Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
Ultima revisió Ambdós costats nova versio
professorat:permisos:maternitat:inici [25/11/2020 18:46]
robert.veciana@secundaria.info
professorat:permisos:maternitat:inici [25/11/2020 18:51]
robert.veciana@secundaria.info
Línia 21: Línia 21:
  
 <note important>​El problema d'​aquesta reducció compactada és que suposa una regularització econòmica posterior. Després de la compactació de la reducció d'1/3, si el docent es reincorpora a jornada sencera cobra el 80% durant 8 mesos, però si continua amb la reducció només cobra, durant aquests 8 mesos, el 47%. Si la reducció compactada ha estat de mitja jornada i en reincorporar-se ho fa a jornada sencera, cobra el 60% durant 6 mesos, però si continua amb la reducció, només rep el 10% del salari en aquests 6 mesos. <note important>​El problema d'​aquesta reducció compactada és que suposa una regularització econòmica posterior. Després de la compactació de la reducció d'1/3, si el docent es reincorpora a jornada sencera cobra el 80% durant 8 mesos, però si continua amb la reducció només cobra, durant aquests 8 mesos, el 47%. Si la reducció compactada ha estat de mitja jornada i en reincorporar-se ho fa a jornada sencera, cobra el 60% durant 6 mesos, però si continua amb la reducció, només rep el 10% del salari en aquests 6 mesos.
-Aquesta regularització comporta que si no ens reincorporem després dels 122 o 182 dies, haurem de retornar al Departament tos el diners que ens ha avançat amb la compactació. ​És per això que no és aconsellable ​agafar ​una excedència per cura de fill a continuació d'​aquests dies. La mateixa circumstància es produeix si no ens reincorporem després de la lactància compactada.</​note>​+Aquesta regularització comporta que si no ens reincorporem després dels 122 o 182 dies, haurem de retornar al Departament tos el diners que ens ha avançat amb la compactació. ​Per aquesta raó no és aconsellable ​demanar ​una excedència per cura de fill a continuació d'​aquests dies. La mateixa circumstància es produeix si no ens reincorporem després de la lactància compactada.</​note>​
  
-Sí que podem demanar una [[professorat:​permisos:​excedencies:​inici#​voluntaria_per_tenir_cura_d_un_fill_natural_adoptat_o_acollit|EXCEDÈNCIA per cura de fill]] (menor de 3 anys) a continuació del permís de maternitat/​paternitat (o de la recuperació de vacances). ​+Sí podem demanar una [[professorat:​permisos:​excedencies:​inici#​voluntaria_per_tenir_cura_d_un_fill_natural_adoptat_o_acollit|EXCEDÈNCIA per cura de fill]] (menor de 3 anys) a continuació del permís de maternitat/​paternitat (o de la recuperació de vacances). ​
  
 No és retribuïda,​ però computa a efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. A més, en el cas del personal interí, computa a efectes del número d'​ordre de la borsa. Només es pot gaudir una vegada per cada fill. Cal demanar el reingrés un mes abans. No és retribuïda,​ però computa a efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. A més, en el cas del personal interí, computa a efectes del número d'​ordre de la borsa. Només es pot gaudir una vegada per cada fill. Cal demanar el reingrés un mes abans.
Línia 35: Línia 35:
  
  
-**5.-** A partir dels 6 anys del fill/a i [[professorat:​permisos:​reduccions:​inici#​reduccio_de_jornada_per_tenir_cura_d_un_fill_o_filla_menor_de_12_anys|fins als 12]], hi ha la possibilitat de demanar una altra reducció d' 1/3  o mitja jornada, però en aquest cas amb una reducció proporcional de les retribucions (es percep el 66,66% o el 50% de les retribucions). ​+**5.-** A partir dels 6 anys del fill/a i [[professorat:​permisos:​reduccions:​inici#​reduccio_de_jornada_per_tenir_cura_d_un_fill_o_filla_menor_de_12_anys|fins als 12]], es pot demanar una altra reducció d'1/3 o mitja jornada, però en aquest cas amb una reducció proporcional de les retribucions (es percep el 66,66% o el 50% de les retribucions). ​
  
  
  • Darrera modificació: 25/11/2020 19:36