Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
professorat:permisos:permisos:inici [25/06/2021 13:05]
luis.sobrino@secundaria.info [Maternitat]
professorat:permisos:permisos:inici [25/06/2021 13:57] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment]
Línia 99: Línia 99:
 En cas que ambdós progenitors treballin, el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres setmanes de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans de que el fill o filla faci 1 any. A més, s'ha de fer per setmanes completes (el gaudiment del permís, no el temps d'​interrupció) i amb un preavís de 15 dies com a mínim ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).\\ En cas que ambdós progenitors treballin, el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres setmanes de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans de que el fill o filla faci 1 any. A més, s'ha de fer per setmanes completes (el gaudiment del permís, no el temps d'​interrupció) i amb un preavís de 15 dies com a mínim ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).\\
 Si s'​escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'​aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactància, a la finalització d'​aquest període s'​iniciarà el còmput de les setmanes restants del permís de paternitat. Si s'​escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'​aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactància, a la finalització d'​aquest període s'​iniciarà el còmput de les setmanes restants del permís de paternitat.
 +
 +<note tip>​Veure notes del [[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​maternitat|permís de maternitat]]</​note>​
  
 Retribucions:​ Es cobra el 100% de les retribucions,​ a càrrec del Departament,​ si es cotitza a **MUFACE**. Es cobra el 100% de retribucions,​ a càrrec de l'​INSS,​ si es cotitza a la **[[http://​www.seg-social.es/​wps/​portal/​wss/​internet/​Trabajadores/​PrestacionesPensionesTrabajadores/​6b96a085-4dc0-47af-b2cb-97e00716791e?​changeLanguage=ca|Seguretat Social]]** (cal demanar als serveis territorials/​Consorci d'​Educació un certificat d'​empresa per annexar-lo a la {{:​professorat:​permisos:​permisos:​inss_prestacio_naixementicuramenor.pdf|sol·licitud}} **que s'ha de presentar a l'​oficina de l'​INSS**). La prestació per maternitat/​paternitat està exempta de tributar per IRPF. Retribucions:​ Es cobra el 100% de les retribucions,​ a càrrec del Departament,​ si es cotitza a **MUFACE**. Es cobra el 100% de retribucions,​ a càrrec de l'​INSS,​ si es cotitza a la **[[http://​www.seg-social.es/​wps/​portal/​wss/​internet/​Trabajadores/​PrestacionesPensionesTrabajadores/​6b96a085-4dc0-47af-b2cb-97e00716791e?​changeLanguage=ca|Seguretat Social]]** (cal demanar als serveis territorials/​Consorci d'​Educació un certificat d'​empresa per annexar-lo a la {{:​professorat:​permisos:​permisos:​inss_prestacio_naixementicuramenor.pdf|sol·licitud}} **que s'ha de presentar a l'​oficina de l'​INSS**). La prestació per maternitat/​paternitat està exempta de tributar per IRPF.
  • Darrera modificació: 25/06/2021 13:57