
19 TEC - Tecnologia 	51.223 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	53.600
2 AL - Alemany 	47.623
3 LE - L. Castellana I Literatura 	27.558
4 CLA - Cultura Clàssica 	25.039
5 CN - Biologia I Geologia 	49.725
6 EF - Educació Física 	18.100
7 TEC - Tecnologia 	43.409
8 622 - Processos De Gestió Administrativa 	54.722 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	64.733
2 CN - Biologia I Geologia 	26.565
3 DI - Dibuix 	24.511
4 FQ - Física I Química 	59.543
5 FR - Francès 	57.901
6 MA - Matemàtiques 	58.162
7 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	41.623
8 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	62.374 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	26.891
2 MA - Matemàtiques 	54.842
3 PSI - Orientació Educativa 	26.516 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	
2 GE - Geografia I Història 	23.734
3 PSI - Orientació Educativa 	23.416 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	13.588
2 LC - L. Catalana I Literatura 	19.724
3 FI - Filosofia 	55.140
4 GE - Geografia I Història 	13.223 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	26.153
2 LE - L. Castellana I Literatura 	24.957
3 DI - Dibuix 	22.491
4 PSI - Orientació Educativa 	21.553
5 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.946
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	26.513 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	19.742
2 FQ - Física I Química 	19.125 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	27.113
2 AN - Anglès 	23.420
3 FQ - Física I Química 	43.796
4 CLA - Cultura Clàssica 	40.615
5 LE - L. Castellana I Literatura 	26.558
6 GE - Geografia I Història 	18.481
7 PSI - Orientació Educativa 	27.176
8 506 - Hoteleria I Turisme 	7.290
9 510 - Organització I Gestió Comercial 	27.302
10 621 - Processos Comercials 	41.392
11 702 - Cons. I Rest. Materials Arqueològics 	28.045
12 707 - Dibuix Artístic I Color 	17.223
13 709 - Disseny D'Interiors 	21.940
14 725 - Volum 	20.967
15 820 - Tècniques Tèxtils 	49.575 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	54.567
2 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	62.739
3 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	54.836
5 AN - Anglès 	48.833
6 TEC - Tecnologia 	46.025
7 FQ - Física I Química 	45.503
8 LC - L. Catalana I Literatura 	62.996
9 MU - Música 	20.170
10 MA - Matemàtiques 	60.229
11 CN - Biologia I Geologia 	50.039
12 ECO - Economia 	60.390
13 PSI - Orientació Educativa 	28.843
14 GE - Geografia I Història 	25.824 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.587
2 MU - Música 	47.944
3 LC - L. Catalana I Literatura 	61.993
4 LE - L. Castellana I Literatura 	41.739
5 MA - Matemàtiques 	58.628
6 FQ - Física I Química 	55.683
7 CN - Biologia I Geologia 	3.439
8 ECO - Economia 	63.640
9 DI - Dibuix 	43.106
10 GE - Geografia I Història 	25.294
11 PSI - Orientació Educativa 	26.169
12 501 - Administració D'Empreses 	56.351
13 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	26.771
14 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	54.207
15 601 - Cuina I Pastisseria 	56.229
16 608 - Laboratori 	27.843
17 621 - Processos Comercials 	64.245
18 622 - Processos De Gestió Administrativa 	56.973
19 TEC - Tecnologia 	25.537 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	27.446
2 LE - L. Castellana I Literatura 	53.048
3 FI - Filosofia 	23.568
4 CN - Biologia I Geologia 	45.401
5 DI - Dibuix 	25.685
6 EF - Educació Física 	27.777
7 PSI - Orientació Educativa 	21.740
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	27.429
9 510 - Organització I Gestió Comercial 	8.605
10 TEC - Tecnologia 	42.130
11 622 - Processos De Gestió Administrativa 	41.263 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	25.489
2 192 - Francès Eoi 	24.463
3 LC - L. Catalana I Literatura 	24.742
4 MU - Música 	64.161
5 AN - Anglès 	26.467
6 CN - Biologia I Geologia 	26.565
7 ECO - Economia 	26.938
8 FQ - Física I Química 	58.880
9 FR - Francès 	55.570
10 GE - Geografia I Història 	26.514
11 LE - L. Castellana I Literatura 	54.907
12 MA - Matemàtiques 	52.723
13 PSI - Orientació Educativa 	25.963
14 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	58.820
15 602 - Equips Electrònics 	621
16 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	62.115 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	20.754
2 PSI - Orientació Educativa 	24.625
3 GE - Geografia I Història 	24.874

