Aquesta és una revisió antiga del document


Permisos, llicències, reduccions de jornada i excedències

EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ HA POSAT LA SEGÜENT NOTA A LA INTRANET

A partir de l' 11 de novembre per tramitar els permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.
La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat i cal seleccionar:
Tema: Educació i Formació
Subtema: Tràmits de personal docent
Municipi: escollir el municipi dels serveis territorials
Tema: Permisos i llicències
En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.
Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.
  • Darrera modificació: 27/11/2019 20:05