Novetats

En aquest apartat trobareu, de manera molt breu, informació sobre les darreres novetats que es vagin produint al voltant de les pensions de classes passives.

Data Descripció
Gener 2016 Als Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE 30/10/2015) s'estableixen els havers reguladors de les pensions de jubilació per cadascun dels grups de cotització dels funcionaris públics acollits al règim de classes passives. Igualment s'estableixen els percentatges que s'hauran d'aplicar a aquests havers reguladors per calcular la pensió mensual resultant, en funció del número d'anys de servei. Es contempla una revalorització de les pensions d'un 0.25% respecte a 2015, quedant la pensió màxima fixada en 2567.28€ bruts mensuals. No es preveuen canvis a curt termini.
Gener 2015 Les pensions s'han revaloritzat un 0.25%. La pensió màxima ha quedat fixada en els Presupuestos Generales del Estado en 2560.88€ bruts mensuals, en 14 pagues.
Gener 2014 Confirmat. Les pensions s'han revaloritzat un 0.25%. La pensió màxima ha quedat fixada en els Presupuestos Generales del Estado en 2554.49€ bruts mensuals, en 14 pagues. En aquesta data no hi ha cap normativa ni llei que retardi l'edat de jubilació obligatòria, actualment als 65 anys, ni que limiti la possibilitat de Jubilació Voluntària Ordinària a partir dels 60, sempre i quan es cumpleixin tots els requisits. Això no vol dir que no hi pugui haver canvis en qualsevol moment, i que aquests siguin d'efectes immediats.
Octubre 2013 Les pensions es revaloritzaran, presumiblement, un 0,25% al 2014, el mínim previst a la nova reforma, segons el projecte de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) per al proper any.
Setembre 2013 El govern aprova la reforma de les pensions que comporta, bàsicament, canvis pel que fa al sistema de revisions, que ja no estarà basat en l'IPC del novembre sinó en els ingressos i despeses anuals i en el dèficit o superàvit que presenti la pròpia Seguretat Social. També està previst aplicar un factor de sostenibilitat a partir del 2019, per mirar de garantir que jubilats de diferents generacions tinguin pensions similars per contribucions iguals.
Juliol 2013 Sense novetats respecte a la reforma de la jubilació per classes Passives.
  • Darrera modificació: 04/01/2016 18:17