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	25.280
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	17.642
3 524 - Sistemes Electrònics 	61.935
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	60.303
5 FR - Francès 	23.428
6 AN - Anglès 	56.487
7 DI - Dibuix 	27.320
8 LE - L. Castellana I Literatura 	28.166
9 PSI - Orientació Educativa 	40.856 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	26.943
2 AN - Anglès 	15.335
3 LE - L. Castellana I Literatura 	15.484
4 FI - Filosofia 	45.657
5 GE - Geografia I Història 	8.614
6 MA - Matemàtiques 	26.100
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	11.281 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	21.503
2 193 - Anglès Eoi 	48.184
3 192 - Francès Eoi 	4.445
4 LC - L. Catalana I Literatura 	24.450
5 LE - L. Castellana I Literatura 	24.074
6 FI - Filosofia 	28.704
7 MA - Matemàtiques 	24.942
8 FQ - Física I Química 	24.898
9 CN - Biologia I Geologia 	24.632
10 ECO - Economia 	41.018
11 GE - Geografia I Història 	22.304
12 PSI - Orientació Educativa 	25.333
13 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	25.347
14 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	28.628 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 518 - Processos Sanitaris 	43.551
2 625 - Serveis A La Comunitat 	14.071
3 AN - Anglès 	22.551
4 TEC - Tecnologia 	14.241 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	22.934
2 AN - Anglès 	22.552
3 MA - Matemàtiques 	27.613
4 507 - Informàtica 	57.156
5 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	49.242
6 TEC - Tecnologia 	27.149
7 LE - L. Castellana I Literatura 	15.240
8 ECO - Economia 	54.921
9 PSI - Orientació Educativa 	19.778
10 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	42.582
11 516 - Processos Industria Alimentaria 	43.090 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 	52.510
2 506 - Hoteleria I Turisme 	48.430
3 507 - Informàtica 	44.392
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	26.881
5 518 - Processos Sanitaris 	41.949
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	50.337
7 AN - Anglès 	47.716
8 EF - Educació Física 	25.903
9 TEC - Tecnologia 	49.786
10 FQ - Física I Química 	49.884
11 LC - L. Catalana I Literatura 	62.729
12 MA - Matemàtiques 	57.693
13 CN - Biologia I Geologia 	48.746
14 ECO - Economia 	55.440
15 PSI - Orientació Educativa 	26.905
16 GE - Geografia I Història 	17.123 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.463
2 FR - Francès 	59.140
3 MU - Música 	42.660
4 LC - L. Catalana I Literatura 	25.048
5 LE - L. Castellana I Literatura 	27.572
6 MA - Matemàtiques 	61.928
7 FQ - Física I Química 	55.390
8 CN - Biologia I Geologia 	27.950
9 ECO - Economia 	62.621
10 DI - Dibuix 	28.003
11 GE - Geografia I Història 	21.807
12 PSI - Orientació Educativa 	25.951
13 501 - Administració D'Empreses 	56.636
14 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.391
15 507 - Informàtica 	62.349
16 621 - Processos Comercials 	62.192
17 TEC - Tecnologia 	54.106 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	28.282
2 FR - Francès 	56.091
3 LE - L. Castellana I Literatura 	55.026
4 MA - Matemàtiques 	59.720
5 FQ - Física I Química 	60.649
6 CN - Biologia I Geologia 	43.670
7 DI - Dibuix 	25.374
8 EF - Educació Física 	26.517
9 PSI - Orientació Educativa 	40.766
10 TEC - Tecnologia 	43.949
11 621 - Processos Comercials 	54.514
12 622 - Processos De Gestió Administrativa 	64.061
13 625 - Serveis A La Comunitat 	25.933 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	59.612
2 MU - Música 	64.140
3 AN - Anglès 	58.813
4 CLA - Cultura Clàssica 	57.768
5 CN - Biologia I Geologia 	27.522
6 ECO - Economia 	26.536
7 EF - Educació Física 	11.019
8 FQ - Física I Química 	58.030
9 GE - Geografia I Història 	26.557
10 MA - Matemàtiques 	58.434
11 PSI - Orientació Educativa 	25.410
12 TEC - Tecnologia 	58.444
13 502 - Anàlisi I Química Industrial 	55.813
14 505 - Formació I Orientació Laboral 	25.708
15 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	56.614
16 603 - Estètica 	56.231
17 609 - Manteniment Vehicles 	64.298
18 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	56.747 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 621 - Processos Comercials 	43.756
2 707 - Dibuix Artístic I Color 	20.147
3 LE - L. Castellana I Literatura 	58.869
4 CN - Biologia I Geologia 	42.784
5 GE - Geografia I Història 	23.238 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	61.756
2 507 - Informàtica 	15.702
3 501 - Administració D'Empreses 	64.192
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	26.804
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	28.379
6 AN - Anglès 	54.643
7 LC - L. Catalana I Literatura 	12.350
8 TEC - Tecnologia 	25.735
9 LE - L. Castellana I Literatura 	26.814
10 GE - Geografia I Història 	21.378 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 621 - Processos Comercials 	54.659
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	24.671
3 MU - Música 	19.928
4 AN - Anglès 	12.835
5 FR - Francès 	54.560
6 LC - L. Catalana I Literatura 	11.189
7 CN - Biologia I Geologia 	48.517
8 EF - Educació Física 	26.711
9 GE - Geografia I Història 	19.036
10 PSI - Orientació Educativa 	10.158
11 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	19.646
12 510 - Organització I Gestió Comercial 	27.035
13 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	28.357
14 518 - Processos Sanitaris 	48.582
15 TEC - Tecnologia 	24.756 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	40.632
2 LC - L. Catalana I Literatura 	61.293
3 LE - L. Castellana I Literatura 	25.841
4 MA - Matemàtiques 	25.519
5 FQ - Física I Química 	24.313
6 CN - Biologia I Geologia 	23.051
7 ECO - Economia 	47.754
8 EF - Educació Física 	11.088
9 GE - Geografia I Història 	40.030
10 501 - Administració D'Empreses 	45.370
11 601 - Cuina I Pastisseria 	41.642
12 609 - Manteniment Vehicles 	64.644
13 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	26.373
14 621 - Processos Comercials 	26.251
15 622 - Processos De Gestió Administrativa 	26.146
16 TEC - Tecnologia 	27.786 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	20.597
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	55.777
3 AN - Anglès 	20.638
4 FQ - Física I Química 	11.317
5 LC - L. Catalana I Literatura 	1.436
6 MA - Matemàtiques 	40.683
7 TEC - Tecnologia 	25.605 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	25.921
2 LC - L. Catalana I Literatura	25.142
3 MU - Música	25.929
4 AN - Anglès	18.545
5 FR - Francès	20.569
6 MA - Matemàtiques	27.560
7 FQ - Física I Química	27.317
8 507 - Informàtica	56.001
9 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	42.577
10 TEC - Tecnologia	28.015
11 CLA - Cultura Clàssica	23.455
12 LE - L. Castellana I Literatura	25.435
13 GE - Geografia I Història	21.631
14 CN - Biologia I Geologia	21.855
15 ECO - Economia	45.404
16 PSI - Orientació Educativa	26.042
17 501 - Administració D'Empreses	27.496
18 505 - Formació I Orientació Laboral	21.999
19 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics	25.279
20 516 - Processos Industria Alimentaria	27.305
21 518 - Processos Sanitaris	26.918
22 602 - Equips Electrònics	28.912
23 608 - Laboratori	26.208
24 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris	55.564
25 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	41.905
26 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	23.845
27 622 - Processos De Gestió Administrativa	28.132
28 625 - Serveis A La Comunitat	26.168
29 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So	40.711
30 707 - Dibuix Artístic I Color	13.773

