Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
professorat:permisos:reduccions:inici [27/03/2020 13:07]
luis.sobrino@secundaria.info [Reducció de 2 hores setmanals per al professorat entre 55 i 64 anys]
professorat:permisos:reduccions:inici [29/05/2020 09:47] (actual)
jorge@secundaria.info [Reducció de 2 hores setmanals per al professorat entre 55 i 64 anys]
Línia 140: Línia 140:
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
  
-Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​reduccions:​resolucio_reduccio_majors55_curs16_17.pdf|RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016}}; [[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​mode=single&​documentId=823391&​language=ca_ES|ACORD GOV/​50/​2018,​ de 17 de juliol]], de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'​Ensenyament.\\+Legislació:​\\ 
 +{{:​professorat:​permisos:​reduccions:​resolucio_reduccio_majors55_curs16_17.pdf|RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016}}; [[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​mode=single&​documentId=823391&​language=ca_ES|ACORD GOV/​50/​2018,​ de 17 de juliol]], de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'​Ensenyament.\\
  
 [[https://​documents.espai.educacio.gencat.cat/​FormularisModels/​PersonalDocent/​A266.pdf|Model de sol·licitud oficial]] [[https://​documents.espai.educacio.gencat.cat/​FormularisModels/​PersonalDocent/​A266.pdf|Model de sol·licitud oficial]]
  • Darrera modificació: 29/05/2020 09:47