Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:oposicions:convocatoria2017 [26/07/2016 09:12]
jorge@secundaria.info creat
professorat:oposicions:convocatoria2017 [26/07/2016 09:19] (actual)
jorge@secundaria.info [Annex 6 Especificacions, pautes i criteris per la realització de l'exercici de caràcter pràctic]
Línia 1: Línia 1:
 ====== RESOLUCIÓ ENS/​1814/​2016,​ de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent. ====== ====== RESOLUCIÓ ENS/​1814/​2016,​ de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent. ======
  
-<​html>​+
 La disposició addicional 12, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'​educació,​ i el Reglament d'​ingrés,​ accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableixen que el sistema d'​ingrés en la funció pública docent és el de concurs oposició. La disposició addicional 12, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'​educació,​ i el Reglament d'​ingrés,​ accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableixen que el sistema d'​ingrés en la funció pública docent és el de concurs oposició.
  
Línia 365: Línia 365:
 Cos de professors d'​ensenyament secundari Cos de professors d'​ensenyament secundari
  
 +<​html>​
 +<​b>​Cos de professors d'​ensenyament secundari</​b></​p>​
 +<​p>&​nbsp;</​p>​
 +</​div>​
 +
 +<​div><​table border="​1"​ cellpadding="​1"​ cellspacing="​0"​ width="​100%">​
 +<​tbody><​tr><​td valign="​top"><​p><​b>​Codi</​b></​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p><​b>​Especialitat</​b></​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p><​b>​E</​b></​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p><​b>​L</​b></​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p><​b>​R</​b></​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p><​b>​T</​b></​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​501</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Administració d'​empreses</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​3</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​8</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​12</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​502</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Anàlisi i química industrial</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​4</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​0</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​5</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​503</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Assessoria i processos d'​imatge personal</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​4</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​0</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​5</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​505</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Formació i orientació laboral</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​5</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​13</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​19</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​506</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Hoteleria i turisme</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​2</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​5</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​8</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​507</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Informàtica</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​8</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​20</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​2</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​30</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​508</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Intervenció socio-comunitària</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​5</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​14</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​20</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​510</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Organització i gestió comercial</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​2</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​6</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​0</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​8</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​511</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Organització i processos de manteniment de vehicles</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​3</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​0</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​4</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​512</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Organització i projectes de fabricació mecànica</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​3</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​0</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​4</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​516</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Processos industria alimentària</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​4</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​0</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​5</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​517</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​2</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​6</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​0</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​8</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​518</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Processos sanitaris</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​3</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​6</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​10</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>&​nbsp;</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Total</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​35</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​96</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​7</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​138</​p>​
 +</td>
 +</​tr></​tbody></​table>​
 +</​div>​
 +
 +<​div><​p>&​nbsp;</​p>​
 +<​p>&​nbsp;</​p>​
 +<​p><​b>​Cos de professors tècnics de formació professional</​b></​p>​
 +<​p>&​nbsp;</​p>​
 +</​div>​
 +
 +<​div><​table border="​1"​ cellpadding="​1"​ cellspacing="​0"​ width="​100%">​
 +<​tbody><​tr><​td valign="​top"><​p><​b>​Codi</​b></​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p><​b>​Especialitat</​b></​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p><​b>​L</​b></​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p><​b>​R</​b></​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p><​b>​T</​b></​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​601</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Cuina i pastisseria</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​11</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​12</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​603</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Estètica</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​6</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​0</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​6</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​609</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Manteniment de vehicles</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​14</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​15</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​611</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Mecanització i manteniment de màquines</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​8</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​9</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​618</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Perruqueria</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​6</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​0</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​6</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​619</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​9</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​10</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​620</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Procediments sanitaris i assistencials</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​35</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​2</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​37</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​621</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Processos comercials</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​7</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​0</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​7</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​625</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Serveis a la comunitat</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​26</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​27</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​626</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Serveis de restauració</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​5</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​0</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​5</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​627</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Sistemes i aplicacions informàtiques</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​27</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​1</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​28</​p>​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>&​nbsp;</​p>​
 +</td>
 +<td valign="​top"><​p>​Total</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​154</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​8</​p>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"​ valign="​top"><​p>​162</​p>​
 +</td>
 +</​tr></​tbody></​table>​
 +</​div>​
  
