Recull de nomenaments del curs 2017-2018

Totes les dades d'aquest curs s'han informatitzat i les podeu les podeu consultar al nostre nou aplicatiu http://secundaria.info/nomenaments.php

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	21.450
2 LC - L. Catalana I Literatura 	73.218
3 AN - Anglès 	55.494
4 135 - Italià Eoi 	56.512
5 MA - Matemàtiques 	73.403
6 GE - Geografia I Història 	40.459
7 CN - Biologia I Geologia 	51.066
8 DI - Dibuix 	42.900
9 PSI - Orientació Educativa 	50.867
10 814 - Tècniques De Gravat I Estampació 	20.206 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	66.492
2 CLA - Cultura Clàssica 	
3 EF - Educació Física 	43.143
4 TEC - Tecnologia 	45.068
5 LE - L. Castellana I Literatura 	71.055
6 PSI - Orientació Educativa 	52.195
7 FI - Filosofia 	43.564 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	
2 CN - Biologia I Geologia 	71.795
3 GE - Geografia I Història 	49.397
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	29.088 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	10.440
2 LE - L. Castellana I Literatura 	31.105
3 MA - Matemàtiques 	61.226
4 DI - Dibuix 	55.021
5 EF - Educació Física 	46.031
6 618 - Perruqueria 	74.035 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	71.128
2 DI - Dibuix 	52.206
3 EF - Educació Física 	29.047
4 FI - Filosofia 	31.522
5 GE - Geografia I Història 	49.879
6 MA - Matemàtiques 	
7 TEC - Tecnologia 	71.846
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	54.157 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	71.292
2 DI - Dibuix 	71.091 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 603 - Estètica 	
2 FR - Francès 	72.858
3 AN - Anglès 	1.880
4 EF - Educació Física 	29.587
5 GE - Geografia I Història 	40.920 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	63.960
2 MA - Matemàtiques 	71.086 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	60.209
2 ECO - Economia 	71.950
3 GE - Geografia I Història 	48.376
4 PSI - Orientació Educativa 	59.912
5 603 - Estètica 	61.695
6 625 - Serveis A La Comunitat 	55.335 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	56.583 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	54.931
2 MA - Matemàtiques	73.372
3 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	72.979
4 TEC - Tecnologia	65.337
5 LE - L. Castellana I Literatura	55.487
6 DI - Dibuix	31.783
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	66.802

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	35.064
2 505 - Formació I Orientació Laboral	46.966
3 622 - Processos De Gestió Administrativa	67.333
4 LE - L. Castellana I Literatura	73.059
5 PSI - Orientació Educativa	60.517

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	57.288
2 MU - Música	67.440
3 EF - Educació Física	45.396
4 TEC - Tecnologia	73.469

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	64.353
2 EF - Educació Física	45.897
3 501 - Administració D'Empreses	73.536

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	56.795
2 AN - Anglès	60.022
3 CN - Biologia I Geologia	61.246
4 LE - L. Castellana I Literatura	60.928
5 505 - Formació I Orientació Laboral	52.664

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	32.286
2 GE - Geografia I Història	17.471

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 506 - Hoteleria I Turisme	
2 501 - Administració D'Empreses	62.976
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	
4 FQ - Física I Química	70.200
5 CN - Biologia I Geologia	65.935
6 TEC - Tecnologia	30.693
7 EF - Educació Física	45.612

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	73.357
2 DI - Dibuix	60.573
3 MA - Matemàtiques	30.924
4 PSI - Orientació Educativa	59.079
5 505 - Formació I Orientació Laboral	40.563
6 516 - Processos Industria Alimentaria	70.389

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	71.315
2 ECO - Economia	71.425
3 GE - Geografia I Història	49.638
4 505 - Formació I Orientació Laboral	49.797

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	61.049

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	48.933
2 MU - Música 	57.040
3 AN - Anglès 	54.279
4 FR - Francès 	58.239
5 MA - Matemàtiques 	73.017
6 FQ - Física I Química 	70.224
7 LE - L. Castellana I Literatura 	50.772
8 GE - Geografia I Història 	40.649
9 CN - Biologia I Geologia 	51.982
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	61.472
11 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	71.084
12 723 - Organització Industrial I Legislació 	51.516 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	70.035
2 PSI - Orientació Educativa 	46.966 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	70.893
2 LE - L. Castellana I Literatura 	73.251
3 MA - Matemàtiques 	
4 GE - Geografia I Història 	49.973 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica 	73.742 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	29.010
2 CLA - Cultura Clàssica 	
3 CN - Biologia I Geologia 	60.807
4 MA - Matemàtiques 	50.933
5 TEC - Tecnologia 	71.113
6 515 - Processos De Producció Agrària 	

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	73.899
2 CN - Biologia I Geologia 	59.558
3 PSI - Orientació Educativa 	35.003 

Girona

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	62.987
2 LE - L. Castellana I Literatura 	63.942
3 EF - Educació Física 	16.109
4 GE - Geografia I Història 	40.251
5 505 - Formació I Orientació Laboral 	59.472
6 518 - Processos Sanitaris 	73.738 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	60.599
2 CN - Biologia I Geologia 	43.238
3 EF - Educació Física 	25.874
4 GE - Geografia I Història 	40.341
5 PSI - Orientació Educativa 	58.140
6 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	44.795
7 TEC - Tecnologia 	55.823 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	29.804
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.502 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	32.175
2 MU - Música	67.404
3 193 - Anglès Eoi	71.897
4 AN - Anglès	51.318
5 MA - Matemàtiques	72.655
6 LE - L. Castellana I Literatura	54.302
7 FI - Filosofia	40.480
8 PSI - Orientació Educativa	27.792
9 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	72.857
10 625 - Serveis A La Comunitat	51.131

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	70.588
2 LC - L. Catalana I Literatura	73.009
3 LE - L. Castellana I Literatura	71.862
4 PSI - Orientació Educativa	60.237
5 GE - Geografia I Història	30.407

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	59.325
2 LE - L. Castellana I Literatura	
3 MA - Matemàtiques	73.198

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	64.547
2 FI - Filosofia	43.542
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	48.035
4 TEC - Tecnologia	58.961

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	61.762
2 EF - Educació Física	46.812
3 GE - Geografia I Història	49.834

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	60.472
2 621 - Processos Comercials	67.260
3 712 - Disseny Gràfic	61.351
4 EF - Educació Física	43.600
5 ECO - Economia	70.940
6 PSI - Orientació Educativa	50.792
7 GE - Geografia I Història	48.510

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	71.036
2 502 - Anàlisi I Química Industrial	61.382
3 AN - Anglès	1.880
4 LE - L. Castellana I Literatura	66.281

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	52.236
2 EF - Educació Física	42.529
3 GE - Geografia I Història	40.206
4 518 - Processos Sanitaris	70.286

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.740
2 GE - Geografia I Història	44.454
3 PSI - Orientació Educativa	50.302
4 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics	27.273
5 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	40.559
6 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	61.362
7 TEC - Tecnologia	71.819

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 626 - Serveis De Restauració	40.503
2 EF - Educació Física	8.450
3 LE - L. Castellana I Literatura	73.074
4 LC - L. Catalana I Literatura	41.750

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	19.608
2 MU - Música	67.397
3 193 - Anglès Eoi	61.804
4 AN - Anglès	52.742
5 MA - Matemàtiques	71.826
6 GE - Geografia I Història	40.779
7 FI - Filosofia	41.129
8 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics	70.468
9 518 - Processos Sanitaris	10.656
10 602 - Equips Electrònics	73.914
11 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	70.606
12 625 - Serveis A La Comunitat	48.885

Barcelona Comarques

1 505 - Formació I Orientació Laboral	53.952
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	
3 715 - Fotografia	29.505
4 TEC - Tecnologia	
5 LC - L. Catalana I Literatura	71.546
6 MU - Música	74.052
7 PSI - Orientació Educativa	59.876
8 GE - Geografia I Història	28.608

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	52.722
2 MA - Matemàtiques	48.907
3 DI - Dibuix	51.433
4 GE - Geografia I Història	50.419
5 506 - Hoteleria I Turisme	56.508
6 TEC - Tecnologia	72.755

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	65.587
2 EF - Educació Física	46.160
3 GE - Geografia I Història	49.809
4 PSI - Orientació Educativa	59.871

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	72.049
2 DI - Dibuix	54.542
3 EF - Educació Física	46.516
4 FI - Filosofia	31.522
5 GE - Geografia I Història	49.606
6 LE - L. Castellana I Literatura	57.371
7 515 - Processos De Producció Agrària	70.397

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	57.170
2 EF - Educació Física	43.188
3 FQ - Física I Química	71.329
4 LC - L. Catalana I Literatura	71.905
5 LE - L. Castellana I Literatura	73.610
6 CN - Biologia I Geologia	65.112

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	
2 502 - Anàlisi I Química Industrial	56.678
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	70.611
4 622 - Processos De Gestió Administrativa	40.489
5 FR - Francès	72.028
6 LC - L. Catalana I Literatura	
7 FQ - Física I Química	66.252
8 ECO - Economia	58.310
9 EF - Educació Física	43.584
10 LE - L. Castellana I Literatura	60.738

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	52.835
2 GE - Geografia I Història	40.191
3 PSI - Orientació Educativa	57.773

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	66.011
2 MU - Música	70.692
3 LC - L. Catalana I Literatura	66.987
4 MA - Matemàtiques	60.503
5 CN - Biologia I Geologia	59.664
6 PSI - Orientació Educativa	57.670
7 501 - Administració D'Empreses	42.918
8 608 - Laboratori	40.263
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	56.416
10 625 - Serveis A La Comunitat	24.849

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 601 - Cuina I Pastisseria	20.168
2 LE - L. Castellana I Literatura	70.221

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	30.099
2 LC - L. Catalana I Literatura 	72.019
3 FR - Francès 	57.905
4 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	71.623
5 MA - Matemàtiques 	71.301
6 TEC - Tecnologia 	22.025
7 CLA - Cultura Clàssica 	60.729
8 GE - Geografia I Història 	40.649
9 602 - Equips Electrònics 	72.271 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	73.794
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	51.507
3 AN - Anglès 	61.647
4 EF - Educació Física 	44.862
5 TEC - Tecnologia 	70.476
6 LC - L. Catalana I Literatura 	71.549
7 PSI - Orientació Educativa 	55.472
8 GE - Geografia I Història 	49.337 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.635
2 LC - L. Catalana I Literatura 	64.278
3 MA - Matemàtiques 	65.378
4 EF - Educació Física 	44.848
5 625 - Serveis A La Comunitat 	59.146 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	70.898
2 FQ - Física I Química 	72.703
3 CN - Biologia I Geologia 	73.597
4 EF - Educació Física 	46.031
5 PSI - Orientació Educativa 	59.541 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	45.373
2 MA - Matemàtiques 	65.944
3 TEC - Tecnologia 	65.972
4 518 - Processos Sanitaris 	73.076
5 618 - Perruqueria 	67.424 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	43.152
2 MA - Matemàtiques 	71.091 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 618 - Perruqueria 	5.195
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	70.963
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	59.815
4 FR - Francès 	71.875
5 LC - L. Catalana I Literatura 	70.745
6 CN - Biologia I Geologia 	65.001
7 LE - L. Castellana I Literatura 	65.147
8 GE - Geografia I Història 	40.752 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	65.102
2 AN - Anglès 	56.544
3 CN - Biologia I Geologia 	28.115
4 MA - Matemàtiques 	60.992
5 PSI - Orientació Educativa 	57.692
6 501 - Administració D'Empreses 	71.097
7 TEC - Tecnologia 	67.289 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.842
2 LE - L. Castellana I Literatura 	62.163
3 MA - Matemàtiques 	54.288
4 GE - Geografia I Història 	48.376
5 PSI - Orientació Educativa 	52.289
6 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	72.652 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	60.749
2 AN - Anglès 	46.062
3 CN - Biologia I Geologia 	45.108
4 EF - Educació Física 	42.071
5 LC - L. Catalana I Literatura 	28.737
6 MU - Música 	3.274 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	71.118
2 MU - Música	59.478
3 193 - Anglès Eoi	58.469
4 AN - Anglès	51.268
5 AL - Alemany	
6 MA - Matemàtiques	63.970
7 TEC - Tecnologia	64.366
8 GE - Geografia I Història	31.573
9 CN - Biologia I Geologia	51.453
10 FI - Filosofia	40.759
11 DI - Dibuix	31.783
12 PSI - Orientació Educativa	44.673
13 602 - Equips Electrònics	70.189
14 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	58.099
15 712 - Disseny Gràfic	32.019

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	66.864
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	64.678
3 AN - Anglès	56.469
4 DI - Dibuix	46.147
5 TEC - Tecnologia	61.399
6 FQ - Física I Química	71.548
7 ECO - Economia	70.643
8 PSI - Orientació Educativa	49.057
9 GE - Geografia I Història	15.843

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	22.985
2 133 - Alemany Eoi	70.002
3 LC - L. Catalana I Literatura	
4 LE - L. Castellana I Literatura	73.497
5 FI - Filosofia	64.236
6 CN - Biologia I Geologia	60.235
7 DI - Dibuix	46.030
8 EF - Educació Física	43.186
9 GE - Geografia I Història	49.590
10 PSI - Orientació Educativa	51.561
11 510 - Organització I Gestió Comercial	72.933
12 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	73.741
13 621 - Processos Comercials	64.770
14 625 - Serveis A La Comunitat	58.765

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.720
2 MU - Música	10.440
3 LC - L. Catalana I Literatura	72.924
4 LE - L. Castellana I Literatura	73.538
5 MA - Matemàtiques	64.846
6 CN - Biologia I Geologia	73.396
7 EF - Educació Física	45.897
8 PSI - Orientació Educativa	61.309
9 501 - Administració D'Empreses	71.371
10 505 - Formació I Orientació Laboral	40.821

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	61.471
2 CN - Biologia I Geologia	59.241
3 DI - Dibuix	54.038
4 EF - Educació Física	44.338
5 FI - Filosofia	26.324
6 MA - Matemàtiques	72.955
7 TEC - Tecnologia	73.970
8 501 - Administració D'Empreses	71.636
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària	27.788
10 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	45.522

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	49.691
2 DI - Dibuix	72.101
3 EF - Educació Física	42.405
4 TEC - Tecnologia	73.925
5 FQ - Física I Química	57.027
6 LC - L. Catalana I Literatura	71.428
7 MA - Matemàtiques	14.263

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	31.659
2 601 - Cuina I Pastisseria	
3 505 - Formació I Orientació Laboral	62.433
4 707 - Dibuix Artístic I Color	29.190
5 AN - Anglès	70.104
6 DI - Dibuix	64.664
7 CN - Biologia I Geologia	66.131
8 TEC - Tecnologia	
9 EF - Educació Física	43.373
10 LE - L. Castellana I Literatura	26.457
11 FI - Filosofia	40.268
12 GE - Geografia I Història	40.767
13 PSI - Orientació Educativa	59.701

Lleida

1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	57.698
2 EF - Educació Física	8.384
3 GE - Geografia I Història	31.031
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària	40.563
5 516 - Processos Industria Alimentaria	67.310
6 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	40.699
7 TEC - Tecnologia	67.066

Tarragona

1 AN - Anglès	63.995
2 LE - L. Castellana I Literatura	55.516
3 FQ - Física I Química	72.615
4 CN - Biologia I Geologia	28.787
5 CLA - Cultura Clàssica	72.110
6 GE - Geografia I Història	44.790
7 502 - Anàlisi I Química Industrial	73.112
8 505 - Formació I Orientació Laboral	32.098
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària	35.059
10 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	58.628
11 516 - Processos Industria Alimentaria	65.567
12 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	44.795
13 609 - Manteniment Vehicles	70.315
14 625 - Serveis A La Comunitat	55.335
15 TEC - Tecnologia	26.221

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 ECO - Economia	32.387

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.452
2 AN - Anglès 	11.005
3 609 - Manteniment Vehicles 	70.521
4 MA - Matemàtiques 	42.644
5 TEC - Tecnologia 	58.524
6 LE - L. Castellana I Literatura 	53.480
7 GE - Geografia I Història 	29.394
8 CN - Biologia I Geologia 	27.732
9 ECO - Economia 	62.372
10 518 - Processos Sanitaris 	70.083
11 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	66.568
12 622 - Processos De Gestió Administrativa 	52.180
13 809 - Modelisme I Maquetisme 	30.252 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	46.966
2 621 - Processos Comercials 	
3 AN - Anglès 	60.940
4 EF - Educació Física 	45.369
5 FR - Francès 	64.402
6 TEC - Tecnologia 	70.481
7 FQ - Física I Química 	59.604
8 MU - Música 	71.988
9 MA - Matemàtiques 	71.239
10 CN - Biologia I Geologia 	42.433
11 PSI - Orientació Educativa 	52.195
12 FI - Filosofia 	49.844 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	60.671
2 MU - Música 	67.440
3 LE - L. Castellana I Literatura 	73.251
4 FI - Filosofia 	60.652
5 MA - Matemàtiques 	72.714
6 CN - Biologia I Geologia 	28.422
7 EF - Educació Física 	42.440
8 PSI - Orientació Educativa 	52.160
9 507 - Informàtica 	17.957
10 510 - Organització I Gestió Comercial 	
11 609 - Manteniment Vehicles 	73.837
12 TEC - Tecnologia 	65.920 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	31.105
2 LE - L. Castellana I Literatura 	65.508
3 FQ - Física I Química 	71.073
4 CN - Biologia I Geologia 	71.049
5 DI - Dibuix 	66.560
6 EF - Educació Física 	22.742
7 GE - Geografia I Història 	48.289
8 PSI - Orientació Educativa 	47.587
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	66.403 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.105
2 EF - Educació Física 	42.971
3 GE - Geografia I Història 	48.448
4 LE - L. Castellana I Literatura 	71.562
5 MA - Matemàtiques 	71.113
6 PSI - Orientació Educativa 	52.340
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	28.067
8 518 - Processos Sanitaris 	70.247
9 622 - Processos De Gestió Administrativa 	71.336 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	31.411
2 TEC - Tecnologia 	73.838
3 MU - Música 	74.065
4 MA - Matemàtiques 	14.263
5 PSI - Orientació Educativa 	60.868
6 GE - Geografia I Història 	41.473 

GironaLleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	64.149
2 FQ - Física I Química 	73.546
3 MA - Matemàtiques 	71.987
4 501 - Administració D'Empreses 	60.917
5 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	30.641 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AL - Alemany 	
2 MU - Música 	57.985
3 MA - Matemàtiques 	71.089
4 FQ - Física I Química 	71.550
5 CN - Biologia I Geologia 	25.000
6 DI - Dibuix 	61.277
7 EF - Educació Física 	20.579
8 GE - Geografia I Història 	49.607
9 PSI - Orientació Educativa 	45.294
10 501 - Administració D'Empreses 	32.098
11 502 - Anàlisi I Química Industrial 	70.794
12 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	
13 623 - Producció En Arts Gràfiques 	17.913
14 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	73.450 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AL - Alemany 	28.670
2 EF - Educació Física 	21.678
3 FQ - Física I Química 	56.937
4 GE - Geografia I Història 	40.799
5 MA - Matemàtiques 	58.610
6 TEC - Tecnologia 	45.167 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	43.252
2 AN - Anglès 	50.786
3 FR - Francès 	56.993
4 MA - Matemàtiques 	70.626
5 FQ - Física I Química 	28.622
6 TEC - Tecnologia 	62.470
7 PSI - Orientació Educativa 	54.961
8 518 - Processos Sanitaris 	70.044
9 621 - Processos Comercials 	58.272 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	66.192
2 AN - Anglès 	70.102
3 EF - Educació Física 	43.143
4 LE - L. Castellana I Literatura 	71.181
5 MU - Música 	70.900
6 ECO - Economia 	71.466
7 PSI - Orientació Educativa 	46.961
8 FI - Filosofia 	27.691 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	65.614
2 LC - L. Catalana I Literatura 	64.278
3 LE - L. Castellana I Literatura 	72.827
4 FQ - Física I Química 	72.424
5 DI - Dibuix 	54.993
6 EF - Educació Física 	44.418
7 GE - Geografia I Història 	49.882
8 608 - Laboratori 	70.031 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	73.511
2 PSI - Orientació Educativa 	61.185
3 625 - Serveis A La Comunitat 	64.478 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	73.624
2 CN - Biologia I Geologia 	61.482
3 DI - Dibuix 	66.407
4 EF - Educació Física 	45.002
5 FI - Filosofia 	43.257
6 FQ - Física I Química 	60.807
7 GE - Geografia I Història 	50.038
8 MA - Matemàtiques 	73.128
9 TEC - Tecnologia 	72.729 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	49.691
2 AN - Anglès 	71.077
3 EF - Educació Física 	42.520
4 CN - Biologia I Geologia 	41.826
5 GE - Geografia I Història 	40.743 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	73.615
2 501 - Administració D'Empreses 	72.417
3 LC - L. Catalana I Literatura 	61.230
4 DI - Dibuix 	66.504
5 FQ - Física I Química 	66.389
6 LE - L. Castellana I Literatura 	61.398
7 GE - Geografia I Història 	40.226 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.842
2 LC - L. Catalana I Literatura 	61.712
3 FI - Filosofia 	15.738
4 FQ - Física I Química 	71.313 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	74.000
2 FQ - Física I Química 	71.370
3 CN - Biologia I Geologia 	59.621
4 ECO - Economia 	66.135
5 DI - Dibuix 	60.636
6 EF - Educació Física 	43.284
7 GE - Geografia I Història 	49.526
8 PSI - Orientació Educativa 	50.812
9 518 - Processos Sanitaris 	70.477
10 625 - Serveis A La Comunitat 	54.838
11 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	73.330
12 TEC - Tecnologia 	66.232 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.794
2 GE - Geografia I Història 	49.159
3 TEC - Tecnologia 	44.635 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	67.226
2 MA - Matemàtiques 	70.344
3 FQ - Física I Química 	59.096
4 LE - L. Castellana I Literatura 	48.846
5 GE - Geografia I Història 	29.494
6 CN - Biologia I Geologia 	42.557
7 704 - Conservació I Restauració Obra Pictòrica 	32.041

