Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
professorat:permisos:reduccions:inici [10/01/2019 11:20]
luis.sobrino@secundaria.info [Per guarda legal d'un infant menor d'un any, reducció d'un terç o de mitja jornada (amb possibilitat de compactació)]
professorat:permisos:reduccions:inici [10/01/2019 11:24] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Per guarda legal d'un infant menor d'un any, reducció d'un terç o de mitja jornada (amb possibilitat de compactació)]
Línia 14: Línia 14:
  
 Observacions:​ es pot gaudir de forma compactada, d'​acord amb les necessitats del servei, a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, adopció o acolliment, amb el 80% o 60% de les retribucions,​ segons la reducció que es gaudeixi.\\ ​ Observacions:​ es pot gaudir de forma compactada, d'​acord amb les necessitats del servei, a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, adopció o acolliment, amb el 80% o 60% de les retribucions,​ segons la reducció que es gaudeixi.\\ ​
-**Interins-substituts**:​ a més de treballar a jornada sencera, és requisit imprescindible,​ per poder gaudir de la compactació (que no de la reducció), tenir contracte ​de vacant fins a 31 d'​agost.+**Interins-substituts**:​ a més de treballar a jornada sencera, és requisit imprescindible,​ per poder gaudir de la compactació (que no de la reducció), tenir contracte ​en vacant fins a 31 d'​agost.
  
 El fet de compactar el primer any de la reducció suposarà una regularització proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% o el 60% de les retribucions. El fet de compactar el primer any de la reducció suposarà una regularització proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% o el 60% de les retribucions.