Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
Ultima revisió Ambdós costats nova versio
professorat:oposicions:2021 [03/02/2021 15:44]
joan.alis@secundaria.info
professorat:oposicions:2021 [07/04/2021 08:59]
jorge@secundaria.info
Línia 8: Línia 8:
 ===== Resum convocatòria ===== ===== Resum convocatòria =====
  
-{{ :​publicacions:​2021:​secundaria_info_207_portada.pdf |SECUNDARIA.INFO,​ NÚM. 207 Portada}}. Oposicions ​CF 2021 portada+{{ :​publicacions:​2021:​secundaria_info_207.pdf |SECUNDARIA.INFO,​ NÚM. 207}}. Oposicions 2021 CF
  
-{{ :​publicacions:​2021:​secundaria_info_207.pdf |SECUNDARIA.INFO,​ NÚM. 207}}. Oposicions CF 2021 complet+===== Aplicatiu d'​inscripció =====
  
 +<button type="​primary"​ size="​lg">​[[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​tramits/​tramits-temes/​126-tramit-oposicions-docents?​moda=1|Sol·licitar la inscripció]]</​button>​
  
-====== ​Places per especialitats ​======+===== Consulta, impressió i pagament de sol·licituds ​===== 
 +  
 +<button type="​primary"​ size="​lg">​[[https://​aplicacions.ensenyament.gencat.cat/​pls/​apex/​f?​p=2015006:​12|Consulta,​ impressió i pagament]]</​button>​
  
 +===== Admissió d'​aspirants =====
  
-{{ :​professorat:​oposicions:​placesprovopos2021.png?​600 |}}+Llista d'​admesos i exclosos als procediments selectius d'​ingrés i accés a la funció pública docent 
 +==== Llista provisional ==== 
 +//​06/​04/​2021//​
  
 +Termini de reclamacions:​ 10 dies hàbils (del 7 al 20 d'​abril de 2021).
  
-===== Calendari i estructura de les proves =====+<button type="​primary"​ size="​lg">​[[https://​aplicacions.ensenyament.gencat.cat/​pls/​apex/​f?​p=2016003|Consulta llista provisional]]</​button>​
  
-Per aquest curs 2020-2021 s'ha publicat convocatòria d'​ingrés,​ accés i adquisició de noves especialitats dels cossos de Professors de Secundària amb atribució docent a CF i tècnics d'FP, concretament 1.198 del cos de professors de Secundària i 
-717 de professors tècnics d’FP 
  
 +[[https://​tauler.seu.cat/​pagDetall.do?​idEdicte=293678&​idens=1|Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s'​aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent]]
  
-Estructura de les proves (Torn L i R)+===== Ràtios d'​admesos provisionals dels torns L i R =====
  
-{{ :​professorat:​oposicions:​torn_l_i_r.png?400 |}}+{{:​professorat:​oposicions:​ratioprov2021.jpg?600|}}
  
-Calendari+===== Places per especialitats =====
  
-  * **Presentació sol·licituds:​ del 8 de febrer a l'1 de març de 2021** 
  
-  ​Llista admesos Provisionals:​ Màxim 1 mes després.+**Cos de professors tècnics de formació professional**
  
