Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
professorat:oposicions:1920:estiu [04/06/2020 18:01]
jorge@secundaria.info [La programació per competències (ESO, Batxillerat i EOI). Estiu 2020]
professorat:oposicions:1920:estiu [16/06/2020 09:34] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 83: Línia 83:
    
  
 +===== Cobrament mes de juliol ​ (substituts) =====
  
 +A la [[https://​secundaria.info/​docu/​_media/​professorat:​interins:​criteris19-20.pdf|Resolució d'11 de juliol de 2019]] per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020, al punt 3 s'​estableix:​ "A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, **que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de serveis** com a substituts fins al 30 de juny de 2020 en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament,​ **se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol**, sempre que hagin treballat durant els mesos d’abril, maig o juny de 2019."
 +
 +El nomenament **comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol** en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o en les reconegudes a l'​empara de l'​Ordre ENS/​248/​2012,​** tret que es participien una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.**
 +
 +Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total **s’han d’acreditar 30 hores de formació.
 +**
 +Per acreditar la realització de la formació durant el mes de juliol, cal presentar el document acreditatiu de la realització de la formació als serveis territorials o, si s’escau, al Consorci d’Educació de Barcelona **abans del 31 de desembre de 2020.**
 +<note tip>
 +Impressió del certificat ([[http://​xtec.gencat.cat/​ca/​formacio/​la-meva-formacio/​els-meus-certificats/​|Accés amb usuari xtec]]) ​
 +<wrap em>​disponible de dos a tres setmanes després de la finalització del curs</​wrap>​
 +Si teniu qualsevol problema amb l'​usuari xtec, us poden fer arribar la inscripció i/o el certificat. Sol·liciteu-lo [[http://​secundaria.info/​suport.php?​catid=79|aquí]]
 +</​note>​
  • Darrera modificació: 16/06/2020 09:34