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 506 - Hoteleria I Turisme	27.740
2 507 - Informàtica	59.677
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	25.885
4 518 - Processos Sanitaris	50.268
5 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	25.943
6 621 - Processos Comercials	44.126
7 625 - Serveis A La Comunitat	22.651
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	61.644
9 707 - Dibuix Artístic I Color	18.190
10 712 - Disseny Gràfic	18.906
11 AN - Anglès	42.934
12 DI - Dibuix	25.915
13 EF - Educació Física	26.560
14 FR - Francès	43.092
15 TEC - Tecnologia	48.484
16 FQ - Física I Química	45.622
17 LC - L. Catalana I Literatura	57.911
18 LE - L. Castellana I Literatura	22.995
19 MU - Música	48.913
20 MA - Matemàtiques	55.213
21 CN - Biologia I Geologia	48.412
22 ECO - Economia	48.405
23 PSI - Orientació Educativa	26.545
24 GE - Geografia I Història	24.704
25 FI - Filosofia	21.584

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	55.284
2 FR - Francès	57.220
3 MU - Música	28.828
4 LC - L. Catalana I Literatura	63.094
5 LE - L. Castellana I Literatura	27.143
6 CLA - Cultura Clàssica	2.844
7 FI - Filosofia	23.204
8 MA - Matemàtiques	60.342
9 FQ - Física I Química	49.730
10 CN - Biologia I Geologia	42.075
11 ECO - Economia	57.166
12 DI - Dibuix	27.937
13 EF - Educació Física	26.813
14 GE - Geografia I Història	26.663
15 PSI - Orientació Educativa	24.931
16 501 - Administració D'Empreses	55.526
17 505 - Formació I Orientació Laboral	22.901
18 507 - Informàtica	19.025
19 508 - Intervenció Socio-Comunitària	24.421
20 510 - Organització I Gestió Comercial	59.514
21 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	28.718
22 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	27.419
23 621 - Processos Comercials	56.127
24 622 - Processos De Gestió Administrativa	58.322
25 625 - Serveis A La Comunitat	25.261
26 TEC - Tecnologia	52.653

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	55.161
2 FR - Francès	52.648
3 MU - Música	26.982
4 LC - L. Catalana I Literatura	61.933
5 LE - L. Castellana I Literatura	44.500
6 FI - Filosofia	40.394
7 MA - Matemàtiques	58.519
8 FQ - Física I Química	57.065
9 CN - Biologia I Geologia	28.852
10 DI - Dibuix	25.374
11 EF - Educació Física	27.128
12 GE - Geografia I Història	25.590
13 PSI - Orientació Educativa	40.545
14 501 - Administració D'Empreses	51.275
15 508 - Intervenció Socio-Comunitària	16.890
16 TEC - Tecnologia	25.028
17 613 - Oficina De Projectes De Fabric. Mecànica	52.778
18 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	28.041
19 622 - Processos De Gestió Administrativa	53.468
20 625 - Serveis A La Comunitat	25.122
21 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	60.750

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	23.729
2 MU - Música	49.953
3 AN - Anglès	56.529
4 CLA - Cultura Clàssica	50.374
5 CN - Biologia I Geologia	27.265
6 EF - Educació Física	28.115
7 FI - Filosofia	42.286
8 FQ - Física I Química	54.723
9 FR - Francès	58.635
10 GE - Geografia I Història	26.480
11 LE - L. Castellana I Literatura	47.689
12 MA - Matemàtiques	58.381
13 PSI - Orientació Educativa	25.453
14 TEC - Tecnologia	54.742
15 501 - Administració D'Empreses	49.105
16 502 - Anàlisi I Química Industrial	54.670
17 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	55.082
18 603 - Estètica	56.231
19 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	55.715
20 622 - Processos De Gestió Administrativa	27.144
21 623 - Producció En Arts Gràfiques	41.337
22 625 - Serveis A La Comunitat	21.331Especialitat	Convocats fins al número