-  * Reclamacions llista provisional10 dies hàbils. +<​html>​ 
- +<table border="​1"​ cellpadding="​1"​ width="​100%"​ cellspacing="​0">​ 
-  * Llista definitiva/seu tribunalmàxim 7 dies naturals abans inici proves. +<​tbody><​tr><​td><​p><​b>​Codi</​b></​p>​ 
- +</​td>​ 
-  * Sorteig vocals tribunalsEs publicarà al web del Departament. +<​td><​p><​b>​Especialitat</​b></​p>​ 
- +</​td>​ 
-  * Criteris correcció/estris, si escau: 2 setmanes/2 dies abans inici proves. +<​td><​p style="​text-aligncenter;"><​b>​L</​b></​p>​ 
- +</td> 
-  * **Acte ​de presentació19 de juny de 2021**. (lliurar programació) +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​R<​/b></​p>​ 
- +</​td>​ 
-  * Fi fase oposicióNo hi ha previsió temporal a la convocatòria però el Departament espera que el 31 de juliol ​de 2021. +<​td><​p style="​text-aligncenter;"><​b>​T</​b></​p>​ 
- +</td> 
-  * Fi fase de concurs31 de desembre de 2021. +</​tr><​tr><​td><​p>​601</​p>​ 
- +</​td>​ 
-  * Nomenament funcionaris en pràctiques: 1 de setembre 2022. +<​td><​p>​Cuina i pastisseria</​p>​ 
- +</​td>​ 
-  * Fase de pràctiquescurs 2022-2023. +<​td><​p style="​text-aligncenter;">​29</​p>​ 
- +</td> 
-  * Nomenament funcionaris ​de carrerade setembre 2023. +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2<​/p> 
-   +</​td>​ 
- +<​td><​p style="​text-aligncenter;">​31</​p>​ 
- +</​td>​ 
-===== Oferta pública ​d'ocupació aprovada (09/12/2020) =====+</​tr><​tr><​td><​p>​602</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Equips electrònics</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</p> 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</p> 
 +</td> 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​603</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Estètica</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​26</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​27</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​604</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Fabricació i instal·lació ​de fusteria i mobles</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-aligncenter;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​605</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Instal·lació i manteniment d'​equips tèrmics i fluids</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​606</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Instal·lacions electrotècniques</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​21</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​22</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​608</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Laboratori</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​9</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​9</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​609</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Manteniment ​de vehicles</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​66</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​69</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​610</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Màquines,​ serveis i producció</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​611</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Mecanització i manteniment ​de màquines</​p>​ 
 +</td> 
 +<​td><​p style="​text-aligncenter;">​65</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​68</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​612</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Oficina ​de projectes ​de construcció</​p>​ 
 +</td> 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​614</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Operacions d'​equips d'​elaboració ​de productes alimentaris</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-aligncenter;">​9</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​9</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​615</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Operacions ​de processos</​p>​ 
 +</td> 
 +<​td><​p style="​text-aligncenter;">​10</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​11</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​616</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Operacions i equips ​de producció agrària</​p>​ 
 +</td> 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​617</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Patronatge i confecció</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​618</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Perruqueria</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​13</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​14</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​619</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Procediments ​de diagnòstic clínic i ortoprotètics</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-aligncenter;">​38</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align: center;">​2</​p>​ 
 +</td> 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​40</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​620</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Procediments sanitaris i assistencials</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​77</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​81</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​621</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos comercials</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​84</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​88</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​622</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos ​de gestió administrativa</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-aligncenter;">​49</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​52</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​623</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Producció en arts gràfiques</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​625</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Serveis a la comunitat</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​32</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​34</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​626</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Serveis ​de restauració</​p>​ 
 +</td> 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</td> 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​627</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Sistemes i aplicacions informàtiques</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​104</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​5</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​109</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​628</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Soldadures</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​629</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Tècniques i procediments ​d'imatge i so</p> 
 +</td> 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td colspan="​2"><​b>​ </​b><​p><​b>​Total</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​685</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​32</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​717</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr></​tbody></​table>​ 
 +</​html>​ 
 +  
 +**Cos de professors d'​ensenyament secundari**
  
