Guia pràctica per jubilar-te de manera voluntària

Els funcionaris inclosos en el Règim de Classes Passives poden jubilar-se voluntàriament des que compleixin els 60 anys d'edat, sempre que tinguin reconeguts un mínim 30 anys de serveis a l'Estat, que no tenen perquè ser només a ensenyament.

Si per completar els trenta anys exigibles cal computar cotitzacions a altres règims, com la Seguretat Social, es requerirà que els últims cinc anys de serveis estiguin cotitzats al Règim de Classes Passives.

- Fotocòpia del DNI

- Instància sol·licitant-ho (la trobareu a Portal de Centre / Persones / Sol·licituds i Tràmits / jubilacio), o clicant en aquest enllaç: Sol·licitud de jubilació voluntària (març 2023)

- Vida Laboral (només en cas que es tinguin cotitzacions que no constin a ATRI i que s'hagin de tenir en compte per arribar al mínim de 30 anys exigibles).

No cal justificar documentalment tots els anys treballats que ja consten a ATRI.

Ha de sol·licitar-se com a mínim amb tres mesos d’antelació a l’edat escollida per jubilar-se.

Si la data escollida és 31 d'agost, o primers de setembre, recomanem presentar la sol·licitud uns 4 o 5 mesos abans, degut a l'allau de peticions que hi ha per aquestes dates.

Per ATRI (Prèviament, cal descarregar el PDF de la sol·licitud del Portal de Centre, des de la pestanya Persones / Sol·licituds i tràmits / Jubilacions / Règim de Classes Passives), o directament de l'enllaç que trobareu més amunt.

Un cop omplert, anar a l'Atri, on hem de:

- Anar a la pestanya superior EXPEDIENT / LES MEVES SOL•LICITUDS

- Clicar al quadre vermell NOVA SOL•LICITUD. Automàticament sortiran les teves dades.

- A DADES DE LA SOL•LICITUD, clicar sobre TIPUS DE SOL•LICITUD. S’obrirà un desplegable on haurem de triar “jubilacions” i després “jubilació voluntària”.

- A la dreta tenim el quadre PROPOSTA DE DATA D’EFECTE amb una icona negra d’un calendari. Clicarem i seleccionarem la data desitjada per la nostra jubilació.

- Més avall, a l’apartat DOCUMENTS A ADJUNTAR / DOCUMENT JUSTIFICATIU, a la dreta hi ha un quadre on diu: “deixar anar una imatge o fitxer…”. Clicarem a sobre i seleccionarem tots els documents que ens calgui enviar, sempre en format PDF.

- Deixarem clicat “gestors del propi departament”

- Per enviar la sol•licitud, clicarem a la redona verda que tenim a la dreta, amb un dibuix d’un avionet de paper blanc a dintre.

  • Darrera modificació: 27/03/2023 18:31