Revisions anteriors

Heus ací les revisions anteriors del document actual. Per restaurar una revisió anterior, seleccioneu-la de la llista, feu clic en Edita aquesta pàgina i deseu-la.

 • 02/04/2020 19:09 Permisos – [Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment] luis.sobrino@secundaria.info +76 B (actual)
 • 02/04/2020 19:07 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Maternitat] luis.sobrino@secundaria.info -303 B
 • 02/04/2020 19:00 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Maternitat] luis.sobrino@secundaria.info +480 B
 • 02/04/2020 18:45 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Maternitat] luis.sobrino@secundaria.info +8 B
 • 02/04/2020 18:44 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Maternitat] luis.sobrino@secundaria.info +4 B
 • 02/04/2020 18:42 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Maternitat] luis.sobrino@secundaria.info +74 B
 • 31/03/2020 17:12 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Lactància] luis.sobrino@secundaria.info +4 B
 • 31/03/2020 17:12 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Lactància] luis.sobrino@secundaria.info +345 B
 • 05/03/2020 11:57 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Maternitat] luis.sobrino@secundaria.info +7 B
 • 05/03/2020 11:56 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Maternitat] luis.sobrino@secundaria.info ±0 B
 • 05/03/2020 11:55 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Maternitat] luis.sobrino@secundaria.info +205 B
 • 08/01/2020 14:01 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Sol·licitud de permís] luis.sobrino@secundaria.info ±0 B
 • 19/11/2019 18:42 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu] luis.sobrino@secundaria.info -7 B
 • 19/11/2019 18:41 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu] luis.sobrino@secundaria.info +8 B
 • 19/11/2019 14:08 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Sol·licitud de permís] luis.sobrino@secundaria.info -21 B
 • 28/10/2019 11:01 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Hospitalització d'un familiar] luis.sobrino@secundaria.info +86 B
 • 28/10/2019 11:00 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Mort, accident o malaltia greu d'un familiar] luis.sobrino@secundaria.info +86 B
 • 13/09/2019 09:15 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental] luis.sobrino@secundaria.info +1 B
 • 13/09/2019 09:14 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Paternitat] luis.sobrino@secundaria.info +2 B
 • 13/09/2019 09:13 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Paternitat] luis.sobrino@secundaria.info ±0 B
 • 13/09/2019 09:13 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental] luis.sobrino@secundaria.info -2 B
 • Darrera modificació: 02/04/2020 19:09