 <​html>​ <​html>​
-<​p>​Distribució de les places de la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal:</​p>​ +<​table ​border="1" ​cellpadding="​1"​ width="​100%" cellspacing="​0">​ 
-<​table ​width="0" ​border="​1"​+<tbody><tr><td><​p><​b>Codi</b></​p>​
-<​tbody>​ +
-<​tr>​ +
-<​td ​width="​425">​ +
-<p><strong>&nbsp;</strong></​p>​ +
-<​p><​strong>&​nbsp;</​strong></​p>​ +
-<​p><​strong>Cos</strong></​p>​+
 </td> </td>
-<​td ​width="​104"​> +<​td><​p><​b>Especialitat</b></​p>​
-<​p><​strong>&nbsp;</strong></​p>​ +
-<​p><​strong>&​nbsp;</​strong></​p>​ +
-<​p><​strong>​Total</​strong></​p>​+
 </td> </td>
-</tr> +<td><p style="text-align: center;"><​b>​E</​b></​p>​
-<tr> +
-<td width="425"> +
-<p>Cos de mestres</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="104"> +<td><p style="text-align: center;"><​b>​L</​b></​p>​
-<p>402</p>+
 </td> </td>
-</tr> +<td><p style="text-align: center;"><​b>​R</​b></​p>​
-<tr> +
-<td width="425"> +
-<p>Cos de professors d’ensenyament secundari</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="104"> +<td><p style="text-align: center;"><​b>T</b></​p>​
-<p>&nbsp;</p> +
-<p>873</p>+
 </td> </td>
-</tr> +</​tr><​tr><​td><​p>​501</p>
-<tr> +
-<​td ​width="​425"​> +
-<p>Cos de professors tècnics de formació professional</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="​104"​> +<​td><​p>​Administració d'​empreses</p>
-<p>42</p>+
 </td> </td>
-</tr> +<td><p style="text-align: center;">13</p>
-<tr> +
-<td width="425"> +
-<​p>​Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="​104"​> +<​td><​p ​style="​text-align:​ center;"​>108</p>
-<p>29</p>+
 </td> </td>
-</tr> +<td><p style="text-align: center;">6</p>
-<tr> +
-<td width="425"> +
-<​p>​Cos de professors d’arts plàstiques i disseny</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="​104"​> +<​td><​p ​style="​text-align:​ center;"​>127</p>
-<p>9</p>+
 </td> </td>
-</tr> +</​tr><​tr><​td><​p>​502</p>
-<tr> +
-<​td ​width="​425"​> +
-<p>Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="​104"​> +<​td><​p>​Anàlisi i química industrial</p>
-<p>&​nbsp;</​p>​ +
-<​p>​1</​p>​ +
-<​p>&​nbsp;​</p>+
 </td> </td>
-</tr> +<td><p style="text-align: center;">5</p>
-<tr> +
-<td width="425"> +
-<​p><​strong>​Total</​strong>​</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="104"> +<td><p style="text-align: center;">46</p>
-<​p><​strong>​1.356</​strong>​</p>+
 </td> </td>
-</tr> +<td><​p ​style="​text-aligncenter;">3</p>
-</​tbody>​ +
-</​table>​ +
-<p>&​nbsp;</​p>​ +
-<​p>​Distribució de les places corresponents a la taxa de reposició 2019 de l’oferta d’ocupació pública 2020:</​p>​ +
-<​p>&​nbsp;</​p>​ +
-<table width="0" border="​1">​ +
-<​tbody>​ +
-<​tr>​ +
-<td width="​395">​ +
-<​p><​strong>&​nbsp;</​strong></​p>​ +
-<​p><​strong>&​nbsp;</​strong></​p>​ +
-<​p><​strong>​Cos</​strong></​p>​+
 </td> </td>
-<​td ​width="​113"​> +<​td><​p ​style="​text-align:​ center;">54</p>
-<p><​strong>&​nbsp;</​strong></​p>​ +
-<​p><​strong>&​nbsp;</​strong></​p>​ +
-<​p><​strong>​Total</​strong></​p>​+
 </td> </td>
-</tr> +</​tr><​tr><​td><​p>​503</p>
-<tr> +
-<​td ​width="​395"​> +
-<p>Cos de mestres</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="​113"​> +<​td><​p>​Assessoria i processos d'​imatge personal</p>
-<p>1.103</p>+
 </td> </td>
-</tr> +<td><p style="text-align: center;">4</p>
-<tr> +
-<td width="395"> +
-<​p>​Cos de professors d’ensenyament secundari</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="​113"​> +<​td><​p ​style="​text-align:​ center;"​>37</p>
-<p>628</p>+
 </td> </td>
-</tr> +<td><p style="text-align: center;">2</p>
-<tr> +
-<td width="395"> +
-<​p>​Cos de professors tècnics de formació professional</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="​113"​> +<​td><​p ​style="​text-align:​ center;"​>43</p>
-<p>53</p>+
 </td> </td>
-</tr> +</​tr><​tr><​td><​p>​504</p>
-<tr> +
-<​td ​width="​395"​> +
-<p>Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="​113"​> +<​td><​p>​Construccions civils i edificacions</p>
-<p>5</p>+
 </td> </td>
-</tr> +<td><p style="text-align: center;">1</p>
-<tr> +
-<td width="395"> +
-<​p>​Cos de professors d’arts plàstiques i disseny</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="​113"​> +<​td><​p ​style="​text-align:​ center;"​>8</p>
-<p>7</p>+
 </td> </td>
-</tr> +<td><p style="text-align: center;">1</p>
-<tr> +
-<td width="395"> +
-<​p>​Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="113"> +<td><p style="text-align: center;">10</p>
-<p>--</p>+
 </td> </td>
-</tr> +</​tr><​tr><​td><​p>​505</p>
-<tr> +
-<​td ​width="​395"​> +
-<p><​strong>​Total</​strong>​</p>+
 </td> </td>
-<​td ​width="​113"​> +<​td><​p>​Formació i orientació laboral</p>
-<p><​strong>​1.796</​strong>​</p>+
 </td> </td>
-</​tr>​ +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​11</​p>​ 
-</tbody+</​td>​ 
-</table+<​td><​p style="​text-align:​ center;">​95</​p>​ 
-<​p>&​nbsp;</​p>​+</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​112</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</tr><​tr><​td><​p>​506</​p
 +</td
 +<​td><​p>​Hoteleria i turisme</p
 +</​td>​ 
 +<td><p style="​text-align:​ center;">​5</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​45</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​53</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​507</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Informàtica</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​24</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​206</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​12</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​242</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​508</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Intervenció sociocomunitària</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​63</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​74</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​509</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Navegació i instal·lacions marines</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"​>&​nbsp;</​p
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​510</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Organització i gestió comercial</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​12</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​104</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​122</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​511</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Organització i processos de manteniment de vehicles</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​5</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​46</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​54</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​512</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Organització i projectes de fabricació mecànica</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​59</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​70</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​513</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Organització i projectes de sistemes energètics</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​514</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos de cultiu aqüícola</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​515</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos de producció agrària</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​21</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​25</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​516</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos en la industria alimentària</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​517</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​25</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​30</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​518</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos sanitaris</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​9</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​74</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​87</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​519</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos i mitjans de comunicació</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​14</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​17</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​520</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos i productes de tèxtil, confecció i pell</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​10</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​522</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos i productes d'arts gràfiques</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​10</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​523</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos i productes de fusta i moble</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​524</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Sistemes electrònics</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​9</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​525</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Sistemes electrònics i automàtics</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​17</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​20</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td colspan="​2"><​b>​ </​b><​p><​b>​Total</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​119</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​1.018</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​61</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​1.198</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr></​tbody></​table>
 </​html>​ </​html>​
 + 
  
