Models de sol·licituds

Al Portal de centre de la Intranet del Departament d'Ensenyament es poden trobar tots els models de sol·licitud actualitzats. Per accedir-hi, s'ha d'utilitzar l'usuari i contrasenya corporatiu (ATRI) assignat. S'ha de clicar sobre Personal de centres i, a continuació, sobre Personal docent (Accés als formularis per sol·licitar: permisos, llicències, excedències, reduccions de jornada, permutes, compatibilitat, etc.)

També es pot trobar un catàleg de models a la secció del Portal de centres que fa referència als Tràmits del personal docent.

En el cas del Consorci d'Educació de Barcelona es pot trobar la informació i els models de sol·licitud corresponents a la pàgina secció de tràmits i sol·licituds

Les sol·licituds, per regla general, s’hauran de lliurar a la direcció del centre de destinació i aquest, si l'autorització no li competeix, lliurar-les als Serveis Territorials corresponents o al Consorci de Barcelona (aquesta última gestió també la pot fer l'interessat/da directament).
També per regla general, sempre que sigui possible, les sol·licituds s'han de lliurar en el termini de 15 dies abans de l’inici del seu gaudiment.


Model genèric d'instància de sol·licitud

Declaració jurada o promesa

  • Darrera modificació: 04/11/2019 13:04