Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:oposicions:2021 [03/02/2021 18:04]
jorge@secundaria.info [Calendari i estructura de les proves]
professorat:oposicions:2021 [07/04/2021 08:59] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 10: Línia 10:
 {{ :​publicacions:​2021:​secundaria_info_207.pdf |SECUNDARIA.INFO,​ NÚM. 207}}. Oposicions 2021 CF {{ :​publicacions:​2021:​secundaria_info_207.pdf |SECUNDARIA.INFO,​ NÚM. 207}}. Oposicions 2021 CF
  
 +===== Aplicatiu d'​inscripció =====
  
-====== Places per especialitats ======+<button type="​primary"​ size="​lg">​[[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​tramits/​tramits-temes/​126-tramit-oposicions-docents?​moda=1|Sol·licitar la inscripció]]</​button>​
  
 +===== Consulta, impressió i pagament de sol·licituds =====
 + 
 +<button type="​primary"​ size="​lg">​[[https://​aplicacions.ensenyament.gencat.cat/​pls/​apex/​f?​p=2015006:​12|Consulta,​ impressió i pagament]]</​button>​
  
-[[https://secundaria.info/docu/​professorat:​oposicions:​2021:​convocatoriaindexada#​places_convocades|Places per especialitat]]+===== Admissió d'​aspirants ===== 
 + 
 +Llista d'​admesos i exclosos als procediments selectius d'​ingrés i accés a la funció pública docent 
 +==== Llista provisional ==== 
 +//​06/​04/​2021//​ 
 + 
 +Termini de reclamacions:​ 10 dies hàbils (del 7 al 20 d'​abril de 2021). 
 + 
 +<button type="​primary"​ size="​lg">​[[https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/​f?​p=2016003|Consulta llista provisional]]</​button>​ 
 + 
 + 
 +[[https://​tauler.seu.cat/​pagDetall.do?​idEdicte=293678&​idens=1|Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s'​aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent]] 
 + 
 +===== Ràtios d'​admesos provisionals dels torns L i R ===== 
 + 
 +{{:professorat:​oposicions:​ratioprov2021.jpg?​600|}} 
 + 
 +===== Places per especialitats ===== 
 + 
 + 
 +**Cos de professors tècnics de formació professional** 
 + 
 +<​html>​ 
 +<table border="​1"​ cellpadding="​1"​ width="​100%"​ cellspacing="​0">​ 
 +<​tbody><​tr><​td><​p><​b>​Codi</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p><​b>​Especialitat</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​L</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​R</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​T</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​601</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Cuina i pastisseria</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​29</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​31</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​602</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Equips electrònics</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​603</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Estètica</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​26</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​27</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​604</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​605</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Instal·lació i manteniment d'​equips tèrmics i fluids</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​606</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Instal·lacions electrotècniques</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​21</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​22</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​608</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Laboratori</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​9</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​9</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​609</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Manteniment de vehicles</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​66</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​69</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​610</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Màquines,​ serveis i producció</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​611</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Mecanització i manteniment de màquines</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​65</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​68</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​612</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Oficina de projectes de construcció</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​614</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Operacions d'​equips d'​elaboració de productes alimentaris</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​9</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​9</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​615</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Operacions de processos</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​10</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​11</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​616</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Operacions i equips de producció agrària</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​617</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Patronatge i confecció</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​618</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Perruqueria</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​13</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​14</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​619</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​38</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​40</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​620</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Procediments sanitaris i assistencials</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​77</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​81</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​621</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos comercials</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​84</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​88</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​622</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos de gestió administrativa</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​49</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​52</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​623</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Producció en arts gràfiques</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​625</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Serveis a la comunitat</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​32</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​34</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​626</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Serveis de restauració</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​627</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Sistemes i aplicacions informàtiques</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​104</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​5</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​109</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​628</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Soldadures</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​629</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Tècniques i procediments d'​imatge i so</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td colspan="​2"><​b>​ </​b><​p><​b>​Total</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​685</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​32</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​717</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr></​tbody></​table>​ 
 +</​html>​ 
 +  
 +**Cos de professors d'​ensenyament secundari** 
 + 
 +<​html>​ 
 +<table border="​1"​ cellpadding="​1"​ width="​100%"​ cellspacing="​0">​ 
 +<​tbody><​tr><​td><​p><​b>​Codi</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p><​b>​Especialitat</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​E</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​L</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​R</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​T</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​501</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Administració d'​empreses</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​13</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​108</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​127</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​502</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Anàlisi i química industrial</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​5</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​46</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​54</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​503</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Assessoria i processos d'​imatge personal</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​37</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​43</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​504</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Construccions civils i edificacions</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​10</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​505</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Formació i orientació laboral</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​11</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​95</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​112</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​506</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Hoteleria i turisme</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​5</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​45</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​53</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​507</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Informàtica</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​24</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​206</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​12</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​242</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​508</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Intervenció sociocomunitària</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​63</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​74</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​509</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Navegació i instal·lacions marines</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​510</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Organització i gestió comercial</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​12</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​104</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​122</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​511</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Organització i processos de manteniment de vehicles</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​5</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​46</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​54</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​512</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Organització i projectes de fabricació mecànica</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​59</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​70</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​513</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Organització i projectes de sistemes energètics</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​514</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos de cultiu aqüícola</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​515</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos de producció agrària</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​21</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​25</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​516</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos en la industria alimentària</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​6</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​517</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​3</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​25</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​30</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​518</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos sanitaris</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​9</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​74</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​4</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​87</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​519</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos i mitjans de comunicació</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​14</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​17</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​520</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos i productes de tèxtil, confecció i pell</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​10</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​522</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos i productes d'arts gràfiques</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​10</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​523</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Processos i productes de fusta i moble</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​7</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​524</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Sistemes electrònics</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​8</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​9</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td><​p>​525</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p>​Sistemes electrònics i automàtics</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​2</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​17</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​1</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;">​20</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td colspan="​2"><​b>​ </​b><​p><​b>​Total</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​119</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​1.018</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​61</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​p style="​text-align:​ center;"><​b>​1.198</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr></​tbody></​table>​ 
 +</​html>​ 
 + 
  
