Recull inicial de nomenaments del curs 2014-2015

del 28/08/2014 fins al 10/09/2014

Terres de l'Ebre

Especialitat Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 11.863
2 509 - Navegacio I Instal·Lacions Marines 17.631
3 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 15.581
4 518 - Processos Sanitaris 15.635
5 524 - Sistemes Electrònics 41.594
6 609 - Manteniment Vehicles 17.494
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 17.059
8 625 - Serveis A La Comunitat 2.126
9 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 18.674
10 AN - Anglès 12.586
11 CN - Biologia I Geologia 16.316
12 DI - Dibuix 16.352
13 EF - Educació Física 16.148
14 FI - Filosofia 15.134
15 FQ - Física I Química 17.769
16 LE - L. Castellana I Literatura 17.206
17 LC - L. Catalana I Literatura 5.023
18 GE - Geografia I Història 15.980
19 MA - Matemàtiques 15.784
20 MU - Música 8.407
21 PSI - Orientació Educativa 10.994
22 TEC - Tecnologia 11.871

Tarragona

Especialitat Convocats fins al número
1 AN - Anglès 12.779
2 193 - Anglès Eoi 15.546
3 FR - Francès 18.994
4 192 - Francès Eoi 21.495
5 AL - Alemany 41.901
6 133 - Alemany Eoi 20.470
7 MU - Música 13.564
8 LC - L. Catalana I Literatura 40.164
9 LE - L. Castellana I Literatura 40.960
10 FI - Filosofia 15.064
11 MA - Matemàtiques 22.331
12 FQ - Física I Química 42.119
13 CN - Biologia I Geologia 21.317
14 ECO - Economia 40.834
15 DI - Dibuix 15.460
16 EF - Educació Física 14.229
17 CLA - Cultura Clàssica 8.595
18 GE - Geografia I Història 16.387
19 PSI - Orientació Educativa 17.428
20 501 - Administració D'Empreses 18.434
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 20.945
22 505 - Formació I Orientació Laboral 17.550
23 507 - Informàtica 21.488
24 508 - Intervenció Socio-Comunitària 18.362
25 510 - Organització I Gestió Comercial 19.042
26 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 18.992
27 518 - Processos Sanitaris 21.752
28 524 - Sistemes Electrònics 19.907
29 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 16.421
30 603 - Estètica 18.210
31 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 17.442
32 615 - Operacions De Processos 20.166
33 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 16.876
34 618 - Perruqueria 19.626
35 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 17.561
36 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 18.836
37 625 - Serveis A La Comunitat 15.498
38 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 22.421
39 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 45.794
40 TEC - Tecnologia 21.852

Vallès Occidental

Especialitat Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi 12.297
2 193 - Anglès Eoi 18.387
3 192 - Francès Eoi 13.660
4 LC - L. Catalana I Literatura 49.013
5 MU - Música 18.109
6 AN - Anglès 19.596
7 CLA - Cultura Clàssica 12.966
8 CN - Biologia I Geologia 19.509
9 DI - Dibuix 17.699
10 ECO - Economia 20.271
11 EF - Educació Física 15.708
12 FI - Filosofia 12.199
13 FQ - Física I Química 42.555
14 FR - Francès 18.110
15 GE - Geografia I Història 14.862
16 LE - L. Castellana I Literatura 41.240
17 MA - Matemàtiques 43.433
18 PSI - Orientació Educativa 11.416
19 TEC - Tecnologia 21.740
20 501 - Administració D'Empreses 22.040
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 21.238
22 505 - Formació I Orientació Laboral 12.554
23 507 - Informàtica 50.229
24 508 - Intervenció Socio-Comunitària 11.990
25 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 22.028
26 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 21.981
27 518 - Processos Sanitaris 18.888
28 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 22.054
29 520 - Proc. I Prod.De Tèxtil, Confecció I Pell 21.784
30 524 - Sistemes Electrònics 16.512
31 602 - Equips Electrònics 19.458
32 603 - Estètica 20.745
33 608 - Laboratori 41.539
34 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 54.008
35 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 43.757
36 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 45.082
37 625 - Serveis A La Comunitat 13.255
38 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 47.246
39 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 40.877

Catalunya Central

Especialitat Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 19.230
2 505 - Formació I Orientació Laboral 14.040
3 507 - Informàtica 52.462
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària 10.024
5 510 - Organització I Gestió Comercial 12.263
6 518 - Processos Sanitaris 22.451
7 524 - Sistemes Electrònics 22.223
8 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 19.331
9 618 - Perruqueria 14.227
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 20.226
11 621 - Processos Comercials 22.592
12 625 - Serveis A La Comunitat 15.340
13 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 22.000
14 133 - Alemany Eoi 19.219
15 716 - Història De L'Art 11.139
16 AL - Alemany 22.243
17 AN - Anglès 20.258
18 CLA - Cultura Clàssica 48.853
19 DI - Dibuix 42.513
20 EF - Educació Física 16.637
21 FR - Francès 45.025
22 TEC - Tecnologia 41.357
23 FQ - Física I Química 43.746
24 LC - L. Catalana I Literatura 48.732
25 LE - L. Castellana I Literatura 20.485
26 MU - Música 17.695
27 MA - Matemàtiques 43.567
28 CN - Biologia I Geologia 42.576
29 ECO - Economia 20.580
30 PSI - Orientació Educativa 11.649
31 GE - Geografia I Història 17.271
32 FI - Filosofia 9.964

Baix Llobregat

Especialitat Convocats fins al número
1 AN - Anglès 21.292
2 193 - Anglès Eoi 21.273
3 FR - Francès 41.380
4 192 - Francès Eoi 15.417
5 AL - Alemany 17.878
6 133 - Alemany Eoi 18.542
7 MU - Música 22.790
8 LC - L. Catalana I Literatura 51.636
9 LE - L. Castellana I Literatura 21.827
10 CLA - Cultura Clàssica 16.478
11 FI - Filosofia 13.282
12 MA - Matemàtiques 22.030
13 FQ - Física I Química 22.104
14 CN - Biologia I Geologia 22.596
15 ECO - Economia 22.732
16 DI - Dibuix 17.907
17 EF - Educació Física 16.026
18 GE - Geografia I Història 16.197
19 PSI - Orientació Educativa 16.666
20 501 - Administració D'Empreses 21.163
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 21.221
22 505 - Formació I Orientació Laboral 17.437
23 506 - Hoteleria I Turisme 50.325
24 507 - Informàtica 47.025
25 508 - Intervenció Socio-Comunitària 8.391
26 510 - Organització I Gestió Comercial 40.831
27 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 42.143
28 518 - Processos Sanitaris 43.565
29 522 - Processos I Productes D'Arts Gràfiques 21.616
30 524 - Sistemes Electrònics 18.004
31 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 21.107
32 601 - Cuina I Pastisseria 51.052
33 603 - Estètica 57.627
34 609 - Manteniment Vehicles 21.658
35 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 21.182
36 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 42.418
37 621 - Processos Comercials 20.841
38 622 - Processos De Gestió Administrativa 18.008
39 625 - Serveis A La Comunitat 16.772
40 626 - Serveis De Restauració 58.245
41 TEC - Tecnologia 20.575

Barcelona Consorci

Especialitat Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 14.379
2 LC - L. Catalana I Literatura 19.524
3 MU - Música 16.049
4 193 - Anglès Eoi 8.670
5 AN - Anglès 15.726
6 133 - Alemany Eoi 12.330
7 AL - Alemany 22.387
8 FR - Francès 21.156
9 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 50.171
10 609 - Manteniment Vehicles 3.371
11 MA - Matemàtiques 21.270
12 FQ - Física I Química 21.927
13 507 - Informàtica 49.018
14 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 44.609
15 TEC - Tecnologia 21.673
16 CLA - Cultura Clàssica 16.401
17 LE - L. Castellana I Literatura 14.686
18 GE - Geografia I Història 15.859
19 CN - Biologia I Geologia 20.236
20 FI - Filosofia 13.640
21 ECO - Economia 21.961
22 DI - Dibuix 14.429
23 PSI - Orientació Educativa 16.203
24 505 - Formació I Orientació Laboral 15.651
25 506 - Hoteleria I Turisme 21.252
26 508 - Intervenció Socio-Comunitària 15.879
27 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 16.431
28 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 45.535
29 516 - Processos Industria Alimentaria 19.764
30 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 19.929
31 518 - Processos Sanitaris 41.234
32 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 18.069
33 524 - Sistemes Electrònics 18.647
34 603 - Estètica 19.320
35 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 21.244
36 608 - Laboratori 16.537
37 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 45.165
38 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 41.771
39 622 - Processos De Gestió Administrativa 14.233
40 623 - Producció En Arts Gràfiques 19.020
41 625 - Serveis A La Comunitat 12.718
42 626 - Serveis De Restauració 58.577
43 707 - Dibuix Artístic I Color 4.134
44 708 - Dibuix Tècnic 13.321
45 709 - Disseny D'Interiors 15.988
46 716 - Història De L'Art 16.242
47 723 - Organització Industrial I Legislació 12.502
48 725 - Volum 7.005
49 817 - Tècniques De Patronatge I Confecció 43.096

Barcelona Comarques

Especialitat Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 20.103
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 17.396
3 505 - Formació I Orientació Laboral 10.481
4 506 - Hoteleria I Turisme 17.777
5 507 - Informàtica 47.682
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 14.655
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 44.867
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 21.576
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 20.627
10 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 46.837
11 601 - Cuina I Pastisseria 60.139
12 603 - Estètica 48.184
13 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 20.765
14 608 - Laboratori 43.031
15 609 - Manteniment Vehicles 20.007
16 618 - Perruqueria 19.682
17 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 21.080
18 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 20.553
19 621 - Processos Comercials 21.164
20 622 - Processos De Gestió Administrativa 22.145
21 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 53.011
22 133 - Alemany Eoi 10.863
23 193 - Anglès Eoi 17.062
24 707 - Dibuix Artístic I Color 17.500
25 715 - Fotografia 20.168
26 721 - Mitjans Audiovisuals 21.609
27 AN - Anglès 18.625
28 CLA - Cultura Clàssica 57.422
29 DI - Dibuix 17.486
30 EF - Educació Física 16.080
31 FR - Francès 20.641
32 TEC - Tecnologia 41.860
33 FQ - Física I Química 22.272
34 LC - L. Catalana I Literatura 48.749
35 LE - L. Castellana I Literatura 21.446
36 MU - Música 42.699
37 MA - Matemàtiques 42.596
38 CN - Biologia I Geologia 43.153
39 ECO - Economia 42.963
40 PSI - Orientació Educativa 15.627
41 GE - Geografia I Història 15.934
42 FI - Filosofia 13.723

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat Convocats fins al número
1 AN - Anglès 17.304
2 193 - Anglès Eoi 19.661
3 FR - Francès 19.274
4 AL - Alemany 41.358
5 MU - Música 21.871
6 LC - L. Catalana I Literatura 20.977
7 LE - L. Castellana I Literatura 40.649
8 CLA - Cultura Clàssica 12.351
9 FI - Filosofia 13.729
10 MA - Matemàtiques 21.760
11 FQ - Física I Química 48.577
12 CN - Biologia I Geologia 20.946
13 ECO - Economia 21.789
14 DI - Dibuix 22.297
15 EF - Educació Física 16.409
16 GE - Geografia I Història 15.751
17 PSI - Orientació Educativa 14.901
18 501 - Administració D'Empreses 19.765
19 508 - Intervenció Socio-Comunitària 14.617
20 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 20.760
21 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 22.108
22 524 - Sistemes Electrònics 45.167
23 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 16.513
24 TEC - Tecnologia 21.060
25 603 - Estètica 21.217
26 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 44.632
27 613 - Oficina De Projectes De Fabric. Mecànica 20.756
28 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 19.694
29 621 - Processos Comercials 22.057
30 622 - Processos De Gestió Administrativa 22.792
31 625 - Serveis A La Comunitat 13.098
32 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 45.946

Girona

Especialitat Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 40.615
2 192 - Francès Eoi 15.294
3 193 - Anglès Eoi 14.264
4 507 - Informàtica 50.702
5 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 42.779
6 601 - Cuina I Pastisseria 21.631
7 603 - Estètica 48.317
8 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 18.027
9 618 - Perruqueria 5.190
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 22.490
11 708 - Dibuix Tècnic 15.502
12 709 - Disseny D'Interiors 42.794
13 501 - Administració D'Empreses 20.363
14 505 - Formació I Orientació Laboral 12.628
15 508 - Intervenció Socio-Comunitària 11.478
16 515 - Processos De Producció Agrària 15.629
17 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 9.549
18 524 - Sistemes Electrònics 16.680
19 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 18.355
20 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 20.864
21 608 - Laboratori 19.147
22 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 21.536
23 621 - Processos Comercials 12.561
24 622 - Processos De Gestió Administrativa 21.468
25 625 - Serveis A La Comunitat 13.685
26 715 - Fotografia 20.004
27 FR - Francès 44.620
28 AN - Anglès 42.857
29 LC - L. Catalana I Literatura 21.133
30 MU - Música 12.197
31 DI - Dibuix 18.120
32 CLA - Cultura Clàssica 21.474
33 FQ - Física I Química 42.600
34 ECO - Economia 17.986
35 CN - Biologia I Geologia 41.620
36 TEC - Tecnologia 20.707
37 EF - Educació Física 16.428
38 LE - L. Castellana I Literatura 19.999
39 FI - Filosofia 17.014
40 GE - Geografia I Història 12.974
41 PSI - Orientació Educativa 13.345

Lleida

Especialitat Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 11.308
2 192 - Francès Eoi 20.944
3 601 - Cuina I Pastisseria 8.659
4 605 - Instal·Lació/Mant. Equips Tèrmics I Flu 15.660
5 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 11.800
6 618 - Perruqueria 8.724
7 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 15.987
8 622 - Processos De Gestió Administrativa 10.643
9 625 - Serveis A La Comunitat 4.753
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 44.074
11 MU - Música 20.592
12 CLA - Cultura Clàssica 48.643
13 AN - Anglès 14.423
14 FR - Francès 16.970
15 LC - L. Catalana I Literatura 5.316
16 LE - L. Castellana I Literatura 18.796
17 CN - Biologia I Geologia 20.949
18 DI - Dibuix 16.889
19 ECO - Economia 14.902
20 EF - Educació Física 10.897
21 FI - Filosofia 21.578
22 FQ - Física I Química 21.595
23 GE - Geografia I Història 11.774
24 MA - Matemàtiques 20.269
25 PSI - Orientació Educativa 5.831
26 501 - Administració D'Empreses 13.261
27 504 - Construccions Civils I Edificacions 5.113
28 505 - Formació I Orientació Laboral 7.051
29 507 - Informàtica 19.062
30 508 - Intervenció Socio-Comunitària 9.924
31 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 20.475
32 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 41.813
33 518 - Processos Sanitaris 20.741
34 524 - Sistemes Electrònics 22.184
35 TEC - Tecnologia 20.022
36 709 - Disseny D'Interiors 11.568