 +<​div><​p>&​nbsp;</​p></​html> ​
  
  
Línia 2498: Línia 2827:
  
    
 +
 +===== Annex 6 Especificacions,​ pautes i criteris per la realització de l'​exercici de caràcter pràctic =====
 +
 +{{:​professorat:​oposicions:​annex_6.pdf|Especificacions,​ pautes i criteris per la realització de l'​exercici de caràcter pràctic}}
 +===== Annex 7 Model de declaració jurada o promesa, apartat e) de la base 8.1, per a aspirants que posseeixen la nacionalitat espanyola =====
 +
 +
 +El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i document nacional d'​identitat (número), declara sota jurament o promet, a l'​efecte de ser nomenat/ada funcionari/​ària del cos (cos corresponent),​ que no ha estat separat/ada del servei de cap de les administracions públiques i que no està inhabilitat/​ada per a l'​exercici de les funcions públiques.
 +
 +(Localitat i data)
 +
 +(Signatura)
 +
 +Model de declaració jurada o promesa, apartat e) de la base 8.1, per a aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola:
  
    
  
-</​html>​+El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i passaport núm. (número), declara sota jurament o promet, a l'​efecte de ser nomenat/ada funcionari/​ària del cos (cos corresponent),​ que no ha estat sotmès/esa a sanció disciplinària o condemna penal que li impossibiliti a (estat d'​origen) l'​accés a la funció pública. 
 + 
 +  
 + 
 +Localitat i data 
 + 
 +  
 + 
 +(Signatura) 
 + 
 +  
 + 
 +  
 + 
 +===== Annex 8 Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD) dependents de l'​ICASS municipis, comarques i/o àmbits territorials ===== 
 + 
 + 
 +  
 + 
 +-Barcelona ciutat i comarques de Barcelona. 
 + 
 +(EVO) Av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona, tel. 934 248 204 / 934 236 303. 
 + 
 +  
 + 
 +-Municipis de l'​Hospitalet de Llobregat i comarques de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat i Garraf. 
 + 
 +CAD (Badal), rambla Badal, 102, 08014 Barcelona, tel. 933 312 162 / 933 312 166. 
 + 
 +  
 + 
 +-Comarques del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà i Osona. 
 + 
 +CAD (Terrassa), c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa, tel. 937 858 300. 
 + 
 +  
 + 
 +-Municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona i comarques del Maresme i el Vallès Oriental. 
 + 
 +CAD (Badalona), av. Marquès de Montroig, núm. 58-62, 08912 Badalona, tel. 933 874 108. 
 + 
 +  
 + 
 +-Girona ciutat i comarques. 
 + 
 +CAD (Girona), c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona, tel.972 941 273. 
 + 
 +  
 + 
 +-Lleida ciutat i comarques. 
 + 
 +CAD (Lleida), av. del Segre, 5, 25007 Lleida, tel. 973 703 600. 
 + 
 +  
 + 
 +-Tarragona ciutat i comarques, excepte el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. 
 + 
 +CAD (Tarragona),​ av. d'​Andorra,​ 9, baixos, 43002 Tarragona, tel. 977 213 471. 
 + 
 +  
 + 
 +-Comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. 
 + 
 +CAD (Les Terres de l'​Ebre),​ c. Ruiz de Alda, 33, 43870 Amposta, tel. 977 706 534. 
 + 
 +  
 + 
 +  
 +===== Annex 9 Titulacions equivalents a efectes de docència ===== 
 + 
 + 
 +  
 + 
 +Titulacions equivalents a efectes de docència, d'​acord amb els annexos V i VI del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. 
 + 
 +<​html>​ 
 +<​b>​Cos de professors d'​ensenyament secundari</​b></​p>​ 
 +<​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +</​div>​ 
 + 
 +<​div><​table border="​1"​ cellpadding="​1"​ cellspacing="​0"​ width="​100%">​ 
 +<​tbody><​tr><​td valign="​top"><​p><​b>​Codi</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p><​b>​Especialitats</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p><​b>​Titulacions</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​2"​ valign="​top"><​p>​501</​p>​ 
 + </​td>​ 
 +<td rowspan="​2"​ valign="​top"><​p>​Administració d'​empreses</​p>​ 
 + </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Diplomat en Ciències Empresarials.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Diplomat en Gestió i Administració Pública.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​2"​ valign="​top"><​p>​502</​p>​ 
 + </​td>​ 
 +<td rowspan="​2"​ valign="​top"><​p>​Anàlisi i química industrial</​p>​ 
 + </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​5"​ valign="​top"><​p>​505</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +  <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + </​td>​ 
 +<td rowspan="​5"​ valign="​top"><​p>​Formació i orientació laboral</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +  </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Diplomat en Ciències Empresarials.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Diplomat en Relacions Laborals.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Diplomat en Treball Social.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Diplomat en Educació Social.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Diplomat en Gestió i Administració Pública.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​506</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Hoteleria i turisme</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Diplomat en Turisme.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​4"​ valign="​top"><​p>​507</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +  </​td>​ 