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	66.122
2 AN - Anglès 	64.385
3 LE - L. Castellana I Literatura 	70.750
4 ECO - Economia 	71.239
5 PSI - Orientació Educativa 	52.195
6 GE - Geografia I Història 	49.324 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	61.467
2 LC - L. Catalana I Literatura 	66.618
3 FQ - Física I Química 	70.955
4 CN - Biologia I Geologia 	28.422
5 EF - Educació Física 	42.440
6 GE - Geografia I Història 	49.703
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	48.295 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	73.511
2 PSI - Orientació Educativa 	61.185
3 625 - Serveis A La Comunitat 	64.478 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	71.128
2 EF - Educació Física 	46.320
3 GE - Geografia I Història 	50.017
4 LE - L. Castellana I Literatura 	70.343
5 MA - Matemàtiques 	73.504
6 PSI - Orientació Educativa 	59.380 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	61.995
2 PSI - Orientació Educativa 	59.188
3 GE - Geografia I Història 	17.471

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	71.497
2 AN - Anglès 	71.668
3 DI - Dibuix 	66.331
4 FQ - Física I Química 	73.539
5 LE - L. Castellana I Literatura 	71.784
6 GE - Geografia I Història 	40.393 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 621 - Processos Comercials 	70.138
2 AN - Anglès 	49.254
3 EF - Educació Física 	43.654
4 PSI - Orientació Educativa 	48.380
5 501 - Administració D'Empreses 	72.701
6 TEC - Tecnologia 	66.268

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	61.350
2 AL - Alemany 	72.731
3 MU - Música 	73.919
4 LC - L. Catalana I Literatura 	73.073
5 MA - Matemàtiques 	71.089
6 FQ - Física I Química 	46.065
7 GE - Geografia I Història 	49.407
8 PSI - Orientació Educativa 	49.375

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	61.149
2 FQ - Física I Química 	16.337
3 GE - Geografia I Història 	49.041 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	42.441
2 LC - L. Catalana I Literatura 	73.498
3 AN - Anglès 	42.612
4 133 - Alemany Eoi 	21.068
5 FQ - Física I Química 	70.201
6 CLA - Cultura Clàssica 	30.353
7 LE - L. Castellana I Literatura 	56.512
8 ECO - Economia 	61.355
9 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.995
10 510 - Organització I Gestió Comercial 	70.207 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.506
2 AN - Anglès 	70.113
3 LE - L. Castellana I Literatura 	70.554
4 GE - Geografia I Història 	49.108 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.290
3 MA - Matemàtiques 	71.640
4 CN - Biologia I Geologia 	60.235
5 DI - Dibuix 	51.433
6 EF - Educació Física 	42.933
7 PSI - Orientació Educativa 	51.561
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	73.596
9 TEC - Tecnologia 	65.839 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	58.221
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.802
3 FQ - Física I Química 	71.793
4 EF - Educació Física 	46.031
5 PSI - Orientació Educativa 	60.406 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	71.068
2 GE - Geografia I Història 	49.879
3 LE - L. Castellana I Literatura 	67.225
4 MA - Matemàtiques 	71.316
5 PSI - Orientació Educativa 	54.796
6 515 - Processos De Producció Agrària 	27.847
7 609 - Manteniment Vehicles 	
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	60.222
9 625 - Serveis A La Comunitat 	52.664 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	70.472
2 518 - Processos Sanitaris 	71.979
3 725 - Volum 	41.406
4 TEC - Tecnologia 	72.650
5 MU - Música 	70.518
6 GE - Geografia I Història 	49.951 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	73.463
2 506 - Hoteleria I Turisme 	73.900
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	62.433
4 518 - Processos Sanitaris 	72.710
5 FR - Francès 	61.271
6 AN - Anglès 	1.880
7 DI - Dibuix 	66.003
8 FQ - Física I Química 	73.525
9 CN - Biologia I Geologia 	65.513
10 GE - Geografia I Història 	40.716 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 621 - Processos Comercials 	58.358
2 LE - L. Castellana I Literatura 	72.672
3 501 - Administració D'Empreses 	72.309
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.563
5 TEC - Tecnologia 	40.837 

TarragonaTerres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	71.696 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	73.541
2 507 - Informàtica 	
3 TEC - Tecnologia 	61.644
4 LE - L. Castellana I Literatura 	58.041
5 ECO - Economia 	58.502
6 625 - Serveis A La Comunitat 	50.442 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	51.446
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	63.465
3 621 - Processos Comercials 	66.042
4 AN - Anglès 	30.492
5 PSI - Orientació Educativa 	51.432

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	50.191
2 FR - Francès 	56.592
3 LC - L. Catalana I Literatura 	73.032
4 FI - Filosofia 	64.236
5 EF - Educació Física 	42.440
6 GE - Geografia I Història 	49.384
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	64.026 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	31.105
2 EF - Educació Física 	45.181
3 PSI - Orientació Educativa 	59.541 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.730
2 AN - Anglès 	71.889
3 CN - Biologia I Geologia 	25.917
4 ECO - Economia 	64.532
5 EF - Educació Física 	45.480
6 GE - Geografia I Història 	49.870
7 LE - L. Castellana I Literatura 	70.958
8 MA - Matemàtiques 	70.795
9 PSI - Orientació Educativa 	50.222 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	25.000
2 AN - Anglès 	71.629
3 EF - Educació Física 	42.405
4 TEC - Tecnologia 	70.698
5 ECO - Economia 	70.860
6 GE - Geografia I Història 	40.359 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 506 - Hoteleria I Turisme 	73.750
2 501 - Administració D'Empreses 	70.737
3 510 - Organització I Gestió Comercial 	71.377
4 518 - Processos Sanitaris 	72.080
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	73.477
6 AN - Anglès 	50.750
7 LC - L. Catalana I Literatura 	61.230
8 DI - Dibuix 	62.430
9 CN - Biologia I Geologia 	61.898
10 TEC - Tecnologia 	67.303
11 EF - Educació Física 	45.612
12 LE - L. Castellana I Literatura 	70.280
13 GE - Geografia I Història 	40.485 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	49.416
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.617
3 FQ - Física I Química 	65.502
4 PSI - Orientació Educativa 	52.837 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.333
2 MU - Música 	70.709
3 LC - L. Catalana I Literatura 	27.135
4 LE - L. Castellana I Literatura 	29.959
5 FI - Filosofia 	49.289
6 MA - Matemàtiques 	70.906
7 CN - Biologia I Geologia 	56.478
8 DI - Dibuix 	43.671
9 GE - Geografia I Història 	49.198
10 PSI - Orientació Educativa 	55.525
11 TEC - Tecnologia 	58.021 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	50.712
2 GE - Geografia I Història 	31.455 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.566
2 MU - Música 	66.930
3 AN - Anglès 	50.613
4 MA - Matemàtiques 	57.458
5 507 - Informàtica 	73.114
6 LE - L. Castellana I Literatura 	58.260
7 GE - Geografia I Història 	40.403
8 ECO - Economia 	70.902
9 PSI - Orientació Educativa 	51.303
10 518 - Processos Sanitaris 	70.005
11 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	56.536
12 622 - Processos De Gestió Administrativa 	50.232 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	50.678
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	49.542
3 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	70.524
4 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	13.355
5 AN - Anglès 	61.484
6 LC - L. Catalana I Literatura 	72.765
7 LE - L. Castellana I Literatura 	70.406
8 MU - Música 	70.550
9 MA - Matemàtiques 	71.832
10 PSI - Orientació Educativa 	46.165
11 GE - Geografia I Història 	49.324 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	59.663
2 FR - Francès 	70.145
3 LC - L. Catalana I Literatura 	
4 LE - L. Castellana I Literatura 	70.127
5 FI - Filosofia 	62.648
6 FQ - Física I Química 	70.165
7 CN - Biologia I Geologia 	28.422
8 PSI - Orientació Educativa 	45.722
9 510 - Organització I Gestió Comercial 	70.478 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	71.652
2 FI - Filosofia 	63.335
3 MA - Matemàtiques 	70.220
4 DI - Dibuix 	66.502
5 621 - Processos Comercials 	70.618 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	72.533
2 AN - Anglès 	70.142
3 EF - Educació Física 	45.184
4 FQ - Física I Química 	72.214
5 GE - Geografia I Història 	48.721
6 LE - L. Castellana I Literatura 	71.904
7 TEC - Tecnologia 	70.129
8 510 - Organització I Gestió Comercial 	70.349
9 518 - Processos Sanitaris 	73.969
10 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	45.522 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	70.615
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.675
3 PSI - Orientació Educativa 	58.531
4 GE - Geografia I Història 	49.875 

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	71.619
2 506 - Hoteleria I Turisme	32.396
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	
4 518 - Processos Sanitaris	70.276
5 524 - Sistemes Electrònics	
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	71.047
7 LC - L. Catalana I Literatura	72.866
8 MU - Música	67.193
9 EF - Educació Física	
10 LE - L. Castellana I Literatura	56.906

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	70.339
2 AN - Anglès 	54.308
3 LE - L. Castellana I Literatura 	71.243
4 GE - Geografia I Història 	32.596
5 PSI - Orientació Educativa 	53.585
6 510 - Organització I Gestió Comercial 	57.315
7 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	70.389
8 TEC - Tecnologia 	56.053 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	32.497
2 MA - Matemàtiques 	70.269
3 ECO - Economia 	41.003
4 EF - Educació Física 	43.180
5 PSI - Orientació Educativa 	57.880
6 501 - Administració D'Empreses 	56.738
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	35.059
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	57.976
9 622 - Processos De Gestió Administrativa 	55.309
10 TEC - Tecnologia 	40.559 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	15.344
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.752
3 LC - L. Catalana I Literatura 	57.007
4 TEC - Tecnologia 	42.902 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	61.368
2 AN - Anglès 	31.348
3 LE - L. Castellana I Literatura 	57.860
4 PSI - Orientació Educativa 	50.322
5 716 - Història De L'Art 	40.884

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 716 - Història De L'Art 	49.459
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.349
3 GE - Geografia I Història 	49.448 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	70.786
2 GE - Geografia I Història 	49.627 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	65.620
2 FI - Filosofia 	61.193
3 MA - Matemàtiques 	60.816
4 CN - Biologia I Geologia 	71.506
5 DI - Dibuix 	55.623
6 EF - Educació Física 	45.252
7 GE - Geografia I Història 	48.858 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	
2 AN - Anglès 	71.584
3 EF - Educació Física 	42.971
4 LE - L. Castellana I Literatura 	66.035
5 TEC - Tecnologia 	60.987
6 621 - Processos Comercials 	72.640 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	72.004
2 AN - Anglès 	70.709
3 DI - Dibuix 	47.590
4 FQ - Física I Química 	70.566 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 518 - Processos Sanitaris 	71.768
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	66.947
3 DI - Dibuix 	60.494
4 FQ - Física I Química 	70.253
5 EF - Educació Física 	43.308
6 LE - L. Castellana I Literatura 	72.268
7 GE - Geografia I Història 	40.691 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	70.260
2 AN - Anglès 	51.698
3 510 - Organització I Gestió Comercial 	55.918
4 TEC - Tecnologia 	56.023 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	58.690
2 LE - L. Castellana I Literatura 	63.065
3 MA - Matemàtiques 	70.744
4 FQ - Física I Química 	46.065
5 CN - Biologia I Geologia 	43.546
6 GE - Geografia I Història 	40.640
7 PSI - Orientació Educativa 	55.525
8 506 - Hoteleria I Turisme 	42.351

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	31.455

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	43.154
2 LC - L. Catalana I Literatura	72.101
3 MU - Música	55.456
4 190 - Espanyol	61.835
5 TEC - Tecnologia	62.670
6 LE - L. Castellana I Literatura	56.512
7 GE - Geografia I Història	40.772
8 CN - Biologia I Geologia	10.656
9 PSI - Orientació Educativa	49.589
10 505 - Formació I Orientació Laboral	49.113
11 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	41.152
12 621 - Processos Comercials	58.752
13 712 - Disseny Gràfic	32.019

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	50.414
2 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines	947
3 716 - Història De L'Art	48.348
4 AN - Anglès	64.385
5 DI - Dibuix	42.941
6 GE - Geografia I Història	49.426

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	70.866
2 GE - Geografia I Història	49.624
3 501 - Administració D'Empreses	72.309
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	63.924
5 TEC - Tecnologia	25.001

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	70.301
2 MU - Música	10.440
3 LE - L. Castellana I Literatura	57.014
4 FI - Filosofia	60.499
5 MA - Matemàtiques	66.392
6 DI - Dibuix	57.883
7 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	72.937
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	71.515

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	59.241
2 FR - Francès	70.345
3 LE - L. Castellana I Literatura	70.789
4 MA - Matemàtiques	28.660
5 PSI - Orientació Educativa	54.461
6 TEC - Tecnologia	72.236
7 506 - Hoteleria I Turisme	55.928
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària	55.319

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	71.883
2 LE - L. Castellana I Literatura	70.314
3 PSI - Orientació Educativa	49.851
4 GE - Geografia I Història	40.743

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 518 - Processos Sanitaris	72.425
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	73.007
3 622 - Processos De Gestió Administrativa	60.403
4 AN - Anglès	1.880
5 LC - L. Catalana I Literatura	72.952
6 DI - Dibuix	59.463
7 FQ - Física I Química	70.148
8 EF - Educació Física	45.073
9 LE - L. Castellana I Literatura	28.260
10 PSI - Orientació Educativa	60.583

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	61.267
2 DI - Dibuix	46.188
3 EF - Educació Física	43.654
4 501 - Administració D'Empreses	57.360

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	70.889
2 LE - L. Castellana I Literatura	55.516
3 MA - Matemàtiques	66.232
4 FQ - Física I Química	70.231
5 EF - Educació Física	42.598
6 PSI - Orientació Educativa	50.812
7 506 - Hoteleria I Turisme	40.813

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	64.338
2 FI - Filosofia	41.205
3 LE - L. Castellana I Literatura	70.165

20/02

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	73.063
2 AN - Anglès	50.692
3 FR - Francès	30.426
4 507 - Informàtica	70.748
5 GE - Geografia I Història	40.720
6 DI - Dibuix	43.280

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	48.669
2 716 - Història De L'Art	42.761
3 TEC - Tecnologia	57.812
4 LE - L. Castellana I Literatura	60.893
5 PSI - Orientació Educativa	29.841
6 GE - Geografia I Història	49.263

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	70.866
2 GE - Geografia I Història	49.624
3 501 - Administració D'Empreses	72.309
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	63.924
5 TEC - Tecnologia	25.001

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	70.284
2 FI - Filosofia	54.316
3 CN - Biologia I Geologia	71.064
4 DI - Dibuix	54.354
5 EF - Educació Física	46.031
6 PSI - Orientació Educativa	59.261
7 TEC - Tecnologia	47.785

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AL - Alemany	71.370
2 CN - Biologia I Geologia	61.482
3 ECO - Economia	71.279
4 FI - Filosofia	43.257
5 GE - Geografia I Història	40.782
6 LE - L. Castellana I Literatura	72.343
7 MA - Matemàtiques	73.030
8 PSI - Orientació Educativa	48.641
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	72.601
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	41.479

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	73.064
2 AN - Anglès	57.507
3 TEC - Tecnologia	73.254
4 MU - Música	73.372
5 CN - Biologia I Geologia	66.263
6 PSI - Orientació Educativa	46.145
7 GE - Geografia I Història	49.691

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	71.768
2 AN - Anglès	70.509
3 DI - Dibuix	54.481
4 FQ - Física I Química	30.169
5 LE - L. Castellana I Literatura	61.398
6 GE - Geografia I Història	40.745
7 PSI - Orientació Educativa	61.692

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	25.326
2 LC - L. Catalana I Literatura	28.655
3 CN - Biologia I Geologia	59.889
4 MA - Matemàtiques	71.936
5 501 - Administració D'Empreses	71.213

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	60.599
2 LE - L. Castellana I Literatura	29.959
3 FI - Filosofia	58.118
4 MA - Matemàtiques	70.632
5 DI - Dibuix	58.134
6 CLA - Cultura Clàssica	70.138
7 PSI - Orientació Educativa	50.864
8 518 - Processos Sanitaris	70.311
9 TEC - Tecnologia	27.273

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	48.824
16/02

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	50.402
2 MA - Matemàtiques 	60.179
3 FQ - Física I Química 	70.149
4 GE - Geografia I Història 	40.655
5 PSI - Orientació Educativa 	49.410
6 518 - Processos Sanitaris 	

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.469
2 EF - Educació Física 	43.150
3 LC - L. Catalana I Literatura 	70.349
4 GE - Geografia I Història 	49.037 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	66.493
2 LE - L. Castellana I Literatura 	72.804
3 FI - Filosofia 	54.833
4 MA - Matemàtiques 	71.990
5 PSI - Orientació Educativa 	50.793 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	71.615
2 FI - Filosofia 	43.542
3 CN - Biologia I Geologia 	70.888
4 EF - Educació Física 	42.799
5 GE - Geografia I Història 	49.596
6 PSI - Orientació Educativa 	59.261
7 501 - Administració D'Empreses 	73.058 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AL - Alemany 	71.370
2 AN - Anglès 	56.615
3 DI - Dibuix 	60.022
4 FI - Filosofia 	51.246
5 FQ - Física I Química 	57.674
6 FR - Francès 	70.345
7 GE - Geografia I Història 	49.879
8 LE - L. Castellana I Literatura 	72.326
9 PSI - Orientació Educativa 	
10 TEC - Tecnologia 	71.480
11 621 - Processos Comercials 	71.967
12 622 - Processos De Gestió Administrativa 	57.626 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	67.293
2 AN - Anglès 	71.362
3 EF - Educació Física 	42.405
4 GE - Geografia I Història 	17.471 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	72.993
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.867
3 AN - Anglès 	72.305
4 LC - L. Catalana I Literatura 	
5 DI - Dibuix 	54.403
6 FQ - Física I Química 	22.686
7 FI - Filosofia 	50.477
8 GE - Geografia I Història 	40.226
9 PSI - Orientació Educativa 	60.577 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	73.376
2 LC - L. Catalana I Literatura 	57.716
3 GE - Geografia I Història 	40.183
4 MA - Matemàtiques 	60.180
5 501 - Administració D'Empreses 	61.203

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.341
2 FI - Filosofia 	54.535
3 FQ - Física I Química 	46.065
4 CN - Biologia I Geologia 	25.000
5 EF - Educació Física 	42.508
6 GE - Geografia I Història 	49.010
7 PSI - Orientació Educativa 	48.845
8 518 - Processos Sanitaris 	60.192 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.042
2 MA - Matemàtiques 	63.950 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	42.544
2 LC - L. Catalana I Literatura 	11.747
3 MU - Música 	59.420
4 AL - Alemany 	25.108
5 FQ - Física I Química 	66.308
6 GE - Geografia I Història 	49.599
7 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	70.458
8 707 - Dibuix Artístic I Color 	28.523 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	61.470
2 EF - Educació Física 	45.564 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	63.589
2 133 - Alemany Eoi 	
3 LE - L. Castellana I Literatura 	71.350
4 MA - Matemàtiques 	
5 FQ - Física I Química 	72.386
6 ECO - Economia 	70.177
7 DI - Dibuix 	54.997
8 EF - Educació Física 	42.874
9 GE - Geografia I Història 	49.603
10 PSI - Orientació Educativa 	51.557
11 505 - Formació I Orientació Laboral 	52.268 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	71.565
2 LE - L. Castellana I Literatura 	73.060
3 CN - Biologia I Geologia 	70.883
4 EF - Educació Física 	43.586
5 GE - Geografia I Història 	48.905 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	52.751
2 GE - Geografia I Història 	49.870
3 LE - L. Castellana I Literatura 	54.303
4 MA - Matemàtiques 	70.354
5 PSI - Orientació Educativa 	53.048
6 TEC - Tecnologia 	72.486
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	72.154

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	71.787
2 EF - Educació Física 	29.699