Baix Llobregat

Especialitat Convocats fins al número
1 AN - Anglès 13.452
2 193 - Anglès Eoi 12.957
3 FR - Francès 21.826
4 192 - Francès Eoi 12.039
5 AL - Alemany 9.745
6 133 - Alemany Eoi 16.704
7 MU - Música 20.676
8 LC - L. Catalana I Literatura 17.655
9 LE - L. Castellana I Literatura 14.329
10 CLA - Cultura Clàssica 1.776
11 FI - Filosofia 7.046
12 MA - Matemàtiques 19.538
13 FQ - Física I Química 20.003
14 CN - Biologia I Geologia 15.343
15 ECO - Economia 20.534
16 DI - Dibuix 13.879
17 EF - Educació Física 13.466
18 GE - Geografia I Història 14.018
19 PSI - Orientació Educativa 8.220
20 501 - Administració D'Empreses 17.606
21 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 20.141
22 505 - Formació I Orientació Laboral 14.196
23 506 - Hoteleria I Turisme 40.388
24 507 - Informàtica 19.619
25 508 - Intervenció Socio-Comunitària 8.532
26 510 - Organització I Gestió Comercial 19.496
27 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 14.838
28 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 15.851
29 518 - Processos Sanitaris 14.049
30 524 - Sistemes Electrònics 18.357
31 601 - Cuina I Pastisseria 57.410
32 609 - Manteniment Vehicles 15.382
33 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 16.840
34 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 15.885
35 622 - Processos De Gestió Administrativa 16.553
36 625 - Serveis A La Comunitat 6.922
37 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 19.864
38 TEC - Tecnologia 18.661
 

 

Vallès Occidental

Especialitat Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi 10.905
2 193 - Anglès Eoi 10.367
3 LC - L. Catalana I Literatura 15.444
4 MU - Música 9.575
5 AL - Alemany 11.752
6 AN - Anglès 12.755
7 CLA - Cultura Clàssica 1.643
8 CN - Biologia I Geologia 15.397
9 DI - Dibuix 10.521
10 ECO - Economia 15.354
11 EF - Educació Física 11.418
12 FI - Filosofia 6.820
13 FQ - Física I Química 16.018
14 FR - Francès 11.474
15 GE - Geografia I Història 10.055
16 LE - L. Castellana I Literatura 15.165
17 MA - Matemàtiques 18.368
18 PSI - Orientació Educativa 7.130
19 TEC - Tecnologia 14.364
20 501 - Administració D'Empreses 17.477
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 16.157
22 505 - Formació I Orientació Laboral 9.033
23 507 - Informàtica 18.351
24 508 - Intervenció Socio-Comunitària 7.844
25 510 - Organització I Gestió Comercial 14.957
26 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 20.249
27 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 20.661
28 515 - Processos De Producció Agrària 13.918
29 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 14.568
30 603 - Estètica 20.474
31 609 - Manteniment Vehicles 18.985
32 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 17.597
33 621 - Processos Comercials 16.107
34 622 - Processos De Gestió Administrativa 19.616
35 625 - Serveis A La Comunitat 9.854
36 626 - Serveis De Restauració 19.877
37 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 21.411
38 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 19.539

 

 

Catalunya Central

Especialitat Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 18.651
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 14.964
3 504 - Construccions Civils I Edificacions 16.995
4 505 - Formació I Orientació Laboral 10.877
5 507 - Informàtica 20.990
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 4.282
7 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 17.993
8 518 - Processos Sanitaris 5.992
9 524 - Sistemes Electrònics 19.944
10 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 59.840
11 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 14.546
12 622 - Processos De Gestió Administrativa 19.734
13 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 19.725
14 192 - Francès Eoi 19.981
15 722 - Mitjans Informàtics 19.112
16 AL - Alemany 17.201
17 AN - Anglès 11.949
18 CLA - Cultura Clàssica 12.812
19 DI - Dibuix 20.979
20 EF - Educació Física 12.703
21 FR - Francès 16.108
22 TEC - Tecnologia 15.280
23 FQ - Física I Química 18.770
24 LC - L. Catalana I Literatura 12.888
25 LE - L. Castellana I Literatura 15.596
26 MU - Música 10.228
27 MA - Matemàtiques 19.544
28 CN - Biologia I Geologia 14.949
29 ECO - Economia 20.392
30 PSI - Orientació Educativa 14.358
31 GE - Geografia I Història 12.220
32 FI - Filosofia 12.104

 

 

Tarragona

Especialitat Convocats fins al número
1 AN - Anglès 8.058
2 FR - Francès 17.705
3 192 - Francès Eoi 16.712
4 AL - Alemany 12.709
5 MU - Música 6.066
6 LC - L. Catalana I Literatura 8.323
7 LE - L. Castellana I Literatura 17.090
8 FI - Filosofia 9.376
9 MA - Matemàtiques 16.300
10 FQ - Física I Química 15.040
11 CN - Biologia I Geologia 16.924
12 DI - Dibuix 5.539
13 EF - Educació Física 12.576
14 CLA - Cultura Clàssica 1.048
15 GE - Geografia I Història 9.517
16 PSI - Orientació Educativa 9.316
17 501 - Administració D'Empreses 7.257
18 502 - Anàlisi I Química Industrial 12.418
19 505 - Formació I Orientació Laboral 8.354
20 508 - Intervenció Socio-Comunitària 9.979
21 510 - Organització I Gestió Comercial 14.521
22 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 15.192
23 515 - Processos De Producció Agrària 15.072
24 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 13.996
25 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 17.691
26 522 - Processos I Productes D'Arts Gràfiques 18.626
27 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 4.610
28 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 8.734
29 618 - Perruqueria 17.832
30 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 15.469
31 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 15.099
32 621 - Processos Comercials 14.688
33 622 - Processos De Gestió Administrativa 14.774
34 623 - Producció En Arts Gràfiques 12.497
35 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 19.131
36 TEC - Tecnologia 15.144

 

Terres de l'Ebre

Especialitat Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 9.719
2 506 - Hoteleria I Turisme 40.871
3 518 - Processos Sanitaris 13.433
4 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 3.586
5 609 - Manteniment Vehicles 15.789
6 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 22.507
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 7.381
8 622 - Processos De Gestió Administrativa 7.831
9 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 11.214
10 FR - Francès 17.250
11 AN - Anglès 12.013
12 CN - Biologia I Geologia 4.416
13 DI - Dibuix 15.182
14 ECO - Economia 16.147
15 FI - Filosofia 6.236
16 LE - L. Castellana I Literatura 6.946
17 LC - L. Catalana I Literatura 1.965
18 GE - Geografia I Història 9.548
19 MA - Matemàtiques 10.257
20 PSI - Orientació Educativa 4.676
21 TEC - Tecnologia 5.897

