Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:jubilacions:anticipadaseguretatsocial [13/02/2014 21:48]
ramon.panades@secundaria.info [Modalitats de jubilació anticipada]
professorat:jubilacions:anticipadaseguretatsocial [16/11/2020 10:28] (actual)
ramon.panades@secundaria.info [3. Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista]
Línia 4: Línia 4:
  
 {{:​professorat:​jubilacions:​ss.gif?​direct&​200|}} {{:​professorat:​jubilacions:​ss.gif?​direct&​200|}}
-[[https://​sede.seg-social.gob.es/​Sede_1/ServiciosenLinea/​Ciudadanos/​166081|CITA PRÈVIA]]</​note>​+[[https://​sede.seg-social.gob.es/​wps/portal/​sede/​sede/​Ciudadanos/​!ut/​p/​z1/​zVLJbsIwEP0VeuAYeRzHiTkGCaVQFqUoQHJBrmNat8UJiZuWfn0dWqmHChDiUh-8jGfem-WhDK1QpnmjHrlRheav9p1m_ppg38M9wOMIhgMIk8ld0iMxiVwfLQ8OcGSFgLLT8QuUoUxoU5onlNYyl2tRaCO1yot6LXgXWlsXhHrLec51Ubd3wztlJRtlD17ZTerapivrzr5TmIrX7W9tuDgYu4DJhSFtTqVQOUqpcHPBKHXAI8LxNq7vsDzgDpGUCY9Skm8efnpwpEjone3BsuU7g3BwONHm1OYQ_CIARNac9GG-ABdDRNCyUfIdJbqotnau8wtLvP3DEOGYtgwzNryPMbDgSoZveDpjgEfgjsGfMAh78TwZTzGBwLsSfnRuCFbp6nm3y0Irx1aBHwat_o0ey22yZWTvvGwmA-Klo-azP3Wy9OYLX_NXww!!/​dz/​d5/​L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/​|CITA PRÈVIA]]</​note>​
  
  
Línia 26: Línia 26:
   * Cal estar en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data del fet causant. ​   * Cal estar en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data del fet causant. ​
   * Haver treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al del període mínim de cotització que s'​exigeix per poder tenir accés a la pensió.   * Haver treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al del període mínim de cotització que s'​exigeix per poder tenir accés a la pensió.
-  * estar afectats per alguna de las discapacitats enumerades al [[http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/127166|Real Decreto 1851/​2009]]  ​+  * estar afectats per alguna de las discapacitats enumerades al [[https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/​BOE-A-2009-20652-consolidado.pdf|Real Decreto 1851/​2009]]  ​
  
 ====Acreditació de la discapacitat==== ====Acreditació de la discapacitat====
Línia 32: Línia 32:
 Quan no sigui possible expedir la certificació per part dels òrgans esmentats anteriorment,​ en tractar-se de períodes anteriors a l'​assumpció de competències en la matèria per aquests òrgans, l'​existència de la  discapacitat es podrà acreditar per certificació o acte administratiu de reconeixement d'​aquesta condició, expedit per l'​organisme que tingui aquestes atribucions en cada moment, i, en cas que no n'hi hagi, per qualsevol altre mitjà de prova que l'​Entitat gestora de la Seguretat Social consideri suficient. Quan no sigui possible expedir la certificació per part dels òrgans esmentats anteriorment,​ en tractar-se de períodes anteriors a l'​assumpció de competències en la matèria per aquests òrgans, l'​existència de la  discapacitat es podrà acreditar per certificació o acte administratiu de reconeixement d'​aquesta condició, expedit per l'​organisme que tingui aquestes atribucions en cada moment, i, en cas que no n'hi hagi, per qualsevol altre mitjà de prova que l'​Entitat gestora de la Seguretat Social consideri suficient.
  
-[[http://​www.seg-social.es/​Internet_2/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/GestionSolicitudes/index.htm|Sol•licitud,​ formulari, i documents que cal adjuntar.]]  ​+[[http://​www.seg-social.es/​wps/portal/wss/internet/BusquedaCA/!ut/p/z1/​04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQw9TTxMDAx9_d0NzQwcgwLM3YyMTQwM_A30w1EVGBg4mwIVWLr7BIcFGxpYGOtHEaPfAAdwNCCsPwpVCRYXgBXgsSI4OVG_IDc0wiDLRBEA8Ml7CQ!!/?​1dmy&​urile=wcm%3apath%3a%2FPOIN_Contenidos_ca%2FInternet%2F4983%2F10935%2F10963%2F28393%2F1712%2F1713%2F|Sol•licitud,​ formulari, i documents que cal adjuntar.]]  ​
  
  
Línia 52: Línia 52:
 =====3. Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista===== =====3. Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista=====
  
-<note warning>​A partir del 17-03-2013, aquesta modalitat de jubilació es manté vigent només per aquells treballadors a qui es d'​aplicació la [[http://​www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/​150460#​Disposici%C3%B3n%20final%20duod%C3%A9cima| disposició final 12.2 de la Ley 27/2011, ]] d'1 d'​agost. (Entre altres, els treballadors que es van quedar sense feina abans de l'1 de abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no hagin tornat a cotitzar en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social). </​note>​+<note warning>​A partir del 17-03-2013, aquesta modalitat de jubilació es manté vigent només per aquells treballadors a qui es d'​aplicació la [[http://​www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Analisis%20de%20la%20DF%2012.2%20de%20la%20Ley%2027_2011.pdf| disposició final 12.2 de la Ley 27/2011, ]] d'1 d'​agost. (Entre altres, els treballadors que es van quedar sense feina abans de l'1 de abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no hagin tornat a cotitzar en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social). </​note>​
  
 ===Requisits=== ===Requisits===
Línia 66: Línia 66:
  
 ===Requisits=== ===Requisits===
-  * Tenir 63 anys, si s'han cotitzat 35 anys i 6 mesos. En cas contrari, 63 i 2 mesos.+  * Tenir fins a 2 anys menys de l'edat en què li correspondria jubilar-se
   * Haver cotitzat 35 anys, 2 dels quals compresos dintre dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió.   * Haver cotitzat 35 anys, 2 dels quals compresos dintre dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió.
  
  • Darrera modificació: 13/02/2014 21:48