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	71.942
2 510 - Organització I Gestió Comercial 	66.947
3 AN - Anglès 	71.591
4 MU - Música 	
5 TEC - Tecnologia 	67.303
6 EF - Educació Física 	43.308
7 GE - Geografia I Història 	40.554
8 PSI - Orientació Educativa 	64.748 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 621 - Processos Comercials 	57.438
2 LC - L. Catalana I Literatura 	25.532
3 ECO - Economia 	43.277
4 EF - Educació Física 	42.911
5 FQ - Física I Química 	70.971
6 MA - Matemàtiques 	71.688
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	70.504
8 TEC - Tecnologia 	66.040 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	55.516
2 FI - Filosofia 	58.054
3 MA - Matemàtiques 	70.118
4 CN - Biologia I Geologia 	61.395
5 GE - Geografia I Història 	49.144
6 PSI - Orientació Educativa 	50.866
7 515 - Processos De Producció Agrària 	56.653
8 518 - Processos Sanitaris 	70.069
9 TEC - Tecnologia 	54.288  

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	58.706
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	58.379
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	12.301
4 GE - Geografia I Història 	40.695
5 MA - Matemàtiques 	59.273 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	42.446
2 MU - Música 	58.648
3 AN - Anglès 	27.897
4 FQ - Física I Química 	60.930
5 TEC - Tecnologia 	62.342
6 LE - L. Castellana I Literatura 	28.471
7 GE - Geografia I Història 	31.373
8 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	70.369
9 707 - Dibuix Artístic I Color 	26.196
10 712 - Disseny Gràfic 	28.446
11 817 - Tècniques De Patronatge I Confecció 	56.399 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	
2 EF - Educació Física 	45.369
3 FR - Francès 	65.488
4 LC - L. Catalana I Literatura 	
5 LE - L. Castellana I Literatura 	63.812
6 MA - Matemàtiques 	72.284
7 PSI - Orientació Educativa 	47.479 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	61.344
2 LE - L. Castellana I Literatura 	57.413
3 MA - Matemàtiques 	72.788
4 EF - Educació Física 	43.176
5 615 - Operacions De Processos 	
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	66.818
7 TEC - Tecnologia 	

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	72.459
2 LC - L. Catalana I Literatura 	49.360
3 LE - L. Castellana I Literatura 	73.013
4 EF - Educació Física 	45.181
5 626 - Serveis De Restauració 	73.474  

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	70.884
2 CLA - Cultura Clàssica 	70.175
3 CN - Biologia I Geologia 	25.917
4 DI - Dibuix 	59.536
5 EF - Educació Física 	
6 FI - Filosofia 	43.257
7 GE - Geografia I Història 	40.795
8 LE - L. Castellana I Literatura 	71.307
9 PSI - Orientació Educativa 	50.922
10 TEC - Tecnologia 	72.236 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 518 - Processos Sanitaris 	72.518
2 AN - Anglès 	70.316
3 DI - Dibuix 	72.987
4 TEC - Tecnologia 	70.546
5 FQ - Física I Química 	57.027
6 LE - L. Castellana I Literatura 	70.745
7 PSI - Orientació Educativa 	40.592
8 GE - Geografia I Història 	30.980 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	58.309
2 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	73.316
3 LC - L. Catalana I Literatura 	
4 CN - Biologia I Geologia 	30.108
5 LE - L. Castellana I Literatura 	26.457
6 GE - Geografia I Història 	40.771
7 PSI - Orientació Educativa 	64.420 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	40.563
2 FQ - Física I Química 	70.267
3 MA - Matemàtiques 	71.243 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.822
2 193 - Anglès Eoi 	54.711
3 FQ - Física I Química 	63.676
4 CN - Biologia I Geologia 	60.642
5 GE - Geografia I Història 	49.021
6 PSI - Orientació Educativa 	52.950
7 506 - Hoteleria I Turisme 	40.522
8 515 - Processos De Producció Agrària 	56.489
9 622 - Processos De Gestió Administrativa 	42.918
10 TEC - Tecnologia 	63.974  

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	57.857
2 DI - Dibuix 	71.519
3 TEC - Tecnologia 	28.206 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	42.123
2 LC - L. Catalana I Literatura 	73.009
3 AN - Anglès 	45.605
4 190 - Espanyol 	42.875
5 TEC - Tecnologia 	61.307
6 CLA - Cultura Clàssica 	30.353
7 GE - Geografia I Història 	40.328
8 PSI - Orientació Educativa 	48.904
9 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	70.252
10 720 - Materials I Tecnologia: Disseny 	
11 725 - Volum 	26.417

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	44.917
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.349
3 MA - Matemàtiques 	70.907
4 CN - Biologia I Geologia 	66.606
5 PSI - Orientació Educativa 	45.205
6 GE - Geografia I Història 	48.779 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.525
2 FI - Filosofia 	49.906
3 MA - Matemàtiques 	72.756
4 CN - Biologia I Geologia 	32.035
5 DI - Dibuix 	54.993
6 EF - Educació Física 	42.440
7 GE - Geografia I Història 	48.917
8 510 - Organització I Gestió Comercial 	66.865
9 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	73.322 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	71.684
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.650
3 CLA - Cultura Clàssica 	71.381
4 MA - Matemàtiques 	71.300
5 FQ - Física I Química 	73.035
6 CN - Biologia I Geologia 	70.537
7 GE - Geografia I Història 	48.808
8 PSI - Orientació Educativa 	59.514
9 510 - Organització I Gestió Comercial 	73.008
10 TEC - Tecnologia 	67.299 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	10.790
2 ECO - Economia 	72.499
3 FR - Francès 	70.345
4 LE - L. Castellana I Literatura 	70.527
5 MA - Matemàtiques 	
6 PSI - Orientació Educativa 	50.222
7 621 - Processos Comercials 	71.109

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	70.275
2 AN - Anglès 	57.507
3 CN - Biologia I Geologia 	60.408
4 PSI - Orientació Educativa 	52.292
5 FI - Filosofia 	58.967 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 515 - Processos De Producció Agrària 	
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.490
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	43.127
4 FQ - Física I Química 	66.389
5 CN - Biologia I Geologia 	60.935
6 TEC - Tecnologia 	
7 GE - Geografia I Història 	40.751 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.591
2 LC - L. Catalana I Literatura 	28.819
3 LE - L. Castellana I Literatura 	56.554
4 EF - Educació Física 	43.297
5 GE - Geografia I Història 	40.171
6 MA - Matemàtiques 	71.092
7 PSI - Orientació Educativa 	51.546 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.842
2 LC - L. Catalana I Literatura 	57.784
3 LE - L. Castellana I Literatura 	57.990
4 MA - Matemàtiques 	26.384
5 ECO - Economia 	65.152
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.934
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	50.866
8 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	72.272
9 TEC - Tecnologia 	57.022 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	29.192
2 DI - Dibuix 	63.070
3 EF - Educació Física 	44.295
4 LE - L. Castellana I Literatura 	71.423
5 GE - Geografia I Història 	31.455
6 PSI - Orientació Educativa 	31.574 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	26.605
2 LC - L. Catalana I Literatura	11.747
3 AN - Anglès	50.402
4 190 - Espanyol	32.569
5 FQ - Física I Química	60.515
6 CLA - Cultura Clàssica	
7 LE - L. Castellana I Literatura	57.358
8 GE - Geografia I Història	40.630
9 PSI - Orientació Educativa	48.739
10 505 - Formació I Orientació Laboral	28.875
11 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics	25.684
12 725 - Volum	20.880

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	50.014
2 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	70.414
3 621 - Processos Comercials	66.835
4 193 - Anglès Eoi	
5 AN - Anglès	66.492
6 EF - Educació Física	45.127
7 MU - Música	70.434
8 MA - Matemàtiques	71.901
9 ECO - Economia	71.812
10 GE - Geografia I Història	49.015

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	63.589
2 LE - L. Castellana I Literatura	70.221
3 FQ - Física I Química	73.167
4 EF - Educació Física	42.874
5 GE - Geografia I Història	49.504
6 PSI - Orientació Educativa	47.017
7 518 - Processos Sanitaris	49.224
8 603 - Estètica	73.235
9 621 - Processos Comercials	
10 TEC - Tecnologia	65.839

Maresme-Vallès OrientalVallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	73.463
2 AN - Anglès	70.364
3 CN - Biologia I Geologia	60.222
4 DI - Dibuix	44.413
5 ECO - Economia	65.411
6 EF - Educació Física	44.329
7 FI - Filosofia	26.324
8 TEC - Tecnologia	73.341

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	61.995
2 TEC - Tecnologia	29.238
3 MU - Música	70.408

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	71.942
2 505 - Formació I Orientació Laboral	57.866
3 622 - Processos De Gestió Administrativa	70.441
4 FR - Francès	70.293
5 AN - Anglès	71.359
6 LC - L. Catalana I Literatura	70.286
7 FQ - Física I Química	70.209
8 CN - Biologia I Geologia	60.669
9 TEC - Tecnologia	56.067
10 EF - Educació Física	44.448
11 LE - L. Castellana I Literatura	72.002
12 PSI - Orientació Educativa	60.585

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	73.236
2 AN - Anglès	16.874
3 LE - L. Castellana I Literatura	50.673
4 EF - Educació Física	42.529
5 FQ - Física I Química	64.395
6 MA - Matemàtiques	71.092
7 PSI - Orientació Educativa	42.168

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	50.118
2 LC - L. Catalana I Literatura	71.112
3 LE - L. Castellana I Literatura	66.338
4 MA - Matemàtiques	70.631
5 CN - Biologia I Geologia	30.754
6 ECO - Economia	64.650
7 DI - Dibuix	58.042
8 PSI - Orientació Educativa	50.787
9 505 - Formació I Orientació Laboral	35.059
10 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	72.272
11 623 - Producció En Arts Gràfiques	17.913
12 TEC - Tecnologia	66.476

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	65.195
2 TEC - Tecnologia	40.528

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	25.992
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.513
3 AN - Anglès 	50.591
4 MA - Matemàtiques 	70.160
5 FQ - Física I Química 	63.724
6 TEC - Tecnologia 	57.534
7 CLA - Cultura Clàssica 	66.515
8 LE - L. Castellana I Literatura 	55.468
9 CN - Biologia I Geologia 	44.900 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	49.058
2 AN - Anglès 	66.025
3 DI - Dibuix 	46.147
4 LE - L. Castellana I Literatura 	70.124
5 MU - Música 	70.333
6 MA - Matemàtiques 	71.230
7 GE - Geografia I Història 	48.552 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	62.356
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.129
3 MA - Matemàtiques 	72.065
4 FQ - Física I Química 	70.786
5 CN - Biologia I Geologia 	57.250
6 EF - Educació Física 	42.818
7 PSI - Orientació Educativa 	50.098
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	54.592
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	60.322
10 625 - Serveis A La Comunitat 	52.268 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	58.165
2 LC - L. Catalana I Literatura 	73.056
3 FI - Filosofia 	52.134
4 FQ - Física I Química 	70.262
5 ECO - Economia 	71.663
6 EF - Educació Física 	21.153
7 PSI - Orientació Educativa 	47.021
8 501 - Administració D'Empreses 	71.386
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.396
10 621 - Processos Comercials 	73.067 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	42.582
2 MU - Música 	73.368
3 AN - Anglès 	64.861
4 DI - Dibuix 	54.542
5 FQ - Física I Química 	60.807
6 GE - Geografia I Història 	58.392
7 MA - Matemàtiques 	72.456
8 PSI - Orientació Educativa 	50.072
9 TEC - Tecnologia 	56.081
10 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	55.055
11 510 - Organització I Gestió Comercial 	66.942
12 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	
13 625 - Serveis A La Comunitat 	53.048

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	35.034
2 DI - Dibuix 	72.311
3 FQ - Física I Química 	72.925
4 CN - Biologia I Geologia 	42.912
5 PSI - Orientació Educativa 	57.821
6 GE - Geografia I Història 	40.741 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	73.125
2 AN - Anglès 	71.397
3 CN - Biologia I Geologia 	59.480
4 EF - Educació Física 	43.576
5 LE - L. Castellana I Literatura 	72.315
6 FI - Filosofia 	50.477
7 GE - Geografia I Història 	40.745 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.326
2 LE - L. Castellana I Literatura 	71.034
3 ECO - Economia 	40.603
4 EF - Educació Física 	41.777
5 FQ - Física I Química 	45.208
6 GE - Geografia I Història 	40.171 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	72.643
2 MA - Matemàtiques 	70.203
3 ECO - Economia 	64.131
4 DI - Dibuix 	53.162
5 GE - Geografia I Història 	48.240
6 PSI - Orientació Educativa 	59.912
7 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	73.312
8 TEC - Tecnologia 	67.036 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	57.237
2 LC - L. Catalana I Literatura 	41.833 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	32.175
2 AN - Anglès	50.002
3 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	71.356
4 FQ - Física I Química	61.374
5 TEC - Tecnologia	60.941
6 CLA - Cultura Clàssica	70.061
7 LE - L. Castellana I Literatura	56.571
8 GE - Geografia I Història	40.646
9 DI - Dibuix	43.237
10 PSI - Orientació Educativa	48.885
11 725 - Volum	26.031

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	72.018
2 AN - Anglès	61.918
3 LC - L. Catalana I Literatura	70.349
4 PSI - Orientació Educativa	46.966
5 GE - Geografia I Història	43.142

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	53.231
2 LE - L. Castellana I Literatura	58.129
3 MA - Matemàtiques	71.372
4 FQ - Física I Química	70.120
5 CN - Biologia I Geologia	57.859
6 EF - Educació Física	
7 PSI - Orientació Educativa	41.822
8 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	70.477
9 TEC - Tecnologia	41.656

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	70.868
2 FR - Francès	
3 MU - Música	71.523
4 LC - L. Catalana I Literatura	73.006
5 MA - Matemàtiques	70.164
6 DI - Dibuix	47.559
7 EF - Educació Física	42.617
8 GE - Geografia I Història	41.520
9 501 - Administració D'Empreses	71.141
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	66.403
11 621 - Processos Comercials	70.494
12 625 - Serveis A La Comunitat	70.152
13 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	73.239

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	73.305
2 AN - Anglès	52.751
3 ECO - Economia	70.042
4 EF - Educació Física	44.174
5 FQ - Física I Química	72.456
6 GE - Geografia I Història	49.995
7 LE - L. Castellana I Literatura	66.035
8 MA - Matemàtiques	73.030
9 PSI - Orientació Educativa	31.170
10 TEC - Tecnologia	72.340
11 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines	73.393
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	70.674
13 621 - Processos Comercials	
14 622 - Processos De Gestió Administrativa	57.490
15 625 - Serveis A La Comunitat	52.664

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	28.447
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària	55.672
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	71.681
4 707 - Dibuix Artístic I Color	58.027
5 DI - Dibuix	71.787
6 EF - Educació Física	40.806
7 TEC - Tecnologia	71.103
8 LE - L. Castellana I Literatura	70.745
9 MU - Música	70.188
10 MA - Matemàtiques	72.493
11 CN - Biologia I Geologia	46.927

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	71.941
2 505 - Formació I Orientació Laboral	27.713
3 515 - Processos De Producció Agrària	
4 622 - Processos De Gestió Administrativa	27.878
5 AN - Anglès	62.370
6 LC - L. Catalana I Literatura	72.952
7 DI - Dibuix	60.305
8 FQ - Física I Química	
9 CN - Biologia I Geologia	65.234
10 LE - L. Castellana I Literatura	72.268
11 FI - Filosofia	59.195
12 GE - Geografia I Història	40.477
13 PSI - Orientació Educativa	

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia	64.730
2 707 - Dibuix Artístic I Color	40.552

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	70.575
2 LC - L. Catalana I Literatura	71.112
3 MA - Matemàtiques	70.118
4 FQ - Física I Química	70.069
5 ECO - Economia	62.481
6 CLA - Cultura Clàssica	71.796
7 GE - Geografia I Història	40.765
8 PSI - Orientació Educativa	59.907
9 609 - Manteniment Vehicles	70.238
10 625 - Serveis A La Comunitat	49.505
11 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	72.879
12 TEC - Tecnologia	66.756

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	23.649
2 AN - Anglès	43.355
3 MU - Música	47.547

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	64.548
2 AN - Anglès 	49.969
3 MA - Matemàtiques 	66.152
4 CLA - Cultura Clàssica 	27.317
5 GE - Geografia I Història 	30.426
6 DI - Dibuix 	43.129
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	28.986
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	46.695 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	59.640
2 DI - Dibuix 	42.941
3 EF - Educació Física 	45.180
4 PSI - Orientació Educativa 	31.055
5 GE - Geografia I Història 	48.941 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	52.006
2 AL - Alemany 	57.288
3 GE - Geografia I Història 	41.252 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 ECO - Economia 	27.804
2 GE - Geografia I Història 	40.634
3 PSI - Orientació Educativa 	59.866

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	64.371
2 AN - Anglès 	62.363
3 CN - Biologia I Geologia 	25.917
4 EF - Educació Física 	42.940
5 FQ - Física I Química 	

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	30.649
2 GE - Geografia I Història 	31.060 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	30.492
2 DI - Dibuix 	59.294
3 CN - Biologia I Geologia 	46.915
4 TEC - Tecnologia 	56.597
5 EF - Educació Física 	43.584
6 LE - L. Castellana I Literatura 	66.395
7 FI - Filosofia 	41.519
8 GE - Geografia I Història 	40.460
9 PSI - Orientació Educativa 	59.445 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	44.053
2 625 - Serveis A La Comunitat 	50.818
3 AN - Anglès 	62.328
4 LC - L. Catalana I Literatura 	55.588
5 GE - Geografia I Història 	31.605
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.816 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	67.222
2 LE - L. Castellana I Literatura 	59.009
3 MA - Matemàtiques 	66.283
4 FQ - Física I Química 	60.145
5 CN - Biologia I Geologia 	56.465
6 EF - Educació Física 	42.449
7 PSI - Orientació Educativa 	47.035
8 501 - Administració D'Empreses 	26.384
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	35.059 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.813
2 GE - Geografia I Història 	40.481
3 MU - Música 	42.084
4 PSI - Orientació Educativa 	50.854 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	25.992
2 MU - Música 	17.452
3 AN - Anglès 	49.958
4 TEC - Tecnologia 	60.920
5 LE - L. Castellana I Literatura 	44.243
6 GE - Geografia I Història 	40.424
7 CN - Biologia I Geologia 	48.839
8 DI - Dibuix 	42.790
9 PSI - Orientació Educativa 	45.572 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	46.954
2 725 - Volum 	43.113
3 AN - Anglès 	56.752
4 EF - Educació Física 	43.175
5 FR - Francès 	57.032
6 LE - L. Castellana I Literatura 	66.244
7 CN - Biologia I Geologia 	66.949
8 GE - Geografia I Història 	48.327 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa 	48.742 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia 	61.193
2 DI - Dibuix 	52.313
3 EF - Educació Física 	44.380
4 GE - Geografia I Història 	49.569
5 PSI - Orientació Educativa 	59.205
6 625 - Serveis A La Comunitat 	64.624 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	64.837
2 DI - Dibuix 	52.206
3 FR - Francès 	40.955 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 707 - Dibuix Artístic I Color 	20.465
2 DI - Dibuix 	56.560
3 MA - Matemàtiques 	66.220 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	
2 515 - Processos De Producció Agrària 	56.958
3 AN - Anglès 	62.370
4 DI - Dibuix 	57.951
5 CN - Biologia I Geologia 	58.663
6 TEC - Tecnologia 	29.195
7 EF - Educació Física 	43.576
8 LE - L. Castellana I Literatura 	66.281
9 GE - Geografia I Història 	40.452
10 PSI - Orientació Educativa 	60.577 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.112
2 EF - Educació Física 	42.529
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.385
4 TEC - Tecnologia 	31.882 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	56.684
2 MU - Música 	66.058
3 LE - L. Castellana I Literatura 	66.338
4 FI - Filosofia 	54.269
5 CN - Biologia I Geologia 	48.922
6 DI - Dibuix 	55.477
7 EF - Educació Física 	32.280
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	45.716 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	63.961
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	51.576
3 AN - Anglès 	58.991
4 GE - Geografia I Història 	40.413
5 MA - Matemàtiques 	61.259
6 MU - Música 	40.710 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	40.824
2 LC - L. Catalana I Literatura 	66.483
3 MA - Matemàtiques 	35.031
4 FQ - Física I Química 	61.142
5 CLA - Cultura Clàssica 	58.916
6 GE - Geografia I Història 	31.373
7 CN - Biologia I Geologia 	42.271
8 DI - Dibuix 	30.424
9 505 - Formació I Orientació Laboral 	

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	58.270
2 LE - L. Castellana I Literatura 	63.213
3 CN - Biologia I Geologia 	66.047
4 PSI - Orientació Educativa 	45.630
5 GE - Geografia I Història 	48.828 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	63.589
2 193 - Anglès Eoi 	
3 FI - Filosofia 	30.308
4 GE - Geografia I Història 	49.146
5 PSI - Orientació Educativa 	31.760
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	52.268 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	58.165
2 DI - Dibuix 	50.437
3 EF - Educació Física 	44.380
4 GE - Geografia I Història 	49.183
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	62.802 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	63.946
2 FI - Filosofia 	55.519
3 MA - Matemàtiques 	
4 TEC - Tecnologia 	
5 622 - Processos De Gestió Administrativa 	