st data n centre jor inici fi k
1 28/08/2014 1717 EOI - de Barcelona (Barcelona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 133
1 28/08/2014 8813 EOI - de Barcelona (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 138
1 28/08/2014 8228 EOI - Barcelona V (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 192
1 28/08/2014 11219 EOI - de Barcelona (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 192
1 28/08/2014 5130 EOI - de Barcelona (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 193
1 28/08/2014 4732 EOI - de Barcelona (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 193
1 28/08/2014 12690 EOI - de Barcelona (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 198
1 28/08/2014 20255 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 501
1 28/08/2014 19963 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 501
1 28/08/2014 3308 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 505
1 28/08/2014 11175 Institut - Joan d'Àustria (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
1 28/08/2014 12213 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
1 28/08/2014 3574 Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 505
1 28/08/2014 11855 Institut - Poblenou (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
1 28/08/2014 11859 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
1 28/08/2014 10766 Institut - Miquel Tarradell (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 508
1 28/08/2014 6569 Institut - Salvador Seguí (Barcelona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 508
1 28/08/2014 49884 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 511
1 28/08/2014 49126 Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 511
1 28/08/2014 11432 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 1 02/09/14 31/08/15 513
1 28/08/2014 13676 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 517
1 28/08/2014 15061 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 518
1 28/08/2014 20497 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 522
1 28/08/2014 15059 Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) 0,8666 01/09/14 30/06/15 524
1 28/08/2014 50353 Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona) 0,83 01/09/14 11/03/15 601
1 28/08/2014 16686 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 602
1 28/08/2014 12313 Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 603
1 28/08/2014 18927 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 603
1 28/08/2014 3590 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 606
1 28/08/2014 2844 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 618
1 28/08/2014 17150 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 619
1 28/08/2014 13581 Institut - Flos i Calcat (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 620
1 28/08/2014 16593 Institut - Moisès Broggi (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 620
1 28/08/2014 13129 Institut - Poblenou (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 621
1 28/08/2014 9906 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 622
1 28/08/2014 12792 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 622
1 28/08/2014 12041 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 622
1 28/08/2014 19285 Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 627
1 28/08/2014 58816 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 628
1 28/08/2014 17665 Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 629
1 28/08/2014 3161 EASD - Deià (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 707
1 28/08/2014 16355 EASD - Llotja (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 817
1 28/08/2014 2691 Institut - Ausiàs March (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AL
1 28/08/2014 13136 Institut - Ernest Lluch (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AL
1 28/08/2014 11845 Institut - Verdaguer (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AL
1 28/08/2014 10290 Institut - Consell de Cent (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 9793 Institut - Dr. Puigvert (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 4118 Institut - Fort Pius (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 8184 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 5469 Institut - Menéndez y Pelayo (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 8149 Institut - Moisès Broggi (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 5598 Institut - Narcís Monturiol (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 8583 Institut - Poblenou (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 9631 Institut - Roger de Flor (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 11140 Institut - Salvador Espriu (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 10346 Institut - Salvador Seguí (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 10989 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 10416 Institut - Verdaguer (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 8497 Institut - XXV Olimpíada (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 11146 Sec. d'Institut - Josep Comas i Solà (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 7232 Institut - Ausiàs March (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 CLA
1 28/08/2014 250 Institut - Príncep de Girona (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 CLA
1 28/08/2014 7579 Institut - Consell de Cent (Barcelona) 0,83 01/09/14 30/06/15 CN
1 28/08/2014 4771 Institut - Dr. Puigvert (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
1 28/08/2014 16002 Institut - Josep Pla (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
1 28/08/2014 5158 Institut - La Sedeta (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 CN
1 28/08/2014 3001 Institut - Príncep de Viana (Barcelona) 1 08/09/14 31/08/15 CN
1 28/08/2014 11553 Institut - Rambla Prim (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
1 28/08/2014 12896 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
1 28/08/2014 2607 Institut - Ausiàs March (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
1 28/08/2014 2583 Institut - Jaume Balmes (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
1 28/08/2014 12932 Institut - Joan Fuster (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
1 28/08/2014 5583 Institut - L'Alzina (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
1 28/08/2014 9823 Institut - Les Corts (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
1 28/08/2014 5204 Institut - Milà i Fontanals (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
1 28/08/2014 9331 Institut - Montserrat (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
1 28/08/2014 2412 Institut - Narcís Monturiol (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
1 28/08/2014 6004 Institut - Pau Claris (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
1 28/08/2014 1745 Institut - Salvador Espriu (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 DI
1 28/08/2014 3909 Institut - Salvador Espriu (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
1 28/08/2014 2861 Institut Escola - Roquetes (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
1 28/08/2014 11050 Sec. d'Institut - Josep Comas i Solà (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
1 28/08/2014 16436 Institut - Jaume Balmes (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 ECO
1 28/08/2014 17671 Institut - Joan Brossa (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 ECO
1 28/08/2014 13699 Institut - Montjuïc (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 ECO
1 28/08/2014 8768 CEE - Sant Joan de la Creu (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
1 28/08/2014 7180 Escola - Brasil (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
1 28/08/2014 1564 Escola - Ferrer i Guàrdia (Barcelona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 EES
1 28/08/2014 8362 Escola - Mossèn Jacint Verdaguer (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
1 28/08/2014 9686 Escola - Palma de Mallorca (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
1 28/08/2014 7897 Escola - Tresfonts (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
1 28/08/2014 6078 Institut - Ausiàs March (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
1 28/08/2014 10269 Institut - Consell de Cent (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
1 28/08/2014 13450 Institut - Dr. Puigvert (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
1 28/08/2014 2971 Institut - Ernest Lluch (Barcelona) 1 08/09/14 31/08/15 EF
1 28/08/2014 6432 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
1 28/08/2014 3022 Institut - Josep Pla (Barcelona) 1 08/09/14 31/08/15 EF
1 28/08/2014 6949 Institut - L'Alzina (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
1 28/08/2014 11462 Institut - Milà i Fontanals (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
1 28/08/2014 12406 Institut - Narcís Monturiol (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
1 28/08/2014 10339 Institut - Rambla Prim (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
1 28/08/2014 4680 Institut - XXV Olimpíada (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
1 28/08/2014 1524 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FI
1 28/08/2014 7030 Institut - Joan Brossa (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FI
1 28/08/2014 5809 Institut - Montserrat (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FI
1 28/08/2014 7448 Institut - Ausiàs March (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
1 28/08/2014 17745 Institut - Galileo Galilei (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
1 28/08/2014 13457 Institut - Joan Brossa (Barcelona) 0,83 01/09/14 30/06/15 FQ
1 28/08/2014 11559 Institut - Moisès Broggi (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 FQ
1 28/08/2014 14641 Institut - Montjuïc (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
1 28/08/2014 17455 Institut - Narcís Monturiol (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
1 28/08/2014 17991 Institut - Príncep de Viana (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
1 28/08/2014 17583 Institut - Rambla Prim (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
1 28/08/2014 17666 Institut - Valldemossa (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
1 28/08/2014 14954 Institut - Ausiàs March (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
1 28/08/2014 11688 Institut - Emperador Carles (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
1 28/08/2014 14465 Institut - Francisco de Goya (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
1 28/08/2014 12624 Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
1 28/08/2014 1403 Institut - Jaume Balmes (Barcelona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 FR
1 28/08/2014 15053 Institut - Joan Salvat i Papasseit (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
1 28/08/2014 12750 Institut - Lluís Vives (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
1 28/08/2014 11567 Institut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
1 28/08/2014 11362 Institut - Montjuïc (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
1 28/08/2014 12000 Institut - Montserrat (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
1 28/08/2014 9143 Institut - Vila de Gràcia (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
1 28/08/2014 14456 Institut Escola - Roquetes (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
1 28/08/2014 4983 Inst-Esc Art. - Oriol Martorell (Barcelona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 GE
1 28/08/2014 9512 Institut - Ausiàs March (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
1 28/08/2014 9939 Institut - Dr. Puigvert (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
1 28/08/2014 5944 Institut - Emperador Carles (Barcelona) 0,83 08/09/14 30/06/15 GE
1 28/08/2014 867 Institut - Ernest Lluch (Barcelona) 1 05/09/14 31/08/15 GE
1 28/08/2014 6143 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
1 28/08/2014 9649 Institut - Francisco de Goya (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
1 28/08/2014 8442 Institut - Front Marítim (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
1 28/08/2014 12289 Institut - Joan Brossa (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
1 28/08/2014 2709 Institut - Joan d'Àustria (Barcelona) 1 02/09/14 31/08/15 GE
1 28/08/2014 12344 Institut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
1 28/08/2014 8385 Institut - Moisès Broggi (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
1 28/08/2014 6940 Institut - Montserrat (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
1 28/08/2014 13116 Institut - Roger de Flor (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
1 28/08/2014 3834 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
1 28/08/2014 3512 Institut Escola - Costa i Llobera (Barcelona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 GE
1 28/08/2014 5715 Escola - Antaviana (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 6879 Escola - Auró (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 7355 Escola - Barrufet (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 3712 Escola - Eduard Marquina (Barcelona) 0,83 01/09/14 30/06/15 INF
1 28/08/2014 4299 Escola - El Sagrer (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 4927 Escola - El Turó (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 4707 Escola - Els Llorers (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 6785 Escola - Ferran Sunyer (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 5045 Escola - Jaume I (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 4687 Escola - L'Arenal de Llevant (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 4216 Escola - Mare Nostrum (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 3792 Escola - Mestre Enric Gibert i Camins (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 3443 Escola - Milà i Fontanals (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 2245 Escola - Octavio Paz (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 2497 Escola - Pau Casals-Gràcia (Barcelona) 0,9266 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 3911 Escola - Sagrada Família (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 2370 Escola - Seat (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 INF
1 28/08/2014 7434 Institut - Montserrat (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 IT
1 28/08/2014 11404 Institut - Ausiàs March (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
1 28/08/2014 9011 Institut - Dr. Puigvert (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
1 28/08/2014 11903 Institut - Emperador Carles (Barcelona) 0,50 08/09/14 31/08/15 LC
1 28/08/2014 4222 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
1 28/08/2014 13038 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
1 28/08/2014 9763 Institut - Milà i Fontanals (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
1 28/08/2014 14764 Institut - Moisès Broggi (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
1 28/08/2014 13292 Institut - Príncep de Viana (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
1 28/08/2014 5728 Institut - Secretari Coloma (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
1 28/08/2014 9308 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
1 28/08/2014 10487 Institut - Valldemossa (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
1 28/08/2014 14878 Institut - XXV Olimpíada (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
1 28/08/2014 6745 Institut - Ausiàs March (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 11350 Institut - Consell de Cent (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 10056 Institut - Ernest Lluch (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 4439 Institut - Fort Pius (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 11795 Institut - Front Marítim (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 8459 Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 3208 Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) 1 08/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 11013 Institut - Josep Pla (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 4884 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 3412 Institut - Narcís Monturiol (Barcelona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 LE
1 28/08/2014 2400 Institut - Poeta Maragall (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 12257 Institut - Quatre Cantons (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 5639 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 3290 Institut - Vila de Gràcia (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 10745 Institut - XXV Olimpíada (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
1 28/08/2014 17245 Institut - Ausiàs March (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 11258 Institut - Consell de Cent (Barcelona) 0,83 01/09/14 30/06/15 MA
1 28/08/2014 18224 Institut - Dr. Puigvert (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 10981 Institut - Emperador Carles (Barcelona) 1 08/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 1111 Institut - Ernest Lluch (Barcelona) 1 02/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 11256 Institut - Ernest Lluch (Barcelona) 1 03/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 16527 Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 6710 Institut - Jaume Balmes (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 15989 Institut - Joan Brossa (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 16721 Institut - Joan Coromines (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 15339 Institut - Joan Salvat i Papasseit (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 17650 Institut - Josep Pla (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 16263 Institut - Montjuïc (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 16170 Institut - Pablo R. Picasso (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 17852 Institut - Rambla Prim (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 12912 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 18302 Institut Escola - Roquetes (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
1 28/08/2014 8959 Institut - Ausiàs March (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
1 28/08/2014 10450 Institut - Flos i Calcat (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
1 28/08/2014 10265 Institut - Icària (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
1 28/08/2014 1175 Institut - Josep Pla (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
1 28/08/2014 9688 Institut - Moisès Broggi (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
1 28/08/2014 6395 Institut - Poeta Maragall (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
1 28/08/2014 14002 Escola - Aiguamarina (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 13523 Escola - Baloo (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 11364 Escola - Bogatell (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 16689 Escola - Bogatell (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 10797 Escola - de la Concepció (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 6175 Escola - de la Concepció (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 16074 Escola - Duran i Bas (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 12922 Escola - Elisenda de Montcada (Barcelona) 0,83 01/09/14 30/06/15 PAN