  
Línia 28: Línia 653:
 Calendari Calendari
  
-  ​* **Presentació sol·licituds:​ del 8 de febrer a l'1 de març de 2021**+  * Presentació sol·licituds:​ del 8 de febrer a l'1 de març de 2021
  
-  * Llista admesos ​Provisionalsmàxim 1 mes després.+  * Llista ​provisional d'admesos ​i exclosos6 d'​abril de 2021
  
-  * Reclamacions llista provisional10 dies hàbils.+  * Termini presentació de reclamacionsdel 7 al 20 d'​abril de 2021
  
-  * Llista definitiva/seu tribunalmàxim 7 dies naturals abans inici proves.+  * Llista definitiva ​d'​admesos i exclososfinals de maig de 2021
  
-  * Sorteig vocals tribunalses publicarà al web del Departament.+  * Proves de llengües18 de juny de 2021, a les 16 hores (només qui n'hagi de fer)
  
-  * Criteris correcció/​estris,​ si escau2 setmanes/2 dies abans inici proves.+  * **Acte de presentació19 de juny de 2021**
  
-  * **Acte de presentació:​ 19 de juny de 2021**. (lliurar programació) +  * Finalització del procedimentabans del 31 de desembre de 2021
- +
-  * Fi fase oposició: no hi ha previsió temporal a la convocatòria però el Departament espera que el 31 de juliol de 2021. +
- +
-  * Fi fase de concurs: 31 de desembre de 2021+
- +
-  * Nomenament funcionaris en pràctiques:​ 1 de setembre 2022.+
  
   * Fase de pràctiques:​ curs 2022-2023.   * Fase de pràctiques:​ curs 2022-2023.
Línia 68: Línia 687:
  
 [[https://​tinyurl.com/​y4mbccdu|Curs telemàtic extraordinari:​ La programació didàctica als Cicles Formatius de la Formació Professional (LOE)]] [[https://​tinyurl.com/​y4mbccdu|Curs telemàtic extraordinari:​ La programació didàctica als Cicles Formatius de la Formació Professional (LOE)]]
-** 
-2n torn** 
  
-El curs començarà el 11/01/2021 i finalitzarà el 23/02/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació,​ 07/​04/​2021. +**2n torn** 
-** + 
-3r torn** +El curs començarà el 11/01/2021 i finalitzarà el 23/02/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació ​per part dels formadors, 07/04/2021. 
-El curs començarà el 02/03/2021 i finalitzarà el 15/04/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació), 06/05/2021.+ 
 +**3r torn** 
 + 
 +El curs començarà el 02/03/2021 i finalitzarà el 15/04/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació ​per part dels formadors, 06/05/2021. 
 + 
 +**4t torn. Torn extraordinari**  
 + 
 +El curs començarà el 06/04/2021 i finalitzarà el 10/05/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació per part dels formadors, 31/05/2021.
  
 ==== Butlletí electrònic amb l'​actualitat sobre les Oposicions 2021 ==== ==== Butlletí electrònic amb l'​actualitat sobre les Oposicions 2021 ====
  • Darrera modificació: 03/02/2021 18:04