Retribucions

En aquest apartat podreu trobar informació sobre de les retribucions del professorat de l'ensenyament secundari públic depenent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. La informació s'organitza en els següents apartats:

  • Conceptes retributius bàsics: Glossari amb una descripció breu de tots aquells conceptes que trobem a la nostra nòmina (triennis, complements, deduccions, etc.), accés a models de sol·licituds…
  • Paga extraordinària: com es calcula, períodes de meritació, casos en què s'abona proporcionalment, etc.
  • Normativa general normativa general i específica que estableix les nostres retribucions.
  • Nòmines del professorat exemples diversos de nòmines (catedràtics, funcionaris -abans i després de 2011-, substituts…)
  • Darrera modificació: 27/01/2022 23:07