1 28/08/2014 16188 Escola - Els Porxos (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 14529 Escola - Eulàlia Bota (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 16579 Escola - Joaquim Ruyra (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 12164 Escola - La Maquinista (Barcelona) 0,83 01/09/14 30/06/15 PAN
1 28/08/2014 15959 Escola - La Muntanyeta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 15899 Escola - Les Acàcies (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 17158 Escola - Nabí (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 14428 Escola - Prosperitat (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 12009 Escola - Santiago Rusiñol (Barcelona) 1 08/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 17026 Escola - Seat (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 11841 Escola - Torrent de Can Carabassa (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 PAN
1 28/08/2014 10042 Escola - Barcelona (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
1 28/08/2014 10777 Escola - Carles I (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
1 28/08/2014 9203 Escola - Diputació (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
1 28/08/2014 2794 Escola - Ítaca (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 PEF
1 28/08/2014 11856 Escola - L'Arc de Sant Martí (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
1 28/08/2014 11028 Escola - Orlandai (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
1 28/08/2014 11946 Escola - Provençals (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
1 28/08/2014 5257 Escola - Santiago Rusiñol (Barcelona) 0,9266 01/09/14 31/08/15 PEF
1 28/08/2014 3190 Escola - Seat (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 PEF
1 28/08/2014 11909 Escola - Turó del Cargol (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
1 28/08/2014 13405 Escola - Antoni Brusi (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
1 28/08/2014 11461 Escola - El Carmel (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
1 28/08/2014 12915 Escola - Estel-Guinardó (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
1 28/08/2014 10498 Escola - L'Arenal de Llevant (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 PMU
1 28/08/2014 12552 Escola - Mallorca (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
1 28/08/2014 12712 Escola - Tresfonts (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
1 28/08/2014 9441 Escola - Bac de Roda (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 4532 Escola - Baixeras (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 7485 Escola - Cavall Bernat (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 6615 Escola - Cervantes (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 5688 Escola - Dolors Monserdà-Santapau (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 1687 Escola - Dovella (Barcelona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 PRI
1 28/08/2014 8203 Escola - Drassanes (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 6816 Escola - Els Llorers (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 7672 Escola - Els Xiprers (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 10076 Escola - Fort Pienc (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 10315 Escola - Heura (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 10462 Escola - La Llacuna del Poblenou (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 5388 Escola - Lluís Vives (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 7298 Escola - Milà i Fontanals (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 5578 Escola - Miquel Bleach (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 5099 Escola - Parc de la Ciutadella (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 6564 Escola - Pau Romeva (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 9153 Escola - Pit-Roig (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 10672 Escola - Prim (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 8824 Escola - Prim (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 9743 Escola - Provençals (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 4304 Escola - Ramon Berenguer III (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 4015 Escola - Ramón y Cajal (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 9306 Escola - Rubén Darío (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 2775 Escola - Sant Pere Nolasc (Barcelona) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 3720 Escola - Splai (Barcelona) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 884 Escola - Taxonera (Barcelona) 1 03/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 1565 Escola - Tibidabo (Barcelona) 1 08/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 10328 Escola - Torrent de Can Carabassa (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 10109 Institut Escola - Roquetes (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
1 28/08/2014 5403 Institut - Barri Besòs (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 PSI
1 28/08/2014 9117 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
1 28/08/2014 4455 Institut - Les Corts (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 PSI
1 28/08/2014 9239 Institut - Menéndez y Pelayo (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
1 28/08/2014 10924 Institut - Miquel Tarradell (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
1 28/08/2014 8040 Institut - Montserrat (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
1 28/08/2014 6357 Institut - Poeta Maragall (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
1 28/08/2014 10032 Institut - Príncep de Girona (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
1 28/08/2014 10048 Institut - Príncep de Viana (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
1 28/08/2014 5923 Institut - Quatre Cantons (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 PSI
1 28/08/2014 7365 Escola - Les Corts (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
1 28/08/2014 5527 Institut - Ausiàs March (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
1 28/08/2014 16238 Institut - Joan Fuster (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
1 28/08/2014 14365 Institut - L'Alzina (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
1 28/08/2014 12386 Institut - Montjuïc (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
1 28/08/2014 9855 Institut - Rambla Prim (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
2 28/08/2014 17827 EOI - de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) 0,83 01/09/14 30/06/15 192
2 28/08/2014 7951 EOI - Badalona (Badalona) 1 01/09/14 31/08/15 193
2 28/08/2014 10899 EOI - Badalona (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 193
2 28/08/2014 12440 EOI - Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 193
2 28/08/2014 15543 Institut - Mercè Rodoreda (L'Hospitalet de Llobregat) 0,9266 01/09/14 30/06/15 502
2 28/08/2014 16539 Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 502
2 28/08/2014 9159 Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) 0,83 01/09/14 30/06/15 505
2 28/08/2014 9484 Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
2 28/08/2014 46511 Institut - Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 507
2 28/08/2014 19008 Institut - Fòrum 2004 (Sant Adrià de Besòs) 0,50 01/09/14 31/08/15 511
2 28/08/2014 16957 Institut - Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat) 1 01/09/14 31/08/15 525
2 28/08/2014 51624 Institut - Joan Ramon Benaprès (Sitges) 0,50 01/09/14 31/08/15 601
2 28/08/2014 4745 Institut - Enric Borràs (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 603
2 28/08/2014 18450 Institut - Pompeu Fabra (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 611
2 28/08/2014 14773 Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) 1 01/09/14 31/08/15 619
2 28/08/2014 18617 Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 619
2 28/08/2014 16395 Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 620
2 28/08/2014 18178 Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 620
2 28/08/2014 15526 Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 620
2 28/08/2014 11286 Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) 0,9266 01/09/14 30/06/15 621
2 28/08/2014 13429 Institut - Can Puig (Sant Pere de Ribes) 0,50 01/09/14 31/08/15 622
2 28/08/2014 12665 Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) 1 01/09/14 31/08/15 622
2 28/08/2014 7597 Institut - Eugeni d'Ors (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 625
2 28/08/2014 7971 Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) 0,83 01/09/14 30/06/15 625
2 28/08/2014 19781 Institut - Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès) 1 01/09/14 31/08/15 627
2 28/08/2014 45331 Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 627
2 28/08/2014 6070 EASD - Josep Serra i Abella (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 712
2 28/08/2014 20168 EASD - Pau Gargallo (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 721
2 28/08/2014 14211 EASD - Pau Gargallo (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 722
2 28/08/2014 19892 EASD - Pau Gargallo (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 808
2 28/08/2014 15368 Escola - Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 ALL
2 28/08/2014 14377 Escola - Pau Casals (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 ALL
2 28/08/2014 9174 Institut - Alexandre Galí (Sant Pere de Ribes) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 11321 Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 12631 Institut - Apel·les Mestres (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 11594 Institut - Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 13177 Institut - Bisbe Berenguer (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 6596 Institut - Dolors Mallafrè i Ros (Vilanova i la Geltrú) 1 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 12661 Institut - El Foix (Santa Margarida i els Monjos) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 12023 Institut - Júlia Minguell (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 12264 Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 8194 Institut - La Pineda (Badalona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 AN
2 28/08/2014 9134 Institut - Les Vinyes (Cubelles) 0,83 01/09/14 30/06/15 AN
2 28/08/2014 13024 Institut - Margarida Xirgu (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 11071 Institut - Pau Casals (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 11304 Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 13415 Institut - Rubió i Ors (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 9542 Institut - Vinyet (Sitges) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 7151 Sec. d'Institut - de l'Alt Foix (Sant Martí Sarroca) 1 01/09/14 31/08/15 AN
2 28/08/2014 21681 Institut - Baix a mar (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 CLA
2 28/08/2014 1805 Institut - Can Puig (Sant Pere de Ribes) 0,83 01/09/14 30/06/15 CLA
2 28/08/2014 21342 Institut - Eduard Fontserè (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 CLA
2 28/08/2014 14637 Institut - Joan Ramon Benaprès (Sitges) 0,50 01/09/14 31/08/15 CLA
2 28/08/2014 19373 Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
2 28/08/2014 9689 Institut - Badalona VII (Badalona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 CN
2 28/08/2014 13162 Institut - Barres i Ones (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
2 28/08/2014 15923 Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
2 28/08/2014 16665 Institut - Manuel Vázquez Montalbán (Sant Adrià de Besòs) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
2 28/08/2014 15022 Institut - Mercè Rodoreda (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
2 28/08/2014 15410 Institut - Montgròs (Sant Pere de Ribes) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
2 28/08/2014 11895 Institut - Torras i Bages (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
2 28/08/2014 9385 Institut - Baix a mar (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
2 28/08/2014 5832 Institut - Barres i Ones (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
2 28/08/2014 9478 Institut - Cubelles (Cubelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
2 28/08/2014 2877 Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
2 28/08/2014 4799 Institut - Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
2 28/08/2014 3945 Institut - La Pineda (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
2 28/08/2014 7102 Institut - Montgròs (Sant Pere de Ribes) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
2 28/08/2014 11656 Institut - Vinyet (Sitges) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
2 28/08/2014 21153 Institut - Apel·les Mestres (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 ECO
2 28/08/2014 18307 Institut - Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 ECO
2 28/08/2014 20349 Institut - Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 ECO
2 28/08/2014 10002 Institut - Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet) 1 01/09/14 31/08/15 ECO
2 28/08/2014 13439 CEE - L'Estel- Can Bori (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
2 28/08/2014 14062 Escola - Esteve Barrachina (Sitges) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
2 28/08/2014 8605 Escola - Jaume Balmes (Sant Martí Sarroca) 0,83 01/09/14 30/06/15 EES
2 28/08/2014 13311 Escola - Joan Maragall (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
2 28/08/2014 7846 Escola - Pau Picasso (Badalona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 EES
2 28/08/2014 6965 Escola - Sant Jordi (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
2 28/08/2014 1510 Escola - Sant Just (Santa Coloma de Gramenet) 1 01/09/14 31/08/15 EES
2 28/08/2014 12140 Escola - Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
2 28/08/2014 6899 Escola - Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet) 1 01/09/14 31/08/15 EES
2 28/08/2014 11148 Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
2 28/08/2014 7856 Institut - Les Vinyes (Cubelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
2 28/08/2014 10323 Institut - Manuel Vázquez Montalbán (Sant Adrià de Besòs) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
2 28/08/2014 6377 Institut - Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
2 28/08/2014 8038 Sec. d'Institut - Pla del Bosc (Canyelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
2 28/08/2014 8528 Institut - Baix a mar (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 FI
2 28/08/2014 7148 Institut - Montgròs (Sant Pere de Ribes) 0,50 01/09/14 31/08/15 FI
2 28/08/2014 20101 Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
2 28/08/2014 18145 Institut - Barres i Ones (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
2 28/08/2014 19733 Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
2 28/08/2014 15839 Institut - El Foix (Santa Margarida i els Monjos) 0,9266 01/09/14 30/06/15 FQ
2 28/08/2014 17553 Institut - Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
2 28/08/2014 18709 Institut - Montgròs (Sant Pere de Ribes) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
2 28/08/2014 18957 Institut - Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
2 28/08/2014 20217 Sec. d'Institut - de l'Alt Foix (Sant Martí Sarroca) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
2 28/08/2014 4821 Institut - Apel·les Mestres (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
2 28/08/2014 3936 Institut - Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
2 28/08/2014 3468 Institut - Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
2 28/08/2014 15682 Sec. d'Institut - Pla del Bosc (Canyelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
2 28/08/2014 10373 Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
2 28/08/2014 11128 Institut - Baix a mar (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
2 28/08/2014 12024 Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
2 28/08/2014 8166 Institut - Cubelles (Cubelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
2 28/08/2014 8381 Institut - Eugeni d'Ors (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
2 28/08/2014 10633 Institut - Numància (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
2 28/08/2014 10534 Institut - Pompeu Fabra (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
2 28/08/2014 6472 Institut - Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
2 28/08/2014 11203 Institut - Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
2 28/08/2014 9513 Institut - Rubió i Ors (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
2 28/08/2014 10849 Sec. d'Institut - de Badalona (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
2 28/08/2014 12958 Sec. d'Institut - de l'Alt Foix (Sant Martí Sarroca) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
2 28/08/2014 8339 Escola - El Pi (Sant Pere de Ribes) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
2 28/08/2014 11451 Escola - Ernest Lluch (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
2 28/08/2014 12346 Escola - Gitanjali (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
2 28/08/2014 1961 Escola - Joan Coret (Badalona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 INF
2 28/08/2014 9390 Escola - La Cabana (Les Cabanyes) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
2 28/08/2014 4734 Escola - La Marina (L'Hospitalet de Llobregat) 0,83 01/09/14 30/06/15 INF
2 28/08/2014 6885 Escola - Les Moreres - ZER Cep de Sis (Santa Fe del Penedès) 0,83 01/09/14 10/06/15 INF
2 28/08/2014 8376 Escola - Mare de Déu de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
2 28/08/2014 11113 Escola - Miguel de Unamuno (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
2 28/08/2014 7841 Escola - Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet) 0,83 01/09/14 30/06/15 INF
2 28/08/2014 12022 Escola - Pere de Tera (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
2 28/08/2014 4973 Escola - Pere Lliscart (L'Hospitalet de Llobregat) 0,83 01/09/14 30/06/15 INF
2 28/08/2014 5042 Escola - Prat de la Manta (L'Hospitalet de Llobregat) 0,83 01/09/14 30/06/15 INF
2 28/08/2014 7862 Escola - Primavera (Santa Coloma de Gramenet) 0,83 01/09/14 30/06/15 INF
2 28/08/2014 11403 Escola - Ramon Muntaner (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
2 28/08/2014 12175 Escola - Rosselló Pòrcel (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
2 28/08/2014 12092 Escola - Sagrada Família (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
2 28/08/2014 6139 Escola - Salvador Espriu (Badalona) 0,83 01/09/14 30/06/15 INF
2 28/08/2014 8607 Escola - Sant Nicolau (Canyelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
2 28/08/2014 10077 Escola - Santiago Ramon y Cajal (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
2 28/08/2014 2965 Escola - Subirats - ZER Subirats (Subirats) 0,9266 01/09/14 30/06/15 INF
2 28/08/2014 11940 Institut - Alexandre Galí (Sant Pere de Ribes) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
2 28/08/2014 12525 Institut - Barres i Ones (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
2 28/08/2014 10140 Institut - Can Puig (Sant Pere de Ribes) 1 01/09/14 31/08/15 LC
