El professorat amb 32 o més anys cotitzats principalment al grup A1, com a criteri general, cobrarà la pensió màxima que el govern fixa cada any als Presupuestos Generales del Estado (2.819€ per 2022) equivalent al 89,04% de l'haver regulador. Es podria arribar a cobrar el 100% de l'haver regulador en cas de continuar en actiu fins als 70 anys.

L'edat de jubilació forçosa del professorat que cotitza al règim de classes passives és als 65 anys. Si es vol acabar el curs escolar, cal sol·licitar-ho via instància. Igualment, existeix la possibilitat de demanar pròrroga en el servei actiu fins al curs en què es compleixen els 70 anys. Aquesta pròrroga s'ha d'anar demanant curs a curs presentant una sol·licitud de perllongament en el servei actiu abans del 30 d'abril, i pot suposar un complement de la quantitat a cobrar en concepte de pensió.

Per cada any (que no curs) complert de serveis efectius a l'estat entre la data en que es fan els 65 i la data de jubilació, es reconeix un percentatge addicional a la pensió resultant que varia en funció dels anys treballats:

  • Si al fer 65 anys es porten un mínim de 25 anys, s'augmenta la pensió en un 2% per cada any addicional en servei actiu;
  • si se'n porten entre 25 i 37, s'augmenta en un 2.75%
  • i si se'n porten més de 37, en un 4%.
Aquest % addicional pot superar la pensió màxima (89% de l'haver regulador), i pot arribar fins al 100% de l'HR del grup A1, que és el límit que no es pot superar sota cap concepte.

Es poden aconseguir, per tant, 347€/mes addicionals (3.166€ - 2.819€ que és la diferència entre el 100% de l'HR i la pensió màxima).

EXEMPLES:

Professorat amb 32 o més anys treballats, la majoria d'ells cotitzats al grup A1:

  • si opta per la jubilació voluntària, cobraria com a molt la pensió màxima (89% de l'HR).
  • si opta per la jubilació forçosa als 65, cobraria com a molt la pensió màxima (89% de l'HR).
  • per cobrar prop del 100% de l'HR, hauria d'anar demanant pròrroga en actiu entre 3 i 4 cursos més.

*Només arribaria a «sumar» aquests 327€ addicionals el professorat que a en arribar als 65 anys ja en portés més de 37 treballats.
- treballant 3 anys més: 2.819€ + 12% = 3.157€ (*el 12% surt de sumar un 4% durant 3 anys més)
- treballant 4 anys més: 2.819€ + 16% = 3.270€ (*el 16% surt de sumar un 4% durant 4 anys més), superaria el límit del 100% de l'HR i es reduiria aquesta quantitat addicional fins al límit màxim dels 347€ extres que complementen la pensió fins al tope del 100% (3.166€).

Marc legal
Instrucció 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament en el servei actiu al personal funcionari docent
Clases Pasivas. Normas especiales y supuestos especiales

  • Darrera modificació: 03/02/2022 20:16