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 716 - Història De L'Art 	50.041
2 TEC - Tecnologia 	31.607
3 MU - Música 	67.423
4 GE - Geografia I Història 	49.154 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	61.264
2 LC - L. Catalana I Literatura 	
3 MU - Música 	16.603
4 DI - Dibuix 	57.316
5 FQ - Física I Química 	66.233
6 CN - Biologia I Geologia 	57.342
7 TEC - Tecnologia 	67.322
8 EF - Educació Física 	30.320
9 LE - L. Castellana I Literatura 	26.457
10 PSI - Orientació Educativa 	59.763 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	57.682
2 LC - L. Catalana I Literatura 	28.655
3 CN - Biologia I Geologia 	28.957
4 GE - Geografia I Història 	32.596
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	48.380

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	44.214
2 LE - L. Castellana I Literatura 	66.261
3 MA - Matemàtiques 	66.232
4 FQ - Física I Química 	66.323
5 DI - Dibuix 	20.231
6 GE - Geografia I Història 	30.334
7 PSI - Orientació Educativa 	49.375
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	65.879
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	31.893 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 516 - Processos Industria Alimentaria 	32.379
2 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	60.961
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	49.049
4 625 - Serveis A La Comunitat 	25.522
5 LC - L. Catalana I Literatura 	56.832
6 GE - Geografia I Història 	35.018
7 MA - Matemàtiques 	61.256
8 TEC - Tecnologia 	40.829 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	40.556
2 LC - L. Catalana I Literatura	65.695
3 193 - Anglès Eoi	10.878
4 FQ - Física I Química	59.624
5 TEC - Tecnologia	60.655
6 CLA - Cultura Clàssica	27.317
7 LE - L. Castellana I Literatura	56.512
8 FI - Filosofia	40.718
9 PSI - Orientació Educativa	45.200
10 505 - Formació I Orientació Laboral	47.685
11 516 - Processos Industria Alimentaria	10.656

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	66.042
2 725 - Volum	42.240
3 AN - Anglès	52.833
4 DI - Dibuix	51.334
5 EF - Educació Física	42.456
6 LE - L. Castellana I Literatura	65.053
7 CN - Biologia I Geologia	65.943
8 GE - Geografia I Història	48.680
9 FI - Filosofia	42.775

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	64.381
2 LE - L. Castellana I Literatura	57.413
3 FQ - Física I Química	64.068
4 CN - Biologia I Geologia	52.657
5 DI - Dibuix	48.407
6 EF - Educació Física	42.440
7 GE - Geografia I Història	48.721
8 501 - Administració D'Empreses	67.028

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia	12.292
2 CN - Biologia I Geologia	52.626
3 DI - Dibuix	29.816
4 EF - Educació Física	47.046
5 GE - Geografia I Història	48.920
6 PSI - Orientació Educativa	49.613
7 625 - Serveis A La Comunitat	61.377

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	61.471
2 CN - Biologia I Geologia	42.199
3 EF - Educació Física	44.208
4 FI - Filosofia	50.759
5 GE - Geografia I Història	49.879
6 LE - L. Castellana I Literatura	61.318
7 MA - Matemàtiques	
8 505 - Formació I Orientació Laboral	52.664
9 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	44.970

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	49.563
2 193 - Anglès Eoi	66.421
3 AN - Anglès	66.213
4 EF - Educació Física	42.124
5 MU - Música	44.713
6 PSI - Orientació Educativa	55.674
7 GE - Geografia I Història	48.694
8 FI - Filosofia	51.648

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària	56.331
3 518 - Processos Sanitaris	
4 AN - Anglès	
5 DI - Dibuix	51.481
6 FQ - Física I Química	30.169
7 CN - Biologia I Geologia	58.655
8 TEC - Tecnologia	67.007
9 GE - Geografia I Història	40.452
10 PSI - Orientació Educativa	59.762

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 192 - Francès Eoi	
2 FR - Francès	31.211
3 LC - L. Catalana I Literatura	25.532
4 CN - Biologia I Geologia	16.286
5 MA - Matemàtiques	52.648
6 PSI - Orientació Educativa	47.575
7 505 - Formació I Orientació Laboral	20.373

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	21.334
2 LC - L. Catalana I Literatura	27.748
3 LE - L. Castellana I Literatura	64.833
4 FI - Filosofia	53.351
5 MA - Matemàtiques	20.327
6 FQ - Física I Química	62.816
7 EF - Educació Física	25.807
8 GE - Geografia I Història	40.905
9 PSI - Orientació Educativa	48.570
10 502 - Anàlisi I Química Industrial	64.249
11 621 - Processos Comercials	42.918
12 622 - Processos De Gestió Administrativa	55.309
13 TEC - Tecnologia	57.389

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	43.223
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	56.619
3 LC - L. Catalana I Literatura	32.279
4 GE - Geografia I Història	31.171
5 MA - Matemàtiques	58.737
6 TEC - Tecnologia	40.683

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	25.992
2 LC - L. Catalana I Literatura	58.584
3 AN - Anglès	45.605
4 MA - Matemàtiques	60.179
5 FQ - Física I Química	49.011
6 TEC - Tecnologia	60.405
7 LE - L. Castellana I Literatura	56.406
8 GE - Geografia I Història	29.394
9 CN - Biologia I Geologia	42.271
10 FI - Filosofia	40.573
11 PSI - Orientació Educativa	44.524
12 625 - Serveis A La Comunitat	29.606
13 723 - Organització Industrial I Legislació	40.588

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	64.588
2 DI - Dibuix	50.857
3 EF - Educació Física	31.047
4 TEC - Tecnologia	67.129
5 LE - L. Castellana I Literatura	57.793
6 CN - Biologia I Geologia	65.460
7 PSI - Orientació Educativa	45.206
8 GE - Geografia I Història	43.142
9 FI - Filosofia	48.564

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	62.338
2 CLA - Cultura Clàssica	30.353
3 MA - Matemàtiques	65.378
4 FQ - Física I Química	60.230
5 CN - Biologia I Geologia	28.369
6 ECO - Economia	66.449
7 DI - Dibuix	46.950
8 GE - Geografia I Història	49.568
9 507 - Informàtica	17.957
10 508 - Intervenció Socio-Comunitària	29.088
11 510 - Organització I Gestió Comercial	61.223
12 518 - Processos Sanitaris	66.253
13 608 - Laboratori	56.081
14 TEC - Tecnologia	56.829

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	66.599
2 MU - Música	60.069
3 LE - L. Castellana I Literatura	65.556
4 FI - Filosofia	60.477
5 CN - Biologia I Geologia	60.646
6 DI - Dibuix	47.193
7 EF - Educació Física	43.586
8 GE - Geografia I Història	48.738
9 PSI - Orientació Educativa	44.886
10 505 - Formació I Orientació Laboral	59.871
11 TEC - Tecnologia	66.768
12 625 - Serveis A La Comunitat	54.349

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	59.705
2 CLA - Cultura Clàssica	
3 DI - Dibuix	61.331
4 ECO - Economia	55.302
5 EF - Educació Física	43.491
6 FI - Filosofia	43.257
7 FQ - Física I Química	60.807
8 FR - Francès	49.481
9 GE - Geografia I Història	40.805
10 LE - L. Castellana I Literatura	64.099
11 PSI - Orientació Educativa	32.535
12 TEC - Tecnologia	58.943
13 508 - Intervenció Socio-Comunitària	52.664
14 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	66.126
15 622 - Processos De Gestió Administrativa	61.294

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 518 - Processos Sanitaris	40.533
2 712 - Disseny Gràfic	32.288
3 AN - Anglès	60.330
4 DI - Dibuix	48.444
5 EF - Educació Física	31.411
6 TEC - Tecnologia	60.924
7 CN - Biologia I Geologia	46.927
8 PSI - Orientació Educativa	65.266
9 GE - Geografia I Història	49.106

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	58.786
2 506 - Hoteleria I Turisme	57.416
3 626 - Serveis De Restauració	67.428
4 501 - Administració D'Empreses	62.597
5 AN - Anglès	65.761
6 LC - L. Catalana I Literatura	66.246
7 MU - Música	57.601
8 DI - Dibuix	45.189
9 FQ - Física I Química	56.588
10 CN - Biologia I Geologia	57.912
11 TEC - Tecnologia	66.950
12 EF - Educació Física	43.351
13 LE - L. Castellana I Literatura	65.681
14 GE - Geografia I Història	40.226
15 PSI - Orientació Educativa	59.500

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So	41.890
2 AN - Anglès	16.301
3 DI - Dibuix	44.242
4 EF - Educació Física	42.533
5 FI - Filosofia	64.838
6 FQ - Física I Química	65.502
7 TEC - Tecnologia	59.408

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	60.599
2 FR - Francès	16.091
3 MU - Música	7.153
4 LC - L. Catalana I Literatura	59.940
5 LE - L. Castellana I Literatura	61.273
6 FI - Filosofia	52.985
7 MA - Matemàtiques	64.728
8 FQ - Física I Química	60.145
9 CN - Biologia I Geologia	23.770
10 ECO - Economia	26.384
11 GE - Geografia I Història	40.765
12 PSI - Orientació Educativa	46.155
13 502 - Anàlisi I Química Industrial	63.676
14 510 - Organització I Gestió Comercial	27.034
15 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	56.416
16 625 - Serveis A La Comunitat	46.152
17 TEC - Tecnologia	57.022

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 504 - Construccions Civils I Edificacions	42.902
2 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	30.466
3 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	48.940
4 AN - Anglès	58.482
5 DI - Dibuix	57.063
6 EF - Educació Física	18.973
7 FQ - Física I Química	50.921
8 LE - L. Castellana I Literatura	57.375
9 LC - L. Catalana I Literatura	52.616
10 MA - Matemàtiques	58.048
11 MU - Música	3.274
12 PSI - Orientació Educativa	49.255

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	26.485
2 AN - Anglès	49.460
3 MA - Matemàtiques	29.280
4 FQ - Física I Química	60.316
5 TEC - Tecnologia	60.309
6 CLA - Cultura Clàssica	66.299
7 LE - L. Castellana I Literatura	54.438
8 GE - Geografia I Història	40.386
9 CN - Biologia I Geologia	28.732
10 DI - Dibuix	42.810
11 506 - Hoteleria I Turisme	42.903
12 608 - Laboratori	48.191
13 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	57.630
14 622 - Processos De Gestió Administrativa	48.243
15 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So	44.311

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	30.304
2 625 - Serveis A La Comunitat	
3 AL - Alemany	16.907
4 AN - Anglès	65.018
5 LE - L. Castellana I Literatura	65.005
6 PSI - Orientació Educativa	

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	57.336
2 LE - L. Castellana I Literatura	61.537
3 PSI - Orientació Educativa	48.695

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	57.253
2 LE - L. Castellana I Literatura	63.601
3 DI - Dibuix	28.417
4 EF - Educació Física	45.181
5 GE - Geografia I Història	48.387
6 PSI - Orientació Educativa	59.261
7 505 - Formació I Orientació Laboral	53.891
8 625 - Serveis A La Comunitat	60.406

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	57.878
2 AN - Anglès	57.357
3 CN - Biologia I Geologia	60.156
4 DI - Dibuix	65.581
5 ECO - Economia	50.102
6 EF - Educació Física	43.321
7 LE - L. Castellana I Literatura	66.035
8 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	46.141

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial	67.087
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	58.695
3 AN - Anglès	66.161
4 FQ - Física I Química	47.602
5 LC - L. Catalana I Literatura	63.648
6 CN - Biologia I Geologia	65.978
7 GE - Geografia I Història	48.338
8 FI - Filosofia	40.045

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	61.224
2 501 - Administració D'Empreses	
3 FR - Francès	60.705
4 AN - Anglès	11.466
5 LC - L. Catalana I Literatura	66.119
6 FQ - Física I Química	66.145
7 CN - Biologia I Geologia	53.791
8 LE - L. Castellana I Literatura	28.418
9 GE - Geografia I Història	31.834

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	23.640
2 LC - L. Catalana I Literatura	50.590
3 CN - Biologia I Geologia	57.891

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	64.152
2 MA - Matemàtiques	61.265
3 FQ - Física I Química	62.173
4 CN - Biologia I Geologia	57.954
5 DI - Dibuix	53.162
6 504 - Construccions Civils I Edificacions	31.109
7 510 - Organització I Gestió Comercial	44.882
8 612 - Oficina De Projectes De Construcció	31.613
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	57.152
10 622 - Processos De Gestió Administrativa	48.323

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	55.290
2 DI - Dibuix	51.099
3 ECO - Economia	32.370
4 FQ - Física I Química	49.094
5 LE - L. Castellana I Literatura	41.848
6 LC - L. Catalana I Literatura	45.113
7 MA - Matemàtiques	57.856

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	50.795
2 GE - Geografia I Història 	32.281
3 FI - Filosofia 	1.682
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	57.192
5 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	32.268 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	46.966
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	57.812
3 621 - Processos Comercials 	60.905
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	64.588
5 625 - Serveis A La Comunitat 	30.304
6 AN - Anglès 	62.825
7 DI - Dibuix 	50.562
8 EF - Educació Física 	31.335
9 TEC - Tecnologia 	67.129
10 LE - L. Castellana I Literatura 	62.664
11 CN - Biologia I Geologia 	60.214
12 PSI - Orientació Educativa 	46.961
13 GE - Geografia I Història 	30.407 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	62.925
2 CLA - Cultura Clàssica 	30.353
3 FI - Filosofia 	53.816
4 FQ - Física I Química 	64.068
5 PSI - Orientació Educativa 	48.533
6 510 - Organització I Gestió Comercial 	62.329 

Maresme-Vallès OrientalVallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	61.331
2 EF - Educació Física 	43.174
3 GE - Geografia I Història 	29.580
4 LE - L. Castellana I Literatura 	64.099
5 PSI - Orientació Educativa 	32.238
6 TEC - Tecnologia 	

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	20.465
2 CN - Biologia I Geologia 	47.619

GironaLleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	56.454
2 AN - Anglès 	16.301
3 LE - L. Castellana I Literatura 	54.538
4 DI - Dibuix 	48.409 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	31.467
2 LC - L. Catalana I Literatura 	50.343
3 MA - Matemàtiques 	48.727
4 FQ - Física I Química 	59.149
5 PSI - Orientació Educativa 	47.561
6 615 - Operacions De Processos 	57.439
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	53.015

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	58.706
2 609 - Manteniment Vehicles 	64.313
3 625 - Serveis A La Comunitat 	25.522
4 EF - Educació Física 	29.158
5 LC - L. Catalana I Literatura 	41.292
6 MU - Música 	40.710
7 PSI - Orientació Educativa 	45.066 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	22.239
2 MA - Matemàtiques 	66.099
3 TEC - Tecnologia 	60.902
4 CN - Biologia I Geologia 	44.809
5 PSI - Orientació Educativa 	48.557
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	46.982
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	48.322
8 716 - Història De L'Art 	40.414 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	46.859
2 AN - Anglès 	60.940
3 DI - Dibuix 	
4 EF - Educació Física 	43.344
5 CN - Biologia I Geologia 	57.831
6 GE - Geografia I Història 	41.361 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	53.976
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	52.268
3 518 - Processos Sanitaris 	852

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	61.308
2 EF - Educació Física 	41.383
3 GE - Geografia I Història 	51.460
4 PSI - Orientació Educativa 	59.205 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	59.180
2 DI - Dibuix 	50.051
3 GE - Geografia I Història 	49.205
4 LE - L. Castellana I Literatura 	

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	59.072
2 EF - Educació Física 	42.405
3 CN - Biologia I Geologia 	44.254
4 PSI - Orientació Educativa 	55.603

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 516 - Processos Industria Alimentaria 	64.563
2 FQ - Física I Química 	65.932
3 CN - Biologia I Geologia 	42.216
4 TEC - Tecnologia 	66.260

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	50.590
2 DI - Dibuix 	46.188 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	32.497
2 MU - Música 	67.449
3 LE - L. Castellana I Literatura 	50.835
4 MA - Matemàtiques 	64.495
5 CN - Biologia I Geologia 	42.883
6 DI - Dibuix 	53.799
7 EF - Educació Física 	42.451
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	56.489
9 TEC - Tecnologia 	44.026

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	47.911
2 CN - Biologia I Geologia 	56.891

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	65.133
2 AN - Anglès 	30.435
3 MA - Matemàtiques 	65.961
4 TEC - Tecnologia 	60.536
5 GE - Geografia I Història 	40.382
6 CN - Biologia I Geologia 	43.269 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	64.370
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	46.954
3 TEC - Tecnologia 	65.970
4 PSI - Orientació Educativa 	31.055 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.269
2 FI - Filosofia 	51.505
3 CN - Biologia I Geologia 	28.422
4 DI - Dibuix 	
5 GE - Geografia I Història 	49.568
6 PSI - Orientació Educativa 	
7 506 - Hoteleria I Turisme 	56.508
8 622 - Processos De Gestió Administrativa 	66.088
9 TEC - Tecnologia 	56.081 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	40.650 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	61.392
2 EF - Educació Física 	43.174
3 FI - Filosofia 	31.522
4 625 - Serveis A La Comunitat 	54.601 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	26.396 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	
2 516 - Processos Industria Alimentaria 	65.793
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	62.487
4 MU - Música 	2.816
5 FQ - Física I Química 	54.293
6 CN - Biologia I Geologia 	54.396
7 LE - L. Castellana I Literatura 	65.693
8 GE - Geografia I Història 	40.451
9 PSI - Orientació Educativa 	62.433 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	41.798
2 MA - Matemàtiques 	45.306 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	31.467
2 MA - Matemàtiques 	54.288
3 GE - Geografia I Història 	48.655
4 PSI - Orientació Educativa 	45.226
5 501 - Administració D'Empreses 	42.530
6 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	30.718
7 515 - Processos De Producció Agrària 	44.260
8 TEC - Tecnologia 	55.611 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	47.428
2 EF - Educació Física 	25.874 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.460
2 MA - Matemàtiques	66.187
3 FQ - Física I Química	
4 TEC - Tecnologia	60.308
5 GE - Geografia I Història	31.373
6 DI - Dibuix	42.790
7 PSI - Orientació Educativa	44.524

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	43.182
2 LC - L. Catalana I Literatura	
3 GE - Geografia I Història	49.277

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	48.823
2 GE - Geografia I Història	49.160
3 PSI - Orientació Educativa	49.246
4 505 - Formació I Orientació Laboral	54.526

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	43.598
2 CN - Biologia I Geologia	29.698
3 GE - Geografia I Història	40.390

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	65.600
2 FI - Filosofia	
3 FQ - Física I Química	
4 GE - Geografia I Història	40.782
5 LE - L. Castellana I Literatura	63.865
6 622 - Processos De Gestió Administrativa	62.507

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	65.807
2 EF - Educació Física	31.411
3 MU - Música	67.423
4 GE - Geografia I Història	41.388

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 516 - Processos Industria Alimentaria	40.138
2 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	
3 FQ - Física I Química	61.667
4 ECO - Economia	
5 EF - Educació Física	43.373
6 GE - Geografia I Història	40.393
7 PSI - Orientació Educativa	61.207

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	49.849

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	25.807

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	40.411

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	67.291
2 MU - Música	59.134
3 AN - Anglès	35.020
4 137 - Portuguès	41.844
5 MA - Matemàtiques	61.825
6 FQ - Física I Química	59.039
7 TEC - Tecnologia	58.953
8 LE - L. Castellana I Literatura	52.698
9 GE - Geografia I Història	40.334
10 DI - Dibuix	42.263
11 505 - Formació I Orientació Laboral	45.715
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	30.680
13 817 - Tècniques De Patronatge I Confecció	56.399

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	67.024
2 518 - Processos Sanitaris	60.546
3 622 - Processos De Gestió Administrativa	65.833
4 712 - Disseny Gràfic	59.119
5 AN - Anglès	62.345
6 LE - L. Castellana I Literatura	59.185
7 MA - Matemàtiques	63.987
8 CN - Biologia I Geologia	43.288
9 PSI - Orientació Educativa	46.954
10 GE - Geografia I Història	48.970

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	
2 FQ - Física I Química	60.482
3 EF - Educació Física	43.137
4 GE - Geografia I Història	48.661
5 505 - Formació I Orientació Laboral	54.450
6 622 - Processos De Gestió Administrativa	66.088
7 TEC - Tecnologia	65.378

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	45.282
2 CN - Biologia I Geologia	31.758
3 DI - Dibuix	42.942
4 GE - Geografia I Història	51.294
5 PSI - Orientació Educativa	58.664
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària	57.910

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	64.541
2 CN - Biologia I Geologia	60.975
3 GE - Geografia I Història	49.597
4 LE - L. Castellana I Literatura	
5 PSI - Orientació Educativa	31.170
6 TEC - Tecnologia	

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia	57.051
2 FQ - Física I Química	56.735
3 CN - Biologia I Geologia	52.046
4 PSI - Orientació Educativa	63.996
5 GE - Geografia I Història	40.681