2 28/08/2014 12324 Institut - Eduard Fontserè (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
2 28/08/2014 8985 Institut - Eugeni d'Ors (Badalona) 1 01/09/14 31/08/15 LC
2 28/08/2014 13262 Institut - Europa (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
2 28/08/2014 11999 Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
2 28/08/2014 10529 Institut - Mercè Rodoreda (L'Hospitalet de Llobregat) 0,9266 01/09/14 30/06/15 LC
2 28/08/2014 9608 Institut - Joan Ramon Benaprès (Sitges) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
2 28/08/2014 9579 Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) 0,83 01/09/14 30/06/15 LE
2 28/08/2014 8805 Institut - La Llauna (Badalona) 1 01/09/14 31/08/15 LE
2 28/08/2014 10268 Institut - Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet) 0,83 01/09/14 30/06/15 LE
2 28/08/2014 9317 Institut - Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet) 0,83 01/09/14 30/06/15 LE
2 28/08/2014 10489 Sec. d'Institut - Pla del Bosc (Canyelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
2 28/08/2014 19743 Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
2 28/08/2014 19492 Institut - Badalona VII (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
2 28/08/2014 19573 Institut - Bisbe Berenguer (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
2 28/08/2014 15413 Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) 1 01/09/14 31/08/15 MA
2 28/08/2014 19309 Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
2 28/08/2014 17572 Institut - Mercè Rodoreda (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
2 28/08/2014 19500 Institut - Pompeu Fabra (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
2 28/08/2014 16323 Institut - Torras i Bages (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
2 28/08/2014 15956 Institut - Badalona VII (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
2 28/08/2014 18804 Institut - Can Puig (Sant Pere de Ribes) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
2 28/08/2014 7940 Institut - Fòrum 2004 (Sant Adrià de Besòs) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
2 28/08/2014 10009 Institut - Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
2 28/08/2014 1829 Institut - Torras i Bages (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
2 28/08/2014 19818 Sec. d'Institut - Pla del Bosc (Canyelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
2 28/08/2014 14041 Escola - Bernat Desclot (L'Hospitalet de Llobregat) 0,83 01/09/14 30/06/15 PAN
2 28/08/2014 15023 Escola - Busquets i Punset (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
2 28/08/2014 15965 Escola - Canigó (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
2 28/08/2014 18287 Escola - d'Avinyonet del Penedès (Avinyonet del Penedès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
2 28/08/2014 14433 Escola - Font-rúbia (Font-rubí) 1 01/09/14 31/08/15 PAN
2 28/08/2014 12256 Escola - Frederic Mistral (L'Hospitalet de Llobregat) 1 01/09/14 31/08/15 PAN
2 28/08/2014 15283 Escola - Les Vinyes (Sant Cugat Sesgarrigues) 1 01/09/14 31/08/15 PAN
2 28/08/2014 18525 Escola - Margarida Xirgu (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
2 28/08/2014 18708 Escola - Mas i Perera (Vilafranca del Penedès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
2 28/08/2014 18093 Escola - Montigalà (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
2 28/08/2014 15279 Escola - Pompeu Fabra (Vilanova i la Geltrú) 0,83 01/09/14 30/06/15 PAN
2 28/08/2014 19292 Escola - Ràfols (Torrelavit) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
2 28/08/2014 18935 Escola - Santa Eulàlia (Sant Pere de Ribes) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
2 28/08/2014 13062 Escola - Cristòfor Mestre (Vilafranca del Penedès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
2 28/08/2014 6592 Escola - Les Vinyes (Sant Cugat Sesgarrigues) 0,83 01/09/14 30/06/15 PEF
2 28/08/2014 8780 Escola - Pompeu Fabra (Sant Adrià de Besòs) 0,83 01/09/14 30/06/15 PEF
2 28/08/2014 12824 Escola - Pont de l'Arcada (Olesa de Bonesvalls) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
2 28/08/2014 13222 Escola - Ràfols (Torrelavit) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
2 28/08/2014 11818 Escola - Riera Alta (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
2 28/08/2014 17394 Escola - Banús (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
2 28/08/2014 13510 Escola - Jaume Salvatella (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
2 28/08/2014 14768 Escola - Josep Baltà i Elias (Vilafranca del Penedès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
2 28/08/2014 13491 Escola - Lola Anglada (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
2 28/08/2014 10105 Escola - Maria Ossó (Sitges) 0,9266 01/09/14 30/06/15 PMU
2 28/08/2014 17687 Escola - Mercè Rodoreda (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
2 28/08/2014 12361 Escola - Planas i Casals (Badalona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 PMU
2 28/08/2014 11196 Escola - Pont de l'Arcada (Olesa de Bonesvalls) 1 01/09/14 31/08/15 PMU
2 28/08/2014 12591 Escola - Ràfols (Torrelavit) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
2 28/08/2014 18296 Escola - Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
2 28/08/2014 6526 Escola - Antoni Grau Minguell (Sant Quintí de Mediona) 0,83 01/09/14 30/06/15 PRI
2 28/08/2014 5887 Escola - Artur Martorell (Badalona) 0,83 01/09/14 30/06/15 PRI
2 28/08/2014 4090 Escola - Ausiàs March (L'Hospitalet de Llobregat) 0,9266 01/09/14 30/06/15 PRI
2 28/08/2014 3514 Escola - Baldiri Reixac (Badalona) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 10940 Escola - Bufalà (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 6365 Escola - Circell (Olèrdola) 0,83 01/09/14 30/06/15 PRI
2 28/08/2014 6983 Escola - Cossetània (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 10825 Escola - Frederic Mistral (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 6214 Escola - Ginesta (Vilanova i la Geltrú) 0,83 01/09/14 30/06/15 PRI
2 28/08/2014 5140 Escola - Guerau de Peguera (Torrelles de Foix) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 8823 Escola - Ítaca (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 1116 Escola - L'Arjau (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 11445 Escola - Les Fonts (Gelida) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 10930 Escola - Llorens i Artigas (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 11263 Escola - Mediterrània (Sant Adrià de Besòs) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 10931 Escola - Mercè Rodoreda (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 5147 Escola - Miquel Utrillo (Sitges) 0,9266 01/09/14 30/06/15 PRI
2 28/08/2014 11044 Escola - Pablo Neruda (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 8279 Escola - Pep Ventura (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 9547 Escola - Primavera (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 4754 Escola - Progrés (Badalona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 PRI
2 28/08/2014 7369 Escola - Rafael Casanova (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 5644 Escola - Riera de Ribes (Sant Pere de Ribes) 0,9266 01/09/14 30/06/15 PRI
2 28/08/2014 9030 Escola - Sant Just (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 5852 Escola - Santiago Ramon y Cajal (L'Hospitalet de Llobregat) 0,83 01/09/14 30/06/15 PRI
2 28/08/2014 10711 Escola - Vinyes Verdes (Sant Llorenç d'Hortons) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 10874 Institut Escola - Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
2 28/08/2014 10393 Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
2 28/08/2014 9701 Institut - Barres i Ones (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
2 28/08/2014 7988 Institut - Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès) 0,9266 01/09/14 30/06/15 PSI
2 28/08/2014 12491 Institut - Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
2 28/08/2014 10652 Institut - Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
2 28/08/2014 7850 Institut - Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú) 0,9266 01/09/14 30/06/15 PSI
2 28/08/2014 11363 Institut - Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
2 28/08/2014 13781 Sec. d'Institut - Xaloc (Sant Pere de Ribes) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
2 28/08/2014 16984 Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
2 28/08/2014 16031 Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) 0,83 01/09/14 30/06/15 TEC
2 28/08/2014 17334 Institut - Gelida (Gelida) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
2 28/08/2014 15808 Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) 0,9266 01/09/14 30/06/15 TEC
2 28/08/2014 17197 Institut - Manuel Vázquez Montalbán (Sant Adrià de Besòs) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
2 28/08/2014 17107 Institut - Pompeu Fabra (Badalona) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
2 28/08/2014 9927 Institut - Vinyet (Sitges) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
5 28/08/2014 16279 EOI - de Calella (Calella) 0,50 01/09/14 31/08/15 138
5 28/08/2014 12482 EOI - de Calella (Calella) 0,50 01/09/14 31/08/15 193
5 28/08/2014 10966 EOI - de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) 0,83 01/09/14 31/08/15 193
5 28/08/2014 13226 Institut - Carles Vallbona (Granollers) 1 01/09/14 31/08/15 501
5 28/08/2014 18400 Institut - Manolo Hugué (Caldes de Montbui) 0,50 01/09/14 31/08/15 501
5 28/08/2014 8738 Institut - Alexandre Satorras (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
5 28/08/2014 8696 Institut - Baix Montseny (Sant Celoni) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
5 28/08/2014 8069 Institut - Carles Vallbona (Granollers) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
5 28/08/2014 7833 Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
5 28/08/2014 18325 Institut - Carles Vallbona (Granollers) 1 01/09/14 31/08/15 507
5 28/08/2014 14958 Institut - Baix Montseny (Sant Celoni) 0,50 01/09/14 31/08/15 512
5 28/08/2014 16220 Institut - de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 512
5 28/08/2014 14314 Institut - Maremar (El Masnou) 0,83 01/09/14 31/08/15 518
5 28/08/2014 20601 Institut - Vil·la Romana (La Garriga) 0,50 01/09/14 31/08/15 523
5 28/08/2014 19583 Institut - de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 606
5 28/08/2014 19902 Institut - Joan Coromines (Pineda de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 606
5 28/08/2014 17024 Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 620
5 28/08/2014 18488 Institut - Els Tres Turons (Arenys de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 622
5 28/08/2014 12694 Institut - Giola (Llinars del Vallès) 1 01/09/14 31/08/15 622
5 28/08/2014 12132 Institut - Marina (La Llagosta) 1 01/09/14 31/08/15 622
5 28/08/2014 8869 Sec. d'Institut - Pla Marcell (Cardedeu) 0,50 01/09/14 31/08/15 625
5 28/08/2014 19017 Institut - Thos i Codina (Mataró) 1 01/09/14 31/08/15 627
5 28/08/2014 19255 Institut - Esteve Albert (Sant Vicenç de Montalt) 0,50 01/09/14 31/08/15 AL
5 28/08/2014 17317 Sec. d'Institut - Domus d'Olivet (Canovelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 AL
5 28/08/2014 10682 Escola - Colors (Les Franqueses del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 ALL
5 28/08/2014 8569 Escola - Germanes Bertomeu (Mataró) 0,83 01/09/14 31/08/15 ALL
5 28/08/2014 12411 Institut - Aiguaviva (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 10845 Institut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 9679 Institut - Bisbe Sivilla (Calella) 1 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 11520 Institut - de Lliçà (Lliçà d'Amunt) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 11379 Institut - Domènec Perramon (Arenys de Munt) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 10693 Institut - El Sui (Cardedeu) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 12189 Institut - Esteve Albert (Sant Vicenç de Montalt) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 11947 Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 8345 Institut - Giola (Llinars del Vallès) 1 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 12692 Institut - Lluís Companys (Tordera) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 10300 Institut - Manolo Hugué (Caldes de Montbui) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 9037 Institut - Pere Ribot (Vilassar de Mar) 1 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 9753 Institut - Thalassa (Montgat) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 8397 Institut - Vilatzara (Vilassar de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 8204 Institut - Vinyes Velles (Montornès del Vallès) 1 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 9825 Sec. d'Institut - Tiana (Tiana) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
5 28/08/2014 16682 Institut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
5 28/08/2014 13125 Institut - Carles Vallbona (Granollers) 0,83 01/09/14 31/08/15 CN
5 28/08/2014 15697 Institut - d'Argentona (Argentona) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
5 28/08/2014 16695 Institut - de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
5 28/08/2014 15517 Institut - El Sui (Cardedeu) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
5 28/08/2014 10253 Institut - Maremar (El Masnou) 1 01/09/14 31/08/15 CN
5 28/08/2014 14638 Institut - Mediterrània (El Masnou) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
5 28/08/2014 16874 Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
5 28/08/2014 16201 Institut - Vicenç Plantada (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
5 28/08/2014 16789 Sec. d'Institut - Tiana (Tiana) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
5 28/08/2014 15519 Institut - Aiguaviva (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 10636 Institut - de la Roca del Vallès (La Roca del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 18337 Institut - de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 8785 Institut - El Sui (Cardedeu) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 5406 Institut - Esteve Albert (Sant Vicenç de Montalt) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 6743 Institut - Font del Ferro (Palafolls) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 2711 Institut - Hipàtia d'Alexandria (Lliçà d'Amunt) 0,83 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 10163 Institut - Lauro (Les Franqueses del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 8641 Institut - Lluís Companys (Tordera) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 11768 Institut - Manolo Hugué (Caldes de Montbui) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 8060 Institut - Mediterrània (El Masnou) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 17588 Institut - Montmeló (Montmeló) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 7203 Institut - Pere Ribot (Vilassar de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 5345 Institut - Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 4270 Institut - Vil·la Romana (La Garriga) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 10902 Institut - Vinyes Velles (Montornès del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 18367 Sec. d'Institut - Domus d'Olivet (Canovelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 12038 Sec. d'Institut - Tiana (Tiana) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
5 28/08/2014 18980 Institut - Celestí Bellera (Granollers) 0,50 01/09/14 31/08/15 ECO
5 28/08/2014 18705 Institut - de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 ECO
5 28/08/2014 18232 Institut - de Vilanova del Vallès (Vilanova del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 ECO
5 28/08/2014 13647 Institut - Esteve Albert (Sant Vicenç de Montalt) 0,83 01/09/14 31/08/15 ECO
5 28/08/2014 18078 Institut - Thalassa (Montgat) 0,50 01/09/14 31/08/15 ECO
5 28/08/2014 11391 CEE - Horitzó (Pineda de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
5 28/08/2014 10363 Escola - Can Parera (Montornès del Vallès) 0,83 01/09/14 31/08/15 EES
5 28/08/2014 8371 Escola - Fabra (Alella) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
5 28/08/2014 10453 Escola - Francesc Macià (Òrrius) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
5 28/08/2014 12505 Escola - Mediterrània (Pineda de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
5 28/08/2014 6427 Escola - Ponent (Granollers) 1 01/09/14 31/08/15 EES
5 28/08/2014 7410 Escola - Rocafonda (Mataró) 0,83 01/09/14 31/08/15 EES
5 28/08/2014 6460 Escola - Salvador Sanromà (Llinars del Vallès) 1 01/09/14 31/08/15 EES
5 28/08/2014 7205 Escola - Sant Jordi (Sant Vicenç de Montalt) 1 09/09/14 31/08/15 EES
5 28/08/2014 10537 Escola - Sant Miquel del Cros (Argentona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
5 28/08/2014 11342 Escola - Sinera (Arenys de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
5 28/08/2014 9495 Escola - Sobirans (Arenys de Munt) 0,83 01/09/14 31/08/15 EES
5 28/08/2014 12075 Escola - Sot del Camp (Sant Vicenç de Montalt) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
5 28/08/2014 10058 Institut - Aiguaviva (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
5 28/08/2014 4224 Institut - Alexandre Satorras (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
5 28/08/2014 10305 Institut - Cabrils (Cabrils) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
5 28/08/2014 8849 Institut - d'Alella (Alella) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
5 28/08/2014 10349 Institut - El Sui (Cardedeu) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
5 28/08/2014 7535 Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
5 28/08/2014 6195 Institut - Maremar (El Masnou) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
5 28/08/2014 4843 Institut - Thos i Codina (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
5 28/08/2014 10527 Sec. d'Institut - Pla Marcell (Cardedeu) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
5 28/08/2014 19113 Institut - Cabrils (Cabrils) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
5 28/08/2014 15921 Institut - Damià Campeny (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
5 28/08/2014 18897 Institut - El Sui (Cardedeu) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
5 28/08/2014 19168 Institut - Esteve Albert (Sant Vicenç de Montalt) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
5 28/08/2014 17603 Institut - Lluís Companys (Tordera) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
5 28/08/2014 18754 Institut - Vilatzara (Vilassar de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
5 28/08/2014 14502 Institut - Vinyes Velles (Montornès del Vallès) 1 01/09/14 31/08/15 FQ
5 28/08/2014 19208 Sec. d'Institut - Turó d'en Baldiri (Teià) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
5 28/08/2014 9849 Institut - Aiguaviva (Mollet del Vallès) 1 01/09/14 31/08/15 FR
5 28/08/2014 14596 Institut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
5 28/08/2014 13828 Institut - de Vilanova del Vallès (Vilanova del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
5 28/08/2014 10304 Sec. d'Institut - Turó d'en Baldiri (Teià) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