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 504 - Construccions Civils I Edificacions	53.238
2 505 - Formació I Orientació Laboral	27.619
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	28.513
4 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	23.109
5 518 - Processos Sanitaris	25.729
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	45.203
7 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	44.027
8 625 - Serveis A La Comunitat	41.524
9 AN - Anglès	45.411
10 CLA - Cultura Clàssica	61.932
11 DI - Dibuix	44.485
12 EF - Educació Física	24.646
13 FR - Francès	57.198
14 TEC - Tecnologia	44.715
15 FQ - Física I Química	52.324
16 LC - L. Catalana I Literatura	44.748
17 LE - L. Castellana I Literatura	57.001
18 MA - Matemàtiques	47.189
19 CN - Biologia I Geologia	41.459
20 ECO - Economia	54.517
21 PSI - Orientació Educativa	25.882
22 GE - Geografia I Història	26.165
23 FI - Filosofia	20.223

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	61.746
2 601 - Cuina I Pastisseria	28.532
3 603 - Estètica	44.784
4 708 - Dibuix Tècnic	15.242
5 709 - Disseny D'Interiors	20.659
6 501 - Administració D'Empreses	58.941
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària	24.251
8 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	21.504
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	27.347
10 622 - Processos De Gestió Administrativa	63.812
11 AN - Anglès	55.446
12 LC - L. Catalana I Literatura	56.332
13 DI - Dibuix	26.630
14 FQ - Física I Química	26.795
15 CN - Biologia I Geologia	26.258
16 TEC - Tecnologia	47.389
17 EF - Educació Física	18.269
18 LE - L. Castellana I Literatura	44.666
19 FI - Filosofia	22.771
20 GE - Geografia I Història	22.598
21 PSI - Orientació Educativa	25.153

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	26.022
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	22.717
3 621 - Processos Comercials	21.479
4 622 - Processos De Gestió Administrativa	23.477
5 625 - Serveis A La Comunitat	17.035
6 MU - Música	54.279
7 CLA - Cultura Clàssica	26.550
8 AN - Anglès	13.498
9 FR - Francès	47.956
10 LC - L. Catalana I Literatura	21.720
11 LE - L. Castellana I Literatura	26.215
12 CN - Biologia I Geologia	43.405
13 DI - Dibuix	24.076
14 ECO - Economia	24.420
15 EF - Educació Física	16.068
16 FI - Filosofia	56.104
17 FQ - Física I Química	26.154
18 GE - Geografia I Història	10.480
19 MA - Matemàtiques	28.264
20 PSI - Orientació Educativa	4.227
21 501 - Administració D'Empreses	48.819
22 505 - Formació I Orientació Laboral	15.683
23 507 - Informàtica	27.861
24 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	23.858
25 518 - Processos Sanitaris	45.090
26 TEC - Tecnologia	28.519
27 707 - Dibuix Artístic I Color	7.940
28 709 - Disseny D'Interiors	23.225

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	40.472
2 FR - Francès	62.746
3 MU - Música	56.266
4 LC - L. Catalana I Literatura	27.632
5 LE - L. Castellana I Literatura	23.748
6 FI - Filosofia	43.394
7 MA - Matemàtiques	26.844
8 CN - Biologia I Geologia	21.711
9 ECO - Economia	43.634
10 DI - Dibuix	23.371
11 EF - Educació Física	6.300
12 CLA - Cultura Clàssica	23.685
13 GE - Geografia I Història	30.000
14 PSI - Orientació Educativa	24.840
15 501 - Administració D'Empreses	41.232
16 502 - Anàlisi I Química Industrial	21.146
17 505 - Formació I Orientació Laboral	9.388
18 507 - Informàtica	59.527
19 508 - Intervenció Socio-Comunitària	25.069
20 524 - Sistemes Electrònics	25.012
21 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	44.124
22 622 - Processos De Gestió Administrativa	25.717
23 625 - Serveis A La Comunitat	20.421
24 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	63.536
25 TEC - Tecnologia	27.402

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	14.986
2 506 - Hoteleria I Turisme	45.846
3 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	27.748
4 524 - Sistemes Electrònics	27.274
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	26.481
6 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	42.652
7 FR - Francès	10.256
8 AN - Anglès	19.651
9 CN - Biologia I Geologia	23.792
10 DI - Dibuix	23.501
11 ECO - Economia	45.214
12 EF - Educació Física	22.237
13 FQ - Física I Química	25.184
14 LE - L. Castellana I Literatura	22.401
15 LC - L. Catalana I Literatura	7.398
16 GE - Geografia I Història	16.884
17 MA - Matemàtiques	28.631
18 PSI - Orientació Educativa	10.030
19 TEC - Tecnologia	13.239