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	61.218
2 LC - L. Catalana I Literatura	64.518
3 DI - Dibuix	51.481
4 FQ - Física I Química	64.221
5 CN - Biologia I Geologia	50.499
6 EF - Educació Física	44.165
7 GE - Geografia I Història	40.309
8 PSI - Orientació Educativa	60.531

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	61.713
2 GE - Geografia I Història	32.087

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	58.702
2 EF - Educació Física	42.451
3 GE - Geografia I Història	48.376
4 PSI - Orientació Educativa	51.060
5 522 - Processos I Productes D'Arts Gràfiques	20.869
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	28.707

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	40.736
2 EF - Educació Física	45.606
3 LE - L. Castellana I Literatura	64.697

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	26.605
2 MU - Música 	59.420
3 AN - Anglès 	17.600
4 MA - Matemàtiques 	59.755
5 FQ - Física I Química 	59.032
6 TEC - Tecnologia 	
7 CLA - Cultura Clàssica 	66.130
8 LE - L. Castellana I Literatura 	50.224
9 GE - Geografia I Història 	29.675
10 DI - Dibuix 	42.246
11 PSI - Orientació Educativa 	50.867
12 712 - Disseny Gràfic 	28.446
13 711 - Disseny De Producte 	42.630
14 817 - Tècniques De Patronatge I Confecció 	30.227 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	61.847
2 PSI - Orientació Educativa 	46.954
3 FI - Filosofia 	41.279 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.999 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	56.441
2 EF - Educació Física 	44.913
3 PSI - Orientació Educativa 	53.468
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	49.993 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	
2 DI - Dibuix 	60.608
3 GE - Geografia I Història 	49.295
4 PSI - Orientació Educativa 	54.397 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	59.708
2 FQ - Física I Química 	47.602
3 PSI - Orientació Educativa 	57.821 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	66.138
2 LC - L. Catalana I Literatura 	66.119
3 DI - Dibuix 	41.853
4 FQ - Física I Química 	60.923
5 CN - Biologia I Geologia 	56.766
6 EF - Educació Física 	43.122
7 LE - L. Castellana I Literatura 	65.681
8 GE - Geografia I Història 	40.275
9 PSI - Orientació Educativa 	59.714 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	50.077
2 DI - Dibuix 	44.242
3 GE - Geografia I Història 	31.031
4 TEC - Tecnologia 	60.929 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.333
2 FI - Filosofia 	52.985
3 EF - Educació Física 	43.329
4 GE - Geografia I Història 	40.905
5 PSI - Orientació Educativa 	40.265
6 621 - Processos Comercials 	42.918
7 TEC - Tecnologia 	27.273 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	26.592
2 507 - Informàtica 	57.509
3 FR - Francès 	51.143
4 LE - L. Castellana I Literatura 	30.055
5 MA - Matemàtiques 	54.296 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	58.754
2 FQ - Física I Química 	58.878
3 CLA - Cultura Clàssica 	65.607
4 LE - L. Castellana I Literatura 	48.746
5 GE - Geografia I Història 	40.315
6 DI - Dibuix 	41.462 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	59.365
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	61.240
3 712 - Disseny Gràfic 	58.452
4 AN - Anglès 	60.940
5 TEC - Tecnologia 	64.678
6 PSI - Orientació Educativa 	45.590 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.336
2 EF - Educació Física 	42.894
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	66.433 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	65.587
2 MU - Música 	67.443
3 LE - L. Castellana I Literatura 	64.842
4 CN - Biologia I Geologia 	56.790
5 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	61.791 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	31.880
2 GE - Geografia I Història 	49.995
3 LE - L. Castellana I Literatura 	66.172
4 PSI - Orientació Educativa 	54.180
5 TEC - Tecnologia 	56.606 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	49.563
2 707 - Dibuix Artístic I Color 	32.137
3 AN - Anglès 	59.078
4 LC - L. Catalana I Literatura 	23.511 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.412
2 DI - Dibuix 	53.363
3 CN - Biologia I Geologia 	52.179
4 EF - Educació Física 	43.576
5 GE - Geografia I Història 	40.305 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	59.889
2 TEC - Tecnologia 	58.609

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.333
2 MU - Música 	66.991
3 MA - Matemàtiques 	59.374
4 CN - Biologia I Geologia 	57.286
5 EF - Educació Física 	42.366
6 CLA - Cultura Clàssica 	41.847
7 GE - Geografia I Història 	44.598 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FR - Francès 	41.757
2 TEC - Tecnologia 	35.036 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	62.241
2 MU - Música	58.462
3 FR - Francès	49.424
4 MA - Matemàtiques	58.750
5 FQ - Física I Química	57.783
6 TEC - Tecnologia	58.301
7 CLA - Cultura Clàssica	65.575
8 LE - L. Castellana I Literatura	44.484
9 GE - Geografia I Història	40.254
10 DI - Dibuix	41.195
11 PSI - Orientació Educativa	44.634

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	46.148
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	59.888
3 712 - Disseny Gràfic	56.380
4 AN - Anglès	60.766
5 PSI - Orientació Educativa	44.244
6 GE - Geografia I Història	48.373
7 FI - Filosofia	27.691

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	57.012
2 LE - L. Castellana I Literatura	
3 DI - Dibuix	46.950
4 GE - Geografia I Història	48.245
5 PSI - Orientació Educativa	47.005

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	66.335
2 FI - Filosofia	61.071
3 CN - Biologia I Geologia	66.077
4 GE - Geografia I Història	40.539
5 625 - Serveis A La Comunitat	59.869

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	
2 AN - Anglès	62.363
3 EF - Educació Física	43.310
4 GE - Geografia I Història	48.886
5 LE - L. Castellana I Literatura	64.582
6 PSI - Orientació Educativa	53.048
7 505 - Formació I Orientació Laboral	54.543
8 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles	27.163

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	17.696
2 LC - L. Catalana I Literatura	66.541
3 MA - Matemàtiques	17.796
4 GE - Geografia I Història	55.339

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	11.466
2 LC - L. Catalana I Literatura	65.423
3 TEC - Tecnologia	64.473
4 EF - Educació Física	43.584
5 LE - L. Castellana I Literatura	61.314
6 GE - Geografia I Història	40.290

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	57.623
2 AN - Anglès	28.881
3 LC - L. Catalana I Literatura	28.655
4 CN - Biologia I Geologia	16.286
5 ECO - Economia	40.238
6 EF - Educació Física	41.294
7 FI - Filosofia	50.767

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	57.291
2 MA - Matemàtiques	61.265
3 CN - Biologia I Geologia	48.922
4 DI - Dibuix	53.790
5 GE - Geografia I Història	44.822
6 PSI - Orientació Educativa	47.035

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	28.526
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	25.288
3 LE - L. Castellana I Literatura	64.525
4 TEC - Tecnologia	32.511

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	
2 MU - Música	57.948
3 FR - Francès	48.183
4 MA - Matemàtiques	58.529
5 FQ - Física I Química	58.124
6 CLA - Cultura Clàssica	63.429
7 GE - Geografia I Història	35.004

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	59.729
2 712 - Disseny Gràfic	49.359
3 AN - Anglès	56.694
4 CLA - Cultura Clàssica	64.163
5 LC - L. Catalana I Literatura	
6 CN - Biologia I Geologia	57.733
7 PSI - Orientació Educativa	30.304
8 GE - Geografia I Història	48.567

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	58.994
2 MA - Matemàtiques	48.939
3 EF - Educació Física	42.615
4 GE - Geografia I Història	41.355
5 PSI - Orientació Educativa	32.153
6 505 - Formació I Orientació Laboral	48.841
7 602 - Equips Electrònics	41.656

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	66.599
2 CN - Biologia I Geologia	66.143
3 EF - Educació Física	42.617
4 GE - Geografia I Història	40.613
5 TEC - Tecnologia	64.500
6 625 - Serveis A La Comunitat	53.891

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	61.654
2 GE - Geografia I Història	48.528
3 LE - L. Castellana I Literatura	67.215
4 PSI - Orientació Educativa	52.176
5 505 - Formació I Orientació Laboral	52.664

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	31.408

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	62.608
2 AN - Anglès	66.412
3 MU - Música	67.193
4 DI - Dibuix	
5 ECO - Economia	
6 TEC - Tecnologia	62.407
7 EF - Educació Física	43.565
8 FI - Filosofia	41.519
9 GE - Geografia I Història	40.295

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 621 - Processos Comercials	56.255
2 LC - L. Catalana I Literatura	44.202
3 MA - Matemàtiques

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.493
2 MU - Música	58.646
3 EF - Educació Física	32.008
4 PSI - Orientació Educativa	45.294
5 510 - Organització I Gestió Comercial	30.059

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 518 - Processos Sanitaris	57.038
2 FQ - Física I Química	28.410
3 MA - Matemàtiques	46.055
4 TEC - Tecnologia	29.098

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	56.506
2 MU - Música 	56.383
3 AN - Anglès 	48.328
4 MA - Matemàtiques 	57.788
5 FQ - Física I Química 	57.830
6 TEC - Tecnologia 	57.975
7 CLA - Cultura Clàssica 	60.065
8 CN - Biologia I Geologia 	32.051
9 ECO - Economia 	
10 720 - Materials I Tecnologia: Disseny 	56.758 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	46.740
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	58.038
3 712 - Disseny Gràfic 	44.137
4 DI - Dibuix 	49.810
5 LC - L. Catalana I Literatura 	65.752
6 LE - L. Castellana I Literatura 	57.793
7 MA - Matemàtiques 	44.815
8 ECO - Economia 	65.479
9 GE - Geografia I Història 	48.264 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	52.752
2 LE - L. Castellana I Literatura 	58.994
3 CN - Biologia I Geologia 	59.332
4 DI - Dibuix 	51.531 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	64.380
2 LE - L. Castellana I Literatura 	60.122
3 CN - Biologia I Geologia 	58.787
4 GE - Geografia I Història 	40.586
5 PSI - Orientació Educativa 	47.587 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	52.751
2 DI - Dibuix 	56.729
3 LE - L. Castellana I Literatura 	66.172
4 PSI - Orientació Educativa 	51.530
5 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	22.986
2 TEC - Tecnologia 	66.800

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	60.544
2 AN - Anglès 	55.757
3 LC - L. Catalana I Literatura 	65.125
4 DI - Dibuix 	8.090
5 ECO - Economia 	62.581
6 TEC - Tecnologia 	62.191
7 EF - Educació Física 	43.156
8 FI - Filosofia 	24.731
9 GE - Geografia I Història 	40.275
10 PSI - Orientació Educativa 	59.243 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	31.878
2 LC - L. Catalana I Literatura 	30.171
3 DI - Dibuix 	42.522
4 EF - Educació Física 	15.625
5 FI - Filosofia 	50.496

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	54.664
2 MA - Matemàtiques 	59.374
3 FQ - Física I Química 	58.293
4 EF - Educació Física 	25.807
5 PSI - Orientació Educativa 	46.997

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	26.355
2 DI - Dibuix 	48.826
3 EF - Educació Física 	21.678

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	48.988
2 AN - Anglès	30.762
3 133 - Alemany Eoi	21.068
4 MA - Matemàtiques	57.123
5 TEC - Tecnologia	57.642
6 CLA - Cultura Clàssica	58.845
7 GE - Geografia I Història	40.302
8 ECO - Economia	56.632
9 DI - Dibuix	40.921
10 501 - Administració D'Empreses	59.625
11 518 - Processos Sanitaris	

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	
2 AN - Anglès	57.326
3 DI - Dibuix	50.436
4 LE - L. Castellana I Literatura	57.279
5 FI - Filosofia	43.564

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	52.006
2 LE - L. Castellana I Literatura	64.940
3 FI - Filosofia	53.816
4 MA - Matemàtiques	56.829
5 CN - Biologia I Geologia	57.859
6 DI - Dibuix	49.528
7 EF - Educació Física	24.624
8 GE - Geografia I Història	48.661
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària	50.861
10 TEC - Tecnologia	65.626

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	65.323
2 FI - Filosofia	60.477
3 CN - Biologia I Geologia	59.637
4 EF - Educació Física	44.652
5 GE - Geografia I Història	40.390

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	67.445
2 AN - Anglès	60.715
3 CLA - Cultura Clàssica	64.161
4 CN - Biologia I Geologia	60.836
5 DI - Dibuix	54.952
6 EF - Educació Física	29.680
7 LE - L. Castellana I Literatura	64.637
8 PSI - Orientació Educativa	46.445

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	59.035
2 EF - Educació Física	42.138
3 CN - Biologia I Geologia	42.325
4 GE - Geografia I Història	40.747

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	60.931
2 FR - Francès	56.679
3 AN - Anglès	63.300
4 FQ - Física I Química	58.954
5 CN - Biologia I Geologia	41.250
6 TEC - Tecnologia	61.808
7 EF - Educació Física	43.373
8 GE - Geografia I Història	40.192
9 PSI - Orientació Educativa	58.728

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	57.360
2 LE - L. Castellana I Literatura	42.426
3 EF - Educació Física	41.183
4 GE - Geografia I Història	31.211
5 MA - Matemàtiques	66.270
6 TEC - Tecnologia	32.308

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	52.760
2 LC - L. Catalana I Literatura	56.744
3 LE - L. Castellana I Literatura	31.675
4 FQ - Física I Química	56.440
5 GE - Geografia I Història	40.640
6 PSI - Orientació Educativa	46.899
7 505 - Formació I Orientació Laboral	40.934
8 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	41.996
9 625 - Serveis A La Comunitat	35.059

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	2.771
2 FQ - Física I Química	42.681
3 LE - L. Castellana I Literatura	57.375

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	48.901
2 MA - Matemàtiques 	56.883
3 TEC - Tecnologia 	55.685
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	35.071
5 518 - Processos Sanitaris 	58.739 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	58.781
2 625 - Serveis A La Comunitat 	44.204
3 DI - Dibuix 	50.235
4 TEC - Tecnologia 	54.034
5 CN - Biologia I Geologia 	63.947
6 GE - Geografia I Història 	40.949
7 FI - Filosofia 	42.318 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	51.433
2 GE - Geografia I Història 	48.628
3 PSI - Orientació Educativa 	50.778 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	64.547
2 CN - Biologia I Geologia 	52.607
3 EF - Educació Física 	44.380 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	66.089
2 AN - Anglès 	59.300
3 CN - Biologia I Geologia 	30.150
4 EF - Educació Física 	43.185
5 GE - Geografia I Història 	40.918
6 LE - L. Castellana I Literatura 	64.099
7 507 - Informàtica 	
8 622 - Processos De Gestió Administrativa 	61.294 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	61.081 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	43.582
2 501 - Administració D'Empreses 	66.940
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	57.866
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	66.947
5 AN - Anglès 	65.761
6 LC - L. Catalana I Literatura 	28.905
7 DI - Dibuix 	49.496
8 FQ - Física I Química 	61.667
9 CN - Biologia I Geologia 	54.307
10 TEC - Tecnologia 	61.357
11 EF - Educació Física 	43.351
12 FI - Filosofia 	55.480
13 GE - Geografia I Història 	40.182
14 PSI - Orientació Educativa 	58.950 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	45.196
2 AN - Anglès 	48.995
3 FQ - Física I Química 	66.401
4 MA - Matemàtiques 	64.465 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	46.832
2 DI - Dibuix 	31.500
3 EF - Educació Física 	42.214
4 GE - Geografia I Història 	44.790
5 518 - Processos Sanitaris 	54.368
6 TEC - Tecnologia 	54.425 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	29.313
2 FQ - Física I Química 	57.219
3 GE - Geografia I Història 	40.356
4 MA - Matemàtiques 	44.272
5 TEC - Tecnologia 	17.576 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	40.556
2 LC - L. Catalana I Literatura	66.125
3 MU - Música	42.043
4 AN - Anglès	49.361
5 MA - Matemàtiques	56.870
6 TEC - Tecnologia	55.602
7 LE - L. Castellana I Literatura	45.625
8 CN - Biologia I Geologia	42.255
9 PSI - Orientació Educativa	44.524
10 501 - Administració D'Empreses	59.431
11 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	65.051
12 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	40.922
13 518 - Processos Sanitaris	57.138
14 708 - Dibuix Tècnic	41.299
15 722 - Mitjans Informàtics	40.333

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	56.825
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	60.564
3 DI - Dibuix	49.810
4 EF - Educació Física	43.341
5 TEC - Tecnologia	67.367
6 LC - L. Catalana I Literatura	51.032
7 LE - L. Castellana I Literatura	59.185
8 MA - Matemàtiques	56.884
9 CN - Biologia I Geologia	64.154
10 GE - Geografia I Història	40.715

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	29.124
2 EF - Educació Física	32.446
3 GE - Geografia I Història	48.455
4 PSI - Orientació Educativa	49.530
5 510 - Organització I Gestió Comercial	66.838

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	65.314
2 LE - L. Castellana I Literatura	64.250
3 FI - Filosofia	54.901
4 DI - Dibuix	54.160
5 EF - Educació Física	43.377
6 GE - Geografia I Història	40.347

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	59.131
2 AN - Anglès	59.300
3 CN - Biologia I Geologia	57.328
4 DI - Dibuix	59.464
5 GE - Geografia I Història	40.805
6 LE - L. Castellana I Literatura	64.528
7 PSI - Orientació Educativa	48.345
8 505 - Formació I Orientació Laboral	54.157
9 510 - Organització I Gestió Comercial	65.941

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	20.465
2 EF - Educació Física	30.305
3 LC - L. Catalana I Literatura	65.699
4 PSI - Orientació Educativa	46.169

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	66.219
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	65.936
3 AN - Anglès	64.509
4 LC - L. Catalana I Literatura	64.518
5 DI - Dibuix	48.287
6 FQ - Física I Química	61.288
7 CN - Biologia I Geologia	51.455
8 TEC - Tecnologia	61.329
9 EF - Educació Física	43.337
10 FI - Filosofia	53.986
11 PSI - Orientació Educativa	58.413

Lleida

Professors de secundària
Especialitat	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat	40.657
2 AN - Anglès	46.037
3 EF - Educació Física	28.919
4 FQ - Física I Química	64.465

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	52.624
2 193 - Anglès Eoi	54.626
3 FR - Francès	52.174
4 LC - L. Catalana I Literatura	63.057
5 LE - L. Castellana I Literatura	59.460
6 MA - Matemàtiques	64.655
7 FQ - Física I Química	31.551
8 CN - Biologia I Geologia	52.671
9 DI - Dibuix	53.242
10 PSI - Orientació Educativa	45.226
11 501 - Administració D'Empreses	63.956
12 505 - Formació I Orientació Laboral	30.059

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	31.948
2 LC - L. Catalana I Literatura 	60.487
3 MU - Música 	29.625
4 193 - Anglès Eoi 	10.878
5 AN - Anglès 	49.140
6 MA - Matemàtiques 	54.309
7 FQ - Física I Química 	51.106
8 TEC - Tecnologia 	55.587
9 CLA - Cultura Clàssica 	27.430
10 LE - L. Castellana I Literatura 	54.302
11 CN - Biologia I Geologia 	40.671
12 DI - Dibuix 	40.919
13 PSI - Orientació Educativa 	44.739
14 501 - Administració D'Empreses 	58.268
15 510 - Organització I Gestió Comercial 	56.930
16 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	65.905
17 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	56.739
18 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	29.524
19 518 - Processos Sanitaris 	41.742
20 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	66.738
21 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	59.237 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	45.458
2 AN - Anglès 	26.559
3 DI - Dibuix 	48.422
4 EF - Educació Física 	43.341
5 TEC - Tecnologia 	66.139
6 MA - Matemàtiques 	43.553
7 ECO - Economia 	64.588
8 PSI - Orientació Educativa 	45.466
9 GE - Geografia I Història 	40.715
10 FI - Filosofia 	27.691 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.003
2 MU - Música 	56.379
3 LC - L. Catalana I Literatura 	50.154
4 ECO - Economia 	65.715
5 DI - Dibuix 	46.027
6 GE - Geografia I Història 	48.337
7 510 - Organització I Gestió Comercial 	62.790 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia 	51.091
2 GE - Geografia I Història 	40.346
3 PSI - Orientació Educativa 	58.588
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	31.351
5 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	66.403 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	56.530
2 AN - Anglès 	58.899
3 GE - Geografia I Història 	28.135
4 LE - L. Castellana I Literatura 	64.108
5 MA - Matemàtiques 	
6 PSI - Orientació Educativa 	49.532
7 TEC - Tecnologia 	61.762
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	52.527
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	52.575
10 602 - Equips Electrònics 	41.897
11 621 - Processos Comercials 	66.942 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	50.661
2 PSI - Orientació Educativa 	31.895 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	
2 505 - Formació I Orientació Laboral 	55.265
3 515 - Processos De Producció Agrària 	56.888
4 AN - Anglès 	61.965
5 MU - Música 	3.195
6 DI - Dibuix 	44.832
7 CN - Biologia I Geologia 	48.856
8 TEC - Tecnologia 	56.867
9 EF - Educació Física 	43.210
10 LE - L. Castellana I Literatura 	64.809
11 FI - Filosofia 	51.704
12 PSI - Orientació Educativa 	55.264 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.557
2 LC - L. Catalana I Literatura 	41.830
3 LE - L. Castellana I Literatura 	64.238
4 DI - Dibuix 	59.328
5 MA - Matemàtiques 	66.163
6 PSI - Orientació Educativa 	45.688
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	50.730 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	52.624
2 LE - L. Castellana I Literatura 	58.011
3 MA - Matemàtiques 	64.064
4 DI - Dibuix 	51.458
5 EF - Educació Física 	27.841
6 TEC - Tecnologia 	49.952 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	35.022
2 FQ - Física I Química 	42.357
3 MA - Matemàtiques 	32.625

