La programació per competències (ESO, Batxillerat i EOI). Curs 2019-2020

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix el curs telemàtic de 30 hores i reconegut pel Departament d'Ensenyament com a activitat de Formació Permanent del Professorat «La programació per competències» i que es realitzarà en tres torns diferents.

El considerem molt recomanable per al professorat que vol presentar-se a les oposicions de secundària d'aquest curs.

El curs ofereix la possibilitat d'incorporar la revisió de la Programació Didàctica com un servei apart que no és condició per a la certificació del curs 1).

1r. torn

El curs començarà el 7 d'octubre i finalitzarà el 30 de novembre.
Termini màxim de lliurament de la correcció de la programació per part dels correctors 2) per als que han escollit aquesta opció: 16 de desembre de 2019.

2n. torn

El curs començarà el 8 de gener i finalitzarà el 5 de març.
Termini màxim de lliurament de la correcció de la programació per part dels correctors 3) per als que han escollit aquesta opció: 20 de març de 2020.

3r. torn

El curs començarà el 27 de març 14 d'abril i finalitzarà el 18 de maig 31 de maig.
Termini màxim de lliurament de la correcció de la programació per part dels correctors 4) per als que han escollit aquesta opció, 3 14 de juny de 2020.

Només es realitzaran revisions de les especialitats que apareixen en el llistat d'inscripcions i dels ensenyaments especificats en el títol del curs (ESO, Batxillerat, EOI)

El curs prestarà especial atenció als elements necessaris per a construir una programació coherent i pròpia d'acord amb els requeriments dels darrers processos selectius de personal docent tot suposant una imprescindible mirada compartida que prengui en consideració el treball en equip i, atesa la normativa vigent, la línia pedagògica del centre.

En primer lloc, a la normativa bàsica mínima que estableix el marc en el qual s'ha de desenvolupar qualsevol programació.

En segon lloc, a la contextualització del centre en el seu entorn tant pel que fa al que anomenaríem la vessant «interna» (la història del centre, trets d'identitat i caràcter propi, els espais, les dotacions, l'equip directiu i el tipus de lideratge, coordinacions, com es prenen les decisions, el projecte de centre, l'atenció a la diversitat. etc.) com l'«externa» (tipus d'alumnat, serveis que presta, en quin entorn es troba, quines relacions hi ha amb d’altres institucions, etc.).

En tercer lloc, al disseny competencial de la Unitat Didàctica d'acord amb el context específic traçat per les normes administratives, les característiques del centre i els requisits de les convocatòries.

En quart lloc als mecanismes d'avaluació competencials normativament establerts i la seva adeqüació i personalització.

I finalment, a la confecció d'una programació coherent, lògica i singular que sigui estable però, alhora, oberta i flexible.

El curs no subministrarà programacions ad hoc ja fetes ni tampoc esquemes o models preparats els quals s'hagin d'omplir mecànicament. El curs aspira a facilitar les eines necessàries per a programar «realment», que és allò que es valora preferentment en el procés selectiu: la feina individual i la personalització de la programació són insustituïbles.
Així mateix hom pressuposa la competència dels participants en la matèria que programin per la qual cosa no es farà una correcció de contingut de les Unitats Didàctiques sinó que es revisarà la seva pertinència i correcció en funció de la seva adeqüació i coherència respecte al projecte global de la Programació

Índex del curs:

 1. Abans de començar: FAQ sobre les oposicions
 2. Una mica de normativa
 3. Una base teòrica mínima
 4. Cap a la Programació Didàctica: competències i currículum
 5. Les Unitats Didàctiques
 6. L'avaluació competencial

Adequar la programació a l’alumnat, establint criteris i estratègies, i concretant-la en unitats.

Sense correcció programació didàctica Amb correcció programació didàctica5)
No afiliats 120€ 265€
Afiliats júnior6) 55€ 140€
Afiliats sènior7) 45€ 100€
Els afiliats/des poden matricular-se des del 9 de setembre a qualsevol dels tres torns

La matrícula es realitza telemàticament a http://secundaria.info/cursos.php durant el període establert sempre i quan quedin vacants (places limitades)

No gestionem llistes d'espera

El sistema ofereix automàticament a http://secundaria.info/cursos.php aquelles places que no han finalitzat el pagament i han esgotat la reserva

1r torn

 • Inici per als no afiliats: 16 de setembre de 2019
 • Pagament amb targeta de crèdit: fins 4 d'octubre de 2019.

2n torn

 • Inici per als no afiliats: 18 d'octubre de 2019
 • Pagament amb targeta de crèdit: fins 5 de gener de 2020.

3r torn

 • Inici per als no afiliats: 17 de gener de 2020
 • Pagament amb targeta de crèdit: fins 10 d'abril de 2020.

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Curs reconegut pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Els certificats estaran disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/. Aquells que no disposin d'un usuari XTEC podran demanar la certificació en paper al nostre Centre d'Atenció al Professorat


1)
La correcció d'aquesta programació per part d'un equip d'especialistes es realitzarà una única vegada, cal, doncs, respectar estrictament els terminis de presentació establerts a tal efecte al curs
2) , 3) , 4) , 5)
La correcció de la programació es realitzarà una única vegada
6)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
7)
amb més de sis mesos d'antiguitat
 • Darrera modificació: 25/05/2020 12:07