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	22.514
2 LC - L. Catalana I Literatura 	23.855
3 MU - Música 	19.523
4 AN - Anglès 	17.540
5 AL - Alemany 	19.465
6 FR - Francès 	25.314
7 MA - Matemàtiques 	27.071
8 FQ - Física I Química 	25.057
9 507 - Informàtica 	56.421
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	59.495
11 TEC - Tecnologia 	27.752
12 CLA - Cultura Clàssica 	27.902
13 LE - L. Castellana I Literatura 	25.053
14 GE - Geografia I Història 	17.748
15 CN - Biologia I Geologia 	24.593
16 FI - Filosofia 	25.725
17 ECO - Economia 	43.663
18 DI - Dibuix 	24.009
19 PSI - Orientació Educativa 	23.543
20 502 - Anàlisi I Química Industrial 	23.387
21 504 - Construccions Civils I Edificacions 	18.602
22 505 - Formació I Orientació Laboral 	25.429
23 506 - Hoteleria I Turisme 	26.244
24 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	20.506
25 510 - Organització I Gestió Comercial 	27.302
26 516 - Processos Industria Alimentaria 	26.538
27 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	17.557
28 518 - Processos Sanitaris 	28.367
29 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	23.196
30 603 - Estètica 	55.515
31 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	24.163
32 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	21.721
33 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	43.747
34 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	28.735
35 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	25.270
36 622 - Processos De Gestió Administrativa 	27.267
37 625 - Serveis A La Comunitat 	25.571
38 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	22.960
39 725 - Volum 	11.379 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	21.255
2 507 - Informàtica 	56.410
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	12.165
4 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	27.742
5 518 - Processos Sanitaris 	18.583
6 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	64.392
7 618 - Perruqueria 	54.407
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.713
9 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	23.192
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 	27.579
11 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	28.023
12 193 - Anglès Eoi 	28.539
13 AL - Alemany 	54.879
14 AN - Anglès 	27.658
15 CLA - Cultura Clàssica 	19.550
16 DI - Dibuix 	25.438
17 EF - Educació Física 	27.923
18 FR - Francès 	22.785
19 TEC - Tecnologia 	28.383
20 FQ - Física I Química 	44.138
21 LC - L. Catalana I Literatura 	50.237
22 LE - L. Castellana I Literatura 	21.188
23 MU - Música 	24.306
24 MA - Matemàtiques 	48.775
25 CN - Biologia I Geologia 	30.072
26 ECO - Economia 	42.775
27 PSI - Orientació Educativa 	23.902
28 GE - Geografia I Història 	21.143
29 FI - Filosofia 	17.971 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	26.944
2 193 - Anglès Eoi 	19.627
3 FR - Francès 	42.702
4 AL - Alemany 	28.108
5 MU - Música 	27.169
6 LC - L. Catalana I Literatura 	58.481
7 LE - L. Castellana I Literatura 	26.838
8 CLA - Cultura Clàssica 	4.107
9 FI - Filosofia 	1.183
10 MA - Matemàtiques 	57.019
11 FQ - Física I Química 	44.615
12 CN - Biologia I Geologia 	27.173
13 ECO - Economia 	56.167
14 DI - Dibuix 	24.935
15 EF - Educació Física 	24.966
16 GE - Geografia I Història 	25.013
17 PSI - Orientació Educativa 	22.119
18 501 - Administració D'Empreses 	55.357
19 505 - Formació I Orientació Laboral 	14.560
20 507 - Informàtica 	60.543
21 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	17.140
22 510 - Organització I Gestió Comercial 	55.545
23 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	64.674
24 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	22.959
25 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	13.265
26 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	46.551
27 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	26.128
28 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.917
29 621 - Processos Comercials 	55.867
30 622 - Processos De Gestió Administrativa 	40.479
31 TEC - Tecnologia 	28.575 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.680
2 FR - Francès 	28.323
3 AL - Alemany 	28.371
4 MU - Música 	53.024
5 LC - L. Catalana I Literatura 	43.945
6 LE - L. Castellana I Literatura 	43.301
7 CLA - Cultura Clàssica 	20.793
8 FI - Filosofia 	27.599
9 MA - Matemàtiques 	57.020
10 FQ - Física I Química 	55.681
11 CN - Biologia I Geologia 	27.256
12 ECO - Economia 	62.893
13 DI - Dibuix 	24.161
14 EF - Educació Física 	25.622
15 GE - Geografia I Història 	25.719
16 PSI - Orientació Educativa 	23.679
17 501 - Administració D'Empreses 	49.049
18 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	15.331
19 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	46.438
20 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	27.298
21 TEC - Tecnologia 	27.422
22 618 - Perruqueria 	16.668
23 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.043
24 621 - Processos Comercials 	53.746
25 622 - Processos De Gestió Administrativa 	49.222
26 625 - Serveis A La Comunitat 	19.019
27 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	45.144 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	58.780
2 MU - Música 	64.160
3 AN - Anglès 	50.526
4 CLA - Cultura Clàssica 	24.792
5 CN - Biologia I Geologia 	26.211
6 DI - Dibuix 	26.066
7 ECO - Economia 	55.817
8 EF - Educació Física 	22.954
9 FI - Filosofia 	42.139
10 FQ - Física I Química 	47.800
11 FR - Francès 	56.083
12 GE - Geografia I Història 	25.786
13 LE - L. Castellana I Literatura 	48.687
14 MA - Matemàtiques 	57.101
15 PSI - Orientació Educativa 	25.918
16 TEC - Tecnologia 	44.046
17 501 - Administració D'Empreses 	47.427
18 502 - Anàlisi I Química Industrial 	27.820
19 505 - Formació I Orientació Laboral 	26.290
20 507 - Informàtica 	64.290
21 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	26.393
22 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	28.349
23 518 - Processos Sanitaris 	51.253
24 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	22.549
25 524 - Sistemes Electrònics 	8.579
26 603 - Estètica 	27.694
27 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	54.716
28 622 - Processos De Gestió Administrativa 	26.047
29 625 - Serveis A La Comunitat 	20.222