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	50.625
2 MU - Música 	18.963
3 135 - Italià Eoi 	56.512
4 FQ - Física I Química 	57.117
5 TEC - Tecnologia 	52.131
6 LE - L. Castellana I Literatura 	52.022
7 DI - Dibuix 	40.627
8 501 - Administració D'Empreses 	57.436
9 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	65.338
10 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	31.238
11 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	5.918 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	45.223
2 AN - Anglès 	61.465
3 DI - Dibuix 	44.597
4 EF - Educació Física 	43.329
5 TEC - Tecnologia 	65.970
6 MU - Música 	28.796
7 CN - Biologia I Geologia 	62.890
8 ECO - Economia 	62.752
9 GE - Geografia I Història 	40.698
10 FI - Filosofia 	41.279 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	62.388
2 LC - L. Catalana I Literatura 	50.154
3 LE - L. Castellana I Literatura 	66.530
4 GE - Geografia I Història 	48.256
5 PSI - Orientació Educativa 	49.069
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	49.355
7 622 - Processos De Gestió Administrativa 	65.836
8 625 - Serveis A La Comunitat 	49.534
9 TEC - Tecnologia 	66.735 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.598
2 MU - Música 	57.922
3 LE - L. Castellana I Literatura 	63.174
4 CN - Biologia I Geologia 	58.787
5 DI - Dibuix 	52.313
6 EF - Educació Física 	41.383
7 TEC - Tecnologia 	67.304 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.193
2 GE - Geografia I Història 	3.456
3 LE - L. Castellana I Literatura 	60.928
4 MA - Matemàtiques 	66.324
5 505 - Formació I Orientació Laboral 	51.540
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	32.612
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	59.458
2 GE - Geografia I Història 	40.638
3 FI - Filosofia 	53.967 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	
2 601 - Cuina I Pastisseria 	
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	49.843
4 AN - Anglès 	60.919
5 LC - L. Catalana I Literatura 	66.190
6 FQ - Física I Química 	61.218
7 TEC - Tecnologia 	57.553
8 LE - L. Castellana I Literatura 	61.314
9 FI - Filosofia 	42.122
10 PSI - Orientació Educativa 	54.234 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 601 - Cuina I Pastisseria 	47.857
2 AN - Anglès 	43.342
3 LC - L. Catalana I Literatura 	27.504
4 LE - L. Castellana I Literatura 	58.454
5 EF - Educació Física 	43.297
6 MA - Matemàtiques 	62.516
7 PSI - Orientació Educativa 	45.046
8 501 - Administració D'Empreses 	56.301
9 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.842 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.626
2 LE - L. Castellana I Literatura 	57.990
3 MA - Matemàtiques 	61.959
4 CN - Biologia I Geologia 	28.098
5 EF - Educació Física 	42.007
6 PSI - Orientació Educativa 	50.812
7 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	65.388
8 TEC - Tecnologia 	41.651 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica 	43.847
2 FR - Francès 	35.019
3 AN - Anglès 	55.290
4 GE - Geografia I Història 	31.467
5 MU - Música 	31.916 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	60.994
2 AN - Anglès	48.725
3 FR - Francès	48.227
4 MA - Matemàtiques	49.557
5 FQ - Física I Química	50.938
6 CLA - Cultura Clàssica	57.688
7 LE - L. Castellana I Literatura	48.158
8 CN - Biologia I Geologia	30.863
9 FI - Filosofia	40.395
10 505 - Formació I Orientació Laboral	40.223
11 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	59.129
12 625 - Serveis A La Comunitat	

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 707 - Dibuix Artístic I Color	29.505
2 AN - Anglès	60.561
3 LC - L. Catalana I Literatura	
4 LE - L. Castellana I Literatura	57.793
5 MA - Matemàtiques	63.987
6 PSI - Orientació Educativa	

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	57.913
2 FR - Francès	56.545
3 LC - L. Catalana I Literatura	
4 LE - L. Castellana I Literatura	65.442
5 GE - Geografia I Història	41.713
6 PSI - Orientació Educativa	47.017
7 507 - Informàtica	

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	64.226
2 LE - L. Castellana I Literatura	58.521
3 GE - Geografia I Història	40.346
4 PSI - Orientació Educativa	57.966

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	57.328
2 DI - Dibuix	54.355
3 FQ - Física I Química	
4 FR - Francès	63.777
5 GE - Geografia I Història	27.950
6 LE - L. Castellana I Literatura	60.925
7 MA - Matemàtiques	55.302
8 PSI - Orientació Educativa	
9 TEC - Tecnologia	
10 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	
11 622 - Processos De Gestió Administrativa	58.721
12 625 - Serveis A La Comunitat	50.497
13 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	63.755
2 PSI - Orientació Educativa	26.615
3 GE - Geografia I Història	31.060

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	35.052
2 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	62.663
3 602 - Equips Electrònics	
4 AN - Anglès	63.300
5 LC - L. Catalana I Literatura	65.128
6 CN - Biologia I Geologia	45.225
7 TEC - Tecnologia	42.044
8 EF - Educació Física	43.210
9 LE - L. Castellana I Literatura	61.314
10 PSI - Orientació Educativa	60.474

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 626 - Serveis De Restauració	16.172
2 LC - L. Catalana I Literatura	28.655
3 LE - L. Castellana I Literatura	62.452
4 CN - Biologia I Geologia	57.891
5 FQ - Física I Química	64.333
6 GE - Geografia I Història	32.441
7 PSI - Orientació Educativa	44.937
8 707 - Dibuix Artístic I Color	40.552

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.038
2 AL - Alemany	29.977
3 LE - L. Castellana I Literatura	57.767
4 FQ - Física I Química	57.317
5 CN - Biologia I Geologia	57.109
6 ECO - Economia	57.824
7 EF - Educació Física	42.282
8 GE - Geografia I Història	41.180
9 PSI - Orientació Educativa	49.332
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	50.401
11 TEC - Tecnologia	31.109

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica	31.492
2 DI - Dibuix	54.581
3 MA - Matemàtiques	29.495

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	26.605
2 LC - L. Catalana I Literatura 	
3 MU - Música 	12.464
4 193 - Anglès Eoi 	32.123
5 MA - Matemàtiques 	51.511
6 LE - L. Castellana I Literatura 	45.624
7 GE - Geografia I Història 	31.383
8 CN - Biologia I Geologia 	29.522
9 FI - Filosofia 	23.968
10 DI - Dibuix 	40.418
11 501 - Administració D'Empreses 	56.408
12 504 - Construccions Civils I Edificacions 	57.099
13 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	43.232
14 707 - Dibuix Artístic I Color 	21.038
15 716 - Història De L'Art 	32.503 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	45.205
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	
3 193 - Anglès Eoi 	41.202
4 DI - Dibuix 	48.396
5 EF - Educació Física 	42.672
6 FR - Francès 	51.191
7 TEC - Tecnologia 	65.832
8 LC - L. Catalana I Literatura 	57.354
9 LE - L. Castellana I Literatura 	60.893
10 CN - Biologia I Geologia 	64.587
11 ECO - Economia 	59.236
12 GE - Geografia I Història 	40.454 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	60.151
2 MU - Música 	28.610
3 LE - L. Castellana I Literatura 	63.316
4 EF - Educació Física 	42.547
5 GE - Geografia I Història 	45.643
6 PSI - Orientació Educativa 	44.645
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	46.980
8 510 - Organització I Gestió Comercial 	62.790
9 622 - Processos De Gestió Administrativa 	64.531
10 625 - Serveis A La Comunitat 	47.497
11 TEC - Tecnologia 	67.325 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	62.900
2 LE - L. Castellana I Literatura 	57.279
3 FI - Filosofia 	40.658
4 MA - Matemàtiques 	43.115
5 CN - Biologia I Geologia 	43.320
6 DI - Dibuix 	50.434
7 EF - Educació Física 	43.209
8 PSI - Orientació Educativa 	47.587
9 505 - Formació I Orientació Laboral 	31.484 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	65.340
2 AN - Anglès 	58.133
3 CN - Biologia I Geologia 	61.179
4 DI - Dibuix 	53.889
5 FI - Filosofia 	43.121
6 FQ - Física I Química 	
7 GE - Geografia I Història 	40.802
8 PSI - Orientació Educativa 	
9 505 - Formació I Orientació Laboral 	50.621 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	60.244
2 EF - Educació Física 	40.990
3 FR - Francès 	28.354
4 LC - L. Catalana I Literatura 	58.614
5 PSI - Orientació Educativa 	31.574
6 GE - Geografia I Història 	40.673 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.844
2 AN - Anglès 	55.336
3 LC - L. Catalana I Literatura 	59.816
4 FQ - Física I Química 	61.218
5 PSI - Orientació Educativa 	58.535 

LleidaTarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.267
2 FR - Francès 	48.186
3 LC - L. Catalana I Literatura 	61.429
4 LE - L. Castellana I Literatura 	56.996
5 FI - Filosofia 	41.845
6 MA - Matemàtiques 	22.980
7 FQ - Física I Química 	51.116
8 CN - Biologia I Geologia 	48.922
9 ECO - Economia 	56.784
10 DI - Dibuix 	52.718
11 PSI - Orientació Educativa 	44.960
12 504 - Construccions Civils I Edificacions 	7.010
13 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	48.562
14 621 - Processos Comercials 	67.022 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	51.718
2 CN - Biologia I Geologia 	42.383
3 EF - Educació Física 	27.634
4 FQ - Física I Química 	40.569
5 LE - L. Castellana I Literatura 	64.827
6 LC - L. Catalana I Literatura 	26.267
7 PSI - Orientació Educativa 	25.522 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	50.005
2 FQ - Física I Química	48.777
3 TEC - Tecnologia	50.559
4 CLA - Cultura Clàssica	32.582
5 LE - L. Castellana I Literatura	44.145
6 ECO - Economia	57.366
7 PSI - Orientació Educativa	41.738
8 504 - Construccions Civils I Edificacions	56.480
9 510 - Organització I Gestió Comercial	56.649

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial	60.516
2 621 - Processos Comercials	
3 192 - Francès Eoi	
4 AN - Anglès	59.753
5 EF - Educació Física	42.815
6 LE - L. Castellana I Literatura	60.942
7 MU - Música	61.673
8 PSI - Orientació Educativa	45.206
9 GE - Geografia I Història	40.977

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	61.054
2 LE - L. Castellana I Literatura	61.977
3 DI - Dibuix	46.950
4 GE - Geografia I Història	41.355
5 PSI - Orientació Educativa	
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	32.390

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	47.336
2 EF - Educació Física	42.799
3 GE - Geografia I Història	40.270
4 PSI - Orientació Educativa	51.468
5 TEC - Tecnologia	67.061

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	
2 LC - L. Catalana I Literatura	
3 AN - Anglès	57.161
4 CLA - Cultura Clàssica	44.981
5 CN - Biologia I Geologia	57.715
6 EF - Educació Física	43.022
7 FQ - Física I Química	17.278
8 GE - Geografia I Història	40.374
9 LE - L. Castellana I Literatura	63.865
10 MA - Matemàtiques	61.096
11 PSI - Orientació Educativa	49.523
12 501 - Administració D'Empreses	60.148
13 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal	
14 505 - Formació I Orientació Laboral	50.919
15 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	40.871
16 621 - Processos Comercials	66.942
17 625 - Serveis A La Comunitat	

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	14.249
2 FQ - Física I Química	

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	64.831
2 LC - L. Catalana I Literatura	57.676
3 MU - Música	59.220
4 CN - Biologia I Geologia	41.859
5 EF - Educació Física	43.169
6 LE - L. Castellana I Literatura	59.882
7 FI - Filosofia	41.519

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi	35.023
2 193 - Anglès Eoi	53.960
3 MU - Música	57.620
4 CN - Biologia I Geologia	59.889
5 ECO - Economia	32.580
6 MA - Matemàtiques	66.141
7 PSI - Orientació Educativa	44.707

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	47.640
2 LC - L. Catalana I Literatura	66.514
3 LE - L. Castellana I Literatura	56.905
4 MA - Matemàtiques	62.382
5 CN - Biologia I Geologia	31.575
6 ECO - Economia	56.666
7 EF - Educació Física	40.902
8 PSI - Orientació Educativa	46.153
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària	45.716
10 601 - Cuina I Pastisseria	67.434
11 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	41.869
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	32.397

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química	19.600
2 LE - L. Castellana I Literatura	58.132
3 PSI - Orientació Educativa	43.053

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	29.458
2 AN - Anglès	48.530
3 133 - Alemany Eoi	27.934
4 192 - Francès Eoi	56.528
5 FQ - Física I Química	48.372
6 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	
7 TEC - Tecnologia	48.193
8 CLA - Cultura Clàssica	32.581
9 GE - Geografia I Història	27.863
10 ECO - Economia	41.259
11 PSI - Orientació Educativa	40.455
12 504 - Construccions Civils I Edificacions	49.699
13 506 - Hoteleria I Turisme	18.966
14 510 - Organització I Gestió Comercial	56.647
15 709 - Disseny D'Interiors	41.267
16 716 - Història De L'Art	32.413

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 506 - Hoteleria I Turisme	65.479
2 510 - Organització I Gestió Comercial	58.908
3 621 - Processos Comercials	59.436
4 622 - Processos De Gestió Administrativa	58.447
5 625 - Serveis A La Comunitat	46.739
6 AN - Anglès	59.752
7 EF - Educació Física	42.576
8 TEC - Tecnologia	65.830
9 FQ - Física I Química	
10 LE - L. Castellana I Literatura	60.580
11 MU - Música	42.758
12 PSI - Orientació Educativa	45.232
13 GE - Geografia I Història	40.705

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	57.353
2 FR - Francès	61.243
3 LE - L. Castellana I Literatura	61.668
4 FI - Filosofia	52.663
5 MA - Matemàtiques	
6 FQ - Física I Química	66.393
7 DI - Dibuix	45.229
8 GE - Geografia I Història	41.321
9 PSI - Orientació Educativa	47.005
10 501 - Administració D'Empreses	61.223
11 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària	
12 TEC - Tecnologia	67.25

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	59.015
2 FI - Filosofia	40.458
3 CN - Biologia I Geologia	57.718
4 EF - Educació Física	41.383
5 GE - Geografia I Història	40.258
6 PSI - Orientació Educativa	45.726
7 TEC - Tecnologia	61.333

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	
2 LC - L. Catalana I Literatura	
3 AN - Anglès	57.161
4 CLA - Cultura Clàssica	44.981
5 CN - Biologia I Geologia	57.715
6 EF - Educació Física	43.022
7 FQ - Física I Química	17.278
8 GE - Geografia I Història	40.374
9 LE - L. Castellana I Literatura	63.865
10 MA - Matemàtiques	61.096
11 PSI - Orientació Educativa	49.523
12 501 - Administració D'Empreses	60.148
13 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal	
14 505 - Formació I Orientació Laboral	50.919
15 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	40.871
16 621 - Processos Comercials	66.942
17 625 - Serveis A La Comunitat	

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 608 - Laboratori	
2 621 - Processos Comercials	49.165
3 712 - Disseny Gràfic	20.465
4 721 - Mitjans Audiovisuals	19.829
5 AN - Anglès	56.743
6 DI - Dibuix	41.360
7 LC - L. Catalana I Literatura	62.422
8 CN - Biologia I Geologia	
9 GE - Geografia I Història	40.077
10 FI - Filosofia	51.648

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	55.265
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	56.888
3 AN - Anglès	60.720
4 LC - L. Catalana I Literatura	62.733
5 CLA - Cultura Clàssica	65.462
6 FQ - Física I Química	61.279
7 CN - Biologia I Geologia	50.131
8 TEC - Tecnologia	57.505
9 FI - Filosofia	14.849
10 PSI - Orientació Educativa	52.533

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	44.304
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	50.575
3 MU - Música	56.914
4 AN - Anglès	50.044
5 LE - L. Castellana I Literatura	42.980
6 MA - Matemàtiques	56.963
7 PSI - Orientació Educativa	30.209

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	47.613
2 LC - L. Catalana I Literatura	61.157
3 LE - L. Castellana I Literatura	52.028
4 MA - Matemàtiques	61.876
5 CN - Biologia I Geologia	30.764
6 ECO - Economia	64.825
7 DI - Dibuix	30.774
8 EF - Educació Física	31.451
9 GE - Geografia I Història	48.240
10 PSI - Orientació Educativa	45.477
11 508 - Intervenció Socio-Comunitària	41.105
12 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	58.025
13 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	31.268
14 625 - Serveis A La Comunitat	46.152
15 SCO - Ambit De La Comunicació

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	43.007
2 FQ - Física I Química	40.362
3 LE - L. Castellana I Literatura	64.525

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	26.485
2 LC - L. Catalana I Literatura 	44.737
3 AN - Anglès 	48.320
4 FR - Francès 	50.065
5 609 - Manteniment Vehicles 	43.504
6 MA - Matemàtiques 	44.375
7 FQ - Física I Química 	42.403
8 TEC - Tecnologia 	48.199
9 LE - L. Castellana I Literatura 	41.367
10 GE - Geografia I Història 	31.319
11 CN - Biologia I Geologia 	28.732
12 FI - Filosofia 	32.316
13 ECO - Economia 	56.962
14 DI - Dibuix 	22.694
15 501 - Administració D'Empreses 	52.149
16 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.420
17 626 - Serveis De Restauració 	41.222
18 716 - Història De L'Art 	30.742
19 813 - Tècniques Ceràmiques 	57.656 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	62.392
2 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	59.120
3 621 - Processos Comercials 	59.128
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	57.545
5 708 - Dibuix Tècnic 	31.768
6 AN - Anglès 	59.286
7 DI - Dibuix 	49.604
8 EF - Educació Física 	42.503
9 FR - Francès 	66.334
10 TEC - Tecnologia 	64.196
11 FQ - Física I Química 	67.372
12 LC - L. Catalana I Literatura 	65.655
13 LE - L. Castellana I Literatura 	59.185
14 CN - Biologia I Geologia 	64.670
15 ECO - Economia 	63.958
16 PSI - Orientació Educativa 	45.120
17 GE - Geografia I Història 	40.693 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	59.671
2 193 - Anglès Eoi 	
3 FR - Francès 	61.243
4 AL - Alemany 	60.112
5 LE - L. Castellana I Literatura 	61.537
6 CLA - Cultura Clàssica 	30.353
7 FI - Filosofia 	52.261
8 MA - Matemàtiques 	
9 FQ - Física I Química 	65.378
10 CN - Biologia I Geologia 	64.417
11 ECO - Economia 	65.737
12 DI - Dibuix 	
13 GE - Geografia I Història 	40.711
14 PSI - Orientació Educativa 	45.473
15 505 - Formació I Orientació Laboral 	48.280
16 518 - Processos Sanitaris 	64.026
17 625 - Serveis A La Comunitat 	47.013
18 TEC - Tecnologia 	66.999 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	57.615
2 LE - L. Castellana I Literatura 	64.209
3 FI - Filosofia 	41.776
4 CN - Biologia I Geologia 	41.171
5 DI - Dibuix 	46.885
6 GE - Geografia I Història 	40.245
7 PSI - Orientació Educativa 	50.182
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	50.881
9 TEC - Tecnologia 	44.874
10 625 - Serveis A La Comunitat 	47.427 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi 	64.454
2 AN - Anglès 	56.912
3 CLA - Cultura Clàssica 	
4 CN - Biologia I Geologia 	60.570
5 DI - Dibuix 	50.051
6 EF - Educació Física 	42.663
7 502 - Anàlisi I Química Industrial 	64.671
8 FQ - Física I Química 	64.709
9 GE - Geografia I Història 	40.686
10 LE - L. Castellana I Literatura 	62.483
11 PSI - Orientació Educativa 	48.620
12 TEC - Tecnologia 	63.897
13 501 - Administració D'Empreses 	66.579
14 505 - Formació I Orientació Laboral 	49.182
15 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	48.888
16 510 - Organització I Gestió Comercial 	61.809
17 518 - Processos Sanitaris 	67.270
18 621 - Processos Comercials 	66.300 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	40.560
2 193 - Anglès Eoi 	58.308
3 AN - Anglès 	56.218
4 DI - Dibuix 	47.590
5 LE - L. Castellana I Literatura 	
6 MU - Música 	
7 CN - Biologia I Geologia 	41.815
8 GE - Geografia I Història 	31.432 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 601 - Cuina I Pastisseria 	
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	52.659
3 AN - Anglès 	62.064
4 MU - Música 	12.414
5 DI - Dibuix 	44.832
6 FQ - Física I Química 	57.282
7 ECO - Economia 	58.310
8 CN - Biologia I Geologia 	40.912
9 TEC - Tecnologia 	55.282
10 LE - L. Castellana I Literatura 	59.511
11 GE - Geografia I Història 	
12 PSI - Orientació Educativa 	52.958 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	25.078
2 609 - Manteniment Vehicles 	
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	52.095
4 625 - Serveis A La Comunitat 	47.615
5 MU - Música 	
6 AN - Anglès 	42.678
7 FR - Francès 	
8 LC - L. Catalana I Literatura 	26.318
9 LE - L. Castellana I Literatura 	49.972
10 CN - Biologia I Geologia 	16.286
11 EF - Educació Física 	43.297
12 FI - Filosofia 	28.158
13 MA - Matemàtiques 	56.689
14 505 - Formació I Orientació Laboral 	31.786
15 524 - Sistemes Electrònics 	66.282
16 TEC - Tecnologia 	57.091 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	57.985
2 LC - L. Catalana I Literatura 	42.087
3 LE - L. Castellana I Literatura 	51.105
4 FI - Filosofia 	31.253
5 MA - Matemàtiques 	59.649
6 CN - Biologia I Geologia 	30.764
7 ECO - Economia 	64.239
8 DI - Dibuix 	52.033
9 EF - Educació Física 	32.280
10 GE - Geografia I Història 	41.180
11 PSI - Orientació Educativa 	45.470
12 501 - Administració D'Empreses 	59.393
13 524 - Sistemes Electrònics 	57.594
14 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	57.994
15 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	26.857
16 625 - Serveis A La Comunitat 	41.961
17 TEC - Tecnologia 	49.346 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	57.275
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	56.865
3 AN - Anglès 	35.002
4 CN - Biologia I Geologia 	41.878
5 LE - L. Castellana I Literatura 	57.210 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	29.167
2 LC - L. Catalana I Literatura	41.132
3 AN - Anglès	45.085
4 135 - Italià Eoi	56.512
5 MA - Matemàtiques	41.884
6 FQ - Física I Química	42.235
7 507 - Informàtica	24.240
8 TEC - Tecnologia	42.191
9 CLA - Cultura Clàssica	23.666
10 LE - L. Castellana I Literatura	40.285
11 GE - Geografia I Història	29.231
12 FI - Filosofia	31.519
13 ECO - Economia	32.432
14 DI - Dibuix	31.728
15 PSI - Orientació Educativa	35.067
16 501 - Administració D'Empreses	49.696
17 508 - Intervenció Socio-Comunitària	40.257
18 625 - Serveis A La Comunitat	40.259
19 702 - Cons. I Rest. Materials Arqueològics	26.220
20 720 - Materials I Tecnologia: Disseny	
21 813 - Tècniques Ceràmiques	53.745

