Jubilació ordinària

Després de l’entrada en vigor de les darreres reformes, existeixen certes possibilitats de jubilació anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen certs supòsits, etc., fins al punt que podem dir que ens trobem davant d’una jubilació “a la carta”. Per aquest motiu, la informació que trobareu en aquest apartat és de caire general, i us recomanem que per qüestions relatives al vostre cas en particular us adreceu a una oficina de la Seguretat Social.

Jubilació per la Seguretat social (Normativa).

CITA PRÈVIA

Es continua desenvolupant la reforma de les pensions aprovada l'estiu de 2011, i que va entrar en vigor al gener de 2013 segons indica el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Aquesta reforma retarda progressivament l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys, en un període transitori fins al 2027. També augmenten els anys de cotització que es tindran en compte per calcular la pensió, que aniran pujant dels 16 actuals fins als 25.

A partir de 1-1-2013, l’edat d’accés a la jubilació depèn de l’edat de l’interessat i de les cotitzacions acumulades a la seva vida laboral.

Aquest 2021 es pot accedir a la pensió de jubilació
  • als 65 anys, si s’han cotitzat 37 anys i 3 mesos o més, o
  • als 66 anys, si s’ha cotitzat menys temps.

però tant l’edat com el temps cotitzat exigible aniran augmentant gradualment fins al 2027, data en la qual l’edat de jubilació quedarà fixada en els 67 anys, si es tenen cotitzats menys de 38 anys i 6 mesos, tal i com es pot apreciar en la taula següent:

Els períodes de cotització es faran constar en dies i, un cop acumulats tots els dies computables, es transformaran en anys i mesos. De cara al càlcul de la pensió només es tindran en compte els anys i mesos complets.

15 anys, dels quals 2 s’hauran d’haver cotitzat dintre dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió o a la data en que va acabar l’obligació de cotitzar.

  • Darrera modificació: 17/05/2021 12:27