Models de sol·licituds

Al Portal de centre de la Intranet del Departament d'Ensenyament es poden trobar tots els models de sol·licitud actualitzats. Per accedir-hi, s'ha d'utilitzar l'usuari i contrasenya corporatiu (ATRI) assignat. S'ha de clicar sobre Personal de centres i, a continuació, sobre Personal docent (Accés als formularis per sol·licitar: permisos, llicències, excedències, reduccions de jornada, permutes, compatibilitat, etc.)

Un altre lloc on es poden trobar al Portal de Centre: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/PCCatalegModels/Assist%E8ncia%20del%20professorat?_template=/EducacioIntranet/IDE_ITEM_PLACEHOLDER

En el cas del Consorci d'Educació de Barcelona també es pot trobar la informació i els models de sol·licitud corresponents a la pàgina secció de tràmits i sol·licituds

Les sol·licituds, per regla general, s’hauran de lliurar a la direcció del centre de destinació i aquest, si l'autorització no li competeix, lliurar-les als Serveis Territorials corresponents o al Consorci de Barcelona (aquesta última gestió també la pot fer l'interessat/da directament).
També per regla general, sempre que sigui possible, les sol·licituds s'han de lliurar en el termini de 15 dies abans de l’inici del seu gaudiment.


Model genèric d'instància de sol·licitud

  • Darrera modificació: 27/12/2018 19:37