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	35.069
2 507 - Informàtica	43.267
3 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	48.402
4 603 - Estètica	21.582
5 609 - Manteniment Vehicles	67.431
6 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines	
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	58.637
8 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	60.170
9 621 - Processos Comercials	58.366
10 622 - Processos De Gestió Administrativa	56.621
11 625 - Serveis A La Comunitat	45.230
12 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	48.494
13 707 - Dibuix Artístic I Color	2.395
14 708 - Dibuix Tècnic	27.192
15 721 - Mitjans Audiovisuals	
16 AL - Alemany	58.745
17 AN - Anglès	59.341
18 DI - Dibuix	49.079
19 EF - Educació Física	42.340
20 TEC - Tecnologia	60.246
21 FQ - Física I Química	61.396
22 LC - L. Catalana I Literatura	66.470
23 LE - L. Castellana I Literatura	57.771
24 MU - Música	66.931
25 MA - Matemàtiques	64.948
26 CN - Biologia I Geologia	64.472
27 ECO - Economia	60.905
28 PSI - Orientació Educativa	45.209
29 GE - Geografia I Història	31.578

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	59.663
2 FR - Francès	60.490
3 AL - Alemany	57.288
4 LE - L. Castellana I Literatura	60.721
5 FI - Filosofia	51.052
6 MA - Matemàtiques	66.457
7 FQ - Física I Química	66.150
8 CN - Biologia I Geologia	60.912
9 ECO - Economia	64.997
10 DI - Dibuix	45.834
11 EF - Educació Física	41.313
12 GE - Geografia I Història	40.322
13 PSI - Orientació Educativa	44.581
14 510 - Organització I Gestió Comercial	
15 518 - Processos Sanitaris	62.325
16 603 - Estètica	11.820
17 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	58.289
18 621 - Processos Comercials	57.562
19 625 - Serveis A La Comunitat	46.974
20 TEC - Tecnologia	65.842

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	61.813
2 LC - L. Catalana I Literatura	65.665
3 LE - L. Castellana I Literatura	57.870
4 FI - Filosofia	40.310
5 MA - Matemàtiques	42.746
6 FQ - Física I Química	65.927
7 CN - Biologia I Geologia	30.269
8 DI - Dibuix	17.744
9 EF - Educació Física	31.289
10 GE - Geografia I Història	40.229
11 501 - Administració D'Empreses	47.543
12 506 - Hoteleria I Turisme	41.090
13 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	64.998
14 TEC - Tecnologia	67.034
15 618 - Perruqueria	23.538
16 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	66.682
17 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	46.032
18 625 - Serveis A La Comunitat	40.836

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	20.450
2 192 - Francès Eoi	23.614
3 LC - L. Catalana I Literatura	42.439
4 MU - Música	57.992
5 AN - Anglès	56.915
6 CN - Biologia I Geologia	59.874
7 DI - Dibuix	49.974
8 ECO - Economia	65.470
9 EF - Educació Física	41.823
10 FQ - Física I Química	63.357
11 FR - Francès	59.025
12 GE - Geografia I Història	31.840
13 LE - L. Castellana I Literatura	60.269
14 MA - Matemàtiques	66.241
15 PSI - Orientació Educativa	46.995
16 TEC - Tecnologia	66.120
17 501 - Administració D'Empreses	61.658
18 502 - Anàlisi I Química Industrial	64.671
19 505 - Formació I Orientació Laboral	49.421
20 510 - Organització I Gestió Comercial	44.939
21 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	67.077
22 518 - Processos Sanitaris	63.337
23 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	63.957
24 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	64.092
25 625 - Serveis A La Comunitat	47.074

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	56.608
2 507 - Informàtica	
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	40.359
4 621 - Processos Comercials	43.515
5 624 - Produc. Tèxtil I Tracta. Físico-Químic	
6 625 - Serveis A La Comunitat	49.563
7 EF - Educació Física	30.305
8 TEC - Tecnologia	66.114
9 FQ - Física I Química	64.533
10 LE - L. Castellana I Literatura	65.797
11 MA - Matemàtiques	64.694
12 PSI - Orientació Educativa	48.374
13 GE - Geografia I Història	40.216

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	44.224
2 193 - Anglès Eoi	18.136
3 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles	17.084
4 501 - Administració D'Empreses	66.509
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària	49.347
6 510 - Organització I Gestió Comercial	62.598
7 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	
8 518 - Processos Sanitaris	32.444
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	57.815
10 625 - Serveis A La Comunitat	59.532
11 721 - Mitjans Audiovisuals	41.376
12 AN - Anglès	60.948
13 LC - L. Catalana I Literatura	62.584
14 DI - Dibuix	32.485
15 FQ - Física I Química	57.055
16 ECO - Economia	66.428
17 CN - Biologia I Geologia	50.390
18 TEC - Tecnologia	56.813
19 LE - L. Castellana I Literatura	65.380
20 FI - Filosofia	32.421
21 GE - Geografia I Història	30.613
22 PSI - Orientació Educativa	54.827

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	13.190
2 602 - Equips Electrònics	19.048
3 612 - Oficina De Projectes De Construcció	56.706
4 622 - Processos De Gestió Administrativa	50.608
5 625 - Serveis A La Comunitat	27.381
6 AN - Anglès	41.888
7 FR - Francès	31.211
8 CN - Biologia I Geologia	57.893
9 EF - Educació Física	41.438
10 FQ - Física I Química	60.458
11 MA - Matemàtiques	41.187
12 505 - Formació I Orientació Laboral	18.935
13 508 - Intervenció Socio-Comunitària	45.295
14 524 - Sistemes Electrònics	64.622

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	52.976
2 FR - Francès	29.081
3 AL - Alemany	29.977
4 MU - Música	42.015
5 LC - L. Catalana I Literatura	65.289
6 LE - L. Castellana I Literatura	50.949
7 FI - Filosofia	51.527
8 MA - Matemàtiques	57.887
9 FQ - Física I Química	58.681
10 CN - Biologia I Geologia	56.564
11 ECO - Economia	61.439
12 DI - Dibuix	49.637
13 EF - Educació Física	12.643
14 GE - Geografia I Història	40.692
15 PSI - Orientació Educativa	45.228
16 501 - Administració D'Empreses	56.869
17 502 - Anàlisi I Química Industrial	43.128
18 510 - Organització I Gestió Comercial	32.430
19 524 - Sistemes Electrònics	56.882
20 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	57.508
21 621 - Processos Comercials	62.630
22 TEC - Tecnologia	27.216

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	42.885
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	56.940
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	52.686
4 AN - Anglès	41.482
5 CN - Biologia I Geologia	30.778
6 EF - Educació Física	42.916

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	31.024
2 MU - Música 	12.464
3 193 - Anglès Eoi 	9.349
4 AN - Anglès 	42.462
5 AL - Alemany 	24.095
6 FR - Francès 	18.780
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	60.837
8 MA - Matemàtiques 	45.112
9 FQ - Física I Química 	41.778
10 507 - Informàtica 	64.475
11 LE - L. Castellana I Literatura 	31.250
12 GE - Geografia I Història 	28.332
13 CN - Biologia I Geologia 	20.730
14 FI - Filosofia 	31.450
15 DI - Dibuix 	31.228
16 PSI - Orientació Educativa 	32.426
17 501 - Administració D'Empreses 	40.685
18 505 - Formació I Orientació Laboral 	29.204
19 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	52.685
20 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	32.152
21 625 - Serveis A La Comunitat 	31.461
22 707 - Dibuix Artístic I Color 	15.049 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	48.171
2 507 - Informàtica 	41.947
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	35.021
4 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	64.583
5 518 - Processos Sanitaris 	59.084
6 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	64.439
7 609 - Manteniment Vehicles 	66.989
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	54.750
9 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	46.715
10 621 - Processos Comercials 	50.388
11 625 - Serveis A La Comunitat 	44.627
12 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	67.353
13 707 - Dibuix Artístic I Color 	19.979
14 AL - Alemany 	45.117
15 AN - Anglès 	57.758
16 CLA - Cultura Clàssica 	61.536
17 DI - Dibuix 	48.261
18 EF - Educació Física 	42.181
19 FR - Francès 	32.108
20 TEC - Tecnologia 	57.953
21 FQ - Física I Química 	60.462
22 LC - L. Catalana I Literatura 	67.425
23 LE - L. Castellana I Literatura 	57.362
24 MU - Música 	66.275
25 MA - Matemàtiques 	65.014
26 CN - Biologia I Geologia 	59.034
27 ECO - Economia 	59.633
28 PSI - Orientació Educativa 	43.690
29 GE - Geografia I Història 	30.111
30 FI - Filosofia 	35.033 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.759
2 MU - Música 	20.167
3 LE - L. Castellana I Literatura 	57.853
4 CLA - Cultura Clàssica 	65.332
5 FI - Filosofia 	40.614
6 MA - Matemàtiques 	66.133
7 FQ - Física I Química 	64.052
8 CN - Biologia I Geologia 	52.965
9 ECO - Economia 	62.678
10 DI - Dibuix 	44.847
11 EF - Educació Física 	42.766
12 GE - Geografia I Història 	40.317
13 PSI - Orientació Educativa 	44.150
14 501 - Administració D'Empreses 	61.763
15 510 - Organització I Gestió Comercial 	62.582
16 518 - Processos Sanitaris 	56.674
17 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	16.263
18 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	60.543
19 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	55.190
20 621 - Processos Comercials 	65.252
21 625 - Serveis A La Comunitat 	44.904
22 TEC - Tecnologia 	64.142 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	66.201
2 MU - Música 	59.761
3 LC - L. Catalana I Literatura 	61.217
4 LE - L. Castellana I Literatura 	60.257
5 CLA - Cultura Clàssica 	66.565
6 FQ - Física I Química 	66.371
7 CN - Biologia I Geologia 	61.047
8 ECO - Economia 	65.916
9 EF - Educació Física 	43.307
10 PSI - Orientació Educativa 	46.960
11 518 - Processos Sanitaris 	57.447
12 TEC - Tecnologia 	64.757
13 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	59.171
14 625 - Serveis A La Comunitat 	40.271 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	61.268
2 AL - Alemany 	63.462
3 AN - Anglès 	56.698
4 CLA - Cultura Clàssica 	28.492
5 CN - Biologia I Geologia 	46.050
6 DI - Dibuix 	49.745
7 ECO - Economia 	63.109
8 EF - Educació Física 	31.365
9 FQ - Física I Química 	57.790
10 FR - Francès 	56.938
11 GE - Geografia I Història 	31.738
12 LE - L. Castellana I Literatura 	59.973
13 MA - Matemàtiques 	62.334
14 PSI - Orientació Educativa 	44.903
15 TEC - Tecnologia 	59.874
16 501 - Administració D'Empreses 	60.579
17 502 - Anàlisi I Química Industrial 	59.775
18 505 - Formació I Orientació Laboral 	41.274
19 507 - Informàtica 	32.633
20 510 - Organització I Gestió Comercial 	60.318
21 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	66.936
22 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	57.350
23 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	60.407
24 615 - Operacions De Processos 	59.899
25 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	59.672
26 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	59.476
27 622 - Processos De Gestió Administrativa 	57.490
28 623 - Producció En Arts Gràfiques 	
29 625 - Serveis A La Comunitat 	44.238 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	30.197
2 518 - Processos Sanitaris 	47.552
3 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	67.114
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	64.668
5 AN - Anglès 	48.316
6 DI - Dibuix 	47.382
7 EF - Educació Física 	18.857
8 TEC - Tecnologia 	66.329
9 FQ - Física I Química 	64.488
10 LC - L. Catalana I Literatura 	66.444
11 LE - L. Castellana I Literatura 	65.790
12 MU - Música 	44.569
13 MA - Matemàtiques 	64.641
14 CN - Biologia I Geologia 	40.969
15 ECO - Economia 	64.166
16 PSI - Orientació Educativa 	41.257
17 GE - Geografia I Història 	30.980
18 FI - Filosofia 	50.484 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	67.275
2 133 - Alemany Eoi 	57.405
3 192 - Francès Eoi 	16.166
4 193 - Anglès Eoi 	28.190
5 506 - Hoteleria I Turisme 	57.506
6 601 - Cuina I Pastisseria 	67.428
7 708 - Dibuix Tècnic 	15.050
8 709 - Disseny D'Interiors 	26.442
9 501 - Administració D'Empreses 	62.597
10 505 - Formació I Orientació Laboral 	32.486
11 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.877
12 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	57.582
13 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	57.140
14 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	59.201
15 621 - Processos Comercials 	32.285
16 622 - Processos De Gestió Administrativa 	67.268
17 625 - Serveis A La Comunitat 	51.434
18 FR - Francès 	65.635
19 AN - Anglès 	60.349
20 LC - L. Catalana I Literatura 	60.136
21 MU - Música 	49.127
22 DI - Dibuix 	46.992
23 FQ - Física I Química 	55.646
24 ECO - Economia 	60.411
25 CN - Biologia I Geologia 	55.504
26 TEC - Tecnologia 	56.858
27 EF - Educació Física 	43.163
28 LE - L. Castellana I Literatura 	65.260
29 GE - Geografia I Història 	40.225
30 PSI - Orientació Educativa 	50.483 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 192 - Francès Eoi 	22.366
2 621 - Processos Comercials 	23.640
3 CLA - Cultura Clàssica 	32.502
4 AN - Anglès 	30.918
5 FR - Francès 	48.928
6 LC - L. Catalana I Literatura 	20.701
7 CN - Biologia I Geologia 	55.484
8 DI - Dibuix 	57.049
9 ECO - Economia 	57.474
10 EF - Educació Física 	25.731
11 FQ - Física I Química 	59.509
12 MA - Matemàtiques 	65.623
13 PSI - Orientació Educativa 	32.117
14 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	44.572
15 TEC - Tecnologia 	56.978
16 712 - Disseny Gràfic 	56.642 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	51.663
2 193 - Anglès Eoi 	52.785
3 MU - Música 	56.587
4 LC - L. Catalana I Literatura 	65.319
5 LE - L. Castellana I Literatura 	50.006
6 FI - Filosofia 	25.961
7 MA - Matemàtiques 	59.374
8 FQ - Física I Química 	57.226
9 CN - Biologia I Geologia 	51.474
10 ECO - Economia 	59.931
11 DI - Dibuix 	47.028
12 CLA - Cultura Clàssica 	56.836
13 GE - Geografia I Història 	40.765
14 PSI - Orientació Educativa 	45.222
15 501 - Administració D'Empreses 	56.691
16 502 - Anàlisi I Química Industrial 	42.519
17 507 - Informàtica 	57.313
18 524 - Sistemes Electrònics 	56.124
19 609 - Manteniment Vehicles 	60.509
20 621 - Processos Comercials 	57.516
21 625 - Serveis A La Comunitat 	44.935
22 626 - Serveis De Restauració 	55.816
23 TEC - Tecnologia 	57.260

