Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:oposicions:2019 [08/02/2019 12:22]
jorge@secundaria.info [Criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició de les les darreres oposicions de Cicles Formatius (2016-2017)]
professorat:oposicions:2019 [28/02/2019 17:59] (actual)
jorge@secundaria.info [Ràtio d'admesos del torn lliure]
Línia 13: Línia 13:
 {{:​publicacions:​1819:​secundaria_info_185.pdf|SECUNDARIA.INFO,​ núm. 185}}. Resum detallat de la convocatòria. {{:​publicacions:​1819:​secundaria_info_185.pdf|SECUNDARIA.INFO,​ núm. 185}}. Resum detallat de la convocatòria.
  
 +[[https://​secundaria.info/​portal/​article.php?​sid=20190113144704|Comunicat del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) sobre les modificacions fetes en la convocatòria pel Departament]]
  
 +===== Llistat de participants =====
  
-===== Comunicat del Sindicat Professors ​de Secundària (aspepc·sps) sobre les modificacions fetes en la convocatòria ​pel Departament =====+[[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=842630&​language=ca_ES|RESOLUCIÓ EDU/​424/​2019, ​de 20 de febrer,]] per la qual es declara aprovada la llista provisional d'​aspirants admesos i exclosos a la convocatòria ​de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent.
  
-[[https://secundaria.info/portal/article.php?sid=20190113144704|Comunicat]]+[[https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2016003|Accés a la consulta]]
  
 +==== Ràtio d'​admesos provisionals del torn lliure ====
  
-===== Distribució de sol·licituds per cossos i especialitats (amb ràtio total) ===== +{{ :​professorat:​oposicions:​ratio_prov_opos_19.png?nolink ​|}}
- +
-{{:​professorat:​oposicions:​opos19pes.jpg?1200|}} +
- +
-{{:​professorat:​oposicions:​opos19ptfp.jpg?​1200|}} +
- +
-{{:​professorat:​oposicions:​opos19mestres.jpg?​1200|}}+
  
 ===== Especialitats i places convocades ===== ===== Especialitats i places convocades =====
  • Darrera modificació: 08/02/2019 12:22