Canvis recents

Les pàgines següents s'han modificat recentment.

Esteu veient els canvis recents de l'espai professorat:permisos:reduccions. També podeu veure els canvis recents de tot el wiki.

  • professorat:permisos:reduccions:inici 21/01/2020 12:33 Mostra diferències amb la versió actual Revisions anteriors Reduccions de jornada – [Reducció de 2 hores setmanals per al professorat entre 55 i 64 anys] luis.sobrino@secundaria.info ±0 B
  • Darrera modificació: 21/01/2020 12:33