Revisions anteriors

Heus ací les revisions anteriors del document actual. Per restaurar una revisió anterior, seleccioneu-la de la llista, feu clic en Edita aquesta pàgina i deseu-la.

 • 19/06/2020 19:04 Permisos – [Encàrrec de serveis] luis.sobrino@secundaria.info +62 B (actual)
 • 19/06/2020 19:04 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Formació permanent del professorat] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 19/06/2020 19:04 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Deure inexcusable] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 19/06/2020 19:04 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [De flexibilitat horària recuperable] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 19/06/2020 19:03 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Per exàmens oficials i altres proves d'avaluació] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 19/06/2020 19:03 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Trasllat de domicili] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 19/06/2020 19:03 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Hospitalització d'un familiar] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 19/06/2020 19:03 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Mort, accident o malaltia greu d'un familiar] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 19/06/2020 19:02 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Matrimoni d'un familiar] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 19/06/2020 19:02 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Per a atendre fills discapacitats] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 19/06/2020 19:01 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Prenatal] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 19/06/2020 18:58 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Sol·licitud de permís] luis.sobrino@secundaria.info +130 B
 • 19/06/2020 13:52 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Matrimoni d'un familiar] luis.sobrino@secundaria.info -3 B
 • 19/06/2020 13:51 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Recuperació de vacances] luis.sobrino@secundaria.info +101 B
 • 19/06/2020 13:50 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Permís sense retribució per a atendre un familiar] luis.sobrino@secundaria.info +101 B
 • 19/06/2020 13:49 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu] luis.sobrino@secundaria.info +50 B
 • 19/06/2020 13:46 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu] luis.sobrino@secundaria.info +55 B
 • 19/06/2020 13:43 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Per a víctimes de violència de gènere] luis.sobrino@secundaria.info +101 B
 • 19/06/2020 13:42 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Matrimoni d'un familiar] luis.sobrino@secundaria.info +3 B
 • 19/06/2020 13:42 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Matrimoni o inici de convivència] luis.sobrino@secundaria.info +101 B
 • 19/06/2020 13:41 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Lactància] luis.sobrino@secundaria.info +101 B
 • Darrera modificació: 19/06/2020 19:04