Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
professorat:oposicions:2020 [09/06/2020 12:58]
josep.maria.gayola@secundaria.info
professorat:oposicions:2020 [14/06/2020 18:15] (actual)
josep.maria.gayola@secundaria.info
Línia 8: Línia 8:
 [[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=869136&​language=ca_ES|CORRECCIÓ D'​ERRADES]] a la Resolució EDU/​17/​2020,​ de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'​adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8042, de 15.1.2020), modificada per la Resolució EDU/​52/​2020,​ de 16 de gener. [[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=869136&​language=ca_ES|CORRECCIÓ D'​ERRADES]] a la Resolució EDU/​17/​2020,​ de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'​adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8042, de 15.1.2020), modificada per la Resolució EDU/​52/​2020,​ de 16 de gener.
  
 +[[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=874666&​language=ca_ES|RESOLUCIÓ EDU/​1233/​2020,​ de 5 de juny]], de modificació de la Resolució EDU/​17/​2020,​ de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'​adquisició de noves especialitats. (** modificació de calendari** i detalls d'​adaptació a les mesures per la Covid-19)
  
 === Resums === === Resums ===
Línia 36: Línia 37:
   * Prova de llengües: divendres **4 de setembre de 2020** a les 16:00 hores   * Prova de llengües: divendres **4 de setembre de 2020** a les 16:00 hores
   * **Acte de presentació i lliurament de la Programació Didàctica**:​ dissabte **5 de setembre de 2020** a les 10:00 hores   * **Acte de presentació i lliurament de la Programació Didàctica**:​ dissabte **5 de setembre de 2020** a les 10:00 hores
 +    * Els tribunals poden convocar els aspirants per franges horàries, que caldrà comunicar amb dos dies d'​antelació
 +    * Els procediments d'​ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat inicien la fase d'​oposició en data posterior a la de l'acte de presentació,​ amb l'​inici de la primera prova
 +    * //Els procediments d'​accés a un cos de grup superior i d'​adquisició de noves especialitats,​ si així ho determina la comissió de selecció respectiva, poden iniciar la fase d'​oposició a continuació de l'acte de presentació//​
   * Primera prova (defensa i presentació PD i UD): de setembre a 1a. quinzena d' octubre de 2020   * Primera prova (defensa i presentació PD i UD): de setembre a 1a. quinzena d' octubre de 2020
   * Segona prova (part A supòsit pràctic i part B desenvolupament del tema): octubre-novembre de 2020   * Segona prova (part A supòsit pràctic i part B desenvolupament del tema): octubre-novembre de 2020
  • Darrera modificació: 14/06/2020 18:15