Revisions anteriors

Heus ací les revisions anteriors del document actual. Per restaurar una revisió anterior, seleccioneu-la de la llista, feu clic en Edita aquesta pàgina i deseu-la.

 • 30/06/2022 12:08 Reduccions de jornada [Per cura de fill menor de 23 anys afectat per malaltia greu] luis.sobrino@secundaria.info -83 B (actual)
 • 30/06/2022 12:07 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Per guarda legal d'una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial i que no desenvolupa cap activitat retribuïda] luis.sobrino@secundaria.info -81 B
 • 30/06/2022 12:07 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Per cura d'un familiar fins al segon grau amb discapacitat reconeguda del 65% o superior, o que requereix una dedicació especial] luis.sobrino@secundaria.info -80 B
 • 29/06/2022 13:49 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla menor de 6 anys] luis.sobrino@secundaria.info -10 B
 • 20/06/2022 13:07 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Reduccions de jornada] luis.sobrino@secundaria.info -142 B
 • 20/06/2022 13:03 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Per discapacitat legalment reconeguda] luis.sobrino@secundaria.info +65 B
 • 20/06/2022 13:02 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu] luis.sobrino@secundaria.info +55 B
 • 20/06/2022 13:02 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Per cura d'un familiar fins al segon grau amb discapacitat reconeguda del 65% o superior, o que requereix una dedicació especial] luis.sobrino@secundaria.info +55 B
 • 20/06/2022 13:01 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Per guarda legal d'una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial i que no desenvolupa cap activitat retribuïda] luis.sobrino@secundaria.info +55 B
 • 20/06/2022 13:00 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Per cura de fill menor de 23 anys afectat per malaltia greu] luis.sobrino@secundaria.info +109 B
 • 20/06/2022 12:57 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla menor de 12 anys] luis.sobrino@secundaria.info +113 B
 • 20/06/2022 12:57 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla menor de 6 anys] luis.sobrino@secundaria.info +110 B
 • 20/06/2022 12:55 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Per guarda legal d'un infant menor d'un any, reducció d'un terç o de mitja jornada amb possibilitat de compactació] luis.sobrino@secundaria.info +110 B
 • 20/06/2022 12:49 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Per guarda legal d'un infant menor d'un any, reducció d'un terç o de mitja jornada amb possibilitat de compactació] luis.sobrino@secundaria.info +312 B
 • 20/06/2022 12:45 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla menor de 6 anys] luis.sobrino@secundaria.info +13 B
 • 20/06/2022 12:45 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla menor de 6 anys] luis.sobrino@secundaria.info +1 B
 • 20/06/2022 12:44 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla menor de 6 anys] luis.sobrino@secundaria.info ±0 B
 • 20/06/2022 12:43 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla menor de 6 anys] luis.sobrino@secundaria.info +294 B
 • 20/06/2022 12:39 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla menor de 12 anys] luis.sobrino@secundaria.info -53 B
 • 20/06/2022 12:36 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Per cura de fill menor de 23 anys afectat per malaltia greu] luis.sobrino@secundaria.info +249 B
 • 20/06/2022 12:34 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada [Per guarda legal d'una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial i que no desenvolupa cap activitat retribuïda] luis.sobrino@secundaria.info +504 B
 • Darrera modificació: 30/06/2022 12:08