Revisions anteriors

Heus ací les revisions anteriors del document actual. Per restaurar una revisió anterior, seleccioneu-la de la llista, feu clic en Edita aquesta pàgina i deseu-la.

 • 08/01/2020 14:01 Permisos – [Sol·licitud de permís] luis.sobrino@secundaria.info ±0 B (actual)
 • 19/11/2019 18:42 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu] luis.sobrino@secundaria.info -7 B
 • 19/11/2019 18:41 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu] luis.sobrino@secundaria.info +8 B
 • 19/11/2019 14:08 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Sol·licitud de permís] luis.sobrino@secundaria.info -21 B
 • 28/10/2019 11:01 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Hospitalització d'un familiar] luis.sobrino@secundaria.info +86 B
 • 28/10/2019 11:00 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Mort, accident o malaltia greu d'un familiar] luis.sobrino@secundaria.info +86 B
 • 13/09/2019 09:15 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental] luis.sobrino@secundaria.info +1 B
 • 13/09/2019 09:14 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Paternitat] luis.sobrino@secundaria.info +2 B
 • 13/09/2019 09:13 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Paternitat] luis.sobrino@secundaria.info ±0 B
 • 13/09/2019 09:13 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental] luis.sobrino@secundaria.info -2 B
 • 13/09/2019 09:12 Mostra diferències amb la versió actual Permisos luis.sobrino@secundaria.info +949 B
 • 19/06/2019 10:00 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Lactància] luis.sobrino@secundaria.info -1 B
 • 13/06/2019 18:00 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Lactància] luis.sobrino@secundaria.info +3 B
 • 13/06/2019 17:55 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Lactància] luis.sobrino@secundaria.info -166 B
 • 13/06/2019 17:51 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Lactància] luis.sobrino@secundaria.info -702 B
 • 11/06/2019 12:32 Mostra diferències amb la versió actual Permisos jorge@secundaria.info -2.6 KB
 • 10/06/2019 12:55 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Sol·licitud de permís] luis.sobrino@secundaria.info +18 B
 • 07/06/2019 08:59 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Lactància] luis.sobrino@secundaria.info +183 B
 • 06/06/2019 09:14 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Maternitat] luis.sobrino@secundaria.info -1 B
 • 06/06/2019 09:11 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Maternitat] luis.sobrino@secundaria.info +14 B
 • 05/06/2019 12:01 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Per a atendre fills prematurs] luis.sobrino@secundaria.info +86 B
 • Darrera modificació: 08/01/2020 14:01