Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:oposicions:2019 [04/06/2019 10:33]
jorge@secundaria.info [Criteris de correcció]
professorat:oposicions:2019 [12/05/2020 19:05] (actual)
jorge@secundaria.info [Adaptació del Departament (Oposicions 2019)]
Línia 652: Línia 652:
 <​html>​ <​html>​
  
-<table width="​314" cellpadding="​2"​ cellspacing="​0"​ border="​1">​ +<table width="​628" cellpadding="​2"​ cellspacing="​0"​ border="​1">​ 
- <col width="​94">​ + <col width="​188">​ 
- <col width="​158">​ + <col width="​316">​ 
- <col width="​48">+ <col width="​96">
  <tr>  <tr>
- <td colspan="​3"​ width="​308" border="​1">​+ <td colspan="​3"​ width="​616" border="​1">​
  <p align="​center"><​font face="​Arial,​ sans-serif"><​font size="​2"​ style="​font-size:​ 9pt"><​b>​Oposició (60%)</​b></​font></​font></​p>​  <p align="​center"><​font face="​Arial,​ sans-serif"><​font size="​2"​ style="​font-size:​ 9pt"><​b>​Oposició (60%)</​b></​font></​font></​p>​
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <td width="​94">+ <td width="​188">
  <​p><​font face="​Arial,​ sans-serif"><​font size="​2"​ style="​font-size:​ 9pt">​1a  <​p><​font face="​Arial,​ sans-serif"><​font size="​2"​ style="​font-size:​ 9pt">​1a
  prova (50%)</​font></​font></​p>​  prova (50%)</​font></​font></​p>​
  </​td>​  </​td>​
- <td colspan="​2"​ width="​210">+ <td colspan="​2"​ width="​420">
  <​p>​ <font face="​Arial,​ sans-serif"><​font size="​2"​ style="​font-size:​ 9pt">​Defensa  <​p>​ <font face="​Arial,​ sans-serif"><​font size="​2"​ style="​font-size:​ 9pt">​Defensa
  de la programació i UD</​font></​font></​p>​  de la programació i UD</​font></​font></​p>​
Línia 672: Línia 672:
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <td rowspan="​2"​ width="​94">+ <td rowspan="​2"​ width="​188">
  <​p><​br/>​  <​p><​br/>​
 <br/> <br/>
Línia 679: Línia 679:
  prova (50%)</​font></​font></​p>​  prova (50%)</​font></​font></​p>​
  </​td>​  </​td>​
- <td width="​158">+ <td width="​316">
  <​p> ​            <​p> ​          
  </​p>​  </​p>​
Línia 691: Línia 691:
  </​table>​  </​table>​
  </​td>​  </​td>​
- <td width="​48">+ <td width="​96">
  <p align="​center"> ​  <p align="​center"> ​
  </​p>​  </​p>​
Línia 698: Línia 698:
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <td width="​158">+ <td width="​316">
  <​p>​ <font face="​Arial,​ sans-serif"><​font size="​2"​ style="​font-size:​ 9pt">​Part  <​p>​ <font face="​Arial,​ sans-serif"><​font size="​2"​ style="​font-size:​ 9pt">​Part
  B (30%) </​font></​font>​  B (30%) </​font></​font>​
  </​p>​  </​p>​
  </​td>​  </​td>​
- <td width="​48">+ <td width="​96">
  <p align="​center">​ <font face="​Arial,​ sans-serif"><​font size="​2"​ style="​font-size:​ 9pt">​Tema</​font></​font></​p>​  <p align="​center">​ <font face="​Arial,​ sans-serif"><​font size="​2"​ style="​font-size:​ 9pt">​Tema</​font></​font></​p>​
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <td colspan="​3"​ width="​308">+ <td colspan="​3"​ width="​616">
  <p align="​center"><​font face="​Arial,​ sans-serif"><​font size="​2"​ style="​font-size:​ 9pt"><​b>​Concurs de mèrits (40%)</​b></​font></​font></​p>​  <p align="​center"><​font face="​Arial,​ sans-serif"><​font size="​2"​ style="​font-size:​ 9pt"><​b>​Concurs de mèrits (40%)</​b></​font></​font></​p>​
  </​td>​  </​td>​
Línia 730: Línia 730:
  
 [[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​arees-actuacio/​professors/​oposicions/​ingres-acces-cossos-docents/​2018/​criteris-correccio/​|Criteris de correcció (Oposicions 2019)]] [[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​arees-actuacio/​professors/​oposicions/​ingres-acces-cossos-docents/​2018/​criteris-correccio/​|Criteris de correcció (Oposicions 2019)]]
 +**Cos de professors d'​ensenyament secundari**
  
   * {{ :​professorat:​oposicions:​501.zip |Administració d'​empreses}}   * {{ :​professorat:​oposicions:​501.zip |Administració d'​empreses}}
Línia 751: Línia 751:
   * {{ :​professorat:​oposicions:​524.pdf |Sistemes electrònics}}   * {{ :​professorat:​oposicions:​524.pdf |Sistemes electrònics}}
   * {{ :​professorat:​oposicions:​525.zip |Sistemes electrotècnics i automàtics}}   * {{ :​professorat:​oposicions:​525.zip |Sistemes electrotècnics i automàtics}}
 +
 +**Cos de professors tècnics de formació professional**
  
  
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​601.pdf |Cuina i pastisseria}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​603.pdf |Estètica}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​608.pdf |Laboratori}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​609.pdf |Manteniment de vehicles}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​610.pdf |Màquines, serveis i producció}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​611.pdf |Mecanització i manteniment de màquines}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​614.pdf |Operacions i equips d'​elaboració de productes alimentaris}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​615.pdf |Operacions de processos}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​616.pdf |Operacions i equips de producció agrària}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​617.pdf |Patronatge i confecció}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​618.zip |Perruqueria}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​619.pdf |Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​620.pdf |Procediments sanitaris i assistencials}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​621.pdf |Processos comercials}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​622.pdf |Processos de gestió administrativa}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​623.pdf |Producció en arts gràfiques}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​625.pdf |Serveis a la comunitat}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​626.pdf |Serveis de restauració}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​627.pdf |Sistemes i aplicacions informàtiques}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​629.zip |Tècniques i procediments d'​imatge i so}}
  
 ===== Butlletí electrònic amb l'​actualitat sobre les Oposicions 2019 ===== ===== Butlletí electrònic amb l'​actualitat sobre les Oposicions 2019 =====
  • Darrera modificació: 04/06/2019 10:33