Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:oposicions:2019 [08/01/2019 13:42]
jorge@secundaria.info
professorat:oposicions:2019 [04/06/2019 10:43] (actual)
jorge@secundaria.info [Criteris de correcció]
Línia 4: Línia 4:
  
 [[:​professorat:​oposicions:​convocatoria2019|RESOLUCIÓ EDU/​1/​2019]],​ de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'​adquisició de noves especialitats ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​oposicions:​convocatoria2019|convocatòria indexada]]) [[:​professorat:​oposicions:​convocatoria2019|RESOLUCIÓ EDU/​1/​2019]],​ de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'​adquisició de noves especialitats ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​oposicions:​convocatoria2019|convocatòria indexada]])
 +
 +==== Modificacions de la convocatòria ====
 +
 +[[http://​tinyurl.com/​ybx5gxu3|RESOLUCIÓ EDU/​159/​2019,​ de 28 de gener]], de modificació de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'​adquisició de noves especialitats.
  
 ===== Resum de la Convocatòria ===== ===== Resum de la Convocatòria =====
  
 {{:​publicacions:​1819:​secundaria_info_185.pdf|SECUNDARIA.INFO,​ núm. 185}}. Resum detallat de la convocatòria. {{:​publicacions:​1819:​secundaria_info_185.pdf|SECUNDARIA.INFO,​ núm. 185}}. Resum detallat de la convocatòria.
 +
 +[[https://​secundaria.info/​portal/​article.php?​sid=20190113144704|Comunicat del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) sobre les modificacions fetes en la convocatòria pel Departament]]
 +
 +===== Distribució d'​aspirants admesos per tribunal i especialitat =====
 +
 +{{:​professorat:​oposicions:​opos2019admesosa.png?​800|}}
 +
 +{{:​professorat:​oposicions:​opos2019admesosb.png?​800|}}
 +
 +===== Llistat de participants =====
 +
 +[[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=842630&​language=ca_ES|RESOLUCIÓ EDU/​424/​2019,​ de 20 de febrer,]] per la qual es declara aprovada la llista provisional d'​aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent.
 +
 +[[https://​aplicacions.ensenyament.gencat.cat/​pls/​apex/​f?​p=2016003|Accés a la consulta]]
 +
 +===== Ordre dels aspirants =====
 +
 +[[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=837008&​language=ca_ES|RESOLUCIÓ PDA/​2953/​2018,​ de 13 de desembre]], per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'​ordre d'​actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2019
 +==== Ràtio d'​admesos provisionals del torn lliure ====
 +
 +{{ :​professorat:​oposicions:​ratio_prov_opos_19.png?​nolink |}}
  
 ===== Especialitats i places convocades ===== ===== Especialitats i places convocades =====
Línia 613: Línia 638:
 </​tr></​tbody></​table>​ </​tr></​tbody></​table>​
 </​html>​ </​html>​
 +
 +===== Aplicatiu d'​inscripció =====
 +
 +[[https://​secundaria.info/​portal/​alafont.php?​sid=20190116080714|Accés]]
  
 ===== Procediment previst segons la normativa vigent i adaptació del Departament en ús de les seves competències =====  ===== Procediment previst segons la normativa vigent i adaptació del Departament en ús de les seves competències ===== 
Línia 698: Línia 727:
 [[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​arees-actuacio/​professors/​oposicions/​ingres-acces-cossos-docents/​suposits-practics/​2016/​|Supòsits pràctics especialitats cossos professors d'​ensenyament secundari i professors tècnics d'FP]] [[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​arees-actuacio/​professors/​oposicions/​ingres-acces-cossos-docents/​suposits-practics/​2016/​|Supòsits pràctics especialitats cossos professors d'​ensenyament secundari i professors tècnics d'FP]]
  
-===== Sessions d'​assessorament gratuïtes i obertes a tot el professorat ​=====+===== Criteris de correcció ​===== 
 + 
 +[[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​arees-actuacio/​professors/​oposicions/​ingres-acces-cossos-docents/​2018/​criteris-correccio/​|Criteris de correcció (Oposicions 2019)]] 
 +**Cos de professors d'​ensenyament secundari** 
 + 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​501.zip |Administració d'​empreses}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​502.pdf |Anàlisi i química industrial}}  
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​503.zip |Assessoria i processos d'​imatge personal}}  
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​505.pdf |Formació i orientació laboral}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​506.zip |Hoteleria i turisme}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​507.pdf |Informàtica}}  
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​508.pdf |Intervenció sociocomunitària}}  
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​510.pdf |Organització i gestió comercial}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​511.pdf |Organització i processos de manteniment vehicles}}  
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​512.pdf |Organització i projectes de fabricació mecànica}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​513.pdf |Organització i projectes de sistemes energètics}}  
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​515.pdf |Processos de producció agrària}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​516.pdf |Processos en la indústria alimentària}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​517.pdf |Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics}}  
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​518.zip |Processos sanitaris}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​519.zip |Processos i mitjans de comunicació}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​522.pdf |Processos i productes d'arts gràfiques}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​524.pdf |Sistemes electrònics}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​525.zip |Sistemes electrotècnics i automàtics}} 
 + 
 +**Cos de professors tècnics de formació professional** 
  
-[[https://​secundaria.info/​docu/​formacio:xerrades:1819:opos2019|Més informació (contingutsllocs, dates, hores...)]]+  * {{ :professorat:​oposicions:​601.pdf |Cuina i pastisseria}} 
 +  * {{ :professorat:oposicions:603.pdf ​|Estètica}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​608.pdf |Laboratori}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​609.pdf |Manteniment de vehicles}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​610.pdf |Màquinesserveis i producció}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​611.pdf |Mecanització i manteniment de màquines}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​614.pdf |Operacions i equips d'​elaboració de productes alimentaris}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​615.pdf |Operacions de processos}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​616.pdf |Operacions i equips de producció agrària}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​617.pdf |Patronatge i confecció}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​618.zip |Perruqueria}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​619.pdf |Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​620.pdf |Procediments sanitaris i assistencials}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​621.pdf |Processos comercials}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​622.pdf |Processos de gestió administrativa}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​623.pdf |Producció en arts gràfiques}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​625.pdf |Serveis a la comunitat}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​626.pdf |Serveis de restauració}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​627.pdf |Sistemes i aplicacions informàtiques}} 
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​629.zip |Tècniques i procediments d'​imatge i so}}
  
-===== Butlletí electrònic amb l'​actualitat sobre les Oposicions ​2018 =====+===== Butlletí electrònic amb l'​actualitat sobre les Oposicions ​2019 =====
  
 Posa "​Sí"​ a l'​opció de configuració del [[http://​secundaria.info/​login.php?​return=perfil.php#​config|teu perfil]] tal com es veu a la següent imatge (no oblidis clicar a "​Modificar dades"​):​ Posa "​Sí"​ a l'​opció de configuració del [[http://​secundaria.info/​login.php?​return=perfil.php#​config|teu perfil]] tal com es veu a la següent imatge (no oblidis clicar a "​Modificar dades"​):​
  • Darrera modificació: 08/01/2019 13:42