professorat:jubilacions

Jubilacions

REVALORITZACIÓ 2022: Segons el Real Decreto 65/2022 de 25 de gener les pensions, tan de la Seguretat Social com de Classes Passives, es revaloritzaran un 2,5% (valor mitjà de l'IPC de l'exercici anterior) i un 1,6%* segons la disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. En total, una revalorització del 4,1% amb caràcter general. (L'any passat la revalorització va ser del 0,9%, però l'IPC mitjà fou del 2,5%. La diferència és aquest 1,6% d'increment addicional).

La pensió màxima (o límit de suma de pensions en cas de cobrar-ne també, per exemple, de viudetat), que es fixa cada any als Presupuestos Generales del Estado, queda en 39.468€ bruts/any (2.819€ bruts/mes).

Segons el «Real Decreto Ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo» publicat al BOE de 22/04/2020, el Gobierno ha integrat les Classes Passives a la Seguridad Social. A partir d'ara, les Classes Passives ja no dependran del Ministerio de Hacienda com fins ara. Es tracta només d'un canvi de ministeri. A data d'avui, es mantenen les condicions d'accés a la jubilació voluntària als 60 anys per al funcionariat que cotitza a CP.
(14/05/21): El tribunal Constitucional tomba el decret que integra les pensions de Classes Passives al Règim General de la Seguretat Social.
El nou govern podria eliminar definitivament l'anomenat “Factor de sostenibilidad”, que hauria de vincular l'import de les pensions de jubilació a l'evolució de l'esperança de vida. Aquest factor, que havia d'entrar en vigor el passat 1 de gener de 2019, ja es va ajornar fins a “no més tard de 2023”. Si finalment s'acaba aplicant, només seria al règim general de la Seguretat Social, i no al de classes passives.

Ley 23/2013, de 23 de diciembre

  • Càlcul de la pensió:
    per a aprendre a calcular la pensió, temps de serveis que es reconeixen i enllaços d'interès
  • Darrera modificació: 20/01/2023 20:13