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	25.782
2 507 - Informàtica 	41.366
3 518 - Processos Sanitaris 	28.188
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	31.120
5 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	56.410
6 AN - Anglès 	32.116
7 CN - Biologia I Geologia 	30.145
8 DI - Dibuix 	46.714
9 EF - Educació Física 	40.550
10 FQ - Física I Química 	46.849
11 LE - L. Castellana I Literatura 	62.274
12 LC - L. Catalana I Literatura 	30.723
13 GE - Geografia I Història 	32.170
14 MA - Matemàtiques 	52.638
15 MU - Música 	21.960 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	41.021
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 	56.965
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	31.759
4 506 - Hoteleria I Turisme 	57.514
5 507 - Informàtica 	60.402
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	31.923
7 510 - Organització I Gestió Comercial 	29.043
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	32.629
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	32.244
10 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	59.786
11 608 - Laboratori 	32.518
12 609 - Manteniment Vehicles 	62.616
13 615 - Operacions De Processos 	57.983
14 618 - Perruqueria 	27.270
15 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	52.670
16 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	42.539
17 621 - Processos Comercials 	41.309
18 625 - Serveis A La Comunitat 	32.556
19 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	58.608
20 193 - Anglès Eoi 	22.205
21 707 - Dibuix Artístic I Color 	19.979
22 716 - Història De L'Art 	28.760
23 AL - Alemany 	41.108
24 AN - Anglès 	52.631
25 CLA - Cultura Clàssica 	66.411
26 DI - Dibuix 	43.581
27 EF - Educació Física 	42.286
28 FR - Francès 	57.902
29 TEC - Tecnologia 	57.135
30 FQ - Física I Química 	56.908
31 LC - L. Catalana I Literatura 	65.478
32 LE - L. Castellana I Literatura 	55.768
33 MU - Música 	67.448
34 MA - Matemàtiques 	64.123
35 CN - Biologia I Geologia 	55.353
36 ECO - Economia 	58.875
37 PSI - Orientació Educativa 	42.859
38 GE - Geografia I Història 	29.850
39 FI - Filosofia 	28.589 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	63.422
2 FR - Francès 	48.496
3 MU - Música 	57.869
4 LC - L. Catalana I Literatura 	66.197
5 LE - L. Castellana I Literatura 	57.375
6 CLA - Cultura Clàssica 	65.221
7 FI - Filosofia 	31.437
8 MA - Matemàtiques 	65.729
9 FQ - Física I Química 	65.268
10 CN - Biologia I Geologia 	57.863
11 ECO - Economia 	59.443
12 DI - Dibuix 	43.117
13 EF - Educació Física 	41.330
14 GE - Geografia I Història 	40.203
15 PSI - Orientació Educativa 	40.272
16 501 - Administració D'Empreses 	67.202
17 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	28.810
18 510 - Organització I Gestió Comercial 	66.933
19 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	64.432
20 518 - Processos Sanitaris 	41.004
21 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	25.526
22 TEC - Tecnologia 	59.284
23 618 - Perruqueria 	62.912
24 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	53.845
25 621 - Processos Comercials 	66.836
26 622 - Processos De Gestió Administrativa 	67.305
27 625 - Serveis A La Comunitat 	31.136
28 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	67.080 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	66.563
2 MU - Música 	57.619
3 AL - Alemany 	52.660
4 AN - Anglès 	56.665
5 CN - Biologia I Geologia 	41.741
6 DI - Dibuix 	47.607
7 ECO - Economia 	58.382
8 EF - Educació Física 	25.165
9 FI - Filosofia 	31.598
10 FQ - Física I Química 	57.486
11 FR - Francès 	56.687
12 GE - Geografia I Història 	30.565
13 LE - L. Castellana I Literatura 	56.866
14 MA - Matemàtiques 	58.053
15 PSI - Orientació Educativa 	31.835
16 TEC - Tecnologia 	57.039
17 501 - Administració D'Empreses 	46.166
18 502 - Anàlisi I Química Industrial 	57.674
19 505 - Formació I Orientació Laboral 	26.128
20 507 - Informàtica 	58.949
21 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	28.822
22 510 - Organització I Gestió Comercial 	58.924
23 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	58.901
24 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	62.346
25 524 - Sistemes Electrònics 	61.084
26 602 - Equips Electrònics 	67.274
27 603 - Estètica 	56.779
28 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	60.464
29 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	55.438
30 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	56.824
31 622 - Processos De Gestió Administrativa 	57.464
32 625 - Serveis A La Comunitat 	31.920
33 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	66.946 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	65.987
2 507 - Informàtica 	66.038
3 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	31.294
4 601 - Cuina I Pastisseria 	24.706
5 501 - Administració D'Empreses 	57.563
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	32.074
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	41.762
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	49.335
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	53.940
10 602 - Equips Electrònics 	56.313
11 608 - Laboratori 	28.915
12 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	40.433
13 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	57.238
14 622 - Processos De Gestió Administrativa 	60.649
15 625 - Serveis A La Comunitat 	25.938
16 FR - Francès 	61.479
17 AN - Anglès 	58.774
18 LC - L. Catalana I Literatura 	59.830
19 MU - Música 	31.160
20 DI - Dibuix 	43.354
21 FQ - Física I Química 	56.821
22 ECO - Economia 	60.204
23 CN - Biologia I Geologia 	42.208
24 TEC - Tecnologia 	45.207
25 EF - Educació Física 	31.873
26 LE - L. Castellana I Literatura 	60.259
27 FI - Filosofia 	29.547
28 GE - Geografia I Història 	31.079
29 PSI - Orientació Educativa 	49.544 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	25.652
2 507 - Informàtica 	40.942
3 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	31.282
4 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	31.858
5 518 - Processos Sanitaris 	23.420
6 524 - Sistemes Electrònics 	25.544
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	31.497
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	31.345
9 622 - Processos De Gestió Administrativa 	28.436
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	43.691
11 AL - Alemany 	41.117
12 FR - Francès 	59.700
13 AN - Anglès 	49.982
14 CN - Biologia I Geologia 	30.117
15 DI - Dibuix 	42.588
16 ECO - Economia 	29.853
17 EF - Educació Física 	28.591
18 FI - Filosofia 	41.474
19 FQ - Física I Química 	32.420
20 LE - L. Castellana I Literatura 	58.802
21 LC - L. Catalana I Literatura 	24.109
22 GE - Geografia I Història 	31.656
23 MA - Matemàtiques 	41.727
24 MU - Música 	44.135
25 PSI - Orientació Educativa 	45.064
26 TEC - Tecnologia 	30.958 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	24.739
2 LC - L. Catalana I Literatura 	49.429
3 MU - Música 	40.004
4 193 - Anglès Eoi 	7.584
5 AN - Anglès 	32.473
6 FR - Francès 	48.183
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	41.758
8 MA - Matemàtiques 	44.657
9 FQ - Física I Química 	41.469
10 507 - Informàtica 	59.629
11 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	61.255
12 TEC - Tecnologia 	41.889
13 CLA - Cultura Clàssica 	13.834
14 LE - L. Castellana I Literatura 	29.892
15 GE - Geografia I Història 	27.649
16 CN - Biologia I Geologia 	29.053
17 FI - Filosofia 	27.523
18 ECO - Economia 	57.095
19 DI - Dibuix 	31.550
20 PSI - Orientació Educativa 	46.154
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 	42.080
22 504 - Construccions Civils I Edificacions 	20.880
23 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.388
24 506 - Hoteleria I Turisme 	40.308
25 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	30.530
26 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	31.624
27 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	32.054
28 518 - Processos Sanitaris 	12.454
29 601 - Cuina I Pastisseria 	25.572
30 603 - Estètica 	4.587
31 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	42.103
32 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	18.966
33 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	27.872
34 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	32.089
35 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	30.000
36 622 - Processos De Gestió Administrativa 	28.380
37 625 - Serveis A La Comunitat 	32.314
38 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	32.032 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.964
2 193 - Anglès Eoi 	58.376
3 FR - Francès 	58.551
4 AL - Alemany 	56.787
5 133 - Alemany Eoi 	29.378
6 MU - Música 	19.639
7 LC - L. Catalana I Literatura 	67.233
8 LE - L. Castellana I Literatura 	57.000
9 CLA - Cultura Clàssica 	64.216
10 FI - Filosofia 	18.818
11 MA - Matemàtiques 	64.785
12 FQ - Física I Química 	58.175
13 CN - Biologia I Geologia 	48.133
14 ECO - Economia 	61.810
15 DI - Dibuix 	42.498
16 EF - Educació Física 	42.310
17 GE - Geografia I Història 	32.200
18 PSI - Orientació Educativa 	26.147
19 501 - Administració D'Empreses 	56.880
20 505 - Formació I Orientació Laboral 	44.441
21 507 - Informàtica 	66.935
22 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	26.173
23 510 - Organització I Gestió Comercial 	59.554
24 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	40.430
25 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	60.621
26 518 - Processos Sanitaris 	60.322
27 524 - Sistemes Electrònics 	64.109
28 601 - Cuina I Pastisseria 	57.503
29 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	67.156
30 608 - Laboratori 	59.679
31 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	47.515
32 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	32.390
33 621 - Processos Comercials 	60.934
34 622 - Processos De Gestió Administrativa 	61.202
35 TEC - Tecnologia 	59.562 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	32.143
2 510 - Organització I Gestió Comercial 	54.499
3 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	49.218
4 608 - Laboratori 	30.554
5 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	60.413
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	56.973
7 625 - Serveis A La Comunitat 	49.003
8 192 - Francès Eoi 	56.956
9 707 - Dibuix Artístic I Color 	3.205
10 AN - Anglès 	46.924
11 DI - Dibuix 	47.474
12 EF - Educació Física 	32.354
13 FR - Francès 	61.200
14 TEC - Tecnologia 	64.797
15 FQ - Física I Química 	66.291
16 LC - L. Catalana I Literatura 	65.365
17 LE - L. Castellana I Literatura 	67.386
18 MU - Música 	44.569
19 MA - Matemàtiques 	66.285
20 CN - Biologia I Geologia 	32.211
21 ECO - Economia 	64.185
22 PSI - Orientació Educativa 	44.189
23 GE - Geografia I Història 	29.638
24 FI - Filosofia 	31.826 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	29.891
2 625 - Serveis A La Comunitat 	16.752
3 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	56.125
4 MU - Música 	67.414
5 CLA - Cultura Clàssica 	28.302
6 AN - Anglès 	30.284
7 LC - L. Catalana I Literatura 	20.222
8 LE - L. Castellana I Literatura 	31.827
9 CN - Biologia I Geologia 	44.820
10 DI - Dibuix 	49.291
11 ECO - Economia 	57.097
12 EF - Educació Física 	43.165
13 FQ - Física I Química 	51.643
14 GE - Geografia I Història 	31.296
15 MA - Matemàtiques 	64.463
16 PSI - Orientació Educativa 	32.028
17 501 - Administració D'Empreses 	40.497
18 507 - Informàtica 	67.254
19 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	30.532
20 510 - Organització I Gestió Comercial 	49.968
21 515 - Processos De Producció Agrària 	43.707
22 518 - Processos Sanitaris 	31.644
23 TEC - Tecnologia 	46.780
24 712 - Disseny Gràfic 	32.178
25 725 - Volum 	43.500 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.708
2 193 - Anglès Eoi 	49.223
3 FR - Francès 	58.938
4 MU - Música 	61.148
5 LC - L. Catalana I Literatura 	60.815
6 LE - L. Castellana I Literatura 	47.669
7 FI - Filosofia 	25.961
8 MA - Matemàtiques 	57.628
9 FQ - Física I Química 	55.444
10 CN - Biologia I Geologia 	49.270
11 ECO - Economia 	41.488
12 DI - Dibuix 	47.487
13 EF - Educació Física 	28.355
14 CLA - Cultura Clàssica 	48.195
15 GE - Geografia I Història 	40.643
16 PSI - Orientació Educativa 	40.474
17 501 - Administració D'Empreses 	56.318
18 502 - Anàlisi I Química Industrial 	30.859
19 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.513
20 507 - Informàtica 	42.038
21 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	35.070
22 510 - Organització I Gestió Comercial 	30.770
23 518 - Processos Sanitaris 	30.390
24 524 - Sistemes Electrònics 	47.859
25 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	30.348
26 603 - Estètica 	26.366
27 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	32.287
28 609 - Manteniment Vehicles 	60.251
29 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 	27.509
30 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	46.734
31 621 - Processos Comercials 	57.086
32 625 - Serveis A La Comunitat 	44.482
33 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	62.316
34 TEC - Tecnologia 	56.855 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	24.844
2 LC - L. Catalana I Literatura 	41.120
3 MU - Música 	31.267
4 134 - Àrab 	1.898
5 AN - Anglès 	28.339
6 FR - Francès 	31.667
7 137 - Portuguès 	41.210
8 138 - Rus 	30.193
9 190 - Espanyol 	30.817
10 609 - Manteniment Vehicles 	31.586
11 MA - Matemàtiques 	26.325
12 FQ - Física I Química 	28.622
13 507 - Informàtica 	58.162
14 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	58.388
15 TEC - Tecnologia 	30.853
16 CLA - Cultura Clàssica 	198
17 LE - L. Castellana I Literatura 	23.808
18 GE - Geografia I Història 	23.007
19 CN - Biologia I Geologia 	20.738
20 FI - Filosofia 	18.420
21 ECO - Economia 	40.566
22 DI - Dibuix 	27.963
23 PSI - Orientació Educativa 	23.900
24 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.896
25 522 - Processos I Productes D'Arts Gràfiques 	29.706
26 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	24.167
27 601 - Cuina I Pastisseria 	25.069
28 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	40.494
29 618 - Perruqueria 	29.287
30 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	18.384
31 621 - Processos Comercials 	13.475
32 622 - Processos De Gestió Administrativa 	19.039
33 625 - Serveis A La Comunitat 	19.158
34 708 - Dibuix Tècnic 	17.668
35 807 - Esmalts 	27.351 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.259
2 FR - Francès 	58.854
3 AL - Alemany 	56.598
4 MU - Música 	67.236
5 LC - L. Catalana I Literatura 	61.805
6 LE - L. Castellana I Literatura 	54.517
7 CLA - Cultura Clàssica 	63.458
8 FI - Filosofia 	30.994
9 MA - Matemàtiques 	59.733
10 FQ - Física I Química 	43.119
11 CN - Biologia I Geologia 	24.837
12 ECO - Economia 	58.056
13 DI - Dibuix 	42.436
14 EF - Educació Física 	31.661
15 GE - Geografia I Història 	28.390
16 PSI - Orientació Educativa 	40.312
17 501 - Administració D'Empreses 	56.722
18 505 - Formació I Orientació Laboral 	28.241
19 507 - Informàtica 	62.429
20 510 - Organització I Gestió Comercial 	57.605
21 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	14.632
22 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	47.953
23 524 - Sistemes Electrònics 	31.218
24 602 - Equips Electrònics 	59.400
25 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	61.410
26 609 - Manteniment Vehicles 	59.017
27 621 - Processos Comercials 	59.719
28 622 - Processos De Gestió Administrativa 	58.420
29 623 - Producció En Arts Gràfiques 	67.401
30 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	22.865
31 TEC - Tecnologia 	43.710 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	14.263
2 510 - Organització I Gestió Comercial 	40.845
3 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	27.482
4 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	60.420
5 609 - Manteniment Vehicles 	59.066
6 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	52.921
7 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	58.369
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	43.737
9 192 - Francès Eoi 	60.271
10 AL - Alemany 	56.366
11 AN - Anglès 	28.231
12 CLA - Cultura Clàssica 	58.377
13 DI - Dibuix 	46.938
14 FR - Francès 	48.751
15 TEC - Tecnologia 	57.114
16 FQ - Física I Química 	29.439
17 LC - L. Catalana I Literatura 	56.483
18 LE - L. Castellana I Literatura 	57.461
19 MU - Música 	58.509
20 MA - Matemàtiques 	60.241
21 CN - Biologia I Geologia 	28.125
22 ECO - Economia 	49.162
23 PSI - Orientació Educativa 	28.899
24 GE - Geografia I Història 	28.400 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 	26.997
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	31.608
3 625 - Serveis A La Comunitat 	7.354
4 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	56.024
5 MU - Música 	67.194
6 CLA - Cultura Clàssica 	27.958
7 AN - Anglès 	25.326
8 FR - Francès 	60.312
9 LC - L. Catalana I Literatura 	19.003
10 LE - L. Castellana I Literatura 	32.297
11 CN - Biologia I Geologia 	28.957
12 DI - Dibuix 	30.901
13 ECO - Economia 	29.112
14 EF - Educació Física 	28.815
15 FQ - Física I Química 	27.930
16 GE - Geografia I Història 	30.552
17 MA - Matemàtiques 	51.076
18 PSI - Orientació Educativa 	16.791
19 505 - Formació I Orientació Laboral 	60.781
20 507 - Informàtica 	65.899
21 TEC - Tecnologia 	66.024
22 723 - Organització Industrial I Legislació 	28.425
23 725 - Volum 	30.541 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	28.154
2 193 - Anglès Eoi 	29.083
3 FR - Francès 	49.230
4 AL - Alemany 	41.849
5 MU - Música 	32.271
6 LC - L. Catalana I Literatura 	28.347
7 LE - L. Castellana I Literatura 	42.653
8 FI - Filosofia 	48.909
9 MA - Matemàtiques 	31.158
10 FQ - Física I Química 	29.304
11 CN - Biologia I Geologia 	23.770
12 ECO - Economia 	31.731
13 DI - Dibuix 	43.259
14 EF - Educació Física 	26.362
15 CLA - Cultura Clàssica 	29.824
16 GE - Geografia I Història 	28.896
17 PSI - Orientació Educativa 	28.210
18 501 - Administració D'Empreses 	30.278
19 502 - Anàlisi I Química Industrial 	28.284
20 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	29.428
21 505 - Formació I Orientació Laboral 	29.000
22 507 - Informàtica 	59.082
23 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	9.252
24 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	15.877
25 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	26.519
26 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	24.478
27 518 - Processos Sanitaris 	28.707
28 524 - Sistemes Electrònics 	27.187
29 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	28.049
30 609 - Manteniment Vehicles 	43.841
31 618 - Perruqueria 	58.838
32 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	27.771
33 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	26.034
34 625 - Serveis A La Comunitat 	20.171
35 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	66.859
36 TEC - Tecnologia 	30.915 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	12.680
2 507 - Informàtica 	56.425
3 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	28.886
4 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	65.854
5 602 - Equips Electrònics 	27.554
6 608 - Laboratori 	31.287
7 609 - Manteniment Vehicles 	30.799
8 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	947
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	27.316
10 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	25.851
11 621 - Processos Comercials 	32.264
12 625 - Serveis A La Comunitat 	16.036
13 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	58.372
14 AL - Alemany 	41.109
15 AN - Anglès 	42.110
16 CLA - Cultura Clàssica 	56.401
17 DI - Dibuix 	32.161
18 EF - Educació Física 	30.520
19 FR - Francès 	57.116
20 TEC - Tecnologia 	42.287
21 FQ - Física I Química 	56.471
22 LC - L. Catalana I Literatura 	62.985
23 LE - L. Castellana I Literatura 	53.180
24 MU - Música 	60.328
25 MA - Matemàtiques 	57.671
26 CN - Biologia I Geologia 	29.527
27 ECO - Economia 	42.345
28 PSI - Orientació Educativa 	29.311
29 GE - Geografia I Història 	25.420
30 FI - Filosofia 	25.278 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.916
2 193 - Anglès Eoi 	48.267
3 FR - Francès 	56.860
4 192 - Francès Eoi 	18.275
5 AL - Alemany 	48.197
6 MU - Música 	56.491
7 LC - L. Catalana I Literatura 	63.681
8 LE - L. Castellana I Literatura 	56.624
9 CLA - Cultura Clàssica 	32.222
10 FI - Filosofia 	28.384
11 MA - Matemàtiques 	60.816
12 FQ - Física I Química 	58.563
13 CN - Biologia I Geologia 	29.648
14 ECO - Economia 	64.505
15 DI - Dibuix 	31.252
16 EF - Educació Física 	30.295
17 GE - Geografia I Història 	28.387
18 PSI - Orientació Educativa 	29.628
19 501 - Administració D'Empreses 	45.302
20 505 - Formació I Orientació Laboral 	22.465
21 506 - Hoteleria I Turisme 	32.103
22 507 - Informàtica 	57.515
23 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	14.405
24 510 - Organització I Gestió Comercial 	31.798
25 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	55.922
26 518 - Processos Sanitaris 	30.909
27 520 - Proc. I Prod.De Tèxtil, Confecció I Pell 	44.037
28 521 - Proces. I Productes De Vidre I Ceramica 	2.367
29 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	64.564
30 TEC - Tecnologia 	55.194
31 609 - Manteniment Vehicles 	67.450
32 618 - Perruqueria 	16.410
33 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	40.417
34 621 - Processos Comercials 	42.570
35 622 - Processos De Gestió Administrativa 	44.924
36 626 - Serveis De Restauració 	30.758 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.643
2 MU - Música 	55.277
3 AL - Alemany 	41.227
4 AN - Anglès 	44.440
5 CLA - Cultura Clàssica 	32.018
6 CN - Biologia I Geologia 	26.486
7 DI - Dibuix 	47.576
8 ECO - Economia 	57.292
9 EF - Educació Física 	26.640
10 FI - Filosofia 	27.647
11 FQ - Física I Química 	31.590
12 FR - Francès 	48.654
13 LE - L. Castellana I Literatura 	55.615
14 MA - Matemàtiques 	44.622
15 PSI - Orientació Educativa 	25.208
16 TEC - Tecnologia 	31.647
17 502 - Anàlisi I Química Industrial 	46.150
18 505 - Formació I Orientació Laboral 	26.278
19 507 - Informàtica 	66.046
20 510 - Organització I Gestió Comercial 	56.749
21 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	56.538
22 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	31.500
23 520 - Proc. I Prod.De Tèxtil, Confecció I Pell 	57.988
24 524 - Sistemes Electrònics 	67.055
25 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	43.812
26 602 - Equips Electrònics 	31.914
27 603 - Estètica 	60.327
28 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	58.669
29 609 - Manteniment Vehicles 	66.037
30 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	58.885
31 615 - Operacions De Processos 	58.838
32 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	48.318
33 622 - Processos De Gestió Administrativa 	55.606
34 625 - Serveis A La Comunitat 	13.186
35 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	58.039 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	57.115
2 133 - Alemany Eoi 	40.880
3 506 - Hoteleria I Turisme 	30.025
4 507 - Informàtica 	64.892
5 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	28.378
6 615 - Operacions De Processos 	60.933
7 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	65.940
8 501 - Administració D'Empreses 	27.713
9 505 - Formació I Orientació Laboral 	27.817
10 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	9.834
11 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	31.023
12 602 - Equips Electrònics 	15.248
13 608 - Laboratori 	26.574
14 617 - Patronatge I Confecció 	47.698
15 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	30.948
16 622 - Processos De Gestió Administrativa 	32.138
17 625 - Serveis A La Comunitat 	19.265
18 FR - Francès 	43.004
19 AN - Anglès 	32.493
20 LC - L. Catalana I Literatura 	48.631
21 MU - Música 	2.816
22 DI - Dibuix 	24.001
23 CLA - Cultura Clàssica 	64.286
24 FQ - Física I Química 	28.481
25 CN - Biologia I Geologia 	22.005
26 TEC - Tecnologia 	28.829
27 EF - Educació Física 	31.725
28 LE - L. Castellana I Literatura 	31.735
29 FI - Filosofia 	32.002
30 GE - Geografia I Història 	24.995
31 PSI - Orientació Educativa 	31.662 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	56.492
2 504 - Construccions Civils I Edificacions 	26.440
3 507 - Informàtica 	17.740
4 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	29.265
5 522 - Processos I Productes D'Arts Gràfiques 	40.207
6 518 - Processos Sanitaris 	24.996
7 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	20.292
8 618 - Perruqueria 	42.061
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	16.439
10 623 - Producció En Arts Gràfiques 	17.913
11 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	26.339
12 AL - Alemany 	25.680
13 FR - Francès 	57.926
14 AN - Anglès 	28.853
15 CN - Biologia I Geologia 	24.006
16 DI - Dibuix 	31.313
17 FI - Filosofia 	25.884
18 FQ - Física I Química 	23.012
19 LE - L. Castellana I Literatura 	31.888
20 LC - L. Catalana I Literatura 	19.480
21 GE - Geografia I Història 	24.534
22 MA - Matemàtiques 	28.410
23 MU - Música 	26.338
24 PSI - Orientació Educativa 	44.561
25 TEC - Tecnologia 	29.990 
  • Darrera modificació: 09/05/2018 13:38