Jubilacions

REVALORITZACIÓ 2023: El Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023, contempla una revalorització de les pensions per a 2023 del 8,5%.

La pensió màxima (o límit de suma de pensions en cas de cobrar-ne també, per exemple, de viudetat), que es fixa cada any als Presupuestos Generales del Estado, queda en 42.823€ bruts/any (3.058€ bruts/mes en 14 pagues).

Segons el «Real Decreto Ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo» publicat al BOE de 22/04/2020, el Gobierno ha integrat les Classes Passives a la Seguridad Social. A partir d'ara, les Classes Passives ja no dependran del Ministerio de Hacienda com fins ara. Es tracta només d'un canvi de ministeri. A data d'avui, es mantenen les condicions d'accés a la jubilació voluntària als 60 anys per al funcionariat que cotitza a CP.
(14/05/21): El tribunal Constitucional tomba el decret que integra les pensions de Classes Passives al Règim General de la Seguretat Social.
El nou govern podria eliminar definitivament l'anomenat “Factor de sostenibilidad”, que hauria de vincular l'import de les pensions de jubilació a l'evolució de l'esperança de vida. Aquest factor, que havia d'entrar en vigor el passat 1 de gener de 2019, ja es va ajornar fins a “no més tard de 2023”. Si finalment s'acaba aplicant, només seria al règim general de la Seguretat Social, i no al de classes passives.

Ley 23/2013, de 23 de diciembre

  • Càlcul de la pensió:
    per a aprendre a calcular la pensió, temps de serveis que es reconeixen i enllaços d'interès
  • Darrera modificació: 27/03/2023 18:46