5 28/08/2014 8854 Institut - Baix Montseny (Sant Celoni) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 9596 Institut - d'Argentona (Argentona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 7596 Institut - Damià Campeny (Mataró) 1 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 9682 Institut - de la Roca del Vallès (La Roca del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 8075 Institut - Domènec Perramon (Arenys de Munt) 0,83 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 9885 Institut - El Sui (Cardedeu) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 8118 Institut - Font del Ferro (Palafolls) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 8730 Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 7797 Institut - Joan Coromines (Pineda de Mar) 1 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 9323 Institut - Montmeló (Montmeló) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 9370 Institut - Reguissol (Santa Maria de Palautordera) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 9142 Institut - Thalassa (Montgat) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 9092 Institut - Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 11129 Sec. d'Institut - Domus d'Olivet (Canovelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
5 28/08/2014 3413 Escola - Can Manent (Cardedeu) 1 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 4512 Escola - Col·legis Nous (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 2967 Escola - Congost (Canovelles) 1 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 2107 Escola - El Cim (Teià) 1 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 4039 Escola - Francesc Ferrer i Guàrdia (El Masnou) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 7584 Escola - Joan Maragall (Arenys de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 6901 Escola - Josep Montserrat (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 3729 Escola - Josep Pallerola i Roca (Sant Celoni) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 7311 Escola - L'Olivera (Cabrils) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 5013 Escola - La Falguera (Vilanova del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 3283 Escola - La LLàntia (Mataró) 0,83 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 6400 Escola - La Minerva (Calella) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 2874 Escola - Mestres Montaña (Granollers) 1 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 3504 Escola - Pilar Mestres-Jaume Torrens (La Roca del Vallès) 0,83 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 7788 Escola - Poble Nou (Pineda de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 3567 Escola - Rosa Sensat (El Masnou) 0,83 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 2778 Escola - Tagamanent (La Garriga) 1 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 6262 Escola - Torre Roja (Sant Pere de Vilamajor) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
5 28/08/2014 10889 Institut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
5 28/08/2014 9865 Institut - de la Roca del Vallès (La Roca del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
5 28/08/2014 9483 Institut - El Sui (Cardedeu) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
5 28/08/2014 7799 Institut - El Til·ler (Les Franqueses del Vallès) 0,83 01/09/14 31/08/15 LC
5 28/08/2014 11962 Institut - Josep Puig i Cadafalch (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
5 28/08/2014 5608 Institut - Maria de Bell-lloc (Bigues i Riells) 1 01/09/14 31/08/15 LC
5 28/08/2014 9262 Institut - Pere Ribot (Vilassar de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
5 28/08/2014 11131 Institut - Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
5 28/08/2014 6335 Institut - Vilatzara (Vilassar de Mar) 1 01/09/14 31/08/15 LC
5 28/08/2014 8375 Institut - Arquitecte Manuel Raspall (Cardedeu) 1 01/09/14 31/08/15 LE
5 28/08/2014 12965 Institut - Baix Montseny (Sant Celoni) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
5 28/08/2014 13757 Institut - Carles Vallbona (Granollers) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
5 28/08/2014 11315 Institut - d'Argentona (Argentona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
5 28/08/2014 10044 Institut - El Sui (Cardedeu) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
5 28/08/2014 10196 Institut - Els Tres Turons (Arenys de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
5 28/08/2014 12571 Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
5 28/08/2014 11873 Institut - Josep Puig i Cadafalch (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
5 28/08/2014 11638 Institut - Laia L'Arquera (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
5 28/08/2014 8700 Institut - Maria de Bell-lloc (Bigues i Riells) 1 01/09/14 31/08/15 LE
5 28/08/2014 9954 Institut - Vilatzara (Vilassar de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
5 28/08/2014 13545 Institut - Vil·la Romana (La Garriga) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
5 28/08/2014 13254 Institut Escola - La Tordera (Santa Maria de Palautordera) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
5 28/08/2014 4383 Institut - Carles Vallbona (Granollers) 1 01/09/14 31/08/15 MA
5 28/08/2014 16761 Institut - Damià Campeny (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
5 28/08/2014 17258 Institut - de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
5 28/08/2014 14770 Institut - Font del Ferro (Palafolls) 1 01/09/14 31/08/15 MA
5 28/08/2014 15319 Institut - Giola (Llinars del Vallès) 0,83 01/09/14 31/08/15 MA
5 28/08/2014 17591 Institut - Josep Puig i Cadafalch (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
5 28/08/2014 17065 Institut - Lauro (Les Franqueses del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
5 28/08/2014 16097 Institut - Manolo Hugué (Caldes de Montbui) 0,83 01/09/14 31/08/15 MA
5 28/08/2014 17121 Institut - Manuel Blancafort (La Garriga) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
5 28/08/2014 16334 Institut - Mediterrània (El Masnou) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
5 28/08/2014 16144 Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
5 28/08/2014 18220 Institut - Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
5 28/08/2014 3389 Institut - Antoni Cumella (Granollers) 1 01/09/14 31/08/15 MU
5 28/08/2014 12137 Institut - d'Argentona (Argentona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
5 28/08/2014 13315 Institut - de la Roca del Vallès (La Roca del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
5 28/08/2014 6954 Institut - de Pineda de Mar (Pineda de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
5 28/08/2014 11872 Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
5 28/08/2014 11387 Institut - Llavaneres (Sant Andreu de Llavaneres) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
5 28/08/2014 6361 Institut - Mediterrània (El Masnou) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
5 28/08/2014 10095 Institut Escola - La Tordera (Santa Maria de Palautordera) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
5 28/08/2014 17767 Escola - Anxaneta (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 15687 Escola - Bellavista-Joan Camps i Giró (Les Franqueses del Vallès) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 16600 Escola - Can Manent (Cardedeu) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 17151 Escola - El Farell (Caldes de Montbui) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 14570 Escola - Els Vinyals (Lliçà de Vall) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 17679 Escola - Les Planes (La Llagosta) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 16439 Escola - Lluís Piquer (Parets del Vallès) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 14848 Escola - Mare de Déu de Montserrat (Malgrat de Mar) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 15798 Escola - Marià Manent (Premià de Dalt) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 17481 Escola - Marinada (El Masnou) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 18089 Escola - Mestres Munguet-Cortés (Vilanova del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 17616 Escola - Misericòrdia (Canet de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 14509 Escola - Mogent (Montornès del Vallès) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 8057 Escola - Montserrat (Premià de Mar) 1 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 17839 Escola - Montserrat Solà (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 17454 Escola - Ocata (El Masnou) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 17074 Escola - Pau Vila (Granollers) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 12325 Escola - Poble Nou (Pineda de Mar) 1 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 17849 Escola - Pompeu Fabra (Parets del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 16211 Escola - Puiggraciós (La Garriga) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 14278 Escola - Ronçana (Santa Eulàlia de Ronçana) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 6135 Escola - Sagrada Família (Caldes d'Estrac) 1 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 17244 Escola - Salvador Sanromà (Llinars del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 17212 Escola - Sant Jordi (Mollet del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 16853 Escola - Sant Sadurní (Montornès del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 15404 Escola - Torre Llauder (Mataró) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 17979 Escola - Trentapasses (Vilalba Sasserra) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 19150 Escola - Vila Parietes (Parets del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
5 28/08/2014 9538 Escola - Anxaneta (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
5 28/08/2014 9960 Escola - Fàtima (Granollers) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
5 28/08/2014 5069 Escola - Les Fonts (Argentona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
5 28/08/2014 10965 Escola - Serra de Miralles (Tordera) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
5 28/08/2014 11262 Escola - Vilamagore (Sant Pere de Vilamajor) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
5 28/08/2014 16949 Escola - del Pont Trencat - ZER Baix Montseny (Santa Maria de Palautordera) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
5 28/08/2014 15139 Escola - El Roure (Sant Fost de Campsentelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
5 28/08/2014 15577 Escola - Granullarius (Granollers) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
5 28/08/2014 15558 Escola - Joan Coromines (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
5 28/08/2014 13659 Escola - La Serreta (Alella) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
5 28/08/2014 3245 Escola - Mas Prats (Palafolls) 1 01/09/14 31/08/15 PMU
5 28/08/2014 16975 Escola - Matagalls (Santa Maria de Palautordera) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
5 28/08/2014 16433 Escola - Mogent (La Roca del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
5 28/08/2014 14285 Escola - Ramon Macip - Dolors Granés (Cardedeu) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
5 28/08/2014 11820 Escola - Sant Martí (Arenys de Munt) 0,83 01/09/14 31/08/15 PMU
5 28/08/2014 7673 Escola - Tiziana (Tiana) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
5 28/08/2014 7467 CFA - Can Marfà (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 9205 Escola - Aloc (Pineda de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 5732 Escola - Àngela Bransuela (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4054 Escola - Angeleta Ferrer (Mataró) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4205 Escola - Camí del Mig (Mataró) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 5079 Escola - Camins (Les Franqueses del Vallès) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4048 Escola - Camins (Les Franqueses del Vallès) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4505 Escola - Castell de Dosrius (Dosrius) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4649 Escola - Congost (Canovelles) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 5010 Escola - Congost (Canovelles) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4438 Escola - Congost (Canovelles) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 5246 Escola - Dones d'Aigua (Sant Iscle de Vallalta) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 2762 Escola - El Turó (Bigues i Riells) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 510 Escola - Els Pinetons (La Garriga) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 7743 Escola - Els Quatre Vents (Canovelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4742 Escola - Giroi (La Garriga) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 7406 Escola - Jacint Verdaguer (Canovelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4830 Escola - Joan Casas (Sant Antoni de Vilamajor) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 6245 Escola - Joan Maragall (La Llagosta) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 5932 Escola - Joan Sanpera i Torras (Les Franqueses del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 3257 Escola - Joan Solans (Granollers) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4399 Escola - Josep Manuel Peramàs (Mataró) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4623 Escola - La Lió (Premià de Mar) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4253 Escola - La Roureda (Tordera) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4653 Escola - Les Planes (La Llagosta) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 6132 Escola - Les Pruneres (Martorelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4774 Escola - Lledoner (Granollers) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4807 Escola - Lledoner (Granollers) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 6639 Escola - Lluís Millet (El Masnou) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 8403 Escola - Lola Anglada (Tiana) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 6325 Escola - Mar Nova (Premià de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 7870 Escola - Maria-Mercè Marçal (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 7959 Escola - Miquel Martí i Pol (Lliçà d'Amunt) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 7614 Escola - Montnegre (Sant Celoni) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 3469 Escola - Pau Casals (Montmeló) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 8783 Escola - Pla de l'Avellà (Cabrera de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4475 Escola - Ponent (Granollers) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 5788 Escola - Ponent (Granollers) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 8920 Escola - Rosa Oriol Anguera (Lliçà d'Amunt) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 5203 Escola - Sant Jordi (Montmeló) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 9249 Escola - Sant Pau (Sant Pol de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4241 Escola - Serena Vall (Sant Andreu de Llavaneres) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 8753 Escola - Soler de Vilardell (Sant Celoni) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 9557 Escola - Tiziana (Tiana) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 8217 Escola - Turó del Drac (Canet de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 5150 Escola - Vaixell Burriac (Vilassar de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 4457 Escola - Vallgorguina (Vallgorguina) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 7360 Escola - Vista Alegre (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 3864 Institut Escola - La Tordera (Santa Maria de Palautordera) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
5 28/08/2014 2446 Institut - Aiguaviva (Mollet del Vallès) 1 01/09/14 31/08/15 PSI
5 28/08/2014 6548 Institut - Alexandre Satorras (Mataró) 1 01/09/14 31/08/15 PSI
5 28/08/2014 6979 Institut - Manuel Blancafort (La Garriga) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
5 28/08/2014 6967 Institut - Marina (La Llagosta) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
5 28/08/2014 6608 Institut - Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar) 1 01/09/14 31/08/15 PSI
5 28/08/2014 19477 Institut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
5 28/08/2014 17076 Institut - Baix Montseny (Sant Celoni) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
5 28/08/2014 14172 Institut - Damià Campeny (Mataró) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
5 28/08/2014 13424 Institut - Eugeni Xammar (L'Ametlla del Vallès) 0,83 01/09/14 31/08/15 TEC
5 28/08/2014 12914 Institut - Font del Ferro (Palafolls) 1 01/09/14 31/08/15 TEC
5 28/08/2014 17266 Institut - Font del Ferro (Palafolls) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
5 28/08/2014 17413 Institut - Manolo Hugué (Caldes de Montbui) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
5 28/08/2014 17564 Institut - Thalassa (Montgat) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
5 28/08/2014 16063 Institut - Vil·la Romana (La Garriga) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
5 28/08/2014 17335 Institut - Vinyes Velles (Montornès del Vallès) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
5 28/08/2014 13505 Institut Escola - La Tordera (Santa Maria de Palautordera) 0,83 01/09/14 31/08/15 TEC
5 28/08/2014 19167 Sec. d'Institut - Tiana (Tiana) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
5 28/08/2014 18068 Sec. d'Institut - Turó d'en Baldiri (Teià) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
17 28/08/2014 9230 EOI - de Blanes (Blanes) 0,9266 01/09/14 31/08/15 133
17 28/08/2014 48486 EOI - de Girona (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 133
17 28/08/2014 7464 EOI - de Girona (Girona) 1 01/09/14 31/08/15 133
17 28/08/2014 11007 EOI - d'Olot (Olot) 0,50 01/09/14 31/08/15 192
17 28/08/2014 11179 EOI - de Figueres (Figueres) 0,9266 01/09/14 31/08/15 193
17 28/08/2014 11065 EOI - de Girona (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 193
17 28/08/2014 11076 Institut - Montilivi (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 502
17 28/08/2014 8799 Institut - La Garrotxa (Olot) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
17 28/08/2014 2192 Institut - Vallvera (Salt) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
17 28/08/2014 18251 Institut - Baix Empordà (Palafrugell) 0,50 01/09/14 31/08/15 506
17 28/08/2014 21477 Institut - Olivar Gran (Figueres) 0,83 01/09/14 31/08/15 506
17 28/08/2014 19547 Institut - Vidreres (Vidreres) 0,50 01/09/14 31/08/15 507
17 28/08/2014 7927 Institut - Montilivi (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 508
17 28/08/2014 2849 Institut - S'Agulla (Blanes) 1 01/09/14 31/08/15 508
17 28/08/2014 14243 Institut - Vescomtat de Cabrera (Hostalric) 0,50 01/09/14 31/08/15 516
17 28/08/2014 15826 Institut - Abat Oliba (Ripoll) 1 01/09/14 31/08/15 601
17 28/08/2014 60143 Institut - La Garrotxa (Olot) 0,50 01/09/14 31/08/15 601
17 28/08/2014 15523 Institut - de Sant Feliu de Guíxols (Sant Feliu de Guíxols) 0,50 01/09/14 31/08/15 606
17 28/08/2014 21375 Institut - Narcís Monturiol (Figueres) 0,50 01/09/14 31/08/15 609
