Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:maternitat:inici [25/11/2020 18:49]
robert.veciana@secundaria.info
professorat:permisos:maternitat:inici [25/11/2020 19:36]
luis.sobrino@secundaria.info
Línia 23: Línia 23:
 Aquesta regularització comporta que si no ens reincorporem després dels 122 o 182 dies, haurem de retornar al Departament tos el diners que ens ha avançat amb la compactació. Per aquesta raó no és aconsellable demanar una excedència per cura de fill a continuació d'​aquests dies. La mateixa circumstància es produeix si no ens reincorporem després de la lactància compactada.</​note>​ Aquesta regularització comporta que si no ens reincorporem després dels 122 o 182 dies, haurem de retornar al Departament tos el diners que ens ha avançat amb la compactació. Per aquesta raó no és aconsellable demanar una excedència per cura de fill a continuació d'​aquests dies. La mateixa circumstància es produeix si no ens reincorporem després de la lactància compactada.</​note>​
  
-Sí que podem demanar una [[professorat:​permisos:​excedencies:​inici#​voluntaria_per_tenir_cura_d_un_fill_natural_adoptat_o_acollit|EXCEDÈNCIA per cura de fill]] (menor de 3 anys) a continuació del permís de maternitat/​paternitat (o de la recuperació de vacances). ​+**4.-** ​Sí podem demanar una [[professorat:​permisos:​excedencies:​inici#​voluntaria_per_tenir_cura_d_un_fill_natural_adoptat_o_acollit|EXCEDÈNCIA per cura de fill]] (menor de 3 anys) a continuació del permís de maternitat/​paternitat (o de la recuperació de vacances). ​
  
 No és retribuïda,​ però computa a efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. A més, en el cas del personal interí, computa a efectes del número d'​ordre de la borsa. Només es pot gaudir una vegada per cada fill. Cal demanar el reingrés un mes abans. No és retribuïda,​ però computa a efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. A més, en el cas del personal interí, computa a efectes del número d'​ordre de la borsa. Només es pot gaudir una vegada per cada fill. Cal demanar el reingrés un mes abans.
  
-**4.-** En lloc de la reducció compactada també podem gaudir d'una [[professorat:​permisos:​reduccions:​inici#​reduccio_de_jornada_per_tenir_cura_d_un_fill_o_filla_menor_de_6_anys|REDUCCIÓ de jornada per fill menor de 6 anys]]. En aquest cas, podem començar-la quan ens interessi, però sempre sol·licitant-la amb 15 dies d'​antelació. ​+**5.-** En lloc de la reducció compactada també podem gaudir d'una [[professorat:​permisos:​reduccions:​inici#​reduccio_de_jornada_per_tenir_cura_d_un_fill_o_filla_menor_de_6_anys|REDUCCIÓ de jornada per fill menor de 6 anys]]. En aquest cas, podem començar-la quan ens interessi, però sempre sol·licitant-la amb 15 dies d'​antelació. ​
  
 Si és d'1/3 es cobra el 80%, si és de mitja jornada el 60%. Si després no ens interessa continuar-la,​ podem sol·licitar la renúncia sempre coincidint amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'​agost. En cas de que s'hi renunciï, es pot tornar a demanar pel mateix fill/a al curs següent. Si és d'1/3 es cobra el 80%, si és de mitja jornada el 60%. Si després no ens interessa continuar-la,​ podem sol·licitar la renúncia sempre coincidint amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'​agost. En cas de que s'hi renunciï, es pot tornar a demanar pel mateix fill/a al curs següent.
Línia 35: Línia 35:
  
  
-**5.-** A partir dels 6 anys del fill/a i [[professorat:​permisos:​reduccions:​inici#​reduccio_de_jornada_per_tenir_cura_d_un_fill_o_filla_menor_de_12_anys|fins als 12]], hi ha la possibilitat de demanar una altra reducció d' 1/3  o mitja jornada, però en aquest cas amb una reducció proporcional de les retribucions (es percep el 66,66% o el 50% de les retribucions). ​+**6.-** A partir dels 6 anys del fill/a i [[professorat:​permisos:​reduccions:​inici#​reduccio_de_jornada_per_tenir_cura_d_un_fill_o_filla_menor_de_12_anys|fins als 12]], es pot demanar una altra reducció d'1/3 o mitja jornada, però en aquest cas amb una reducció proporcional de les retribucions (es percep el 66,66% o el 50% de les retribucions). ​
  
  
-**6.-** Totes aquestes possibilitats estan obertes també per l'​altre cònjuge. A partir de gener del 2021 regeix l'​equiparació entre el permís de maternitat i el de [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​paternitat|PATERNITAT]] (o permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment). Tots dos progenitors tenen dret a gaudir de la lactància pel mateix fill. No així la reducció, que no poden tenir tots dos cònjuges a l'​hora.+**7.-** Totes aquestes possibilitats estan obertes també per l'​altre cònjuge. A partir de gener del 2021 regeix l'​equiparació entre el permís de maternitat i el de [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​paternitat|PATERNITAT]] (o permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment). Tots dos progenitors tenen dret a gaudir de la lactància pel mateix fill. No així la reducció, que no poden tenir tots dos cònjuges a l'​hora.
    
-**7.-** En cas de famílies [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​paternitat_del_progenitor_o_progenitora_de_familia_monoparental|monoparentals]] a les 16 setmanes del permís s'ha d'​afegir 4 setmanes més (que vindria a ser el gaudiment de la paternitat).+**8.-** En cas de famílies [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​paternitat_del_progenitor_o_progenitora_de_familia_monoparental|monoparentals]] a les 16 setmanes del permís s'ha d'​afegir 4 setmanes més (que vindria a ser el gaudiment de la paternitat).
  
-**8.-** En el cas d'​[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​desplacament_en_els_casos_d_adopcio_o_acolliment_internacional|adopció o acolliment internacional]],​ si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'​origen de l'​adoptat,​ es té dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada. ​+**9.-** En el cas d'​[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​desplacament_en_els_casos_d_adopcio_o_acolliment_internacional|adopció o acolliment internacional]],​ si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'​origen de l'​adoptat,​ es té dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada. ​
  
 <note important>​Per a més informació podeu consultar la secció corresponent de la nostra [[professorat:​permisos:​inici|Wiki]].</​note>​ <note important>​Per a més informació podeu consultar la secció corresponent de la nostra [[professorat:​permisos:​inici|Wiki]].</​note>​
  • Darrera modificació: 25/11/2020 19:36