Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
professorat:permisos:llicencies:inici [08/06/2021 10:15]
luis.sobrino@secundaria.info [Per malaltia]
professorat:permisos:llicencies:inici [25/06/2021 13:07] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Per malaltia]
Línia 37: Línia 37:
 \\ \\
 \\ \\
-Malgrat que, de paraula, el Departament ha assegurat que, independentment de la seva situació, s'​actualitzarà el nomenament a tots els afectats amb efectes 1 de setembre, no és això el que es desprèn de la lectura del paràgraf en qüestió. </​note>​+Malgrat que, de paraula, el Departament ha assegurat que, independentment de la seva situació, s'​actualitzarà el nomenament a tots els afectats amb efectes 1 de setembre, no és això el que es desprèn de la lectura del paràgraf en qüestió. \\ 
 +En mesa sectorial de 23 de juny de 2021, el Departament reitera que a 1 de setembre es donaran d'alta els contractes d'​aquelles persones que hagin estat adjudicades amb nomenament al juliol i estiguin de baixa per IT o amb situació de maternitat a 1 de setembre. Es compromet a parlar amb els diferents SSTT perquè ho facin així. </​note>​
  
 <​note>​**[[http://​secundaria.info/​docu/​professorat:​interins:​inici|Professorat interí i substitut]]**:​ En cas de baixa els docents adscrits a la Seguretat Social tenen assegurat el 100% de les seves retribucions mentre el seu nomenament estigui vigent. Sense nomenament vigent en el moment de la baixa o si s'​acaba en el seu transcurs, la Seguretat Social paga el subsidi per Incapacitat Temporal fins al moment de l'​alta,​ sempre que es tinguin 180 dies cotitzats, en els últims 5 anys. En aquest cas, es consumeixen dies d'​atur,​ i es cobra la quantitat que ens pertocaria per aquest concepte, tal i com si haguéssim demanat cobrar l'​atur. Si no tenim dret a la prestació d'​atur,​ la quantia d'​aquest subsidi per malaltia comuna i accident no laboral és el 60% de la base reguladora des del 4º dia de la baixa fins el 20è i el 75% des del dia 21. Si es tracta d'una malaltia professional o accident de treball, el 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa.\\ <​note>​**[[http://​secundaria.info/​docu/​professorat:​interins:​inici|Professorat interí i substitut]]**:​ En cas de baixa els docents adscrits a la Seguretat Social tenen assegurat el 100% de les seves retribucions mentre el seu nomenament estigui vigent. Sense nomenament vigent en el moment de la baixa o si s'​acaba en el seu transcurs, la Seguretat Social paga el subsidi per Incapacitat Temporal fins al moment de l'​alta,​ sempre que es tinguin 180 dies cotitzats, en els últims 5 anys. En aquest cas, es consumeixen dies d'​atur,​ i es cobra la quantitat que ens pertocaria per aquest concepte, tal i com si haguéssim demanat cobrar l'​atur. Si no tenim dret a la prestació d'​atur,​ la quantia d'​aquest subsidi per malaltia comuna i accident no laboral és el 60% de la base reguladora des del 4º dia de la baixa fins el 20è i el 75% des del dia 21. Si es tracta d'una malaltia professional o accident de treball, el 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa.\\
  • Darrera modificació: 25/06/2021 13:07