17 28/08/2014 15937 Institut - Vescomtat de Cabrera (Hostalric) 1 01/09/14 31/08/15 614
17 28/08/2014 13148 Institut - Montilivi (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 616
17 28/08/2014 8647 Institut - La Garrotxa (Olot) 0,50 01/09/14 31/08/15 617
17 28/08/2014 13610 Institut - S'Agulla (Blanes) 1 01/09/14 31/08/15 620
17 28/08/2014 10603 Institut - S'Agulla (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 621
17 28/08/2014 9653 Institut - Serrallarga (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 621
17 28/08/2014 11038 Institut - Abat Oliba (Ripoll) 0,50 01/09/14 31/08/15 622
17 28/08/2014 12056 Institut - Baix Empordà (Palafrugell) 0,50 01/09/14 31/08/15 622
17 28/08/2014 3728 Institut - Cendrassos (Figueres) 0,9266 01/09/14 31/08/15 622
17 28/08/2014 9583 Institut - de Sant Feliu de Guíxols (Sant Feliu de Guíxols) 0,50 01/09/14 31/08/15 625
17 28/08/2014 20126 Institut - de Palamós (Palamós) 0,50 01/09/14 31/08/15 627
17 28/08/2014 16515 EASD - d'Olot (Olot) 0,50 01/09/14 31/08/15 723
17 28/08/2014 16971 Sec. d'Institut - La Miquela (Bescanó) 0,50 01/09/14 31/08/15 AL
17 28/08/2014 5533 CEE - La Masana (Salt) 0,50 01/09/14 31/08/15 ALL
17 28/08/2014 56821 Escola - Empúries (L'Escala) 0,50 01/09/14 31/08/15 ALL
17 28/08/2014 14286 Escola - Puig de les Cadiretes (Llagostera) 0,50 01/09/14 31/08/15 ALL
17 28/08/2014 56803 Escola - Ruiz Amado (Castelló d'Empúries) 0,50 01/09/14 31/08/15 ALL
17 28/08/2014 10066 Escola - Verdaguer (Sils) 0,83 01/09/14 31/08/15 ALL
17 28/08/2014 4300 Institut - Alexandre Deulofeu (Figueres) 0,9266 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 9784 Institut - Carles Rahola i Llorens (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 8533 Institut - Cendrassos (Figueres) 0,83 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 8294 Institut - de Tossa de Mar (Tossa de Mar) 0,83 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 5731 Institut - El Pedró (L'Escala) 0,9266 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 8850 Institut - Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 11083 Institut - Illa de Rodes (Roses) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 8979 Institut - La Garrotxa (Olot) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 8378 Institut - Pla de l'Estany (Banyoles) 0,83 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 9864 Institut - Ramon Muntaner (Figueres) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 9621 Institut - Santiago Sobrequés i Vidal (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 11358 Institut - Serrallarga (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 10426 Institut - Vallvera (Salt) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 5710 Institut - Vallvera (Salt) 1 01/09/14 31/08/15 AN
17 28/08/2014 11686 Institut - Rocagrossa (Lloret de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 CLA
17 28/08/2014 5587 Sec. d'Institut - La Miquela (Bescanó) 0,50 01/09/14 31/08/15 CLA
17 28/08/2014 11095 Institut - Cap Norfeu (Roses) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
17 28/08/2014 10107 Institut - de Llançà (Llançà) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
17 28/08/2014 8197 Institut - Illa de Rodes (Roses) 0,83 01/09/14 31/08/15 CN
17 28/08/2014 3976 Institut - Josep Brugulat (Banyoles) 0,83 01/09/14 31/08/15 CN
17 28/08/2014 8059 Institut - La Garrotxa (Olot) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
17 28/08/2014 11254 Institut - Sa Palomera (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
17 28/08/2014 12419 Institut - Serrallarga (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
17 28/08/2014 12816 Sec. d'Institut - El Bruc (Riells i Viabrea) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
17 28/08/2014 4625 Institut - de Vilablareix (Vilablareix) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
17 28/08/2014 1658 Institut - Frederic Martí i Carreras (Palafrugell) 1 02/09/14 31/08/15 DI
17 28/08/2014 15140 Institut - Pere Borrell (Puigcerdà) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
17 28/08/2014 8467 Institut - Rocagrossa (Lloret de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
17 28/08/2014 3285 Institut - Serrallarga (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
17 28/08/2014 4772 Institut - Vescomtat de Cabrera (Hostalric) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
17 28/08/2014 9180 Sec. d'Institut - El Bruc (Riells i Viabrea) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
17 28/08/2014 13927 Sec. d'Institut - Germans Vila-Riera (Camprodon) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
17 28/08/2014 15642 Institut - de Vilablareix (Vilablareix) 0,50 01/09/14 31/08/15 ECO
17 28/08/2014 15929 Sec. d'Institut - La Miquela (Bescanó) 0,50 01/09/14 31/08/15 ECO
17 28/08/2014 11000 Escola - Castellum (Sant Julià de Ramis) 0,83 01/09/14 31/08/15 EES
17 28/08/2014 11699 Escola - El Bruel (Castelló d'Empúries) 0,83 01/09/14 31/08/15 EES
17 28/08/2014 10376 Escola - Els Estanys (Sils) 0,83 01/09/14 31/08/15 EES
17 28/08/2014 5358 Escola - Fanals d'Aro (Castell-Platja d'Aro) 0,83 01/09/14 31/08/15 EES
17 28/08/2014 12123 Escola - Guillem de Montgrí (Torroella de Montgrí) 0,83 01/09/14 31/08/15 EES
17 28/08/2014 11267 Escola - Montserrat Vayreda i Trullol (Lladó) 0,83 01/09/14 31/08/15 EES
17 28/08/2014 13807 Escola - Nou de Quart (Quart) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
17 28/08/2014 3620 Escola - Pla de l'Ametller (Banyoles) 1 01/09/14 31/08/15 EES
17 28/08/2014 14093 Escola - Pompeu Fabra (Anglès) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
17 28/08/2014 14145 Escola - Sant Jordi (Sant Julià del Llor i Bonmatí) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
17 28/08/2014 14976 Escola - Sant Roc (Olot) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
17 28/08/2014 14728 Escola - Torre d'en Reig (Vilabertran) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
17 28/08/2014 9943 Institut - Cap Norfeu (Roses) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 8520 Institut - Carles Rahola i Llorens (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 4460 Institut - Cendrassos (Figueres) 0,83 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 8899 Institut - de Cassà de la Selva (Cassà de la Selva) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 1786 Institut - de Celrà (Celrà) 0,83 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 10524 Institut - de Llagostera (Llagostera) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 4711 Institut - de Sant Feliu de Guíxols (Sant Feliu de Guíxols) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 838 Institut - de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners) 1 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 11058 Institut - de Tossa de Mar (Tossa de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 8819 Institut - de Vilablareix (Vilablareix) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 10528 Institut - de Vilafant (Vilafant) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 4267 Institut - Jaume Vicens Vives (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 7408 Institut - Narcís Xifra i Masmitjà (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 7538 Institut - Pere Alsius i Torrent (Banyoles) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 10622 Institut - Serrallarga (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 12282 Sec. d'Institut - Cap de Creus (Cadaqués) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 9563 Sec. d'Institut - Maçanet de la Selva (Maçanet de la Selva) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
17 28/08/2014 12076 Institut - Alexandre Deulofeu (Figueres) 0,50 01/09/14 31/08/15 FI
17 28/08/2014 12870 Institut - Castell d'Estela (Amer) 0,50 01/09/14 31/08/15 FI
17 28/08/2014 10218 Institut - de Vilablareix (Vilablareix) 0,50 01/09/14 31/08/15 FI
17 28/08/2014 12721 Institut - Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols) 0,50 01/09/14 31/08/15 FI
17 28/08/2014 12071 Sec. d'Institut - La Miquela (Bescanó) 0,50 01/09/14 31/08/15 FI
17 28/08/2014 9725 Institut - de Celrà (Celrà) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
17 28/08/2014 12449 Institut - de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
17 28/08/2014 14938 Institut - Sa Palomera (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
17 28/08/2014 10631 Sec. d'Institut - Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
17 28/08/2014 8752 Sec. d'Institut - de Caldes de Malavella (Caldes de Malavella) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
17 28/08/2014 11177 Sec. d'Institut - de Sils (Sils) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
17 28/08/2014 10338 Sec. d'Institut - La Miquela (Bescanó) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
17 28/08/2014 15941 Sec. d'Institut - Maçanet de la Selva (Maçanet de la Selva) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
17 28/08/2014 8776 Institut - Ramon Muntaner (Figueres) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
17 28/08/2014 12214 Institut - Sa Palomera (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
17 28/08/2014 15191 Institut - Serrallarga (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
17 28/08/2014 9055 Institut Escola - Francesc Cambó i Batlle (Verges) 0,50 01/09/14 31/08/15 FR
17 28/08/2014 2997 Sec. d'Institut - Maçanet de la Selva (Maçanet de la Selva) 0,83 01/09/14 31/08/15 FR
17 28/08/2014 7826 Institut - Carles Rahola i Llorens (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
17 28/08/2014 8841 Institut - de Llagostera (Llagostera) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
17 28/08/2014 6053 Institut - de Llançà (Llançà) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
17 28/08/2014 6333 Institut - Montilivi (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
17 28/08/2014 9840 Institut - Montsoriu (Arbúcies) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
17 28/08/2014 1147 Institut - Narcís Xifra i Masmitjà (Girona) 1 01/09/14 31/08/15 GE
17 28/08/2014 8921 Institut - Puig Cargol (Calonge) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
17 28/08/2014 5776 Institut - Santiago Sobrequés i Vidal (Girona) 1 01/09/14 31/08/15 GE
17 28/08/2014 8054 Escola - - Llar Lluís Maria Mestres i Martí (Olot) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 7670 Escola - Agustí Gifre (Sant Gregori) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 2411 Escola - Annexa - Joan Puigbert (Girona) 1 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 7420 Escola - de Riudellots de la Selva (Riudellots de la Selva) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 4601 Escola - Doctor Sobrequés (Bescanó) 0,83 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 4603 Escola - El Rodonell (Corçà) 0,83 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 3940 Escola - Els Grecs (Roses) 1 03/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 5588 Escola - Els Pinets - ZER Vall de Ter (Sant Pau de Segúries) 0,83 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 6655 Escola - Gaziel (Sant Feliu de Guíxols) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 3300 Escola - Joan Maragall (Santa Pau) 0,83 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 8596 Escola - Joaquim Gifré (Garriguella) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 2811 Escola - Josep Dalmau i Carles (Girona) 1 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 7576 Escola - Josep Pallach (Figueres) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 7589 Escola - Juncadella (La Cellera de Ter) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 6303 Escola - La Vall del Terri (Cornellà del Terri) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 2417 Escola - Lacustària (Llagostera) 1 05/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 6708 Escola - Les Arrels (Salt) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 4220 Escola - Les Moreres (Flaçà) 0,9266 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 5779 Escola - Llagut (Sant Pere Pescador) 0,83 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 4693 Escola - Montjuïc (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 7842 Escola - Pedralta (Santa Cristina d'Aro) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 2875 Escola - Pere Torrent (Lloret de Mar) 1 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 3667 Escola - Pinya de Rosa (Blanes) 1 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 8951 Escola - Pirineu (Campdevànol) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 10740 Escola - Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus (Colera) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 7353 Escola - Sant Andreu de Borrasà (Borrassà) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 6445 Escola - Santa Eugènia (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 8495 Escola - Sol i Vent (Vilafant) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 5627 Escola - Torres Jonama (Mont-ras) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 3861 Escola - Verd (Girona) 0,83 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 7038 Institut Escola - Salvador Vilarrasa (Besalú) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
17 28/08/2014 2649 Institut - Carles Rahola i Llorens (Girona) 1 01/09/14 31/08/15 LC
17 28/08/2014 5400 Institut - de Llagostera (Llagostera) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
17 28/08/2014 3007 Institut - de Palamós (Palamós) 1 01/09/14 31/08/15 LC
17 28/08/2014 4211 Institut - Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar) 1 01/09/14 31/08/15 LC
17 28/08/2014 6811 Institut - Rocagrossa (Lloret de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
17 28/08/2014 5965 Institut - Sa Palomera (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
17 28/08/2014 5157 Institut - Santa Eugènia (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
17 28/08/2014 4271 Institut - Vescomtat de Cabrera (Hostalric) 1 01/09/14 31/08/15 LC
17 28/08/2014 5489 Sec. d'Institut - Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
17 28/08/2014 8027 Institut - de Llançà (Llançà) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
17 28/08/2014 8295 Institut - de Tossa de Mar (Tossa de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
17 28/08/2014 5649 Institut - Josep Brugulat (Banyoles) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
17 28/08/2014 4257 Institut - Puig Cargol (Calonge) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
17 28/08/2014 4715 Institut - Vidreres (Vidreres) 0,83 01/09/14 31/08/15 LE
17 28/08/2014 6088 Institut Escola - Francesc Cambó i Batlle (Verges) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
17 28/08/2014 10523 Sec. d'Institut - El Bruc (Riells i Viabrea) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
17 28/08/2014 6141 Sec. d'Institut - La Miquela (Bescanó) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
17 28/08/2014 13985 Institut - de Llançà (Llançà) 0,9266 01/09/14 31/08/15 MA
17 28/08/2014 14454 Institut - La Garrotxa (Olot) 0,83 01/09/14 31/08/15 MA
17 28/08/2014 14499 Institut - Narcís Monturiol (Figueres) 0,83 01/09/14 31/08/15 MA
17 28/08/2014 16294 Institut - Pere Borrell (Puigcerdà) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
17 28/08/2014 12998 Institut - Pla de l'Estany (Banyoles) 0,83 01/09/14 31/08/15 MA
17 28/08/2014 13712 Institut - Ramon Muntaner (Figueres) 0,83 01/09/14 31/08/15 MA
17 28/08/2014 17441 Institut - Rocagrossa (Lloret de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
17 28/08/2014 14929 Institut - Santiago Sobrequés i Vidal (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
17 28/08/2014 15535 Institut - Serrallarga (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
17 28/08/2014 15188 Institut Escola - Francesc Cambó i Batlle (Verges) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
17 28/08/2014 15476 Sec. d'Institut - Maçanet de la Selva (Maçanet de la Selva) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
17 28/08/2014 3458 Institut - de Celrà (Celrà) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
17 28/08/2014 6793 Institut - de Palamós (Palamós) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
17 28/08/2014 5811 Institut - Serrallarga (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
17 28/08/2014 6860 Sec. d'Institut - Cap de Creus (Cadaqués) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
17 28/08/2014 7359 Sec. d'Institut - Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
17 28/08/2014 821 Sec. d'Institut - de Caldes de Malavella (Caldes de Malavella) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
17 28/08/2014 3067 Sec. d'Institut - Germans Vila-Riera (Camprodon) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
17 28/08/2014 2881 Sec. d'Institut - Joan Triadú (Ribes de Freser) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
17 28/08/2014 17714 Escola - Carles Faust (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 12503 Escola - Castellroc (Castellfollit de la Roca) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 16690 Escola - de Ventalló - ZER Tramuntana (Ventalló) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 15493 Escola - El Pla (Salt) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 17468 Escola - Finestres (Mieres) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 19710 Escola - Gaspar de Queralt (Amer) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 5829 Escola - Gonçal Comellas (Avinyonet de Puigventós) 0,9266 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 11959 Escola - Joan Bruguera (Girona) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 14397 Escola - Josep Boada (Riudarenes) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 17927 Escola - La Draga (Banyoles) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 20723 Escola - La Vall (Osor) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 17855 Escola - Les Falgueres (Celrà) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 18686 Escola - Lluís Castells (Riudaura) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 17568 Escola - Marta Mata (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 13532 Escola - Montfalgars (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 18758 Escola - Mossèn Joan Batlle (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 12422 Escola - Pla de Girona (Girona) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 16480 Escola - Puig Rodó - ZER Montgrí (Ullà) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 14142 Escola - Quermany (Pals) 0,83 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 21434 Escola - Salvador Espriu (Vidreres) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 20060 Escola - Sant Iscle (Vidreres) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 18037 Escola - Sant Salvador d'Horta (Santa Coloma de Farners) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 1796 Escola - Silvestre Santaló (Salt) 1 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 15078 Escola - Vila-romà (Palamós) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 16740 Institut Escola - Francesc Cambó i Batlle (Verges) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
