Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
professorat:permisos:altres:inici [13/02/2020 18:28]
jorge@secundaria.info [Permutes]
professorat:permisos:altres:inici [13/02/2020 18:29] (actual)
jorge@secundaria.info [Permutes]
Línia 95: Línia 95:
 Professorat interí i substitut: no és aplicable a aquest col·lectiu. Professorat interí i substitut: no és aplicable a aquest col·lectiu.
  
-Legislació:​ |Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismosDisposició Addicional Sisena+Legislació: ​[[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2010-16551|Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre]], por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos. **Disposició Addicional Sisena**
  
 ===== Compatibilitats ===== ===== Compatibilitats =====
  • Darrera modificació: 13/02/2020 18:29