 +<td rowspan="​4"​ valign="​top"><​p>​Informàtica</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +  </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Diplomat en Estadística.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic de Telecomunicació,​ especialitat en Telemàtica.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​3"​ valign="​top"><​p>​508</​p>​ 
 +  </​td>​ 
 +<td rowspan="​3"​ valign="​top"><​p>​Intervenció sociocomunitària</​p>​ 
 +  </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Mestre,​ en totes les especialitats.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Diplomat en Educació Social.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Diplomat en Treball Social.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​510</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Organització i gestió comercial</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Diplomat en Ciències Empresarials.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​10"​ valign="​top"><​p>​511</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +    </​td>​ 
 +<td rowspan="​10"​ valign="​top"><​p>​Organització i processos de manteniment de vehicles</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +    </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Diplomat en Navegació Marítima.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Diplomat en Radioelectrònica Naval.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Diplomat en Màquines Navals.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic Aeronàutic,​ en totes les especialitats.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic Agrícola, en totes les especialitats.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic Forestal, en totes les especialitats.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic de Mines, en totes les especialitats.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic Naval, en totes les especialitats.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic d'​Obres Públiques, en totes les especialitats.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic Industrial, en totes les especialitats.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​11"​ valign="​top"><​p>​512</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +    </​td>​ 
 +<td rowspan="​11"​ valign="​top"><​p>​Organització i projectes de fabricació mecànica</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +    </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic Industrial, en totes les especialitats.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic de Mines, en totes les especialitats.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic en Disseny Industrial.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic Aeronàutic,​ especialitat en Aeronaus, especialitat en Equips i Materials Aeroespacials.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic Naval, en totes les especialitats.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic Agrícola:</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Especialitat en Explotacions Agropecuàries,</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries,</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Especialitat en Mecanització i Construccions Rurals.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic d'​Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Diplomat en Màquines Navals.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​2"​ valign="​top"><​p>​516</​p>​ 
 + </​td>​ 
 +<td rowspan="​2"​ valign="​top"><​p>​Processos indústria alimentària</​p>​ 
 + </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Enginyer Tècnic Agrícola:</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​518</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Processos sanitaris</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Diplomat en Infermeria.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr></​tbody></​table>​ 
 +</​div>​ 
 + 
 +<​div><​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p><​b>​Cos de professors tècnics de formació professional</​b></​p>​ 
 +<​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +</​div>​ 
 + 
 +<​div><​table border="​1"​ cellpadding="​1"​ cellspacing="​0"​ width="​100%">​ 
