Revisions anteriors

Heus ací les revisions anteriors del document actual. Per restaurar una revisió anterior, seleccioneu-la de la llista, feu clic en Edita aquesta pàgina i deseu-la.

 • 18/01/2021 18:46 Permisos – [Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment] luis.sobrino@secundaria.info +55 B (actual)
 • 18/01/2021 10:55 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Maternitat] luis.sobrino@secundaria.info +55 B
 • 18/01/2021 10:31 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Per a atendre fills prematurs] luis.sobrino@secundaria.info +96 B
 • 12/01/2021 13:23 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d'un familiar] luis.sobrino@secundaria.info -4 B
 • 12/01/2021 13:00 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Hospitalització d'un familiar] luis.sobrino@secundaria.info -1 KB
 • 12/01/2021 12:59 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Mort, accident o malaltia greu d'un familiar] luis.sobrino@secundaria.info +234 B
 • 11/12/2020 10:37 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Sol·licitud de permís] luis.sobrino@secundaria.info -6 B
 • 12/11/2020 14:06 Mostra diferències amb la versió actual Permisos robert.veciana@secundaria.info -1 B
 • 07/11/2020 19:11 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment] luis.sobrino@secundaria.info +479 B
 • 03/11/2020 13:41 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Vacances prèvies ​a la jubilació​] luis.sobrino@secundaria.info +2 B
 • 03/11/2020 13:38 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Recuperació de vacances] luis.sobrino@secundaria.info -295 B
 • 03/11/2020 13:37 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Recuperació de vacances] luis.sobrino@secundaria.info +939 B
 • 03/11/2020 11:19 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Lactància] luis.sobrino@secundaria.info -10 B
 • 21/10/2020 14:16 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Maternitat] robert.veciana@secundaria.info -25 B
 • 15/10/2020 11:04 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Permís per conciliació] luis.sobrino@secundaria.info +16 B
 • 15/10/2020 11:02 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Permís per conciliació] luis.sobrino@secundaria.info -12 B
 • 15/10/2020 11:00 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Desplaçament en els casos d'adopció o acolliment internacional] luis.sobrino@secundaria.info +1.6 KB
 • 19/06/2020 19:04 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Encàrrec de serveis] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 19/06/2020 19:04 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Formació permanent del professorat] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 19/06/2020 19:04 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [Deure inexcusable] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 19/06/2020 19:04 Mostra diferències amb la versió actual Permisos – [De flexibilitat horària recuperable] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • Darrera modificació: 18/01/2021 18:46