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 504 - Construccions Civils I Edificacions 	49.421
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	23.379
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	25.945
4 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	24.670
5 518 - Processos Sanitaris 	27.639
6 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	12.475
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	48.296
8 621 - Processos Comercials 	27.999
9 625 - Serveis A La Comunitat 	26.809
10 AN - Anglès 	28.396
11 CLA - Cultura Clàssica 	49.182
12 DI - Dibuix 	41.092
13 EF - Educació Física 	24.216
14 FR - Francès 	63.402
15 TEC - Tecnologia 	23.988
16 FQ - Física I Química 	41.955
17 LC - L. Catalana I Literatura 	27.424
18 LE - L. Castellana I Literatura 	62.304
19 MU - Música 	22.761
20 MA - Matemàtiques 	43.383
21 CN - Biologia I Geologia 	26.738
22 ECO - Economia 	57.518
23 PSI - Orientació Educativa 	24.359
24 GE - Geografia I Història 	40.195 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	60.313
2 192 - Francès Eoi 	48.712
3 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	54.707
4 506 - Hoteleria I Turisme 	54.291
5 601 - Cuina I Pastisseria 	47.615
6 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	17.379
7 609 - Manteniment Vehicles 	56.701
8 626 - Serveis De Restauració 	24.035
9 712 - Disseny Gràfic 	19.143
10 501 - Administració D'Empreses 	58.911
11 505 - Formació I Orientació Laboral 	17.735
12 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	19.112
13 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	19.279
14 515 - Processos De Producció Agrària 	26.139
15 516 - Processos Industria Alimentaria 	12.348
16 524 - Sistemes Electrònics 	59.554
17 608 - Laboratori 	23.364
18 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	25.577
19 621 - Processos Comercials 	44.613
20 622 - Processos De Gestió Administrativa 	62.359
21 625 - Serveis A La Comunitat 	19.554
22 FR - Francès 	54.966
23 AN - Anglès 	55.182
24 LC - L. Catalana I Literatura 	48.825
25 MU - Música 	11.722
26 DI - Dibuix 	26.712
27 CLA - Cultura Clàssica 	55.572
28 FQ - Física I Química 	24.856
29 ECO - Economia 	55.041
30 CN - Biologia I Geologia 	26.073
31 TEC - Tecnologia 	41.632
32 EF - Educació Física 	25.939
33 LE - L. Castellana I Literatura 	56.806
34 FI - Filosofia 	22.143
35 GE - Geografia I Història 	22.411
36 PSI - Orientació Educativa 	25.760 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	26.022
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	22.717
3 621 - Processos Comercials 	21.479
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	23.477
5 625 - Serveis A La Comunitat 	17.035
6 MU - Música 	54.279
7 CLA - Cultura Clàssica 	26.550
8 AN - Anglès 	13.498
9 FR - Francès 	47.956
10 LC - L. Catalana I Literatura 	21.720
11 LE - L. Castellana I Literatura 	26.215
12 CN - Biologia I Geologia 	43.405
13 DI - Dibuix 	24.076
14 ECO - Economia 	24.420
15 EF - Educació Física 	16.068
16 FI - Filosofia 	56.104
17 FQ - Física I Química 	26.154
18 GE - Geografia I Història 	10.480
19 MA - Matemàtiques 	28.264
20 PSI - Orientació Educativa 	4.227
21 501 - Administració D'Empreses 	48.819
22 505 - Formació I Orientació Laboral 	15.683
23 507 - Informàtica 	27.861
24 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	23.858
25 518 - Processos Sanitaris 	45.090
26 TEC - Tecnologia 	28.519
27 707 - Dibuix Artístic I Color 	7.940
28 709 - Disseny D'Interiors 	23.225

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.961
2 FR - Francès 	47.902
3 AL - Alemany 	41.938
4 MU - Música 	55.395
5 LC - L. Catalana I Literatura 	27.571
6 LE - L. Castellana I Literatura 	24.265
7 FI - Filosofia 	27.940
8 MA - Matemàtiques 	25.888
9 FQ - Física I Química 	43.221
10 CN - Biologia I Geologia 	27.426
11 ECO - Economia 	42.218
12 DI - Dibuix 	23.810
13 EF - Educació Física 	17.412
14 CLA - Cultura Clàssica 	23.629
15 GE - Geografia I Història 	30.075
16 PSI - Orientació Educativa 	25.114
17 501 - Administració D'Empreses 	44.698
18 502 - Anàlisi I Química Industrial 	20.979
19 505 - Formació I Orientació Laboral 	23.419
20 507 - Informàtica 	57.123
21 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	22.569
22 510 - Organització I Gestió Comercial 	24.373
23 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	17.326
24 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	21.076
25 518 - Processos Sanitaris 	24.842
26 524 - Sistemes Electrònics 	23.127
27 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	18.467
28 601 - Cuina I Pastisseria 	22.889
29 603 - Estètica 	28.464
30 609 - Manteniment Vehicles 	58.403
31 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	58.654
32 615 - Operacions De Processos 	24.794
33 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	20.913
34 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	44.176
35 622 - Processos De Gestió Administrativa 	19.551
36 625 - Serveis A La Comunitat 	23.579
37 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	56.024
38 TEC - Tecnologia 	26.431

