Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
professorat:permisos:reduccions:inici [14/10/2021 10:19]
luis.sobrino@secundaria.info [Per guarda legal d'un infant menor d'un any, reducció d'un terç o de mitja jornada amb possibilitat de compactació]
professorat:permisos:reduccions:inici [14/10/2021 14:02] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Per guarda legal d'un infant menor d'un any, reducció d'un terç o de mitja jornada amb possibilitat de compactació]
Línia 38: Línia 38:
  
  
-- En el cas que el beneficiari ​gaudeixi de tot o de part del primer any de reducció de jornada de manera compactada i posteriorment no es reincorpori al lloc de treball ​el treballador ​haurà de reintegrar la quantitat ​total corresponent que se li hagi avançat pel fet de gaudir de la compactació de jornada ​(en el moment de la reincorporació, el Departament reté la part del sou corresponent durant el temps establert ​segons ​el tipus de reducció). Aquesta situació ​es donarà ​en els següents supòsits:​ +- En el cas que el beneficiari ​hagi gaudit ​de la reducció de jornada de manera compactada i posteriorment no es reincorpori al lloc de treball haurà de reintegrar la quantitat corresponent que se li hagi avançat pel fet de gaudir de la compactació de jornada. Aquest reintegrament podrà ser en el moment de la reincorporació ​posterior (segons ​els percentatges i terminis del requadre precedento bé mitjançant una carta de pagament.\\ 
-     ​* Permís o llicència sense retribucions. +La no reincorporació immediatament posterior a la compactació ​es pot donar en els següents supòsits:​ 
-     ​* Excedència,​ llevat que se segueixin prestant serveis en el mateix Departament. +  * Permís o llicència sense retribucions. 
-     ​* Canvi de lloc de treball o situació administrativa amb canvi de Departament. +  * Excedència,​ llevat que se segueixin prestant serveis en el mateix Departament. 
-     ​* Finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu. +  * Canvi de lloc de treball o situació administrativa amb canvi de Departament. 
 +  * Finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu.
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​mode=single&​documentId=405345&​language=ca_ES|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 24 i 26; [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=662133&​language=ca_ES|Resolució ENS/​1031/​2014,​ de 8 de maig]], punt 1; [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default&​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 20 de març]], art. 97; {{:​professorat:​permisos:​reduccions:​instruccio4_2012_compact_reducc.pdf|Instrucció 4/2012, de 15 d'​octubre}},​ sobre compactació de la reducció de jornada per cura d'un fill o filla menor de sis anys. Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​mode=single&​documentId=405345&​language=ca_ES|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 24 i 26; [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaldogc/​menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?​vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​appInstanceName=default&​action=fitxa&​documentId=662133&​language=ca_ES|Resolució ENS/​1031/​2014,​ de 8 de maig]], punt 1; [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default&​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 20 de març]], art. 97; {{:​professorat:​permisos:​reduccions:​instruccio4_2012_compact_reducc.pdf|Instrucció 4/2012, de 15 d'​octubre}},​ sobre compactació de la reducció de jornada per cura d'un fill o filla menor de sis anys.
  • Darrera modificació: 14/10/2021 14:02