Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:oposicions:2019 [08/01/2019 13:42]
jorge@secundaria.info
professorat:oposicions:2019 [28/02/2019 17:59] (actual)
jorge@secundaria.info [Ràtio d'admesos del torn lliure]
Línia 4: Línia 4:
  
 [[:​professorat:​oposicions:​convocatoria2019|RESOLUCIÓ EDU/​1/​2019]],​ de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'​adquisició de noves especialitats ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​oposicions:​convocatoria2019|convocatòria indexada]]) [[:​professorat:​oposicions:​convocatoria2019|RESOLUCIÓ EDU/​1/​2019]],​ de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'​adquisició de noves especialitats ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​oposicions:​convocatoria2019|convocatòria indexada]])
 +
 +==== Modificacions de la convocatòria ====
 +
 +[[http://​tinyurl.com/​ybx5gxu3|RESOLUCIÓ EDU/​159/​2019,​ de 28 de gener]], de modificació de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'​adquisició de noves especialitats.
  
 ===== Resum de la Convocatòria ===== ===== Resum de la Convocatòria =====
  
 {{:​publicacions:​1819:​secundaria_info_185.pdf|SECUNDARIA.INFO,​ núm. 185}}. Resum detallat de la convocatòria. {{:​publicacions:​1819:​secundaria_info_185.pdf|SECUNDARIA.INFO,​ núm. 185}}. Resum detallat de la convocatòria.
 +
 +[[https://​secundaria.info/​portal/​article.php?​sid=20190113144704|Comunicat del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) sobre les modificacions fetes en la convocatòria pel Departament]]
 +
 +===== Llistat de participants =====
 +
 +[[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=842630&​language=ca_ES|RESOLUCIÓ EDU/​424/​2019,​ de 20 de febrer,]] per la qual es declara aprovada la llista provisional d'​aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent.
 +
 +[[https://​aplicacions.ensenyament.gencat.cat/​pls/​apex/​f?​p=2016003|Accés a la consulta]]
 +
 +==== Ràtio d'​admesos provisionals del torn lliure ====
 +
 +{{ :​professorat:​oposicions:​ratio_prov_opos_19.png?​nolink |}}
  
 ===== Especialitats i places convocades ===== ===== Especialitats i places convocades =====
Línia 613: Línia 629:
 </​tr></​tbody></​table>​ </​tr></​tbody></​table>​
 </​html>​ </​html>​
 +
 +===== Aplicatiu d'​inscripció =====
 +
 +[[https://​secundaria.info/​portal/​alafont.php?​sid=20190116080714|Accés]]
  
 ===== Procediment previst segons la normativa vigent i adaptació del Departament en ús de les seves competències =====  ===== Procediment previst segons la normativa vigent i adaptació del Departament en ús de les seves competències ===== 
Línia 698: Línia 718:
 [[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​arees-actuacio/​professors/​oposicions/​ingres-acces-cossos-docents/​suposits-practics/​2016/​|Supòsits pràctics especialitats cossos professors d'​ensenyament secundari i professors tècnics d'FP]] [[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​arees-actuacio/​professors/​oposicions/​ingres-acces-cossos-docents/​suposits-practics/​2016/​|Supòsits pràctics especialitats cossos professors d'​ensenyament secundari i professors tècnics d'FP]]
  
-===== Sessions ​d'assessorament gratuïtes i obertes a tot el professorat ​=====+===== Criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició de les les darreres oposicions de Cicles Formatius (2016-2017) ​===== 
 + 
 +Especialitats del Cos de Professors d'​Ensenyament Secundari 
 + 
 +{{:​professorat:​oposicions:​administracio-empreses-ags.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​administracio-empreses-lla.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​analisi-quimica-industrial.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​assessoria-processos-imatge.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​formacio-orientacio-laboral.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​hoteleria-turisme.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​informatica.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​intervencio-sociocomunitaria-gs.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​intervencio-sociocomunitaria-ill.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​organitzacio-gestio-comercial.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​organitzacio-processos-vehicles-gs.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​organitzacio-processos-vehicles-ill.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​organitzacio-projectes-fabricacio.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​organitzacio-projectes-fabricacio_1_.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​processos-diagnostics-clinics.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​processos-industria-alimentaria.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​processos-sanitaris-gs.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​processos-sanitaris-ill.pdf|}}\\ 
 + 
 +Especialitats del Cos de Professors Tècnics d'FP 
 + 
 +{{:​professorat:​oposicions:​cuina-pastisseria.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​estetica.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​manteniment-vehicles.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​mecanitzacio-manteniment-maquines.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​perruqueria.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​procediments-diagnostic-clinic.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​procediments-sanitaris.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​processos-comercials.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​serveis-comunitat.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​serveis-restauracio-gs.pdf|}}\\ 
 +{{:​professorat:​oposicions:​sistemes-aplicacions-informatiques.pdf|}} 
 + 
 + 
  
-[[https://​secundaria.info/​docu/​formacio:​xerrades:​1819:​opos2019|Més informació (continguts,​ llocs, dates, hores...)]] 
  
-===== Butlletí electrònic amb l'​actualitat sobre les Oposicions ​2018 =====+===== Butlletí electrònic amb l'​actualitat sobre les Oposicions ​2019 =====
  
 Posa "​Sí"​ a l'​opció de configuració del [[http://​secundaria.info/​login.php?​return=perfil.php#​config|teu perfil]] tal com es veu a la següent imatge (no oblidis clicar a "​Modificar dades"​):​ Posa "​Sí"​ a l'​opció de configuració del [[http://​secundaria.info/​login.php?​return=perfil.php#​config|teu perfil]] tal com es veu a la següent imatge (no oblidis clicar a "​Modificar dades"​):​