Sol·licitud de no disponibilitat

Les persones que durant un període concret no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicatiu de Consulta de dades de la borsa.

No és necessari al·legar cap motiu.

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre.

L'aplicatiu permet omplir la data d'inici del període de no disponibilitat i deixar la data de fi en blanc. No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi de la data final del període de no disponibilitat.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació en el cas d'obtenir un nomenament.

Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa.
  • Darrera modificació: 30/11/2022 18:30