Models de sol·licituds

A la Intranet-Portal de centre del Departament d'Educació es poden trobar tots els models de sol·licitud actualitzats. Per accedir-hi, s'ha d'utilitzar l'usuari i contrasenya corporatiu (ATRI) assignat. S'ha de clicar sobre Persones i, a continuació, sobre Sol·licituds i tràmits (Accés als formularis per sol·licitar: permisos, llicències, excedències, reduccions de jornada, permutes, compatibilitats, etc.)

Tots els models de sol·licitud necessaris per als diversos tràmits del personal docent també es poden trobar a la Intranet del DdE, a la secció Recursos i eines > Catàleg de models > Personal > Tràmits del personal docent

En el cas del Consorci d'Educació de Barcelona es pot trobar la informació i els models de sol·licitud corresponents a la pàgina secció de tràmits i sol·licituds

Les sol·licituds, per regla general, s’hauran de lliurar a la direcció del centre de destinació i aquest, si l'autorització no li competeix, lliurar-les als Serveis Territorials corresponents o al Consorci de Barcelona (aquesta última gestió també la pot fer l'interessat/da directament).
També per regla general, sempre que sigui possible, les sol·licituds s'han de lliurar en el termini de 15 dies abans de l’inici del seu gaudiment.


Model genèric d'instància de sol·licitud

Declaració jurada o promesa

  • Darrera modificació: 21/12/2020 18:27