17 28/08/2014 10704 Escola - Anicet de Pagès i de Puig (Figueres) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 8871 Escola - Can Puig (Banyoles) 0,83 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 11240 Escola - Carme Guasch i Darné (Figueres) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 10624 Escola - Castellroc (Castellfollit de la Roca) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 3500 Escola - Eiximenis (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 8903 Escola - El Bruel (Castelló d'Empúries) 0,83 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 9161 Escola - Forallac (Forallac) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 8366 Escola - Joaquim Vallmajó (Navata) 0,83 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 6428 Escola - Josep Dalmau i Carles (Girona) 0,83 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 10807 Escola - l'Olivar Vell (Begur) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 4189 Escola - Les Arrels (Salt) 1 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 10792 Escola - Lluís Castells (Riudaura) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 8747 Escola - M. Àngels Anglada (Figueres) 0,83 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 11034 ZER - Comte Arnau (Vallfogona de Ripollès) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
17 28/08/2014 12874 Escola - Gaziel (Sant Feliu de Guíxols) 0,50 01/09/14 31/08/15 PFR
17 28/08/2014 16893 Escola - - Llar Lluís Maria Mestres i Martí (Olot) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
17 28/08/2014 11652 Escola - Alzina Reclamadora (Fontcoberta) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
17 28/08/2014 13492 Escola - Ardenya (Sant Feliu de Guíxols) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
17 28/08/2014 12107 Escola - del Far d'Empordà (El Far d'Empordà) 0,83 01/09/14 31/08/15 PMU
17 28/08/2014 17718 Escola - Doctor Robert (Camprodon) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
17 28/08/2014 12148 Escola - El Bruel (Castelló d'Empúries) 0,83 01/09/14 31/08/15 PMU
17 28/08/2014 18113 Escola - Lluís Castells (Riudaura) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
17 28/08/2014 14138 Escola - Sant Jordi (Maçanet de la Selva) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
17 28/08/2014 13997 Escola - Sant Jordi (Sant Jordi Desvalls) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
17 28/08/2014 16832 Escola - Vall-llobrega (Vall-llobrega) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
17 28/08/2014 7928 Institut - de Cassà de la Selva (Cassà de la Selva) 1 01/09/14 31/08/15 PMU
17 28/08/2014 6505 Escola - Ardenya (Sant Feliu de Guíxols) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 4764 Escola - Baldiri Reixac (Banyoles) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 8601 Escola - Cassià Costal (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 2472 Escola - Cassià Costal (Girona) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 4705 Escola - de Bordils (Bordils) 0,9266 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 9998 Escola - Doctor Robert (Camprodon) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 11654 Escola - Els Dòlmens - ZER Requesens (Capmany) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 6203 Escola - Els Estanys (Castell-Platja d'Aro) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 11207 Escola - Els Grecs (Roses) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 4279 Escola - Empúries (L'Escala) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 5188 Escola - Esteve Carles (Lloret de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 7518 Escola - Font de la Pólvora (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 9786 Escola - Guilleries (Sant Hilari Sacalm) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 5859 Escola - Joaquim Cusí i Furtunet (Figueres) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 5039 Escola - Josep Madrenys (Vilobí d'Onyar) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 5056 Escola - L'Aixart (Cervià de Ter) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 4633 Escola - L'Esculapi (L'Escala) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 7496 Escola - La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 7864 Escola - Les Deveses (Salt) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 9869 Escola - Les Escomes - ZER El Llierca (Sant Jaume de Llierca) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 3823 Escola - Mare de Déu de Núria (Ribes de Freser) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 6082 Escola - Martí Inglès (Palau-saverdera) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 5265 Escola - Mont Cós - ZER El Llierca (Montagut i Oix) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 6638 Escola - Mont-roig - ZER Requesens (Darnius) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 4725 Escola - Montserrat (Sarrià de Ter) 0,9266 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 5475 Escola - Mossèn Baldiri Reixach (Sant Feliu de Guíxols) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 5303 Escola - Napoleó Soliva (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 4634 Escola - Parc de les Aigües (Figueres) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 4302 Escola - Pompeu Fabra (Llançà) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 4510 Escola - Portitxol (Torroella de Montgrí) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 4040 Escola - Puig de les Cadiretes (Llagostera) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 7776 Escola - Quatre Vents (Blanes) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 4589 Escola - Sant Sebastià - ZER Requesens (Sant Climent Sescebes) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 9708 Escola - Santa Cecília - ZER Les Salines (Boadella i les Escaules) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 9770 Escola - Santa Fe (Sant Julià de Ramis) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 5683 Escola - Torres Jonama (Mont-ras) 0,83 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 3453 Escola - Vall-llobrega (Vall-llobrega) 1 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 9067 Escola - Vilademany (Aiguaviva) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
17 28/08/2014 2449 Institut - Montgrí (Torroella de Montgrí) 0,83 01/09/14 31/08/15 PSI
17 28/08/2014 8405 Institut - Nou de Girona (Girona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
17 28/08/2014 10380 Sec. d'Institut - El Bruc (Riells i Viabrea) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
17 28/08/2014 7939 Institut - Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries) 0,83 01/09/14 31/08/15 TEC
17 28/08/2014 11773 Institut - de Llançà (Llançà) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
17 28/08/2014 11473 Institut - de Vilablareix (Vilablareix) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
17 28/08/2014 6854 Institut - El Pedró (L'Escala) 1 01/09/14 23/12/14 TEC
17 28/08/2014 8620 Institut - Ramon Muntaner (Figueres) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
17 28/08/2014 12643 Institut - Rocagrossa (Lloret de Mar) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
17 28/08/2014 7650 Institut - Santa Eugènia (Girona) 0,83 01/09/14 31/08/15 TEC
17 28/08/2014 7608 Institut - Vidreres (Vidreres) 1 01/09/14 11/11/14 TEC
17 28/08/2014 11994 Institut - Vidreres (Vidreres) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
17 28/08/2014 10673 Institut Escola - Lloret de Mar (Lloret de Mar) 0,83 01/09/14 31/08/15 TEC
17 28/08/2014 6858 Sec. d'Institut - Maçanet de la Selva (Maçanet de la Selva) 1 01/09/14 31/08/15 TEC
25 28/08/2014 3259 EOI - de Lleida (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 134
25 28/08/2014 9698 Institut - Almatà (Balaguer) 0,50 01/09/14 31/08/15 501
25 28/08/2014 1257 Institut - Almatà (Balaguer) 1 01/09/14 31/08/15 508
25 28/08/2014 1131 Institut - El Pont de Suert (El Pont de Suert) 0,50 01/09/14 31/08/15 515
25 28/08/2014 14646 Institut - Torrevicens (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 518
25 28/08/2014 10818 Institut - Caparrella (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 609
25 28/08/2014 19229 Institut - Mollerussa (Mollerussa) 0,50 01/09/14 31/08/15 609
25 28/08/2014 1231 Institut - Mollerussa (Mollerussa) 0,50 01/09/14 31/08/15 616
25 28/08/2014 11338 Institut - Guindàvols (Lleida) 1 01/09/14 31/08/15 617
25 28/08/2014 10116 Institut - Almatà (Balaguer) 0,50 01/09/14 31/08/15 620
25 28/08/2014 7934 Institut - Torrevicens (Lleida) 1 01/09/14 31/08/15 620
25 28/08/2014 7124 Institut - Alfons Costafreda (Tàrrega) 0,50 01/09/14 31/08/15 622
25 28/08/2014 13483 Institut - d'Aran (Vielha e Mijaran) 0,50 01/09/14 31/08/15 622
25 28/08/2014 20986 Institut - de Guissona (Guissona) 0,50 01/09/14 31/08/15 627
25 28/08/2014 19772 EASD - Ondara (Tàrrega) 0,50 01/09/14 31/08/15 712
25 28/08/2014 3330 Institut - Samuel Gili i Gaya (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
25 28/08/2014 2184 Institut - Marius Torres (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 CLA
25 28/08/2014 5093 Institut - d'Almenar (Almenar) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
25 28/08/2014 9603 Institut - La Segarra (Cervera) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
25 28/08/2014 12051 Institut - Ribera del Sió (Agramunt) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
25 28/08/2014 12160 Sec. d'Institut - Morelló (Esterri d'Àneu) 0,50 01/09/14 31/08/15 CN
25 28/08/2014 15298 Institut - de La Pobla de Segur (La Pobla de Segur) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
25 28/08/2014 13926 Institut - Joan Brudieu (La Seu d'Urgell) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
25 28/08/2014 4832 Institut - Samuel Gili i Gaya (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
25 28/08/2014 4046 Institut - Terres de Ponent (Mollerussa) 0,50 01/09/14 31/08/15 DI
25 28/08/2014 8087 Institut - Joan Solà (Torrefarrera) 0,50 01/09/14 31/08/15 ECO
25 28/08/2014 3051 CEE - Siloé (Mollerussa) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
25 28/08/2014 683 Escola - Arrels - ZER l'Horta de Lleida (Els Alamús) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
25 28/08/2014 6356 Escola - Francesc Feliu (Aitona) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
25 28/08/2014 5812 ZER - Plaurcén (El Poal) 0,50 01/09/14 31/08/15 EES
25 28/08/2014 9945 Institut - El Pont de Suert (El Pont de Suert) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
25 28/08/2014 6005 Institut - Joan Solà (Torrefarrera) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
25 28/08/2014 5136 Institut - Maria Rúbies (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 EF
25 28/08/2014 16281 Institut - de La Pobla de Segur (La Pobla de Segur) 0,50 01/09/14 31/08/15 FI
25 28/08/2014 5442 Institut - Manuel de Pedrolo (Tàrrega) 0,50 01/09/14 31/08/15 FQ
25 28/08/2014 9736 Institut - d'Almenar (Almenar) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
25 28/08/2014 5327 Institut - de Tremp (Tremp) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
25 28/08/2014 8266 Institut - La Mitjana (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
25 28/08/2014 2749 Institut - Marius Torres (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
25 28/08/2014 5997 Institut - Ronda (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
25 28/08/2014 9988 Sec. d'Institut - Morelló (Esterri d'Àneu) 0,50 01/09/14 31/08/15 GE
25 28/08/2014 3242 Escola - Arnau Berenguer (El Palau d'Anglesola) 0,83 01/09/14 30/06/15 INF
25 28/08/2014 4086 Escola - Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
25 28/08/2014 10625 Escola - El Cérvol - ZER Riu Set (Cervià de les Garrigues) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
25 28/08/2014 7472 Escola - El Puig - ZER Baridà-Batllia (Prullans) 0,83 01/09/14 30/06/15 INF
25 28/08/2014 3675 Escola - El Roser - ZER Alt Segrià (Torre-serona) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
25 28/08/2014 8957 Escola - Espígol - ZER Riu Ondara (Tornabous) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
25 28/08/2014 9411 Escola - Jacint Verdaguer (Tàrrega) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
25 28/08/2014 8565 Escola - Joaquim Palacín (Bellvís) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
25 28/08/2014 2000 Escola - Mare de Déu de Talló (Bellver de Cerdanya) 0,83 01/09/14 30/06/15 INF
25 28/08/2014 4296 Escola - Mossèn Josep Arques (Cervera) 0,83 01/09/14 30/06/15 INF
25 28/08/2014 9228 Escola - Sant Isidre - ZER Ponent (Gimenells i el Pla de la Font) 0,50 01/09/14 31/08/15 INF
25 28/08/2014 2042 Institut - Hug Roger III (Sort) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
25 28/08/2014 2796 Institut - Mollerussa (Mollerussa) 0,50 01/09/14 31/08/15 LC
25 28/08/2014 10102 Institut - Caparrella (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
25 28/08/2014 4979 Institut - de Guissona (Guissona) 0,83 01/09/14 30/06/15 LE
25 28/08/2014 5075 Institut - Joan Oró (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
25 28/08/2014 13891 Institut - Joan Solà (Torrefarrera) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
25 28/08/2014 14431 Institut - La Mitjana (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 LE
25 28/08/2014 6181 Institut - d'Alcarràs (Alcarràs) 0,9266 01/09/14 30/06/15 MA
25 28/08/2014 16373 Institut - de La Pobla de Segur (La Pobla de Segur) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
25 28/08/2014 12443 Institut - Joan Solà (Torrefarrera) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
25 28/08/2014 10615 Institut - Josep Lladonosa (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
25 28/08/2014 8475 Institut - Samuel Gili i Gaya (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 MA
25 28/08/2014 15456 Institut - Hug Roger III (Sort) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
25 28/08/2014 9397 Institut - l'Olivera (La Granadella) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
25 28/08/2014 8526 Institut - Maria Rúbies (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
25 28/08/2014 4382 Institut - Ronda (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 MU
25 28/08/2014 4423 Escola - Àngel Serafí i Casanovas (Sort) 1 01/09/14 31/08/15 PAN
25 28/08/2014 14184 Escola - de Les Avellanes - ZER Montsec (Les Avellanes i Santa Linya) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
25 28/08/2014 13990 Escola - de Massalcoreig - ZER L'Oliver (Massalcoreig) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
25 28/08/2014 16477 Escola - de Tuixent - ZER Urgellet (Josa i Tuixén) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
25 28/08/2014 9515 Escola - El Sitjar (Linyola) 0,83 01/09/14 30/06/15 PAN
25 28/08/2014 14011 Escola - El Tallat - ZER Riu Corb (Sant Martí de Riucorb) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
25 28/08/2014 10507 Escola - Espiga (Lleida) 0,83 01/09/14 30/06/15 PAN
25 28/08/2014 53187 Escola - Estudi Alejandro Casona (Les) 1 01/09/14 31/08/15 PAN
25 28/08/2014 13336 Escola - L'Estel - ZER Vent Serè (Castellnou de Seana) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
25 28/08/2014 14296 Escola - Magí Morera i Galícia (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
25 28/08/2014 2588 Escola - Minyons d'Urgell (Fondarella) 0,83 01/09/14 27/06/15 PAN
25 28/08/2014 13169 Escola - Mont-roig (Balaguer) 0,83 01/09/14 30/06/15 PAN
25 28/08/2014 14323 Escola - Pardinyes (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
25 28/08/2014 16354 Escola - Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia (Montellà i Martinet) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
25 28/08/2014 3444 Escola - Ramon Farrerons (Bell-lloc d'Urgell) 0,83 01/09/14 30/06/15 PAN
25 28/08/2014 12975 ZER - Alt Pallars Sobirà (Llavorsí) 1 01/09/14 31/08/15 PAN
25 28/08/2014 14675 ZER - Ponent (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 PAN
25 28/08/2014 2349 Escola - Joaquim Palacín (Bellvís) 0,83 01/09/14 30/06/15 PEF
25 28/08/2014 8644 Escola - Maria-Mercè Marçal (Tàrrega) 0,50 01/09/14 31/08/15 PEF
25 28/08/2014 5536 Escola - Sant Jordi (Puigverd de Lleida) 0,83 01/09/14 30/06/15 PEF
25 28/08/2014 1121 Escola - Els Agols - ZER Urgellet (Montferrer i Castellbò) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
25 28/08/2014 11680 Escola - Estudi Alejandro Casona (Les) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
25 28/08/2014 11813 Escola - Ramon Faus i Esteve (Guissona) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
25 28/08/2014 6034 Escola - Salvador Espriu (Vallfogona de Balaguer) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
25 28/08/2014 15002 ZER - Vall de l'Aranyó (Castelldans) 0,50 01/09/14 31/08/15 PMU
25 28/08/2014 1220 Escola - Antònia Simó Arnó (Almacelles) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 4501 Escola - Bonavista (Bellcaire d'Urgell) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 9656 Escola - Casteth Leon - ZER Val d'Aran (Es Bòrdes) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 5124 Escola - d'Almenar (Almenar) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 6838 Escola - de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà (Llavorsí) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 3640 Escola - Els Aubis - ZER Riu Set (L'Albi) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 10027 Escola - Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà (Vall de Cardós) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 4206 Escola - Jaume Miret (Soses) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 1156 Escola - Joc de la Bola (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 9657 Escola - L'Estel (Sant Guim de Freixenet) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 6512 Escola - La Closa (Esterri d'Àneu) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 931 Escola - La Noguera (Balaguer) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 11734 Escola - Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà (Rialp) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 5549 Escola - Pinyana (Alfarràs) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 1560 Escola - Pompeu Fabra (Mollerussa) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 2954 Escola - Ridolaina - ZER Baridà-Batllia (Montellà i Martinet) 0,83 01/09/14 30/06/15 PRI
25 28/08/2014 113 Escola - Salvador Espriu (Vallfogona de Balaguer) 0,83 01/09/14 30/06/15 PRI
25 28/08/2014 10908 Escola - Sant Jordi (Oliana) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 9581 Escola - Sant Martí - ZER Val d'Aran (Naut Aran) 0,50 01/09/14 31/08/15 PRI
25 28/08/2014 12005 Institut - Aubenç (Oliana) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
25 28/08/2014 6737 Institut - de Tremp (Tremp) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
25 28/08/2014 4636 Institut - Marius Torres (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 PSI
25 28/08/2014 1028 Institut - d'Almenar (Almenar) 0,83 01/09/14 30/06/15 TEC
25 28/08/2014 4003 Institut - Joan Solà (Torrefarrera) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
25 28/08/2014 11493 Institut - Josep Vallverdú (Les Borges Blanques) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
25 28/08/2014 7382 Institut - l'Olivera (La Granadella) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC
25 28/08/2014 9442 Institut - Maria Rúbies (Lleida) 0,50 01/09/14 31/08/15 TEC

  • Darrera modificació: 28/08/2015 11:18