 +<​tbody><​tr><​td valign="​top"><​p><​b>​Codi</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p><​b>​Especialitats</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p><​b>​Titulacions</​b></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​3"​ valign="​top"><​p>​601</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + </​td>​ 
 +<td rowspan="​3"​ valign="​top"><​p>​Cuina i pastisseria</​p>​ 
 +  </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Tècnic Superior en Direcció de Cuina</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Superior en Restauració.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Hoteleria.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​3"​ valign="​top"><​p>​603</​p>​ 
 +  </​td>​ 
 +<td rowspan="​3"​ valign="​top"><​p>​Estètica</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Tècnic Superior en Estètica.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Superior en Estètica Integral i Benestar</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Estètica.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​4"​ valign="​top"><​p>​609</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +  </​td>​ 
 +<td rowspan="​4"​ valign="​top"><​p>​Manteniment de vehicles</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +  </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Tècnic Superior en Automoció.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Mecànica i Electricitat de l'​Automòbil.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Automoció.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Manteniment de Màquines i Equips de Construcció i Obres.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​13"​ valign="​top"><​p>​611</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +   </​td>​ 
 +<td rowspan="​13"​ valign="​top"><​p>​Mecanització i manteniment de màquines</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 + <​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +    </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Tècnic Superior en Producció per Mecanitzat.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Muntatge i Construcció de Maquinària.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic especialista en Micromecànica de Màquines Eines.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Micromecànica d'​Instruments.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista Instrumentista en Sistemes de Mesura.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Muntatges Mecànics i utillatges.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista Mecànic d'​Armes.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Fabricació Mecànica.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Màquines-Eines.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Matrius i Motlles.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Control de Qualitat.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Micromecànica i Rellotgeria.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​3"​ valign="​top"><​p>​618</​p>​ 
 +  </​td>​ 
 +<td rowspan="​3"​ valign="​top"><​p>​Perruqueria</​p>​ 
 +  </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Tècnic Superior en Assessoria d'​Imatge Personal.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Superior en Estilisme i Direcció de Perruqueria</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Perruqueria.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td rowspan="​3"​ valign="​top"><​p>​626</​p>​ 
 +  </​td>​ 
 +<td rowspan="​3"​ valign="​top"><​p>​Serveis de restauració</​p>​ 
 +  </​td>​ 
 +<td valign="​top"><​p>​Tècnic Superior en Restauració.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Superior en Direcció de Serveis en Restauració</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td valign="​top"><​p>​Tècnic Especialista en Hoteleria.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr></​tbody></​table>​ 
 +</​div>​ 
 + 
 +<​div><​p><​br>​ 
 +</​p>​ 
 +<p></​html>​ 
 +  
 + 
 + 
 +===== Annex 10 Àrees territorials ===== 
 + 
 + 
 +Baix Llobregat: C. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat, tel. 936 859 450. 
 + 
 +Barcelona Comarques: C. Casp, 15, 08010 Barcelona, tel. 934 816 000. 
 + 
 +Catalunya Central: Carretera de Vic, 175, 08243 Manresa, tel. 936 930 590 
 + 
 +Girona: Oficina d'​Atenció Ciutadana a Girona 
 + 
 +Pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, tel. 872 975 000 
 + 
 +Lleida: C. Pica d'​Estats,​ 2, 25006 Lleida, tel. 973 279 999. 
 + 
 +Maresme-Vallès Oriental: C. Churruca 90, 08301 Mataró, tel. 936 931 890 
 + 
 +Tarragona: C. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona, tel. 977 251 440. 
 + 
 +Terres de l'​Ebre:​ C. Providència,​ 5-9, 43500 Tortosa, tel. 977 448 711. 
 + 
 +Vallès Occidental: Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell, tel. 937 484 455. 
 + 
 +Consorci d'​Educació de Barcelona: Pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona, tel. 935 511 000.
  • Darrera modificació: 26/07/2016 09:12