Revisions anteriors

Heus ací les revisions anteriors del document actual. Per restaurar una revisió anterior, seleccioneu-la de la llista, feu clic en Edita aquesta pàgina i deseu-la.

 • 27/03/2020 13:07 Reduccions de jornada – [Reducció de 2 hores setmanals per al professorat entre 55 i 64 anys] luis.sobrino@secundaria.info +8 B (actual)
 • 27/03/2020 13:05 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Reducció de 2 hores setmanals per al professorat entre 55 i 64 anys] luis.sobrino@secundaria.info -348 B
 • 27/03/2020 13:00 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Sol·licituds] luis.sobrino@secundaria.info -93 B
 • 27/03/2020 12:55 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Sol·licituds] luis.sobrino@secundaria.info -2 B
 • 27/03/2020 12:51 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Sol·licituds] luis.sobrino@secundaria.info +4 B
 • 02/03/2020 12:09 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per guarda legal d'una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial i que no desenvolupa cap activitat retribuïda] luis.sobrino@secundaria.info +124 B
 • 02/03/2020 12:07 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per cura d'un familiar fins al segon grau amb discapacitat reconeguda del 65% o superior, o que requereix una dedicació especial] luis.sobrino@secundaria.info +124 B
 • 21/01/2020 12:33 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Reducció de 2 hores setmanals per al professorat entre 55 i 64 anys] luis.sobrino@secundaria.info ±0 B
 • 19/06/2019 10:07 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla menor de 6 anys] luis.sobrino@secundaria.info +2 B
 • 18/06/2019 19:38 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Interès particular] luis.sobrino@secundaria.info +243 B
 • 18/06/2019 19:35 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Interès particular] luis.sobrino@secundaria.info +44 B
 • 18/06/2019 19:31 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Interès particular] luis.sobrino@secundaria.info +170 B
 • 18/06/2019 19:27 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Interès particular] luis.sobrino@secundaria.info +1 B
 • 18/06/2019 18:44 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per danys soferts per l’activitat terrorista] luis.sobrino@secundaria.info +116 B
 • 18/06/2019 18:41 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per danys soferts per l’activitat terrorista] luis.sobrino@secundaria.info -23 B
 • 18/06/2019 17:23 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per cura d'un familiar fins al segon grau amb discapacitat reconeguda del 65% o superior, o que requereix una dedicació especial] luis.sobrino@secundaria.info +5 B
 • 18/06/2019 17:22 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per cura d'un familiar fins al segon grau amb discapacitat reconeguda del 65% o superior, o que requereix una dedicació especial] luis.sobrino@secundaria.info -60 B
 • 18/06/2019 17:21 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per cura d'un familiar fins al segon grau amb discapacitat reconeguda del 65% o superior, o que requereix una dedicació especial] luis.sobrino@secundaria.info -63 B
 • 18/06/2019 17:21 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per cura d'un familiar fins al segon grau amb discapacitat reconeguda del 65% o superior, o que requereix una dedicació especial] luis.sobrino@secundaria.info +977 B
 • 18/06/2019 17:14 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per cura d'un familiar fins al segon grau amb discapacitat reconeguda del 65% o superior, o que requereix una dedicació especial] luis.sobrino@secundaria.info +107 B
 • 18/06/2019 17:01 Mostra diferències amb la versió actual Reduccions de jornada – [Per guarda legal d'una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial i que no desenvolupa cap activitat retribuïda] luis.sobrino@secundaria.info -67 B
 • Darrera modificació: 27/03/2020 13:07