Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
professorat:permisos:reduccions:inici [12/06/2018 14:01]
luis.sobrino@secundaria.info [Reducció de 2 hores setmanals (complementàries) per al professorat entre 55 i 64 anys]
professorat:permisos:reduccions:inici [06/07/2018 18:14] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Reduccions de jornada]
Línia 3: Línia 3:
   * Les reduccions de jornada d'1 any o més afecten els càlculs de la pensió de jubilació   * Les reduccions de jornada d'1 any o més afecten els càlculs de la pensió de jubilació
  
-  * Només es pot reduir ​la jornada ​laboral si es treballa a jornada sencera+  * Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que vulguin gaudir de qualsevol reducció de jornada ​només podran ocupar llocs de treball de jornada sencera ​i, a més, la data d’inici de la reducció de jornada no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament. ​
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​