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	15.824
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	15.144
3 506 - Hoteleria I Turisme 	43.899
4 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	54.807
5 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	17.562
6 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	23.802
7 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	27.381
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	25.751
9 622 - Processos De Gestió Administrativa 	23.179
10 625 - Serveis A La Comunitat 	2.012
11 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	21.758
12 AN - Anglès 	17.152
13 CN - Biologia I Geologia 	19.427
14 CLA - Cultura Clàssica 	60.005
15 DI - Dibuix 	21.810
16 ECO - Economia 	44.601
17 EF - Educació Física 	18.575
18 FI - Filosofia 	13.113
19 FQ - Física I Química 	12.700
20 LE - L. Castellana I Literatura 	18.384
21 LC - L. Catalana I Literatura 	13.517
22 GE - Geografia I Història 	15.929
23 MA - Matemàtiques 	27.007
24 MU - Música 	14.163
25 PSI - Orientació Educativa 	16.911
26 TEC - Tecnologia 	23.178 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	3.778
2 LC - L. Catalana I Literatura 	10.740
3 193 - Anglès Eoi 	7.794
4 AN - Anglès 	3.711
5 133 - Alemany Eoi 	11.166
6 192 - Francès Eoi 	10.987
7 195 - Català Eoi 	3
8 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	43.156
9 609 - Manteniment Vehicles 	24.336
10 MA - Matemàtiques 	10.512
11 FQ - Física I Química 	16.296
12 507 - Informàtica 	26.455
13 TEC - Tecnologia 	14.501
14 CLA - Cultura Clàssica 	1.432
15 LE - L. Castellana I Literatura 	19.456
16 GE - Geografia I Història 	7.423
17 CN - Biologia I Geologia 	9.875
18 FI - Filosofia 	17.332
19 ECO - Economia 	24.476
20 DI - Dibuix 	17.439
21 PSI - Orientació Educativa 	18.696
22 505 - Formació I Orientació Laboral 	9.446
23 506 - Hoteleria I Turisme 	19.578
24 510 - Organització I Gestió Comercial 	11.862
25 523 - Processos I Productes De Fusta I Mobles 	57.032
26 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	15.423
27 608 - Laboratori 	18.327
28 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	28.163
29 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	18.606
30 622 - Processos De Gestió Administrativa 	22.609
31 625 - Serveis A La Comunitat 	8.037
32 707 - Dibuix Artístic I Color 	11.086 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	10.684
2 507 - Informàtica 	24.021
3 510 - Organització I Gestió Comercial 	26.413
4 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	56.779
5 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	41.252
6 603 - Estètica 	60.597
7 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	998
8 621 - Processos Comercials 	10.631
9 622 - Processos De Gestió Administrativa 	18.714
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	19.361
11 AL - Alemany 	28.194
12 AN - Anglès 	24.841
13 DI - Dibuix 	4.363
14 FR - Francès 	28.293
15 TEC - Tecnologia 	10.819
16 FQ - Física I Química 	25.035
17 LC - L. Catalana I Literatura 	27.846
18 MA - Matemàtiques 	26.504
19 ECO - Economia 	42.053
20 PSI - Orientació Educativa 	21.662
21 GE - Geografia I Història 	6.386 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.807
2 FR - Francès 	27.869
3 AL - Alemany 	23.996
4 MU - Música 	9.167
5 LC - L. Catalana I Literatura 	50.936
6 LE - L. Castellana I Literatura 	19.976
7 MA - Matemàtiques 	25.736
8 FQ - Física I Química 	25.917
9 CN - Biologia I Geologia 	3.439
10 ECO - Economia 	42.806
11 DI - Dibuix 	22.402
12 EF - Educació Física 	9.773
13 GE - Geografia I Història 	3.902
14 PSI - Orientació Educativa 	17.418
15 501 - Administració D'Empreses 	25.156
16 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	18.212
17 506 - Hoteleria I Turisme 	49.148
18 507 - Informàtica 	27.805
19 510 - Organització I Gestió Comercial 	43.817
20 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	58.489
21 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	22.212
22 603 - Estètica 	47.417
23 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	59.050
24 609 - Manteniment Vehicles 	22.908
25 621 - Processos Comercials 	44.088
26 622 - Processos De Gestió Administrativa 	23.083
27 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	28.652
28 TEC - Tecnologia 	22.250 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	16.963
2 FR - Francès 	19.517
3 AL - Alemany 	40.092
4 MU - Música 	17.139
5 LC - L. Catalana I Literatura 	19.474
6 CLA - Cultura Clàssica 	20.363
7 MA - Matemàtiques 	41.513
8 FQ - Física I Química 	25.905
9 ECO - Economia 	56.559
10 EF - Educació Física 	11.110
11 GE - Geografia I Història 	20.560
12 PSI - Orientació Educativa 	13.801
13 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	28.303
14 506 - Hoteleria I Turisme 	48.187
15 516 - Processos Industria Alimentaria 	8.986
16 TEC - Tecnologia 	3.151
17 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	20.935
18 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	13.434
19 622 - Processos De Gestió Administrativa 	27.058
20 626 - Serveis De Restauració 	26.651 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	27.673
2 MU - Música 	14.894
3 AN - Anglès 	18.189
4 CLA - Cultura Clàssica 	6.311
5 CN - Biologia I Geologia 	23.819
6 ECO - Economia 	52.235
7 EF - Educació Física 	20.491
8 FQ - Física I Química 	24.877
9 GE - Geografia I Història 	11.557
10 LE - L. Castellana I Literatura 	22.255
11 MA - Matemàtiques 	24.350
12 PSI - Orientació Educativa 	1.965
13 TEC - Tecnologia 	19.447
14 502 - Anàlisi I Química Industrial 	25.005
15 507 - Informàtica 	28.213
16 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	7.639
17 510 - Organització I Gestió Comercial 	21
18 524 - Sistemes Electrònics 	21.789
19 617 - Patronatge I Confecció 	55.612
20 618 - Perruqueria 	17.046
21 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	26.497
22 622 - Processos De Gestió Administrativa 	20.067
23 625 - Serveis A La Comunitat 	14.740 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	14.625
2 504 - Construccions Civils I Edificacions 	41.488
3 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	24.372
4 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	28.732
5 622 - Processos De Gestió Administrativa 	25.449
6 625 - Serveis A La Comunitat 	12.079
7 626 - Serveis De Restauració 	54.379
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	62.429
9 AN - Anglès 	14.477
10 DI - Dibuix 	23.548
11 FR - Francès 	26.747
12 TEC - Tecnologia 	9.442
13 LC - L. Catalana I Literatura 	23.215
14 LE - L. Castellana I Literatura 	60.301
15 MU - Música 	6.960
16 MA - Matemàtiques 	24.534
17 ECO - Economia 	56.370
18 PSI - Orientació Educativa 	21.820 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 813 - Tècniques Ceràmiques 	24.673
2 MA - Matemàtiques 	10.045
3 506 - Hoteleria I Turisme 	12.696
4 507 - Informàtica 	58.152
5 601 - Cuina I Pastisseria 	11.602
6 626 - Serveis De Restauració 	13.120
7 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	44.407
8 602 - Equips Electrònics 	64.172
9 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	64.428
10 621 - Processos Comercials 	28.025
11 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.073
12 FR - Francès 	22.769
13 MU - Música 	9.966
14 DI - Dibuix 	1.631
15 ECO - Economia 	27.591
16 CN - Biologia I Geologia 	9.907
17 TEC - Tecnologia 	19.767
18 EF - Educació Física 	754
19 LE - L. Castellana I Literatura 	9.239
20 FI - Filosofia 	23.451
21 GE - Geografia I Història 	13.869
22 PSI - Orientació Educativa 	12.101
23 AL - Alemany 	58.696  

