Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:oposicions:convocatoria2019 [07/01/2019 08:05]
jorge@secundaria.info
professorat:oposicions:convocatoria2019 [07/01/2019 08:16] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 2940: Línia 2940:
 Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle
    
-Documents per a la identificació i desplegament de les competències bàsiques a l’educació primària.+[[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​departament/​publicacions/​colleccions/​competencies-basiques/​primaria/​|Documents per a la identificació i desplegament de les competències bàsiques a l’educació primària]].
    
    
Línia 2946: Línia 2946:
 En l'​especialitat d'​Audició i llenguatge En l'​especialitat d'​Audició i llenguatge
    
-La programació consistirà en un pla d'​actuació propi de l'​especialitat,​ prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent.+La programació consistirà en un pla d'​actuació propi de l'​especialitat,​ prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Personal_docent.pdf|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent]].
    
 Haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els objectius, els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i la gradació de mesures i suports per a la personalització de l'​aprenentatge) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'​assoliment de les competències pròpies de l'​àmbit lingüístic) per garantir l'​atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per a la comunicació,​ la parla i/o el llenguatge, relacionades amb retard del desenvolupament,​ associades a discapacitat o derivades de trastorns que afecten l'​adquisició i l'ús funcional del llenguatge. Haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els objectius, els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i la gradació de mesures i suports per a la personalització de l'​aprenentatge) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'​assoliment de les competències pròpies de l'​àmbit lingüístic) per garantir l'​atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per a la comunicació,​ la parla i/o el llenguatge, relacionades amb retard del desenvolupament,​ associades a discapacitat o derivades de trastorns que afecten l'​adquisició i l'ús funcional del llenguatge.
Línia 2956: Línia 2956:
 En l'​especialitat de Pedagogia terapèutica En l'​especialitat de Pedagogia terapèutica
    
-La programació consistirà en un pla d'​actuació propi de l'​especialitat,​ prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent.+La programació consistirà en un pla d'​actuació propi de l'​especialitat,​ prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Personal_docent.pdf?​|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent]].
    
 Haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els objectius, els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i la gradació de mesures i suports per a la personalització de l'​aprenentatge) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'​assoliment de les competències pròpies dels diferents àmbits) per garantir l'​atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els objectius, els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i la gradació de mesures i suports per a la personalització de l'​aprenentatge) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'​assoliment de les competències pròpies dels diferents àmbits) per garantir l'​atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
Línia 2966: Línia 2966:
 En l'​especialitat d'​Educació infantil En l'​especialitat d'​Educació infantil
    
-Per al desenvolupament d'​aquesta programació s'​haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent.+Per al desenvolupament d'​aquesta programació s'​haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Personal_docent.pdf?​|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent]].
    
 Haurà de contenir, necessàriament,​ les capacitats, els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'​atenció educativa a l'​alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'​assoliment de les capacitats). Haurà de contenir, necessàriament,​ les capacitats, els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'​atenció educativa a l'​alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'​assoliment de les capacitats).
Línia 2976: Línia 2976:
 En l'​especialitat de Llengua estrangera: anglès En l'​especialitat de Llengua estrangera: anglès
    
-Per al desenvolupament d'​aquesta programació s'​haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent.+Per al desenvolupament d'​aquesta programació s'​haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Personal_docent.pdf?​|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent]].
    
 Haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els objectius, els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions ​ metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'​atenció educativa a l'​alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'​assoliment de les competències pròpies de l'​àmbit lingüístic, ​ llengües estrangeres). L'​aspirant haurà de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua anglesa com a eina educativa. Haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els objectius, els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions ​ metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'​atenció educativa a l'​alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'​assoliment de les competències pròpies de l'​àmbit lingüístic, ​ llengües estrangeres). L'​aspirant haurà de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua anglesa com a eina educativa.
Línia 2986: Línia 2986:
 En l'​especialitat d'​Educació física En l'​especialitat d'​Educació física
    
-Per al desenvolupament d'​aquesta programació s'​haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent.+Per al desenvolupament d'​aquesta programació s'​haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Personal_docent.pdf?​|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent]].
    
 La programació haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'​atenció educativa a l'​alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'​assoliment de les competències). La programació haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'​atenció educativa a l'​alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'​assoliment de les competències).
Línia 2996: Línia 2996:
 En l'​especialitat de Llengua estrangera: francès En l'​especialitat de Llengua estrangera: francès
    
-Per al desenvolupament d'​aquesta programació s'​haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent.+Per al desenvolupament d'​aquesta programació s'​haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Personal_docent.pdf?​|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent]].
    
 Haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els objectius, els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions ​ metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'​atenció educativa a l'​alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'​assoliment de les competències pròpies de l'​àmbit lingüístic,​ llengües estrangeres). L'​aspirant haurà de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua francesa com a eina educativa. Haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els objectius, els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions ​ metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'​atenció educativa a l'​alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'​assoliment de les competències pròpies de l'​àmbit lingüístic,​ llengües estrangeres). L'​aspirant haurà de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua francesa com a eina educativa.
Línia 3006: Línia 3006:
 En l'​especialitat de Música En l'​especialitat de Música
    
-Per al desenvolupament d'​aquesta programació s'​haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent+Per al desenvolupament d'​aquesta programació s'​haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Personal_docent.pdf?​|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent]]
    
 Haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els objectius, els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions ​ metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'​atenció educativa a l'​alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'​assoliment de les competències pròpies de l'​àmbit). Aquesta àrea està inclosa a l'​àmbit artístic, per la qual cosa la resolució de la prova es pot plantejar ​ de manera transversal. Haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els objectius, els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions ​ metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'​atenció educativa a l'​alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'​assoliment de les competències pròpies de l'​àmbit). Aquesta àrea està inclosa a l'​àmbit artístic, per la qual cosa la resolució de la prova es pot plantejar ​ de manera transversal.
Línia 3016: Línia 3016:
 En l'​especialitat d'​Educació primària En l'​especialitat d'​Educació primària
    
-Per al desenvolupament d'​aquesta programació s'​haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent+Per al desenvolupament d'​aquesta programació s'​haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'​aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Personal_docent.pdf?​|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Personal docent]]
    
 La programació haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'​atenció educativa a l'​alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'​assoliment de les competències). La programació haurà de contenir, necessàriament,​ les competències,​ els continguts, les activitats d'​aprenentatge,​ les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'​atenció educativa a l'​alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'​avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'​assoliment de les competències).
Línia 3226: Línia 3226:
 2. Formació professional inicial (LOE) 2. Formació professional inicial (LOE)
    
-Les referències normatives dels títols LOE estan definides en els Reials Decrets que els estableixen i en els Decrets o Ordres de currículum corresponents. Per elaborar les programacions cal tenir en compte els mòduls professionals,​ les unitats formatives, les durades, els resultats d'​aprenentatge,​ els criteris d'​avaluació i els continguts publicats per a cada títol al+Les referències normatives dels títols LOE estan definides en els Reials Decrets que els estableixen i en els Decrets o Ordres de currículum corresponents. Per elaborar les programacions cal tenir en compte els mòduls professionals,​ les unitats formatives, les durades, els resultats d'​aprenentatge,​ els criteris d'​avaluació i els continguts publicats per a cada títol al al web: [[http://​xtec.gencat.cat/​ca/​curriculum/​professionals/​fp/​titolsloe/​|http://​xtec.gencat.cat/​ca/​curriculum/​professionals/​fp/​titolsloe/​]]
    
 a) Cicles formatius de grau mitjà a) Cicles formatius de grau mitjà
  • Darrera modificació: 07/01/2019 08:05