Oposicions 2017

Criteris de correcció

Convocatòria i modificacions de la convocatòria

RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent (convocatòria indexada).

RESOLUCIÓ ENS/2273/2016, de 5 d'octubre, de modificació de la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

Vols rebre totes les novetats al voltant de la convocatòria d'Oposicions per a l'any 2017 i la fase de pràctiques corresponent, el curs 2017/2018?

Posa “Sí” a l'opció de configuració del teu perfil tal com es veu a la següent imatge (no oblidis clicar a “Modificar dades”): Registra't si encara no ets usuari/a de secundaria.info.

Darreres novetats

Places inicialment previstes

Cos de professors d’ensenyament secundari

Codi Especialitat E L R T
501 Administració d’Empreses 3 8 1 12
502 Anàlisi i química industrial 1 4 0 5
503 Assessoria i processos d’imatge personal 1 4 0 5
505 Formació i orientació laboral 5 13 1 19
506 Hoteleria i turisme 2 5 1 8
507 Informàtica 8 20 2 30
508 Intervenció socio-comunitària 5 14 1 20
510 Organització i gestió comercial 2 6 0 8
511 Organit. i proc.manteniment de vehicles 1 3 0 4
512 Organit. i proj. de fabricació mecànica 1 4 0 5
516 Processos industria alimentària 1 4 0 5
517 Proces. diagnòstic clínic i proc.ortoprot. 2 6 0 8
518 Processos sanitaris 3 6 1 10
Total 35 96 7 138

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi Especialitat L R T
601 Cuina i pastisseria 11 1 12
603 Estètica 6 0 6
609 Manteniment de vehicles 14 1 15
611 Mecanització i manteniment de màquines 8 1 9
618 Perruqueria 6 0 6
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 9 1 10
620 Procediments sanitaris i assistencials 35 2 37
621 Processos comercials 7 0 7
625 Serveis a la comunitat 26 1 27
626 Serveis de restauració 5 0 5
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 27 1 28
Total 154 8 162

L = procediment d'ingrés lliure.

R = reserva per a aspirants amb discapacitat

E = procediment d'accés a un cos de grup superior.

A = procediment d'accés a un cos del mateix grup.

T = total.

Ràtio, per especialitats, del torn lliure

Temaris vigents corresponents a les especialitats d'FP

Procediment previst segons la normativa vigent

El procediment selectiu previst segons la normativa vigent1)

Xerrades informatives

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) organitza una sèrie de sessions orientatives obertes a tots aquells professors que s’hi vulguin presentar, en les quals es farà una explicació del procés d'oposició segons la convocatòria.

Continguts de la xerrada

  1. La singularitat de l’FP: estat actual i perspectives (què volen fer amb l’FP?)
  2. El procés selectiu: estructura i desenvolupament de les diferents fases.
  3. Especificitats del procés en funció de l'especialitat.
  4. Orientacions i recomanacions a l'hora d'afrontar un procés selectiu de concurs oposició i cada una de les seves parts.
  5. Plantejament i resolució de dubtes i consultes.

Durada aproximada: 1h i 45 minuts.

23/11/2016 09:43

Curs de preparació per a les oposicions

ASPEPC·SPS ofereix el curs "La programació didàctica als Cicles Formatius de la Formació Professional" sobre la preparació de la unitat didàctica als cicles formatius.

El 29 de setembre comencen les matriculacions al curs "La programació didàctica als Cicles Formatius de la Formació Professional" especialment dirigit al professorat que vol presentar-se a les oposicions de cicles formatius
1)
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
  • Darrera modificació: 07/05/2018 16:12