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles 	19.848
2 617 - Patronatge I Confecció 	43.432
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	5.246
4 MU - Música 	27.575
5 AL - Alemany 	40.468
6 AN - Anglès 	1.970
7 FR - Francès 	18.909
8 LC - L. Catalana I Literatura 	931
9 LE - L. Castellana I Literatura 	28.741
10 CN - Biologia I Geologia 	20.924
11 FI - Filosofia 	45.737
12 GE - Geografia I Història 	3.508
13 MA - Matemàtiques 	13.534
14 502 - Anàlisi I Química Industrial 	17.600
15 507 - Informàtica 	25.878
16 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	4.662
17 515 - Processos De Producció Agrària 	23.228
18 TEC - Tecnologia 	12.555 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	3.662
2 FR - Francès 	60.825
3 MU - Música 	28.585
4 LC - L. Catalana I Literatura 	13.186
5 LE - L. Castellana I Literatura 	19.050
6 FI - Filosofia 	18.603
7 MA - Matemàtiques 	19.134
8 CN - Biologia I Geologia 	15.695
9 ECO - Economia 	16.752
10 DI - Dibuix 	18.121
11 GE - Geografia I Història 	11.283
12 PSI - Orientació Educativa 	18.600
13 134 - Àrab 	17.325
14 502 - Anàlisi I Química Industrial 	10.658
15 505 - Formació I Orientació Laboral 	604
16 507 - Informàtica 	23.032
17 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	11.720
18 524 - Sistemes Electrònics 	16.237
19 609 - Manteniment Vehicles 	25.295
20 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	58.654
21 618 - Perruqueria 	54.403
22 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	22.897
23 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	52.438
24 TEC - Tecnologia 	14.283 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 504 - Construccions Civils I Edificacions 	21.733
2 506 - Hoteleria I Turisme 	41.985
3 507 - Informàtica 	6.936
4 518 - Processos Sanitaris 	21.136
5 609 - Manteniment Vehicles 	14.810
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.394
7 AN - Anglès 	1.514
8 ECO - Economia 	14.122
9 EF - Educació Física 	11.114
10 FQ - Física I Química 	9.582
11 LE - L. Castellana I Literatura 	9.807
12 LC - L. Catalana I Literatura 	2.940
13 GE - Geografia I Història 	13.903
14 MA - Matemàtiques 	21.809
15 MU - Música 	8.126
16 PSI - Orientació Educativa 	11.925
17 TEC - Tecnologia 	20.634 
  • Darrera modificació: 29/08/2017 19:38