Revisions anteriors

Heus ací les revisions anteriors del document actual. Per restaurar una revisió anterior, seleccioneu-la de la llista, feu clic en Edita aquesta pàgina i deseu-la.

 • 11/06/2021 11:52 Reduccions de jornada – [Interès particular] luis.sobrino@secundaria.info +259 B (actual)
 • 08/06/2021 13:51 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Reduccions de jornada] luis.sobrino@secundaria.info +55 B
 • 08/06/2021 13:49 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Reduccions de jornada] luis.sobrino@secundaria.info +86 B
 • 08/06/2021 12:55 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per danys soferts per l'activitat terrorista] luis.sobrino@secundaria.info +3 B
 • 08/06/2021 12:50 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per a les dones víctimes de la violència de gènere] luis.sobrino@secundaria.info -82 B
 • 08/06/2021 12:03 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu] luis.sobrino@secundaria.info ±0 B
 • 08/06/2021 12:02 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu] luis.sobrino@secundaria.info -387 B
 • 08/06/2021 11:55 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu] luis.sobrino@secundaria.info -154 B
 • 08/06/2021 11:38 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Interès particular] luis.sobrino@secundaria.info +39 B
 • 08/06/2021 11:37 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per danys soferts per l'activitat terrorista] luis.sobrino@secundaria.info +39 B
 • 08/06/2021 11:37 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per a les dones víctimes de la violència de gènere] luis.sobrino@secundaria.info +39 B
 • 08/06/2021 11:37 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu] luis.sobrino@secundaria.info +39 B
 • 08/06/2021 11:36 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per cura d'un familiar fins al segon grau amb discapacitat reconeguda del 65% o superior, o que requereix una dedicació especial] luis.sobrino@secundaria.info +39 B
 • 08/06/2021 11:36 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per guarda legal d'una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial i que no desenvolupa cap activitat retribuïda] luis.sobrino@secundaria.info +39 B
 • 08/06/2021 11:34 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per cura d'un familiar fins al segon grau amb discapacitat reconeguda del 65% o superior, o que requereix una dedicació especial] luis.sobrino@secundaria.info -102 B
 • 08/06/2021 11:32 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per guarda legal d'una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial i que no desenvolupa cap activitat retribuïda] luis.sobrino@secundaria.info -101 B
 • 08/06/2021 11:14 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Reducció de 2 hores setmanals per al professorat entre 55 i 64 anys] luis.sobrino@secundaria.info +62 B
 • 08/06/2021 11:06 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Reducció de 2 hores setmanals per al professorat entre 55 i 64 anys] luis.sobrino@secundaria.info -22 B
 • 08/06/2021 10:59 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per cura de fill menor afectat per malaltia greu] luis.sobrino@secundaria.info -101 B
 • 08/06/2021 10:43 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per cura de fill menor afectat per malaltia greu] luis.sobrino@secundaria.info +39 B
 • 08/06/2021 10:42 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla menor de 12 anys] luis.sobrino@secundaria.info +39 B
 • Darrera modificació: 11/06/2021 11:52