Guia pràctica per jubilar-te de manera voluntària

Requisits

Els funcionaris inclosos en el Règim de Classes Passives poden jubilar-se voluntàriament des que compleixin els 60 anys d'edat, sempre que tinguin reconeguts un mínim 30 anys de serveis a l'Estat, que no tenen perquè ser només a ensenyament.

Si per completar els trenta anys exigibles cal computar cotitzacions a altres règims, com la Seguretat Social, es requerirà que els últims cinc anys de serveis estiguin cotitzats al Règim de Classes Passives.

Documentació a presentar

- Fotocòpia del DNI

- Instància sol·licitant-ho (la trobareu a Portal de Centre / Persones / Sol·licituds i Tràmits / jubilacio)

- Vida Laboral (només en cas que es tinguin cotitzacions que no constin a ATRI i que s'hagin de tenir en compte per arribar al mínim de 30 anys exigibles).

No cal justificar documentalment tots els anys treballats que ja consten a ATRI.

Termini

Ha de sol·licitar-se com a mínim amb tres mesos d’antelació a l’edat escollida per jubilar-se.

Si la data escollida és 31 d'agost, recomanem presentar la sol·licitud uns 4 o 5 mesos abans.

Com presentar la sol·licitud?

Es pot fer de 3 maneres:

1- Presencialment al registre d'entrada dels SSTT/CdB. (Actualment, i donada la situació d'excepció que estem vivint, els SSTT poden demanar cita prèvia).

2- A través del Portal de Centres, des de la pestanya Persones / Sol·licituds i tràmits / Jubilacions

3- Per ATRI

- Anar a la pestanya superior EXPEDIENT / LES MEVES SOL•LICITUDS

- Clicar al quadre vermell NOVA SOL•LICITUD. Automàticament sortiran les teves dades.

- A DADES DE LA SOL•LICITUD, clicar sobre TIPUS DE SOL•LICITUD. S’obrirà un desplegable on haurem de triar “jubilacions” i després “jubilació voluntària”.

- A la dreta ens sortirà el quadre PROPOSTA DE DATA D’EFECTE amb una icona negra d’un calendari. Clicarem i seleccionarem la data desitjada per la nostra jubilació.

- Més avall, a l’apartat DOCUMENTS A ADJUNTAR / DOCUMENT JUSTIFICATIU, a la dreta hi ha un quadre on diu: “deixar anar una imatge o fitxer…”. Clicarem a sobre i seleccionarem tots els documents que ens calgui enviar, sempre en format PDF.

- Deixarem clicat “gestors del propi departament”

- Per enviar la sol•licitud, clicarem a la redona verda que tenim a la dreta, amb un dibuix d’un avionet de paper blanc a dintre.

Recomanem fer-ho via ATRI
  • Darrera modificació: 06/04/2022 18:01