 +
 +===== Calendari i estructura de les proves =====
 +
 +Per aquest curs 2020-2021 s'ha publicat [[professorat:​oposicions:​2021:​convocatoriaindexada|RESOLUCIÓ EDU/​182/​2021,​ de 29 de gener]], de convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats dels cossos de Professors de Secundària amb atribució docent a CF i tècnics d'FP, concretament 1.198 del cos de professors de Secundària i 717 de professors tècnics d’FP
 +
 +
 +Estructura de les proves (Torn L i R)
 +
 +{{ :​professorat:​oposicions:​torn_l_i_r.png?​400 |}}
 +
 +Calendari
 +
 +  * Presentació sol·licituds:​ del 8 de febrer a l'1 de març de 2021
 +
 +  * Llista provisional d'​admesos i exclosos: 6 d'​abril de 2021
 +
 +  * Termini presentació de reclamacions:​ del 7 al 20 d'​abril de 2021
 +
 +  * Llista definitiva d'​admesos i exclosos: finals de maig de 2021
 +
 +  * Proves de llengües: 18 de juny de 2021, a les 16 hores (només qui n'hagi de fer)
 +
 +  * **Acte de presentació:​ 19 de juny de 2021**
 +
 +  * Finalització del procediment:​ abans del 31 de desembre de 2021
 +
 +  * Fase de pràctiques:​ curs 2022-2023.
 +
 +  * Nomenament funcionaris de carrera: 1 de setembre 2023.
 +  ​
 +
 +
 +===== Ordre d'​actuació =====
 +
 +[[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=889499&​language=ca_ES|RESOLUCIÓ PDA/​3346/​2020,​ de 17 de desembre]], per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'​ordre d'​actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 202
  
 ===== Eines d'​ajuda ===== ===== Eines d'​ajuda =====
 +==== Sessions d'​assessorament Oposicions 2021 CF ====
 +  *Informació:​ https://​secundaria.info/​docu/​meet:​21:​oposicions_2021_cf
 +  *Inscripció:​ https://​secundaria.info/​cursos.php
 +
  
  
Línia 221: Línia 687:
  
 [[https://​tinyurl.com/​y4mbccdu|Curs telemàtic extraordinari:​ La programació didàctica als Cicles Formatius de la Formació Professional (LOE)]] [[https://​tinyurl.com/​y4mbccdu|Curs telemàtic extraordinari:​ La programació didàctica als Cicles Formatius de la Formació Professional (LOE)]]
-** 
-2n torn** 
  
-El curs començarà el 11/01/2021 i finalitzarà el 23/02/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació,​ 07/​04/​2021. +**2n torn** 
-** + 
-3r torn** +El curs començarà el 11/01/2021 i finalitzarà el 23/02/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació ​per part dels formadors, 07/04/2021. 
-El curs començarà el 02/03/2021 i finalitzarà el 15/04/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació), 06/05/2021.+ 
 +**3r torn** 
 + 
 +El curs començarà el 02/03/2021 i finalitzarà el 15/04/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació ​per part dels formadors, 06/05/2021. 
 + 
 +**4t torn. Torn extraordinari**  
 + 
 +El curs començarà el 06/04/2021 i finalitzarà el 10/05/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació per part dels formadors, 31/05/2021.
  
 ==== Butlletí electrònic amb l'​actualitat sobre les Oposicions 2021 ==== ==== Butlletí electrònic amb l'​actualitat sobre les Oposicions 2021 ====
  • Darrera modificació: 14/05/2021 09:20