Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:llicencies:inici [08/06/2018 13:08]
luis.sobrino@secundaria.info
professorat:permisos:llicencies:inici [10/07/2018 15:46] (actual)
ramon.alonso@secundaria.info
Línia 4: Línia 4:
  
 ===== Per malaltia ===== ===== Per malaltia =====
-(veure també ​{{http://​secundaria.info/​docu/​professorat:​incapacitats_i_malalties:​inici|Incapacitats i malalties}})\\+ 
 +<note tip>veure també ​[[professorat:​incapacitats_i_malalties:​inici|Incapacitats i malalties]]</​note>​
  
 Documentació i sol·licitud:​ baixa mèdica oficial a partir del 3r dia (al 4t dia d'​absència per motius de salut s'ha de presentar obligatòriament). [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes|MUFACE]],​ [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes_ss|Seguretat Social]] Documentació i sol·licitud:​ baixa mèdica oficial a partir del 3r dia (al 4t dia d'​absència per motius de salut s'ha de presentar obligatòriament). [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes|MUFACE]],​ [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes_ss|Seguretat Social]]
Línia 30: Línia 31:
 En tot cas, als 24 mesos es pot concedir la jubilació per incapacitat permanent. Per al càlcul de la pensió se sumen els anys que manquen per a la jubilació ordinària (65 anys). En tot cas, als 24 mesos es pot concedir la jubilació per incapacitat permanent. Per al càlcul de la pensió se sumen els anys que manquen per a la jubilació ordinària (65 anys).
  
-<note important>​El Departament d'​Ensenyament ​ha introduït ​a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 17-18 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**: ​+<note important>​El Departament d'​Ensenyament ​manté ​a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 18-19 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:
  
-//«El personal interí nomenat en aquests procediments dadjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2017 tingui vigent una llicència dinfantament o adopció o dincapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2017-2018. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2016-2017 un nomenament dinterí fins el 31 dagost de 2017 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que ladjudicat per al curs 2017-2018 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos ​escolars»//​.</​note>​+ //«El personal interí nomenat en aquests procediments d'adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de 
 +setembre de 2018 tingui vigent una llicència d'infantament o adopció o d'incapacitat temporal mantindrà el dret 
 +a la seva destinació per al curs 2018-2019. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa 
 +de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2017-2018 un nomenament d'interí fins el 31 
 +d'agost de 2018 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que l'adjudicat per al curs 2018-2019 i no hi hagi 
 +variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en 
 +els dos cursos ​escolars.»//. 
 +(Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​
  
 <​note>​**[[http://​secundaria.info/​docu/​professorat:​interins:​inici|Professorat interí i substitut]]**:​ Sense nomenament vigent en el moment de la baixa o si s'​acaba en el seu transcurs, es passa a cobrar el 60% de la base reguladora des del 4t dia de la llicència fins al 20è inclòs i el 75% des del dia 21è, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats, en els últims 5 anys.\\ ​ <​note>​**[[http://​secundaria.info/​docu/​professorat:​interins:​inici|Professorat interí i substitut]]**:​ Sense nomenament vigent en el moment de la baixa o si s'​acaba en el seu transcurs, es passa a cobrar el 60% de la base reguladora des del 4t dia de la llicència fins al 20è inclòs i el 75% des del dia 21è, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats, en els últims 5 anys.\\ ​